Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01402 Бейнелеу өнері және сызу в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Курс педагогикалық білімнің теориялық-әдіснамалық негіздерін, пәні мен мазмұнын, даму ерекшеліктері мен ерекшеліктерін және педагогика ғылымының тарихын; оқыту теориясын, оқыту принциптері мен әдістерін, білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында психологиялық-педагогикалық қызметтің түрлері мен формаларын зерттеуге бағытталған. Қазіргі педагогикалық технологиялар мен технологияларды оқыту және тәрбиелеу процесінде субъекті-субъектілік қарым-қатынастың тәжірибелік қолданылуы. Педагогтың әдеп кодексі және қарым-қатынас этикеті.

 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 5

  Адам организмінің өсуі мен дамуының негізгі заңдылықтары. Қозу физиологиясы. Жүйке жүйесінің құрылысы, қызметі мен дамуы. Жоғарғы жүйке әрекеті, жүйке жүйесінің гигиенасы. Сенсорлық жүйелер. Сезім мүшелерінің гигиенасы. Анализаторлардың маңызы, жалпы құрылысы, ортақ қасиеттері. Ішкі секреция бездері мен гормондар. Жасқа сай ерекшеліктері. Жыныстық тәрбие. Тірек-қимыл жүйесі, оның жас ерекшеліктері. Қан және қан айналысы. Қанның қызметі. Қан топтары.

 • Былғары бұйымдарын өңдеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Қолданбалы өнердің жалпы тарихы және былғары мен тері дайындауды, бұйымдарда өңдеуді, оларды қолдану орнымен танысады. Былғары өңдеудің тарихы мен дамуы туралы түсінікті, жіктелуін, түрін және мақсатын біледі. Былғары материалдарын өңдеу технологиясын меңгереді.

  Селективті тәртіп
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 5

  Педагогикалық психология психологиялық ғылымның қолданбалы саласы ретінде. Оқу-жаттығу қызметінің құрылымы, қызмет етуі, мотивациясы және даму шарттары. Оқыту мен дамудың арақатынасы. Педагогикалық процесс субъектілерінің өзара әрекеттестігінің психологиялық негіздері. Психология педагогикалық қызмет.

 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Дінтану пәні, құрылымы және анықтамасы. Діннің шығу тарихы. Алғашқы діни-сенімдер: фетишизм, анимизм, тотемизм, магия. Ұлттық діндер: конфуцийшілдік, даосизм, синтоизм, иудаизм, индуизм. Әлемдік діндер: буддизм, христиандық, ислам. Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен ағымдар. Конфессиядан тыс синкреттік діни философия. Мұсылмандық философия және теология. Діннің әлеуметтік, гносеологиялық және психологиялық тамырлары. Мемлекет, дін және ар-ождан бостандығы. Діннің функциялары.

 • Қолөнерді көркемдеп өңдеу
  Несиелер: 5

  «Қолөнерді көркемдеп өңдеу» арқылы студенттеріне қолөнер туындыларының тарихын үйрету, сәндік-қолданбалы өнер және сәндік композицияларды (керамика, ағаш, зергерлік және т.б.) қолдану ерекшеліктерін біледі. Сәндік-қолданбалы өнер бұйымдары мен халық қолөнер өндірісі туралы біліммен, нақты идеяларды қалыптастыру; Бұйымды материалда орындау, өнiмнiң қолмен және өнеркәсiптiк өндiрiсiнiң технологиялық үрдісінде меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Композиция
  Несиелер: 5

  Композицияның басқа пәндерден айырмашылығы оның шығармашылық бағытты болып табылады. Композицияны үйрену барысында студент негізгі көркемдік тілдің компоненттерінің едәуір сипатымен танысады және кескіндемелік- графикалық бейнелерді жасаудың заңдылықтары туралы түсінік алады, сондай-ақ бейнелеу шешімдерін мәнерлі құралдардың эмоционалды- мазмұнды аспектілерінде үйренеді. Бұл пән мазмұны көппішінді композицияларды зерттеуді қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұлы дала тарихы
  Несиелер: 3

  Ұлы Дала тарихының қоғамдағы рухани жаңғыру мен тарихи сананы қалыптастырудағы орны. «Арғы түркі – түркі – қазақ» қоғамының саяси-әлеуметтік құрылымы. Арғы түркі – түркі мәдениетінің дүниетанымдық мәні және әлемді түйсінуінің ерекшеліктері. Ұлы Жібек жолы Еуразия құрлығындағы мемлекеттер мен өркениеттердің мәдени сұхбаттастығы мен экономикалық байланыстарының алғышарты. Түркі-қазақ даласындағы араб-мұсылмандық өркениет. Қазақ халқының этногенезі мен ұлттық коды. Ұлы дала аумағындағы әскери өнердің қалыптасуы мен дамуы. Қазақ мәдениетінің тарихи-әлеуметтік негіздері мен мәдени-құндылықтық астарлары. Ұлы даладағы өнегелілік тағылымдар, тәлім-тәрбиелік дәстүрлер, құқықтық ережелер. Ұлттық идеяның тарихи-әлеуметтік негіздері. Би-шешендердің дүниетанымы мен ойтолғау ерекшеліктері және батырлар институты. Патшалық Ресейдің Қазақстанда отарлау саясаты. Тәуелсіздік үшін күрес және ұлттық бірлік пен бірегейлік идеялары.Ұлы даланың ұлы тұлғалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет және құқық мәні. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы. Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдары. Әкімшілік және еңбек құқығы. Азаматтық және отбасылық құқық. Қылмыстық құқық. Қаржылық, салықтық, экологиялық және жер құқығы. "Сыбайлас жемқорлық" ұғымының теориялық-әдіснамалық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету шарты ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жетілдіру. Сыбайлас жемқорлық мінез-құлық табиғатының психологиялық ерекшеліктері. Жастардың жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру. Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың этникалық ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін моральдық-этикалық жауапкершілік. Діни нормалар мен құндылықтар қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің принциптері ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Визуалды өнердің тарихы және теориясы
  Несиелер: 6

