Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04104 Менеджмент в Алматы экономика және статистика академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты ұйымдастырушылық және экономикалық сипаттағы мәселелерді шешуге байланысты тәжірибелік дағдыларға ие, сыртқы ортаның өзгермелілігі жағдайында шешім қабылдай алу; жағдайлық басқару, ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің замануи технологияларын қолдану бойынша тәжірибелік дағдыларға ие; сондай ақ, кез келген басқару құрылымдарында талдау және басқару бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін білім мен дағдыға ие басқару саласында, соның ішінде мемлекеттік құрылымдар үшін мамандарды дайындау
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B044 Менеджмент және басқару
 • Дайындық бағыты 6B041 Бизнес және басқару
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  «Экономикалық теория негіздері» курсы барлық мамндықтар мен дайындау бағыттарында оқытылатын негізгі пән болып табылады. Бұл пән студенттерге жүйе түріндегі экономика туралы түсініктеме береді. Бұл дербес ойлап және жауапкершілікті шешім қабылдай алатын экономикалық сауатты мамандарды тәрбиелеуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикадығы экономика.
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: Сызықтық алгебра; Аналитикалық геометрия; Математикалық анализге кіріспе; Бір айнымалы функцияның дифференциалды есептеулері; Б��р айнымалы функцияның интегралды есептелуі; Интегралдар; Қатарлар. Сызықтық алгебраны экономикада қолдану. Экономикадағы математика пәні студенттердің логикалық және алгоритмдік ойлау қабілеттерін, математикалық білімін өз бетімен кеңейту және тереңдету қабілетін дамытады. Жоғары математиканың негізгі ұғымдарын және олардың экономиканың түрлі салаларында қолдануын зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және ӨҚН
  Несиелер: 5

  Пәнді оқып-үйрену студенттер арасында логикалық ойлауды қалыптастыруға ықпал етеді, тірі организмдердің қоршаған ортаға өзара әрекеттесудің жалпы сипаттамаларын, қоршаған ортаға антропогендік әсер ету мәселелерін, қоршаған ортаны қорғау іс-шараларының нақты міндеттерін және басымдықтарын қарау, адам мен табиғаттың бірлігін түсіну туралы түсінік береді. Өмірдің қауіпсіздігі - қоршаған ортаға және оның қорғалуына, төтенше жағдайларда шаруашылық объектілерінің тұрақты жұмыс істеуіне, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алуға және жоюға, сондай-ақ қазіргі заманғы қоқысты жою құралдарын пайдалануға бағытталған адамның қауіпсіз өзара әрекеттесуіне бағ��тталған шаралар жиынтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері және құқық.
  Несиелер: 5

  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері және құқық» сабағы әртүрлі санаттағы оқытушылардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы ой пікірі мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәртіптің қалыптасуына бағытталған. Бұл бағдарлама сыбайлас жемқорлыққа қарсы ойлар мен көз қарастарды кеңейтуге ықпал ете отыра, сыбайлас жемқорлықты қабылдамау атмосферасын қалыптастыру, жеке адамның тұрақтығын тұрақтандыру, азаматтардың сыбайлас жемқорлық тәртібін алдын-алу бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика.
  Несиелер: 5

  Микроэкономика – Экономикалық теорияның бөлімі, онда нарық-тұтынушылар мен өндірушілердің экономикалық ойыншыларының мінез-құлқы, сондай-ақ олардың экономикалық мақсаттарын келісу механизмі қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп және аудит.
  Несиелер: 5

  Бұл пән заманауи ұйымдардың жұмыс істеу жағдайларына қатысты есеп және аудиттің теориялық және практикалық негіздерін қарастырады және зер��тейді. Пәндерді оқыту мақсаты: студенттердің бухгалтерлік есеп және аудит негіздерін игеру, ұйымдарда қолданылатын стандарттарға, бухгалтерлік есеп қағидаларына, құқықтық құжаттарға сәйкес дағдылар мен оларды басқару тәсілдерін үйрену.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржыға кіріспе.
  Несиелер: 5

