Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03103 Психология в Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

 • Эмоционалды интеллект және көшбасшылық
  Несиелер: 4

  бұл пән қоршаған ортадағы адамдардың эмоциясын түсіну және олардың эмоциялық күйіне икемделу арқылы тұлғаның тиімді қарым – қатынас құра алу қабілеттерімен қатар ұйымдар мен өзге де құрылымдардың тиімді қызмет етуінің алғышарты болып табылатын басқару біліктілік қасиеттерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент/Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курс басқарудың мазмұнын ашады; басқару туралы білімдер кешенімен қамтамасыз етеді; өндіріс және басқару процестерінің өзара байланысы мен өзара әрекетінің жан-жақты түсінігін қалыптастырады; басқару қызметінің сан алуан түрлерін іске асыру дағдыларын, басқару мен жобалау жүйелерін талдауды әзірлейді/ Пән басқарушылық процесті ұйымдастырудың психологиялық заңдылықтарын және процесс барысында адамдар арасындағы пайда болған қатынастарды зерттеп, реттеуді анықтайды. Басқару жүйесінің жұмыс сапасын тиімді етіп көтеру мақсатында басқарушылық іс-әрекеттің ерекшеліктерін, психологиялық шарттарын талдайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гендерлік психологияның өзекті сұрақтары
  Несиелер: 5

  Гендерлік психология – адамдардың жыныстық тəнділігіне байланысты əлеуметтік мінез-құлқын детерминациялаушы, тұлғаның гендерлік бірдейлік сипатын зерттеуші психологияның бөлімі. Бұл саладағы психологиялық зерттеулер адамдардың əйелдер мен ерлердің жынысының тұлғалық сипаттарын салыстырмалы зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи маманның кәсіби мәнді сапаларын дамыту
  Несиелер: 5

  Кәсіби маңызды қасиеттер оқу-тәрбие процесі барысында сыртқы жағдайлардың әсерінен қалыптасады,олар осы процесті тездетіп, оны табысты ете алады. Мамандануына және болашақ кәсіби қызметінің сипатына қарамастан, кез келген бастауыш маман іргелі білімдерге, кәсіби шеберліктерге және дағдыларға ие болуы тиіс. Болашақ маманға қандай да бір кәсіби мәселе, мәселе бойынша өз позициясын анықтауға мүмкіндік беретін шығармашылық, зерттеу және өзіндік қызмет тәжірибесі маңызды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Пән коммуникативті, когнитивті, ақпараттық, әлеуметтік-мәдени, кәсіби және жалпы мәдени құзыреттілікті кешенді дамытуға, сондай-ақ шетел дереккөздерінен ақпаратты талдау және өңдеу, ғылыми және кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару және шетел тілінде тиімді ауызша және жазбаша коммуникация үшін қажетті арнайы лексиканы меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі когнитивті психология
  Несиелер: 5

  Бұл пән адам психикасының танымдық үрдістерін: есте сақтау зейін сезімдер ақпаратты жеткізу, логикалық ойлау, қиял, шешім қабылдау қабілеттерін зерттейді. Тұлғаның когнитивті дамуының қазіргі тұжырымдамалары мен когнитивті үрдістердің оңтайлы дамуына мүмкіндік беретін шарттарды құрумен таныстырады, кәсіби коммуникацияда пайда болатын психологиялық мәселелерді шеше білуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Риториканың психологиялық ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Бұл пəн магистрантарға педагогикалық қарым-қатынас туралы, олардың түрлері, сөйлеу сапалылығы (мəселен, сөз дұрыстығы, тазалығы, дəлдігі, дəлелдігі, байлығы, логикалығы, коммуникативтік жағынан сəйкестілігі), қазіргі қазақ əдеби тілінің нормалары туралы білім көздерімен таныстыру; əдеби тілдің нормаларынан орынсыз ауытқуларды (бұл арада əдеби тілдік норманы бұзушылық туралы) тез аңғару дағдыларын қалыптастыру; өзіндік сөйлеген сөзіне талдай жасай білуге үйрету; сөз сөйлеу сəтіндегі кемшіліктерден құтыла білуге ұмтылыс дағдысын қалыптастыру; болашақ мұғалімдерді педагогикалық қарым-қатынас мейлінше тиімді болу үшін өзіндік дауысқа (дауыс тонына), сөйлеу аппаратына ие болуға үйрету; кəсіби тұрғыда аса мəнді сөз сөйлеу шығармашылығын туындатуға əзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиялық кеңістік және виртуалды шындық
  Несиелер: 5

