Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B10201 Әлеуметтік жұмыс в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

 • Әлеуметтік антропология
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік антропология мәселелерін зерттеу нәтижесінде адамның азаматтық, тұлғалық қалыптасуының тәрбиелік мәселелерінің, әлеуметтік жағдайларының негіздерін анықтауға болады. Адамның азаматтануының әлеуметтік негіздерін, ортасын, функционалдық қатнастарын ғылыми тұрғыдан түсіну, соның нәтижелерін білімдендіру, тәрбиелеу, тіршілік етудің саяси-экономикалық шешімдерін дұрыс қабылдау барысында қоғамның, әр түрлі әлеуметтік топтардың пікірлерін ескеру қоғамдық қатынастар мен әлеуметтік өмірді жан-жақты жетілдіруге мүмкіндіктер ашады.

  Селективті тәртіп
 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Дінтану пәні, құрылымы және анықтамасы. Діннің шығу тарихы. Алғашқы діни-сенімдер: фетишизм, анимизм, тотемизм, магия. Ұлттық діндер: конфуцийшілдік, даосизм, синтоизм, иудаизм, индуизм. Әлемдік діндер: буддизм, христиандық, ислам. Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен ағымдар. Конфессиядан тыс синкреттік діни философия. Мұсылмандық философия және теология. Діннің әлеуметтік, гносеологиялық және психологиялық тамырлары. Мемлекет, дін және ар-ождан бостандығы. Діннің функциялары.

 • Әлеуметтік демография және антропология
  Несиелер: 5

  Демографияның негізгі ұғымдары. Халықтың өсімін молайту. Адамзаттың демографиялық тарихы. Демографияның ғылым ретінде өзектілігі. Халықты зерттеудің теориялық және практикалық маңыздылығы және оның өзгерістері. Халық-көптеген қоғамдық және жаратылыстану ғылымдарының объектісі. Халық туралы ғылыми білім жүйесі. Демографиялық ғылымдар жүйесі. Халық қоныстануы туралы ғылым жүйесіндегі демография орны. Демографияның басқа араласқоғамдық және олардың өзара әрекеттесуінің негізгі бағыттары. Әлеуметтік антропология тарихы. Негізгі ғылыми мектептер, тұжырымдамалар және гипотезалар. Практикалық қолдану антропология, оның ішінде әлеуметтік жұмыстың антропологиялық негіздері.Демография ғылым ретінде.

  Селективті тәртіп
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет және құқық мәні. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы. Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдары. Әкімшілік және еңбек құқығы. Азаматтық және отбасылық құқық. Қылмыстық құқық. Қаржылық, салықтық, экологиялық және жер құқығы. "Сыбайлас жемқорлық" ұғымының теориялық-әдіснамалық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету шарты ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жетілдіру. Сыбайлас жемқорлық мінез-құлық табиғатының психологиялық ерекшеліктері. Жастардың жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру. Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың этникалық ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін моральдық-этикалық жауапкершілік. Діни нормалар мен құндылықтар қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің принциптері ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстың тарихы
  Несиелер: 5

  Ежелгі заманнан қазіргі уақытқа дейінгі әлеуметтік жұмыс, мемлекеттің заңнамасы мен әлеуметтік саясаты, қайырымдылық пен азық-түлікке конфессиялық көзқарас, жеке тұлғалардың қайырымдылық іс-әрекеті және қоғамдық көзқарас. Антикалық кезеңдегі көмек пен өзара көмек көрсетудің ежелгі түрлері.ХІХ-ХХ ғ. Cолтүстік америкалық әлеуметтік қорғау жүйесі". Әлемдік қоғамдық қайырымдылық ұйымдарының қызметі және әлеуметтік саладағы халықаралық заңнама»

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұлы дала тарихы
  Несиелер: 3

