Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04101 Есеп және Аудит в M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Бұл тұтынушылық мінез-құлық теориясы, фирманың теориясы, сұраныс пен ұсыныстың талдауы, бәсекелестік және нарықтық құрылымдар, сыртқы факторлар және әл-ауқат экономикасы негіздері, ұтымдылық және толық ақпарат сияқты микро деңгейде экономикалық теорияның негіздерін зерттеуге бағытталған кіріспе курс. Студенттер теориялық мәселелерді шешу үшін микроэкономикалық түсініктерді түсінуге және талдауға үйретеді және экономикалық ойлауда негізгі дағдыларды меңгереді.

  Оқу жылы - 1
 • Ұйымдастырушылық мінез-құлық
  Несиелер: 5

  Ұйымдастырушылық мінез-құлық адамдардың ұйымдағы жүріс-тұрысын зерттейді және оның өнімділікке ықпалын бағалайды. «Ұйымдастырушылық мінез-құлық» пәні адам ресурстарын басқаруды объект ретінде қарастырылады. Осы пәнді зерделеудің қортындысы бойынша студенттердің негізгі құзыретiне мыналар жатады: жеке тұлғалардың ұйымдағы жүріс-тұрысы бойынша теориялық сұрақтарды білу, топтарды құру және олардың жүріс-тұрысын дамыту; компанияның ұйымдық мәдениетінің мәнін түсіну қабілеттілігі, «басшылық» және «билік» арасындағы баланс, ұйымдағы жанжалдарға ықпал ету; тұлға арасындағы және топ арасындағы қатынастарды басқар�� дағдысы, ұйымдағы өзгерістер.

  Оқу жылы - 1
 • Research Methods 1
  Несиелер: 5

  Курс сапалы, сандық немесе аралас зерттеу әдісін таңдауға қатысты негізгі түсініктерді түсінуге бағытталған. Бұған философиялық дүниетанымдарды қарастыру, әдебиеттерді шолу, теорияны пайдалануды түсіну, этикалық мәселелерді болжау және жазбаша стратегияларды әзірлеу сияқты түрлі тәсілдердің анықтамасын білу жатады. Бұл курс сандық, сапалық және аралас зерттеу әдістері бойынша әдістер мен рәсімдерді талқылайды.

  Оқу жылы - 1
 • Эконометрика – I
  Несиелер: 5

  Бұл курс эконометрикалық талдау жүргізу және эконометрикалық болжам жасауға қажетті негізгі түсініктер мен құралдарды қарастырады. Курсты оқу нәтижесінде студент эконометрика туралы жалпы түсінік алады. Бұл курс экономикалық құбылыстарға қолдануға бағытталған регрессиалық талдаудың негізгі тәсілдеріне түсініктеме береді. Тақырыптар келесілерден тұрады: арапайым регрессиалық талдау; қалдық статистика, гипотезаны тексеру; көпфакторлы регрессия; альтернативтік функционалдық формалар; дихотомдық айнымалылар; ең кіші квадраттар әдісін бағалау қасиеттері; мультиколлиналдық; гетероскедастикалық; автокорреляция.

  Оқу жылы - 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Бұл курс экономикалық жағдайды талдау және экономикалық факторларды өзгертудің негізгі дағдыларын қалыптастыруға арналған. Бұл курсты аяқтау ағымдағы ақпараттық ағынмен шарлауға және тез өзгеретін экономикалық ортаға бейімделуге мүмкіндік береді; әлеуметтік және экономикалық ақпаратты талдау және бағалау; осы талдаудың нәтижесі негізінде өз іс-әрекеттеріңізді жоспарлаңыз және орындаңыз; экономикалық мәселелер бойынша әдебиеттермен өз бетімен жұмыс істей білу.

  Оқу жылы - 1
 • Бизнес және экономикадағы математика - I
  Несиелер: 5

  Бұл курс базалық деңгейде экономикалық және іскерлік мәселелерді модельдеу, талдау және шешу үшін математикалық аппаратты дамытуға бағытталған. Курстың бағдарламасы: сызықтық және синхрондық теңдеулер, шаршы және полиномдық теңдеулер; шектеулер мен теңсіздіктер; дифференциациялау; ішінара туындылар; интегралдар; матрицалар; экспонаттар мен логарифмдер.

