Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05112 Жалпы биология в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Математика
  Несиелер: 4

  Математиканың базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын түсіндіру және түсіну: сызықты және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясы; жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функциясын дифференциалдық және интегралдық есептеу және оларды инженерлік-техникалық мазмұнмен есептерде қолдану. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құрылымдық ботаника
  Несиелер: 3

  Биосферада маңызды функцияларды орындайтын тірі организмдердің алуан түрлі топтары ретінде өсімдік әлемінің объектілерін, сондай-ақ жоғары өсімдіктердің анатомиясы мен морфологиясы бойынша базалық ұғымдарды зерттеу. Оларды жер шарының аумағы бойынша жан-жақты зерттеу және тарату.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 4

  Математиканың базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын түсіндіру және түсіну: сызықты және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясы; жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функциясын дифференциалдық және интегралдық есептеу және оларды инженерлік-техникалық мазмұнмен есептерде қолдану. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ихтиология
  Несиелер: 4

  Ғылымның даму тарихын, балықтың сыртқы құрылысы мен морфофизиологиялық ұйымдастырылуы туралы, олардың биологиясы мен экологиясын көрсету, балық органдарының жүйелерін схемалар бойынша сипаттау, алынған білімді ғылыми және практикалық қызметте қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химия1 2019 TPP
  Несиелер: 5

  Химияның негізгі заңдарын, Менделеевтің периодтық заңын, атом құрылысының кванттық-механикалық теориясын, бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарын, ерітінділер теориясын, химиялық процестердің жүру теориясын, тотығу-тотықсыздану реакцияларының жүру заңдылықтарын, кешенді қосылыстардың құрылысын ыңноменклатураның, қасиеттерін оқып үйрену

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Омыртқасыздар зоологиясы
  Несиелер: 4

  Негізгі ұғымдар мен терминология; омыртқасыз жануарлардың морфологиялық сипаттамалары, сондай-ақ физиологиясы мен биологиясы. Қазіргі уақытта бар немесе бұрын жерде тұратын омыртқасыз жануарлардың әр тобының құрылысын, дамуын, тіршілік етуін, мекендеу ортасына, географиялық таралуын, шығу тегі мен басқа да қасиеттерін зерттеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Цитология
  Несиелер: 4

  Жасушалардың құрылысы мен қызмет етуін, олардың химиялық құрамын, жекелеген жасушалық компоненттердің қызметін, жасушаларды қайта шығару процестерін, қоршаған орта жағдайларына бейімделуді, мамандандырылған жасушалардың құрылысының ерекшеліктерін, олардың ерекше функцияларының қалыптасу кезеңдерін, ерекше жасушалық құрылымдардың дамуын және т. б. зерттеу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Этиология
  Несиелер: 4

  Жануарлардың мінез-құлқына экологиялық барабар ынталандыруларды, іске қосу тітіркендіргіштерін қолданудың әртүрлі әдістерін зерттеу. Жануарлардың әртүрлі түрлерінің мінез-құлқын басқаруға ықпал ететін іс-шараларды дұрыс орындау. Жануарлардың мінез-құлқын басқару және мінез-құлық әдістерін қолдана білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негізі 2019
  Несиелер: 3

  Мемлекет туралы негізгі түсініктер. Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының негіздері. Қазақстан Республикасындағы адам және азаматтың құқықтық жағдайының конституциялық негіздері. Қазақстан Республикасындағы сайлау жүйесі. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары. Қазақстан Республикасындағы сот және сот әділдігі.Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет ұғымы және түрлері. Мемлекеттік басқару жүйесі, ұйымдастырылуы және нысаны. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқығының негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 3

  Бөлімді оқу барысында келесі міндеттерді шешу көзделеді: студенттердің білім беру технологияларының неғұрлым талап етілетін тәжірибелерін игеру; мұғалім мен оқушылардың сабақта және сыныптан тыс қызметте өзара іс- әркетін ұйымдастырудың инновациялық тәжірибесімен танысу; педагогикалық жаңалықтарды жобалау және іске асыру тәжірибесін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Омыртқалылар зоологиясы
  Несиелер: 4

  Омыртқалы жануарлардың барлық кластарының сыртқы және ішкі ерекшеліктерімен танысу, олардың мінез-құлқы мен өмір салты, адам өміріндегі және табиғаттағы рөлі мен таралуы. Хорды жануарларды ұйымдастыру және әр түрлілігі, олардың филогениясы және шаруашылық маңызы. Омыртқаның әр түрлі жүйелі топтарының морфофизиологиялық ерекшеліктері, сондай-ақ олардың экологиялық алуан түрлілігі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Адам анатомиясы
  Несиелер: 3

