Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04101 Менеджмент и управление в Mardan Saparbaev Instityty

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Менеджмент және басқару саласындағы білімдерді меңгерген білікті мамандарды даярлауға бағытталған білім беруді жүзеге асыру. Мемлекеттік және жергілікті басқару саласында тиімді басқару шешімдерін қабылдау дағдыларын дамыту үшін білім алушыларда кәсіби құзіреттіліктерді қалыптастыру. Қарқынды өзгеретін сыртқы орта жағдайында еңбек нарығында сұранысқа ие болуға мүмкіндік беретін ұйымдастырушылық және басқарушылық сипаттағы мәселелерді шешуге қажетті практикалық дағдыларды дамыту. Кәсіби білімдер, практикалық дағдылар және көшбасшылық қасиеттерге ие ұйымдастырушы- басқарушылық, аналитикалық іс-әрекетте стратегиялық және тактикалық міндеттерді шешуге қабілеті бар мамандарды даярлау
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B044 Менеджмент және басқару
 • Дайындық бағыты 6B041 Бизнес және басқару
 • Кәсіпкерлік дағдылар, инновацияларды қабылдау дағдыларын қалыптастыру
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік іс-әрекетте инновацияларды қолдану, ресурстарға қажеттілікті бағалау және оларды пайдалануды жоспарлау, кәсіби қызметінде жаңа идеяларды жетілдіріп, мәселелерді шешу тәсілдерін іске асыру. Инновациялық технологияларды және жаңа өнімдерді қолдану, қазақстандық жағдайларға икемді шетелдік тәжірибені жинақтау мен бейімдеу, орын алған жағдайлардан нәтиже шығару және шешім қабылдау мүмкіндіктерін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 3

  Экономикалық реттеудің нарықтық механизмі, сұраныс, ұсыныс, сұраныс пен ұсыныс заңдары, салықтарға әсер ету, баға серпімділігі, тұтынушылық мінез-құлық теориялары, пайдалылықты төмендету принципі, енжарылық қисықтары, өндіріс теориясы, масштабтың әсері зерттейді. Өндірістік шығындарды есептеуге, нарықтағы компанияның тепе-теңдігін басқаруға, баға кемсітушілігін, капитал нарығын, жерді, еңбек өнімділігін және қоғамдық тауарларды өлшеуді бағалау дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ұлттық экономика негіздері
  Несиелер: 4

  ҚР Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымымен танысады. Мемлекет иелігінен алу мен жекешелендірудің ұлттық бағдарламасының мазмұнын, оның мақсаттарын, негізгі бағыттарын анықтай білу. Қазақстан экономикасын тұрақтандыру жөніндегі шаралар жүйесінің мәнін, сыртқы экономикалық қызметін қалыптастырудың негізгі кезеңдері және экономиканы басқару стратегиясы бойынша негізгі терминдерді, ұғымдар мен бөлімдерді біліп және түсінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік сала экономикасы
  Несиелер: 4

  Әлеуметтік процестер мен құбылыстарды басқарудың мәнін түсіндіреді. Әлеуметтік институттар мен инфрақұрылымның көрсеткіштеріне талдау жасайды. Білім беру мен денсаулық сақтауды, әлеуметтік сала мен қызметтерді тұтынушылар өзара іс-қимыл жасайтын басқа да салаларды ескере отырып, экономиканың әлеуметтік қызметтер саласына әсерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Қажеттіліктерді, ресурстарды, артықшылықтарды, қызметтерді, қоғамдықк өндірісті, экономикалық жүйелерді, меншік, нарық, капиталды зерттейді. Факторлық кірістерді, жер рентасын, пайданы талдайды. Экономиканың циклдік дамуы, жұмыссыздық және оның формалары, инфляция және оның түрлері туралы дүниетанымды қалыптастырады. Ақша-қаржы жүйесін, экономикалық өсу факторларын, әлемдік экономикадағы үрдістерді талдау дағдыларын дамытуға ықпал етеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 4

  Мемлекеттік және жергілікті басқару және менеджменттің қалыптасу кезеңдерін талдау. Ол әртүрлі деңгейдегі басқарудың экономикалық, әлеуметтік-психологиялық, философиялық негіздерін оқып, үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аймақтық экономика және басқару
  Несиелер: 3

  Аймақтық өндірісті орналастыру теориясын және шаруашылықтар мамандануын кеңістіктік ұйымдастырылуын зерттейді. Аймақтағы өндіруші күштерін орналастырудың қағидалары мен фпкторларын тұжырымдайды. Аймақтық экономикадағы зерттеу әдістерін аймақтық басқаруды ұйымдастырудың ерекшеліктерін ескере отырып түсіндіреді. Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының мақсаттары мен критерийлерін әлеуметтік-экономикалық даму және бәсекеге қабілеттілігі факторларын жүйелендіру жолымен талдайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 3

  Экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістемесі мен негізгі элементтерін қарастырады. Экономиканы мемлекеттік реттеуді ұйымдастыру механизмін қалыптастыруды зерттейді. Экономиканы мемлекеттік реттеудің заманауи әдістерін тұжырымдайды: ғылыми болжау, жоспарлау, бағдарламалау. Экономиканы ақша-несиелік реттеудің негізгі механизмдерін түсіндіреді. Мемлекеттің құрылымдық, өнеркәсіптік және инвестициялық саясатын жүзеге асыру ерекшеліктерін баяндайды. Жұмысбастылық пен тұрғындарды әлеуметтік қорғауды мемлекеттік реттеуді талдайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономикалық саясат
  Несиелер: 4

