Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01405 Құқық және экономика негіздері – Тарих в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Қазіргі білім берудегі білімнің басымдықтары. Педагогикалық мамандық пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамалары. Ұстаздың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі. Ұстаздың үздіксіз кәсіби өсу факторлары. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері. Білім беру үдерісінің субъектілері және оның дамыту факторлары. Интеграцияланған педагогикалық үдерістің мәні мен құрылымы. Ғылыми дүниетаным - студенттің ақыл-ой дамуының негізі. Біртұтас педагогикалық үдерісінің мәні мен мазмұны. Қазіргі заманғы мектепте білім беру мазмұнының ғылыми негіздері.

 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 5

  Педагогикалық психологияның қалыптасуы мен қазіргі жағдайы. Педагогикалық психологияның пәні, міндеттері, құрылымы. Педагогикалық психологияның әдістері. Оқу іс-әрекетінің құрылымы, қызметі және даму шарттары. Негізгі психологиялық оқыту теориялары. Оқу мен дамудың өзара қатынасы. Білім беру жүйесіндегі дамыта отырып оқыту. Оқудың іс-әрекет ретіндегі құрылымы және талдануы. Оқудың мотивациясы. Педагогикалық үдеріс субъектілерінің өзара әрекеттесуінің психологиялық негіздері. Тәрбие психологиясы. Педагогикалық іс-әрекет және педагогикалық өзара әрекеттесу психологиясы.

 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 5

  Адам организмінің өсуі мен дамуының негізгі заңдылықтары. Қозу физиологиясы. Жүйке жүйесінің құрылысы, қызметі мен дамуы. Жоғарғы жүйке әрекеті, жүйке жүйесінің гигиенасы. Сенсорлық жүйелер. Сезім мүшелерінің гигиенасы. Анализаторлардың маңызы, жалпы құрылысы, ортақ қасиеттері. Ішкі секреция бездері мен гормондар. Жасқа сай ерекшеліктері. Жыныстық тәрбие. Тірек-қимыл жүйесі, оның жас ерекшеліктері. Қан және қан айналысы. Қанның қызметі. Қан топтары.

 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Дінтану пәні, құрылымы және анықтамасы. Діннің шығу тарихы. Алғашқы діни-сенімдер: фетишизм, анимизм, тотемизм, магия. Ұлттық діндер: конфуцийшілдік, даосизм, синтоизм, иудаизм, индуизм. Әлемдік діндер: буддизм, христиандық, ислам. Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен ағымдар. Конфессиядан тыс синкреттік діни философия. Мұсылмандық философия және теология. Діннің әлеуметтік, гносеологиялық және психологиялық тамырлары. Мемлекет, дін және ар-ождан бостандығы. Діннің функциялары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы
  Несиелер: 5

  Курстың пәні, міндеттері және әдіснамасы. Мемлекет пен құқықтың пайда болу мәселелері. Ерте құқықтың сипаты. Мемлекет және ежелгі Таяу Шығыс құқығы. Ежелгі Грецияның мемлекеті және құқығы. Ежелгі Рим мемлекеті және құқығы. Ежелгі Грецияның мемлекеті және құқығы. Батыс еуропалық ортағасырлық мемлекеттік - құқықтық тәртіптің қалыптасуы мен мәні. Жаңа кезеңдегі мемлекет және құқық тарихы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұлы дала тарихы
  Несиелер: 3

  Ұлы Дала тарихының қоғамдағы рухани жаңғыру мен тарихи сананы қалыптастырудағы орны. «Арғы түркі – түркі – қазақ» қоғамының саяси-әлеуметтік құрылымы. Арғы түркі – түркі мәдениетінің дүниетанымдық мәні және әлемді түйсінуінің ерекшеліктері. Ұлы Жібек жолы Еуразия құрлығындағы мемлекеттер мен өркениеттердің мәдени сұхбаттастығы мен экономикалық байланыстарының алғышарты. Түркі-қазақ даласындағы араб-мұсылмандық өркениет. Қазақ халқының этногенезі мен ұлттық коды. Ұлы дала аумағындағы әскери өнердің қалыптасуы мен дамуы. Қазақ мәдениетінің тарихи-әлеуметтік негіздері мен мәдени-құндылықтық астарлары. Ұлы даладағы өнегелілік тағылымдар, тәлім-тәрбиелік дәстүрлер, құқықтық ережелер. Ұлттық идеяның тарихи-әлеуметтік негіздері. Би-шешендердің дүниетанымы мен ойтолғау ерекшеліктері және батырлар институты. Патшалық Ресейдің Қазақстанда отарлау саясаты. Тәуелсіздік үшін күрес және ұлттық бірлік пен бірегейлік идеялары.Ұлы даланың ұлы тұлғалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының конституциялық және әкімшілік құқығы
  Несиелер: 5

