Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04112 Мемлекеттік және жергілікті басқару в Орталық- Қазақстан Академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты "Мемлекеттік және жергілікті басқару" білім беру бағдарламасының мақсаты халық шаруашылығы экономикасы саласында заманауи және терең теориялық білімі мен тәжірибелік дағдылары бар мамандарды даярлау, ұйымды тиімді басқаруды қамтамасыз ету, мемлекеттік және жергілікті басқару жүйелерін ұйымдастыру мен жұмыс істеуіне қатысу, әлеуметтік-экономикалық даму үрдістеріне сәйкес басқаруды жетілдіру, оңтайлы басқару шешімдерін дербес қабылдай алу үшін арналған.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B044 Менеджмент және басқару
 • Дайындық бағыты 6B041 Бизнес және басқару
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқытудың негізгі бағыты студенттерді қазіргі макроэкономикалық талдаудың басты ұстанымдарына қарқынды оқыту болып табылады, ол жалпы ішкі өнім, ұлттық табыс, өндіріс факторлары, тұтыну, жинақтау, инвестиция, тауар және ақша нарықтарында Макроэкономикалық тепе-теңдік, бюджет және ақша саясаты, экономикалық өсу, ашық экономика үлгілері сияқты негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді қолдану әдіснамасына ерекше көңіл бөледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Латін тілі
  Несиелер: 3

  Латын тілі студенттердің жалпы лингвистикалық ой-өрісін кеңейтуге, сонымен қатар олардың қазіргі заманғы шет тіліне ғылыми көзқарас қалыптастыруға ықпал етуге бағытталған арнайы лингвистикалық пән болып табылады. Бұл пәнді оқу қазіргі шет тілінің грамматикасымен және қажетті лексикалық минимуммен салыстыруда латын грамматикасы жүйесін меңгеруді қарастырады. Сондай-ақ, қазіргі шетел сөздерінің сөздік құрамын және "интернационалдық" терминологияны қалыптастыруда әсіресе өнімді болып табылатын латын тілінің тұтынушылық сөздерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқару теориясы
  Несиелер: 5

  Курс қызмет жүйесі ретінде мемлекеттік басқару туралы түсінік беруге арналған. Бұл ретте кәсіби қызметтің ерекше саласы ретінде мемлекеттік басқарудың негізгі ұғымдарын, санаттарын, заңдары мен заңдылықтарын зерделеудің теориялық-әдіснамалық және практикалық аспектілеріне баса назар аударылады. Пәнді оқытудың негізгі мақсаты мемлекеттік басқару жүйесінің жұмыс істеу негіздерін білу болып табылады, бұл "Қазақстан-2050" Стратегиясының маңызды басымдықтарының бірі - кәсіби мемлекет құру, басқарудың әртүрлі деңгейлерінде мемлекеттік экономикалық саясатты іске асырудың негізгі құралдарын пайдаланудың принциптері, механизмі, ерекшелігі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық саясат және мемлекеттің функциялары
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты мамандарды фундаменталды, базалық, теориялық, экономикалық дайындауды қамтамасыз ету, студенттердің экономикалық саясатты қалыптастырудың жалпы заңдылықтарын, ережелері мен принциптерін меңгеруін қамтамасыз ету. Курс елдің экономикалық жүйесі, экономикалық жүйе мен экономикалық тәртіптің таңдауын анықтайтын тарихи және әлеуметтік-экономикалық жағдайлар, шаруашылық механизм және оның функциялары, экономикалық саясат субъектілері: мемлекет, мемлекеттік емес субъектілер, мемлекеттік білім беру, түрлі субъектілердің экономикалық мүдделері және олардың экономикалық саясатқа әсер ету механизмі, экономикалық саясат принциптері туралы түсінік беруге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Экономика ғылыми пән ретінде микро, макроэкономика және әлемдік шаруашылық буындарында өндірісте, бөлуде, алмасуда және тұтынуда қатынастарды реттейтін экономикалық категорияларды, экономикалық заңдар мен шаруашылық механизімін зерттейді. Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның жалпы теориялық аспектілерін, нарықтық экономиканың қызмет ету заңдылықтарын зерттеу, біртұтас экономикада әрекет ететін әр түрлі нарықтардың нарықтық механизмі мен инфрақұрылымын талдау. Бұл пәнді оқытудың негізгі міндеті студенттерді қазіргі экономикалық талдаудың басты ұстанымдарына қарқынды оқыту болып табылады. Экономикалық теория талдаудың екі деңгейі негізінде заңдарды шығарады: микроэкономикалық және макроэкономикалық, соның негізінде экономикалық жүйенің компоненттері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
  Несиелер: 3