  Мемлекеттің экономикалық саясатының негізгі теориялық тұжырымдамаларын зерттейді. Мемлекеттік стратегиялардың сапа көрсеткіштерін реттеудің нормативтік-құқықтық базасын сипаттайды. Мемлекеттік сектордың пайда болуының алғышарттарын және оның ұлттық шаруашылық құрамдағы рөлін білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Адам ресурстарын басқару
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік-экономикалық жүйелердегі адами ресурстарды басқару қызметінің негізгі түрлерін зерттейді. Адам ресурстарын басқару жүйесінің мақсаттары мен функцияларын тұжырымдайды. Адами ресурстарын басқару жүйесін қалыптастыру әдістерін және ұйымдастырушылық құрылымын жасауды бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Менеджмент мектептерінің эволюциясын ескере отырып, басқарушылық қызметтің мәнін қарастырады. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасын зерттейді Басқару шешімдерін қабылдау процесін сипаттайды. Басқару функцияларын ашады: жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау. Менеджердің ролін, көшбасшылық пен ықпалының мәнін дәлелдейді. Күрделілерді басқару процесінің ерекшеліктерін және белгісіздік жағдайындағы өзгерістерді түсіндіреді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Мәтіннен қажетті ақпаратты алу, оны оқу-кәсіби қарым-қатынаста түсіндіру дағдыларын дамыту. Қарым-қатынас мақсаты мен жағдайларына қарай кәсіби деңгейде байланыс орнату, коммуникацияны сауатты құру қабілетін дамыту.Кәсіби қарым-қатынас саласында орыс (қазақ) тілінде тілдік мінез-құлық бағдарламасын құру барысында шығармашылыққа, инновацияларға, алқалылыққа қабілеттілікті дарыту

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Макроэкономикалық көрсеткіштерді, үлгілерді, макроэкономикалық тұрақсыздық, макроэкономикалық тепе-теңдік, AD-AS моделі, тұтыну және жинақ, мемлекеттік бюджет, валюта жүйесі, валюталық нарық, валюта бағамы, төлем балансы. Фискальды саясатты, макроэкономикалық тепе-теңдікті, ақша нарығын, ақша-кредит саясатын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қарызының зардаптарын талдау дағдыларын дамытуға ықпал етеді.Мақроэкономикалық үдерістерді басқару тәжірибесін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Персоналды басқару
  Несиелер: 5

  Персоналды басқарудың теориялық негіздерін зерттейді. Ұйымдағы персонал ұғымын, персоналды басқарудың экономикалық әдістердің мазмұнын және олардың дамуын, персоналды басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістерінің ерекшеліктерін, персоналды басқарудың әдістерін дамытуға қатысты заманауи үдерістер мен ұстанымдарды қарастырады. Персоналды басқарудың әкімшілік, экономикалық және әлеуметтік-психологиялық әдістерін, персоналды басқару үлгілерін, персоналды стратегиялық басқарудың ұстанымдары мен тұжырымдамаларын бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Маркетингтің теориялық негіздері мен тұжырымдамаларын ашады. Маркетингтік ортаны сипаттайды, нарықтық сегменттеудің сипаты мен кезеңдерін анықтайды. Маркетинг жүйесіндегі өнімнің, бағалардың, өткізу және коммуникациялық саясатының түрлері, элементтері мен критерийлерінің толық сипаттамасын береді. Маркетингтік бақылаудың жоспарлау кезеңдері мен түрлерін айқындайды. Халықаралық маркетинг және қызметтер маркетингісі элементтерін сипаттайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекеттік аудит негіздері
  Несиелер: 6

  Мемлекеттік аудиттің мақсаттарын, міндеттерін және принциптерін анықтайды. Аудиторлық қызметті реттеу жүйесін сипаттайды. Аудит құпиясының мазмұнын ашады, аудит түрлерін және байланысты қызметтерді жіктейді. Аудитті жоспарлау және құжаттандыру элементтерін көрсетеді. Аудиттегі елеулілік пен тәуекелділік, сапалық, сандық аспектілердің мазмұнын бөледі. Аудиторлық дәлелдемелердің сенімділігін, аудит жүргізу әдістерін анықтайды. Аудиторлық қорытындының мәнің, оның негізгі түрлерін ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Статистиканың жалпы теориясы
  Несиелер: 6

  Статистикалық талдау, аналитикалық топтамаларды тұжырымдау, статистикалық топтаудың негізгі мақсаттары мен міндеттерін, статистикадағы абсолютты және орташа шамалардың мәні мен түсінігін топтастыруды зерттейді. Теориялық корреляциялық қатынастарды қоғамдық құбылыстарды зерттеу барысында дұрыс қолдануды, динамикалық қатарлар, индекстер, арифметикалық және гармониялық индекстер туралы түсініктерді пайдалануды көрсетеді. Статистиканың көрсеткіштер жүйесінің мағынасын анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық және әлеуметтік статистика
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік-экономикалық статистиканың теориялық негіздерін қарастырады. Ұлттық шоттар жүйесі, демография, еңбек нарығы, ұлттық байлық, инновациялар, инвестициялар, табыстар, шығыстар, тұтыну, әлеуметтік сфера салалары, тұрғындардың өмір сүру жағдайы статистикасы бойынша көрсеткіштер зерттейді. Құқықтық статистика, бағалар, тарифтер және инфляция статистикасы, қаржылар мен сақтандыру статистикасы көрсеткіштерін талдайды. Әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды статистикалық үлгілеу және болжамдаудың мағынасын ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекеттік кірістер негіздері
  Несиелер: 6