  Ұлы Дала тарихының қоғамдағы рухани жаңғыру мен тарихи сананы қалыптастырудағы орны. «Арғы түркі – түркі – қазақ» қоғамының саяси-әлеуметтік құрылымы. Арғы түркі – түркі мәдениетінің дүниетанымдық мәні және әлемді түйсінуінің ерекшеліктері. Ұлы Жібек жолы Еуразия құрлығындағы мемлекеттер мен өркениеттердің мәдени сұхбаттастығы мен экономикалық байланыстарының алғышарты. Түркі-қазақ даласындағы араб-мұсылмандық өркениет. Қазақ халқының этногенезі мен ұлттық коды. Ұлы дала аумағындағы әскери өнердің қалыптасуы мен дамуы. Қазақ мәдениетінің тарихи-әлеуметтік негіздері мен мәдени-құндылықтық астарлары. Ұлы даладағы өнегелілік тағылымдар, тәлім-тәрбиелік дәстүрлер, құқықтық ережелер. Ұлттық идеяның тарихи-әлеуметтік негіздері. Би-шешендердің дүниетанымы мен ойтолғау ерекшеліктері және батырлар институты. Патшалық Ресейдің Қазақстанда отарлау саясаты. Тәуелсіздік үшін күрес және ұлттық бірлік пен бірегейлік идеялары.Ұлы даланың ұлы тұлғалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстың философиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Ғылыми теория түсінігі. Ғылым философиясы ұғымы. Әлеуметтік жұмыстың философиялық негіздері. Түсінігі әдіснамасы. Ғылым объектісі ұғымы. Әлеуметтік жұмыс теориясының объектісін қарастырудың негізгі тәсілдері. Әлеуметтік жұмыс теориясы объектісінің ерекшеліктері мен ерекшеліктері. Ғылым пәні түсінігі. Әлеуметтік жұмыс теориясы пәнін қарастырудың негізгі тәсілдері. Әлеуметтік жұмыс теориясы пәнінің ерекшеліктері. Әлеуметтік жұмыс қызмет түрі ретінде. Әлеуметтік жұмыстың субъектісі мен объектісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік жұмыс философиясының эволюциясы: қайырымдылықтан кәсіпқойлыққа. Әлеуметтік жұмыстың негізгі құндылықтары мен идеалдары. Әлеуметтік жұмыстағы Объектілік қатынастардың қозғалуы. Әлеуметтік жұмыстың мазмұны мен құралдары. Әлеуметтік жұмыстың қолданбалы сипаты. Әлеуметтік жұмыстағы кәсіби қызмет шеңбері.Адамзат үшін әлеуметтік жұмыстың маңыздылығы.Әлеуметтік жұмыстың мәнін түсінудің заманауи тәсілдері. Әлеуметтік жұмыстың жүйелі сипаты. Әлеуметтік жұмыс қоғамдық феномен ретінде, практикалық қызмет, оқу тәртібі, дайындық бағыты, кәсіп, саясат,әлеуметтік институт, ғылым саласы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік институттар мен процестер
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік жүйені зерттеудің әлеуметтік тәсілдері. Әлеуметтік жүйе түсінігі. Әлеуметтік стратификация теориясы. Әлеуметтік жүйелердің типологиясы. Әлеуметтік жүйелердің ерекшеліктері. Әлеуметтік құрылым, әлеуметтік жүйенің бір түрі ретінде. Әлеуметтік жүйелердің бақылау функциясы. Әлеуметтік институттар мен ұйымдар әлеуметтік жүйе ретінде. Қазақстандағы қазіргі әлеуметтік жүйелердің сипаттамасы. Жаңа әлеуметтік жүйелер және олардың сипаттамасы. Қазақстанның әлеуметтік құрылымының болашағы. Оның дамуының негізгі тенденциялары. Әлеуметтік институттар мен ұйымдарды зерттеу пәні.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету
  Несиелер: 6

  Отбасын, әйелдер мен балаларды әлеуметтік қорғаудың құқықтық негіздері. Әлеуметтік кепілдіктері жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды қорғау. Отбасылық құқық негіздері: неке-отбасылық құқықтық қатынастардың пайда болу негіздері. Объектілер, субъектілер,отбасылық құқықтық қатынастардың мазмұны. Отбасылық құқықтық қатынастардың түрлері. Отбасы құқығы: отбасылық қатынастағы алименттік міндеттемелер. Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар. Баланың құқықтық мәртебесі. Іске асыру құқықтық бала мәртебесі. Баланың жеке, әлеуметтік-экономикалық құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Гендерлік саясат
  Несиелер: 3

  Гендер ұғымы. Гендерлік теңсіздікті талдау гендерлік зерттеулердің негізгі мақсаты ретінде. Гендерлік қатынастар, гендерлік тәжірибе, гендерлік рөлдер, қоғамның гендерлік құрылымы, гендерлік стереотиптер, гендерлік сана. Гендерлік әдістер. Гендерлік зерттеулердің қоғамдық практикалармен байланысы. Гендер жыныстың әлеуметтік конструкторы ретінде. «Жыныс» және «гендер» ұғымдарының дифференциациясы. Гендер феминистік саясат шеңберінде. Қазіргі Батыс теорияларындағы гендер ұғымын сыни талдау. Теорияның кезеңдері: әйел адамдарға қатысты зерттеулер – гендерлік зерттеулер –постгендерлік зерттеулер. 1960 жылдардың соңында АҚШ-та гендерлік зерттеулердің пайда болуы. Феминизм теориялары (либералды феминизм, социал-феминизм, радикалды феминизм, психоаналитикалық феминизм). Қоғамдағы жыныс мәдениетінің мәселелері, маскулиндік және феминдік стереотиптері. Қоғамдағы әйелдің жыныстық-жастық сипаттамасы және әлеуметтік мәртебесі. Әйел мен саясат: гендерлік аспект. Адам құқықтары контекстіндегі әйелдердің құқықтары. ҚР Отбасы және әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссиясы. Еңбек нарығындағы гендерлік теңдік. Гендерлік теңдік және денсаулық.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақ аруы
  Несиелер: 3

