Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02101 Дизайн және компьютерлік графика в Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Еңбек нарығының қолмен жасалған ортаны эстетикалық безендіру, графикалық және Сәулеттік дизайн объектілерін жобалау, визуалды коммуникациялар және жарнамалық қызмет саласындағы мамандарға қажеттілігін қанағаттандыру. "Дизайн және компьютерлік графика" білім беру бағдарламасы түлекте қолдан жасалған ортаның дизайны саласында табысты және тиімді жобалық және шығармашылық қызметке қажетті әмбебап және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B031 Сән, дизайн
 • Дайындық бағыты 6B021 Өнер

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • басқалармен тиімді қарым-қатынас жасай білу, жазбаша және ауызша түрде өз ойын жеткізе білу; командада жұмыс істей білу, өз көзқарасын дұрыс қорғай білу, жаңа шешімдер ұсыну
 • қазіргі ақпараттық ағымдарда бағдарлай білу; әрекетте және қарым-қатынаста заманауи IT-технологияларды қолдану
 • өзінің кәсіби деңгейін үнемі арттыру үшін қажетті ақпаратты өз бетінше іздеу, жинау және тиімді өңдеу дағдыларын меңгеру
 • дизайнерлік қызметтің заманауи әдістері мен технологиялары, дизайн саласында жобалық процесті ұйымдастыруға қойылатын негізгі талаптар туралы білімдерді, таңдалған мамандандыруға сәйкес дизайнерлік жобалық әзірлемелерді орындау дағдыларын, оның ішінде қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдер мен ақпараттық технологияларды пайдалана отырып білу
 • қоғамның эволюция, процестері мен әлеуметтік институттарында, тұлғааралық қарым-қатынастағы жеке тұлғаның мінез-құлқының әлеуметтік-психологиялық заңдылықтарын білу. өзіндік жобалау-шығармашылық үрдісінің тиімділігін арттыру үшін өнер туындыларын талдау және бағалау дағдылары
 • қоғамның эволюция, процестері мен әлеуметтік институттарында, тұлғааралық қарым-қатынастағы жеке тұлғаның мінез-құлқының әлеуметтік-психологиялық заңдылықтарын білу. өзіндік жобалау-шығармашылық үрдісінің тиімділігін арттыру үшін өнер туындыларын талдау және бағалау дағдылары
 • түрлі дәстүрлі бейнелеу техникаларын қолдана отырып, бейнелеу өнері және дизайн саласында шығармашылық және жобалық идеяларды әзірлеу және іске асыру дағдыларын меңгеру
 • дәстүрлі графикалық техникаларды, сондай-ақ қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдерді қолдана отырып, сызбаларды және жобалау-графикалық жұмыстарды орындау дағдыларын меңгеру
 • дизайн объектілерін құру үшін қажетті материалдар мен жабдықтардың қазіргі заманғы өндірістік технологиялық процестері мен қасиеттері туралы білімдерді және оларды жобалау қызметінде қолдану дағдыларын меңгеру
 • жеке және командалық дизайнерлік қызмет процестерін тиімді және нәтижелі ұйымдастыру және басқару дағдыларын меңгеру
Top