Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B11102 Туристік қызметті ұыймдастыру в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Туризмология негіздері
  Несиелер: 5

  Курс туристік қызметті ұйымдастыру ерекшеліктерін, туризм мәнің, туристік индустрия ерекшеліктерін, оның қызмет ету қағидаларын және реттелуін айқындайтын түсініктерді қарастырады. Пән қазіргі қоғамдағы туристік қызметті дамыту саласына қатысты негізгі түсініктемелерді қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қонақжайлылық теориясы
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларда заманауи шарттарда қонақжайлылық саласының қалыптасуы мен дамуының негіздері туралы теориялық ілімдерді қалыптастыруға бағытталған. Қонақжайлылық индустриясының даму эволюциясын және әлеуметтік-қоғамдық қызмет түріндегі қонақжайлылықтың түсініктемелік аппаратын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Туризмдегі инструкторлық қызмет
  Несиелер: 5

  Пән туристік жорықтарды сапалы ұйымдастыруға және өткізуге қабілетті инструктор жұмысын ұйымдастыру саласында теориялық түсініктер мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Жорықты жоспарлау және өткізу шеңберінде инструктор орындайтын негізгі жұмыс түрлерін орындау тәртібін зерделейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Белсенді туризм түрлерінің техникасы мен тактикасы
  Несиелер: 5

  Бұл курс білім алушыларды туризмнің белсенді түрлерінің техникасымен және тактикасымен (тау, су, жаяу және туризмнің басқа түрлері мысалында) таныстырады. Туристік саяхаттардың белсенді нысандарын дайындау, өткізу, сондай-ақ сапар кезінде зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету практикалық дағдыларын дамытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Туристік макроаймақтардағы мінез-құлық мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курс әр түрлі туристік макроөңірлердегі халықтың дәстүрлі құндылықтары мен мәдени мұрасының ерекшеліктерін зерттейді. Пән білім алушыларда туристік аймақтардағы мінез-құлық мәдениеті туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. Жергілікті халықтың мәдени-тарихи құндылықтарына құрмет көрсету дағдыларын дамытады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан туризмінің географиясы
  Несиелер: 5

  Туризм географиясының негізгі ұғымдары мен санаттары, туристік ресурстарды және туризмнің негізгі түрлерін кеңістікте орналастыру принциптері саласында білім қалыптастырады. Бұл пән студенттерді рекреациялық ресурстармен, аймақтың туристік игерілуі және Қазақстан аймақтарындағы туризмнің даму перспективаларымен таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мұражайтану
  Несиелер: 8

  Музейлік қызмет туралы негізгі түсініктер кешенін қалыптастыру, сол сияқты, музейде кәсіби қызмет атқаратын гидтың іс-әрекетін ұйымдастыруға қажетті негізгі тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Мұражай ісін ұйымдастырудың отандық және шетелдік тәжірибесін зерделеуді көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экологиялық туризм
  Несиелер: 5

  Қазіргі жағдайда экологиялық туризмді дамыту ерекшелігін, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау принциптері негізінде туристік қызметті ұйымдастыру тәртібін зерделейді. Экотуризмнің негізгі объектілері болып табылатын табиғи кешендердің негізгі сипаттамаларын, сондай-ақ оларға туризмнің әсерін қарастырады. Пән қорғалатын және өзге де экологиялық тартымды аймақтарда турларды жүзеге асыру мүмкіндігін бағалау бойынша кәсіби дағдыларды қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қонақжайлықтағы қызмет ету этикасы
  Несиелер: 5

  Пән қонақ үй этикетінің ерекшелігін, қонақжайлылық индустриясындағы кәсіби қызмет аясында іскерлік қатынастарды қалыптастыру мәдениетін зерделеуге бағытталған. Қонақтарды қарсы алу, оларды алып жүру және нөмірлерге орналастыру, сондай-ақ қосымша қызмет көрсету этикасының негізгі нормаларын қарастырады. Кәсіби этика нормаларына сәйкес мемпериимия индустриясында клиенттерге қызмет көрсету дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Туристік-өлкетану жұмысының негіздері
  Несиелер: 5