  Мемлекеттік тілде іс жүргізу студенттер үшін өте маңызды пән болып табылады, өйткені бұл пән құжаттарды мемлекеттік тілде жасауға, ресімдеуге үйретеді, құжаттарды өз бетінше құрастыруға, қазақ тіліне аударуға практикалық дағдыларды және іскерлікті қалыптастырады. Пәнді оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасындағы тіл туралы Қазақстан Республикасының Негізгі заңнамалық актілерімен, құжаттарды құрастыруға, ресімдеуге және жүйелеуге қойылатын талаптармен танысу. Қазіргі қазақ тілінің ресми-іскерлік стилінің ерекшеліктерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сандық экономика
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты сандық шешімдер негізінде адам қызметін ұйымдастырудың алдыңғы қатарлы технологиялық және экономикалық тәсілдері саласында перспективалы ойлауды қалыптастыру болып табылады. Цифрлық экономиканың және оның құрамдас элементтерінің мәнін, цифрлық технологияларды дамыту саласындағы мемлекеттік саясаттың мазмұнын, экономикалық қызметті жүргізудің және бизнес-экожүйелерді қалыптастырудың платформалық тәсілінің сипаттамасын зерделеуді көздейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Бұл пән экономикалық қызметтің әртүрлі бағыттары бойынша кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері мен әдістерін меңгеруге, сондай-ақ Кәсіпорын экономикасы, Фирмаішілік жоспарлау, менеджмент, маркетинг пәндері бойынша білімдерін тереңдетуге бағытталған. Пәнді оқытудың мақсаты кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың ғылыми және практикалық негіздерін, оны жоспарлау әдістерін және қазіргі нарықтық жағдайларда жүзеге асыруды меңгеру болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттерде басқарушылық шешімдерді қабылдау процесінде экономикалық қызметтің тиімділігін қамтамасыз етудегі статистикалық талдаудың мәні мен рөлі туралы теориялық білімді қалыптастыру болып табылады. Пән статистикалық әдіснаманы қарауға бағытталған: статистикалық деректерді жинау мен талдаудың жалпы принциптері, жаппай қоғамдық құбылыстар мен процестердің заңдылықтары мен үрдістерін оқып білу, сонымен қатар жаппай әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды сандық сапасыз бағалаудың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын меңгеру., және әлеуметтік өмірінде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық жағдайлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Салықтар және салық салу
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты-салық салу саласында кәсіби қызметті орындау және жүргізу үшін жеткілікті дәрежеде білімді, іскерлікті және дағдыны меңгерген мамандарды дайындау. Салық салу-бұл елде салықтарды белгілеу және өндіріп алу процесі, салық мөлшері мен олардың ставкаларын, сондай-ақ салық салынатын салықтар мен заңды және жеке тұлғалардың шеңберін төлеу тәртібін анықтау. Практикалық тұрғыдан салық жүйесі-мемлекет белгілеген және қаржылық ресурстардың Орталық жалпы мемлекеттік қорын құру мақсатында алынатын салықтардың, алымдар мен баждардың жиынтығы, сондай-ақ оларды алу қағидаттарының, тәсілдерінің, нысандары мен әдістерінің жиынтығы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты үй шаруашылықтары, фирмалар, салалар деңгейінде экономиканың жұмыс істеу механизмін түсіну үшін, сондай-ақ жүргізілетін мемлекеттік саясаттың салдарын талдау үшін қажетті білім алу болып табылады. Бұл маңызды, өйткені нарықтық экономиканың дамуы өз мүдделерін көздейтін көптеген өндірушілер мен тұтынушылардың тәуелсіз әрекеттерімен айқындалады және оларды мемлекет деңгейінде экономикалық шешімдер қабылдау кезінде ескеру қажет.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл пән мемлекеттік ұйымды жалпы басқарудың негізгі ұғымдары мен процестері туралы қазіргі заманғы білім негіздерін оқытады және ұйымның адами әлеуетін барынша пайдалануға және оның тиімді дамуына бағытталған басқару принциптерін практикада қолданады. Егер маман басқарудың заманауи әдістерімен таныс болмаса, бизнес саласындағы кез келген білім толыққанды болып саналмайды . Басқару принциптерін зерттеу болашақ маманның алдында мансаптық өсудің қызықты және әртүрлі перспективаларын ашады. Басқару концепциялары мен әдістері бизнестің басқа да функцияларымен кеңінен қолданылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік қаржы
  Несиелер: 3