  Студенттерді әлемдік деңгейдегі көрнекті суретшілермен, материалдық мәдениеттің пайда болуы мен дамуының негізгі тарихи фактілерімен таныстыру, сондай-ақ халықтық көркем өнер пен ою-өрнек өнерінің теориясы мен тарихы туралы түсінік. Визуалды өнердің тарихымен, халықтық өнердің бейнесі және нақыштарымен, халық дүниетанымының негізгі ұқсастығымен таныстыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сызба геометрия және перспектива
  Несиелер: 5

  Жазықтағы геометриялық объектілердің проекциялау түрлерін біледі; түзу сызық, жазықтық, кеңістік бетінде беру тәсілінде және оларды сызбада түсіруді үйренеді; ТҚБЖ стандарттарына сәйкес қондырғылардың жиынтығын, бөліктердің сызбалары мен эскиздерін орындау; конструкторлық құжаттаманы енгізу және орындау ережелерімен, жобалау құжаттарымен, өнімнің түрлерімен, танысады; жалпы сызбаларды оқып үйренеді және олармен жеке бөліктердің сызбаларын орындайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Академиялық сурет-І
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер академиялық суреттің сурет салу техникасымен заңдылықтарын меңгереді. Академиялық суреттің негізгі және жалпы сурет салу жағдайларымен танысады. Геометриялық фигуралардың конструкциялық құрылымын жасауға дағдыланады. Студенттер академиялық сурет пәнінен теориялық және практикалық білімдерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Арнайы сурет - I
  Несиелер: 5

  «Арнайы сурет» болашақ мамандандырылған сәндік өнер мамандары үшін стильдеу кезінде композицияның тұтас көрінісін, сондай-ақ графикалық өрнектің әртүрлі әдістері мен құралдарын меңгеруге, байқауға, дамытуға ықпал етіп, көмектеседі. Сурет шеберлігіне, адам фигурасын және заттарды графикалық бейнелеуде оқыту; түсті үйлесімділік, жалпы ойлау, қиял, сұлулық сезімін дамыту; көркемдік талғамын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Арнайы сурет - II
  Несиелер: 5

  Заттарды бейнелеудің негізгі заңдылықтары саласында студенттерді даярлау деңгейін тереңдету, қоршаған ортаны, адам фигурасын, геометриялық денелерді сызықтық-конструктивтікте суретін салу, перспективада тұрмыстық заттар мен адамды, одан әрі кәсіби үлгінің техникалық эскизін, модельдік эскиз бейнесінің саласы бойынша құзыреттерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қазақ аруы
  Несиелер: 3

  "Қазақ аруы "пәнінің мәні мен мазмұны. Ежелгі заманнан бастап хан билігіне дейінгі Ханымның тарихи бейнесі. Қазақ қызы бейнесінің даму кезеңдері. Кеңестік заман кезіндегі әйел - мемлекет қайраткерлерінің бейнесі. Отан қорғаушы әйелдер - ерлік бейнесі . Заманауи ханым бейнесі – үкімет басындағы әйелдер. Отбасылық тәрбие. Отбасы және неке мәселелері бойынша тарихи негіздер мен заңдылықтар. Отбасылық өмірге дайындық. Некелік ақыл-ой дәстүрлерін сақтау және тәрбиелеу. Жаңа отбасын тәрбиелеу. Отбасындағы қалыңдық бейнесі, жаңа туған нәрестенің пайда болуы және оны күту дәстүрі . Отбасында ерлі-зайыптылар, әке бейнесі. Ата мен әкенің, әже мен ананың отбасылық дәстүрлері. Отбасында қыздарды тәрбиелеу қағидаттары. Отбасындағы қыздардың әлеуметтік рөлі. Қыздарды моральдық-этикалық тәрбиелеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қолданбалы шетел тілі
  Несиелер: 5

  Аударманың лексикалық мәселелері. Халықаралық сөздер және аудару тәсілдері. Мақала мен сөйлемдерді аудару ерекшеліктері. Пассивті құрылымдарды аудару. Инфинитивтілік. Герундие. Инфинитивтіліктен герундиеге айналдыру Есімше және көсемше. Есімше мен көсемшеге айналдыру тәсілдері. Кедергі конструкциялары. Эллипстік конструкциялар.Эффотикалық конструкциялар. Ағылшын тілінің модальды етістіктерін аудару ерекшеліктері. Етістіктің рай категориялары

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Тұжырымдамалық шеңбері. Инклюзияның бағыттары мен көрсеткіштері. Инклюзияның принциптері мен құндылықтары. Білім беру ұйымдарына инклюзивті педагогика қағидаттарын енгізу. Инклюзивті білім беру жағдайында баланың білім беру және кәсіби бағдарлануы. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар баланы қолдау үшін мектептен тыс құрылымдар мен мекемелерді тарту. Ата-аналармен ынтымақтастығы. Инклюзивті білім беру менеджменті