  Мемлекеттік кірістер жүйесі қызметінің теориялық аспектілерін құрастырады, салық функциялары мен принциптерінің мәнін білдіреді. Қазақстан Республикасындағы салық жүйесінің қалыптасу және тарихи даму кезеңдерін көрсетеді. Мемлекеттік кірістер жүйесіндегі реформаның негізгі тұжырымдамалық бағыттарын қорытындылайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби іс-әрекетке дайындаудың концептуалдық негіздерін әдістемелік-теориялық түрде дамыту. Мамандыққа қатысты лексика мен терминдері, күрделі синтаксистік құрылымдарды пайдалануға дағдыландыру. Ағылшын тілінде өзінің көзқарасын білдіру, оны дәлелді түрде қорғау. Күнделікті өмірде кәсіби салаға қатысты сұхбаттарға еркін араласа алу, сөйлесу дағдыларын қалыптастыру. Кәсіби бағыттағы ақпараттарды түсіну, талдау жүргізу, ғылыми мақала мен баяндамалар жазуға қабілетті болу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономика салаларындағы менеджмент
  Несиелер: 5

  Экономиканы басқарудың әдіснамалық негіздерін қарастырады. ҚР салалық басқарудың мазмұнын ашады. Экономиканы басқарудың ұйымдық құрылымын ұтымды етуді ұсынады. Экономиканың түрлі салаларында менеджменттің жетістіктерін пайдаланудың ерекшеліктерін белгілейді. Шетел экономикасының салаларын басқару тәжірибесін ашады. ҚР экономикасын басқарудың қазіргі заманғы мәселелерін білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқару теориясы
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік басқарудың теориялық негіздерін қарастырады. Қоғамдық үрдістерді басқарудың пәні, мақсаттары, міндеттері, қағидалары және әдістерін ашады. ҚР мемлекеттік құрылымы мен мемлекеттік саясатының мазмұнын баяндайды. Мемлекеттік басқару, құқықтық реттеу, ақпараттық қамтамасыз ету үрдістерінде мемлекет пен қоғамның өзара әрекеттестігінің және басқару стилінің тиімділігін көрсетеді. Мемлекеттік басқарудың әлеуметтік-экономикалық тиімділігін және оны ары қарай жетілдіруді сүреттейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік және жергілікті менеджмент
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік және жергілікті басқарудың теориялық негіздерін қарастырады. Мемлекеттік және жергілікті менеджменттің барлық деңгейлерінде тиімді тетіктерді енгізу қажеттілігін ашады. Мемлекеттік органдар құрылымын рационализациялауды, мемлекеттік және жергілікті билік органдары қызметінің негізгі құқықтық ережелерін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • HR менеджмент және мемлекеттік қызметкер имиджінің қалыптасуы
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік басқарудағы кадрлық қызметтің қалыптасуы мен дамуының ерекшеліктерін зерттейді. Мемлекеттік қызметшілердің жағымды имиджін құру құралдары мен әдістерін анықтайды. Мемлекеттік қызметшілердің персоналды басқаруға қойылатын жаңа талаптар контекстінде жаңа менеджмент технологияларын өзін-өзі дамыту және қолдану қабілетін бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Альтернативті менеджмент
  Несиелер: 5

  Альтернативті менеджменттің мәні мен өзге ерекшеліктерін, басқару жүйесіндегі қазіргі заманғы үрдістерді, басқарудың қазіргі заманғы механизмі мен экономикалық аспектілерін, шет елдердегі менеджментті зерттейді. Ұйым қызметінің көрсеткіштерінің кешенді жүйесін, фирма құнының өсу тәсілдерін, табыстылықтың баламалы мөлшерлемесінің мәнін сипаттайды. Фирманың қызметін басқарудың құны мен тиімділігін анықтау тәсілдерін жетілдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстандағы HR менеджменттің дамуы
  Несиелер: 5

  Меритократия, тиімділік және қоғам алдындағы есеп беру қағидаттарына негізделген мемлекеттік қызметтің қазақстандық моделінің ерекшеліктерін білдіреді. Адами фактордың маңыздылығын тануға және тиімді кадрлық құрамды жүргізуге бағытталған ҚР мемлекеттік қызметтің жаңа моделінің маңыздылығын сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнес жобалау және менеджмент
  Несиелер: 5

  Бизнес-жобалардың мәні, құрылымы мен ерекшеліктері зерттейді. Инновациялық бизнес-жобаларды құратын және іске асыратын инвестициялық процеске қатысушыларды сипаттайды. Басым инновациялық жобаларды анықтау және қаржыландыру саласындағы мемлекеттік саясатты бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дағдарысқа қарсы менеджмент
  Несиелер: 5

  Дағдарысқа қарсы менеджмент тұжырымдамасын құру алғышарттарын зерттейді, циклдік, басқарушылық, уақытты үнемдеу ұғымдарын сипаттайды, ресурс үнемдеу, мотивация, әлеуметтік әріптестік. Мемлекет, экономика, өндіріс, ұйым, адамға байланысты проблемалар тұрғысынан дағдарысқа қарсы менеджментті қарастырады. Дағдарыстың ықтимал ауқымын, оның нысандарын, себептері мен салдарын бағалайды. Дағдарысты тиімді басқару, сыни жағдайларда дұрыс шешім қабылдау қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнес жоспарлау және коммерциализация
  Несиелер: 5

  Бизнесті жоспарлаудың теориялық аспектілерін зерттейді, мемлекеттік бағдарламаларды тиімді жүзеге асыру үшін бизнесті жоспарлаудың функциялары мен принциптерін пайдалануды қорытындылайды. Отандық бизнестің даму ерекшеліктерін ескере отырып, коммерциялық және әлеуметтік жобалардың өзара байланысын талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жобаларды талдау
  Несиелер: 5