  Адам ағзасының морфологиясын, оның жүйелері мен органдарын, пішіні мен құрылысын, шығу тегі мен адам ағзасының дамуын зерттейді. Адамның жалпы құрылысы және тіршілік ету мүшелерінің құрылысы және ағзаның эволюциялық дамуы, ағзаның құрылысы мен даму заңдылықтары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстандық құқық 2019
  Несиелер: 3

  Отандық тарихтың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері, құқықтық және демократиялық мемлекеттің құндылықтары, қоғамдағы саяси қатынастардың қазіргі жағдайы; мемлекет пен құқықтың негізгі ұғымдары, тарихи кезеңдердегі мемлекеттің мемлекеттік-құқықтық және Конституциялық дамуы; ҚР конституциялық құрылымы және оның нақты қолданылу саласын айқындайтын нормативтік-құқықтық актілердің мазмұны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биохимия
  Несиелер: 4

  Тірі организмдердің химиялық (молекулалық) құрамын және оларда өтетін химиялық реакцияларды зерттеу. Олардың түрленуі және осы түрленулердің жасушалардың, тіндердің, ағзалардың және жалпы ағзаның қызметімен байланысы. Олардың құрылымы, бөлінуі және функциялары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гистология
  Несиелер: 4

  Адамның және көп жасушалы организмдердің тарихи және жеке дамуындағы ұлпалардың даму заңдылықтарын, құрылысы мен қызметін, сондай-ақ мата аралық өзара әрекеттесуін зерттеу. Матаның құрылысы мен қасиеттерін, функциялары мен өзара әрекеттесуін егжей-тегжейлі зерттеу. Тіндердің төрт негізгі тобы қарастырылады: эпителиалды, дәнекер, бұлшық ет, жүйке.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жасуша биохимиясы
  Несиелер: 4

  Тірі ағзадағы күрделі қосылыстардың маңызы ақуыздар, нуклеин қышқылдары, липидтер, көмірсулар, ферменттер (энзимдер), гармондар, витаминдер және минералды заттар. Препараттардың гистологиялық бояуының негізгі әдістерін меңгеру; цитологиялық препараттар мен электронограммаларды "оқу" дағдыларын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдіктердің анатомо-морфологиялық ерекшеліктері
  Несиелер: 3

  Өсімдік әлемінің алуан түрлілігін, әртүрлі жүйелі топтардың, сондай-ақ дәрілік және бөлме өсімдіктерінің құрылысы мен көбеюін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Негізгі теориялық тұжырымдамалар мен санаттар, іскерлік құқық институттары; бизнестің құқықтық формалары мен ұйымдастырылуы; бизнесте қолданылатын келісімшарт түрлері, бизнесті ұйымдастыру үшін құжаттар пакетін жасау; шешім қабылдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдіктер систематикасы
  Несиелер: 3

  Өсімдіктердің табиғи жіктелуін зерттеу, өсімдік әлемінің алуан түрлілігімен, әртүрлі жүйелі топтардың, сондай-ақ дәрілік және бөлме өсімдіктерінің құрылысы мен көбеюінің ерекшеліктерімен танысу, өсімдіктер әлемінің эволюциясы, өсімдіктер, басқа тірі организмдер мен мекендеу ортасы арасындағы байланыс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  менеджментті мультимедиялық ақпараттық қамтамасыз ету міндеттерін шешуде жүйелік тәсілдің ерекшеліктері; әлеуметтік-экономикалық жүйелерді зерттеу ерекшеліктері; бейнеадаптерлермен және дыбыстық карталармен төмен, орта және жоғары деңгейде жұмыс істеу құралдары мен әдістері; wimp, SILK және компьютерлік қосымшалардың биометриялық интерфейстерін құру принциптері; мультимедиа-компьютерлерді жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету компоненті ретінде кодекстердің мақсаты мен түрлері; екі өлшемді және үш өлшемді графиканың, сандық аудиофайлдардың, сандық кинематографтың, компьютерлік анимацияның және сандық видеолар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 4

  Әртүрлі жас кезеңдерінде адам ағзасының тіршілік ету ерекшеліктерін, ағзалардың, ағзалардың, ағзалардың жүйелерінің, жалпы оның өсу және даму шамасына қарай функцияларын, әрбір жас кезеңіндегі осы функциялардың ерекшеліктерін зерттеу. Балалар ағзасының дұрыс дамуы ақыл-ойдың дамуын қамтамасыз ете отырып, әр түрлі аурулардың алдын алуға, еңбекке қабілеттіліктің, дене шынықтырудың күшеюіне ықпал етуге бағыттау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Оқытудың инновациялық әдістері
  Несиелер: 4