  Конституциялық құқық түсінігі, пәні, әдістер, қағидалары. Қазақстан Республикасының конституциялық заңын тарихи дамыту. Конституциялық құқықтың көздері. Қоғамдық қатынастарды реттеудегі конституциялық құқықтың негізгі рөлі. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы - академиялық тәртіп пен ғылым ретінде. Әкімшілік құқық нормалары. Әкімшілік құқықтың көздері. Әкімшілік құқық пәндері. Мемлекеттік қызмет. Әкімшілік айыппұлдар. Әкімшілік-құқықтық режимдер. Мемлекеттік басқарудағы құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Экология ғылымының қазіргі кездегі өзекті мәселелері. Биосфера және оның тұрақтылығы. Биосфера эволюциясы. Тірі зат концепциясы. Заманауи биосфера. Ғаламдық биогеохимиялық айналымдар. Заманауи өркениеттің экологиялық дағдарыстары және мәселелері. Қазақстан Республикасының экологиялық саясаты. Қазақстан Республикасының тұрақты даму концепциясы. Адамға жарақаттаушы зиянды және зақымдаушы факторлардың әсер етуі. Физиология негіздері және қызметтің ұтымды жағдайлары. Стихиялық аппаттар. Өндірістік аварйялар. Зақымдану ошақтарында құтқару және шұғыл қалпына келтіру жұмыстары. Өрттік жағдайды бағалау. Химиялық және радиациялық жағдайды бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік іс-әрекетті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерліктің мәні және кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық формалары. Кәсіпкерлік іс-әрекеттің құқықтық негізі. Кәсіпкерлік мәмілелерді ұйымдастыру. Коммерциялық құпия және оны қорғау тәсілдері. Кәсіпкерлік іс-әрекеттің психологиялық аспектілері. Кәсіпкерлік мәдениет және этика. Коучинг. Кәсіпкерлік іс-әрекеттің қаржы-экономикалық көрсеткіштері. Кәсіпкерлік іс-әрекеттегі тәуекел. Кәсіпкерлік іс-әрекеттегі маркетинг және менеджмент. Кәсіпкерлік аясындағы бәсеке және бәсекеге қабілеттілік. Кәсіпкерлік іс-әрекетті қаржыландыру. Кәсіпкерлік іс-әрекеттегі бизнес-жоспарлау. Кәсіпкерлік іс-әрекеттегі салық салу.Кәсіпкерлік іс-әрекетті мемлекеттік реттеу және қолдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекет және құқық теориясы
  Несиелер: 5

  Мемлекет пен құқықтың пәні мен әдістемесі, билік және мемлекет. Мемлекет пайда болуы. Мемлекеттің тұжырымдамасы, мәні және типологиясы. Мемлекет нысаны. Мемлекеттің функциялары. Мемлекет механизмі. Мемлекет саяси жүйеде. Құқықтық мемлекет. Азаматтық қоғам және заңның үстемдігі. Тұлға, мемлекет және құқық. Мемлекет, экономика, саясат және мәдениет. Мемлекет, бюрократия, демократия. Заңның жалпы сипаттамалары. Әлеуметтік нормалар жүйесіндегі заң. Норма дұрыс. Құқық көздері (нысандары).Құқық жүйесі.Қатынас

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет және құқық мәні. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы. Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдары. Әкімшілік және еңбек құқығы. Азаматтық және отбасылық құқық. Қылмыстық құқық. Қаржылық, салықтық, экологиялық және жер құқығы. "Сыбайлас жемқорлық" ұғымының теориялық-әдіснамалық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету шарты ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жетілдіру. Сыбайлас жемқорлық мінез-құлық табиғатының психологиялық ерекшеліктері. Жастардың жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру. Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың этникалық ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін моральдық-этикалық жауапкершілік. Діни нормалар мен құндылықтар қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің принциптері ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ежелгі дүние тарихы
  Несиелер: 6

  Шығыстың ежелгі тарихы - Египет, Қытай, Иран, Кавказ, Орталық Азия тарихы. Мемлекеттердің пайда болуы мен дамуы, құл иеленудің дамуы. Ежелгі шығыс мемлекеттерінің дамуындағы ежелгі ауыл шаруашылығы орталықтары, ірі өзендер мен суару жүйелері, мемлекеттіліктің орны (шығыс деспотизмі) құндылығы. Ежелгі Греция және Рим деректер және тарихнама. Греция мен Рим тарихын бөліп алу. Греция мен Римдегі құлдық жүйесі. Грекиялық саяси жүйенің құлдырауы және Македония билігінің пайда болуы. Азаматтық соғыс және Рим империясының құлдырауы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы
  Несиелер: 5

  Мемлекет және құқық тарихы пәні мен әдісі. Қазақстанның алғашқы мемлекеттік құрылымдары. Қазақстанның аумағында ерте феодалдық мемлекеттер. Шыңғыс хан империясының мемлекеттілігінің ерекшеліктері. Қазақ хандығы. Бөкей хандығы. КСРО құрамындағы Қазақстанның жағдайы мен заңы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 5

