Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B03113 Психология: Бизнес психология в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты –әлеуметтік ғылым саласындағы кәсіби құзіреттіліктерге ие, келесі қызметтер аясындағы мамандар сапасына қойылатын жоғарылап жатқан талаптарды қанағаттандыратын кадрларды дайындау; - білім беруді ұйымдастыру (оқыту мен тәрбиелеу процесстерін псиxологиялық зерттеу және қолдау); - денсаулық сақтау, спорт пен мәдениетті ұйымдастыру (емдік, спорттық ұйымдар мен мәдениет саласындағы ұйымдар қызметін псиxологиядық қолдау, псиxологиялық алдын-алу және псиxологиялық түзету) - әскер, құқық қорғау органдары, ұлттық қауіпсіздік және төтенше жағдайлар органдары, мекемелермен
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B041 Психология
 • ҰБТ-дағы пәндер Биология және География
 • Дайындық бағыты 6B031 Әлеуметтік ғылымдар
 • Физикалық және психикалық денсаулық психологиясы
  Несиелер: 6

  Психикалық денсаулық - адам өзінің қабілеттерін түсінетін, өмірдегі қиындықтарға төтеп бере алатын, табысты жұмыс жасайтын және қоғамға үлес қосатын әл-ауқат жағдайы. Физикалық және психикалық денсаулық ұғымдарын, физикалық және психикалық денсаулық белгілерін, денсаулық үшін қауіп факторларын, физикалық және психикалық денсаулықтың өзара байланысын, физикалық және психикалық денсаулықты сақтаудың психологиялық негіздерін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы психология
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты болып студенттердің жалпы психология курсын меңгеру және меңгеру негізінде психологиялық ойлауын дамыту, семинарлық және практикалық сабақтар барысында психологиялық құбылыстарды жүйелі талдау дағдысы мен іскерлігін қалыптастыру табылады. Сонымен қатар, психологиялық ғылымның қалыптасу және даму тарихын, танымдық процесстерді жүйелі ұйымдастырудың заманауи теорияларын, қасиеттері мен жағдайларын білу және түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зоопсихология және салыстырмалы психология
  Несиелер: 4

  Жануарлар психикасының эволюциясы және жануарлар мен адам психикасының сапалық ерекшеліктері туралы тұтас түсініктің қалыптасуы. Онтогенездегі Жануарлар психикасының дамуы. Психиканың эволюциясы. Биологиялық процесс және психикалық көрініс эволюциясы. Психиканың даму сатысының жалпы сипаттамасы. Жануарлардың интеллектуалдық мінез-құлқының жалпы сипаттамасы. Салыстырмалы психология. Жануарлар мен адамның психикасы, олардың генетикалық туыстығы және сапалық айырмашылықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Даму психологиясы
  Несиелер: 5

  Балалардың әр түрлі жас кезеңдерінде бала психологиясының маңызды ерекшеліктерін, қалыптасушы тұлғаның іс-әрекетінің ерекшелігін, мінез-құлқының және психикалық жағдайын, балалармен жұмыс істеу барысында осы заңдылықтарды есепке алу жолдарын түсінуін дамыту. Адам психологиясының қалыптасуының негізгі тенденциясын қарастыру. Студенттердің қалыптасушы тұлғаны жоғары құндылық ретінде түсінулерін қалптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Коммуникативтік құзыреттілік тренингі
  Несиелер: 5

  Тренинг барысында білім алушылар коммуникативтік салада төмендегі сұрақтар бойынша практикалық дағдылар мен білім алады.: - Коммуникативтік құзыреттілік концепциясын меңгеру; - Белсенді тыңдау дағдыларын пысықтау; - Эмоционалдық шиеленісті төмендету - эмоционалдық жағдайларды вербализациялау техникаларының бірін пысықтау; Контактіге белгілі вербальді емес сигналдарды қолдана отырып, контактіге кіру дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 5

  Білім берудегі психологиялық құбылыстарды жүйелі талдау дағдылары мен біліктерін қалыптастыру. Педагогикалық психологияның пәні, міндеттері, құрылымы мен әдістері. Білім беру қызметінің психологиясы. Білім беру процесінің субъектілері. Оқу іс-әрекеті мен тәрбие процесінің психологиялық ерекшеліктері. Оқу-педагогикалық ынтымақтастық және білім беру процесіндегі қарым-қатынас. Педагогикалық өзара әрекеттестіктегі, қарым-қатынастағы және оқу-педагогикалық қызметтегі "кедергілер".

