Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03103 Аймақтану в AlmaU

 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі(B1)
  Несиелер: 3

  В1 студент әртүрлі тақырыптарда әдеби тілде жасалған, әдетте жұмыста, мектепте, бос уақытында және т.б. туындаған анық хабарламалардың негізгі идеяларын түсінеді. Оқылған тілдің елінде болу кезінде туындауы мүмкін көптеген жағдайларда қарым-қатынас жасай алады. Белгілі немесе аса қызықты тақырыптар бойынша дәйекті хабар жасай алады. Өз әсерлерімен, оқиғаларымен, үміттерімен, талпыныстарымен, жағдайымен сипаттау және келешекке арналған жоспарларды негіздеуге болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және стартап 1
  Несиелер: 4

  "Мақсаты: Сыни көзқарасты және шығармашылықтың деңгейін көтеру, кәсіпкерлік идеяларды генирациялауға және бизнес-модель Канвас арқылы идеяны интеграциялауға үйрету. Мазмұны: Бизнес пен кәсіпкерліктің айырмашылығы. Қазақстандағы кәсіпкерліктің жүргізілуін, Қазақстанның табысты кәсіпкерлері мен қоса шетелдердікін білу. Жанұялық бизнес және оның дамуы. Көгілдір мұхит стартегиясының тәсілдерін қолдану. Креативті ойлау. Технологиялар мен әдістерді қолдана отырып идеяларды құру. Нәтижелі топтар алгоритмін құру. Канвас моделін ұсыну. Құрылымын қарастыру. Түптұлғаның мақсаты мен принциптері. Түптұлғаның өмір сүру кезеңін тестілеу. Нәтижелі сатылымдарды қолдана отырып т��тынушылықты құру. Бизнес-идеяны жеке және топтық түрде ұсыну. Құзіреті:Әр түрлі құралдарды және креативтілік амалдарды қолдана отырып идеяларды тудыру. Бизнес – модель Канвасты кәсіпкерлік идеяның «орауышы» ретінде қолдану. Кәсіпкерлік идеяны жеткізу мақсатында презинтациялау дағдысын жоғарлату.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Foreign language 3 (A2)
  Несиелер: 5

  Шетел тілі 3 курсы екінші курс студенттеріне негізгі академиялық дағдыларды дамытуға арналған. Курс ағылшын академиялық странттарына сәйкес ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қолдау көрсететін тілдік дағдылар түрінде мұқият негіздеуге бағытталған. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтіндерді оқып, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, сондай-ақ академиялық түрде дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін оқып үйрену қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Foreign language 3 (B2)
  Несиелер: 5

  Шетел тілі 3 курсы екінші курс студенттеріне негізгі академиялық дағдыларды дамытуға арналған. Курс ағылшын академиялық странттарына сәйкес ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қолдау көрсететін тілдік дағдылар түрінде мұқият негіздеуге бағытталған. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтіндерді оқып, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, сондай-ақ академиялық түрде дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін оқып үйрену қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі(C1)
  Несиелер: 3

  С1 студент әртүрлі пәндер бойынша көлемді күрделі мәтіндерді түсінеді, жасырын мәнді таниды. Сөздер мен өрнектерді таңдауда қиындыққа ұшырамай, тез қарқынмен сөйлейді. Ғылыми және кәсіби қызметтегі қарым-қатынас тілін икемді және тиімді пайдаланады. Күрделі тақырыптар бойынша нақты, егжей-тегжейлі, жақсы қалыптасқан хабарламаны қалыптастыра алады, мәтінді ұйымдастыру моделінің меншік құқығын, байланыс құралдарын және оның элементтерін біріктіруді көрсете алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Foreign language 3 (C1)
  Несиелер: 5

  Шетел тілі 3 курсы екінші курс студенттеріне негізгі академиялық дағдыларды дамытуға арналған. Курс ағылшын академиялық странттарына сәйкес ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қолдау көрсететін тілдік дағдылар түрінде мұқият негіздеуге бағытталған. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтіндерді оқып, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, сондай-ақ академиялық түрде дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін оқып үйрену қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастар теориясына кіріспе
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Халықаралық қатынастар теорияларын оқығанда студенттерде ғылыми әдістердің теориялық-методологиялық негіздерін қалыптастыру. Шәкірттерде халықаралық қатынастар тарихы, оның құрылымығ жүйелері, ұғымдық және методологиялық шектеулер, ақпараттың дереккөздері, негізгі қатысушылар туралы жүйелік білім қалыптастыру, тақырыпты зерттеудегі қолданыста бар зерттеу мен талдау тәсілдері және заңдылықтар мен даму мүмкіндіктері туралы білім қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 3

  Мақсаты: халықаралық экономика саласында теориялық білімді, іскерлікті және практикалық дағдыларды, Халықаралық экономикалық қатынастарды жүзеге асыру әдістері мен механизмдерінің нысандарын қалыптастыру. Мазмұны:халықаралық экономиканың қалыптасуы мен құрылымы. Халықаралық сауда теориясы. Халықаралық саудадағы жалпы тепе-теңдік. Халықаралық сауданың кірістерді бөлуге әсері. Сыртқы сауда саясаты және оның құралдары. Капиталдың халықаралық қозғалысы және халықаралық кредит беру. Жұмыс күшінің халықаралық көші-қоны. Технологиялардың халықаралық берілуі. Халықаралық экономикалық жүйе интеграциясы. Халықаралық Валюта-қаржы жүйесі. Валюталық бағам және оны реттеу. Х����лықаралық қаржы нарықтары. Төлем балансы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі ( A1)
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты - кәсіби қазақ тілін оқыту үрдісінде болашақ маманды қалыптастыру үшін сөйлеуде қолайлы жағдай туғызу және үйренушілердің мамандықтарына қатысты сұхбаттар жүргізуін, жазуын, баяндауын жетілдіру, мамандық саласына қарай жиі кездесетін лексиканы, ғылыми терминдерді, күрделі синтаксистік құрылымдарды қолдануға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Foreign language 3 (A1)
  Несиелер: 5