  Адамзаттың жаһандық мәселелелері және онышешу жолдары. Қазіргі әлемдегі рухани-адамгершілік білімнің басымдылығы. «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру Бағдарламасының тарихи-философиялық негіздері. Қазіргі білім беру кеңістігін ізгілендірудің жаңа бағыттары. Қазіргі ғылымдағы постклассикалық емес кезеңінің дамуы. Рухани-адамгершілік білім беру Бағдарламасының қағидалары. Жалпыадамзаттық құндылықтар «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру Бағдарламасы мазмұнының негізі ретінде. Ақиқат өзін-өзі танудың мақсаты ретінде. Дұрыс әрекет тәжірибесіөмірдің негізі ретінде. Тыныштық адамның ішкі табиғаты ретінде. Сүйіспеншілік – өзін-өзі танудың негізін қалаушы қағидасы. Қиянат жасамау – тұлғаның үйлесімді дамуының нәтижесі. ұғалімнің адамгершілік үлгісі. Мұғалімнің адамгершілік үлгісі. Өзін-өзі тану мен басқа оқу пәндерінің интеграциясы. Жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде оқудан тыс іс-әрекеттің түрлері. Қазақстан Республикасы азаматын тәрбиелеудің тұжырымдамалық негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жалпы экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Экономикалық теорияның даму кезеңдері, қазіргі экономикалық теорияның міндеттері мен бағыттары. Экономикалық теорияның пәні, әдісі және функциясы. Әлеуметтік өндіріс және оның факторлары. Таңдау мәселесі. Меншік теориясы, басқарудың әлеуметтік нысандары, экономикалық жүйелер. Тауарлар, ақша. Тауар-ақша қатынастарының эволюциясы. Нарықтың экономикалық қатынастар жүйесі ретінде пайда болуы. Социалистік социалистік елдердегі нарық ерекшеліктері. Жекешелендіру. Ақшаны капиталға айналдыру. Маңызы, функционалдық формалары және капитал құрылымы. Күрделі шығыстар және өндірістік шығындар. Пайда мен жалақы. Аграрлық қатынастардың ерекшелігі. Жерді жалға алу. Макроэкономика.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Адам.Қоғам. Құқық
  Несиелер: 5

  Адам мен қоғамның өзара байланысы, әртүрлі тарихи кезеңдердегі қоғам түрлері: алғашқы қауымдық қоғам, құл иеленушілік қоғам, феодалдық қоғам, капиталистік қоғам, француздық қоғам. Демократиялық қоғамның тән ерекшеліктері. . Нақты қоғамдастықтың немесе жеке елдің дамуының тарихи кезеңдері, адамдардың қарым-қатынас тәсілдері және қауымдастық формалары, қоғамдық, ұжымдық, қоғамдық қатынастар. Құқықтың жалпы түсінігі. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтары және оларды қорғау. ҚР Конституциясы. Мораль және құқық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Экономика ғылымдары жүйесіндегі менеджмент орны және пәннің мазмұны, менеджмент мәні мен процесі. Ұйымдастыру және менеджмент. Менеджер концепциясы және оның ұйымдастырушылық кесіндісі. Өндірісті басқару объектілері мен қатынастарын қалыптастырудың ұйымдастыру-экономикалық шарттары. Менеджмент жүйесі мен принциптері. Менеджмент әдістері: түрлері, ерекшеліктері, жіктелуі. Менеджмент функциялары. Өндірісті басқарудың экономикалық механизмі. Менеджменттің әлеуметтік аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Шешендік өнер
  Несиелер: 3

  Шешендік өнердің қалыптасу тарихы. Қазақ шешендік өнерін дәуірлеу, тарихи кезеңдері. Ежелгі түркі шешендігі. Билер шешендігі. Ақын-жыраулар шешендігі. Қазіргі шешендіктің өзіндік белгілері. Қазіргі шешендіктегі сөйлеудің түрлері. Әлеуметтік-саяси және академиялық шебер сөз, олардың түрлері. Соттағы шебер сөз. Әлеуметтік-тұрмыстық және діни уағыз шебер сөз, олардың түрлері. Шешендік сөздегі тіл тазалығы мен тіл көрнекілігі. Шешендік сөздерге тән ерекшеліктер. Шешендік сөздің мазмұндылығы, дәлдігі, ой айқындығы. Шешенге қойылатын талаптар

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Мемлекеттік бюджет
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік бюджеттің мәні, функциялары және рөлі. Қазақстан Республикасының Бюджет жүйесі. Мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігі. Салық және Қазақстан Республикасының салық жүйесі. Мемлекеттік бюджеттің шығыс бөлігі. Мемлекеттік бюджеттің тапшылығы және профициті. Мемлекеттік несие және мемлекеттік қарыз. Бюджеттік процестің кезеңдері. Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар. Мемлекеттік қаржылық бақылау. Жетекші шет елдердегі мемлекеттік бюджет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Тұжырымдамалық шеңбері. Инклюзияның бағыттары мен көрсеткіштері. Инклюзияның принциптері мен құндылықтары. Білім беру ұйымдарына инклюзивті педагогика қағидаттарын енгізу. Инклюзивті білім беру жағдайында баланың білім беру және кәсіби бағдарлануы. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар баланы қолдау үшін мектептен тыс құрылымдар мен мекемелерді тарту. Ата-аналармен ынтымақтастығы. Инклюзивті білім беру менеджменті

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Мамандықтың пәндік саласына шетелдік кәсіптік бағытталған тілде кіріспе. Базалы категориялы тұжырымдамалық аппарат - ол өзінің шет тілдеріндегі сөйлеу мәнерінде. Кәсіби және ғылыми терминология. Арнайы кәсiптiк-бағытталған материалдар және оны нақты кәсiби жағдайларда пайдалану. Мамандық бойынша шет тілдегі пәннің мазмұнын сипаттау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қолданбалы шетел тілі
  Несиелер: 5