  "Қазақ аруы "пәнінің мәні мен мазмұны. Ежелгі заманнан бастап хан билігіне дейінгі Ханымның тарихи бейнесі. Қазақ қызы бейнесінің даму кезеңдері. Кеңестік заман кезіндегі әйел - мемлекет қайраткерлерінің бейнесі. Отан қорғаушы әйелдер - ерлік бейнесі . Заманауи ханым бейнесі – үкімет басындағы әйелдер. Отбасылық тәрбие. Отбасы және неке мәселелері бойынша тарихи негіздер мен заңдылықтар. Отбасылық өмірге дайындық. Некелік ақыл-ой дәстүрлерін сақтау және тәрбиелеу. Жаңа отбасын тәрбиелеу. Отбасындағы қалыңдық бейнесі, жаңа туған нәрестенің пайда болуы және оны күту дәстүрі . Отбасында ерлі-зайыптылар, әке бейнесі. Ата мен әкенің, әже мен ананың отбасылық дәстүрлері. Отбасында қыздарды тәрбиелеу қағидаттары. Отбасындағы қыздардың әлеуметтік рөлі. Қыздарды моральдық-этикалық тәрбиелеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлеуметтік жұмыс теориясы
  Несиелер: 6

  «Әлеуметтік жұмыс теориясы» – қазіргі қоғамдағы әлеуметтік жұмыстың мәні, алғышарттары, технологиялары және әлеуметтік білім мен әлеуметтік зерттеу әдістерінің әлеуметтік жұмыс тәжірибесіндегі орны туралы түсінік қалыптастыру. Курс әлеуметтік жұмыстың негізгі технологиялары мен нормативтік базасын, индивид, отбасы, топ, ұйым немесе қауымдастық деңгейіндегі әлеуметтік жұмыстың ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлеуметтік жұмыстағы жаһандану мәселелері
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік жұмыстың жаһандану негіздері. Әлеуметтік жұмыста жаһанданудың құрылымы. Жаһанданудың байқауының әдістемесі және әлеуметтік жұмыстың әдістері. Рөлдің және жаһанданудың атқаратын қызметінің Кәсіби маңызы және жаһанданудың атқаратын қызметтері. Болжам және жаһандануды жобалау әлеуметтік жұмысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлеуметтік қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік қауіпсіздік тұжырымдамасмы және оның адамның жеке және ұжымдық өмірімен байланысы және сапаны құрайтын әлеуметтік параметрлердің мәні өмір. Адам қауіпсіздігі білімінің құрылымы. Қауіптілік (денсаулық) және тәуекел теориясы туралы ілім. Кездейсоқ иттер. "Қауіп"термині. Қауіп" және" қауіп"," авария қаупі","зиян". Қауіп-қатер әсерінің сандық сипаттамасы ретінде. Бағалау: жиілікті талдау, салдарлар мен олардың үйлесімдерін талдау. Тәуекелді анықтаудың 4 әдістемелік тәсілі. Қауіптіліктің жеке және әлеуметтік тәуекелі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Әлеуметтік жұмыс қайшылықтары.
  Несиелер: 5

  Қоғамдық құбылыстарды ғылыми тұрғыдан зерттеулер басталғаннан бері ғасырлар бойы қақтығыссыз қоғамның теориялық түсініктері, оны нағыз өмірде қолдануға да әрекет жасалып келді. Өкінішке орай бұл талпыныс сәтсіз аяқталып, бұрынғыдан да қатал қақтығыстар туындай бастады. Қазіргі кездегі конфликтілер – күнделікті шындық. Қоғамдағы саяси-әлеуметтік феномен.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қолданбалы шетел тілі
  Несиелер: 5

  Аударманың лексикалық мәселелері. Халықаралық сөздер және аудару тәсілдері. Мақала мен сөйлемдерді аудару ерекшеліктері. Пассивті құрылымдарды аудару. Инфинитивтілік. Герундие. Инфинитивтіліктен герундиеге айналдыру Есімше және көсемше. Есімше мен көсемшеге айналдыру тәсілдері. Кедергі конструкциялары. Эллипстік конструкциялар.Эффотикалық конструкциялар. Ағылшын тілінің модальды етістіктерін аудару ерекшеліктері. Етістіктің рай категориялары

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Мамандықтың пәндік саласына шетелдік кәсіптік бағытталған тілде кіріспе. Базалы категориялы тұжырымдамалық аппарат - ол өзінің шет тілдеріндегі сөйлеу мәнерінде. Кәсіби және ғылыми терминология. Арнайы кәсiптiк-бағытталған материалдар және оны нақты кәсiби жағдайларда пайдалану. Мамандық бойынша шет тілдегі пәннің мазмұнын сипаттау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік жұмыс экономикасының принциптері мен әдістері. Әлеуметтік жұмыстың экономикалық кеңістігі. Халықтың материалдық әл-ауқаты және оның дифференциациясы. Мемлекеттердің әлеуметтік саясаты. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі отбасының экономикалық қызметі. Әлеуметтік жұмыстың ұйымдық-экономикалық негіздері. Әлеуметтік жұмысты қаржыландыру. Әлеуметтік қызмет жүйесіндегі шаруашылық есеп және кәсіпкерлік қызмет. Әлеуметтік саланың жалпы бейінді және мамандандырылған кәсіпорындарының экономикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Елдегі және шет елдегі әлеуметтік жұмыс
  Несиелер: 5