  Білім беру саласындағы зерттеу міндеттерін шешуге бағытталған зерттеу және мәдени-ағарту жұмыстарын ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерін зерделеу, білім алушылардың инновациялық қабілеттерін дамытуға бағытталған ынтымақтастығын ұйымдастыра білу, оқыту процесінде нәтижелі қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Адам тіршілігінің қауіпсіздігі - бұл жалпы қауіптерді зерттейтін, әр адамға қауіп төндіретін және адам мекендейтін кез келген жағдайда олардан қорғаудың тиісті тәсілдерін әзірлейтін ғылыми білім саласы. Адамның өндірістік қызметі тұрақты түрде қолайсыз экологиялық факторлардың пайда болуына ықпал ете отырып, табиғи ортаның сапасына теріс әсер етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Иммунология
  Несиелер: 4

  Биологиялық және биомедициналық өндірістер, табиғи ортаны мониторингілеу және қорғау, табиғатты пайдалану, биоресурстарды қалпына келтіру және қорғау саласында басқару әдістерін практикада қолдану. Жұмыстың қауіпсіздігін ұйымдастыру мен техникасын анықтайтын нормативтік құжаттарды пайдалану. Өндірісте негізгі жалпы кәсіптік білімді қазіргі биологияның теориясы мен әдістерін қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Адам генетикасы
  Несиелер: 4

  Негізгі генетикалық ұғымдарды, Адам генетикасы ғылымының қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын зерттеу. Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштікті зерттеу бойынша эксперименттер жүргізу, алынған нәтижелерді түсіндіру. Өзіндік танымдық іс-әрекет дағдыларын; ғылыми-зерттеу іс-әрекетінің алғашқы дағдыларын; молекулалық генетикалық материалды зерттеу әдістерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Геоботаника
  Несиелер: 4

  Фитоценоздардың экологиялық-ценотикалық градиенттер бойынша таралу заңдылықтарын және олардың фитоценоздар динамикасын зерттеу, өсімдіктердің жіктелуі, географиясы және картографиялануы. Өсімдіктер популяциялары арасындағы фитоценоздық қатынастарды және өсімдік қоғамдастықтарының мекендеу жағдайларымен өзара қарым-қатынасын талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гематология
  Несиелер: 4

  Қан жасау жүйесінің жалпы мәселелерін, қан жасушаларының функционалдық және морфологиялық ерекшеліктерін, олардың нормативтерін, гемостаз жүйесінің әртүрлі буындарының физиологиялық және биохимиялық негіздерін, гематологияда қолданылатын терминдерді зерттеу. Қан жүйесінің әртүрлі аурулары кезінде перифериялық қан мен сүйек кемігінің қалыпты және патологиялық жасушаларын микроскопиялық зерттеу кезінде өз бетінше тану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Паразитология
  Несиелер: 4

  Паразиттердің систематикасын, морфологиясы мен биологиясын, олардың иесімен қарым-қатынасын, адам, жануарлар мен өсімдіктердің паразиттерінен туындайтын ауруларын және паразиттік организмдермен күресу әдістерін зерттейді. Паразитизмнің жалпы заңдылықтары.паразитке сыртқы ортаның әсер ету сипатын анықтау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Бөлімді оқып-үйрену барысында келесі міндеттерді шешуге болады: студенттер білім беру технологиясындағы тәжірибеде кеңінен танымал; мұғалімдер мен студенттердің сабақтан тыс және сыныптан тыс іс-әрекеттегі өзара іс-қимылын ұйымдастырудың инновациялық тәжірибесімен танысу; білім беру инновацияларын дамыту және енгізу тәжірибесінің дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктер физиологиясының негіздері
  Несиелер: 4

  Өсімдіктер өмірінің жалпы заңдылықтарын оқу немесе физиологиялық үдерістердің жүруінің жалпы заңдарын, өмірлік үдерістердің заңдылықтарын, яғни фотосинтез, тыныс алу, минералды және сулы тамақтану, өсуі және дамуы және т. б., олардың мәні және қоршаған жағдайлармен өзара байланысы

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау (барлық мамандықтарға) OOSPP-4-2019
  Несиелер: 4

  ҚР экологиялық саясатының Заңдық базасы туралы, атмосфераға түсетін зиянды заттарды экологиялық нормалар туралы, негізгі зиянды қоспалардың пайда болуы мен осы қоспаларды төмендету әдістері туралы, өнеркәсіптік кәсіпорындардың ақаба суларымен шығарылатын тастандыларды қысқарту тәсілдері мен оларды тазарту әдістері туралы, қоршаған ортаны ластау салдарынан халық шаруашылығына келтірілетін зиянды анықтау және табиғатты қорғау бойынша бақылауды бұзғаны үшін жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Адам және жануарлар физиологиясы
  Несиелер: 4