  Қаржы экономикалық жүйенің маңызды элементі болып табылады. Студенттерге бұл курсты меңгеру мамандық бойынша түсініктемелі аппаратты игеруге және кәсіби құзыреттерді дамытуға бағытталған қолданбалы пәндерді оқып үйренуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика.
  Несиелер: 5

  Макроэкономика-Экономикалық теорияның бөлімі, онда біріктірілген шамалардың өзара іс-қимылының заңдылықтары қарастырылады: бағалар мен жұмыссыздықтың жалпы деңгейі; тұтыну мен инвестициялар; жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс және олардың экономиканың өсуіне әсері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Басқару негіздері.
  Несиелер: 5

  Басқарудың әртүрлі деңгейлерінде заманауи ұйымды басқару үшін қажетті білімді, дағдыларды және тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру және ұйымның мақсаттарына қол жеткізу үшін қабілетті дамыту, оларды тиімді қолдану мүмкіндігін үйретуге оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент.
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны ресурстар тапшылығы жағдайында ұйым шаруашылығын ұтымды жүргізуді қамтамасыз етуді, ең аз шығындармен жоғары түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу қажеттілігін, ұйымның өзгермелі нарықтық жағ��айларға оңтайлы бейімделуін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі.
  Несиелер: 3

  «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» пәнін оқып үйрену болашақ маманның келешектегі тағдырын айқындайтын кәсіби қарым-қатынас жағдайларымен байланысты кәсіби грамматикалық тілдік үлгілерді кәсіби шеберлікке үйрету, жетілдіру және шоғырландыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері.
  Несиелер: 3

  «Кәсіпкерлік негіздері» курсы жалпы бейінді бағыттағы пән, заманауи бизнестің негіздері мен ережелерін дәйекті зерделеу мен меңгеруге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Стратегиялық маркетингі.
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Статистика және талдау негіздері.
  Несиелер: 5

  Статистика-әртүрлі деңгейдегі басқару жүйелерінде кері байланысты қамтамасыз ету және басқарушылық шешімдерді әзірлеу үшін мәліметтер жинау жүйесі. Курстың негізгі міндеті-алғашқы статистикалық макроэкономикалық көрсеткіштерді жинау және өңдеу және талдау бойынша мамандарды дайындау болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Академиялық хат.
  Несиелер: 3

  Студенттердің сөйлеудің ғылыми стилінің негізгі ерекшеліктерімен таныстыру; ауызша және жазбаша академиялық дискурстың ең таралған жанрларын зерттеу; Өз мақсаттары, құрылымы, стилистикалық ерекшеліктері мен жанр айырмашылықтары туралы ойларға негізделген жазбаша және ауызша академиялық мәтіндерді құру дағдыларын қалыптастыру; академиялық ортадағы қарым-қатынастың негізгі қағидаларын игеру. Курста мына жанрлардың ерекшеліктері талқыланады: оқу эссесі, ғылыми мақала, реферат (шолу), баяндама, баяндама. Курстың негізгі бағыты жазбаша нысандарда жүргізіледі, онда оқушылардың жазбаша түрдегі зерттеу және оқу мәтіндерін жазу дағдылары турал���� идеяларын қалыптастыру табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Персоналды іріктеу, жұмысқа қабылдау және бейімдеу.
  Несиелер: 5

  Персоналды іріктеу және жалдау саласында теориялық және практикалық білім негіздерін меңгеру; жұмыс берушінің қажеттілігін қалыптастыру; іріктеу әдістерінің әмбебап бағалау өлшемдерін зерделеу; персоналды іріктеу процесіне шығындарды оңтайландыру тәсілдерін және кандидатуралардың жұмыс берушінің талаптарына жүйелі сәйкестілігіне қол жеткізу әдістерін, персоналды іріктеу және жалдаудың барлық процедурасының тиімділігін мониторинг және бағалау құралдарын қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстанның экономикалық тарихы.
  Несиелер: 5