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Психодиагностика негіздері
  Несиелер: 7

  Психодиагностиканың негізгі категориялары мен ұғымдарын меңгеру және оларды практикалық қызметте қолдану. Психодиагностика ғылым ретінде және практикалық іс-әрекет ретінде; Психодиагностиканың даму тарихы; Психодиагностиканың кәсіби-этикалық принциптері; Психодиагностиканың психометриялық негіздері. Тестілік нормалар; Шкалалар, өлшем түрлері мен деңгейлері; Психодиагностикалық технология; зерттеудің жобалау әдістері; Патопсихологиялық диагностика; Интеллект психодиагностикасы; Интеллект диагностикасының психометриялық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі тұлға теориялары
  Несиелер: 5

  Қазіргі ғылымдағы тұлғалық мәселелер. Философия, әлеуметтану және психологиядағы тұлғалар. Тұлға түсінігі, тұлға құрылымы, психологиялық тұлға теориялары. Тұлғаның мотивациялық құрылымы. Психоанализдегі тұлғалық құрылым. Гештальтпсихологиядағы тұлға мәселесі. Тұлғаның когнетивтік теориясы. Ананьев Б.Г. бойынша адами жүйе теориясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экономика және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Қоғамдық өндіріс. Капиталдың мәні, формалары, құрылымы. Өндіріс шығындары. Нарықтық экономикадағы өндіріс кірістері. Бизнес түсінігі. Кәсіпкерлік қызмет түрлері. Меншік теориясы, шаруашылық жүргізудің қоғамдық формалары. Тауар, ақша. Қоғамдық-экономикалық жүйе. Нарықтың пайда болуы. Қаржы жүйесі. Бизнесті дамытудағы мемлекеттің рөлі. Макроэкономика. Ресурс үнемдеу. Экономикалық дамудың циклділігі. Инфляция және жұмыссыздық. Қазақстан әлемдік шаруашылық байланыстар жүйесінде

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Тірі организмдердің, әртүрлі деңгейдегі экожүйелердің, жалпы биосфераның қызмет етуінің негізгі заңдылықтары, олардың тұрақтылығы; биосфера компоненттері мен адамның шаруашылық іс-әрекетінің экологиялық салдарының өзара әрекеттесуі, әсіресе табиғатты пайдалануды интенсификациялау жағдайында; ҚР және әр түрлі елдерде тұрақты дамудың концепциялары, стратегиялары және практикалық міндеттері туралы қазіргі заманғы түсініктер; экология, қоршаған ортаны қорғау, тұрақты даму мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Адамның тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі, оның негізгі ережелері. Қауіптер, төтенше жағдайлар. Тәуекелді талдау, тәуекелдерді басқару. Адам қауіпсіздігі жүйелері. Қазіргі заманғы тұрақсыздандыру факторлары. Әлеуметтік қауіптер, олардан қорғау: рухани саладағы, саясаттағы қауіптер, олардан қорғау: экономикалық саладағы қауіптер, тұрмыстағы, күнделікті өмірдегі қауіптер. Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және олардың қызметін құқықтық реттеу органдарының жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Құқық негіздері және жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Конституцияның, ҚР қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелері; мемлекеттік басқару органдарының жүйесі, экономиканы мемлекеттік реттеудің өкілеттіктер шеңбері, мақсаттары, әдістері, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлі; қаржылық құқық және қаржы; материалдық және іс жүргізу құқығының өзара іс-қимыл тетігі; сыбайлас жемқорлықтың мәні, оның шығу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік, құқықтық жауапкершілік шаралары; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Эксперименталды психология
  Несиелер: 6