  Жануарлар мен адам ағзаларының тіршілік ету процестерін, олардың жекелеген жүйелерін, ағзаларын, тіндерін және жасушаларын, оның органдары мен тіндерін сыртқы ортамен өзара байланыстыра отырып, зерттеу.ағзаның және оның құрылымдарының өмірлік функциялары, оларды жүзеге асыру механизмі және реттеу заңдылықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Оқылатын сөйлеу тақырыптары негізінде кәсіби сөздік қоры, мұнай-газ саласындағы кәсіби ортада қолданылатын жазбаша және ауызша мәтіндерді қалыптастыру, мәтіннің ғылыми стилистикасы, сөз сөйлеулер мен есептерді дайындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл экономика/
  Несиелер: 4

  Заттардың, экологиялық жүйелердің және биосфераның барлық қызметінің айналым заңдылықтарын зерттеу; табиғатты қорғау және табиғатты тиімді пайдаланудың негізгі принциптері; антропогендік, әлеуметтік - экологиялық іс-әрекеттердің салдары; тұрақты даму мәселелері, тұжырымдамалары, стратегиялары және әлемдік, аймақтық және жергілікті деңгейлерде мәселелерді шешуге дайын болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау OT-4-2019
  Несиелер: 4

  Еңбек жағдайының қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-құқықтық мәселелерді зерттеу, сондай-ақ еңбек жағдайларын қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттардың алдын алу үшін дұрыс шешімдер қабылдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму EUR-4-2019
  Несиелер: 4

  Тірі ағзалардың қоршаған ортаға әсерін анықтайтын негізгі заңдарды білу; организмдердің санын, динамикасын және динамикасын тарату; табиғат пен қоғамның орнықты дамуының нақты мақсаттары мен басымдықтарын айқындау және қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында суару үшін алынған білімдерді пайдалану дағдыларын дамыту; биосфераның даму заңдылықтарын білу және оның тұрақтылығын сақтау шарттары, сондай-ақ әртүрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасындағы тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Генетика
  Несиелер: 4

  Адам, өсімдіктер, жануарлар және микроорганизмдердің тұқым қуалаушылық және өзгергіштік, тұқым қуалаудың заңдылықтары, өзгеруі, эволюциясы сияқты организмдердің қасиеттерін сипаттайтын жалпы заңдылықтарды зерттеу. Жай-күйі нормаға толық сәйкес келетін, сондай-ақ туғаннан келген физиологияның, психологияның әртүрлі жеке белгілері бар, сондай-ақ патологиялық жай-күйі бар индивидуумдарды қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Микроорганизмдер биотехнологиясы
  Несиелер: 4

  Микроорганизмдер биотехнологиясында қолданылатын негізгі ұғымдар мен терминдерді зерттеу; микроорганизмдер биотехнологиясы саласында даму кезеңдері және олармен байланысты маңызды ашылулар. Өсіру үшін қоректік ортаны дайындауды, ламинарлы бокста жұмыс істеуді, бастапқы материалды стерилдеуді және одан экспланттарды оқшаулауды, агаризацияланған және сұйық ортада жасушаларды өсіруді білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биологиядан сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Биологиялық түсініктерді қалыптастыру әдістемесін оқу; әдістер мен әдістемелік тәсілдердің жіктелуі мен сипаттамасын; биология бойынша оқу процесін ұйымдастыру түрлерін. Мектепте сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыруда алынған іргелі теориялық білім мен практикалық дағдыларды көрсету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  AutoCAD ортасында конструкторлық құжаттардың графикалық бөлігін автоматтандырылған дайындау негіздерін оқу. Кеңістіктік және логикалық ойлауды дамыту және жетілдіру. Бұйымдардың сызбаларын автоматтандырылған дайындауды және олардың үш өлшемді үлгілерін жасауды, сондай-ақ сызбалар файлдарын қалыптастыруды және оларды принтерге немесе плоттерге шығаруды игеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 1С-кәсіпорын
  Несиелер: 3

  Бизнес-процестерді басқару, қаржылық және статистикалық есептілік туралы білім жүйелерін пайдалану, қаржылық және статистикалық есептілікті дайындау бойынша толық және нақты ақпаратты қалыптастыру дағдыларын қалыптастыру үшін есеп беру және оның әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Микроорганизмдер физиологиясының негіздері
  Несиелер: 4

  Ортаның әр түрлі жағдайларында микробтардың дамуының, қоректенуінің, энергетикалық алмасуының және тіршілік әрекетінің басқа да процестерінің ерекшеліктерін, қоректену, тыныс алу, өсу, көбею, микробтардың сыртқы ортамен өзара әрекеттесуінің процестерін, микроорганизмдерге әр түрлі факторлардың әсерін зерттеу.е. олардың тіршілік әрекеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Микробиология және вирусология
  Несиелер: 4