  Елдегі және шет елдегі әлеуметтік жұмыстың оқу курсы елдегі әлеуметтік жұмыстың жүйесінің маңыздылығын көрсетеді, және осы проблеманың әлеуметтік жағдайлар мен процестерінің құрылымдағы мекенін көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Азаматтың әлеуметтік-психологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Танымдық процестердің психологиясы; жеке түлға психологиясы; жеке түлға дамуының феноменологиясы; қогамдағы адамның психологиясы; адам іс-әрекеті және адамдардың қарым-қатынасы, адамдардың қарым-қатынастары; адамдардың бір-бірін түсінуі және қабылдауы; кіші топтардың даму феноменологиясы; маманның кәсіби түлғалық статусының қалыптасуының елеуметтік психологиялық аспектілері, Әлеуметтік психология пәні мен оның құрылымы; әлеуметтік психологияның әдістемесі мен әдіс-намалығы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қоғамның әлеуметтік жүйесі
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік жүйенің мәні мен мазмұнын ашу, оның өзекті мәселелерін айқындау және сол негізінде студенттерге берген мен білім сана ойлау дағдысын қалыптастыру арқылы қоғамның әлеуметтік жүйесін түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлеуметтік жұмыстың технологиялары мен әдістері
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеу методологиясының негіздері. Әлеуметтік жұмыстағы ғылыми зерттеу. Әлеуметтік жұмыстағы зерттеуді жоспарлау. Ғылыми проблеманы теориялық зерттеу.Алғашқы ақпаратты алу әдісі ретінде сұрау. Сұхбат және сұхбат жүргізу әдістемесі. Әлеуметтік сараптама әдістемесі. Әлеуметтік эксперимент. Бақылау Әлеуметтік жұмыстағы зерттеу әдісі ретінде. Құжаттарды талдау әдісі және оның әлеуметтік жұмыстағы маңызы. Әлеуметтік жұмыстың түрлі аспектілерін зерттеу әдістемесі. Адам өмірінің түрлі салаларында және адамдардың әртүрлі топтарымен әлеуметтік жұмыс технологиясының негізгі түрлері, формалары мен әдістері. Әлеуметтік диагностиканы, профилактиканы, әлеуметтік бейімделуді, әлеуметтік терапияны және әлеуметтік оңалтуды жүзеге асыру ерекшеліктері. Әлеуметтік сараптама және модельдеу технологиясы. Әлеуметтік жұмыс технологиясындағы жаңашылдық мәселелері: заңдылықтар, механизм, процедуралар, әдістер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлеуметтік жұмыстың психологиясы
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі психоәлеуметтік жұмыс; психоәлеуметтік жұмыс түсінігі; оның әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі орны мен рөлі; психоәлеуметтік жұмыс объектілері; Әлеуметтік қызметтердегі психоәлеуметтік жұмыстың нормативтік-құқықтық негіздері. Әлеуметтік жұмыстағы Психодиагностика. Психоәлеуметтік технологиялар (тренингтер, Отбасылық психотерапия, жеке және топтық психотерапия, ойын терапиясы, социопсихотерапия және т. б.). Жеке жұмыс, кеңес беру. Әлеуметтік қызмет көрсету, білім беру, денсаулық сақтау, әскер, құқық қорғау органдарының ұйымдары мен мекемелеріндегі, халықтың әртүрлі топтарымен психоәлеуметтік жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлеуметтік жұмыстағы әлеуметтік қызметтер
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік жұмыстағы адам құқықтары, жынысына, тіліне, дініне, саяси көзқарастарына, әлеуметтік және ұлттық шығу тегіне және дүниеге келуі немесе басқа жағдаяттары сипатталады. Әлеуметтік жұмыста адам баласы еңбекке, әлеуметтік қамтамасыз етуге, әлеуметтік қамсыздандыруға, отбасыға, білімге, бостандыққа және өмір деңгейінің жеткілікті болуына құқылы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлеуметтік жұмыстағы қоғаммен байланыс
  Несиелер: 5

  Ұйым мен оның жұртшылығының арасындағы коммуникацияларды орнату және қолдау бойынша басқару функциясы. Қоғамдық пікірдің жай-күйі туралы ұйымды хабардар ету және оған барабар ден қоюға ,басшылыққа дейін жұртшылықтың мүдделерін жеткізуге көмек көрсету қызметтің негізгі құралы ретінде зерттеулер мен адал ашық қарым-қатынас қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлеуметтік әл-ауқаттың қазіргі заманғы негіздері
  Несиелер: 5