  Туған өлкеде физика-географиялық зерттеулер жүргізу, зерттелетін өлкенің өсімдіктер мен жануарлар әлемін қорғау бойынша міндеттерді шешу, аумақта әлеуметтік-экономикалық зерттеу әдістерін қолдану, өлкенің туристік мүмкіндіктерін анықтау дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рекреациялық туризм
  Несиелер: 5

  Пән туристік аумақтың рекреациялық әлеуетін зерттеуге және рекреациялық демалысты жүзеге асырудың ықтимал нұсқаларын анықтауға бағытталған, қазіргі жағдайда рекреациялық туризмді дамытудың негізгі ерекшеліктерін қарастырады. Туристік-рекреациялық қызмет шеңберінде демалысты жоспарлау және ұйымдастыру дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Туризмдегі экскурсиялық қызмет
  Несиелер: 8

  Экскурсиялық қызметті ұйымдастыру мен жүзеге асырудың негізгі принциптері мен функцияларын, туризм мен қонақжайлылықтың әр түрлі нысандарында экскурсияларды өткізудің әдістемелік тәсілдерін зерттейді. Экскурсияны дайындау және өткізу техникасы мен әдістемесін қарастырады. Экскурсиялық маршрутты әзірлеу және экскурсия тақырыбына сәйкес объектілерді іріктеу, әдістемелік тәсілдерді таңдау және ілеспе технологиялық құжаттаманы құру дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қонақжайлылық индустриясындағы қызметтерді ұйымдастыру және қызмет көрсету технологиясы
  Несиелер: 5

  Қонақжайлылық саласындағы қызметтерді ұйымдастыру процесінің ерекшелігін, сондай-ақ қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындарында клиенттерге қызмет көрсету технологиясының ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған. Қонақжайлылық саласында қызмет көрсету, сондай-ақ қарсы алу, қонақтарды орналастыру аясында қызмет көрсету және оның бос уақыты үшін жағдай жасау бойынша практикалық дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Туризм саласы кәсіпорындарының экономикасы
  Несиелер: 5

  Туризм саласы кәсіпорындарының экономикалық қызметінің ерекшеліктеріне байланысты сұрақтарды шешуге мүмкіндігі бар жан-жақты мамандарды даярлауға арналған. Пәнді оқу шеңберінде білім алушыда кәсіпорынның экономикалық қызметін талдау және тиімді экономикалық шешімдерді қабылдау дағдылары қалыптасады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бұл курс қауіпсіздіктің кәсіби мәдениетін, экологиялық сананы, өзінің кәсіби қызметі саласында еңбек жағдайларын жақсарту және қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін кәсіби білімді қолдануға дайындығын қалыптастырады. Сондай-ақ адамдардың тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін ұйымдастыру әдістерін меңгерудің теориялық және практикалық дағдыларын дамытады, оларды табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ, туристік қызметтеі өзге де жағдайлардан қорғау негіздерін қалайды. Оқу пәні туристік жорық жағдайында зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің практикалық негіздерін меңгеруді қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскерлік мәдениет
  Несиелер: 5