  Микроорганизмдердің рөлі мен қасиеттерін, олардың таралуын, оның қазіргі биологиядағы, медицинадағы, өнеркәсіптегі орны мен рөлін, адам денсаулығына әсерін, тірі тіршілік жүйесіндегі вирустардың жағдайын, микроорганизмдер әлемін, жалпы белгілері мен әртүрлілігін, прокариотты және эукариотты микроорганизмдер мен олардың айырмашылықтарын зерттеу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 4

  Тарихи дамуындағы кәсіпкерліктің негізгі тұжырымдамалары, кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері мен ұйымдық нысандары, кәсіпкерлік идеяның мәні және кәсіпкерлік шешімді әзірлеу, бизнес-жоспарлаудың негізгі принциптері, кәсіпкерлік мәдениеті, кәсіпкердің іскерлік мінез-құлқының принциптері; қоғамның инновациялық дамуындағы кәсіпкерліктің рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесі немесе APM
  Несиелер: 3

  Мамандықтың кәсіби - қолданбалы міндеттерін шешу және алгоритмдерді жасау; кәсіби сипаттағы құжаттарды жасау және олармен жұмыс істеу; ақпаратпен жұмыс істеу әдістері мен құралдарын таңдау; қазіргі заманғы ақпараттық және коммуникациялық технологиялар құралдарын пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сала экономикасы
  Несиелер: 4

  Сала экономикасының негізгі ұғымдары мен тұжырымдамалары; сала нарықтарында фирмалардың қызметін регламенттейтін заңнамалық және нормативтік актілер; саланың негізгі буыны ретіндегі кәсіпорынның мәні мен түрлері; сала кәсіпорындарының экономикалық ресурстары және оларды пайдалану көрсеткіштері, өндіріс тиімділігінің өсуінің негізгі бағыттары, саланың техникалық, экономикалық және әлеуметтік дамуының перспективалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биологияны оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 4

  Орта мектептің жаратылыстану-ғылыми пәндер жүйесінің қазіргі жағдайын оқу, оқыту әдістерінің жүйесін тереңдету, дамыта оқыту негіздері және оны белсендіретін әдістер, осы пән бойынша білім беру процесінің мазмұны мен заңдылықтары оқушылардың биологиялық материалды меңгеруі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өсімдіктерді қорғаудың биологиялық негіздері
  Несиелер: 4

  Микроорганизмдердің тіршілік әрекетінің негізгі заңдылықтарын және олардың бір-бірімен өзара қарым-қатынасын, морфологиясын, микроорганизмдердің негізгі топтарының систематикасы мен физиологиясын, топырақта өтетін процестердегі микроорганизмдердің жеке топтарының рөлін зерттеу. Табиғи субстраттардан микроорганизмдердің физиологиялық топтарын бөле білу, уақытша және тұрақты препараттарды дайындау және әртүрлі ұлғайған кезде оларды микроскопиялай білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биотехнология
  Несиелер: 3

  Негізгі өнімдердің номенклатурасын, шикізат базасын, шикізат пен өнімдердің қасиеттері мен сапа көрсеткіштерін, соңғы өнімдерді қолданудың негізгі салаларын зерттеу, жоғары өнімді өндірушілер мен биологиялық өнімдерді құру үшін генетикалық, клеткалық, белокты инженерия әдістерін қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Патологиялық анатомия және физиология
  Несиелер: 4

  Ауру ағзадағы морфологиялық өзгерістерді зерттеу. Аурудың әр түрлі аспектілерін, аурудың құрылымдық (материалдық) негіздерін, жасуша патологиясы дамуының жалпы заңдылықтарын, патологиялық процестер мен ауруларды, жануарлар ағзасында ауырсыну процестерінің пайда болуының, дамуының және аяқталуының жалпы заңдылықтарын, аурулардың себептерін, даму механизмін және мәнін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстанның биоқорлары
  Несиелер: 5

  Қазақстанның пайдалы өсімдіктері мен жануарларының жекелеген топтары мен түрлерін зерттеу және шаруашылық игеру тарихының негізгі кезеңдерімен, сондай-ақ шикізат алу әдістерімен және оларды қолдану салаларымен өсімдіктер мен жануарлар дүниесі ресурстарының алуан түрлілігін қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономика негіздері
  Несиелер: 4

  Экономиканың негізгі категориялары мен ұғымдары; өндірістің ресурстары мен факторлары; экономикалық жүйелердің типтері, меншік нысандары, өндірістік қызметті жандандырудағы экономикалық қажеттіліктердің рөлі, сұраныс пен ұсыныстың нарықтық тетіктері, экономикадағы бәсекелестіктің рөлі мен түрлері, нарықтық экономикадағы мемлекеттің рөлі мен функциялары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдіктердің, жануарлардың және ұсақ ағзалардың көптүрлілігі
  Несиелер: 5