  Пән осы виртуалды шындықта құрылған эксперименталды оқыту бағдарламалары болып табылады, олардың жеке тұлғаның ойлауына және психологиялық жағдайына әсері байқалады. Виртуалды шындық барлық объектілер үш өлшемде ұсынылған ерекше ақпараттық орта ретінде қарастырылады, кең анимация, нақты уақыт режимінде бейнелерді өзгерту және қатысу әсерін бастан өткізу. Бұл ретте виртуалды шындықты оқыту әдісі, құралдары және технологиясы ретінде түсіндіру негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Эмоциялар психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән тұлғаның психологиялық мүмкіндіктерін қалыптастыруға, психикалық дамуға, оның ілгері дамуына, мақсатты түрде ұйымдастырылуына, жеке эмоцияларды тәрбиелеуге, оның қалыптасу процестерін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ұйымдастыру психологиясы: қазіргі жағдайы және даму болашағы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде еңбек психологиясы, инженерлік психология және жалпы әлемдегі ұйымдастыру психологиясының дамуы бойынша материалдар ұсынылған, осы бағыттар бойынша теориялық және практикалық зерттеулердің мәселелері мен перспективалары көрсетілген, болашақ мамандардың кәсіби кәсібилігін арттыру және инновациялық әлеуетін дамыту мәселелерін баяндайды; кәсіби қызметтің тиімділігі мен қауіпсіздігінің жеке-тұлғалық және әлеуметтік-психологиялық детерминантын жеке-тұлғалық және әлеуметтік-психологиялық талдауды қолдану.; кәсіби қызметте, соның ішінде дағдарыстық жағдайларда және экстремалды жағдайларда жағымсыз психикалық жай-күйімен реттеу және ар-ождан; басқарушылық өзара іс-қимыл сапасын арттыру, басқару қызметінің ішкі және сыртқы факторларының Жетекшілердің мінез-құлқына әсері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Отбасылық дағдарыс психологиясы
  Несиелер: 150

  Магистранттардың отбасылық психологиясы, психотерапияның теориясы мен әдіснамасы бойынша пәнді оқыту. Отбасылық дағдарыс, оның типтері, жеке басының ерекшеліктері, диагностикасы, психотерапия, психологиялық кеңес беру, дағдарыс кезінде пайда болған әдістер, білім беру және ажырасу кезінде отбасына психологиялық қолдау көрсету; ата-ана және балалар қатынастарын диагностикалау, алдын алу және түзету; балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу және дамыту мәселелері бойынша психологиялық кеңес беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психологиялық кеңес берудің теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Психолог-консультанттың кәсіби қызметінің негізгі этикалық принциптерін түсіну және психологиялық кеңес беру процесінің мәнін ұғыну үшін жағдай жасау, психологиялық кеңес берудің негізгі кезеңдері мен рәсімдерін игеру арқылы клиент пен консультанттың консультативтік өзара іс-қимылын дамытудың жалпы логикасын ашу, психологиялық кеңес берудің базалық және арнайы әдістерін меңгеру, психологиялық кеңес берудің қазіргі заманғы тұжырымдамаларымен, түрлерімен, нысандары мен модельдерімен танысу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нарықтық шарттағы тұлға психологиясы
  Несиелер: 5

  Функционалдық сауаттылықтың жоғары орташа деңгейі; математика, статистика, ғылыми әдіснама бойынша білімнің белгілі бір негіздері;процестерді бақылау, оларды талдау, нәтижелерді түсіндіру және әрекет ету қабілеті;әлем туралы білім (әңгіме тарих, география, экономика, тілдік дайындық бойынша білім туралы);ұжымда жұмыс істей білу; жауапкершілікке қабілеттілік;үнемі оқу және өзгерістерге бейімделе білу қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік басқару жүйесіндегі Паблик рилейшнз
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларға ғылым, бизнес саласы және саясат құралдары ретінде қоғаммен заманауи байланыс саласында ("паблик рилейшнз", ПР) кәсіби жұмысты теориялық тұрғыдан түсінуге және үйренуге көмектеседі. Магистрант ПР-ның функциялары, міндеттері, қолдану салалары туралы түсінікке ие болуы, коммерциялық сектордағы, мемлекеттік құрылымдардағы, қоғамдық-саяси ұйымдардағы ПР жұмысының ерекшеліктері мен ұйымдастыру принциптерін білуі тиіс. Курсты оқу нәтижесінде білім алушылар БАҚ-та орналастыру үшін материалдарды дайындау дағдысына ие болады, БАҚ-та өткізілетін ПР-кампанияларды талдай алады, ПР-қызметтер нарығында бағдарлай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Эксперименталды және кросс-мәдени психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән білім алушыларды эксперименталды және кросс-мәдени психология саласындағы зерттеу қызметінің негізгі бағыттарымен таныстырады; эксперименталды және кросс-мәдени психология саласында теориялық талдау жүргізу дағдыларын қалыптастырады; эксперименталды және кросс-мәдени зерттеулер жүргізу және мәліметтерді өңдеу дағдыларын қалыптастырады; эксперименталды және кросс-мәдени психология саласында магистрлік диссертацияны дайындауға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Казіргі оқытушының психологиялық имиджі
  Несиелер: 5