  «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» оқу үрдісінде көп жақты саяси, этникалық, әлеуметтік-экономикалық рухани және мәдени аспектілер анықталады. ХХ ғасырдың басынан қазіргі уақытқа дейінгі қазіргі заманғы Қазақстан аумағында тарихи үдерістер барысында ең маңызды оқиғалар мен құбылыстар және Тарихи даму заңдары анықталды. мемлекеттердің тарихи тарихи тұлғаларының рөлі мен үлесі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Пән 1
  Несиелер: 5

  Minor

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік қызметті басқару.
  Несиелер: 3

  Cтуденттермен Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және жүргізу үшін ғылыми және заңнамалық негіздерді меңгеру; кәсіпкерліктің Қазақстандағы даму ерекшеліктері, мәселелері мен болашағын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Маркетинг.
  Несиелер: 5

  Маркетинг қазіргі заманғы экономикалық білім беру жүйесіндегі маңызды пән болып табылады: маркетинг саласындағы білім өнімді әзірлеумен және өткізумен, қызмет көрсетумен айналысатын кәсіпорындар мен ұйымдардың басшы құрамы мен мамандарына, нарықтық қатынастардың барлық қатысушыларына қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кадрлық саясатты ұйымдастыру.
  Несиелер: 5

  аналитикалық және кәсіпкерлік қызметке ұйымдастыру, адам ресурстарын және ұйым қызметкерлерін тиімді басқаруды қамтамасыз етуге; еңбек ресурстарын тиімді түрде бөлуге және олардың сапасын арттыруға бағытталған процестерді басқаруға, ұйым қызметкерлерін басқару саласындағы жобалық қызметке, ұйым қызметкерлерін дамытудың перспективалық жоспарларын құруға, еңбек ресурстарын тартуға және таратуға бағытталған мәселелерді оқытуға дайындайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық коммуникацияның негіздері.
  Несиелер: 5

  Шығыс және батыс мәдениеттерінің өкілдерінің құндылық жүйелерін салыстыру кезінде толеранттылықты қалыптастыруға көмектесетін кезде студенттерді мәдениетаралық қарым-қатынастың нормалары, ережелері мен стилі, әртүрлі өркениеттердің өкілдері мен ұлттық әдет-ғұрыптарымен таныстыру; болашақ мамандардың коммуникативтік құзыреттілігінің негіздерімен; оларды мәдениетаралық интеграция тұрғысынан кәсіби қызметке дайындауды оқыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Персоналды басқару.
  Несиелер: 5

  Студенттердің «Персоналды басқару» пәнін меңгеру мақсаты: білім алушыларда персоналды басқару және оның дамуы бойынша теориялық және әдіснамалық білімді қалыптастыру; білім алушыларда персоналды басқару технологияларын әзірлеу және қолдану және оны дамыту бойынша практикалық дағдыларды игеру; ұйым персоналын басқару саласындағы мәселелерді анықтау және оларды шешу тәсілдерін табу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мотивация және еңбекті ұйымдастыру тиімділігі.
  Несиелер: 5

  Студенттерді ынталандырудың теориялық білімдерін және тәжірибелік дағдыларын меңгеру, олар басқарушылық функцияларды кәсіптік және сервистік секторды ұйымдастырудағы қызметкерлерді ынталандыру, ынталандыру және сыйақы бойынша кәсіби деңгейде жүзеге асыруға мүмкіндік беретіндігін, сондай-ақ басқа персоналды басқару функцияларын тиімді енгізуге ықпал ететіндігін оқыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кросс мәдени менеджмент.
  Несиелер: 5

  Пән заманауи жаһандану жағдайында басқарушылық қызметтің тиімділігін жоғарылату және алынған білімді тәжірибеде қолдану мақсатында бизнесті жүргізудің кроссмәдени тәсілдемелерін қалыптаст��руға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы.
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұнына қазіргі заманғы кәсіпорынның ұдайы өндіріс циклін құрайтын барлық пОНцестерді оқып үйрену кіреді. Елдің халық шаруашылығы кешеніндегі кәсіпорынның орны мен рөлі. ��әсіпорынның жалпы және өндірістік құрылымы. Экономикалық ресурстар және кәсіпорын өндірісінің шығындары. Кәсіпорынның негізгі құралдары мен өндірістік қуаты. Кәсіпорынның айналымдық өндірістік қорлары және айналым қаражаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік және жергілікті басқару.
  Несиелер: 5