  Шетел тілі 3 курсы екінші курс студенттеріне негізгі академиялық дағдыларды дамытуға арналған. Курс ағылшын академиялық странттарына сәйкес ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қолдау көрсететін тілдік дағдылар түрінде мұқият негіздеуге бағытталған. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтіндерді оқып, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, сондай-ақ академиялық түрде дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін оқып үйрену қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зертелетін аймақтың тілі 1 (қытай/кәріс/испан) 1
  Несиелер: 3

  Бұл пәннің мақсаты - тіл үйретудің белгілі бір кезеңдерінде қытай / корей / испан тілін күнделікті және кәсіби қызметте пайдалану мүмкіндігін беретін коммуникативті құзыреттілік студенттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Foreign language 3 (B1)
  Несиелер: 5

  Шетел тілі 3 курсы екінші курс студенттеріне негізгі академиялық дағдыларды дамытуға арналған. Курс ағылшын академиялық странттарына сәйкес ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қолдау көрсететін тілдік дағдылар түрінде мұқият негіздеуге бағытталған. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтіндерді оқып, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, сондай-ақ академиялық түрде дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін оқып үйрену қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі(B2)
  Несиелер: 3

  В2 студент абстрактілі және нақты тақырыптар бойынша күрделі мәтіндердің жалпы мазмұнын, соның ішінде жоғары мамандандырылған мәтіндерді түсінеді. Екі тарап үшін еш қиындықсыз ауызша сөйлесушілермен үнемі сөйлесу үшін тез және өздігінен сөйлейді. Ол әртүрлі тақырыптар бойынша нақты, егжей-тегжейлі есептерді ұсына алады және негізгі мәселе бойынша өз пікірлерін ұсынып, түрлі пікірлердің артықшылығы мен кемшіліктерін көрсетуі мүмкін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Глобализм және аймақтық
  Несиелер: 3

  Мақсаты: заманауи халықаралық қатынастардың дамуындағы екі жетекші тенденция: жаһандану және регионализм. Пәнді оқу барысында студенттер жаһандану, глобализм және глобализмді ажырата білуді үйренеді. Геосаяси мектептердің негізгі ережелерімен және бағыттарымен танысу. Шешілетін мәселелер тізіміне мыналар кіреді: тарихтағы геосаясат; Саяси өлкетану; Таксономиялық аймақтық деңгейлер; Географиялық аймақтандыру; Геосаяси аймақтандыру; Қазіргі геосаяси кеңістік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі( A2)
  Несиелер: 3

  А2 студент өмірдің негізгі салаларына қатысты жеке сөйлемдерді және жиі кездесетін сөздерді түсінеді (мысалы, өзіңіз туралы және сіздің отбасы мүшелеріңіз туралы негізгі мәліметтер, сатып алу, жұмысқа орналасу және т.б.). Тұрмыстық немесе тұрмыстық тақырыптар бойынша қарапайым ақпаратпен алмасуға қатысты тапсырмаларды орындай алады. Қарапайым түрде ол өзі, отбасы және достары туралы әңгімелейді, күнделікті өмірдің негізгі аспектілерін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дизайн жизни
  Несиелер: 3

  Оқу пәні тапсырысшыдан керекты деректерді жинау әдістерін қарастыруды үйретеді. Кәсіби сұхбат жүргізу дағдыларын дамытады, деректерді талдайды (жеке профиль, эмпатия картасы, пайдаланушы тәжірибесінің картасы). Пікірледі қалыптастыру дағдыларын дамытады, соныңда студент жобалық ойлау пікірлерінің нәтижесін тұтынушыға ұсынуға дайын қалыпқа ие болады. Үйрену барысында студенттер қоғамда түрлі көзқарастарды қарастыра аплатын тәжірибе сіңіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Foreign language 4 (A2)
  Несиелер: 5

  Шетел тілі 4 курсы екінші курс студенттеріне негізгі академиялық дағдыларды дамытуды жалғастыруға арналған. Курс Ағылшын академиялық странттарына сәйкес зерттеулер жүргізу үшін қолдайтын тілдік дағдылар түріне мұқият негіздеуді мақсат етеді. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтіндерді оқып, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, сондай-ақ академиялық түрде дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін оқып үйрену қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Foreign language 4 (C1)
  Несиелер: 5

  Шетел тілі 4 курсы екінші курс студенттеріне негізгі академиялық дағдыларды дамытуды жалғастыруға арналған. Курс Ағылшын академиялық странттарына сәйкес зерттеулер жүргізу үшін қолдайтын тілдік дағдылар түріне мұқият негіздеуді мақсат етеді. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтіндерді оқып, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, сондай-ақ академиялық түрде дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін оқып үйрену қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Foreign language 4 (B1)
  Несиелер: 5

  Шетел тілі 4 курсы екінші курс студенттеріне негізгі академиялық дағдыларды дамытуды жалғастыруға арналған. Курс Ағылшын академиялық странттарына сәйкес зерттеулер жүргізу үшін қолдайтын тілдік дағдылар түріне мұқият негіздеуді мақсат етеді. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтіндерді оқып, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, сондай-ақ академиялық түрде дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін оқып үйрену қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Foreign language 4 (A1)
  Несиелер: 5