  Ұйымның ерекшеліктері мен эксперименталды психологиялық зерттеулер туралы идеяларды қалыптастыру. Психологиялық зерттеулердің негізгі әдістері. Психологиялық зерттеулердегі эксперименталды әдістің өзіндік ерекшелігі. Экспериментті жоспарлау. Эксперименттің валидтілігі. Эксперименттік таңдаулар. Эксперименттік зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі кезеңдері. Эксперименттік нәтижелерді интерпретациялау және таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Дифференциалды психология
  Несиелер: 6

  Дифференциалды психофизиологияның негізгі концепцияларын білу және түсіну, темперамент, мінез, қабілет туралы қазіргі түсініктер, әр түрлі типтер конституциясының психологиялық ерекшеліктері, әйел және еркек жынысты тұлғалардың психикалық қызметінің ерекшеліктері; ғылыми зерттеулерді сауатты жүргізу, практикалық сұраныстарды тиімді шешу үшін даралықтың ғылыми тұжырымдамаларының білімі мен түсінігін қолдану; негізгі теориялары мен тұжырымдамалары туралы пікірлерді қалыптастыру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Экономикалық психология
  Несиелер: 5

  Экономикалық психология – бұл адамның экономикалық мінез-құлқы мен психикалық процестері туралы тауарларды және қызметтерді өндіру, бөлу, айырбастау және тұтынуымен байланысты психологиялық ғылым саласы. Экономикалық психология пәні –экономикалық қатынастардың субъектілері ретінде экономикалық мінез-құлықтың психологиялық заңдары мен адамдар арасындағы өзара әрекеттесуі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызмет
  Несиелер: 5

  Студенттердің негізгі құзыреттілікпен қатар, арнайы құзіреттілігін қалыптастыру, атап айтқанда: психологияның ғылыми – түсінік аппаратының білу және түсіну; білім беру мекемелерінде психологиялық қызметтің әдістерін білу және қолдану; маманның кәсіптік қызметіне, жеке қабілеттеріне қатысты шешімдерді қалыптастыру: танымдық белсенділік, тәртіп, ұйымдастырушылық, жауапкершілік, бастамашылық, табандылық, шығармашылық, эмпатия, толеранттылық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Басқару психологиясы басқару әрекетіндегі психологиялық заңдылықтарды оқытады. Пәнніңнегізгі міндетті - басқару жүйесі мен диагностикалаудың тиімділігі мен сапасын жақсарту мақсатында, басқару қызметінің психологиялық жағдайларын және ерекшеліктерін талдау; басқарудың ішкі жүйесінің күйін болжау және өзгерту; басқарылатын объектінің жай-күйін осы бағытта өзгертуге қол астындағы жұмыс атқарушылар қызметінің бағдарламасын қалыптастыру; шешімді орындауды ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Психология тарихы
  Несиелер: 5

  Әлемдік және Қазақстандық тарихтағы психологиялық білімнің пайда болуы мен даму динамикасы туралы студенттердің ғылыми идеяларын қалыптастыру. Ежелгі антикалық психологиялық ойдың дамуы. XIX-XX ғасырдағы психологиялық ғылым салаларының дамуы. Әлеуметтік және мәдени-тарихи психология. Әлемдік мектептер мен бағыттардың қалыптасуы. Ресейдегі психологияның дамуы. Психология іс-әрекет ғылымы ретінде. Қазақстандағы психологиялық ғылымның дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлеуметтік психология
  Несиелер: 5

  Адам психологиясының маңызды ерекшеліктері,оның түрлі әлеуметтік топтармен өзара әрекеттесуі туралы түсініктерді қалыптастыру,тұлғаның қалыптасуы мен дамуы процесінің әлеуметтік-психологиялық заңдылықтарын, оның қызметінің өзіндік ерекшелігін, мінез-құлқын және психикалық жағдайын, оның әлеуметтік ортасының ерекшелігін және қарым-қатынастың әлеуметтік-психологиялық заңдылықтарын ескере отырып ашу. Өзіндік мінез-құлқы мен қоршаған ортаның мінез-құлқын рефлексиялау, талдау дағдысын және іскерлігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Дүниежізілік мұра географиясы
  Несиелер: 5