  Жобаның жіктелуін, сыртқы ортасын, басқару принциптерін, ұйымдық құрылымын қарастырады. Жобаны іске асыру процесінің мәні мен мәнін, жобаны жүзеге асыру барысында туындайтын проблемаларды талдауды көрсетеді. Талдау тәсілін және жоба командасына қойылатын талаптарды сипаттайды,қаржылық қамтамасыз етуді, инвестициялық сипаттаманы және бизнес-жобаның тұсаукесерін сипаттайды. Жобаның тиімділігін есептеу әдістері мен модельдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Жобаның тарихын, түсінігін, мәнін, міндеттерін, үрдістерін, жобаны басқару бағдарламаларын зерттейді. ИТ-жобаларды, жобаларды басқарудың қазіргі заманғы құрылымдарын сипаттайды. Ресурстарды, тәуекелдерді басқаруды, қаржыландыруды, жобаны іске асырудың тиімділігін қамтамасыз ету, бақылау және мониторингі жөніндегі жұмыстарды сипаттайды. Жобаларды басқарудағы жоспарлау процестерін, жобаның сапасын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды, жобалық құжаттаманың құрамы мен тәртібін бағалауды зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік қызметкер этикасы
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік қызметте этика мен этикалық нормаларды қалыптастыру мәселелерін қарастырады. Мемлекеттік қызметші этикасының негізгі аспектілерін ашады: мемлекет пен қоғамға адалдық, меритократия, объективтілік, ашықтық. Этикалық нормалар мен ережелердің типологиясы мен құрылымын көрсетеді. Этикалық мінез-құлықтың сыртқы және ішкі факторларын; шиеленіс жағдайынан шығу ережелерін; жағдайларды басқарудың технологиялары мен этикалық модельдерін талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Стратегиялық менеджменттің мазмұнын қарастырады. Өңірдің немесе мемлекеттік органның стратегиясын қалыптастыруды ашады. Аймақ кәсіпорындарының стратегиялық қызметін басқару негіздерін бөледі. Стратегияны басқару әдістерін анықтайды, кәсіпорынның стратегиялық және инновациялық әлеуетін сипаттайды. ҚР экономикасының негізгі салаларының қазіргі жағдайы мен даму стратегиясын талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Логистикалық қызметті басқару
  Несиелер: 5

  Логистикалық тізбектің барлық иерархиялық деңгейлерінде ақпараттық ағындарды қамтамасыз ету және үйлестіру, көлік компаниялары үшін біріктірілген ақпараттық жүйелерді құру арқылы тасымалдарды басқару технологиясын жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инвестициялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Инвестициялық менеджментті, оның мазмұнын, мақсаттарын, функцияларын қарастырады. Инвестициялық портфель мен оны басқару әдістерін бағалайды. Инвестициялық портфельді оңтайландыру әдістерін көрсетеді, нақты инвестициялар саласында менеджментті бөледі. Инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын ашады және оның тиімділігін көрсетеді. Инвестициялық жобаның ақша ағындарын басқару перспективаларын анықтайды. Инвестициялық тәуекелді басқару мәселелерін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электрондық коммерция
  Несиелер: 5

  Электрондық бизнестің мәнін және пайда болуының объективті алғышарттарын зерттейді. Электрондық нарықтағы кәсіпкерлік процестердің типологиясын ескере отырып, электронды бизнестің даму ерекшеліктері мен бағыттарын анықтайды. Электрондық коммерцияның жалпы типтерін қорытындылайды, интернет және электрондық коммерцияның өзгешеліктерін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Логистика
  Несиелер: 5

  Логистика негіздерін, оның түрлерін, типтерін, қызметтерін, сауда-логистикалық үрдістерін, өңірлердің логистикалық ерекшеліктерін зерттейді. Ұйымда сауда-технологиялық процестің жекелеген логистикалық құрамдастарының мәнін сипаттайды өңірдің немесе мемлекеттің әлеуетін ашу үшін көліктік, қоймалық, сауда логистикасының мәнін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Менеджмент тактикасы
  Несиелер: 5

  Қазіргі нарықта компания немесе ұйымды тиімді басқарудың жоспарларын, тактикалық шешімдерін қалыптастырады. Қаржы, өндірістік, операциондық, инновациялық менеджменттің теориялық тұжырымдамаларын сипаттайды . Ұйымдағы тактикалық менеджмент жүйесін құруды бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттің инвестициялық қызметі
  Несиелер: 5

  Инвестициялық қызметті басқарудың негізгі қағидаттары мен оның жекелеген түрлерінің мазмұнын зерттейді. Инвестицияларды тарату жүйесін құрастырады, Қазақстан экономикасындағы инвестициялық процесстерді реттеуге арналған оларды тиімді енгізуді бағалайды. Басқарудың әртүрлі деңгейлерінде тартымды инвестициялық бағалау әдістерін салыстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты
  Несиелер: 5

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңдар мен Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ерекшеліктері зерттейді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің маңыздылығын түсіндіреді, заңсыз әрекеттерден аулақ болу мүмкіндіктерін көрсетеді. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайтуды қамтамасыз ету үшін стратегиялық деңгейде тиімді шешімдер қабылдаудың маңыздылығын білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Цифрлық үкімет
  Несиелер: 5

  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мәні мен оларды мемлекеттік органдарда қолдану мүмкіндіктерін зерттейді. Мемлекеттік басқаруды жетілдіру және барлық деңгейлерде реттеудің негізі ретінде цифрлық үкіметті сипаттайды. Электронды үкімет мониторингісінің жалпы өлшемдері мен әдістерін бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сыртқы экономикалық іс-әрекетті мемлекеттік басқару
  Несиелер: 5