  Оқу жылы - 1
 • Bloomberg Market Concepts
  Несиелер: 5

  Bloomberg нарығының тұжырымдамасы (BMC) - сегіз сағаттық электронды оқыту курсы, ол 4 модульден тұрады: экономика, валюталар, тіркелген табыстар және акциялар. Бұл курс функционалдылық пен күрделіліктің жоғары деңгейімен танысу үшін кең ауқымды функцияларды енгізуді талап ететін студенттерге арналған.

  Оқу жылы - 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән басқарудың фундаменталды тақырыптарымен таныстырады. Бұл курс студентердің ұйымдағы менеджердің рөлін түсінуге, басқару пәнін кең тұрғыда қарастыруға және негізгі теориялық ұғымдарды қамтуға мүмкіндік береді Курс мазмұны: менеджментті ғылым ретіндегі сипаты мен эволюциясын; басқарудың негізгі теориялық ұғымдарын; ұйымдар мен олардың стратегияларын; ұйымның ішкі және сыртқы ортасын; ұйымдық құрылымы мен мәдениетін; ақпарат пен байланысты; шешімдерді қабылдауды; функциялары және басқару әдістерін; мотивацияны; командалық жұмысты; көшбасшылықты; бақылауды, т.б. қамтиды

  Оқу жылы - 1
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты инвестициялық және қаржылық шешімдерді қабылдау үшін аналитикалық дағдыларды дамыту, сондай-ақ тәуекелдерді талдау болып табылады. Курстың тақырыптары: ағымдағы құн мен капитал құнының түсінігі, ақшалай қаражаттардың дисконтталған ағындарын және басқа да бағалау әдістерін талдау, сонымен қатар қысқа және ұзақ мерзімді қаржы менеджменті, тәуекел мен кірістілік мәселелері, CAPM үлгісі; күрделі салымдарды жоспарлау және басқа тұжырымдамалар, теориялар.

  Оқу жылы - 1
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Бұл курс бухгалтерлік есеп ролін, бухгалтерлік есепке алу, құжаттама, инвентаризация, есептеу, бағалау және сынақ балансын дайындау шоттарына қосарланған енгізу әдісін қарастырады. Курсты бітіргеннен кейін студенттер: әртүрлі бухгалтерлік объектілер бойынша бастапқы құжаттарды шығару; іскерлік операциялардың шоттары туралы ойлау; ұзақ мерзімді активтерді бағалау; қаржылық есеп беру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 5

  Кәсіби бағытталған ағылшын тілі коммуникативті бағыталған кәсіби курс. Осы курстың мақсаты туризм, менеджмент, экономика, қаржы және бухгалтерлік есеп перспективалы қызметкерлердің саласындағы түрлі қабілеттарді меңгеру. Бұл курс халықаралық жұмыс ортада кәсіби мамандармен қарым-қатынас жасауға, студенттерді маңызды отырыстарға/жағдайға дайындау және болашақ мамандықты таңдауда үлкен үлесін қосады. Сонымен қатар, студенттер түрлі саланың жалпы бизнес жағдайларында негізгі тілдік дағдыларды меңгеруге мүмкіндік алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнес-коммуникациялар
  Несиелер: 5

  Адамдармен қарым-қатынас жасау коммуникацияларды құрудан жасалған.Бұл курстың мақсаты студенттерде тиімді коммуникацияларды дамыту, әдістерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Cambridge English: B2+ First
  Несиелер: 10

  Сипаттамасы: Бұл В2 деңгейлі студенттерді ағылшын тілінде сапалы білім алуға ынталандыру, әрі мұқият даярлау. Аталған курс академиялық оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым дағдыларын, әрі талдаушылық және сыни ойлау дағдыларын дамытуға бағытталған. Курс аяқталған соң ниет білдірген студенттер the First Certificate exam (сертификатының мерзімі шектелмеген Cambridge халықаралық емтиханы) тапсыруға мүмкіндік алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Cambridge English: B1+ Preliminary
  Несиелер: 10