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 5

  Адамзаттың жаһандық мәселелелері және онышешу жолдары. Қазіргі әлемдегі рухани-адамгершілік білімнің басымдылығы. «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру Бағдарламасының тарихи-философиялық негіздері. Қазіргі білім беру кеңістігін ізгілендірудің жаңа бағыттары. Қазіргі ғылымдағы постклассикалық емес кезеңінің дамуы. Рухани-адамгершілік білім беру Бағдарламасының қағидалары. Жалпыадамзаттық құндылықтар «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру Бағдарламасы мазмұнының негізі ретінде. Ақиқат өзін-өзі танудың мақсаты ретінде. Дұрыс әрекет тәжірибесіөмірдің негізі ретінде. Тыныштық адамның ішкі табиғаты ретінде. Сүйіспеншілік – өзін-өзі танудың негізін қалаушы қағидасы. Қиянат жасамау – тұлғаның үйлесімді дамуының нәтижесі. ұғалімнің адамгершілік үлгісі. Мұғалімнің адамгершілік үлгісі. Өзін-өзі тану мен басқа оқу пәндерінің интеграциясы. Жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде оқудан тыс іс-әрекеттің түрлері. Қазақстан Республикасы азаматын тәрбиелеудің тұжырымдамалық негіздері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Кәсіби қарым-қатынас үшін ауызша және жазбаша түрде ағылшын тілін практикалық меңгеруді жетілдіру. Шет тіліндегі жазбаша және ауызша кәсіби коммуникацияның грамматикалық ерекшеліктері. Білім беру саласындағы шетел мәтінінің лексикалық ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Академиялық сурет-II
  Несиелер: 5

  Натура бойынша есте сақтау арқылы шын нақты бейнелей білу (натюрморт, портрет); суретті шебер салуды меңгеру; негізгі бейненің сипаты мен мінездемесін және ұқсастығын беру; суреттеудің негізгі заңдылықтары арқылы портрет салу; қозғалыстағы адамды әртүрлі ракурсте бейнелеу; әртүрлі кезеңдегі суреттерді салу (қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді); графикалық құралдармен көлемін, фактурасы мен текстурасының құрылымын бейнелеу;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Гендерлік саясат
  Несиелер: 3

  Гендер ұғымы. Гендерлік теңсіздікті талдау гендерлік зерттеулердің негізгі мақсаты ретінде. Гендерлік қатынастар, гендерлік тәжірибе, гендерлік рөлдер, қоғамның гендерлік құрылымы, гендерлік стереотиптер, гендерлік сана. Гендерлік әдістер. Гендерлік зерттеулердің қоғамдық практикалармен байланысы. Гендер жыныстың әлеуметтік конструкторы ретінде. «Жыныс» және «гендер» ұғымдарының дифференциациясы. Гендер феминистік саясат шеңберінде. Қазіргі Батыс теорияларындағы гендер ұғымын сыни талдау. Теорияның кезеңдері: әйел адамдарға қатысты зерттеулер – гендерлік зерттеулер –постгендерлік зерттеулер. 1960 жылдардың соңында АҚШ-та гендерлік зерттеулердің пайда болуы. Феминизм теориялары (либералды феминизм, социал-феминизм, радикалды феминизм, психоаналитикалық феминизм). Қоғамдағы жыныс мәдениетінің мәселелері, маскулиндік және феминдік стереотиптері. Қоғамдағы әйелдің жыныстық-жастық сипаттамасы және әлеуметтік мәртебесі. Әйел мен саясат: гендерлік аспект. Адам құқықтары контекстіндегі әйелдердің құқықтары. ҚР Отбасы және әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссиясы. Еңбек нарығындағы гендерлік теңдік. Гендерлік теңдік және денсаулық.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Шешендік өнер
  Несиелер: 3

  Шешендік өнердің қалыптасу тарихы. Қазақ шешендік өнерін дәуірлеу, тарихи кезеңдері. Ежелгі түркі шешендігі. Билер шешендігі. Ақын-жыраулар шешендігі. Қазіргі шешендіктің өзіндік белгілері. Қазіргі шешендіктегі сөйлеудің түрлері. Әлеуметтік-саяси және академиялық шебер сөз, олардың түрлері. Соттағы шебер сөз. Әлеуметтік-тұрмыстық және діни уағыз шебер сөз, олардың түрлері. Шешендік сөздегі тіл тазалығы мен тіл көрнекілігі. Шешендік сөздерге тән ерекшеліктер. Шешендік сөздің мазмұндылығы, дәлдігі, ой айқындығы. Шешенге қойылатын талаптар

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Академиялық кескіндеме-I
  Несиелер: 6

  Көркемдік материалдармен жұмыс істеу дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру, күрделі графикалық тапсырмалардың заңдарын бірте-бірте меңгеру үшін талаптарды орындау. Негізгі бөлігі натюрморт. Натюрморттық материалдардың көмегімен студент көркем тілдің негізгі, өзіне тән компоненттерімен танысып, сулы бояққа негізделген кескіндеме технологиясы бойынша практикалық сабақтардың әдістерін меңгерді, кескіндеме заңдылықтарын түсінуді, кескіндеу құралдарын эмоционалдық және мазмұндық аспектілерін меңгерді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Арнайы сурет - III
  Несиелер: 5

  Әртүрлі стилистикалық тақырыптардағы олардың пластикалық өзара байланысы бар костюмдегі фигуралардың көппішінді көріністерін парақта композицияның стильдендірілген шешімінде орындау; көппішінді композицияларды жасау тақырыбы бойынша киім модельдерінің шығармашылық эскиздерін таныстыруда көркем графиканың әртүрлі әдістері мен тәсілдерінде қолданатын тәжірибесін қолданылады. Киім үлгісін жасау саласында жұмыс жасайтындар көбінесе техникалық нобаймен жұмыс істейді, оның сапасы дизайн нәтижелеріне әсер етуі мүмкін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тамақ даярлау технологиясы және үй мәдениеті
  Несиелер: 5