  Кедейлікпен күрестің тарихи аспектілері. Антикалық және жаңа заман философтарының еңбектеріндегі әлеуметтік әл-ауқат теориясының философиялық аспектілері. Әлеуметтік әл-ауқат теориясының экономикалық аспектілері. Әлеуметтік әл-ауқат теориясының социологиялық аспектілері. Әлеуметтік тәуекелдер және адамзаттың басты қаупі. Гиденс, Лумэн және т. б. жұмыстарындағы қауіп түсінігі. Халықтың әлеуметтік әл-ауқаты туралы отандық авторлар. Әлеуметтік әл-ауқатқа еуропалық көзқарас. Қазіргі заманғы әл-ауқат теориясы және әлеуметтік саясат Батыс елдері. Халық қоныстандыру теориясы. Қазіргі әлемде қанша адам өмір сүруі керек. Әлеуметтік сақтандыру тұжырымдамасы. Жалпыға ортақ әл-ауқат мемлекеті. XXI ғасырдың әлеуметтік мәселелері. Отандық кедейліктің ұлттық белгілері. Қайта құру дәуірінің кедейлігі. Қазіргі Қазақстандағы кедейлік ұғымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлеуметтік жұмыстың этикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік еңбек табиғаты. Әлеуметтік жұмыстағы моральдық нормалар мен қағидаттар. Қоғамдық сыйластық пен қайырымдылықтың қалыптасуы мен дамуындағы адамгершілік дәстүрлер. Әлеуметтік қызметкердің кәсіби этикасы. Негізгі ұғымдар мен принциптер. Әлеуметтік қызметкердің моральдық қасиеттері. Әлеуметтік жұмыстағы зерттеулердің моральдық мәселелері. Клиентпен қарым-қатынас этикасы. Үкіметтік және үкіметтік емес ұйымдармен өзара қарым-қатынас этикасы. Серіктестік этикасы халыққа әлеуметтік қызмет көрсету саласындағы мамандардың өзара қарым-қатынасы. Ұлттық (этно) - әлеуметтік жұмыстағы адамгершілік қатынастардың аймақтық ерекшеліктері. Деонтология Этика бөлімі ретінде, борыш және тиісті ғылым. Қоғамның тіршілік әрекетінің нормативтік реттелуі. Жүйе ішіндегі әр түрлі өзара қарым-қатынастағы әлеуметтік қызметкердің борышы мен жауапкершілігі. Әлеуметтік жұмыстағы өзара әрекеттестіктің жекелеген түрлерінің деонтологиясы. Кәсіби қатынастар жүйесіндегі Деонтология ұжымдардың.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг
  Несиелер: 5

  "Әлеуметтік қызметтердің стандарттары мен мониторингі".Әлеуметтік жұмыс саласында экономикалық сауаттылық мен экономикалық мәдениетін қалыптастыру. Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздерін зерделеу, экономикалық ойлау. Қазіргі экономикалық заңдар, санаттар. Экономикалық мінез-құлық, деңгей, іскерлік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлеуметтік медицина негіздері
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік медицина пәні (гигиена, Қоғамдық денсаулық сақтау). Мәдениеттегі гигиенаның орны мен рөлі. Әлеуметтік медицинаның қалыптасуы. Денсаулық сақтаудағы негізгі екі бағыт, Медицина мектебі (Денсаулық сақтау) және оның тарихи даму кезеңдері. Медициналық білім құрылымы.Ауру (денсаулық) туралы ілім. Ауру(өлім), Денсаулық-кездейсоқ медициналық құбылыстар. Әлеуметтік медицинаның негізгі мәселелері. Қоғамдық денсаулық сақтаудың классикалық анықтамасы. Салауатты өмір салты (денсаулық сақтау). Қазіргі күйіктің белгілері. Әлеуметтік медицина (гигиена) және әлеуметтік жұмыс. Медицина әлеуметтануынан Денсаулық социологиясына. Бастапқы медициналық-санитарлық көмек (БМСК).

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Әлеуметтік геронтология
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік геронтологияның даму тарихы мен ғылыми пән ретінде қалыптасуы; әлеуметтік геронтологияны зерттеудегі негізгі бағыттар; қартаюдың әлеуметтік-демографиялық аспектісі; қазіргі кездегі Қазақстандағы әлеуметтік-демографиялық мәселелер; қоғамдағы қарт адамның жағдайы тарихи аспектілері; қоғамдағы қарттықтың стериотиптері; қартаюдың әлеуметтік теориялары; қарттық кездегі денсаулық жағдайы; қарттық кездегі жалғыздық феномені: экономикалық және әлеуметтік аспектілер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Әлеуметтік сақтандыру жүйесі
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік саясат, экономика жағдайға байланысты әлеуметтік қамсыздандыру жүйесіне қарай бағытталуы керек. Нарық экономикаға көшу кезеңінде ең негізгі бағыт-халықты әлеуметтік қамтамасыз етіп, өңдеуде. Нарыққа көшу әлеуметтік қорғау мәселесін бағаның өсіп, жұмыссыздықтың көбеюіне байланысты осының барлығы халықтың тұрмысының нашарлауының басты себебі болуда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қарт адамдармен және олардың отбасымен жұмыс
  Несиелер: 6