  Сипаттамасы: Бұл курс студенттер ағылшын тілін әрі қарай дамыту үшін құрылған. Курста студентер оқуды академикалық мәтіндерді, лекциларды тыңдыу, презентация өткізу, әртүрлі эсселерді жазу, семинарларға, дискуссияларға қатусы, презентациялрады дайындауға үйретеді. Курс сыни ойлануды, индивидуалдық жұмысты жақсартады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Cambridge English: C1+ Advanced
  Несиелер: 10

  Сипаттамасы: Курс ағылшын тілі С1 деңгейлі студенттерге арналған. Курс аяқталған соң Cambridge ESOL-дан Certificate in Advanced English (мерзімі шектелмеген сертификатын) ала алады. Курс оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым, сонымен қатар негізгі грамматика мен вокабулярды үйретеді. Курс аяқталған соң студенттер белгілі бір ақпаратты түсінуді, мәтіннің ұйымдастырылуы мен стилінің ерекшеліктерін, оның құрылымын түсінуді қамтитын оқылым дағдыларын көрсете алады. Студентте�� түрлі эсселерді жаза біледі, тыңдалған мәтіннің негізгі түйінін және сезімдерді, ниеттерді, пікірлерді, келісіп-келіспеуді түйсіне алады. Студенттер академиялық ағылшын тілінде қатысым жасай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикадағы және бизнестегі математика - II
  Несиелер: 5

  Бұл курс экономикалық мәселелерді модельдеу, талдау және шешу үшін математикалық аппаратты дамытуға бағытталған. Курстың бағдарламасы: бір өлшемді оңтайландыру; көп өлшемді оңтайландыру; Шартты экстремум; ықтималдықтар теориясы; ойын теориясы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік этика
  Несиелер: 5

  Курс бизнес этиканың болашак мамандық аясында қарастырылуына бағытталған. Курста қарастырылатын тақырырыптар этиканың негізгі қағидалары, бизнес құндылықтар, этикалық мінез-құлық секілді бағыттарды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржылық есеп I
  Несиелер: 5

  Курс ақшалай қаражаттарды және олардың баламаларын, дебиторлық берешектерді және басқа активтерді, материалдық емес активтерді, негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, міндеттемелерді, кірістер мен шығыстарды тану, капитал мен резервтерді тануды, ҚЕХС-қа сәйкес қаржы есептілігін жасау рәсімдерін сипаттайды. Курс ACCAF3: Қаржылық есеп және F7: Қаржылық есеп беру емтихандары үшін қажетті негізгі мәселелерді қарастырады.

  Оқу жылы - 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Бұл макроэкономикалық теорияны зерттеуге бағытталған кіріспе курс: ЖІӨ мен өмір сүру бағасын өлшеу; экономикалық өсу теориясының негіздері; жинақ, инвестиция және қаржы жүйесі; негізгі қаржы құралдары; жұмыссыздық; ақша-несие жүйесі мен инфляция; Филлипс қисығы; AD-AS үлгісі; фискалдық және ақша-несие саясаты; ашық экономика макроэкономикасының негіздері; халықаралық сауда және салыстырмалы артықшылық теориясы. Студенттер экономикалық ұғымдарды талдауға, қолдануға және экономикалық процестерді ұлттық деңгейде бағалауға үйрен��ді.

  Оқу жылы - 2
 • Қаржы коэффициенттерді талдау
  Несиелер: 5

  Курс студенттерге қаржылық және бухгалтерлік ақпарат, қаржылық болжау, капитал нарығының тетіктері мен бағалауды білуге мүмкіндік береді. Курсты аяқтағаннан кейін студенттер қаржылық көрсеткіштерін анықтайтын және іскерлік орта мен қаржылық есептілікке қатысты негізгі ұғымдарды түсінетін көрсеткіштерді таба алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерінің кәсіби ой-өрісін, олардың болашақ мамандығының ерекшеліктерін терең кеңейтуге және оларды мамандандыру үшін арналған. Зерттеу материалы орыс және қазақ тілдерінде беріледі, мысалы: Қазақстанның тіл саясатының құзыреттілігіне қатысты «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы Заңы».

