Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07105 Механикалық инженерия в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Өндiрiстi дамыту және өндiрiстiң бәсекеге қабiлеттiлiгi жағдайларын логикалық және сандық есепке алу қабiлеттiлiгi инженерлiк қызмет принциптерi жасау.
  • Негізгі және негізгі пәндерді зерттеу кезінде туындайтын проблемаларды шешу үшін химия, физика, математиканың заманауи әдістерін қолдану.
  • Агроөнеркәсіптік кешен кәсіпорындарында ауыл шаруашылық техникасы мен технологиялық жабдықтардың мүмкіндігін жоғары тиімді жұмысын ұйымдастыру.
  • Компьютерлік графиканың аппараттық және бағдарламалық құралдарын және механизмдерді автоматтандырылған жобалау мүмкіндіктерін пайдалана білу
  • Инженерлік механика мен материалдық механиканың негізгі ұғымдары мен заңдарын қолдану, типтік машина элементтерін жобалау және құру
  • Жылу энергетикасы, термодинамика және электротехника үшін есептеулерді жүргізу мүмкіндігі; электр жабдықтарын мүмкіндігін дұрыс пайдалану
  • Электрлік, гидро және пневматикалық машиналардың, өндірістік контроллерлердің, жетектердің және сандық басқару жүйелерінің параметрлерін бақылау
  • Машиналарды, манипуляторларды, роботтарды, дәнекерлеу жабдықтарын және технологиялық машиналарды орнату және жөндеу, қызмет көрсету және жөндеу бойынша білімдер және дағдыларын білу.
  • Инжинирингтік кәсіпорындарды жобалау, бөлшектерді өндіру үдерісін дамыту, нормативтік-техникалық құжаттаманы білу
  • Кемшіліктердің себептерін анықтау, материалтануды білу, тозу бөліктерінің теориясының негіздері, жөндеу технологиясы, орнату, сынау, жүргізу.
Top