  «Іскерлік мәдениеті» пәні студенттерді іскерлік қарым-қатынастың негізгі стратегиясы мен тактикасын таныстырады, әр түрлі сөйлеу жағдайларында түрлі деңгейдегі бизнес-серіктестермен кәсіби қарым-қатынас жасаудың сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Үш тақырыптық блоктардан тұрады: байланыс мәдениетінің негіздері; ауызша іскери қарым-қатынас (диалогтық жанрлар, дау-дамай); Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес басқару құжаттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қонақ үй шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Қонақжайлылық индустриясы, қонақ үй бизнесінің ерекшелігі, қонақ үй өнімдері мен қызметтері, қонақ үй нарығының сегменттері, қонақ үй дамуының қазіргі тенденциялары мен болашағы, қонақ үй персоналының қызмет көрсету мәдениеті мен қызметтік этикет туралы білім қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Қазақстан-2050" Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтереді. Бұл пәннің мақсаты ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын, соның ішінде туризм саласындағы заңнамаларды терең зерделеу болып табылады. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты және кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа теріс көзқарасты тәрбиелейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Туризмдегі қызмет етудің электрондық жүйелері
  Несиелер: 5

  Ақпаратты жинау және өңдеу процесінде студенттердің цифрлық технологияны пайдаланудағы білімдерін, дағдыларын, құндылықтарын және құзыреттіліктерін алу. Сонымен қатар пәнді оқу шеңберінде қызмет көрсету саласында қолданылатын электронды және сандық жүйелердің сипаттамасы қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Туристік дестинацияларды зерттеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Туристік дестинацияларда базалық зерттеулер жүргізу теориясы мен практикасы саласында студенттердің білім, білік, дағды, құнды қондырғылар мен құзыреттіліктерді игеруін қарастырады. Белгілі бір аумақта саяхатты ұйымдастыру тәртібін зерттейді, туристік дестинацияны дамытудың ерекше ерекшеліктерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Оқу курсы қолдану салалары бойынша ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды ендіру, қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Туристік-рекреациялық жобалау
  Несиелер: 5

  Туристік өнімді жобалаудың теориялық негіздерін және оның нақты нысандарын зерттеуге бағытталған. Пән келесі сұрақтарды қарастырады: жобалау фукнциясы - туристік өнімнің өмірлік циклінің бастапқы кезеңі, туристік өнімнің қызмет және тауар ретінде болу нысандары, туризмдегі ресурстар, туристік өнім тұтынушылары, туристік өнімді жобалау - коммерциялық қызығушылықты шығармашылық іске асыру, туристік өнім жобалаудың ұйымдастырушылық-экономикалық негіздемесі, жобаның материалдарын рәсімдеу және оны ұсыну

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Брондау және резервтеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Туризмдегі брондау және резервтеу технологияларымен жұмыс істеу тәртібін қарастырады. Амадеус, Галилео, Фиделио, Сабрэ және т. б. автоматтандырылған жүйелерінде жұмыс ерекшелігін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Туристік кәсіпорындар қызметін стратегиялау
  Несиелер: 6

  Білім алушыларда туристік қызметті стратегиялық жоспарлаудың әдістемелік негіздерін қалыптастырады. Туристік кәсіпорынның қызметін стратегиялық басқару қағидаларының негізінде даму дағдыларын қалыптастырады. Нарықта тиімді қызмет атқару стратегиясын таңдау бойынша дағдыларды қалыптастыруға ықпал етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Туризмдегі баға белгілеу
  Несиелер: 5

  Туризм индустриясы кәсіпорындарының қызметінде баға белгілеудің әдістерін, құралдарын және механизмдерін қолдану саласында студенттерді базалық дайындауға бағытталған, турдың өзіндік құнын анықтау, туристік қызметтердің оңтайлы бағасын есептеу және оңтайлы баға саясатын әзірлеу дағдыларын дамытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қонақ үй бизнесін жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Болашақ бакалаврға қонақ үй бизнесін жоспарлау мен ұйымдастыру тәртібі бойынша кешенді білімдерді беруге бағытталған. Пәнді оқу шенберінде жоспарлау тәсілдері, әртүрлі сипаттағы жоспарлардың құраушы элементтері, сонымен қатар әзірлеу этаптары мен жүзеге асыру үрдісін негіздеу сұрақтарын қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • MICE туризм
  Несиелер: 8