  Тағамдық технологияларды дамытудың негізгі бағыттары бойынша теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдылар. Пісіру технологиясы пәніне қойылатын негізгі талаптар. Дұрыс тамақтанудың негіздері, ас мәзірін әзірлеу; тағам дайындау және үй мәдениетінің технологиясын біледі. Интерьер/экстерьердегі ландшафт элементтері, шығармашылық идеяларды визуалдау, интерьердегі жарықтандыру, табиғи және жасанды жарықтандыру, интерьерді жарықтандырудың жобасын даярлау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Классикалық кескіндеме
  Несиелер: 6

  Әртүрлі кескіндемелік бояу материалдарымен жұмыс жасау әдісі мен технологиясы арқылы кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру, станоктық кескіндеменің бейнелеу техникасын кең ауқымда игеру, түстерді қабылдаудың негізгі заңдылықтарын зерттеу, оның қасиеттері және түстік бейнелеу құрылымын құру. Нысандардың шынайы нақты формаларының құрылымын тұрғызуда дұрыс білім алуға назар аудару, жарықтардың түсу жағдайларына және қоршаған ортаға байланысты натураны жан-жақты көре және дұрыс жеткізуге білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Оқыту мен бағалаудың жаңа тәсілдері
  Несиелер: 3

  Білім берудегі заманауи үрдістер, инновациялық білім беру технологиялары және болашақ мамандардың өзгермелі әлем жағдайында кәсіби қызметті ұйымдастыруға дайындығын дамыту туралы білім жүйесі және өзара байланысты 7 модульді: топтық жұмысты, диалогтық оқытуды, коллаборативті орта құруды қамтитын оқытудың жаңа тәсілдері. Критериалды бағалау, оқытуды бағалау, Оқыту үшін бағалау. Сын тұрғысынан ойлау. Дарынды және талантты балаларды оқыту. Акт. Білім берудегі көшбасшылық

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Білім берудегі менеджменттің теориялық-əдіснамалық негіздері. Менеджмент – адамдарды басқару туралы ғылым. Білім берудегі менеджмент педагогикалық жүйелерді басқару теориясы мен технологиялары ретінде. Педагогикалық менеджменттің заңдылықтары мен ұстанымдары. Мектептегі жаңашылдықты басқару. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін басқару. Мектепті басқарудың педагогикалық жүйесі жəне оның нысаны. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін диагностикалау және жоспарлау. Мектептің педагогикалық ұжымын басқару. Педагогикалық қарым-қатынас жəне басқару этикасы. Мектепттің тұтас педагогикалық үдерісінде қақтығыстарды басқару. Білім беру менеджерінің көшбасшылығы жəне көшбасшылық қасиеті.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тамақ өнім өндірісі
  Несиелер: 5

  Тәжірибелік сабақтарға, өндірістің таңдаулы саласына және білікті жұмысшыларға қажетті тәжірибелік сабақтардың мазмұнында пайдаланылатын білімдер мен дағдыларды дамыту. Қазіргі асхана: қазіргі үлгі бойынша тағамдар. Пісіруге арналған ыдыс-аяқтардың түрлері. Электр жабдықтарын пайдалану шарттары. Қауіпсіздік ережесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Академиялық сурет-III
  Несиелер: 5

  Қарапайым нысандардан бастап бас бейненің суретінің көмегімен бірте-бірте талдау арқылы күрделене түсе, адам бас бейнесін қоршаған әлеммен байланыстырып бейнелеу; Қоршаған орта бейнесін әртүрлі техникалық құралдар мен әдістер арқылы бейнелейтін нақты сурет. Адамның әртүрлі анатомиялық және пластикалық аспектілеріндегі сауатты салынған бейнесі; теориялық және практикалық бейнелеу әдістерін меңгеру, композициялық шығармашылық қабілеттерін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Визуалды өнер және көркем еңбекті оқыту әдістемесі (Курстық жұмыс)
  Несиелер: 5

  Көркемдік жұмыстарды оқыту әдістемесі мектептің оқу жоспарына, сабақ өткізу, өзін-өзі талдау дағдыларын үйренуге, болашақ педагогикалық қызметке дайындалуға, оқытуға арналған әдістемелік негіздерді құруға, қоғамның қажеттіліктеріне байланысты қажетті білім мен дағдыларды қалыптастыруға негізделген. Қазіргі әлеуметтік-педагогикалық жағдайға және мотивациялық-кәсіптік бағдар қалыптастыруға байланысты тақырыпты болашақ педагогтың әдістемелік қызметі мен кәсіби құзыреттілігінде қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстанның визуалды өнер тарихы
  Несиелер: 6

  Қазақстанның өнерін дамытудың мәні мен заңдылықтарын, оның әлемдік өнердегі орны. Жақын және Таяу Шығыстың мәдениеттерінің өзара байланыстары, сондай-ақ басқа мәдениеттердің Қазақстанның өнерін қалыптастыруға әсері. Сәулет өнері, кескіндеме, қолданбалы өнер, сәулет тарихы үшін арнайы терминологияның ерекшеліктерін анықтау; ғылыми-зерттеу қызметінде мұражай мен мұрағат материалдарын тиімді пайдалану дағдылары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазіргі өнер теориясы
  Несиелер: 6