  Шетел тілі 4 курсы екінші курс студенттеріне негізгі академиялық дағдыларды дамытуды жалғастыруға арналған. Курс Ағылшын академиялық странттарына сәйкес зерттеулер жүргізу үшін қолдайтын тілдік дағдылар түріне мұқият негіздеуді мақсат етеді. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтіндерді оқып, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, сондай-ақ академиялық түрде дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін оқып үйрену қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Зертелетін аймақтың тілі 2 (қытай/кәріс/испан) 2
  Несиелер: 3

  Зерттелетін аймақтың тілі бағдарламада болашақ маманға ауызша және жазбаша түрдегі қарым-қатынас құралы, кәсіби дағдылар мен қабілеттерін қалыптастыру, кәсіби қызметте қолдану үшін білім мен дағдыларды игеруге көмектесетін пән ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық құқық
  Несиелер: 5

  Мақсаты: халықаралық құқық негіздерімен, оның салаларымен, институттарымен және практикаларымен танысу Міндеттер: - жария халықаралық құқық негіздерін және оның салаларын зерттеу - халықаралық құқық көздерін зерттеу - халықаралық құқықтың субъектілігін түсінуді қалыптастыру - халықаралық дауларды шешу институттарымен танысу - халықаралық құқық құжаттарын талдау дағдыларын дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде қазіргі басқарушылық ойлауды қалыптастыруға мүмкіндік береді; сонымен қатар келесі құзіреттіліктер: менеджменттің негізгі концепциялары мен теорияларын бөліп көрсету; менеджменттің негізгі әдістері мен технологияларын пайдалана отырып қолданбалы есептерді шеше білу; басқарушылық шешімдердің ұсынылған нұсқаларын сыни бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және стартап 2
  Несиелер: 3

  "Мақсаты: Сыни көзқарасты және шығармашылықтың деңгейін көтеру, кәсіпкерлік идеяларды генирациялауға және бизнес-модель Канвас арқылы идеяны интеграциялауға үйрету. Мазмұны: Бизнес пен кәсіпкерліктің айырмашылығы. Қазақстандағы кәсіпкерліктің жүргізілуін, Қазақстанның табысты кәсіпкерлері мен қоса шетелдердікін білу. Жанұялық бизнес және оның дамуы. Көгілдір мұхит стартегиясының тәсілдерін қолдану. Креативті ойлау. Технологиялар мен әдістерді қолдана отырып идеяларды құру. Нәтижелі топтар алгоритмін құру. Канвас моделін ұсыну. Құрылымын қарастыру. Түптұлғаның мақсаты мен принциптері. Түптұлғаның өмір сүру кезеңін тестілеу. Нәтижелі с��тылымдарды қолдана отырып ��ұтынушылықты құру. Бизнес-идеяны жеке және топтық түрде ұсыну. Құзіреті:Әр түрлі құралдарды және креативтілік амалдарды қолдана отырып идеяларды тудыру. Бизнес – модель Канвасты кәсіпкерлік идеяның «орауышы» ретінде қолдану. Кәсіпкерлік идеяны жеткізу мақсатында презинтациялау дағдысын жоғарлату. "

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 3

  Пән кәсіпкерліктегі көшбасшылық тұжырымдамасының сипатын зерттеуге бағытталған. Оқу барысында көшбасшылық қасиеттер теориясымен қамтамасыз етіледі. Көшбасшылықты зерттеуде жағдайлық тәсіл қолданылады. Соныңда студен көшбасшының әлеуетін дамыту дағдыларын меңгереді және қол астындағы жұмысшыларың өсіп дамуына әрекет ететін дарынды жақтарын тез тани алатындай қабылетке ие болады. Ынталандыру мен табысқа қалай жетудің сұрақтарына жауап береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлемдік саяси үдеріс
  Несиелер: 5

  курстың мақсаты: Қазіргі заманның өзекті саяси мәселелерін және оларды әлемдік саяси процесс аясында шешу тәсілдерін зерттеу. Курстың міндеттері: - әлемдік өзекті проблемалардың пайда болу себептері мен көріну формалары туралы, оларды зерттеудің теориялық тәсілдері, оларды әлемдік қоғамдастықпен шешудің модельдері мен тәсілдері туралы түсінік беру; - өзекті саяси проблемаларды шешудің әлемдік үрдісінің одан әрі даму үрдістерін талқылау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Foreign language 4 (B2)
  Несиелер: 5

  Шетел тілі 4 курсы екінші курс студенттеріне негізгі академиялық дағдыларды дамытуды жалғастыруға арналған. Курс Ағылшын академиялық странттарына сәйкес зерттеулер жүргізу үшін қолдайтын тілдік дағдылар түріне мұқият негіздеуді мақсат етеді. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтіндерді оқып, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, сондай-ақ академиялық түрде дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін оқып үйрену қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық ұйымдар жане әлемдік интеграциялык үдерістер
  Несиелер: 3