  Жергілікті шаруашылық және өзін-өзі басқару аясында мемлекеттік деңгейде басқару негіздерін баяндайды, тиімді менеджменттің қағидаларын, негізгі үлгілерін және шешім қабылдау процесіне әсерін түсінуге көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономиканы мемлкеттік реттеу.
  Несиелер: 5

  Экономиканы мемлкеттік реттеу мәнін, түрін ашу; мемлекеттің араласу шегін, жүргізілетін әлеуметтік-экономикалық үрдістер, экономиканы мемлекеттік реттеу негізінің ұйымдық және әдістемелі-теоретикалық негізін қарастыру және экономиканы мемлекеттік реттеу құралдарын айқындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мотивациялық менеджмент.
  Несиелер: 5

  Tеориялық-әдіснамалық аспектілер мен дағдыларды практикалық қолдану, еңбекті ынталандыру және ынталандыру тәсілдері мен әдістерін, ынталандыру жүйелерін, жобалар мен бағдарламаларды әзірлеу және динамикалық нарықтық ортада мотивациялық механизмнің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөнідегі білімді қалыптастыру; мотивациялық менеджментті қолданудың отандық және шетелдік тәжірибесімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын стратегиясы.
  Несиелер: 5

  Стратегиялық басқаруды түсіну. Оның мәнін, мазмұнын қандай: фирманын стратегиясы дегеніміз не және ол қалай пайда болады;экономикалық стратегия дегеніміз не, экономикалық стартегияны қалыптастыру мәселелері, фирма мақсатына жету үшін ұйымдық құрылымды таңдау құрылымы, бәсекелестік артықшылық және т.б іліімдердің түсінігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Пән 2
  Несиелер: 5

  Minor

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Персоналды дамыту, мотивациясы және бағалау.
  Несиелер: 5

  Пәнді зерделеу кезінде студенттер қажетті ақпаратты өз бетінше тауып, талдауды, ғылыми мәселелерді дұрыс тұжырымдауды, алынған нәтижелерді түсіну және түсіндірудің қажетті әдістерінің барлық спектрін пайдалана отырып зерттеулер жүргізуді үйренуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кадр менеджметі.
  Несиелер: 5

  ұйымдық деңгейде персоналды басқарудағы ұйымдастырушылық және экономикалық қатынастарды зерттеу және студенттерді персоналды басқару теориясы мен тәжірибелік әдістерімен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның инновациялық қызметін басқару.
  Несиелер: 5

  Студенттерді инновациялық менеджменттің принциптері мен әдістерін меңгеруге, жобан ғылыми-техникалық болжамдауға, жобаның өмірлік циклі теориясының негізінде стратегиялық, тактикалық, жедел инновациялық шешімдер қабылдауға, жобаның ғылыми-зерттеу және даму портфелінің оңтайлылығын және инновациялық ойлауын қалыптастыруға оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Лидер менеджмент.
  Несиелер: 4

  Ұйымдағы адамның тиімді басшылығының теориялық және тәжірибелік негіздерін зерттеу. Студент ұйымдағы тиімді көшбасшылықтың теориялық негіздерін зерттейді; - классикалық көшбасшылық мектептер; - іскерлік көшбасшылықтың заманауи теориясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инновациялық менеджмент.
  Несиелер: 5

  «Инновациялық менеджмент» оқу пәнін оқытудың мақсаты студенттерде жүйелі экономикалық білімді, инновациялық процестерді басқарудың проблемалық мәселелерін ғылыми шешу әдістерін меңгеру дағдыларын қалыптастыру, болашақ кәсіби қызмет үшін жеткілікті іскерлік пен дағдыларды қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Туризм менеджменті.
  Несиелер: 5