  Заманауи өнер теориясының түрлерін қалыптастыру, білімнің ерекшеліктерін, өнер туындыларын талдау, олардың бағалануы, даму бағытын анықтау, көркем шығармашылық дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру. Заманауи көркем өнердегі жұмыстың әр түрлі бағыттарын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Көркемдеп әшекейлеудің техникасы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Көркемдеп әшекейлеудің әр түрін үйренуде оның шығу және даму тарихын, таралу аймағын, сәндеу нақыштарын, бояу түстерін, көркемдік кескіндерін және сюжеттерді осы түрге тән қалыптастырады. Ол дәстүрлі түрде орындалатын импровизацияның нәтижесі болып табылатын көшіру, қайталау және өзгерту әдістерін қолданады. Әрбір кескіндеудің зерттеу нәтижесі - өнімнің материалында көлемді, кеңістікті негізгі заңдылықтарын бөлу және маңыздылығын беру, көркемдеп кескіндеу технологиялары мен техникасы туралы ақпаратты талдау жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Академиялық кескіндеме-II
  Несиелер: 5

  Студенттер сурет салу тілін, техникалық әдістерді, акварель материалымен жұмыс жасауды, түстерді, көлеңкелерді, қарым-қатынастарды және т.б. түсінуді үйренеді. Екінші бөлім бас, бет бейнелеу үшін арналған. Бұл бөлімнің мақсаты - негізгі бөлшектерді мұқият меңгеру, адамның имиджін беру, түстерді толық меңгеру, түстік қарым-қатынас, тұтас жазу, аяқтау мәселелері бойынша білім алу, сондай-ақ практикалық жұмыстарды жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Білім жүйесін басқару
  Несиелер: 6

  «Басқару», «Мектепке дейінгі басқару» ұғымдарының мәні; білім берудің мемлекеттік-қоғамдық басқару функциялары мен қағидаттарын анықтау; мектепке дейінгі білім берудің негізгі функциялары, сондай-ақ білім беру саясатының элементі ретінде мектеп дамуының негізгі бағыттары; жетекшінің басқарушылық мәдениетінің компоненттерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Көркемдеп конструкциялау негіздері
  Несиелер: 5

  Көркемдеп конструкциялау саласында студенттердің тарихи, теориялық, әдістемелік білімдері мен дағдыларын қалыптастыру. Студенттерге тегіс, рельефтік және көлемдік-пластикалық композицияларды жобалау, модельдеу және жобалау саласындағы теориялық білім мен дағдыларды меңгерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Сәндік кескіндеме негіздері
  Несиелер: 5

  жоғары кәсіби мамандарды теориялық білімдерін жүйелендіру, кеңейту, шоғырландыру және тереңдету, бейнелеу өнерінің негізгі мәдениеті мен біліміне ие. Сәндік кескіндеме нақыштарын іздеу; «ұлттық ою-өрнек» тақырыбында әлемдік өнердің аналогтарын зерттеу; мектепте тәжірибелік әрекетте дайындықты қалыптастыру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мұғалімнің кәсіби бағдарлары
  Несиелер: 6

  Білім беру жүйесінің жалпы сипаттамасы. Кез келген қоғам, білімге қарамастан, функцияларымен қатар прогрессивті дамуды қамтамасыз ету үшін өндіріс пен жаңғырту қажет өз мүшелерін жүзеге асырады және тәрбиелейді. Ол үшін ол жасайды білім беру жүйесі, яғни білім беру мекемелерінің кешені. Оқу орнының негізгі түрі оқу орындары болып табылады, білім берудің мазмұнын және оқытуды және (немесе) оларды іске асыруды қамтамасыз етеді бірнеше білім беру бағдарламалары. Ұйымдастырушылық-құқықтық нысандарына сәйкес білім беру мекемелері мемлекеттік, муниципалды, үкіметтік емес (жеке, қоғамдық және діни ұйымдар). Дегенмен, білім туралы заң барлық адамдарға қатысты мемлекеттің аумағында білім беру мекемелері дербес олардың құқықтық нысандары мен бағыныштылығынан. Қазіргі заманғы білім беру мәселелері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Дәстүрлі материалдарды көркем өңдеу
  Несиелер: 5

  Әртүрлі материалдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру, олардың қасиеттерін, сапасын және өңдеу әдістерін білу және сәндік-қолданбалы өнер бұйымдарын шығаруға қабілетті мамандарды даярлау., арнайы терминологиясын ,дәстүрлі материалдардың түрлері мен қасиеттерін біледі, жүнді, киізді, шиді, былғары және т.б. өңдеу тәсілдерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Тігін бұйымдарының технологиясы және конструкциясы
  Несиелер: 5

  Мамандықтың профилі бойынша жобалау-технологиялық құжаттарды білуге; геометриялық денелердің кешенді сызбаларын және олардың бетінде жатқан нүктелердің проекцияларын жүзеге асырады; қолжазбалар, техникалық сызбалар және бөлшектер мен жинақтардың суреттерін қолмен және компьютерлік графикамен орындау; графикалық кескіндерді орындау; конструкторлық құжаттарды, емтихан құжаттарын, есеп айырысу және графикалық және қорытынды біліктілік жұмыстарын орындау барысында алынған білімдерді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Графика және жобалауды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Графика және жобалау оқыту әдістемесі ғылым ретінде. Графика және жобалауды оқытудың негізгі ұғымдары. Графика және жобалау оқыту әдістерінің даму тарихы. Көркем өнер – жалпыбілім беру орта мектепте оқу пән ретінде. Графика және жобалау оқытуды ұйымдастырудың формалары. Сабақта мектептегі оқу жұмысын ұйымдастырудың негізгі түрі. Графика және жобалау сабақтарының ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Көркем еңбек технология практикумы
  Несиелер: 5