  Аударманың лексикалық мәселелері. Халықаралық сөздер және аудару тәсілдері. Мақала мен сөйлемдерді аудару ерекшеліктері. Пассивті құрылымдарды аудару. Инфинитивтілік. Герундие. Инфинитивтіліктен герундиеге айналдыру Есімше және көсемше. Есімше мен көсемшеге айналдыру тәсілдері. Кедергі конструкциялары. Эллипстік конструкциялар.Эффотикалық конструкциялар. Ағылшын тілінің модальды етістіктерін аудару ерекшеліктері. Етістіктің рай категориялары

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қазақ аруы
  Несиелер: 3

  "Қазақ аруы "пәнінің мәні мен мазмұны. Ежелгі заманнан бастап хан билігіне дейінгі Ханымның тарихи бейнесі. Қазақ қызы бейнесінің даму кезеңдері. Кеңестік заман кезіндегі әйел - мемлекет қайраткерлерінің бейнесі. Отан қорғаушы әйелдер - ерлік бейнесі . Заманауи ханым бейнесі – үкімет басындағы әйелдер. Отбасылық тәрбие. Отбасы және неке мәселелері бойынша тарихи негіздер мен заңдылықтар. Отбасылық өмірге дайындық. Некелік ақыл-ой дәстүрлерін сақтау және тәрбиелеу. Жаңа отбасын тәрбиелеу. Отбасындағы қалыңдық бейнесі, жаңа туған нәрестенің пайда болуы және оны күту дәстүрі . Отбасында ерлі-зайыптылар, әке бейнесі. Ата мен әкенің, әже мен ананың отбасылық дәстүрлері. Отбасында қыздарды тәрбиелеу қағидаттары. Отбасындағы қыздардың әлеуметтік рөлі. Қыздарды моральдық-этикалық тәрбиелеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Гендерлік саясат
  Несиелер: 3

  Гендер ұғымы. Гендерлік теңсіздікті талдау гендерлік зерттеулердің негізгі мақсаты ретінде. Гендерлік қатынастар, гендерлік тәжірибе, гендерлік рөлдер, қоғамның гендерлік құрылымы, гендерлік стереотиптер, гендерлік сана. Гендерлік әдістер. Гендерлік зерттеулердің қоғамдық практикалармен байланысы. Гендер жыныстың әлеуметтік конструкторы ретінде. «Жыныс» және «гендер» ұғымдарының дифференциациясы. Гендер феминистік саясат шеңберінде. Қазіргі Батыс теорияларындағы гендер ұғымын сыни талдау. Теорияның кезеңдері: әйел адамдарға қатысты зерттеулер – гендерлік зерттеулер –постгендерлік зерттеулер. 1960 жылдардың соңында АҚШ-та гендерлік зерттеулердің пайда болуы. Феминизм теориялары (либералды феминизм, социал-феминизм, радикалды феминизм, психоаналитикалық феминизм). Қоғамдағы жыныс мәдениетінің мәселелері, маскулиндік және феминдік стереотиптері. Қоғамдағы әйелдің жыныстық-жастық сипаттамасы және әлеуметтік мәртебесі. Әйел мен саясат: гендерлік аспект. Адам құқықтары контекстіндегі әйелдердің құқықтары. ҚР Отбасы және әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссиясы. Еңбек нарығындағы гендерлік теңдік. Гендерлік теңдік және денсаулық.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Нарықтық жағдайда әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың рөлі. Жоспарлаудың ғылыми негіздері. Елдің және оның өңірлерінің экономикасын дамыту үшін мемлекет, жергілікті жоспарлау органдары. Жоспарлаудың құқықтық негізі. Стратегиялық және орта мерзімді жоспарлау. Әлеуметтік-экономикалық дамуды жоспарлаудың мақсаты, міндеттері мен әдістері. Болжау - жоспарлаудың бастапқы кезеңі. Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың ғылыми-әдістемелік негіздері мен практикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Оқушылардың құқықтық тәрбиесі
  Несиелер: 6

  Оқушылардың құқықтық мәдениеті мен заңға мойынсұнушылық мінез – құлқын тәрбиелеу-бұл азаматтықты, құқықты құрметтеу мен сақтауды, дауларды шешудің өркениетті тәсілдерін, құқық бұзушылықтың алдын алуды қалыптастыратын мақсатты шаралар жүйесі. Құқықтық тәрбиенің маңызды құралдарының бірі-жауапкершілік. Оқушылардың құқықтық мәдениеті мен заңға мойынсұнушылық мінез-құлқын тәрбиелеуді тұлғаның құқықтық мәдениетін көрсету факторы ретінде қарастыру қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Құқық және экономика негіздерін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  "Құқық және экономика негіздерін оқыту әдістемесі"пәні мен міндеттері.Құқық және экономика негіздеріне оқытудың әдістері мен тәсілдері.Оқушылардың іскерліктері мен оқу жұмысының тәсілдері.Оқытудағы көрнекілік.Құқықтық құжаттарды зерттеу.Құқық және экономика сабағы, оны дайындау және өткізу.Сабақ түрлері мен формалары.Сабақта оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру.Құқық және экономика сабақтарында проблемалық оқыту.Құқық және экономика негіздері сабақтарында заманауи білім беру технологиялары.Құқық және экономика сабақтарында инновациялық технологиялар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Оқыту мен бағалаудың жаңа тәсілдері
  Несиелер: 3