  Атаулы пән іскерлік туризм теориясы мен практикасы бойынша түсінік қалыптастырады. Сонымен қатар, мемлекет аймақтарында республикалық немесе халықаралық деңгейде өткізілетін іскерлік шаралар шеңберінде турларды әзірлеу дағдыларын қалыптастыруды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Туроперейтинг
  Несиелер: 5

  Студенттерді Қазақстан Республикасындағы және шет елдердегі туроператорлық қызметті дамытудың негізгі бағыттарымен, сол сияқты туроператор функциялары мен міндеттерімен таныстырады. Турларды қамту, туристік қызметтерді көрсету бойынша келісім шарттарды жүргізу, турларды өткізу шеңберінде туристік агентіктермен ынтымақтастық атқару сұрақтарын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қонақ үйлерді басқару стратегиялары
  Несиелер: 6

  Бұл курс туристік кәсіпорынның шаруашылық қызметін басқару саласындағы стратегияны әзірлеу және іске асыру мәселелерін зерттейді. Білім алушыларға қонақ үй қызметі саласындағы стратегиялық басқарудың базалық ережелерін, сондай-ақ қонақ үй бизнесінің стратегиясын әзірлеудің практикалық дағдыларын үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қызмет саласындағы маркетинг
  Несиелер: 6

  Туризм саласында заманауи маркетингтің негізгі тұжырымдамаларын және тәжірибелік әдістерін қолдануын қарастырады. Сегменттеу ерекшелігін және қазіргі туристік нарықта туристік қызметті жылжыту стратегияларын әзірлеу спецификасын қарастырады. Туристік нарықты маркетингтік зерттеу және нарықтағы шаруашылық қызмет шарттарына сәйкес келетін маркетингтік стратегияны таңдау дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Туристік рәсімдер мен сақтандыру
  Несиелер: 8

  Оқу үрдісі кезінде тыңдаушыларда келесідей білімдер қалыптастырылады туристік құжаттарды рәсімдеу, туристерді сақтандыру және визалық қамтамасыз ету тәртібі. Туристің елде болуының негізгі нормаларын анықтайтын, сондай-ақ белгілі бір туристік орталықта демалыс шеңберінде қонақтардың мінез-құлқын реттейтін нормативтік базаны қарастыруға ерекше назар аударылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Event туризм
  Несиелер: 8

  Пән оқиғалық туризм теориясы мен практикасы бойынша түсінік қалыптастырады. Сонымен қатар, мемлекет аймақтарында республикалық немесе халықаралық деңгейде өткізілетін іс-шаралар шеңберінде турларды әзірлеу дағдыларын қалыптстыруды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қонақжайлылық индустриясындағы әлеуметтік-мәдени сервис
  Несиелер: 5

  Студенттерде қонақжайлылық индустриясында, әсіресе қызмет көрсетудегі инновациялық ортаның белсенді қалыптасу шартында сервистік қызмет, қызмет көрсету формалары және жаңа қызметтерді қалыптастыру қағидалары туралы кешенді білімді қалыптастыруға бағытталған. Көрсетілетін қызметтерді сервистік қамтамасыз етудің әлеуметтік-мәдени аспектілерін қарастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қытай тілі
  Несиелер: 8

  Пән қытай тілінің лексикасын, грамматикасын және басқа да бөлімдерін оқытуды қарастырады. Қарым-қатынастың ауызша және жазбаша формаларын іске асыруға мүмкіндік беретін құзыреттілікті дамытады, ауызша және жазбаша аударманың негізгі түрлерін меңгеруді үйретеді, қытай тіліндегі мәтіндерге ақпараттық өңдеу жүргізу қабілетін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанда этнотуризмді ұйымдастыру
  Несиелер: 7

  Пән студенттерде "Туған жер" бағдарламасын жүзеге асыру аясында Қазақстандағы этнотураларды ұйымдастыру және жылжыту саласында теориялық білім мен практикалық дағдылар кешенін қалыптастыруға бағытталған. Қазақстан Республикасының аумағында этнотуризм бағыттарын жоспарлау, ұйымдастыру және іске асыру ерекшелігі қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Араб тілі
  Несиелер: 8