  қазіргі заманғы қақтығыстарды шешудегі мемлекеттер, үкіметтік және үкіметтік е��ес ұйымдардың рөлі. Мазмұны: ХХ-ХХІ ғасырдағы заманауи қақтығыстардың теориялық көзқарастары, халықаралық қатынастар теориясындағы қақтығыстар. Геосаясатты�� жаңа әлемдік тәртібі туралы келіспеушіліктер. Пост-биполярлы дәуірдегі қақтығыстар. Этникалық жанжалдар және оларды шешу проблемалары. Үшінші әлемдегі қақтығыстар. Сепаратизм және ұлтаралық қақтығыстар. Қазіргі халықаралық қақтығыстар: ақпараттық өлшем. Экономикалық соғыстар. Қақтығыстарды шешу және келіссөздер жүргізу. Қақтығыстарды шешудің теориялық бағыттары және практикалық қызметі. Келіс��өздер жанжалды шешу құралы ретінде. Жоғары деңгейдегі көпжақты келіссөздер мен келіссөздер. Қақтығыстарды шешу жолдары ретінде стратегияны және медиацияны талқылау. Төтенше жағдайларда келіссөз жүргізу тактикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Саясаттану
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - студентке күрделі және қайшылыққа толы қазіргі әлемде бағыт-бағдар жасауға, басқа ��дамдардың құқықтары мен мүдделерін құрметтей отырып, өзіндік мүдделерін білдіру мен қорғауға көмектесу. Осы пәнді оқу барысында қол жеткізілген білім мен дағдылар басқа да пәндерді оқып үйренуде одан әрі қолданыс табатын болады. Пәнді оқу нәтижесінде студент меңгеруі тиіс: Пәндік-спецификалық білімдер: - саясаттанудың теориялық негіздерін; - саясаттану әдістерін, қызметтерін, объектісі мен субъектісін; - курстың негізгі терминдерін. Кәсіби құзыреттілігі: - плюралистік қоғам жағдайында өз ұстанымдарын білдіру. - үрдістерге халықаралық саяси өм��рдегі, қазіргі Қазақстандағы саяси үдерістерді, оның қазіргі заманғы саяси әлемдегі орны мен мәртебесін талдай алу; - осы пәннің арнайы терминологиясын толық көлемде меңгеруге және оны қажетті контексте қолдану. Басқарушылық және тұлғалық құзыреттілік: - саясаттану бой��нша білімдерді пайдалану дағдылары; - командамен жұмыс істеу дағдысы; - сыни ойлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі (B2)
  Несиелер: 3

  Студенттер осы мамандықта нақты немесе абстракталық тақырыпқа сложного мәтінді түсінуге көмектеседі, Сіз өз кәсіби деңгейіңізге байланысты ағылшын тіліндегі әңгімелесуді қолдаймыз. Смогут ағылшын тілінде еркін тақырыптарда еркін қарым-қатынас жасайды, әр тараптан әрқайсысы үшін ешқандай кедергі келтірмейтін тілдермен өзара қарым-қатынас жасайды. Смогут ашық және нақты сұрақтарды талқылау бойынша кең ауқымды сұрақтар; мазалаған мәселені қарауға болады, әртүрлі нұсқалар мен кемшіліктерді анықтауға болады. Байланысу туралы хабарлама жазыңыз (эссе, письмо) тематику сізді незнакомую

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан аймақтық қатынастар жүйесіндегі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: студенттердің жаһандану және аймақтандыру үдерістерінің негізгі заңдылықтарын түсінуі, сондай-ақ қазіргі заманғы халықаралық қатынастар жүйесіндегі Қазақстан Республикасының орны. Жалпы мәдени құзыреттер: - жүйелі ойлау қабілетін, ақпаратты қабылдау қабілетін, проблемалардың саяси ж��не дипломатиялық мағыналарын анықтау қабілеті; - Қазақстан Республикасының мүдделерін қозғайтын негізгі аймақтық проблемаларды талдау мүмкіндігі; халықаралық қатынастардың аймақтық кіші жүйесінде процестерді дамыту туралы заңдарды түсіну;

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі (C1)
  Несиелер: 3

  Студент сіздер білесіздер, ұзындығы мен ұзын мәтінді әртүрлі тақырыптарға түсіндіріп, скытый смсл сказанного распоснать. Свободно и спонтанно, слов және выражений нақты күйлердің жоқ. Гибко жағдайында және әлеуметтік, ғылыми және кәсіптік қызметте тиімді қолдануға болады. Үлкен қолтаңба сленга мен идиомамен неадаптированные фильмдермен танысыңыз. Құрылымдық материалдардың құрылымы жақсы құрылымдалған тақырыптарға жақсы әсер етеді, құрылымды қабылдау және мәтінді байланыстың приданиясын қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Entrepreneurship in action 1
  Несиелер: 3

  "Мақсаты: Сыни көзқарасты және шығармашылықтың деңгейін көтеру, кәсіпкерлік идеяларды генирациялауға және бизнес-модель Канвас арқылы идеяны интеграциялауға үйрету. Мазмұны: Бизнес пен кәсіпкерліктің айырмашылығы. Қазақстандағы кәсіпкерліктің жүргізілуін, Қазақстанның табысты кәсіпкерлері мен қоса шетелдердікін білу. Жанұялық бизнес және оның дамуы. Көгілдір мұхит стартегиясының тәсілдерін қолдану. Креативті ойлау. Технологиялар мен әдістерді қолдана отырып идеяларды құру. Нәтижелі топтар алгоритмін құру. Канвас моделін ұсыну. Құрылымын қарастыру. Түптұлғаның мақс������ты м��н принциптері. Түптұлға��ың өмір сүру кезеңін тестілеу. Нәт��жел�� сатылымдарды қолдана отырып тұтынушылықты құру. Бизнес-идеяны жеке және топтық түрде ұсыну. Құзіреті:Әр түрлі құралдарды және креативтілік амалдарды қолдана отырып идеяларды тудыру. Бизнес – модель Канвасты кәсіпкерлік идеяның «орауышы» ретінде қолдану. Кәсіпкерлік идеяны жеткізу мақсатында презинтациялау дағдысын жоғарлату.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Зерттелетін аймақтың тілі 3 (Қытай/Корей/Испан) 3
  Несиелер: 3