  ЮНЕСКО. Дүниежүзілік мәдени және табиғи мұраны қорғау туралы Конвенция. Дүниежүзілік Мәдени мұра объектілері және шетелдік Еуропаның басқа да көрнекті орындары. Шетелдік Азия мен Австралияның ұлы мұрасы мен көрікті жерлері. Американың Дүниежүзілік Мәдени Мұрасының объектілері. Африка-тамаша кездесу. Қазақстандағы Дүниежүзілік мұра объектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Көшбасшылық: тиімді басшылықтың дағдылары
  Несиелер: 5

  Көшбасшылық негіздері. Көшбасшылықтың тұлғалық теориясы. Мінез-құлық және ситуациялық көшбасшылық. Көшбасшы және команда. Функционалдық (рөлдік) көшбасшылық. Көшбасшылық стиліндегі PAEI функциялардың үйлесімсіздігі. Тиімді көшбасшылық стильдері. Тиімсіз көшбасшылықтың архетиптері. Ұйымдағы көшбасшылық стильдерін жүзеге асыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік типологиясы; кәсіпкерлік шешімдер; фирманың сыртқы, ішкі ортасы; кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық нысандары; құрылтай құжаттары; мемлекеттік тіркеу, лицензиялау; жұмыс істеу тетіктері; кәсіпкерлік тәуекелдер; кәсіпкерлікте еңбек ақы төлеу; кәсіпкерлік қызмет мәдениеті; қорғауға жататын мәліметтер тізбесі; кәсіпкерлер жауапкершілігінің мәні мен түрлері; қаржылық талдау әдістері; ШОБ бухгалтерлік есеп негіздері; салық салу; кәсіпкерлік қызметтің көрсеткіштері, тиімділігін бағалау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақ (орыс) тілі(В2)
  Несиелер: 5

  Сөйлеу мәдениетін анықтау. Сөйлеу дұрыстығы. Сөзді дұрыс таңдау, сөздің формалары. Сөздің дәлдігі. Сөйлемдерді дұрыс құру. Сөйлеу мәнерлілігі. Экспрессивті синтаксис. Сөйлеу байлығы, тазалығы, логикасы. Айтылу және екпін нормалары. Практикалық стилистиканы анықтау. Кәсіби саладағы сөйлеу мәдениеті. Белгілі бір коммуникативтік жағдайлардағы сөйлеу жаттығулары. Тілдік мінез-құлық этикасы. Іскерлік қарым-қатынас түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Арнайы психология
  Несиелер: 4

  Әлеуметтік психологиялық бейімделуіне кедергі келтіретін психикалық әлеуметтік дамудың бәсеңдемейтін немесе өзіндік ерекшелігін көрсететін әртүрлі факторлардың (органикалық немесе функционалдық сипаттағы) әсерінен балалық және жасөспірімдерде туындайтын ерекше жағдайларды зерттейтін арнайы психологияның даму психологиясы туралы жүйелік идеяларды қалыптастыру, білім беру кеңістігіне ену және одан әрі кәсіби өзін-өзі анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Арт білім беру
  Несиелер: 5

  Отандық өнер мен көркем мәдениеттің ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері туралы базалық білім. Курс өнердің барлық түрлерін қамтиды, бұл қазақтардың адамгершілік-эстетикалық әлемі эволюциясының жалпы көрінісін, әдет-ғұрып элементтерін және қазіргі қазақстандық келбетін қалыптастыру үшін олардың маңызын құруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Бизнес психологиясы
  Несиелер: 5