  Пән араб тілінің лексикасын, грамматикасын және басқа да бөлімдерін оқытуды қарастырады. Қарым-қатынастың ауызша және жазбаша формаларын іске асыруға мүмкіндік беретін құзыреттілікті дамытады, ауызша және жазбаша аударманың негізгі түрлерін меңгеруді үйретеді, араб тіліндегі мәтіндерге ақпараттық өңдеу жүргізу қабілетін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Түрік тілі
  Несиелер: 8

  Пән түрік тілінің лексикасын, грамматикасын және басқа да бөлімдерін оқытуды қарастырады. Қарым-қатынастың ауызша және жазбаша формаларын іске асыруға мүмкіндік беретін құзыреттілікті дамытады, ауызша және жазбаша аударманың негізгі түрлерін меңгеруді үйретеді, түрік тіліндегі мәтіндерге ақпараттық өңдеу жүргізу қабілетін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби ағылшын тілі
  Несиелер: 8

  Бұл курс ағылшын тілді қарым-қатынас жағдайында кәсіби міндеттерді тиімді шешу үшін қажетті коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырады. Шетелдік туристермен жұмыс істеу жағдайында кәсіби қызметті жүргізу жағдайларына жылдам бейімделу дағдыларын қалыптастырады. Шет елдерде кәсіби қызметті жүргізу қабілетін дамытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Демалыс саласындағы анимациялық қызмет
  Несиелер: 7

  Студенттерді туристік және қонақ үйлік анимацияларды ұйымдастырудың негізгі категорияларымен, түсініктері мен қағидаларымен, анимациялық жоспарлау негідерімен, туризм саласында анимациялық бағдарламаларды құру және іске асыру технологияларымен, аниматорлардың тиімді жұмысы үшін материалды базаны құру жұмыстарымен таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Туризм және конақжайлылық индустриясының инфрақұрылымы
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасындағы қонақжайлылық инфрақұрылымының дамуын қарастырады. Қазіргі жағдайда қонақжайлылық инфрақұрылымын дамытудың негізгі аспектілерін қарастырады, қызмет көрсетудің бірінші, екінші және үшінші деңгейіндегі кәсіпорындардың қызмет етуінің ерекше сипаттарын анықтайды, білім алушыда қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындары арасындағы өзара қарым-қатынасын анықтау және талдау дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлемдік туристік дестинациялар
  Несиелер: 5

  Білім алушыда халықаралық қонақжайлылық индустриясының заманауи тенденциялары туралы кешенді білімдерді қалыптастырады. Әлемдік танымалдыққа ие туристік дестинацияларды қалыптастыру және дамыту ерекшелігін қарастырады. Туристік дестинацияны дамыту тәжірибесін зерттеу, ерекше белгілерін және туристердің арасындағы дестинацияға деген сұранысты анықтау бойынша практикалық дағдылар мен қабілетіліктерді қалыптастыруға көңіл бөледі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Француз тілі
  Несиелер: 8

  Пән француз тілінің лексикасын, грамматикасын және басқа да бөлімдерін оқытуды қарастырады. Қарым-қатынастың ауызша және жазбаша формаларын іске асыруға мүмкіндік беретін құзыреттілікті дамытады, ауызша және жазбаша аударманың негізгі түрлерін меңгеруді үйретеді, француз тіліндегі мәтіндерге ақпараттық өңдеу жүргізу қабілетін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстандағы тарихи-мәдени туризм
  Несиелер: 7

  Студенттерде Қазақстанның мәдени-тарихи орталықтарының жалпы және арнаулы сипаттамаларын қалыптастыруға бағытталған. Туристік маршруттардың тартымдылығын жоғарлату мақсатында мәдени және тарихи ескерткіштерді туристік маршруттарға қосу сұрақтарын қарастырады. Тарихи-мәдени сипаттағы турларды әзірлеу және іске асыру саласында практикалық дағдыларды қалыптастыруды көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Испан тілі
  Несиелер: 8