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржылық есеп II
  Несиелер: 5

  Курс ХҚЕС және олардың тәжірибесін тереңдетуге бағытталған. Курс бизнесті біріктіруді, қаржы құралдарын бағалауды, қауымдасқан компанияларға инвестицияларды, инвестициялық жылжымайтын мүлікті есепке алуды, қаржылық жалдауды, активтердің құнсыздануын, валюта бағамдарының өзгеруіне әсер етуді, табыс салығын, қаржы есептілігін шоғырландыру рәсімдерін қарастырады. Курс ACCAF7 емтиханы үшін қажетті негізгі мәселелерді қарастырады: Қаржылық есеп беру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты студенттерді кәсіпкерлік қызметке дайындау, әдістермен және тәсілдермен таныстыру. Курста бизнесті бастаудың барлық аспектілерін қамтуда: бизнес идеяны табу, дамыту, тұтынушыны тарту, қаржылық мәселелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Корпоративтік қаржы
  Несиелер: 5

  Курс корпоративтік қаржылар туралы толық ақпарат береді. Ол тиімді қаржылық шешімдер қабылдау үшін түрлі математикалық есептерді орындау дағдыларын дамытуға, сондай-ақ проблемаларды шешу үшін тиімді шаралар қабылдау үшін корпорацияның қаржылық жағдайын анықтауға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Пән жеке және мемлекеттік сектор ұйымдарында басқару мансабын құру мотивациясы жоғары студенттерге бағытталған. Курс дәрістер мен үздік көшбасшылық тәжірибие презентациялары негізінде тұратын, кешенді құрылым түрінде қалыптастырылған. Сондай-ақ студенттерді өнеркәсіп, мемлекеттік және қоғамдық сектор кәсіпорындарының көшбасшыларының белгілі жарқын тәжірибиесімен таныстырып отырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Бұл курс жобаларды басқару облысында негізгі тақырыптарға шолу жасауға негізделген. Мұнда жобаларды басқарудың негізгі сатылары, оларды жоспарлау және дәйекті түрде орындау, қажетті ресурстарды бағалау, жобаларды ұйымдастыру және мониторинг жасау, өзгерістерді еңгізу, жобаны іске асыру қарастырылған. Курсты аяқтаған соң студенттер жобаларды басқару мен бизнес – үдерістерді басқарудың айырмашылығын анық түсіне алады; жобаларды басқарудың мазмұны мен құралдарын игеріп, әртүрлі қатысушы тараптардың мүдделерін және олардың жобаның тиімділігіне әсерін түсініп, жобадағы лимиттерді (шектеулерді) анықтай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқару есебі I
  Несиелер: 5

  Курс, тұтастай бизнесті басқару үшін ақпараттарды қалыптастырудың және пайдаланудың бүкіл жүйесін қамтиды: шығындарды басқару; жоспарлау және шығындарды талдау; қысқа мерзімді басқару шешімдері мен ұзақ мерзімді инвестициялық шешімдер қабылдау; баға белгілеу; бюджеттеу. Бұл курс AССAF2: ManagementAccounting және F5: PerformanceManagement емтихандары үшін қажетті негізгі мәселелерді қамтиды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскери ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің сипаттамасы: Бұл курс студенттерге хат, есеп пен құрылымдалған бизнес ортадағы ауызша таныстырылым сияқты кәсіптік және іскери құралдарды пайдаланудағы және арнайы коммерциялық құжаттарды ағылшын тілінен орысшаға және керісінше аударудағы, ағылшын тілінде қарым қатынас жасаудың негізгі дағдыларын дамытуға көмек ретінде әзірленген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық басқару
  Несиелер: 5

  Бұл курс акционерлердің байлығын барынша арттыру мақсатында ұйым қаржыларын басқарумен байланысты бухгалтерлік және корпоративтік қаржыландырудың негізгі тұжырымдамаларын біріктіреді. Инвестициялау, қаржыландыру және дивидендтерді шешуге арналған құралдар мен әдістерді қарастырады. Сондай-ақ тәуекелдерді басқару қарастырылады. Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді активтерге салынған инвестициялар қандай да бір түрде қаржыландырылуы керек. Сондықтан сыртқы немесе ішкі қаржыландыру мәселелері компанияны қаржыландыру құнын ескере отырып қаралатын болады. Пайданың сақталуы қаржыландыру шешімі болып табылады. Осы шешімнің екінші жағы - егер пайда сақталса, акционерлерге дивидендтер ретінде инвесторларға кедергі жасауы мүмкін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салық есебі
  Несиелер: 5