  Магистранттарды имиджді қалыптастыру заңдылықтарымен, механизмдерімен және әдістерімен таныстыру, жеке имиджді құру әдістерін меңгеру,имиджді басқару және әлеуметтік-психологиялық сараптау дағдыларын қалыптастыру, имиджді құру мен қызмет етудің негізгі принциптері мен заңдылықтарының мазмұны, жеке тұлғаның имиджін модификациялау бағдарламасын құру,қажетті бейнені жасау үшін тиісті әлеуметтік-психологиялық құралдарды таңдау, нақты имиджді құраушы және механизмдерді талдау технологиясын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психологиядағы коучинг
  Несиелер: 5

  Бұл пән магистрантарға психологиялық коучингте қолданылатын заманауи бағыттартармен, білім берудегі заманауи әдіс-тәсілдермен таныстырып, қазіргі кезде оқытудың жаңа педагогикалық технологияларын қолдануды, жеке тұлғаның жан-жақты шығармашылық тұрғыдан дамуына, магистранттардың кәсіптік құзырлығын қалыптастыра отырып, олардың кәсіптік деңгейінің өсуіне жағдай жасауға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аддиктивті мінез- құлықты тұлғаларды психологиялық қолдау
  Несиелер: 5

  Пән жеке тұлғаның аддикцияларының алдын алуды оқытады және әлеуметтік жұмыс бойынша болашақ магистрдің кәсіби мәдениетін қалыптастыруға, оны аддикциялар, олардың таралуы, алдын алу жолдары туралы білімдермен байытуға бағытталған. Магистрантарды аддикциялардың мәні туралы ғылыми түсініктерді орнықтыру; аддикциялардың әртүрлі түрлерінің ерекшелігі туралы түсініктерді қалыптастыру; аддикцияларды диагностикалаудың және аддикцияларды талдаудың әлеуметтік-педагогикалық әдістерімен және әдістерімен таныстырады; профилактикалық жұмыс тәжірибесін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Жоғары білім беру деңгейінде психологиялық пәндер бойынша меңгертілген түсініктер мен білімдерді, ғылыми-психологиялық ақпаратты сыни тұрғыдан талдап, жүйелеп, жинақтау және тәжірибеде қолдану

 • Код ON2

  Әлемнің психологиялық бейнесі туралы өз ойларын білдіріп қазақ, орыс, шет тілдерінде өз ойларын білдіріп еркін қарым-қатынас іскерлігін көрсету.

 • Код ON3

  Әртүрлі жағдайлардың психологиялық ерекшеліктерін анықтау және психологиялық міндеттерді жүзеге асыру, жоспарлау, шешу.

 • Код ON4

  Ұжымда психологиялық басқару әдістерін қолдану және қақтығыстарды шешу, өзге ұлт өкілдері психологиясына толеранттық қатынас көрсету.

 • Код ON5

  Нормативтік және құқықтық құжаттарды қолдана білу, кәсіби қызметте теориялық білімдерді қолдана білу.

 • Код ON6

  Кәсіби психология саласындағы ақпараттық технологияларды пайдалану, ғылыми және психологиялық ақпаратты өңдеу, талдау және жүйелеу.

 • Код ON7

  Жеке тұлғаның шығармашылық әлеуетін пайдалану үшін өзін-өзі дамыту дағдыларын, өзін-өзі жетілдіруді көрсету

 • Код ON8

  Психологиялық ақпараттарды электронды дереккөздерден шығарып, психологиялық мәселелерді шешу үшін психологиялық диагностика және түзету әдістерін таңдау

Top