  Пән испан тілінің лексикасын, грамматикасын және басқа да бөлімдерін оқытуды қарастырады. Қарым-қатынастың ауызша және жазбаша формаларын іске асыруға мүмкіндік беретін құзыреттілікті дамытады, ауызша және жазбаша аударманың негізгі түрлерін меңгеруді үйретеді, испан тіліндегі мәтіндерге ақпараттық өңдеу жүргізу қабілетін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Туризмдегі көліктік қамтамасыз ету
  Несиелер: 6

  Студенттерге түрлі көлік түрлерімен қызмет көрсетуді ұйымдастыру бойынша білімдер кешенін қалыптастыруға бағытталған. Туристерді тасмалдау, турдың ерекшелігіне қарай көлік түрлерін таңдау, көлік компаниялармен келісім шарттарды жүргізу, трансферді ұйымдастыру сұрақтарын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туризмдегі және қонақжайлылықтағы брендинг және PR
  Несиелер: 6

  Студенттердің брендті қалыптастыру, басқару және дамытудың теориясын меңгеруі. Берілген курсты оқу маманның экономикалық, саяси және әлеуметтік брендинг, сауда маркаларын құру мен дамыту, саяси, территориялық және әлеуметтік брендті құру мен дамыту саласында қоғаммен байланыс бойынша біліктілігін арттыруға көмектеседі

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туристік дестинацияларды басқару
  Несиелер: 6

  Пән студенттерде аймақтық ауқымдағы туристік дестинацияларды басқару құралдары саласында теориялық білім кешенін қалыптастыруға бағытталған. Туристік дестинацияны дамытудың тиімділігін арттыру бойынша басқару шараларын іске асыру мәселелерін қарастырады. Туристік дестинацияны дамытуды жоспарлау, оның жұмыс істеуін ұйымдастыру, бақылау және т. б. басқару функцияларын орындау бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыруды көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қонақ үй желілерін ұйымдастыру және басқару
  Несиелер: 6

  Қазіргі жағдайда ғаламдық қонақ үй желілерін дамыту саласында теориялық білім жүйесін қалыптастырады. Қазақстан Республикасының қонақ үй қызметтері нарығында қонақ үй тізбектерінің даму ерекшелігін қарастырады. Қонақ үй тізбегінің құрамдас бөлігі болып табылатын кәсіпорындарда еңбек қызметінің дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аймақтағы территорияларды туристік-рекреациялық игеру
  Несиелер: 6

  Студенттерде туристік қызметтерді практикалық іске асыруға қажетті территорияларды туристік-рекреациялық меңгеру туралы кешенді ғылыми білім қалыптастырады. Жаңа туристік-рекреациялық жобаларды әзірлеу, теориялық сұрақтарды өз бетінше зерттеу дағдыларын дамыту мен практикада алынған білімдерді қолдану саласы бойынша дағдыларды қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туристтік қызметтің сапасын басқару
  Несиелер: 7

  Туристік сипаттағы қызметтің сапасын басқару үрдісінің негізгі тетіктерін қарастырады. Пәнді игеру барысында туристік қызметтің сапасын қамтамасыз ету, туристік қызметтің сапасын анықтау әдістерін таңдау, туристік өнімдердің сапасын жоғарлату тетіктерін таңдау сияқты сұарақтарға назар аударылады. Туристік қызметтерді ұйымдастыру шеңберінде сапаны бақылау тетіктерін қолдану дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туризм саласын мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 6