  Курс Қазақстандағы салық заңнамасын зерделеуге және кіріс салығының сомасын анықтау үшін кірістер мен шығыстарды қалыптастыруды қарастыруға бағытталған. Бұл курс салықтық есепті ұйымдастыруды және салық есептілігінің нысандарын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бағалы Қағаздар және Деривативтер
  Несиелер: 5

  Бұл курс құнды қағаздар мен туынды құралдарға, капитал нарықтарына және нарық ойыншыларына қатысты теориялық мәселелерді қамтиды. Курстың негізгі мақсаты капитал нарықтарының жұмыс істеу тетігін түсіну және басқару шешімдері тұрғысынан әр түрлі әдістерді қолдану болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сақтандыру
  Несиелер: 5

  Бұл курс сақтандыру секторын және оның реттелуін, келісімшарттар жүйесін, сақтандыру төлемдерін және зиянды анықтау тәртібін, сондай-ақ сақтандыру төлемдерін зерттеуге мүмкіндік береді. Курстың қорытындысы бойынша студенттер сақтандыру статистикасының негізгі параметрлерін есептеу, сақтандыру компаниялары мен сақтандыру саласының қаржы-шаруашылық қызметін талдау дағдыларына ие болуы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйесі
  Несиелер: 5

  The course is based on the 1C: Accounting Software. It is a universal automation system, widely used in the practice of companies in Kazakhstan. The course is aimed at developing skills from the input of primary documents and accounting operations to production of analytical reports and the preparation of accounting and tax reports

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақша, несие, банктер
  Несиелер: 5

  Бұл курс Сізге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақша-несие саясаты туралы ақпараттармен танысуға мүмкіндік береді. Бұдан басқа, курста коммерциялық банктердің активтерді, капитал мен міндеттемелерді басқару және бағалау қызметіндегі толық бейнесі берілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық бизнес
  Несиелер: 5

  Бұл іргелі курс жаһандық нарықтар шеңберінде бизнес-шешімдерді қабылдау үдерісімен танысуға арналған. Курс келесі мәселелерді қамтиды: Халықаралық бизнес әрекет ететін мәдени, саяси және құқықтық жағдайлар; Халықаралық экономика теорияларынан бизнесті іске асыру; жаһандық қаржылық және шешу тәуекелімен байланысты және оларды бағалау; жаһандық ортадағы корпоративтік стратегияның негіздері. Бұл курсты аяқтау болашақ мамандарға халықаралық бизнестің негізгі экономикалық, саяси және әлеуметтік аспектілерін түсінуге, сондай-ақ қазіргі әлемдегі бизнеске әсер ететін жаһандық факторларды талдауға және бағалауға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аудит
  Несиелер: 5

  Курс халықаралық аудиторлық стандарттарға (ISA) және олардың тәжірибесіне негізделген. Курсты, нормативтік базаны, аудиттің түрлері мен принциптерін, ішкі бақылау жүйесінің элементтерін, алаяқтықтың түрлері, аудиторлық тәуекелдер және маңыздылық деңгейін, аудиторлық есепті қалыптастыру тәртібін зерделеу кезінде қарастырылады. Бұл курс ACCAF8 емтиханы үшін қажетті негізгі мәселелерді қамтиды: Аудит және ақпарат.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық қаржы
  Несиелер: 5

  Курстың аясында халықаралық қаржы саласының негізгі қаржылық тұжырымдамалары, халықаралық нарықты талдау әдістері және олардың халықаралық мәмілелерге қолданылуы қарастырылады. Курс фьючерстер, опциондар, своптар, форвардтар және басқалар сияқты халықаралық қаржы тәжірибесінде қолданылатын қаржы құралдарын жалпы түсінуді дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Корпоративтік және бизнес құқығы
  Несиелер: 5