  Пән негізінен теориялық сипатқа ие және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қаржы, қаржы ресурстары, оларды жоспарлау, қаржы қызметін бюджеттеу саласындағы заңнамасын пайдаланумен байланысты. Заңнаманы, нормативтік актілерді, оның ішінде ҚР Бюджет және Салық кодекстерін, республикалық заңдарды, Үкімет қаулыларын, Президент Жарлықтарын, нормативтік актілерді, биліктің басқа да атқарушы және заңнамалық органдарын барлық деңгейлерде пайдалану барынша жоғары деңгейде болжанып отыр. Пәннің мақсаты мемлекеттік қаржы және Қазақстан Республикасының қаржы жүйесінің қызмет етуі мәселелері бойынша білімді қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік кәсіпорындардағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік бюджеттік кәсіпорындарды басқару жүйесіндегі бухгалтерлік есептің рөлін зерттеуге мүмкіндік береді. Бұл пәнде Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есептің негізгі концепциялары мен принциптерін игеру, бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұнын, шоттар мен қос жазба жүйесін, бағалау мен калькуляцияны, құжаттама мен түгендеуді, бюджеттік ұйымдарда қаржылық есептілік нысандарын құру мен ұсынуды, мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жүргізудің ерекшеліктері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 4

  Пән қазіргі заманғы мәселелерді өз бетінше талдау үшін қажетті көлемде Халықаралық экономикалық қатынастар саласындағы негізгі білімді меңгеруді мақсат етеді. Халықаралық экономиканы өзіндік пән ретінде оқыту қажеттілігі студенттерге жекелеген мемлекеттер арасындағы экономикалық өзара қарым-қатынастардың күрделі мәселелерінде бағдарлануға мүмкіндік беретін ерекше дайындықты талап ететін олардың ерекшелігімен түсіндіріледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Пән маркетингтің теориялық негіздері мен категориялық ұғымдық аппаратын оқып үйренуді, сонымен қатар фирмалар мен компаниялар қызметінде маркетингтің элементтері мен принциптерін қолдану бойынша практикалық дағдыларды меңгеруді мақсат етеді. Маркетинг осы фирма тиісті тауарларды өндіру арқылы ең жақсы түрде қанағаттандыра алатын қажеттіліктерді, мақсатты нарықтарды анықтауға бағытталған бизнес философиясы болып табылады. Маркетинг жеке кәсіпорындар деңгейінде де, өңірлік, мемлекеттік деңгейде де пайдаланылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Деректерді талдау және экономиканы болжау
  Несиелер: 3

  Бұл пән әлеуметтік-экономикалық дамуды болжау және шешім қабылдау үшін әртүрлі табиғат мәліметтерін талдау дағдылары мен білімін меңгеруге, экономикадағы деректерді талдау принциптерін меңгеруге, экономикалық көрсеткіштерді болжаудың негізгі тәсілдерін меңгеруге, Деректерді талдаудың негізгі әдістерін меңгеруге, сандық және сан емес экономикалық ақпаратты сандық талдаудың негізгі әдістерін меңгеруге бағытталған., дискриминанттық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономиканы ақша-несиелік реттеу
  Несиелер: 3

  Бұл курс ҚР қолданыстағы экономиканы ақша-несиелік реттеу жүйесі мен тәжірибесін, сондай-ақ нарықтық экономика жағдайында оның одан әрі даму перспективасын зерттеуге мүмкіндік беретін практикалық пән болып табылады. Студенттердің ақша - несие саясатының мәні мен принциптерін, экономиканы ақша-несиелік реттеу әдістерін меңгеру, олардың Қазақстанның Қаржы нарығын реттеу мәселелерін қозғайтын мәселелерді шешуде практикалық дағдыларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты студенттерді экономикалық жүйенің әр түрлі деңгейлерінде әлеуметтік-экономикалық жоспарлауды ұйымдастыру, методология және теория саласындағы білімді, сонымен қатар әлеуметтік-экономикалық дамуды қамтамасыз ететін жоспарлы көрсеткіштер мен іс-шараларды қалыптастыру мен негіздеудің практикалық дағдыларын меңгеру болып табылады. Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау жалпы табиғат пен қоғамның қызмет етуі мен дамуының аса маңызды заңдылықтарына және қоғам дамуының экономикалық заңдарына, атап айтқанда, сүйенетін қоғамдық білім саласы ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Нарықтық инфрақұрылым
  Несиелер: 4