  Дискурс алдыңғы курстың логикалық жалғасы болып табылады және зерттелетін тілде сөйлейтін мәдени халықтармен тереңірек танысуды қамтиды. Курс соңында студенттер оқыған мәтіннің мазмұнын түсінуге және қайта қарауға, негізгі емле ережелерін құрастыруға, сауалнаманы толтыруға, анкета толтыруға, жеке немесе іскерлік сипаттағы қысқа хатты құруға, заттар мен құбылыстарды сипаттауға, қорытынды пікір білдіруге мүмкіндік беретін A2 деңгейіне жетеді (SEFR).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Пән маркетинг идеясын жетекші басқару функциясы ретінде және оны тәжірибеде қолданудың мүмкіндіктері ретінде қалыптастыруға мүмкіндік береді; компания тәжірибесінде маркетингтік әдістер мен зерттеу құралдарын қолдануға болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі (А1)
  Несиелер: 3

  Курс екінші курс студенттеріне бизнес-ортаны (Job interviews and career, Маркетинг және сату, Кәсіпкерлік, Сапа, Кері байланыс және т.б.) кейбір салаларында студенттердің коммуникативті құзыреттілігін қалыптастыратын іскерлік ағылшын тілін дамытуға және өзіндік оқушыларды құруға бағытталған. өздерінің оқу жағдайлары үшін жауапты. Курс ағылшынша сөйлейтін академиялық ортада тиімді оқып-үйрену үшін қажетті дағдылар түріне мұқият негіздеуді мақсат етеді және белсенді оқытуды көтермелейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі (A2)
  Несиелер: 3

  Курс екінші курс студенттеріне іскери ортада студенттердің коммуникативті құзіреттілігін қалыптастыратын іскери ағылшын тіліндегі негізгі дағдыларды дамытуға (жұмыс сұхбаты және мансап, маркетинг және сату, кәсіпкерлік, сапа, кері байланыс және басқалар) және тәуелсіз білім алушыларды құруға арналған. олардың оқу жағдайына жауап беретіндер. Ағылшын тілінде сөйлейтін академиялық ортада нәтижелі оқуға және оқуға қажетті дағдылар түріне негізделеді және белсенді оқыту ынталандырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі (B1)
  Несиелер: 3

  Студент сіздер білесіздер, жақсы біледі тақырып бойынша жұмыс (жұмыс, мектеп, демалыс және т.б.). Ағылшын тілінде саяхат жасайтын қонақтардың көпшілігінде ағылшын тілінде сөйлейді. Сможет описать привет, события, мечты, сенім мен стремления, вкратце изложить и обосновать свое мнение Сондай-ақ, қарапайым нұсқаулықты, сонымен қатар жарнамалық брошюраларды, письма, кішкентай официальные құжаттарды оқыңыз. Байланыс туралы хабарлама жазыңыз (бәрі, письмо, инструкция) қазақ тілінде танысуға немесе қызықты тақырыптарға

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орталық Азиядағы мәдениет пен қоғам
  Несиелер: 3

  Мақсаты: студенттердің ОА елдерінің мәдениеті мен қоғамдық дамуы туралы толық түсінігін қалыптастыру. Мазмұны: курс аясында Орталық Азия елдерінің мәдениет тарихы, Аймақ елдеріндегі мәдениеттің даму үрдісінің заңдылықтары және әрбір жеке алынған елге тән ерекшеліктері қарастырылады. Құзыреттер: Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: - мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатына мәдени факторлардың әсер ету мәселелерінде түсінуді білу - ОА елдерінің мәдени дәстүрлерін білу - аймақ елдерінің мәдени ерекшеліктерін есепке алу мәселелерінде білімді практикалық пайдалану дағдыларын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Entrepreneurship in Action 2
  Несиелер: 2

  "Мақсаты: Сыни көзқарасты және шығармашылықтың деңгейін көтеру, кәсіпкерлік идеяларды генирациялауға жә��е бизнес-модель Канвас арқылы идеяны интеграциялауға үйрету. Мазмұны: Бизнес пен кәсіпкерліктің айырмашылығы. Қазақстандағы кәсіпкерліктің жүргізілуін, Қазақстанның табысты кәсіпкерлері мен қоса шетелдердікін білу. Жанұялық бизнес және оның дамуы. Көгілдір мұхит стартегиясының тәсілдерін қолдану. Креативті ойлау. Технологиялар мен әдістерді қолдана отырып идеяларды құру. Нәтижелі топтар алгоритмін құру. Канвас моделін ұсыну. Құрылымын қарастыру. Түптұлғаның мақсаты мен принциптері. Түптұлғаның өмір сүру кезеңін тестілеу. Нәтижелі сатылымдард�� қолдана отырып тұтынушылықты құру. Бизнес-идеяны жеке және топтық түрде ұсыну. Құзіреті:Әр түрлі құралдарды және креативтілік амалдарды қолдана отырып идеяларды тудыру. Бизнес – модель Канвасты кәсіпкерлік идеяның «орауышы» ретінде қолдану. Кәсіпкерлік идеяны жеткізу мақсатында презинтациялау дағдысын жоғарлату. "