  Көмекке мұқтаж қарт адамдар және олардың отбасымен әлеуметтік жұмыс. Әлеуметтік геронтологияның даму тарихы мен ғылыми пән ретінде қалыптасуы. Әлеуметтік геронтологияны зерттеудегі негізгі бағыттар.Қартаюдың әлеуметтік-демографиялық аспектісі. Қазіргі кездегі Қазақстандағы әлеуметтік-демографиялық мәселелер. Қоғамдағы қарт адамның жағдайы тарихи аспектілері. Қоғамдағы қарттықтың стериотиптері. Қартаюдың әлеуметтік теориялары. Қарттық кездегі денсаулық жағдайы, қарттық кездегі жалғыздық феномені: экономикалық және әлеуметтік аспектілер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Тұрғындардың түрлі топтармен әлеуметтік жұмыс
  Несиелер: 6

  Тұрғындардың түрлі топтарымен әлеуметтік жұмыс. ҚР Халықты әлеуметтік қорғау заңдарымен, әлеуметтік қорғау. Ережелер мен нормаларды, әлеуметтік қорғауды ұйымдастыру. Тұрғындардың қауіпсіздігі және халықты әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік басқару және бақылауды. Әлеуметтік қызмет процесінде халықтың қауіпсіздігі және халықты әлеуметтік қорғау. Азаматтардың құқықтары мен кепілдіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Халықты еңбекпен қамтамасыз ету және оны реттеу
  Несиелер: 4

  Нарықтық экономикалық жағдайдағы тұрғындарды еңбекпен қамту мәселелері; тұрғындарды еңбекпен қамту әлеуметтік экономикалық саясаттың компоненті ретінде; еңбек нарығы және оны реттеу; қоғамдағы өтпелі кезең, тұрғындардың еңбекпен қамту мәселелерінің шиеленісуі; тұрғындарды еңбекпен қамтамасыз етудің мемлекеттік және аймақтық бағдарламалары; еңбек нарығындағы ырықсыз және белсенді саясат; еңбектің әлеуметтік-сегменттік нарығы; еңбекпен қамтамасыз етуді басқару және әлеуметтік әріптестік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Халықты әлеуметтік қорғаудағы Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік саясаты.
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік-саяси жұмыстарды орталықтандыру қазіргі уақытта қазақстандық қоғам үшін өзекті мәселе болып табылады. Әлеуметтік саясаттың ең танымал аспектілері саяси-тарихи аспектілер, бұқаралық-саяси аспект, әлеуметтік-гуманитарлық және саяси технологиялардың құқығы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Діни көзқарастар мен әлеуметтік қорғау
  Несиелер: 6

  Дін әлеуметтануы тәсiлдерi арқылы ар-ұждан бостандығын iске асыруға септеседi. Ар-ұждан бостандығы ұғымын қалыптастыра отырып, бұл мәселе бойынша құқықтық нормалар жөнiнде ақпарат бере отырып, ол жеке тұлғаның азаматтық сапаларының қалыптасуына септеседi, белгiлi бiр әлеуметтiк-саяси процесстерде де бағдар бередi, дiни мәселедегi әр түрлi партиялардың және қоғамдық қозғалыстардың саясатындағы жалпы және ерекше жайттарды анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Әлеуметтік жұмыстың менеджменті
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік жұмыс менеджменті. Басқару жүйелері, әлеуметтік институттар және олардың типологиясы. Түсініктердің арақатынасы: билік, бедел, басшылық, көшбасшылық. Әлеуметтік-басқару әсерінің түрлері мен әдістері. Басқару жүйелерінің ауысуының әлеуметтік циклы. Өзін-өзі басқарудың, өкілдік және әкімшілік басқарудың ерекшеліктері мен әлеуметтік тиімділігі. Әлеуметтік-басқарушылық шешімді құру принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлеуметтік жұмыстағы болжау мен жобалау
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік жұмыстың жобасы мен болжауы типтерді құру процесі мүмкін болатын немесе расындағы объекттің көрінісі, шамасы - үнемді қорытындысы оқу-әдістемесі мен практикалық көрінісінің жобалау жолдарын анықтап жаңа процестер құру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі дағдарыс орталықтары
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі дағдарыс орталықтары. Дағдарыс орталықтарының қызмет аясы. Әлеуметтік дағдарыс орталықтарының түрлері.Орталық жұмыстарының клиникалық, ғылыми тәсілдері. Зерттеу әдістері. Сыни жағдайлар мен дағдарыстарда жеке тұлғаға психологиялық көмек көрсету технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлеуметтік зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік процестерді болжаудың әдіснамалық негіздері. Әлеуметтік болжаудың пайда болу және даму тарихы. Әлеуметтік ғылымдағы жаңа бағыт ретінде әлеуметтік болжаудың қалыптасуы. Әлеуметтік болжамдау формалары. Әлеуметтік болжамдау әдістері. Әлеуметтік болжамдау принциптері, шарттары және сипаттамалары. Әлеуметтік процестерді зерттеудегі модельдеу. Әлеуметтік мәселелер болжау және модельдеу объектісі ретінде

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Коммуникативті менеджмент(Minor)
  Несиелер: 5

  Коммуникацияны басқарудың теориялық негіздері.Коммуникациялық процестің құрылымы мен ерекшеліктері .Коммуникация процесіндегі ақпараттық кедергілер.Коммуникациялық менеджментті қолдану салалары. Ұйымның сыртқы және ішкі коммуникациялық аймақтарының құрылымы.Ақпаратты басқару ұйымның ресурстары. Ұйымдастыру коммуникацияларын жетілдіру жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлеуметтік коммуникация теориясы (Minor)
  Несиелер: 5