  Өсімдік жануарлар дүниесі мен микроорганизмдер дүниесінің алуан түрлілігі, оның қалыптасуының құрылымы мен негізгі заңдылықтары, эволюция құрылысы, негізгі өкілдердің өмірлік циклі мен жүйеленуі. Жануарлар мен микроорганизмдердің өсімдіктері экологиясының ерекшеліктері олардың экологиялық жүйелердегі рөлі, сондай-ақ шаруашылық маңызы, биологиялық әртүрлілік жағдайы, биогеоценетикалық ситстемдердің функционалдық ұйымдастырылуы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикадағы монополияға қарсы реттеу ARE-4-2019
  Несиелер: 4

  Қазақстан экономикасындағы монополияға қарсы реттеу негіздері; Табиғи монополиялардың ерекше белгілері және оларды монополияға қарсы реттеу ерекшеліктері; экономикадағы монополиялардың негізгі түрлері; Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі Комитеттің функциялары, өкілеттіктері, құрылымы мен міндеттері; экономиканы монополияға қарсы реттеу бағыттарының бірі ретінде шағын және орта бизнес; рынок қатысушыларының өзара іс-қимылының негізгі ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жеке даму биологиясы
  Несиелер: 4

  Жеке даму биологиясын зерттеу әдістерімен және тірі организмдердің көбею түрлерімен танысу. Гаметалар құрылысы және ұрықтандыру процестері және ұрықтың даму процестері, биологиялық объектілердің жеке дамуы мен қайта шығару заңдылықтары туралы негізгі түсініктерді пайдалану қабілеті, эмбрионалды объектілермен жұмыс істеу және алу әдістері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастыру және жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздері; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқару мәдениеті; Мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эволюциялық ілім
  Несиелер: 4

  Тірі әлемнің тарихи дамуының себептерін, қозғаушы күштерін, механизмдерін және жалпы заңдылықтарын зерттейді. Органикалық әлемнің бірлігі мен үлкен алуан түрлілігінің себебін, тірі материяның өзгергіштігінің механизмдері мен бағыттарын түсінуге мүмкіндік беретін органикалық әлемнің ерекшеліктері, заңдылықтары мен даму жолдары қарастырылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жүйелік биология
  Несиелер: 5

  Өсімдіктердің сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлерінің жүйелі жағдайын зерттеу; таралу аудандары мен олардың мекендейтін жерлері; жекелеген түрлерді есепке алу әдістері; табиғат қорғау іс-шараларының стратегиясы мен тактикасы. Қауымдастықтың алуан түрлілігін көрсететін деректерге талдау жасай білу; биоалуандылықты бағалау нәтижелерін түсіндіру, қандай да бір тәсілді қолдануды негіздеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экологиялық биология
  Несиелер: 4

  Жануарлар мен өсімдіктердің таралу және географиялық және экологиялық факторлардың өзгергіштігінің негізгі заңдары. Табиғи және адам өзгерткен жағдайларда кеңістік пен уақыт кеңістігіндегі ұйымдастыру деңгейінің (популяция, қоғамдастық, экожүйе) құрылымдарын зерттеу және олардың жұмыс істеуі

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаратылыстану концепциясы
  Несиелер: 5

  Қазіргі ақпараттық қоғамның мәні мен даму мәселелерін зерттеу; қазіргі ақпараттық қоғам ақпаратының мәні мен маңызы, осы процесте туындайтын қауіптер мен қатерлерді түсіну; табиғи және әлеуметтік құбылыстарды сипаттайтын жалпы заңдар мен тұжырымдамаларды білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылығының биологиялық негіздері
  Несиелер: 3

  Негізгі терминдер мен ұғымдарды, ауыл шаруашылығы өндірісінің ерекшеліктерін, ауыл шаруашылығының маңызды салаларының өзара байланысын, мәдени өсімдіктер мен мал шаруашылығын өсірудің теориялық негіздерін, жануарлардың жеке және тарихи дамуының негізгі заңдылықтарын зерттеу. Топырақты агрохимиялық талдау бойынша қазіргі әдістемелерге сәйкес зертханалық тәжірибелерді жүргізе білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Нейрофизиология
  Несиелер: 4

  Ұсынымды қарайды орталық жүйке жүйесінің құрылымдық-функционалдық ұйымы туралы. Бас және жұлын миының макро-және микроскопиялық құрылысын зерттеу, нерв жүйесінің функцияларын, оның интегративтік қызметінің механизмдерін оқшаулау және ұйымдастыру. Кодалау және ақпаратты ОЖЖ-ға беру тәсілдерін анықтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биофизика
  Несиелер: 4