  Қонақжайлылық индустриясын және туризмді дамытудың қазіргі заманғы үрдістері және олардың осы қызметті басқарудың негізгі тәсілдеріне әсері қарастырылады; қонақжайлылық пен туризмді басқарудың ұйымдастырушылық аспектілері; осы саладағы қаржы менеджментінің ерекшеліктерін зерттеуді оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дарын менеджментi.
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты қазіргі заманғы ұйымда адам ресурстарын басқару заңдылықтарының тұтас түсінігін қалыптастыру болып табылады. Курс персоналды басқарудың озық технологиялары мен әдістерін білу негізінде өндірістің тиімділігін арттыру мәселелерін шешуде негіз қалауы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сапа менеджменті .
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – маманды кәсіпорынды басқару жүйесіндегі сапа менеджменті принциптерін қазіргі заманғы білімдермен, 9000 сериялы ИСО ұлттық және халықаралық стандарттары негізінде кәсіпорынның сапа менеджменті жүйесін әзірлеу және енгізудің практикалық дағдыларымен, сондай-ақ оның қызметінің процестерін жақсарту үшін сапа менеджменті әдістері мен құралдарын қолдана білуімен қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • АӨК басқару.
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты: «Менеджмент» пәні, «АШК басқару» пәндері негізінде АШК кәсіпорнын қайта құру және меншікті иелену, пайдалану және билік ету қатынастарының өзгеруі жағдайында басқарудың мәнін, қағидаларын, формалары мен әдістерін меңгеруді жалғастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Агарлық сектордың экономикасы.
  Несиелер: 5

  АӨК аясында экономист менеджерлердің болашақ қызметінің және оқыту жүйесінде теориялық және тәжірибелеік деңгейін қажетті қамтамасыз ету бойынша жүйелік, базалық қағидалардың, заңнамалардың, аграрлық секторда кәсіпорындардың қызмет ету механизмдердің, жалпылама көрінісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мейрамхана және ресторандар менеджменті.
  Несиелер: 5

  Қонақ үйлер мен мейрамханаларды дамыту бойынша мамандардың жұмысы үшін теориялық-әдіснамалық негіздер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сапа менеджменті жүйесі .
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның коммерциялық қызметін ұйымдастыру және табысты жүргізу және бәсекеге қабілетті өнімдерді өндіру үшін қажетті сапа менеджменті жүйесінің принциптері мен әдістерін меңгеруге үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Денсаулық сақтау менеджменті.
  Несиелер: 3

  Заманауи ұйымдардың заманауи басқару теориясы мен тәжірбиесінің жетістіктерін пайдалану мүмкіндігін зерттеу. Курс тиімді басқару дағдыларын дамытуға және денсаулық сақтау ұйымдарын басқаруға негізделген басқару шешімдерін қабылдау қабілетіне бағытталуын оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Адам ресурстарын ұйымдастыру менеджментi.
  Несиелер: 3

  Пән бағдарламасы менеджменттегі адам факторының рөлін зерттейді; кадр саясаты; кадрлық жұмыс жүйесі, оның мазмұны, формалары мен әдістері; персоналды басқарудың заманауи жұмысының ерекшеліктері; көшбасшылық мәні; «көшбасшы» және «менеджер» ұғымдары негізгі айырмашылықты көрсетеді; топтағы көшбасшы рөлі, әсер ету әдісі; көшбасшылық стилдері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік менеджмент.
  Несиелер: 3

  «Әлеуметтік менеджмент» оқу пәнін игерудің мақсаты: қазіргі нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорынның әлеуметтік үрдістері мен қарым-қатынасын басқарудың ерекше түрі ретінде ұйымдардың әлеуметтік менеджментінің теориясы, әдіснамасы мен практикасы саласында студенттердің білім алуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қызмет көрсету саласының экономикасы.
  Несиелер: 3