  ССтуденттер жалпы халық өнерінің мәнін, табиғаты мен функциясын, көркем шығармашылығын, оның эстетикалық және педагогикалық мазмұны, жіктеу жүйесін қалыптастыру. Студенттерді жаңа эстетикалық құндылықтарды құрметтеуге үйрету, бұйымдарды өндiруге және өнiмнiң қолмен және өнеркәсiптiк өндiрiстің технологиялық процестерiн меңгерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Бұйым жиынтығын жобалау
  Несиелер: 5

  Бұйым жиынтығын жобалау қазіргі заманғы модельдеу және әртүрлі материалдардан жасалған киімдерді жобалаудың кең ауқымды мәселелерін кешенді жүйелі зерттеу болып табылады. Жинау элементтерін жобалау өнімнің өнімділігін арттыру, өнім сапасын жоғарылату және өнімді жобалау мен өндіруде әр түрлі материалдардың қасиеттерін барынша толық пайдалану есебінен олардың материалдық шығынын азайту міндеті болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Графикалық дизайн және жарнама тарихы
  Несиелер: 5

  Графикалық дизайн мен жарнаманың синтезінің мәдени және әлеуметтік-экономикалық пОНцестерін тарихи тұрғыдан қарастырайық, шығармашылық ойлаудың осы салаларының өзара әсер ету нүктелерін анықтап, графикалық дизайн мен жарнаманы дамытудағы қазіргі заманғы үрдістерді болжау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Заманауи интерьердегі сәндік бұйымдар
  Несиелер: 5

  Сәндік-қолданбалы өнер, интерьер дизайны, интерьер тоқыма бұйымдары, интерьер дизайны бойынша кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру, түрлі тоқыма аксессуарларын өндіру әдістемесі және оларды стилистикалық шешімдерде қолдану туралы ақпараттар игереді. Интерьерді жіктеу бойынша білімді қалыптастыру; Аксессуарларды іріктеу және дайындау бойынша кәсіби білімді қалыптастыру; Сәндік өнімдерді, шыныдан және ағаштан жасалған өнер бұйымдарын өндіру әдістерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тоқыма интерьері
  Несиелер: 5

  Гобелендерді түрлі жіптерді жасау, тораптарды құрастыру үдерісін үйрету, гобелендерді тоқу шеберлігімен танысу. Кілем бұйымдарын өндірудің ерекшеліктері. Студенттер гобелен өнерінің тарихы, гобелді тоқудың негізгі түрлері, негізгі жіпті созу жолдары, көркемөнер туындыларын өздерінің ой қиялы бойынша жасай біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өндірістік дизайн
  Несиелер: 5

  Дизайн құралдарымен және әдістерімен өнеркәсіп өнімдерін жобалауда білім мен дағдыларды қамтамасыз ету; студенттердің шығармашылық қабілеттерін, бейнелеу-көркемдік, концептуалды және жобалық ойлау қабілетін дамыту; қазіргі заманғы дизайнның ғылыми-техникалық үрдістерінің идеясын қалыптастыру; Толық топтарды құрайтын объектілерді құрудың шебер композициялық әдістері игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кітап графикасы
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты - баспа өнімдерін жобалау саласындағы кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру, сондай-ақ шығармашылық қызметті дамыту және композициялық ойлауды қалыптастыру. «Кітап графикасы», «иллюстрациялар» түсініктері. Кітап шығарудағы көркемдік иллюстрацияның рөлі, иллюстрацияларды баспа өнімдерін дамытумен байланыстыру. Бейнелеу өнері арқылы әдеби мәтінің шығармашылық процесін қайта құру. Станокты және кітап графикасы арасындағы негізгі айырмашылықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Үш өлшемді компьтерлік графика (3DMAX)
  Несиелер: 5

  Бұл курс үш өлшемді графиканы және оның мәселелерін шешудегі мүмкіндіктерін, үш өлшемді графика бағдарлама құралдарды, 3D MAX интерфейсінің негізгі элементтерін, MAX 2.5 нысандарын, үш өлшемді графиканың геометриялық құрылымы мен 3D Studio Max бағдарлама объектілерінің түрлерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Арнайы графикалық техника
  Несиелер: 5

  Графиканың классикалық техникасында жұмыс жасау әдістерін, әдістерін және технологияларын үш түрлі баспа түрінде зерттеу, гравюра, офорт және монотипия техникасында туындыларды теориялық және тәжірибелік құралдарда орындау. Пәндерді меңгеру нәтижесінде студент басып шығару тарихын, баспа графикасын заманауи өндірісте қолдану саласын және баспа кітаптарын жасаған кезде технологиялық процестің құрылымын жобалауды жүзеге асырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Фирмалық стильді өңдеу
  Несиелер: 5

  студенттерді фирмалық стильді жасаудың теориясы мен тәжірибесімен таныстыру. Осы пәнді оқып-үйрену барысында студент келесі кәсіби құзыреттерді кеңейтіп, тереңдетіп көрсетеді: дизайнерлік мәселені шешуге тұжырымдамалық, шығармашылық көзқарас негізінде жобалық идеяны әзірлейді; нысандарды, құрылымдарды, кешендерді және жүйелерді үйлестірудің ықтимал әдістері; қызметтік композициялық шешімдер кешені.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тоқыма технологиясының негіздері
  Несиелер: 5

  Қолданбалы өнер түрлері мен тоқыма кілемдерінің технологиясы мен олардың тоқу әдістерін меңгеру. Күнделікті өмірде қолданылатын сәндік-қолданбалы тоқыма бұйымдарының технологиясын және олардың ерекшеліктерін дамытуға бағытталған. Студенттер кілем тоқу өнерінің ең жақсы тәсілдерін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Түстану және колористика
  Несиелер: 5