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Мазмұны: курс халықаралық қауіпсіздік процестерін зерделеуде қолданылатын ұғымдар мен тәсілдерді зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: Құзыреттер: - халықаралық қауіпсіздіктің негізгі мәселелерін білу; - халықаралық қауіпсіздік құрылымдарының қызметіне баға беру - халықаралық қауіпсіздік мәселелерін талдай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жобаларды баскару
  Несиелер: 5

  Пән жобаларды басқару саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді; жобаны күнтізбелік жоспарлау және желілік графиктерді құру; жобаның мақсатын әзірлеу, жұмыстарды құрылымдық бөлу және олардың орындалу реттілігі рәсімін жүргізу; жобаның ұйымдық құрылымын әзірлеуді үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Орталылық Азиядағы халықаралық және ішкі саясат
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттердің Орталық Азия елдерінің халықаралық және ішкі саясатының негізгі бағыттарын зерттеу. Мазмұны: курс ОА елдері мен сыртқы орта дамуының ішкі саяси факторларының өзара байланысын зерттеуге бағытталған Құзыреттер: Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: - ОА елдерінің ішкі саяси даму ерекшеліктерін білу - ОА елдеріндегі ішкі саяси процестердің ерекшеліктерін және олардың сыртқы саясатқа әсерін талдау дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Батыс әлеміндегі мәдениет пен қоғам
  Несиелер: 3

  Мақсаты: студенттердің Батыс елдерінің мәдениеті мен қоғамдық дамуы туралы толық түсінігін қалыптастыру. Мазмұны: курстың аясында Батыс елдерінің мәдениет тарихы, олардың мәдениетінің даму үрдісінің заңдылықтары мен ерекшеліктері қарастырылады. Құзыреттер: Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: - Батыс елдерінің мәдени дәстүрлерін білу - Батыс мемлекеттерінің ішкі және сыртқы саясатына мәдени факторлардың әсер ету мәселелерінде түсінуді білу - Батыс елдерінің мәдени ерекшеліктерін есепке алу мәселелерінде білімді практикалық пайдалану дағдыларын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Солтүстік-Атлантикалық аймақтағы саяси үрдістер
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Солтүстік Атлантикалық аймақтағы саяси процестердің ерекшеліктерін зерттеу. Мазмұны: курс Солтүстік Атлантикалық аймақтағы саяси процестердің ерекшелігін зерттеуге бағытталған. Солтүстік Атлант аймағы елдерінің ішкі және сыртқы саясатының қазіргі кезеңіне ерекше назар аударылды. Құзыреттер: Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: - - Солтүстік Атлантикалық аймақтағы саяси институттардың рөлін түсіну; - аймақ елдерінің саяси даму ерекшеліктерін білу; - саяси талдаудың базалық дағдыларын меңгеру. Солтүстік Атлант аймағындағы саяси процестер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ұлттық және аймақтық қауіпсіздік
  Несиелер: 3

  Мақсаты: дүниежүзілік-тарихи процесс контекстінде қазіргі заманғы халықаралық қатынастар мен қазіргі заманғы проблемалардың аймақтық аспектілері туралы білім алу. Курсты оқыту барысында ішкі және жаһандық дамудың аймақтық кіші жүйелердің болашағын анықтайтын негізгі үрдістері қарастырылады: экономикалық өсудің сандық динамикасы, аймақтағы экономикалық құрылымның сапалы даму компоненттері, өңірдің әлеуметтік сипаттамаларының эволюциясы, өңірдің гуманитарлық сипаттамаларының дамуы. Аймақтық кіші жүйелерге байланысты көптеген сұрақтардың пікірталастығына байланысты студентт��рдің өзіндік жұмысына ерекше көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Зерттелетін аймақтың тілі 4 (Қытай/Корей/Испан) 4
  Несиелер: 3

  Курстың соңында студент білуі керек: оқу мазмұнын түсіну; сөздікпен және онсыз оқу; анықталған ақпаратты табуға; автоматты түрде жазу, емле ережелерін сақтау, сауалнаманы толтыру, нысаны, жеке және іскерлік кіші әріптерін жазу; аударма стандарттарына сәйкес сөздікті пайдалана отырып мәтіндерді аудару; сөйлеуді естуге және түсінуге, зерттелетін тілге тән интонацияны байқауға; сауатты білдіру және осы тілде сөйлеу, сұрақтар қою және оларға жауап беру, зерттелетін пәндер ауқымында әңгімелесуді жүргізу, оқылған және естігеннің мазмұнын қайта қою.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби шетел тілі 2
  Несиелер: 3

  Курс аймақтық зерттеулердің үшінші курс студенттеріне арналған. Бұл өңірлік зерттеулерді, халықаралық қатынастарды және дипломатияны дамытуда мақсат емес. Курс мамандандыру үшін қажетті тілдік дағдыларды үйренуге негіз береді. Оқушылар оқып, оқып, басқа мәтіндерді тыңдап жүр.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Орталық Азия аймағының экономикасы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: студенттердің осы аймаққа тән экономикалық даму процестері мен проблемаларына, олардың себептері мен шешу жолдарына тән Орталық Азия аймағы елдері экономикасының қазіргі жағдайын зерттеу. Мазмұны: Курс Орталық Азия елдерінің экономикалық жағдайын, экономикалық даму мәселелерін және олардың сыртқы экономикалық байланыстарын зерттеуге бағытталған. Құзыреттер: Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: - Орталық Азия елдерінің Экономикалық даму ерекшеліктерін түсіну; - экономика саласындағы аймақ елдерінің өзара қарым-қатынасын білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Зертелетін аймақтың тілі 5 (қытай/кәріс/испан) 5
  Несиелер: 3