  Бұл пән нарықтық экономиканың инфрақұрылымын зерттейді, өзара байланысты, ерекше нарық шегінде әрекет ететін және белгілі бір функцияларды орындайтын институттардың жиынтығы, нарықтық инфрақұрылымның жіктелуі, нарықтық инфрақұрылым элементтері, нарықтық инфрақұрылымның жұмыс істеуі. Пәнді игерудің мақсаты-студенттердің нарықтық конъюнктураны, экономикалық процестерді зерттеу, кәсіби қызметте талдау нәтижелерін әзірлеу және пайдалану кезінде аналитикалық жұмыстарды жүргізу дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР кәсіпкерлік құқығы
  Несиелер: 3

  Бұл пән кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру принциптері мен әдістерін, әртүрлі салалардағы кәсіпкерлік және өндірістік-шаруашылық қызметті ұйымдастыру мен басқару дағдыларын меңгереді, ҚР-дағы кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін нормалардың жиынтығы туралы, сонымен қатар ҚР-дағы кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеудің теориялық және практикалық мәселелері туралы білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік мүлікті басқару
  Несиелер: 5

  Пән нарықтық қатынастарға көшу кезеңінде мемлекеттік меншікті тиімді жедел басқарудың, мекемелер мен кәсіпорындардың қызметкерлерін басқарудың, мемлекеттік меншік ресурстарын жедел және стратегиялық басқаруды болжаудың теориялық негізі болып табылады. Бұл пән әртүрлі деңгейдегі мемлекеттік мүлікті басқарудың теориялық негіздерін, басқарудың салалық ерекшелігінің ерекшеліктерін, мемлекеттік меншікті басқарудың тиімділігін талдау әдістерін, басқаруында мемлекеттік меншік объектілері бар мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындар қызметінің негізгі көрсеткіштерін жоспарлау принциптерін, мемлекеттік мүлікті басқарудың тиімділігін талдауды ��йренеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекет және бизнес
  Несиелер: 5

  "Мемлекет және бизнес" курсының жалпы ережелері Қазақстан экономикасының қалыптасу, бәсекеге қабілетті, сапалы және қазіргі заманғы экономикалық жүйенің құрылысы, экономика, қаржы және экономикалық бағалау саласында жоғары білікті кадрларды даярлау мәселелерін зерттейтін экономикалық пәндер жүйесінде маңызды орын алады. Бұл курс толық зерттелмеген маңызды экономикалық проблемаларды зерттеуге бағытталған. Онда мемлекеттің функциялары мен елдегі кәсіпкерлік ортаның қалыптасу мәселелері зерттеледі. Зерделенетін проблемалар саласына мыналар жатады: мемлекеттің экономикалық рөлі, мемлекет және Бюрократтық нарық, нарықты трансформациялауды жүргізу кезіндегі ырықтандыру және мемлекеттің осы процестерге араласуының шектері, мемлекеттің экономикалық секторының шектелген мүмкіндіктері, кәсіпкерліктің мәні және оның қоғамдағы алатын жағдайы, жекешелендіру жеке кәсіпкерліктің қалыптасу факторы ретінде, елдің экономикалық тетігін жаңартудың негізгі бағыттары және осы процесте жеке кәсіпкерліктің рөлі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік қызмет этикасы
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың негізгі мақсаты-әкімшілік этиканың негізгі мәселелеріне шолу жасау, мемлекеттік қызметші қызметінің этикалық аспектілерін ашу, мемлекеттік қызметшінің басқару қызметіндегі этиканың рөлін ғылыми түсінуді қалыптастыру, қызметтік этика нормаларына құндылық қарым-қатынасты қалыптастыру, мемлекеттік қызметшінің имиджіне сәйкес іскерлік қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 4