  Психологиялық білімдердің бірі ретінде студенттерді қолданбалы ғылым негіздерімен таныстыру; экономикалық қарым-қатынас психологиясының тұтас көзқарасын қалыптастыруға ықпал етеді. «Бизнес психологиясы» пәнінің теориялық негіздері. Бизнес психологиядағы тұлға. Бизнестегі шағын топтардың психологиясы. Адам ресурстарын басқару психологиясы. Бизнес – үрдістердің психологиялық ерекшеліктері. Бизнестегі психология – жүйені ұйымдастыру ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Эмоционалды интеллект пен сыни ойлауды дамыту тренингі
  Несиелер: 5

  Сыни ойлау мен эмоционалды интеллектінің әдіснамалық негіздері мен танысу; сыни ойлау мен эмоционалды интеллектінің тәсілдері мен дағдыларын қалыптастыру, мәтінмен жұмыс жасауда сын тұрғысынан ойлау технологиясын қолдану; психологтың маңызды кәсіби-маңызды қасиеттерін қалыптастыру. "Ойлау", "сыни ойлау", "эмоциялық интеллект" түсінігі. Сыни ойлауға және оған дайындық жасауды орнату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ілгермелі шетел тілі
  Несиелер: 5

  Тақырып бойынша толық баяндамалар. Жаңалықтар мен репортаждар. Қазіргі заманғы проблема бойынша мақалалар мен хабарламалар, қазіргі заманғы көркем проза. Таныс мәселе бойынша пікірталасқа белсенді қатысу, өзінің пікірін түсіндіру және қорғау. Өзекті мәселе бойынша «қолдаймын» және «қарсымын» барлық дәлелдерді айту. Ерекше маңызды оқиғалар мен әсерлерді көрсете отырып эссе, баяндама, хаттарды жазу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қызметкерлердің құзыреттілігін психологиялық диагностикалау бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты, HR-мамандардың жұмысын жеңілдететін нақты құралдар мен диагностикалық әдістерді және маңызды кадрлық мәселелерді шешудегі қосымша психологиялық мүмкіндіктерді меңгеру болып табылады. Персоналды басқару психологиясы бойынша өзекті білімді қалыптастыру және персоналды басқарудың психологиялық құралдарын практикада қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Медициналық психология
  Несиелер: 6

  Медициналық психологияның пәні – аурулардың пайда болуы, диагностикасы, динамикасы, емдеу шаралары және алдын-алуымен байланысты психологиялық факторларды қарастырады. Студенттердің негізгі құзыреттілікпен қатар, арнайы құзіреттілігін қалыптастыру, атап айтқанда: медициналық психолог жұмысындағы этикалық және құқықтық нормаларды білу. Психикалық және соматикалық бұзылыстарға, дағдарыс жағдайына және даму бұзылыстарына байланысты заманауи психологиялық тәсілдерді білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қызметкерлердің кәсіби қажуын алдын алу
  Несиелер: 5

  Қызметкерлердің кәсіби жану синдромы көзқарасын қалыптастыру. Психикалық жануды тұлғааралық қарым-қатынаста ғана емес, жалпы жұмыспен байланысты кәсіби дағдарыс ретінде түсіну. Қызметкерлердің кәсіби жану түрлері, негізгі симптомдары, факторлары. Қызметкерлердің кәсіби жануын диагностикалау және алдын алу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тұлғаның стреске төзімділігі мен өзін-өзі реттеуінің психотехнологиялары
  Несиелер: 5

  Жеке тұлғаның өзін-өзі реттеу ерекшеліктері, мінез-құлық туралы түсініктерді қалыптастыру, тәжірибеде қолданылатын өзін-өзі реттеу іскерлігін дамыту. Өзін-өзі реттеу психологиясы дамуының теориялық аспектілері мен әдістері. Қорғаныс механизмдері. Стресс және дистресс, оның өзін-өзі реттеуге әсері. Кернеу және релаксация. Аутотренинг. Босаңсу дәрежесі. Тұлғаның өзін-өзі реттеу процесі. Медитация, концентрация, релаксация ұғымы. Тұлғаның күйзеліске төзімділігін диагностикалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Практикалық психология
  Несиелер: 6