  Атаулы пән студенттердің үнемі өзгеріп тұратын сыртқы орта жағдайында туризм саласын мемлекеттік реттеу тұтқаларын өз бетінше зерделеуге қабілеті мен практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Мемлекеттік құрылымдарда кәсіби қызметті жүргізу мәселелерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туризмдегі тамақтандыруды ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  Туризмнің белсенді емес түрлерінде, сондай-ақ белсенді жорықтарда тамақтануды ұйымдастыру мәселелерін қарастырады, тамақтандыруды ұйымдастыру саласындағы жаңа қызметтерді дамыту ерекшелігін зерделейді. Студенттерде негізгі туристік қызметтердің бірі ретінде тамақтануды ұйымдастыру тәртібі туралы білім кешенін қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туризмдегі сандық маркетинг
  Несиелер: 5

  Студенттерді туризм саласында сандық маркетингтік коммуникацияларды қолдану үрдісімен таныстыру. Пән шенберінде әзірленген турларды интернет кеңістігінде және басқа да заманауи сандық технологиялар негізінде жылжыту сұрақтары қарастырылады

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Белсенді демалыс және сауықтыру орталықтарын құру және қызметін реттеу
  Несиелер: 6

  Аймақтық деңгейде белсенді және көңіл-көтеру орталықтарын құру бойынша білімдерді қалыптастырады. Белгілі бір туристік аймақта қызмет атқаратын туристік орталықтарды реттеу әдістерін қарастырады. Шетел тіжрибесі негізінде белсенді туризм орталықтарының тартымдылығын қамтамасыз ету дағдыларын дамытуды көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туристік кластер және туризмнің тұрақты дамуы
  Несиелер: 6

  Пән туризм саласында кластерлердің қалыптасуы мен дамуы бойынша теориялық аспектілерді қарастырады. Білім алушыда кластердің кәсіпорын-ядросын, оңтайлы серіктестерді және кластер құрамында тиімді шаруашылық қызмет атқару жолдарын анықтау бойынша тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туризмдегі қызметтерді стандарттау және лицензиялау
  Несиелер: 7

  Пән туристік қызметтерді лицензиялау және стандарттау саласындағы негізгі ұғымдарды оқытады. Туризм саласындағы шаруашылық қызметті лицензиялау тәртібінің мәселелерін қарастырады, туристік қызметтерді сертификаттау алгоритмін анықтайды, Қазақстан Республикасында қызметтерді лицензиялау мен сертификаттаудың ерекшелігін айқындайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау

 • Код ON2

  Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу

 • Код ON3

  Әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі

 • Код ON4

  Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу

 • Код ON5

  Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON6

  Заманауи шартта туристік қызметтін даму ерекшеліктерін айқындау және клиенттерге қызмет көрсету спецификасын білу

 • Код ON7

  Аттрактивті аймақта белсенді және пассивті нысанда туристік демалысты ұйымдастыру және туристтердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

 • Код ON8

  Шаруашылық қызмет спецификасын білу және ағымды жағдайды талдау негізінде тіристік кәсіпорынның тиімділігін арттыруға бағытталған шараларды анықтау

 • Код ON9

  Туристік нарықтың даму спецификасын ескеру негізінде турды өзіндік тұрғыдан әзірлеу, турды сервистік қамтамасыз ету мақсатында қызмет көрсету кәсіпорындарды таңдау және турпакеттің бағасын анықтау

 • Код ON10

  Отандық және шетел нарығында туристік өнімді жылжытуда заманауи маркетингтік технологияларды қолдану

 • Код ON11

  Аймақта туризм дамуының негізгі алғы шарттарын анықтау, сонымен қатар жалпы әлемдік тенденцияларды ескеру арқылы республикалық және аймақтық денгейде туризмнің даму үрдісін ынталандыруға бағытталған шарттарды қалыптастыру

6B11102 Туризм
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11102 Туризм
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11102 Туризм
Бакалавриат

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11102 Туризм
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B11102 Туризм
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11102 Халықаралық және ішкі туризм
Бакалавриат

Халықаралық туризм және меймандостық университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top