  түстің қасиеттері туралы жүйелі білімді қалыптастыру және үйлесімді түсті комбинацияларды реттейтін заңдарын .жасау. Түс ғылымының даму тарихы. Түстің физикалық табиғаты. Түстің негізгі сипаттамалары. Түс араластырудың үш компоненттік теориясының негіздері. Колористика негіздері. Түс жүйелері. Түстер атласы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Визуалды өнердің техникасы және технологиясы
  Несиелер: 5

  «Визуалды өнердің техникасы және технологиясы» өнерде қолданылатын бейнелеу және графикалық материалдардың негізгі қасиеттерін, олардың құрамы мен қолданудың технологиялық ерекшеліктерін зерттеуді қамтиды. Ойлауды, қиялдауды шығармашылық қабілеттерінде дамыту; станокты өнер туындыларын жасауда қолданылатын жұмыс материалдарының ережелері мен әдістері туралы негізгі түсініктерді алу; станокты өнердің әртүрлі түрлерін орындау технологиясы туралы негізгі теориялық білімдерін меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Этнодизайн
  Несиелер: 5

  Этнодизайн - талшықтар мен жіптердің құрылымы мен сипаттамалары туралы теориялық білімдерін, сондай-ақ көркем тоқыма бұйымдарын дайындау мен безендірудің дәстүрлі әдістерін қалыптастыру болып табылады. Ежелгі халықтық әшекей бұйымдарын сәндеу әдістерімен танысу (әртүрлі әдістерде тоқыма мен сүлгілер, кілемдер, кілемдер және т.б.).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Сәндік қолданбалы өнер негізінде материалдарды көркемдеп өңдеу
  Несиелер: 5

  Сәндік-қолданбалы өнер саласы негізінде білім беру (СҚӨ түрлері, көркемөнер бұйымдарының негіздері, технологиясы және т.б.), түрлі ою-өрнектердің композициялық тұрғызылуының негізгі принциптері мен стилизация әдістерін қалыптастыру. Халық қолөнері мен сәндік қолданбалы өнер бұйымдарын және зат өнімдерінің процесі туралы білім мен нақты идеяларды қалыптастыру; бұйымды материалда орындау, қолмен және өнеркәсiптiк өндiрiсте өнімді дайындаудың технологиялық процестерiн меңгеру. Тәжірибе жұмысында халықтық стильдердің ерекшеліктерімен айқындап және қайта құруды игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Бейнелеу шығармаларын қалпына келтіру және көркемдік материалдар технологиясы
  Несиелер: 5

  Авторлық-құқықтық қорғаудың қалыптасуындағы тарихи және заманауи технологиялық ұғымдар және сараптамалық және қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу және тиісті іс-шаралар жүргізу, автордың өнер туындыларына сараптамалық және қалпына келтіру жұмыстарын, онымен байланысты іс-шараларды жасаған кезде тарихи және заманауи технологиялық процестерді білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Гобелен техникасында бұйымдарды құрастыру
  Несиелер: 5

  Көркем тоқыма саласындағы сәндік қолөнерде студенттердің шеберлік құзыреттілігін қалыптастыру. Кәсіби даярлық мазмұнының жетекші принциптері әлеуметтік-мәдени және практикалық бағдарлау болып табылады. Сәндік композицияның негіздерін, яғни гобелендегі ырғақтық және метрикалық құрамды меңгеру; композицияны ұйымдастыру жолдары: стилизация, орталықтар (доминант), ырғақ, статика және динамика, теңгерім, симметрия және ассиметрия, олардың бірыңғай бірізділік құрылымға бағынуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Сәндеу
  Несиелер: 5

  Студенттердің интерьер безендірудегі элементтерді үйлестіруін анықтайтын факторларды түсіну, таңдаған дизайн стиліне ерекше көңіл бөлінетін әр түрлі көркемдік әдістердің тұтас және жүйелі түрде көрсетілуі; Интерьердің стилистикалық ерекшеліктерін көрсете отырып, студенттердің сәндік өнер дизайн техникасы бойынша білімін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Анимация және фотоөнер
  Несиелер: 5

  OpenGL функционалдығын және үш өлшемді модельдерді құру және көбейту, әртүрлі бақылау нүктелерінен объектілерді интерактивті қарау, рендеринг, жарықтандыру және текстуралық әсер ету сияқты негізгі компьютерлік графикалық әдістердің толық сипаттамасы ұсынылады. Компьютерлік графиканың қосымша әдістерін, соның ішінде текстураны, тегістеуді, «тұман» және басқа атмосфералық әсерлерді имитациялауды, сондай-ақ сплайндарды, кескіндерді құбырлауды терең сипаттауды қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Матаны көркемдеп безендіру
  Несиелер: 5

  Матаны көркемдеп безендіру кескіндеме техникасын меңгеруді қамтиды. Оқу үрдісінде қазіргі заманғы көркем материалдар мен сәндік маталарды қолдану.технологиялар. Техникалық және шығармашылық мәселелерді шешу барысында студенттер батик технологиясы бойынша білім алады, жабдықпен және құралдармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік ережелерімен танысады. Олар мата кескіндемесінің негізгі әдістері мен тәсілдерді оқып, түс ғылымы мен сәндік композиция туралы білімдерін кеңейтеді және тереңдетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Дизайнды макеттеу
  Несиелер: 5