  Пәнді оқыту мен оқытудың мақсаты студенттердің ғылыми-зерттеу қызметі саласында, менеджменттің инновациялық технологиялары саласында жүйелі экономикалық білімін қалыптастыру; инновациялық қызметті басқарудың проблемалық мәселелерін ғылыми шешу әдістерін меңгеру, елдің және нақты өндірістің инновациялық даму деңгейін бағалау; креативті ойлау қабілеті; менеджердің кәсіби қызметі үшін қажетті белсенді өмірлік ұстанымын қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инвестициялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Оқу пәнін оқытудың негізгі мақсаты студенттердің экономиканың нақты секторы компанияларының инвестициялық қызметін басқару саласындағы қазіргі заманғы құзыреттіліктерін қалыптастыру, Инвестициялық шешімдердің тиімділігі мен мақсаттылығын талдау құралдарын, инвестициялық жобалау негіздерін және нақты инвестициялық жобаларды сараптауды, инвестициялық процестердің мәнін, инвестициялық қызметті оңтайландыру жолдарын және ұйымдардың (кәсіпорындардың) инвестициялық салымдарының неғұрлым тиімді нұсқаларын таңдауын игеру, инвестициялық жобаларды талдау және олардың тиімділігін бағалау, инвестициялық жобаларды талдау және, тәуекел мен кірістілікті ескере отырып, инвестициялық объектілерді таңдау және бағалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аймақтық экономика және басқару
  Несиелер: 5

  Бұл оқу пәнінің мақсаты аймақтық деңгейде елдің шаруашылық кешенінің жұмыс істеуінің экономикалық механизмін қалыптастырудың мүмкін жолдарын кешенді зерделеуден тұрады. Бұл пән оқытуды қарастырады Ұлттық экономика қатынастарының тұтас жүйесіндегі өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету және экономиканы реформалау және оны одан әрі тұрақтандыру және тұрақты дамыту қандай да бір өңірлік факторлар мен жағдайлармен тығыз байланысты, мемлекет аймақтары арасындағы экономикалық өзара қатынастар саласында жалпы микро - және макроэкономикалық қағидаттарды қолдану.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әкімшілік менеджмент
  Несиелер: 5

  "Әкімшілік менеджмент" оқу пәнінің мақсаты қазіргі уақытта басшының қарамағында тұрған әкімшілік ресурстарының құрамы мен мазмұнының алуан түрлілігін зерттеу болып табылады. Олардың мәнін, құрамын және мазмұнын зерттеу, ұсыну, позициялау, жұмылдыру және қолдану нысандары мен әдістерін игеру әрбір қазіргі заманғы ұйымның басшы құрамына өте қажет.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 4

  Курстың мазмұны нарықтық экономиканың қызмет ету заңдылықтарын және ондағы мемлекеттің рөлін зерттеу, әлеуметтік-экономикалық үдерістерді дамытудағы маңызды заңдылықтарды анықтау болып табылады. Экономиканы мемлекеттік реттеудің жекелеген мәселелерін қарау кезінде Дүниежүзілік экономикалық ғылым өкілдерінің түрлі көзқарастары ұсынылған. Пәнді оқытудың мақсаты-экономиканы мемлекеттік реттеу қажеттілігі туралы экономикалық ғылымның теориялық аспектілерін зерттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ұйымдастыру менеджменті
  Несиелер: 5

  Бұл пән ұйымдастыру менеджменті мен ұйымдастыру құрылымының мәнін, басқарудың ұйымдастыру құрылымын, басқарудың ұйымдастыру құрылымының түрлерін зерттеуге бағытталған. Ұйымдастыру менеджменті ұйымды құру, ұйымды басқару құрылымы мен жүйесін, басқару тетігін әзірлеу; басқару функцияларын жүзеге асыру жүйесін, нормаларды, регламенттерді, ережелерді, стандарттарды, ережелерді, нұсқаулықтарды және басқаларды әзірлеу процестерін басқарады. Нәтижесінде ұйымның қалыпты жұмыс істеуі, ұйымның алдында тұрған мақсаттарға табысты қол жеткізу қамтамасыз етіледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Корпоративтік менеджмент
  Несиелер: 4