  «Қызмет көрсету саласының экономикасы» пәнін игерудің мақсаты студенттердің қазіргі экономиканың жетекші секторы ретінде қызмет көрсету саласының мәні, қызмет ету заңдылықтары және даму үрдістері туралы терең жүйелік білімін қалыптастыру болып табылады. Қазіргі уақытта қызмет көрсету өндірісін кеңейту жаңа міндеттер қойып, менеджмент теориясы мен тәжірибесінде түрлі мәселелерді туындатады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістік менеджмент.
  Несиелер: 5

  Осы курстың мақсаты-студенттердің өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау негіздерін оқып-үйрену, осы бағыттағы ұйымдастыру-экономикалық іс-әрекеттегі теория мен практиканың көлемі мен аспектілерін зерттеу, ұйымның өндірістік іс-әрекетін жақсарту бойынша іс-шараларды енгізудің тәжірибелік дағдыларын дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сервис менеджментi.
  Несиелер: 5

  Студенттерді сервис кәсіпорындары менеджментінің негізгі ұғымдарымен, концепцияларымен, категорияларымен және бөлімдерімен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бренд менеджмент.
  Несиелер: 5

  Курс бренд-менеджменттің жаңа технологиялары мен құралдарымен, тұтынушылық, өнеркәсіптік, саяси салаларда брендтерді жылжыту және басқару мысалдарымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі.
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: лингвистикалық, коммуникативтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттерді жетілдіру және осы негізде кәсіптік және кәсіби коммуникация үшін қажетті студенттердің шет тіліндегі кәсіби коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру, сонымен қатар студенттердің кәсіптік бағдарланған шығармашылық ойлауды жақсарту.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-мәдени қызмет және туризм менеджменті.
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік-мәдени қызметтер мен туризм саласындағы басқару жүйелерінің жұмыс істеуінің қазіргі заманғы бағыттары туралы білімді қалыптастыру, әлеуметтік-мәдени қызмет пен туризмді басқарудың теориялық және практикалық аспектілерін дамытуға оқыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мейрамхана бизнесі.
  Несиелер: 3

  Студенттерді негізгі теориялық тұжырымдамалармен және терминологиялық аппаратпен таныстыру; мейрамхана бизнесін ұйымдастыру және қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарын басқару, асүйдің және мейрамхана залын технологиялық операциялар құрылымы; мейрамхананың қызмет көрсету сапасының көрсеткіштері; мейрамхана өнімдерін басқаруға, дамытуға және енгізуге заманауи технологияларды қолдануды үйредеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • HR стратегиясы.
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты бакалаврлардың заманауи ұйымдардың персоналын қалыптастыру, пайдалану және дамыту тиімділігін арттыру мақсатында адам ресурстарын басқару саласында теориялық және қолданбалы білім мен іскерліктерді меңгеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Логистика.
  Несиелер: 3

  Логистикадағы зерттеу және басқару объектісі негізгі болып табылатын материалдық және (немесе) сервистік (қызметтер ағыны) болып табылады. Ілеспе ағындар – ақпараттық, қаржылық және сервистік. Логистикадағы зерттеу пәні негізгі және ілеспе ағындарды басқару кезінде белгілі бір экономикалық жүйедегі ресурстарды оңтайландыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сауда белгілерін басқару.
  Несиелер: 5

  Тауар маркасын т ұжырымдамасын жасауда студенттердің білімін қалыптастыру,брендтің теориялық және қолданбалы білімі бойынша болашақ маркетинг мамандарын даярлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнеркәсіпті басқару және ұйымдастыру.
  Несиелер: 5

  Өндірісті ұйымдастырудың теориялық негіздерін, пәннің ғылыми және қолданбалы аппараттарын, оның негізгі санаттарын, әдістемелік ерекшеліктерін және негізгі принциптерін, сыртқы және ішкі орта факторларын ескере отырып, өндірісті ұйымдастырудың тиімділігін жоғарылату жағдайларын ескере отырып оқытуды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнеркәсiптiк логистиканың негiзi.
  Несиелер: 3