  Студенттерді негізгі түсініктермен таныстыру, практикалық психология проблемалары, практикалық психологияның түрлі салаларында студенттердің білімін жүйелеу, практикалық психологтың кәсіби мәдениетін қалыптастыру. Практикалық психология кәсіби қызмет және психологиялық ғылым саласы ретінде. Практик психологтың этикалық принциптері және жұмыс істеу ережелері. Практикалық психологтың кәсіби қызметінің негізгі бағыттары. Мектеп психологының қызметі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Оқушылардың психикалық денсаулығын алдын алу
  Несиелер: 5

  Оқушылардың психикалық дамуының заңдылықтары мен кезеңдері. Оқушылардың психикалық денсаулығы бұзылуының факторлары мен формалары. Оқушылардың психикалық денсаулығын сақтау бойынша алдын-алу жұмыстарының жүйесі. Оқушылардың психикалық денсаулығын сақтау бойынша алдын алу жұмысындағы заманауи технологиялар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау
  Несиелер: 12

  Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау / Написание и защита дипломной работы (проекта) / Writing and Presentation of Diploma Work (Project)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Психологиялық кеңес беру негіздері
  Несиелер: 6

  «Психологиялық кеңес беру негіздері» курсы студенттердің психологиялық кеңес беру саласындағы білімдерін жүйелендіруге, жеке тұлғаны зерттеуге жүйелі түрде бағытталған дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Психологиялық кеңес беру саласында кәсіби көзқарас қалыптастыру; Психологиялық ойлау негіздерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  - онтогенездегі психиканың негізгі психологиялық түсініктерін, құрылымы мен функцияларын, заңдылықтарын, жағдайларын, факторлары мен даму механизмдерін біледі;

 • Код ON2

  адамның психикалық белсенділігінің жүйелі негізін құрайтын әр түрлі психикалық құбылыстарды (танымдық процестер мен реттеушілік механизмдер, жай-күй мен уайымдар, жеке қасиеттері мен жеке ерекшеліктері) түсінеді және талдай алады;

 • Код ON3

  - кәсіби психодиагностикалық және психометриялық құралдарды пайдалана отырып және кәсіби этика қағидаларын сақтай отырып, адамның психикалық үдерістерінің, қасиеттерінің, жағдайларының, мінез-құлқының және қызметінің ерекшеліктері мен динамикасын диагностикалауды жүзеге асырады;

 • Код ON4

  – тұтас, әлеуметтік жетілген және психикалық сау тұлғаны қалыптастыруға мақсатты орнатумен түзету-дамыту процесін практикада модельдеуге және іске асыруға қабілетті;

 • Код ON5

  – мамандықтың жоғары әлеуметтік маңыздылығын түсінеді, ұйымдарда консультациялық, профилактикалық және болжамдық психологиялық қызметті жоспарлауға, ұйымдастыруға және жүзеге асыруға қабілетті: білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт, өндірісте, армия, құқық қорғау органдарында, Ұлттық қауіпсіздік органдарында және төтенше жағдайлардың, құқықтық алдын алу мен пенитенциарлық қызметтерінде, қоғамдық пікірді зерттеу орталықтарында және саяси технологиялар, әлеуметтік қызметтері, жұмыспен қамту орталықтарында және т.б.

 • Код ON6

  – ғылыми зерттеуді жоспарлауға және ұйымдастыруға, ғылыми-психологиялық зерттеу әдістерін адекватты қолдануға, зерттеу нәтижелерін талдауға, қорытуға және ұсынуға қабілетті;

 • Код ON7

  - этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарды және қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін ескере отырып, көпмәдени ортада кәсіби қызметті ұйымдастыру тәсілдерін меңгерген;

 • Код ON8

  - жұмыс орнында және бизнес-процестерде адами ресурстарды басқарудың әлеуметтік және кәсіби міндеттерін шешуде экономикалық қатынастардың психологиясының жүйелі теориялық білімдерін қолдануға қабілетті;

Top