  Бұл пән корпоративтік құрылымдардың түсінігін, мәнін, белгілерін және ерекшеліктерін зерделеуге, қазақстандық корпорациялардағы корпоративтік басқару мәселелерін талдауға, корпоративтік жүйеде субъектілердің өзара іс - қимылын ұйымдастыру ерекшеліктеріне, корпоративтік менеджментті қолдану саласына бағытталған: инвестициялық-тартымды компанияларды қалыптастыру, орталықсыздандырылған және таратылған экономикалық жүйелерді басқару, әлеуметтік-экономикалық жүйелер мен объектілерді жалпы басқарудың тиімділігін арттыру. Пәнді оқытудың мақсаты-корпоративтік басқару жүйесі туралы тұтас түсінік қалыптастыру, сондай-ақ практикалық қызмет үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқарушылық шешімдерді әзірлеу
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты студенттерге арнайы экономикалық пәндерді әрі қарай оқу үшін қажетті білімдер мен дағдыларға үйрету және нарықтық жағдайда экономист, менеджер, экономист-менеджер ретінде практикалық іс-әрекетте оқыту болып табылады. Басқарушылық шешімдер туралы практикалық білім кешенін қалыптастыру, басқарушылық шешімдерді әзірлеу мен жүзеге асырудың нақты дағдысы, жаңа басқарушылық ойлау, басқарушылық мәселелерді терең талдай алатын және тиімді басқарушылық шешімдер қабылдай алатын мамандарды даярлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Контроллинг
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпорындардағы контроллингтік жұмысты ұйымдастыру бойынша теориялық және практикалық білім алуды, қолда бар мүмкіндіктерді тиімді пайдалану мақсатында шешімдер қабылдауды ақпараттық қамтамасыз етуді жүзеге асыруды, кәсіпорынның күшті және әлсіз жақтарын объективті бағалауды, сондай-ақ банкроттықты және дағдарысты жағдайларды болдырмауды мақсат етеді. Пәннің мақсаты - студенттерді басқару тиімділігін анықтау және бағалау, бақылау және бейімдеу, ақпаратпен қамтамасыз ету, жоспарлау процестерін қолдау және үйлестіру, контроллинг саласындағы теория мен практиканы таныстыру және оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістік менеджмент
  Несиелер: 4

  Пәнді игерудің мақсаты тыңдаушылардың жаңа өнім өндірісін дайындау саласында білім жүйесін және практикалық дағдыларды қалыптастыру, өндірістік процестерді ұтымды ұйымдастыру және нарықтық қатынастарды дамыту жағдайында материалдық өндірістің әртүрлі салаларындағы кәсіпорындардың өндірістік қызметін жоспарлау болып табылады. Бұл курс аясында өндірісті ұйымдастыру және басқару саласындағы теориялық білім мәселелеріне көңіл бөлінеді, өндірісті ұйымдастыру мен жоспарлауды жобалаудың практикалық дағдыларын бекіту, сонымен қатар өндірісті ұйымдастыруды жетілдіру мен кәсіпорындардың өндірістік қызметінің экономикалық және әлеуметтік тиімділігін арттыру үшін үнемді әдістерді қолдану өзара байланыста шешу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стратегиялық жоспарлау және мемлекеттік басқарудағы бюджеттік процестер
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттің жалпы стратегиясымен келісілетін аймақтар мен аймақтық экономиканың жекелеген салаларының стратегиялық даму жоспарларын әзірлеудің теориялық негізі болып табылады. Өмір сүру сапасын арттыру мақсатында халыққа көрсетілетін әлеуметтік қызметтер сапасын дәйекті арттырумен байланысты іс-шаралармен Стратегиялық жоспарлау үдерістерін басқарудың жедел міндеттерінің тығыз байланысы салдарынан бұл аспектілер кешенде қаралады. Мемлекеттік стратегияны әзірлеу кезінде жоспарлау жүйесіне қатысу саласындағы қазіргі заманғы маманға қойылатын негізгі талаптардың деңгейі (міндеттер спек��рі, біліктілігі, ақпараттық көздермен жұмыс істеу дағдылары). Мемлекеттік стратегияны жоспарлау жүйесінің мәні. Мақсаты, міндеттері, әдістері, іске асыру принциптері. Өңірлердегі стратегиялық мемлекеттік жоспарлау деңгейінің тиімділігін көрсететін негізгі әлеуметтік көрсеткіштер.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дағдарысқа қарсы менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: мамандарды фундаменталды, базалық, теориялық, экономикалық дайындауды қамтамасыз ету, студенттердің дағдарысқа қарсы басқарудың жалпы заңдылықтары мен практикалық дағдыларын меңгеруін қамтамасыз ету. Курс студенттерге экономиканы реформалауды тереңдету жағдайында дағдарыстарды басқарудың негізгі теориялық және практикалық дағдыларын береді, сонымен қатар негізгі категорияларды, ұғымдарды, терминдерді және оларды жіктеуді меңгереді, кәсіпорынның банкроттығын өз бетінше талдауға және диагностикалауға мүмкіндік береді, бұл ретте дағдарысқа қарсы басқарудың шетелдік тәжірибесін практикалық қызметте қолдануға, ұйымның дағдарысқа қарсы стратегиясын әзірлеуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты-студенттердің шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайында жобалау қызметін басқарудың ғылыми негіздері мен практикалық әдістері бойынша білім кешенін қалыптастыру. Жобаны басқару - бұл жұмыстың құрамы мен көлемімен, ресурстардың құнымен, уақытымен, өндірілетін өнімнің сапасымен және жобаға қатысушылар үшін табыстың талап етілетін деңгейіне қол жеткізумен байланысты белгілі бір нәтижелерге қол жеткізу үшін басқарудың қазіргі заманғы әдістері мен техникасын пайдалана отырып, жобаның өмірлік циклі бойында адами және материалдық ресурстарды пайдалануды үйлестіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Институтциялық экономика
  Несиелер: 4