  Логистика мен ДРК-ның теориялық негіздерін зерттеу, концептуалды аппараттарды, логистикалық жүйелер мен жеткізу тізбектерін құру қағидалары мен әдістерін меңгеру , логистиканың функционалды бағыттары: жеткізу логистикасы, өндірістік логистика, сату логистикасы, қойма логистикасы, көлік логистикасы, қорларды басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көшбасшылық.
  Несиелер: 5

  Мақсаты: жеке бизнес құрылымдары мен ұйымды басқару аппаратының бөлімшелері, қызметтері басшылығында кәсіби білім мен көшбасшылық дағдыларын игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ұйымдық өзгерістерді басқару.
  Несиелер: 5

  «Ұйымдыққ өзгерістерді басқару» оқу пәнінің мақсаты-студенттердің өзгерісті басқару саласында негізгі теориялық білімі мен негізгі практикалық дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Пән 3
  Несиелер: 5

  Minor

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Пән 4
  Несиелер: 5

  Minor

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  логикалық ойлау, тарихи, қоғамдық-саяси даму заңдылықтарын талдау, ауызша және жазбаша нысанда және шет тілде тиімді коммуникацияға түсу; әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді толерантты қабылдай отырып командада жұмыс істеуге қабілетті;

 • Код ON2

  әлеуметтік-экономикалық процесстерді талдау үшін сәйкесінше сандық технологиялар, қолданбалы бағдарламаларды пайдалана отырып, бизнес және басқару аясында кәсіби функццияларды орындауға қабілетті ;

 • Код ON3

  шаруашылық субъектілердің қызметін сипаттаушы экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті мәліметтерді жинақтау және талдауға қабілетті;

 • Код ON4

  макро- және микродеңгейде, аймақтағы экономикалық процесстерді, құбылыстардың өзара байланысын талдау, проблемаларды анықтау, оларды шешу жолдары мен әдістерін ұсыну;

 • Код ON5

  статистикалық мәліметтер негізінде экономикалық қауіпсіздіктің мүмкінді қауіптерін болжау мақсатында әлеуметтік-экономикалық процесстерді зерттеуге қабілетті

 • Код ON6

  қаржылық, бухгалтерлік және басқа да ақпаратты талдау және баяндау, салық есебін жүргізу, бухгалтерлік есепті құруға қабілетті;

 • Код ON7

  басқару саласында эконометрикалық үлгілерді қолдану, алынған нәтижелерді басқарушылық шешімдер қабылдау мақсатында талдау және баяндауға қабілетті;

 • Код ON8

  жобаларды және ұйым міндеттерін тиімді жүзеге асыру үшін компания ресурстарын оңтайлы пайдалануды қамту және тайм-менеджментті сақтауға қабілетті

 • Код ON9

  компанияның маркетингтік, коммерциялық, инвестициялық және басқа да саясатының іс-шараларын дайындау және жүргізуде қатысу, жаһандану жағдайында әлемдік нарықтардағы операциялармен байланысты стратегиялық міндеттерді шешуге қабілетті;

 • Код ON10

  топтық динамика процесстері, оны қалыптастыру қағидалары жөніндегі білімдер негізінде командалық жұмысты тиімді ұйымдастыру үшін ішкі кадрлық ресурстарды оңтайлы қолдануды қамтамасыз етуге қабілетті;

 • Код ON11

  әлеуметтік-еңбек қатыныстарының даму тенденцияларына бағытталу, әлеуметтік жауапкершілік тұрғысынан ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табуға қабілетті;

 • Код ON12

  кәсіби қызметте көшбасшылық қабілет және жаңа идеяларды генерациялау, креативті ойлау қабілеттерін көрсете отырып, бизнес жобаларды әзірлеу, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың әлеуметтік-экономикалық жағдайларын бағалауға қабілетті;

6B04104 Мемлекеттік менеджмент және e-government
Бакалавриат

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Менеджмент
Бакалавриат

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B04104 IT менеджмент
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04104 Менеджмент. Маркетинг. Сауда-саттық
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Менеджмент
Бакалавриат

Атырау инженерлік-гуманитарлық институты

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top