  Білім берудегі заманауи үрдістер, инновациялық білім беру технологиялары және болашақ мамандардың өзгермелі әлем жағдайында кәсіби қызметті ұйымдастыруға дайындығын дамыту туралы білім жүйесі және өзара байланысты 7 модульді: топтық жұмысты, диалогтық оқытуды, коллаборативті орта құруды қамтитын оқытудың жаңа тәсілдері. Критериалды бағалау, оқытуды бағалау, Оқыту үшін бағалау. Сын тұрғысынан ойлау. Дарынды және талантты балаларды оқыту. Акт. Білім берудегі көшбасшылық

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ежелгі Қазақстан тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақстан аумағындағы өркениеттің басталуы. Тарихнама, кезеңдерге бөлу. Тас ғасыры: кезеңдері мен ескерткіштері. Тас ғасырындағы қоғамдық қатынастар. Өндіргіш күштердің дамуы. Қазақстан қола дәуірінде. Көшпенділіктің пайда болу мен дамуы. Ерте темір дәуіріндегі Қазақстан. Өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастар. Сақтар, скифтер. «Алтын адам». Сақ-скиф мәдениетінің дүниежүзілік маңызы. Ғұндар, үйсіндер, қаңлылар. Орталық Азиядағы көшпенділер және отырықшы өркениеттің қарым-қатынасының мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
  Несиелер: 6

  Кәсіпкерлік және бизнес тұжырымдамасы. Кәсіпкерлік және бизнес субъектілері. Бизнес, экономикалық қатынастар сияқты. Бизнестің экономикалық ортасы. Кәсіпкерлік және бизнес инфрақұрылымы. Өндірістік және коммерциялық бизнес. Қаржылық бизнес түрлері. Тұтыну, ақпараттық, сараптамалық және консультациялық қызметтер нарығындағы Бизнес. Нарықтағы іскерлік қатынастар. Кәсіпкерлік фирманың ұйымдық және субъектілік ортасын қалыптастыру. Кәсіпкерлік тәуекел. Маркетинг-кәсіпкерліктің негізгі құралы. Функционалды ұйымдастыру және бизнес-жоспарлау. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Рим империясының тарихы
  Несиелер: 5

  Ежелгі Рим мемлекеті антика дәуірінде маңызды рөл атқарған, ғылымы мен білімі мәдениеті жоғарғы деңгейде дамыған мемлекет. Ежелгі Рим тарихын зерттеушілер 3 кезеңге бөліп қарастырады: көне Италия тарихы Римнің негізі қаланғаннан бастап б.з.б III ғасырға дейін, Рим республикасы кезеңі (б.з.б III-I ғ.ғ), Рим империясы кезеңі (I-IV ғ.ғ). Рим империясы кезеңін суреттейтін деректер өте көп сақталған. Бұл тарихтағы деректер-көне заман адамының іс-әрекетінің нәтижесі. Рим тарихы бойынша деректер 2 негізгі топқа бөлінеді: жазбаша ескерткіштер және материалдық мәдениет ескерткіштері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Салалар бойынша экономика
  Несиелер: 6

  Нарықтық жағдайда әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың рөлі. Жоспарлаудың ғылыми негіздері. Елдің және оның өңірлерінің экономикасын дамыту үшін мемлекет, жергілікті жоспарлау органдары. Жоспарлаудың құқықтық негіздері. Стратегиялық және орта мерзімді жоспарлау. Әлеуметтік-экономикалық дамуды жоспарлаудың мақсаты, міндеттері мен әдістері. Болжау - жоспарлаудың бастапқы кезеңі. Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың ғылыми-әдістемелік негіздері мен практикасы. Жоспарды әзірлеуді ұйымдастыру және оларды іске асыруды қамтамасыз ету. Өсуді жоспарлау және экономикалық құрылым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Білім берудегі менеджменттің теориялық-əдіснамалық негіздері. Менеджмент – адамдарды басқару туралы ғылым. Білім берудегі менеджмент педагогикалық жүйелерді басқару теориясы мен технологиялары ретінде. Педагогикалық менеджменттің заңдылықтары мен ұстанымдары. Мектептегі жаңашылдықты басқару. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін басқару. Мектепті басқарудың педагогикалық жүйесі жəне оның нысаны. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін диагностикалау және жоспарлау. Мектептің педагогикалық ұжымын басқару. Педагогикалық қарым-қатынас жəне басқару этикасы. Мектепттің тұтас педагогикалық үдерісінде қақтығыстарды басқару. Білім беру менеджерінің көшбасшылығы жəне көшбасшылық қасиеті.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мұғалімнің кәсіби бағдары
  Несиелер: 6

  Бірлескен және топтық жұмыс. Топтарда жұмыс жүргізу әдістемесі. Мұғалімдердің мінсіз мұғалім және оқушылардың жеке айырмашылықтары туралы түсініктері. Оқытудағы көшбасшылық және менеджмент. Оқыту үдерісіндегі кедергілерді айқындау. Аффектке негізделген оқыту теориясы. Оқыту мен сабақ берудегі (үйрету) ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолдану. Оқыту үшін бағалау және оқытуды бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Ғылыми негіздер және экономиканы мемлекеттік реттеудің объективті қажеттілігі (ЭМР). ЭМР-ның мақсаты мен міндеттері. ЭМР әдістемелік негіздері. ЭМР-ның құқықтық негіздері. Қазақстанның сыртқы жағдайындағы шетелдік тәжірибе және оны пайдалану проблемалары. Экономикалық өсуді қамтамасыз етудің маңызы, факторлары мен әдістері. Индустриялық және әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуды мемлекеттік реттеу. Халықты әлеуметтік қорғау бойынша мемлекеттік шаралар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қаржы және қаржылық сауаттылық
  Несиелер: 6