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Өзекті білімдерін қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін қазіргі заманғы қолданбалы экономикалық, жаратылыстану-ғылыми пәндердің, тұтас жүйе және адам ретінде қоғам туралы, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіби міндеттерді шешу кезінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, әлемдік және отандық экономикалық тарихтың негізгі оқиғалары, "Қазақстанның индустриялық-инновациялық даму стратегиясын" іске асыру аясында жүргізіліп жатқан реформалардың бағыты, қазіргі заманғы бизнес саласындағы даму үрдістерін көрсетеді.

 • Код ON2

  Қарым-қатынастың және кәсіби қызметтің белгілі бір жағдайларында оқылатын тіл арқылы нақты коммуникативтік міндеттерді шеше алады және адам қабілеттерін интеллектуалдық дамыту мақсатында физикалық қасиеттерді дамытуға дайын, мемлекеттік билік органдарында, жергілікті басқару органдарында, мемлекеттік ұйымдарда, кәсіпорындар мен мекемелерде, саяси партияларда, қоғамдық-саяси және коммерциялық емес ұйымдарда іс қағаздарын және құжат айналымын жүргізуді біледі.

 • Код ON3

  Әртүрлі деңгейдегі ұлттық экономиканың негізгі салаларының тиімділігін жетілдіруге бағытталған бағдарламалар мен жобаларды стратегиялық жоспарлау процестерін басқарудың теориялық негіздерін, стратегиялық жоспарлаудың салалық және өңірлік ерекшеліктерін, мемлекеттік жоспарлауды басқарудың тиімділігін талдау әдістерін, орта топтың қалыптасуы және экономикалық өсудің тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында мемлекет пен бизнес арасындағы қатынастарды дамыту мен жақсартудың ғылыми-әдістемелік, ұйымдық-экономикалық және әкімшілік-құқықтық негіздерін біледі.

 • Код ON4

  Қойылған міндетке сәйкес экономикалық деректерді өңдеу үшін құралдарды таңдауға, есептеу нәтижелерін талдауға және алынған қорытындыларды негіздеуге, экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттау негізінде стандартты теориялық модельдерді құруға, алынған нәтижелерді талдауға және мазмұнды түсіндіруге, әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың есептілігіндегі қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдауға және түсіндіруге және алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдауға, әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік статистиканың деректерін талдау және түсіндіру, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдісін анықтау, қаржы-экономикалық жүйеге цифрландыруды енгізуге қабілетті.

 • Код ON5

  Экономикалық стратегияны жоспарлау, қалыптастыру және іске асыру ережелері, рәсімдерін әзірлеуге және қолдануға, нарық жағдайында бизнестің мінез-құлқының экономикалық моделін жасауға, оның ішінде сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру кезінде тәуекелдерді басқару бойынша ұсынымдар әзірлеуге, әкімшілік міндеттерді дайындауға және іс-шаралар өткізуге қатысуға, экономикалық саясат құралдарын пайдалануға, құқықтық және нормативтік базаны ескеретін шешімдерді әзірлеуге, әлемдегі саяси және экономикалық процестердің қазіргі даму үрдістерін түсінуге қабілетті, мәселерді диагностикалаудың, талдаудың және шешудің қазіргі заманғы әдістерін, сондай-ақ шешімдерді қабылдау және оларды тәжірибеде стратегиялық әдістерін қолдану, ағымдағы және жедел бақылау жүйесін әзірлеу, қызметтің түрлі салаларында операцияларды басқарудың принциптері мен қазіргі заманғы әдістерін қолдануды қабілетті.