  Коммуникацияның қарапайым және ғылыми түсінігі.Мән мәселесі. Түсіну мәселесі. Әлеуметтік кеңістік және уақыт.Коммуникациялық қызметтің түрлері, деңгейлері және нысандары. Коммуникациялық қызмет түрлері. Әлеуметтік жады.әлеуметтік коммуникациялардың эволюциясы.әлеуметтік ақпарат.коммуникациялық қажеттіліктер. Әлеуметтік-коммуникациялық институттар. Әлеуметтік коммуникация ғылыми таным объектісі және пәні ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлеуметтік жұмыстағы әкімшілік, ұйымдастыру және басқару
  Несиелер: 5

  Басқару ойының даму тарихы. Әлеуметтік басқарудың әлеуметтік мәні, принциптері және функциялары. Ұйымдардағы басқару қызметінің ерекшеліктері. Әлеуметтік жұмысты басқарудың мәні мен мазмұны. Әлеуметтік жұмыстағы басқарудың ұйымдық құрылымы. Әлеуметтік жұмыста әкімшілік ету. Әлеуметтік қызмет басқарудың институционалдық негізі ретінде. Әлеуметтік сала мекемелерінде іс жүргізуді ұйымдастыру. Басқару мәдениеті Әлеуметтік жұмыс тиімділігінің шарты ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Адам құқығының әлеуметтік жұмыстағы орны
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік жұмыстағы адам құқықтары нәсіліне, түр-түсіне, жынысына, тіліне, дініне, саяси көзқарастарына, әлеуметтік және ұлттық шығу тегіне және дүниеге келуі немесе басқа жағдаяттары сипатталады. Әлеуметтік жұмыста адам баласы еңбекке, әлеуметтік қамтамасыз етуге, әлеуметтік қамсыздандыруға, отбасыға, білімге, бостандыққа және өмір деңгейінің жеткілікті болуына құқылы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлеуметке қатерлі балалармен және олардын отбасымен әлеуметтік жұмиыс
  Несиелер: 5

  Отбасы кіші әлеуметтік топ ретінде. Көп балалы отбасы ұғымы және оның ерекшеліктері. Қазіргі заманғы көп балалы отбасының негізгі проблемалары: материалдық жағдайы, тұрғын үй жағдайы, толық емес тамақтану. ҚР Мемлекеттік отбасылық саясаты. Әлеуметтік жұмыс және оның қоғам өміріндегі рөлі. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі отбасымен әлеуметтік жұмыс.Отбасымен әлеуметтік жұмыс кәсіби қызмет ретінде. Әлеуметтік тәуекел отбасыларымен әлеуметтік жұмыс. Отбасымен әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман қызметінің принциптері. Отбасын әлеуметтік қорғау принциптері. Заманауи отбасына көмек көрсету модельдері. Отбасына әлеуметтік көмек көрсету қызметі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Жастар әлеуметтік жұмыстың объектісі ретінде; жастардың жас ерекшелігінің әлеуметтік-психологиялық жәнс әлеуметтік-мәдени сипаттамасы; жастардың әлеуметтік және әлеуметтік-психологиялық мәселелері, қоғамның ерекше демографиялық тобы ретінде, жастарды әлеуметтік қорғау жүйесі. Жастармен әлеуметтік жұмыстың мемлекеттік құқықтық негіздері; мемлекеттік жастар саясаты; жастармен жұмыс жүргізудегі әлеуметтік жұмыстың технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Еңбек қатынастарының этикасы (Minor)
  Несиелер: 5

  Әдеп. Этика тарихы мен принциптері. Этиканың қазіргі түрлері.Құқықтық этика. Еңбек қарым-қатынасы.Этикалық және экономикалық еңбек қатынастары. Құқықтық сана.Моральдық қағидалар.Еңбек құқығының принциптері.Гуманизм принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Виртуалды шындық коммуникациясы (Minor)
  Несиелер: 5

  Виртуалды шындық феномені. "Виртуалистика" Ұғымдары.Коммуникативтік кеңістік.Виртуалды кеңістік.Жаһандану.Виртуалды шындық қарым-қатынас этикасы. Әлеуметтік желілер. Виртуалды шындық ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлеуметтік жұмысты әлеуметтік-педагогикалық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік-педагогикалық қызмет. Әлеуметтендіру әлеуметтік-педагогикалық құбылыс ретінде. Қазіргі Қазақстандағы әлеуметтік-педагогикалық қызметтің инфрақұрылымы. Әлеуметтік-педагогикалық қызмет объектілері. Әлеуметтік-педагогикалық зерттеу. Әлеуметтік тәрбие және оқыту: мәні мен мазмұны. Әлеуметтік тәрбие мен оқытудың технологиялары мен әдістері. Девиантты мінез-құлық негізгі әлеуметтік-педагогикалық мәселе ретінде. Халықтың түрлі категорияларымен жұмыс жасаудағы әлеуметтік педагогикалық технологиялар. Әлеуметтік тәрбие мен оқытудың белсенді және интерактивті әдістері. Әлеуметтік-педагогикалық қызметтің психотерапиялық және көркем-шығармашылық әдістері. Әлеуметтік-педагогикалық диагностика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Консультативті қызмет негіздері (Minor)
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік кеңес беру.Әлеуметтік кеңес беру түрлері.Әлеуметтік кеңес беру негіздері.Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру. Байланыс кеңес беру.Қашықтықтан кеңес беру. Консультативтік сұхбат жүргізу технологиясы.Қарт адамдар мен мүгедектерге кеңес беру, отбасылық кеңес беру, халықты жұмыспен қамту мәселелері бойынша кеңес беру, мамандарға түзету кеңес беру (супервизорлық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлеуметтік мекемелердегі әлеуметтік жұмысты ұйымдастыр
  Несиелер: 6