  СЭҚ ұйымдастыруды және басқаруды қарастырады. Шетелдік нарықтардың ерекшеліктерін және олардың тартымдылығын бағалауды ашады. Сыртқы сауда шарттарының маңыздылығын, олардың түрлерін, құрылымын және мазмұнын бағалайды. Халықаралық шарттың төлем шарттарын сипаттайды. СЭҚ-тағы логистика мен көлік менеджментін анықтайды. Халықаралық делдалдық операциялардың мәні мен мәнін бөледі. Халықаралық сауданың заманауи нысандары мен әдістерін ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекет және бизнес
  Несиелер: 5

  Экономиканы мемлекеттік басқару жүйесі мен бюрократизмді ашып көрсетеді. Мемлекетті нарықтық қатынастарды ынталандырушы субъект ретінде қарастырады. Кәсіпкерлік пен оның түрлерінің дамуының экономикалық негіздеріне сипаттама береді. Экономиканың әртүрлі салаларында экономикалық өсу және бизнесті дамыту мәселелерін шешудегі мемлекеттің ролін анықтайды. Мемлекет және бизнес арасындағы қарым-қатынастың құқықытық астарын айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық реттеу
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік-экономикалық қатынастардың орын алуы мен дамуының негізгі принциптерін зерттейді, елдің әлеуметтік-экономикалық қызметке қатысуының оң және теріс салдарларына баға береді. Салалардың экономикалық өсуінің негізгі кезеңдерін талдайды, сәйкессіздіктерді ескере отырып, ҚР экономикасын реттеу механизмдерін зерттейді, шетелдік практикада әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды реттеудің негізгі әдістемесін көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Үкімет пен бизнес арасындағы қарым-қатынас
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік органдар мен бизнес-құрылымдар арасындағы әріптестіктің мәнін ашады. Ірі бизнестің қатысуымен инвестициялық жобаларды мемлекеттік қаржыландыру ерекшеліктерін бағалайды. Кредит беру, салық салу, экологиялық қауіпсіздік мәселелерінде бизнес пен Үкімет арасындағы қатынастарды қарайды. Үкіметтің жаңа бастаған кәсіпкерлерді қаржылық қолдау жөніндегі бастамаларын сипаттайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың теориялық-әдіснамалық негіздерін қарастырады. Әлеуметтік-экономикалық жоспарлауды ұйымдастыру әдістемесін айқындайды. Қоғамның әлеуметтік дамуын стратегиялық жоспарлаудың ерекшеліктерін ашады. Аймақтық деңгейде әлеуметтік-экономикалық жоспарлау аспектілерін зерттейді. Мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттырудағы орта мерзімді жоспарлаудың рөлін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дағдарысқа қарсы басқару
  Несиелер: 5

  Басқарудың ұлттық дағдарысқа қарсы тәсілдерін әзірлеудің мәнін ашады. Дағдарысқа қарсы басқарудағы мемлекеттік стратегиялардың типтерін және оларды қалыптастыру тәсілдерін сипаттайды. Дағдарыстардың әсер етуін мемлекеттік реттеудің маңыздылығын бағалайды. Шетелдік және отандық тәжірибенің ел экономикасына дағдарыстық құбылыстарды болдырмауда әсерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР экономикалық қауіпсіздігі және саяси стратегиясы
  Несиелер: 6

  Мемлекеттік басқару жүйесінің реформасы контекстінде ҚР экономикалық қауіпсіздік стратегиясын зерттейді. Әлемдік нарықтық конъюнктураны ескере отырып, тауарлар мен қызметтердің отандық нарығының даму үрдісін қарастырады. Қазақстан Республикасы экономикасының барлық салаларының әлемдік аренадағы ұстанымдарын нығайтуға ықпал етеді, елдегі саяси тұрақтылық пен экономикалық қауіпсіздікті сақтау жөніндегі үкімет шараларын бағалайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР жұмысбастылық және демографиялық реттеу
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік демографиялық саясаттың негізгі принциптерін, елдің демографиялық дамуының басымдықтары мен міндеттерін ашады. Халықтың өсуін ынталандыруға, азаматтардың ағымдағы және болашақ қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған саяси, әкімшілік, экономикалық және әлеуметтік-психологиялық шаралар кешенін талдайды. Нәтижелі жұмыспен қамту және жұмыссыздықтың төмендеуі проблемаларын бағалайды, оларды есептеу әдістемесін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 5

  Әлемдік экономиканың жай-күйін зерттеудің мәні, маңызы мен перспективаларын сипаттайды. Халықаралық экономиканы дамытудың тиімді және нәтижелі аспектілерін анықтайды, тауарлар мен қызметтер нарығында дағдарысқа қарсы шаралар әдістерін , басқару және шешімдер қабылдау тәсілдерін зерделейді, дамыған экономикалардың жалпы әлемдік контексте стратегиялық жағдайының саясатын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік
  Несиелер: 5