  Экономикалық ғылымдар жүйесіндегі қаржы ғылымы, теориялық негіздер, әлеуметтік жаңғыртудағы қаржыны пайдалану. Табиғат және қаржы қажеттілігі. Қазақстан Республикасының қаржы жүйесін ұйымдастыру. Қаржылық саясат және қаржы механизмі. Қаржылық менеджмент, қаржылық жоспарлау, әлеуметтік-экономикалық жоспарлаумен қарым-қатынасы. Қаржы жүйесіндегі жетекші байланыс ретінде шаруашылық субъектілерін қаржыландыру, олардың көбею үрдісіндегі рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Тарихты оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Жалпы және өзіндік жұмыс әдістерінің негізгі нысандары мен әдістері бойынша тарихты оқыту және оқытудың нақты әдістері. Инновациялық оқыту әдістері. Шетел тарихшыларының тарихты оқытудағы тәжірибесі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Шаруашылық құқық
  Несиелер: 5

  Экономиканың нақты секторы және оны құқықтық реттеу. Шаруашылық құқығының ұғымы, пәні, мазмұны. Шаруашылық құқық субъектілерінің классификациясы. Шаруашылық құқық субъектиілерінің жеке түрлерінің құқықтық ережелері. Шаруашылық субъектілердің қабілетсіздігінің құқықтық негізі. Шаруашылық қызметтегі азаматтық-құқықтық міндеттемелер олардың түрлері және оларды бұзудағы жауапкершіліктер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Агробизнес құқығы
  Несиелер: 5

  Аграрлық құқцқ Қазақстан заңдарының күрделі саласы болып табылады. Ауыл шаруашылығы заңдарының көздері. Аграрлық қатынастар. Ауыл шаруашылығы мен агроөнеркәсіп кешенін мемлекеттік реттеу. Ауыл шаруашылығы коммерциялық ұйымдарының құқықтық жағдайы. Ауыл шаруашылығы коммерциялық ұйымдарының мүлкін құқықтық режимі. Ауыл шаруашылығында кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу. Аграрлық заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазақстанның ортағасыр тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақстандағы Орта ғасырлық тайпалардың арасында негізгі екі тап: феодалдар табы мен шаруалар табы қалыптасады. Феодалдар мал мен жердің негізгі иесі болды. Феодалдық қатынастың орнауы Қазақстанның оңтүтігінде басқа өңірлерге қарағанда жедел жүрді. Феодалдық қатынас соғыс, шапқыншылық, жорықтар негізінде қалыптасты. Орта ғасырдағы Қазақстан тарихының басты ерекшеліктерінің бірі осы феодалдық-патриархаттық қатынастың орнауы болды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
  Несиелер: 5

  Еңбек құқығы концепциясы, пәні және әдісі. Құқық салалары жүйесіндегі еңбек туралы заңның дамуы мен орны. Еңбек құқығы көздері, олардың сипаттамасы. Еңбек заңнамасының бірлігі мен дифференциациясы. Еңбек құқығы субъектілері, олардың жіктелуі. Еңбек құқығы саласындағы құқықтық қатынастар. Әлеуметтік серіктестік. Еңбек шарты. Жұмыс уақыты. Демалыс уақыты. Еңбек шартын бұзу. Еңбек заңнамасында тәртіптік және қаржылық жауапкершілік. Еңбек даулары. Еңбек қатынастарын халықаралық-құқықтық реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Маркетинг негіздері
  Несиелер: 6

  Маркетингтің теориялық негіздері мен концепциялары. Маркетингтің экономикалық алғышарттары мен пайда болу шарттары. Маркетингтің мәні. Маркетингтің принциптері мен функциялары. Маркетингтік зерттеулер түсінігі, олардың рөлі мен қажеттілігі. Маркетингтік зерттеулердің ережелері мен рәсімдері. Маркетингтік орта.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Орта ғасырдың Дүниежүзілік тарихы
  Несиелер: 5

  Орта ғасырлар, оның ерекшеліктері. Курс орта ғасыр тарихының маңызды мәселелеріне назар аудару, осы кезеңнің динамикасын анықтау және оның негізгі кезеңдерін анықтау үшін проблема-хронологиялық принципке негізделген. Тарихты жалпы білім беру сатысында тарихты оқып үйренушілер студенттердің қарапайым кеңістіктік-хронологиялық жүйеге енгізілген тарихи білімдерін меңгереді, белгілі бір дәуірдің ерекшеліктеріне сәйкес тарихи терминологиямен жұмыс істеуді үйренеді және тарихи талдаудың негізгі әдістерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы
  Несиелер: 5

  Азаматтық құқық түсінігі. Азаматтық құқықтық жүйе. Мәмілелердің тұжырымдамасы және түрлері. Азаматтық құқықтардағы терминдер. Азаматтық құқықта жауапкершілік. Мүліктік құқықтың тұжырымдамасы және мазмұны, міндеттемелердің түрлері мен түрлері. Келісімшарттық міндеттемелердің жекелеген түрлері. Келісімшарттық міндеттемелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы және құқық қорғау органдары
  Несиелер: 5