  «Дизайнды макеттеу» студенттерге дерексіз және бейнелі ойлау, кеңістіктік қабылдау дағдыларын дамытуға, оларды макеттеудің техникалық әдістерімен таныстыру, түрлі объектілерді модельдеуге, беттердің көлемді элементтеріне айналуына үйретеді. Пәндерді меңгеру барысында композициялық құрылым негіздерін және объективті кеңістіктік ортаны модельдеуді меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Компьютерлік графика және жобалау
  Несиелер: 5

  Графикалық ақпарат туралы түсінік. Растрлық графика. Векторлық графика. Фракталдық графика. Компьютерлік графиканың қолдану салалары. Ғылыми графика. Іскерлік графика. Конструкторлық графика. Безендірмелік графика. Көркемдік және жарнамалық графика. Графика форматтары. Түс ұғымы. Түстеу тәсілдері. RGB түстік моделі. HSB түстік моделі. СМYK түстік моделі. Түстік палитра. Adobe Рhotoshop программасында орындалатын практикалық тапсырмалар. CorelDraw программасында орындалатын практикалық тапсырмалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Көркем-техникалық редакциялау
  Несиелер: 5

  «Көркемдік-техникалық редакциялау» - студенттерді редакциялық және баспа ісін ұйымдастыру туралы білімдерді қамту болып табылады; жарияланымның көркемдік және техникалық дизайн саласындағы кәсіби ойлауын қалыптастыру, оның функционалды мақсатын, оқырманның мекен-жайын, ақпараттың сипатын және пайдалану шарттарын жан-жақты қанағаттандыратын тұтас объектіні жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Көркем шығармашылық негіздері
  Несиелер: 5

  Сәндік-қолданбалы өнер бұйымдарында сәндік композиция негізін оқып үйрену, өрнектеуде түрлі-түсті әшекейлерде үйлестіру, студенттердің сұлулыққа қызығушылығын арттыру, олардың дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру. Студенттердің көркемдік оқыту және эстетикалық тәрбиесінің негізі кескіндеме, графика, сәндік-қолданбалы өнер және мүсін саласындағы қазіргі заманғы технологияларды қолданумен практикалық жұмысты орындау әдістерін меңгеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мүсін және адамның пластикалық анатомиясы
  Несиелер: 6

  «Мүсін және пластикалық анатомия» пәнінің нақты мазмұнымен қамтамасыз ететін визуалды өнер саласындағы құзыретті кәсіби мамандарды даярлауда қажетті компонент болып табылады және педагогикалық практикада алынған білімдері мен дағдыларды ары қарай пайдалануға, түрлі материалдармен жұмыс жасауға, білім беруге. мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Гипстен қалып жасау өнері
  Несиелер: 6

  Халық өнерінің және қолөнер бұйымдарының тарихымен, үй шаруашылықтарының гипсті өндірісімен таныстыру, оларға гипстен жұмыс істеу дағдыларын үйрету, шағын жобаларды қалай жасау керектігін үйрету, сәндік-қолданбалы өнердің түрлері туралы білімдерін кеңейту. Мүсіндер, гипсті өрнектер, тұрмыстағы бұйымдарды гипспен өрнектеу. Қауіпсіздік ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, ерекшеліктерін және заңдылықтарын ғылыми тұрғыдан талдау және терең түсіну негізінде азаматтығын көрсету;

 • Код ON2

  Философия, әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психология туралы негізгі білімдерін ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың түрлі салаларындағы жағдайларды бағалау;

 • Код ON3

  Жеке, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас мәселелерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрдегі қарым-қатынас жасау;

 • Код ON4

  Жеке іс-әрекеттерде ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін пайдалану: интернет-ресурстар, мобильді қызметтер бойынша іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және ақпаратты тарату;

 • Код ON5

  Өмір бойы өзін-өзі дамыту және мансаптықта өсу үшін жеке білім беру траекториясын қалыптастыру, дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, салауатты өмір салтын қалыптастыру;

 • Код ON6

  Көркем-айқындаушы құралдар және идея шығармашылық ізденістер арқылы көркем туындылардың мұнын талдау және талқылау мүмкіндігі, бейнелеу әрекет мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеру, білімі, коммуникативтік дағдылары; критериалды оқытуды бағалау, игеру;

 • Код ON7

  Оқу-танымдық үдерісінің сапасын қамтамасыз ету үшін жаңа тәсілдер мен технологияларды (мақсат қою, жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау, бағалау және т.б.) түсініп қолдана алады; Бейнелеу өнерін оқытуда теориялық білімдері мен негіздерін қолдану; эксперименттерді жоспарлау және олардың кәсіби қызметінің нәтижелерінде талқылау;

 • Код ON8

  Мәдени-бұқаралық іс-шараларды, көрмелерді әртүрлі өнер туындылары бойынша ұйымдастыру және кәсіби біліктілігін дамыту;

 • Код ON9

  Инклюзивті білім беру негіздерін, инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білімді қажет ететін балалардың психологиялық-педагогикалық сипаттамаларын және оларға қолдау көрсетуді білу және түсіну;

 • Код ON10

  Компьютерлік графика және проекциялық амалдар мен әдістерді, заңдылықтарды және кеңістіктегі бейнені қабылдаудың негізгі графикалық тәсілдерін түсіну;

 • Код ON11

  Заманауи бағыттар саласындағы көркем тәжірибелік және дизайнерлік жобалау жұмыстарда зерттеудің сапасын түсінікті көрсету;

 • Код ON12

  Әртүрлі көркемдік жүйелердің даму теориясы мен тарихы туралы заманауи білімді игеру және оларды өзінің педагогикалық және шығармашылық қызметінде қолдануға қабілетті.

Top