  Шағын және орта бизнесті дамыту және жобаларды өңірлерде ілгерілету үшін мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің рөлі мен маңызын көрсетеді. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің ел экономикасына әсерін, оны басқару және дамыту жолдарын зерттейді. Қоғамның мүдделерін ескере отырып, әлеуметтік маңызды бастамаларды іске асырудағы мемлекет пен бизнес-құрылымдардың рөлін бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік меншікті басқару
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік мүлікті басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін, оны республикалық және коммуналдық типтерге бөлуді, ҚР Мемлекеттік мүлікті басқаруды ұйымдастыруды ашады. Мемлекеттік меншіктің бір бөлігін бизнес ортаға беру мәселелерін талдайды, мүлікті мемлекетке қайтару мәселелерін зерделейді.Мемлекеттік мүлікті пайдалану тиімділігін есептеу әдістемесін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикадағы тәуекелді басқару
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы жағдайда тәуекел - менеджменттің қажеттілігін, мазмұнын және функцияларын қарастырады. Экономикадағы тәуекелдерді басқару тиімділігінің базалық көрсеткіштерін талдайды. Жоғары қауіп жағдайында шешім қабылдау ерекшеліктерін анықтайды. Сыртқы ортадағы өзгерістер контекстінде басқару органдарының негізгі стратегиялары мен менеджмент тактикасын ашады. Тәуекелдерді азайтуда жоспарлау мәні мен болжау әдістерін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР миграциялық саясат
  Несиелер: 5

  Көші-қон саясатының ұғымдық аппаратын, принциптері мен көрініс түрлерін зерттейді. ҚР ішкі және сыртқы көші-қон ағынын реттеу проблемасын ашады. ҚР шетелдік мамандарды тарту бойынша мемлекеттің стратегиясын сипаттайды және еңбек нарығының көрсеткіштерін жақсарту үшін тұрақты ұзақ мерзімді көші-қон стратегиясының мәнін көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР өнеркәсіптік саясат
  Несиелер: 6

  Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайында мемлекет саясатын зерттейді. Өндірістік жүйені, оның элементтерін, мақсатын, қызмет ету мәнін зерттейді. Өндірістік жүйелерді ұйымдастыру және дамыту заңдарын қарастырады. Өндірістік процестерді басқару, өңір индустриясын, материалдық ресурстарды, өнім сапасын жедел басқару дағдыларын қалыптастырады. Қазақстан Республикасында өнеркәсіптің даму перспективасын, өнеркәсіптік саясат стратегиясының ерекшеліктерін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  1. Оқытудың жаңа технологияларын анықтау, оларды білім беру жүйесінде қолдану. 2. Жан- жақты дамыған, заман талабына сай тұлғаны қалыптастыра білу. 3. Дербестік, мақсаттылық, шығармашылық, бастамашылыққа бағыттайтын инновациялық технологияларды меңгеру. 4. Инновациялық шешімдерді іздеу мен маңыздылығын білуді бағалау. 5. Білім алушылардың білімін бақылаудың жаңа әдістерін қолдана алу 6. Топпен жұмыс жасау, сыни тұрғыда ойлау және көшбасшылық қасиеттерді дамыту. 7. Зерттеу жұмыстарын жүргізу, нәтижелерін талдау және сипаттауды үйрену.

 • Код ON2

  1. Экономикалық деректерді жинақтау және оны интерпретациялауға, экономикалық теорияның негізгі білімдеріне сәйкес ақпаратты қабылдауға және талдауға қабілетті болу. 2. Экономикалық мәселелер бойынша ғылыми мұрада жиналықтаған негізгі теориялық көзқарастарды білу. 3. Микроэкономикалық талдау үшін мәліметтерді жинау мен өңдеудің заманауи әдістерін ұсыну. 4. Микроэкономикалық процестер мен құбылыстар туралы статистиканың мәліметтерін жинақтау, микроэкономикалық көрсеткіштердің өзгеру тенденцияларын анықтау; 5. Ұлттық экономиканың қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын көрсету және мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық жағдайын үлгілеу; 6. Экономиканың мемлекеттік және қоғамдық секторларының қызмет ету проблемалары туралы қажетті экономикалық ақпаратты жіктеу. 7. Әлеуметтік саланы тиімді басқару арқылы халықтың өмір сүру деңгейін жақсартуға байланысты сұрақтар мен мәселелерді бағалау.

 • Код ON3

  1. Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде білімді көрсету және өз пікірін жеткізе білу. 2. Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде құжаттарды құрастыру және сыртқы ортада еркін байланыс жасау. 3. Мемлекеттік, орыс және шет тілдеріндегі заманауи бағдарламалық өнімдерді кәсіби қызмет, ғылыми және практикалық жұмыстың әр түрлі саласында қолдану.

 • Код ON4

  1. Экономикалық индикаторларды, оларды өлшеу тәсілдерін, ұлттық шоттар жүйесінің көрсеткіштерін меңгеру. 2. Макродеңгейде стратегиялық шешімдерді қабылдау және тиімді әлеуметтік экономикалық саясатты жасау үшін алынған теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды бейімдеу. 3. Басқару теориясының жетістіктерін практикадад қолдану және менеджменттің фундаментальды концепцияларын ажырату. 4. Менеджер этикасының номаларын жасау және басқару мәселелерін көрсетуде сыни пікірді айта алатынын көрсету

 • Код ON5

  1. Аймақтық экономика және басқарудың негізгі міндеттерінің механизмін білу. 2. Аймақтық экономиканың қалыптасуы мен қызмет етуінің факторларын анықтау; 3. Мемлекеттік реттеу әдістері есебінен елдің табиғи-ресурстық, экономикалық және ғылыми әлеуетін зерттеу; 4. Қазақстан Республикасының әр аймағының ерекшелігін зерттеу, олардың дамуы мен қызмет етуінде рационалды тәсілді анықтау. 5. Болашақ кәсіби қызметінде өз мүмкіндіктерін бағалау қабілеті арқылы басқарудың экономикалық және әлеуметтік-психологиялық аспектілерін айқындау. 6. Басқарушылық дағдыларын қалыптастыру бойынша білім ресурстарын қатыстыру және болашақ кәсіптің ерекшеліктерін ажырата білуі керек. 7. Тиімді экономикалық саясатты іске асыру үшін даму индикаторалырының талдау әдістерін қолдану. 8. Экономиканың тұрақты даму стратегияларын қалыптастыру және нақты жағдайларды талдауда саяси-экономикалық мәселелерді баяндау.