  Биологиялық процестер мен құбылыстарға биофизикалық көзқарас негіздерін, биофизиканың негізгі заңдары мен принциптерімен танысу. Тірі табиғаттың өмір сүруінің физикалық аспектілерін оның барлық деңгейлерінде, молекулалар мен жасушалардан бастап, жалпы биосфераға дейін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Биометрия
  Несиелер: 4

  Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистиканың негізгі түсініктерін зерттеу; корреляциялық, регрессиялық және дисперсиялық талдаудың принциптері мен әдістері; тәжірибелер, бақылаулар, эксперименттер нәтижелерін талдай білу; зерттелетін объектілердің заңдылықтарының өзгеру тенденцияларын анықтау; тәжірибеде статистикалық өңдеу әдістерін қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Молекулярлық биология
  Несиелер: 5

  Генетикалық ақпарат пен ағзаның белгілері арасындағы байланысты зерттеу. Организмдердің тіршілік әрекетінің молекулалық негіздері генетикалық ақпаратты сақтау, беру және іске асыру механизмдері, жасушаны құрайтын күрделі жоғары молекулалық қосылыстардың құрылысы мен функциялары. Генетикалық ақпаратты сақтау, жаңғырту және беру механизмдерін зерттеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Геронтология
  Несиелер: 5

  Адамның қартаюының биологиялық, әлеуметтік және психологиялық аспектілерін зерттеу, оның себептері және онымен күресу тәсілдері. Қарт адамдардың өмір сүру сапасын жақсарту және көптеген созылмалы аурулармен күрес.Гендік-молекулалық деңгейде тұншығу себептерін іздейді, осы процестің соңғы ұғымына арналған әртүрлі идеялар мен теорияларды әзірлейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Кәсіби бағытталған шет тілі мен қазақ (орыс) тілінің лексикалық және грамматикалық минимумын білу, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән арнайы сөздік айналымы, фразеологизмдер, кәсіби тақырыптарға тезистер, Конспектілер, аннотациялар, Рецензиялар, Пікірлер, рефераттар құрастыру және әңгіме жүргізу дағдыларын меңгеру.

 • Код ON2

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ақпараттық Интернет ресурстарды, бұлтты және ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін мобильді сервистермен жұмыс істеу; цифрлық технологиялардың көмегімен әр түрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын жасау; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану дағдысының болуы.

 • Код ON3

  Математика және химияның базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын білу және түсіну; химия математикасының базалық бөлімдері саласындағы білімді көрсете білу және қолдана білу және оларды кәсіби қызметте қолдана білу; математика және химия әдістері негізінде практикалық және теориялық мазмұндағы инженерлік-техникалық және ауыл шаруашылық есептерін шешу дағдылары.

 • Код ON4

  Жануарлардың морфологиясын, физиологиясын, экологиясын және жүйелеуін ажырата білу, формасы мен функциясының ажырамайтын байланысы туралы түсінікке ие болу, негізгі зоологиялық және салыстырмалы-анатомиялық ұғымдарды білу, биогеоценоздағы жануарлардың рөлін түсіну, олардың адам өміріндегі маңызын түсіну, себеп-салдарлық байланыстарды таба білу, ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтау, оқу материалын талдау, оны жинақтау және жіктеу, жануарларды анатомиялаумен байланысты зоология бойынша практикалық-пәндік білімдерді қалыптастыру. Дәріс курстары мен зертханалық сабақтарды тыңдау кезінде алған білімдері мен дағдыларын бекіту.

 • Код ON5

  Адам биологиясының негіздері, адам, жануарлар физиологиясы, жоғары жүйке қызметінің физиологиясы, биомедицина,физико-химиялық, паталогиялық анатомия әдістерін меңгеру және оларды зертханалық зерттеулерде қолдану, ағзаның жағдайын түзету және функционалдық диагностика әдістерінің кең спектрін білу. Ағзаның жағдайын медициналық-биологиялық бақылауды жүзеге асыру.