  Бұл курс оқушыларды іскерлік, кәсіби тәжірибе және реттеуші органдар үшін айрықша маңызы бар нақты пәндермен, қолданбалы дағдылармен қамтамасыз етеді. Студенттер корпоративтік және коммерциялық құқық тиімділігін экономикалық, қаржылық және жаһандық тұрғыда талдау мүмкіндігіне ие болады. Курс корпорацияның бүкіл өмірлік циклын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Операциялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл кіріспе курс өндіріс пен операцияларға қызмет ету облысындағы негізгі ұғымдары және жобалау тәсілдерімен, жоспарлау және бақылаумен таныстырады. Пән келесі негізгі тақырыптарды: ресурстарды бөлу, өнімді жобалау, біріңғай жоспарлау мен куатты, қорларды басқару , бақылау және база операциялар жоспарлау, сатып алуды басқаруды, сондай-ақ материалдар басқаруды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерге салық салу принциптерін, салықтық ерекшеліктерді, салық жүйесіндегі салық төлемдерінің рөлін, салықты есептеу және төлеу әдістемесін толық түсінуге мүмкіндік береді. Курс әртүрлі ұйымдарда салықтық әкімшілікті ұйымдастыруда құзыреттілікті қамтамасыз етеді және салық заңнамасын толық пайдалануды қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл курс келесі принциптерге негізделген: ғылыми көзқарастарға негізделген және кәсіпорынды басқару жүйесі ретінде стратегиялық басқаруды оқу; бәсекелестік артықшылық ретінде стратегиялық басқарудың барлық элементтер мен әдістерді тәжірибелік қолдану; отандық кәсіпорындардың тәжірибесінен ақпаратты пайдалана отырып, кейстерді және қосымша міндеттерді оқу. Оқу материалдары студенттерге стратегиялық басқарудың мақсаттары мен мәнін қалыптастыруға, басқару құралдарын пайдалану дағдыларын, компанияның жоспарларын дамытуға, оларды іс – тәжірибеде тиімді қолдана білуге талдау жасауға көмектеседі. Тәжірибелік оқытуд�� және өзіндік оқуларында студенттер жеке және командалық тапсырмаларды орындайды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық және салықтық есептілік
  Несиелер: 5

  Бұл курс жекелеген және шоғырландырылған қаржылық есептілікті қалыптастыруға және талдауға бағытталған халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарының (ҚЕХС) негізгі ережелерін түсіндіреді, компанияның салық есептілігін қалыптастыру тәртібін қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық талдау
  Несиелер: 5

  Бұл курс компанияның қаржылық есептілігінен ақпараттарды жинау және интерпретациялау үшін қажетті дағдыларды дамытуға бағытталған. Курс менеджменттің ұтымды шешімдерін қабылдау үшін компания қызметінің қаржылық нәтижелерін талдауда арнайы аналитикалық құралдар мен әдістерді қолдану дағдыларын алуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Басқарушылық талдау
  Несиелер: 5

  Бұл курс менеджменттің оңтайлы шешімдерін қабылдау үшін компанияның қызметіне талдау жасауға бағытталған. Курс пайдаланылатын ақпараттың сенімділігі мен толықтығын сапалы бағалауды қамтиды; негізгі топтар тұрғысынан сенімді қорытындыларды алу үшін ақпараттың аналитикалық интерпретациясы; басқару шешімдерін негіздеу үшін шығыстардың, кірістер мен қаржылық нәтижелердің көрсеткіштері мен параметрлерін бағалау; оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін пайдаланылмаған мүмкіндіктерді анықтау үшін компанияның дамуын бақылайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Персоналды басқару
  Несиелер: 5