  Қылмыстық құқық пәні, түсінігі, міндеті және жүйесі. Қылмыстық құқық қатынастары. Қылмыстық құқық қағидалары. Қылмыстық жауапкершілік және оны негіздеу. Қылмыстық заң. Қылмыстық құқық нормалары. Қылмыстың құрамы. Жазалау түсінігі және мақсаты. Құқық қорғау органдары курсының пәні және жүйесі. Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау органдарының жүйесі. Сот, прокуратура, ІІМ және басқа құқықтық қорғау органдарының құқықтық қайнар көздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Аймақтық экономика және оны басқару
  Несиелер: 5

  Аймақтық экономика және менеджмент пәні. Аймақтардың анықтамасы және типологиясы. Аймақтық экономиканың теориялық негіздері. Облыстың экономикалық басқару. Аймақтың экономикалық әлеуеті және оны бағалау. Аймақ макроэкономикалық талдау субъектісі ретінде. Қазақстан Республикасының экономикасының тарихи-географиялық сипаттамалары. Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің қажеттілігі мен маңыздылығы. Өңірлік басқару мен даму жүйесін қалыптастыру. Өңірлік экономиканы дамыту және болжау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазақстан Республикасының банкроттық институты
  Несиелер: 5

  ҚР банкроттық және оңалту. Банкроттықты тану. Банкроттық процедураларды қолдану негіздері. Жалған және қасақана банкроттық үшін жауапкершілік. Аффилиирленген тұлғалар. Кредитордың құқықтық жағдайы. Кредиторлармен есеп айырысу. Санация.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Зияткерлік меншік құқығы
  Несиелер: 5

  Зияткерлік меншікке кіріспе. Авторлық құқық. Байланысты құқықтар. Авторлық және сабақтас құқықтарды беру және қорғау. Компьютерлік бағдарлама авторлық құқықтың ерекше нысаны болып табылады. Экономикалық айналымдағы бағдарламаларды енгізу. Бағдарламалық жасақтаманың құқықтарын қорғау. Патенттік құқық. Жеке даралау құралдары. Басқа зияткерлік меншік. Сауда құпиялары Халықаралық зияткерлік меншікті қорғау. Электрондық цифрлық қолтаңбаны құқықтық реттеу. Мемлекет пен азаматтың ақпараттық қауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жер құқығы
  Несиелер: 5

  Жер құқығының пәні, қағидалары және жүйесі. ҚР-да жер қатынастарын құқықтық peттeyдiң тарихы. Жер құқығының қайнар көздері. Жерге меншік құқығы: түсінігі, түрлері, жүзеге асыру тәртібі. Жер пайдалану құқығы және жерге өзге құқықтар. Жерге меншік құқығының және өзге де құқықтардың пайда болу, өзгеру және тоқтатылу негіздері. Жер қатынастарын мемлекеттік реттеу органдарының жүйесі. Жер қатынастарын мемлекеттік реттеу саласындағы мемлекеттік органдардың қызметінің жүйесі. Жерді қорғаудың мемлекеттік құқықтық шаралары. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлерінің құқықтық жағдайы. Жерді халықаралық құқықтық қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ұлттық экономика
  Несиелер: 5

  Экономикалық қызмет. Ұлттық экономиканы талдаудың тұжырымдамалық негіздері. Ұлттық экономикалық қызметті ұйымдастыру нысандары. Ұлттық экономиканы құрылымдық талдау. Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі. Ұлттық Экономикалық қызмет және Халықаралық экономикалық қатынастар. Елдің экономикалық қауіпсіздігі. Экономикалық қызметке мемлекеттік әсер ету принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құқық тұжырымдамасы. ҚР кәсіпкерлік құқығының түсінігі, пәні, әдістері,принциптері, қайнар көздері, тарихы. Кәсіпкерлік құқық әдісі. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу нысандары. Азаматтық кәсіпкерлік қызметтің, мемлекеттік кәсіпорындардың, жеке кәсіпкерлердің, жеке тұлғалардың құқықтық мәртебесін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Бәсекелестік құқық
  Несиелер: 5

  Бәсекелестік және бәсекелестік қатынастар. Монополиялар. Нарықтағы ұстаным. Бәсекелестікті қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу. Бәсекелестікті шектеу, алдын алу немесе жою үшін іс-әрекеттерге (әрекетсіздікке) тыйым салу. Бәсекелестікке қарсы әрекеттерді болдырмау шаралары. Монополияға қарсы заңнамаға және оны бұзғаны үшін жауаптылыққа мониторинг жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазақстан Републикасының отбасы және экологиялық құқығы
  Несиелер: 5

  ҚР отбасы құқығы пәні және әдістемесі. Отбасы құқығының түрлері. Отбасы құқығы: ұғымы, негіздері мен принциптері. Неке және отбасы туралы заңға сипаттама. Отбасы құқығының қайнар көздері. Неке отбасы заңдары нормаларының шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қолданылуы. Некеге тұрудың тәртібімен шарттары. ҚР экологиялық құқығы пәні мен әдістемесі. ҚР аумағындағы экологиялық құқықтың пайда болуы мен даму тарихы. Экологиялық құқықтың объектілері. Экологиялық құқықтың құжаттары. Экологиялық құқықтық қатынастар. Табиғатты пайдалану құқығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Азия бағытындағы Қазақстанның сыртқы саясаты
  Несиелер: 5