  Білім беру жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс. Денсаулық сақтау жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс. Пенитенциарлы мекемелердегі әлеуметтік жұмыс. Мәдени-бос уақыт іс-әрекет жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс. Қала және ауыл аймақтарындағы әлеуметтік жұмыс. Өндірістегі әлеуметтік жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Жекелеген топтардағы адамдарға әлеуметтік көмек
  Несиелер: 6

  Жекелеген топтардағы адамдарға әлеуметтік көмек пәнін оқыту мен меңгеру бiлiм жүйесiн гуманитаризациялауға, әлемдiк және отандық мәдениет жетiстiктерiне, студент жастардың өз дүниетанымдық позицияларын, рухани қызығушылықтары мен құндылықтарын еркiн айқындауға үлесiн қосады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтарын және өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымды көрсету;

 • Код ON2

  Философия, әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологияның базалық білімін ескере отырып, тұлғааралық, Әлеуметтік және кәсіби коммуникацияның әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру;

 • Код ON3

  Тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде коммуникацияға кіру;

 • Код ON4

  Жеке қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін: интернет-ресурстарды, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша мобильді сервистерді пайдалану;

 • Код ON5

  Өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім беру траекториясын құру, дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтына бағдарлану;

 • Код ON6

  Ғылыми-педагогикалық, теориялық білімін әлеуметтік-педагогикалық және білім беру саласында қолданады. Әлеуметтік жұмыс саласында әлеуметтік–педагогикалық, психологиялық кеңес беру қызметін ұйымдастырады;

 • Код ON7

  ҚР заңнамалары мен құқықтық жүйесінің негіздерін, кәсіби іс-әрекет саласындағы адамгершілік-этикалық нормалар мен құқықтарын біледі;

 • Код ON8

  Тұрғындардың өмір сүруі, индивидуалды қажеттілігі, әлеуметтік қамсыздандырылуы, құқықтарының қорғалуы жағдайларына салыстырмалы талдау жасай отырып баға береді. Әлеуметтік мәселелерді шешу, әлеуметтік қызметті, әлеуметтік көмекті ұйымдастыру барысында заманауи әлеуметтік жұмыс технологияларын қолданады;

 • Код ON9

  Қызмет көрсету, әлеуметтік қорғау, әлеуметтік жұмыс мамандарын басқару саласын үйлестіреді. Әлеуметтік қызметтер нарығында әлеуметтік мәселелерге назар аудара отырып маркетингтік технологияларды пайдаланып, әлеуметтік жұмыс мамандарының имджін қалыптастырады. Әлеуметтік жұмыс қызметін жүзеге асыруда мемлекеттік, жеке меншік әріптестікті орнатады.Әлеуметтік жұмыс қызметі мен қызмет көрсету саласында қоғамдағы әлеуметтік үдерістерді анықтайды, үлгілеу және болжау жасайды, әлеуметтік жобаларға сараптамалық баға береді;

 • Код ON10

  Кәсіби қызметті жүзеге асыру барысында әлеуметтік мәдениет және кәсіби-этикалық талаптарды орындап, кәсіби қызмет ерекшелігін ескере отырып қарым-қатынас жасайды;

 • Код ON11

  Кәсіби қызметте қазіргі жаһандық, ұлттық, аймақтық ерекшеліктерді ескеріп, негізгі заңнамаларды меңгеріп, әсіресе медицина саласында , мамематикалық талдау, үлгілеу, теориялық және эксперименталдық зерттеу әдістерін қолданады;

 • Код ON12

  Индивидттер мен топтарға әлеуметтік-психологиялық көмек көрсетеді. Медициналық-әлеуметтік жұмысты ұйымдастырады;

6B10201 Әлеуметтік жұмыс
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B090 Әлеуметтік жұмыс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B10201 Әлеуметтік жұмыс
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B090 Әлеуметтік жұмыс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B10201 Әлеуметтік жұмыс
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B090 Әлеуметтік жұмыс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B10201 Әлеуметтік жұмыс
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B090 Әлеуметтік жұмыс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B10201 Әлеуметтік жұмыс
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B090 Әлеуметтік жұмыс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B10201 Әлеуметтік жұмыс
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B090 Әлеуметтік жұмыс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top