  Персоналды басқару, кадрлық саясатты жасау және жүзеге асыру негіздерін; лауазымға, персоналды сұрыптау және орналастыруға қойылатын талаптарды жасау және ендіру негіздерін; персоналды іскерлік бағалау әдістерін; персоналды мотивациялау және ынталандыру қағидалары мен негіздерін; еңбек қауіпсіздігі және оны қорғау нормативті- құқық базасын түсінуге бағытталған. Пәнді оқыту мақсаты: персоналды басқару үрдісін жүйе ретінде тану, персонал қызметінің талаптарын білу, персоналды ынталанандыру механизмі дағдыларын білу, болашақ мамандарды персоналды жоспралау үрдісімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инвестициялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл курс инвестицияларды басқарудың толық көрінісін береді: CARM, ART, және т.б. сияқты факторлы модельдерде портфельді әртараптандырудың маңыздылығы. инвестициялық мақсаттарға сәйкес келетін инвестициялық портфельдер. Курс инвестордың тәуекелге төзімділік деңгейін қанағаттандыру үшін туынды құралдарды, акцияларды талдауды және портфельдік тәуекелді өзгертуді түсінуге көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық Тәуекел-Менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл курс қаржылық тәуекелдерді басқару, тәуекелдерді бағалау әдістері және тәуекелдерді азайту саласындағы іргелі білімді дамытуды қамтиды. Күтілетін оқу нәтижесі: бизнестің әлеуетті тәуекелдерін анықтау қабілеті, ықтимал тәуекелдерге әсер ететін факторларды анықтау мүмкіндігі, тәуекелдерді бағалау және олардың ұйымның бизнес-қызметіне ықпалы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аудиттегі кейстер
  Несиелер: 5

  Курс студенттерге аудиттің тақырыптары бойынша практикалық мысалдармен қамтамасыз ету болып табылады. Курс аудиттің практикалық негіздерін, ішкі және сыртқы аудитті жүргізуге арналған әдістемелер мен қағидаларды, аудиторлар қолданатын нормативтік-құқықтық құжаттаманы рәсімдеуді зерттеуге бағытталған. Бұл курста кейстерді шолу; жағдайды талдауды; презентация дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Есептегі кейстер
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттерді практикалық мысалдармен қаржылық және басқару есептерін есепке алу тақырыптары бойынша мысалдармен қамтамасыз ету болып табылады. Курс сондай-ақ кірістерді тануды, инвестициялық жылжымайтын мүлікті, шартты міндеттемелерді, лизингті және т.б., бухгалтерлік есепті қамтитын болады. Бұл курста кейстерді қарастыруға мүмкіндік береді; кейс жағдайды талдауды; презентация дайындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  жазбаша және ауызша коммуникациялар мен компьютерлік дағдыларды көрсету;

 • Код ON2

  микро және макро деңгейлерде Қазақстанның экономикасына әсер етуін және қазіргі әлемдік үрдістерді талдау және болжау;

 • Код ON3

  жауапкершілік сезімін, көшбасшылықты және тиімді ұжымдық жұмыстарды көрсету;

 • Код ON4

  зерттеу әдіснамасын қолдану, экономика, қаржы, бухгалтерлік есеп, менеджмент, тұтынушылық мінез-құлық және маркетингтің негізгі тұжырымдамаларын бағалауға;

 • Код ON5

  проблемаларды диагностикалауға, бағалауға және шешуге арналған аналитикалық дағдыларды қолдануға, сондай-ақ ұсыныстарды әзірлеу үшін бухгалтерлік есеп саласындағы мүмкіндіктерді іздестіруге;

 • Код ON6

  тиісті ақпаратты жинау, жаңарту және өңдеу;

 • Код ON7

  бухгалтерлік есеп жүйесін Қазақстан Республикасы заңнамасының және халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес жүргізеді;

 • Код ON8

  халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілікті қалыптастыру;

 • Код ON9

  Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес салық декларацияларын толтырады;

 • Код ON10

  қаржылық басқару мәселелеріне қатысты кәсіби пікірлерді қолдану және басқару шешімдерін қабылдауда қатысу.

6B04101 Есеп және аудит
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Есеп және аудит
Бакалавриат

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Есеп және аудит
Бакалавриат

Логистика және көлік академиясы-теміржол (ЛжКА)

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Есеп және аудит
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04101 Бухгалтерлік есеп, талдау және аудит
Бакалавриат

Ө.А.Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Есеп және аудит
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 есеп және аудит
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Есеп және аудит
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Есеп және аудит
Бакалавриат

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top