  ҚР сыртқы саясаты: принциптері мен басымдықтары. Қазақстан және халықаралық ұйымдар: БҰҰ, ЕҚЫҰ, НАТО, АӨСШК. ШЫҰ, ҰҚШҰ. Азия бағытындағы ҚР сыртқы саясаты. Қазақстанның оңтүстік-шығыс Азия мемлекеттерімен өзара қарым-қатынасы. Қазақстанның Таяу Шығыстағы саясаты. ҚР сыртқы саясаты: принциптері мен басымдықтары. Қазақстан және халықаралық ұйымдар: БҰҰ, ЕҚЫҰ, НАТО, АӨСШК. ШЫҰ, ҰҚШҰ. Азия бағытындағы ҚР сыртқы саясаты. Қазақстанның оңтүстік-шығыс Азия мемлекеттерімен өзара қарым-қатынасы. Қазақстанның Таяу Шығыстағы саясаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік қамсыздандырудың түсінігі. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының пәні, әдісі және жүйесі. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы құқық саласы ретінде, оның басқа құқық салаларынан айырмашылығы. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының қайнар көздері және қағидалары. Әлеуметтік қамсыздандыру ауқымындығы құқықтық қатынастар. Әлеуметтік қамсыздандыру бойынша құқықтық қатынастардың түсінігі мен жіктелуі, материалдық, процедуралық және процессуалдық құқықтық қатынастардың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазіргі замаңдағы дүниежүзі тарихы
  Несиелер: 5

  Жаңа уақытта адам қоғамының қоғамдық-саяси дамуының маңызды фактілерін, құбылыстары мен процестерін объективті білу; дүниежүзілік тарихтың осы кезеңіндегі әртүрлі елдердің, жаһандық және жергілікті өркениеттердің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы үрдістерді көрсету; мемлекеттік басқару органдарының эволюциясын қадағалау; мемлекеттер дамуының әртүрлі кезеңдерінде болып жатқан тектік-топтық, аумақтық өзгерістер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазақстан Республикасының нотариаты
  Несиелер: 6

  Нотариаттың құрылу тарихы және түсінігі. Нотариат түрлері. Латын үлгісіндегі Нотариат. Англосаксон типті Нотариат. Мемлекеттік нотариат. Жеке нотариус. Мемлекеттік органдар жүйесіндегі нотариаттың орны мен міндеттері. Нотариаттық қызмет негіздері. Функциялары нотариат. Мұрагерлік құқықтарды ресімдеу. Нотариустың және адвокаттың функцияларын араластыру. Қазақстан нотариатының мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Кәмелетке толмағандардыңқұқық бұзушылығын алдын алу
  Несиелер: 6

  Кәмелетке толмағандардың қылмыстарының ұғымы мен құқықтық сипаттамалары. Кәмелетке толмағандарға қолданылатын қылмыстық жазаның түрлері. Кәмелекетке толмағандарға қолданылатын мәжбүрлеу шараларының түрлеріне жалпы сипаттама. Кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылығын алдын алу шаралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  ON1. Қазақстанның тарихи дамуының негізгі сатылары, ерекшеліктері мен ерекшеліктерін терең түсінуге және ғылыми талдауға негізделген азаматтық ұстанымды көрсету;

 • Код ON2

  ON2. Философия, әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психология туралы негізгі білімдерін ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың түрлі салаларындағы жағдайларды бағалау;

 • Код ON3

  ON3. Қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрінде жеке, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас мәселелерін шешуге мүмкіндік береді;

 • Код ON4

  ON4. Дербес қызметте әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологиялар: ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату үшін интернет ресурстары, бұлтты және жылжымалы қызметтер пайдаланалады;

 • Код ON5

  ON5. Өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім беру траекториясын жасау, дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толық әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтын ұстанады;

 • Код ON6

  ON6. Жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық пәндер туралы білімді көрсететін, жалпыға ортақ ой-өрісі мен ойлау мәдениеті бар мұғалімнің жоғары білімді тұлғасын қалыптастырады;

 • Код ON7

  ON7. Құқық, экономика және тарихты оқыту әдістемесі, оқыту әдістері мен әдістері, құқық, экономика және тарих теориялық білімдерін, тәжірибені жоспарлау және құру, олардың кәсіби қызметінің нәтижелерін талдайды және талқылайды;

 • Код ON8

  ON8. Құқық, экономика және тарих саласында мәселелерді қалыптастырады және іс жүзінде шешеді;

 • Код ON9

  ON9. Білім беру концепцияларын, оқушылардың оқу жетістіктерін талдайды, олардың кәсіби қызметінің нәтижелерін бағалайды және оларды жетілдіруге дайын;

 • Код ON10

  ON10. Құқықтық, экономикалық, әлеуметтік, этикалық және ғылыми сұраныстарды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асырады;

 • Код ON11

  ON11. Практикалық іс-әрекет процесінде аргументтерді тұжырымдайды және кәсіби міндеттерді шешеді;

 • Код ON12

  ON12. Сын тұрғысынан ойлау мен рефлексияны біледі, командада жұмыс істей алады, өз тәрбиеленушілерінің тұлғалық дамуын жүзеге асыру үшін стратегияларды пайдаланады.

Top