  Курстың соңында студент білуі керек: оқу мазмұнын түсіну; сөздікпен және онсыз оқу; анықталған ақпаратты табуға; автоматты түрде жазу, емле ережелерін сақтау, сауалнаманы толтыру, нысаны, жеке және іскерлік кіші әріптерін жазу; аударма стандарттарына сәйкес сөздікті пайдалана отырып мәтіндерді аудару; сөйлеуді естуге және түсінуге, зерттелетін тілге тән интонацияны байқауға; сауатты білдіру және осы тілде сөйлеу, сұрақтар қою және оларға жауап беру, зерттелетін пәндер ауқымында әңгімелесуді жүргізу, оқылған және естігеннің мазмұнын қайта қою.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби шетел тілі 3
  Несиелер: 3

  Курс аймақтық зерттеулердің төртінші курс студенттеріне арналған. Ол өңірлік зерттеулер, халықаралық қатынастар және дипломатия саласындағы академиялық коммуникативтік құзыреттілікті дамытуға бағытталған. Курс мамандандыру үшін қажетті тілдік дағдыларды үйренуге негіз береді. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтін жанрларын оқу, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, академиялық тұрғыдан дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін жетілдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ЕО пен Солтүстік Американың экономикасы
  Несиелер: 3

  ЕО және Солтүстік Америка экономикасы Мақсаты: студенттердің осы аймаққа тән экономикалық даму процестері мен проблемаларына, олардың себептері мен шешу жолдарына тән Еуропалық Одақ және Солтүстік Америка елдері экономикасының қазіргі жағдайын зерттеу. Мазмұны: Курс Еуропа Одағы мен Солтүстік Америка елдерінің экономикалық жағдайын және аймақтық интеграциялық процестерді зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: - Еуропалық Одақ және Солтүстік Америка елдерінің Экономикалық даму ерекшеліктерін түсіну; - аймақтық интеграциялық процестердің нег��згі бағыттарын білу - ЕО және Солтүстік Америка елдерінің Экономикалық даму мәселелерін талдау дағдыларын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Research Methods
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі білімін, олардың ғылыми көздермен жұмыс істеу әдістерін және әдістерін қалыптастыруға, олардың тұжырымдарын қалыптастыру қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Ағылшын тілінде осы мамандықтар бойынша кәсіби лексиканы меңгеру және мамандық бойынша одан әрі жұмыс істеу дағдыларын меңгеру. Сонымен бірге, курс дипломды, ғылыми жобаларды, ғылыми мақалаларды жазу құзыреттігін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жаһандық қауіпсіздік және қақтығыстарды шешу
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Орталық Азиядағы аймақтық қауіпсіздік мәселелерін қарастыру Мазмұны: курс аясында Орталық Азиядағы қауіпсіздікке әсер ететін факторлар, аймақтағы қауіпсіздік мәселелері, аймақ мемлекеттерінің қауіпсіздік саласындағы саясаты оқытылады. Құзыреттер: Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: - қауіпсіздіктің түрлі аспектілерін, аймақтық қауіпсіздіктің қатерлері мен сын-қатерлерін түсіну; - аймақ мемлекеттерінің қауіпсіздік саласындағы саясатын талдай білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еуроатлантикалық кеңістіктегі интеграциялық үрдістер
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Еуро-Атлантикалық кеңістіктегі интеграциялық үдерістердің дамуы, одан әрі даму проблемалары мен перспективалары туралы білімді қалыптастыру. Мазмұны: курс еуроатлантикалық кеңістіктегі интеграциялық процестерді, қатысушы мемлекеттердің мүдделерін және одан әрі даму перспективаларын зерттеуге бағытталған. Құзыреттер: Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: - аймақтағы интеграциялық үдерістердің даму тарихын білу; - қатысушы мемлекеттердің мүдделері мен саясатын анықтау; - қазіргі кезеңдегі аймақтық интеграцияның негізгі типтері мен факторларын зерттеу -Еуро-Атлантикалық кеңістіктегі интеграциялық процестердің қазіргі жай-күйін және даму перспективаларын талдау дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дипломатиялық қызмет негіздері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: студенттердің тұрақты даму концепциясы саласындағы негізгі түсініктерді меңгеру. Студенттердің аймақтың жағдайын талдау және оның тұрақты дамуы бойынша ұсыныстар жасау дағдыларын меңгеру.Пәндік-арнайы білім: Білу: тұрақты дамудың, адам дамуы мен адам капиталының негізгі тенденцияларын түсіну; - Аймақтану талдауының бағыттары; Дағды: ұғымдық-категориальным аппараты; Түсіну: әлемдік және аймақтық үдерістегі тұрақты дамудың орны мен рөлі; меңгеруі керек: - оқыту процесінде алған білім мен дағдыларды қолдану; - ақпараттың сапасы мен мазмұнын бағалау, ең маңызды фактілер мен тұжырымдамаларды бөлу, оларға өзіндік баға беру және интерпретация беру; - статистикалық материалдарды жинау, талдау және жүйелеу; - талдау жазбасын жазу және ұсыну; - тұрақты даму тұрғысынан экономикалық, әлеуметтік және саяси құбылыстарды талдау; - тұрақты дамуды толық қамтамасыз ету үшін жолдарды анықтау және табу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Солтүстік- Атлантикалық аймақтағы қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Солтүстік Атлант аймағындағы қауіпсіздік жүйесі туралы, еуроатлантикалық қауіпсіздікке төнетін қауіп-қатерлер туралы білімді қалыптастыру. Мазмұны: курс Солтүстік Атлант аймағындағы елдерде қауіпсіздік жүйесін дамытудың негізгі бағыттарын қарастырады. Құзыреттер: Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: - оқылатын аймақтағы қауіпсіздік жүйесінің ерекшеліктерін анықтау ; ; - - осы қауіпсіздік жүйесінің эволюциясын анықтайтын негізгі факторларды бөлу; - аймақтағы қауіпсіздіктің маңызды мәселелері бойынша НАТО елдерінің саясатын талдай білу.Солтүстік Атлантикалық аймақтағы қауіпсіздік