 • Код ON6

  Тұқым қуалаушылық заңдылықтарымен, популяциялардың өзгергіштігімен және генетикасының заңдарымен байланысты Генетикалық есептерді шеше білу, эволюциялық процестің генетикалық негіздері бойынша мәліметтерге салыстырмалы талдау жүргізу, тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің заңдылықтарын танымал және ғылыми дұрыс түсіндіру. Эксперименттік қызмет әдістерін қолдану. Эксперименттерді жоспарлау және қазіргі заманғы эксперименталды биология мен медицинаның барлық негізгі бағыттары бойынша зертханалық зерттеулерді орындау. Жүйелік және салыстырмалы талдауды білу. Зерттеу дағдыларын қолдану. Тірі ұйымдастырудың әртүрлі деңгейлерінде тұқым қуалаушылық және өзгергіштіктің пайда болу заңдылықтарын, өзгергіштік себептерін және оның биоалуандықты сақтаудағы рөлін, популяциялардың генетикалық құрылымын, эволюциялық процестің генетикалық негіздерін, кариотиптердің эволюциясындағы заңдылықтарды

 • Код ON7

  Медицина және биология саласындағы зертханалық зерттеулерді орындай білу. Биологиялық дүниетанымдағы эволюциялық идеяның негізгі заңдылықтары мен қазіргі заманғы жетістіктері туралы, биологиялық объектілердің жеке дамуы мен қалпына келтіру заңдылықтары туралы негізгі білімді көрсету; эмбрионалды объектілермен жұмыс істеу және алу әдістерін қолдану. Биологиялық объектілердің әртүрлілігі туралы базалық түсініктерді жасау,флора мен фаунаның негізгі таксондары өкілдерінің географиялық таралу ерекшеліктерін және экологиясын бағалау; биологиялық объектілерді бақылау, сипаттау, сәйкестендіру, өсіру әдістерін қолдану.

 • Код ON8

  Биологиялық объектілердің әртүрлілігі туралы негізгі түсініктерді көрсете білу,флораның негізгі таксондары өкілдерінің морфологиясы, физиологиясы, ойнату, географиялық таралуы және экологиясының ерекшеліктерін сипаттай білу; биологиялық объектілерді бақылау, сипаттау, сәйкестендіру, жіктеу, өсіру әдістері,биологиялық объектілердің құрылымдық және функционалдық ұйымдастыру принциптерін және гомеостатикалық реттеу механизмдерін білу және тірі жүйелердің жай-күйін талдау мен бағалаудың негізгі физиологиялық әдістерін анықтау.

 • Код ON9

  Микробиология, вирусология, биотехнология мәселелері, микроорганизмдерді алу, өсіру және пайдалану және оларды пайдалану әдістері. Молекулалық биологияның, Биохимияның, Радиобиологияның іргелі заңдарын практикада қолдану және клеткаларды қырлау құрылысы мен қызметін зерттеу, жүйелік биологияны ғылым ретінде дамытудың маңызды міндеттері мен негізгі бағыттарын білу, тірі ағзаның әртүрлі жүйелерінің биологиялық процестері мен физиологиялық механизмдерінің молекулалық негіздерін түсіндіру. Өндірісте негізгі жалпы кәсіби білім Заманауи биологияның теориясы мен әдістерін қолдану. Психологиялық-педагогикалық ұғымдарды дұрыс пайдалана білу, сыни ойлау, педагогикалық құбылыстар мен процестерді талдау, салыстыру, аралас пәндер әдістерін қолдану, командада жұмыс істеу, топтық тапсырмаларды орындау кезінде нәтижелі ынтымақтасу, педагогикалық жағдайды бағалау және оқушылардың мінез-құлқына барабар әрекет ету мүмкіндігін анықтау.

 • Код ON10

  Білім беру процесін әзірлеу, тиімді инновациялық технологияларды қолдану, білім алушылардың жеке ерекшеліктерін есепке алу және білім беру процесінің барлық қатысушыларымен педагогикалық тұрғыдан орынды өзара қарым-қатынасты орнату негізінде басқару. Пән бойынша білім алушылардың білімін объективті диагностикалаудың негізгі әдістерін қолдану,диагностика мәліметтерін ескере отырып, оқу процесіне түзетулер енгізу, орта және арнаулы орта оқу орындарында ұйымдастыру-педагогикалық және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды жүргізу.

 • Код ON11

  Экономика және менеджмент, экономиканы мемлекеттік реттеу саласындағы білім, рыноктардың әртүрлі құрылымдары, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктері, мемлекеттік салалық және монополияға қарсы саясаттың нысандары мен әдістері туралы түсінікке ие болу; кәсіпкерлік, көшбасшылық, инновациялардың сезімталдығы, белгісіздік және тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдау дағдыларын меңгеру, кәсіби қызметпен байланысты әр түрлі жағдайларда икемді және ұтқыр болу.

 • Код ON12

  Табиғатты, қоғам мен ойлауды дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін білу және түсіну, өнеркәсіптік объектінің қоршаған ортаға әсерін бағалай білу, қоғамның экономикалық дамуымен өзара байланыстағы ғаламдық экологиялық проблемаларға техникалық және экологиялық сараптама және аудит жүргізу, кәсіби қызметте осы білімдерді қолдана білу.

Top