 • Код ON6

  1. Нақты экономикалық жағдайларда мәселелерді шешу және талдау үшін маркетингтік қызметтің негізгі әдістерін пайдалана алу. 2. Таңдап алынған мәселе бойынша нақты маркетингтік зерттеулерді жүргізу және ол бойынша қысқаша есепті ұсына білу. 3. Интеллектуальды капиталмен еңбек потенциалын пайдалану үшін ұйымның кадрлық саясатын, персоналды басқару тұжырымдамаларын құрастыру және іске асыру. 4. Ұйымдағы персоналдың жұмыспен қанағаттануы бойынша зерттеу жүргізуді ұйымдастыру және оларды практикада қолдана білу. 5. Адами ресурстарды басқару және ұйымдастыруды жетілдіру үшін еңбекті нормалау мен жұмыс уақытының шығындарын зерттеу әдістерін меңгеру. 6. Кадрлық құрамды ұйымдастыру құрылымын жасау, заманауи технологиялар негізінде адами ресурстарды басқару стратегияларын бағалауға қатысу.

 • Код ON7

  1. Стандартты теориялық және эконометрикалық үлгілер көмегімен экономикалық үрдістер мен құбылыстарды баяндау. 2. Әлеуметтік-экономикалық үрдістер мен құбылыстар туралы статистикалық мәліметтерді талдау, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру тенденцияларын айқындау. 3. Шаруашылық субъектілердің іс-әрекетін бағалау үшін статистикалық көрсеткіштерді қолдану. 4. Жіктеу және топтау белгілерін орнату үшін статистикалық ақпараттарды салыстыру. 5. Мемлекеттік кірістерді басқару жүйесін талдау, мемлекеттік бюджетті қалыптастыруда салықтардың маңызын айқындау. 6. Мемлекеттік кірістерді басқару үшін негізгі экономикалық әдістерді қолдану және мемлекеттік активтерді бюджеттеу бойынша басқару шешімдерін қабылдау. 7. Мемлекеттік кіріс органдарын тексеру нәтижелері бойынша құжаттамаларды құрастыра білу. 8. Кешенді ғылыми әдістер негізінде мемлекеттік аудит саласында ақпаратты сыни бағалау және синтездеу.

 • Код ON8

  1. Мемлекеттік басқарудың барлық деңгейлерінде мемлекеттік бағдарламалар мен жобалардың мазмұнын талдау. 2. Практикалық деңгейде мемлекеттік басқару теориясының негізгі принциперін бағалау және мемлекеттік басқарудың тиімділігін зерттеу әдістемесін жасау. 3. Мемлекеттік органдардың іс-әрекетінде жобалық менеджментті енгізудің актуалды мәселелерін зерттеу. 4. Жобаларды басқаруда бағдарламалық құралдарды пайдалану мен негізгі параметрлер бойынша жобаны іске асырудың мониторингін жүргізу. 5. Жобаларды талдаудың механизмін интерпретациялау, модельдеу және бағдарламалау жолымен мемлекеттік органдардағы қабылданған жобалық шешімдерді бағалау. 6. Жобалардың тиімділігін, тартымдылығн және іске асырылуын бағалау және талдауды жүргізу үшін қажетті ақпаратты қорытындылау.

 • Код ON9

  1. Тиімді мемлекеттік эәне жергілікті менеджмент үшін мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби қызметіндегі технологияларды ажырату. 2. Басқару шешімдерін негіздеу және дайындауға қажет ақпаратты жинақтау, мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы мәселелерді талдау. 3. Өндірісті басқару саласындағы мәселелер мен құбылыстарды суреттеу, экономиканың түрлі салаларында менеджменттің шетелдік тәжірибесін бағалау. 4. Экономика секторлары дамуының шолу мен есептерін дайындау бойынша ақпаратты жүйелеу және талдау. 5. Бизнес жоспардың экономикалық және әлеуметтік деректерін жинау, өңдеу және талдаудың заманауи әдістерін меңгеру. 6. Бизнес-жоспарлау үрдісінің негізгі бағыттарын баяндау және бизнес –жоспарлау құралдарын меңгеру дағдыларын көрсету. 7. Экономиканың барлық сфераларында бизнес-жобалаудың тиімді әдістерін білу. 8. Менеджменттің заманауи әдістері негізінде нарық субъектілерімен өзара байланысқан бизнес-үрдістерді реттеу.

 • Код ON10

  1. Жаңа басқару технологияларын құру және қолдану біліктілігін меңгеру жолымен мемлекеттік қызметкер имиджін дамытуға қабілеттілікті көрсету. 2. Тиімді коммуникация және ұтымды имиджді қалыптастыру негіздеріне мемлекеттік қызметкерді оқыту арқылы мінез-құлық нормаларын суреттеу. 3. Қазақстанда HR менеджментті ұтымды дамыту үшін корпоративті және ұйымдастырушылық мәдениеттің оң тәжірибесін зерттеу. 4. Еңбек нарығының ерекшеліктерін ескеру мен HR менеджментті дамытудың халықаралық практикасын қорытындылау. 5. Кәсіби басқару әдістерін қолдану мен альтернативті менеджмент облысында алынған теориялық білімдерді бағалау. 6. Өз пікірін айту, ұйымныі мақсаттарына қол жеткізу үшін жаңа альтернативті шешімдерді ұсыну. 7. Дағдарыс жағдайларында шешімдерді дайындау, ұйым іс-әрекетінің нәтижелілігі мен тиімділігін қамтамасыз ету. 8. Банкроттықтың алдын-алу мақсатымен дағдарысқа қарсы стратегияны іске асырумен байланысты практикалық міндеттерді қалыптастыру.