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік зертхана
  Несиелер: 3

  Ц"Мақсаты: Студенттік тәлімгерлік жүйесін қалыптастыру дағдыларын дамыту. Мазмұны: Ағымдағы бизнестің нақты жағдайларын шешу және олардың алдында шешімдерді қорғау, кәсіпкерлердің жоғарғы өкілдері мен бизнес иелері арқылы кәсіпкерлік саласында алған білімі мен дағдыларын көрсету. Өз жобаларын және бизнес-қоғамдастыққа қол жеткізген нәтижелерді таныстыру, 1-ші және 2-ші курс студенттерін кәсіпкерлік қызметте ынталандыру. Құзіреті: Шығармашылық ойлаудың түрлі құралдары мен тәсілдерін қолдана отырып, идеяларды қалыптастыру. Дизайны ойлау құралдарын пайдалану. Кәсіпкерлік идеяны қолдану мақсатында Канвас бизнес – моделінің «орауышын» жасау. Стартап үшін стратегиялық көз����расты иеленеді. Стартапты іске асыру үшін тактикалық жоспар жасау. Қаржыландыру көздерін іздеу. Кәсіпорын идеясына қатысу мақсатымен презентация дағдылары. Инновациялық жобаларды басқару дағдылары. "

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орталық Азияның қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  "Мақсаты: халықаралық қауіпсіздіктің жаһандық мәселелерімен, олардың ерекшеліктерімен танысу. Оларды талдау дағдыларын дамыту. Міндеттер: - жаһандық және аймақтық қауіпсіздіктің түрлі қатерлерін талдауға үйрету - теориялық білімді практикада қолдануды үйрету, ұсыныстар қалыптастыру - қауіп-қатерлер мен сын-қатерлерді жеңуге бағытталған нақты әрекеттерді талдауды үйрету. "

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еуразиялық интеграция
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Еуразиялық интеграцияның даму тарихы мен Еуразиялық экономикалық одақтың қазіргі жағдайы туралы білім беру. Мазмұны: курс еуразиялық интеграция процесін, қатысушы мемлекеттердің мүдделерін және одан әрі даму перспективаларын зерттеуге бағытталған. Құзыреттер: Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: - аймақтағы интеграциялық үдерістердің даму тарихын білу; - қатысушы мемлекеттердің мүдделері мен саясатын анықтау; - қазіргі кезеңдегі аймақтық интеграцияның негізгі типтері мен факторларын зерттеу - еуразиялық интеграцияның қазіргі жай-күйін және даму перспективаларын талдау дағдыларын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Код ON1

  Мамандықтың негізгі тұжырымдамалық және терминологиялық аппараттарына ие, кәсіби әдебиеттерді жетік меңгерген

 • Код ON2

  Қолданбалы кәсіби мәселелерді шешу және қоғамға қызмет ету үшін әлеуметтік, гуманитарлық, экономика салаларындағы білімді қолдана білу

 • Код ON3

  Себеп-салдарлық қатынастарды және халықаралық қатынастар жүйесінің жұмыс істеу логикасын түсінеді. Халықаралық құқықты біледі. Халықаралық саяси, экономикалық және әлеуметтік-мәдени процестерді түсіндіре алады.

 • Код ON4

  Халықаралық және аймақтық қауіпсіздік туралы білімі бар

 • Код ON5

  Мамандану аймағының негізгі саяси, мәдени, экономикалық және құқықтық ерекшеліктерін түсінеді.

 • Код ON6

  Тарихи, саяси, әлеуметтік, экономикалық, демографиялық, лингвистикалық, этникалық, мәдени, діни және басқа ерекшеліктерді ескере отырып, аймақтық процестерді жан-жақты сипаттап, болжау жасай білу.

 • Код ON7

  Кәсіби деңгейде қазақ, орыс және екі шет тілдерін біледі, кәсіби мәселелерді шешу үшін шет тілдерін қолдана алады.

 • Код ON8

  Кәсіпкерлік ойлау дағдыларына ие және оларды іске асыра алады;

 • Код ON9

  Ол экономикалық теорияның фундаменталды аспектілерін талдаудың микро және макро деңгейлерінде қалай қолдану керектігін түсінеді және біледі;

 • Код ON10

  Менеджмент, маркетинг және қаржы сияқты кең академиялық пән ретінде бизнеске қатысты негізгі парадигмалармен және ұғымдармен таныс.

 • Код ON11

  Ғылыми зерттеулердің әдістемесін меңгерген, халықаралық қатынастар теориясы, саясаттану, экономикалық теориясына тән ғылыми көзқарастар мен әдістерді нақты ел мен аймақтық проблемаларды зерттеуде қолдана алады.

 • Код ON12

  Сыни ойлау қабілеттеріне ие, эмоционалды интеллекті дамыған

 • Код ON13

  Тиімді қарым-қатынас жасай алады. Көпшілік алдында сөйлей алады

 • Код ON14

  Көшбасшылық және басқару қабілеттері дамыған. Топта жұмыс істей алады

Top