 • Код ON6

  Мемлекеттік және жергілікті басқару саласында талдауға, ұйымдастыруға және жоспарлауға, ұйымдастырушылық басқару шешімдерін табуға және қабылдауға, дағдарыстық жағдайларда басқару қабілетіне ие, қойылған міндеттерді шешу үшін мамандырлған топты қалыптастыру, мемлекет пен өңір дамуының жалпы стратегиясымен байланыстыра отырып, жария билік мекемелердің іс-шараларын жоспарлауға, жария билік мекемелердің ішкі және сыртқы қызметінің стратегияға, мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес ұйымдық құрылым әзірлеу, мемлекеттік және жергілікті басқару орындаушылар арасындағы өкілеттілік пен жауапкершілікті жүзеге асыру.

 • Код ON7

  Мемлекеттік билік органдарының, жергілікті басқару органдарының өкілеттіктерін орындау рәсімдерін ұйымдастыруға, басқарушылық шешімдерді, оның ішінде өкілеттіктерді орындауға бағытталған құқықтық актілерді әзірлеуге және іске асыруға, қоғамдық қатынастар мен әлеуметтік-экономикалық даму процестеріне реттеушілік ықпал етудің әлеуметтік бағдарланған шараларын әзірлеуге қатысуға, бюджеттік жоспарлау және бюджеттік шығыстардың тиімділігін бағалау процестеріне қатысуға, мемлекеттік билік органдарының ресурстарын, мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелер, саяси партиялар, қоғамдық-саяси және коммерциялық емес ұйымдарды ұтымды пайдалануды қамтамасыз етуге құзыретті.

 • Код ON8

  Тиісті құрылымдардың дамуының әлеуметтік-шаруашылық қызметін болжау және экономикалық талдауды жоспарлау әдістерін біледі, мемлекеттік билік органдарында, жергілікті басқару органдарында, мемлекеттік ұйымдарда, кәсіпорындар мен мекемелерде, саяси партияларда, қоғамдық-саяси және коммерциялық емес ұйымдарда персоналды басқаруды ұйымдастыруға, өз жұмысында мемлекеттік реттеу мен экономикалық жоспарлаудың шетелдік тәжірибесін қолдануға қабілетті, ақпараттық-әдістемелік қызметті біледі.

 • Код ON9

  Экономиканы реттеудегі мемлекеттік тәсілдердің теориясын, әдіснамасы және ұйымдастыру негіздерін біледі, нақты тарихи және әлеуметтік экономикалық даму жағдайында оның механизмдерін қолданудың мәнін және әдістерін терең біледі, теориялық білімді практикалық қызметте қолдана алады, экономикалық процестерді реттеу үшін мемлекет қабылдайтын шешімдерді талдап бағалайды, елдің негізгі әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешу жолымен дәлелдеме құрастырады және оларды шешудің объективті нұсқаларын ұсынады, мемлекеттің микро және макродеңгейге әсер ету формаларының, әдістері мен тәсілдердің өзгеру үрдістерін жоспарлау, талдау және болжау саласындағы материалды өз бетінше зерттеуге қабілетті.

 • Код ON10

  Қызметтік және құпия ақпаратты қорғауға қабілетті, заңнамалардың ережелеріне сәйкес азаматтардың ақпаратқа ашық қол жеткізуін қамтамасыз етеді, тиісті органдар мен ұйымдар арасында азаматтық қоғам институттарымен, бұқаралық коммуникация құралдарымен, азаматтармен өзара іс-қимылды ұйымдастырады, басқарушылық шешімдерді қабылдауға және іске асыруға қоғамдық қатысу тетіктерін дамытуға жәрдемдеседі, ел мен аумақтың қазіргі заманғы коммуникативтік технологиялар негізінде мемлекеттік қызметтің имиджін қалыптастырады, мемлекеттік және жергілікті басқарудың мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес коммуникативтік іс-шараларды дайындауға және өткізуге қабілетті.

6B04112 Адам ресурстарын басқару
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04112 Менеджмент бизнеса
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04112 Менеджмент ТиПО ДОТ
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B04112 Өндірістік менеджмент
Бакалавриат

Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04112 Әлеуметтік кәсіпкерлік
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04112 HR-менеджмент
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top