 • Код ON11

  1. Түрлі меншік формаларындағы логистикалық жүйелердің әрекетін жоспарлау үшін теориялық білімдерді пайдалану. 2. Тауарлық запастарды ұйымдастыру, жеткізу, тасымалдау және басқару бойынша отандық және шетелдік тәжірибені зерттеу. 3. Логистикалық тізбектің барлық иерархиялық деңгейлерінде ақпараттық ағымдарды талдау. 4. Материалды ағымдарды жылжыту және ақпараттық жүйелерді құру арқылы логистикалық іс-әрекетті басқарудың тиімділігін анықтау. 5. Цифрлық үкімет жүйесінде жұмыс жасауда кеңес берудің әдістемесін құрастыру. 6. Цифрлық кеңістікті қалыптастыруда және халыққа мемлекеттік қызметтерді көрсетуде қажетті ақпаратты ретке келтіру. 7. Электронды коммуникацияларды зерттеу, электронды коммерциядағы төлем жүйелерінің тиімділігін қарастыру. 8. Ішкі электрондық құжаттандыру жүйесінің қызмет етуі негізінде ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолданумен берілгендерді жинау және талдау жүйесін құру.

 • Код ON12

  1. Қызметтік этика принциптеріндегі мемлекеттік қызметке кірісу, орындау және тоқтату тәртібін білу. 2. Мемлекеттік қызметкерлердің негізгі құқықтары мен бостандықтарын ажырату, оның қызметтік нұсқаулықтары мен міндеттерін түсіну. 3. ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу жүйесінің ұйымдастырылуы мен қызмет ету ерекшеліктерін интерпретациялау. 4. ҚР негізгі заңдарын және негізгі стратегиялық даму бағдарламаларының мазмұны мен мағынасын түсіну. 5. Нарық сиымдылығы есебімен елдің және жекелеген аймақтардың стратегиялық даму жоспарларын құрастыру. 6. ҚР және шетелдерде тактикалық, экономикалық, әлеуметтік, саяси жағдайды бағалау. 7. Инвестициялық жобалардың және ақша құралдарының табыстылығын бағалау әдістерін және инвестициялық тәуекелдерді төмендету механизмдерін жіктеу. 8. Шетелдік тәжірибе негізінде мемлекеттің инвестициялық іс-әрекетінің мониторингісін жүргізу және жағдайды талдау.

 • Код ON13

  1. Ұлттық экономиканың экономикалық қауіпсіздік жүйесін құру заңдылықтарын зерттеу, сауда құпияларын сақтау мен экономикалық мүдделерді қорғау технологиялары мен әдістерін қолдану. 2. Мемлекеттің индустриялық-инновациялық дамуының мемлекеттік бағдарламаларын іске асыру, Қазақстан Республикасының индустриялық даму көрсеткіштерін жүйелеу. 3. Дағдарыстық жағдайларды алдын алу үшін ішкі және сыртқы факторларды талдау, дағдарысты басқарудағы стратегияның маңыздылығын түсіну. 4. Экономикадағы тәуекелді жағдайлардың дамуын болжау, нақты тәуекелдерді бағалау және нәтижелерді талдай отырып қауіптерді анықтай білу. 5. Елдегі мемлекеттік және жергілікті билік органдарының сыртқы экономикалық іс-әрекетке қатысуы маңыздылығын түсініп, әлемдік нарықтардағы жағдайларды талдау. 6. Халықаралық қатынастарды тұрақтандыру тетіктерін айқындау және халықаралық еңбек бөлінісіне қатысуы тәжірибесін жинақтау.

 • Код ON14

  1. Серіктестік шеңберінде мемлекет пен бизнес секторларын өзара байланыстыратын тиімді басқару шешімдерді қабылдау тетіктерін құрастыру. 2. Меншікті басқару мәселелерін зерттеу мақсатында мемлекеттік меншікті пайдалану тиімділігін есептеу әдістемесін қолдану 3. Шетелдік және отандық тәжірибені ескере отырып, мемлекет пен бизнес арасындағы қатынастардың жаңа бағыттарын талдау. 4. Әлеуметтік жауапты қоғам құру үшін экономиканың барлық салаларында үкімет пен бизнестің өзара іс-қимылының өзекті мәселелерін зерттеу.

 • Код ON15

  1. Әлеуметтік-экономикалық реттеудің негізгі құралдарын талдау үрдісіндегі әдістемелік көзқарасты қорытындылау. 2. Әлеуметтік-экономикалық реттеудің ерекшеліктері мен оны іс жүзеге асыру тетіктерін зерттеу. 3. Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау саласындағы негізгі құбылыстар мен мәселелерді түсіндіру және олардың өзара байланыс тетіктерін айқындау. 4. ҚР жұмысбастылық пен демографиялық реттеу саласындағы әлеуметтік, экономикалық үрдістердің тетіктерін жүзеге асыруды зерттеу. 5. Мемлекеттің көші-қон процестерін реттеудің құқықтық, қаржылық, әкімшілік және ұйымдастырушылық шараларын талдау.

6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 6B04101-Менеджмент
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B04101 Кәсіпкерлік саласындағы менеджмент
Бакалавриат

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 АТ Менеджменті
Бакалавриат

Astana IT University

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Қазақстан-Британ техникалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top