Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02106 Арт-менеджмент в Қазақ ұлттық өнер университеті

 • Киноөнер
  Несиелер: 3

  Пәнде кино өнерінің қалыптасу тарихы, киноөнер түрлері мен жанрлары, кинематографиялық мектептердің тарихы, киноөнерудің заманауи индустриясы зерттеледі.

  Селективті тәртіп
 • Мәдениет экономикасы
  Несиелер: 3

  Зерттеу объектісі адамның қатысуымен және ортаның әсерін ескере отырып, ұйымды үнемді басқару жөніндегі қызмет болып табылады. Мәдениет экономикасы ғылыми-қолданбалы және оқу пәні ретінде. Мәдениет экономикасының объектісі және пәні. Мәдениет экономикасының пайда болуы және негізгі теориялық көзқарастар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің алдына жақын, алыс шетелдердегі ойын-сауық индустриясының тәжірибесін және отандық тәжірибені пайдалана отырып, ойын-сауық қызметін құру, жоспарлау және ұйымдастыру бойынша іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру міндетін қояды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер тарихы және теориясы негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу тарихи дәуірлер мен стильдердің эстетикалық құндылықтарының контекстінде өнер теориясы мен әр түрлі өнер түрлерінің тарихи даму үрдісі саласында болашақ мамандардың базалық білімін қалыптастыру үшін үлкен маңызға ие.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Арт-индустриядағы жарнама және PR
  Несиелер: 5

  Курста нарықтық қатынастар жағдайында арт-индустриядағы жарнама және PR қарастырылады. Осы проблеманы талдау тәжірибесі негізінде осы қатынастар жүйесінде арт-индустрияның дамуына әсер еткен оң және теріс үрдістер баяндалады, сондай-ақ осы үдерісте мемлекеттің рөлін ескере отырып, арт-индустрияның ерекшеліктерін, осы бағытты дамытудың үрдістері мен перспективаларын қалыптастыру аспектілері ашылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  "Менеджмент" пәні студенттердің қазіргі заманғы менеджменттің негізгі концепциялары туралы, басқарудағы негізгі ұстанымдар мен ұстанымдар туралы, басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістерін оқып білу; нақты жағдайларды талдай білу және диагностикалай білу, мақсаттар, міндеттер қою және оларды шешу әдістерін табу білігін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Курс барысында студенттерге маркетингтің негізгі ұғымдары мен функциялары; басқаруға маркетингтік тәсілдің құралдары; қазіргі заманғы маркетингтік стратегияларды құру, маркетингтік қызметтің перспективалық түрлері анықталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоспарлау және бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Курс бухгалтерлік есептің теориялық және әдіснамалық аспектілері туралы білім жүйесін қалыптастыруға, бухгалтерлік ақпараттық жүйені ұйымдастыру және қызмет ету ерекшеліктерімен танысуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Продюсирлеу
  Несиелер: 5

  Пән өз алдына продюсерлік қызметті, шығармашылық ұжымдармен жұмысты, өнер саласындағы бизнесті ұйымдастыру технологиясын, продюсерлік қызметтегі шығармашылық ерекшелікті зерттеу міндетін қояды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сөйлеу мәдениеті және іскерлік қарым-қатынас
  Несиелер: 5

  Курста заманауи маманның коммуникативтік құзыреттілігінің сипаттамасы қарастырылады. Негізгі екпін сөйлеу мәдениеті мен сөйлеу этикеті дағдыларын жетілдіру қажеттілігіне жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәдени-ойын-сауық индустриясы
  Несиелер: 5

  Пән алдына заманауи ойын-сауық индустриясының ұғымдық аппаратының негізгі санаттарын қалыптастыру, ойын-сауық процестерін ұйымдастыру, базалық теориялық ережелер міндетін қояды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәдениет саласындағы бизнесті ұйымдастыру технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән өз алдына өнер саласында бизнесті ұйымдастыру технологиясын, бизнес технологиядағы шығармашылық құрамдас ерекшелікті зерттеу бойынша міндет қояды

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Театр, көрме және мұражай ісін ұйымдастыру негіздері
  Несиелер: 5

  Пән алдына театр, көрме және мұражай ісін ұйымдастыру негіздерін зерделеу міндетін қояды. Әрбір өнер түріне арналған қызмет ерекшелігі, ұйымдастыру және жоспарлау нысандары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Авторлық және жапсарлас құқық
  Несиелер: 3

  Пән студенттердің авторлық құқықтарды құқықтық реттеудің құқықтық аспектілері бойынша білімін, авторлық және сабақтас құқық саласындағы құқықтық реттеудің мәні мен әдістерін қалыптастыру міндетін алға қояды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білім жүйесін қалыптастыру және осы негізде осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды әзірлеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Фандрайзинг
  Несиелер: 5

  Курс мәдениет және өнер саласында фандрайзингтік қызметті енгізу принциптері мен әдістерін меңгеруге бағытталған, пәннің негізгі терминдері мен ұғымдарын баяндайды, тәуелсіз құрылымдарда қаржылық қолдау таба білуде практикалық дағдыларды береді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Авторлық және жапсарлас құқық 1
  Несиелер: 5

  Авторлық құқық ұғымы және объектілері, субъектілері. Авторлық құқықты құқықтық реттеу. Авторлық және сабақтас құқықтарды қорғау тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шығармашылық қызметті материалдық және техникалық жарақтандыру
  Несиелер: 5

  "Шығармашылық қызметтегі материалдық және техникалық жабдықтау" курсында мәдениет және өнер саласындағы материалдық-техникалық қамтамасыз етудің негізгі ұғымдары, функциялары мен міндеттері баяндалған. Жабдықтауды жоспарлау және ұйымдастыру мәселелері, сондай-ақ мәдени-білім беру, музыкалық-көркем, мәдени-бос уақыт қызметін қамтамасыз ету мәселелері егжей-тегжейлі қаралды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арт-индустрия саласындағы қаржы
  Несиелер: 5

  "Арт-индустриядағы Қаржы" курсы студенттердің қаржы және несие мәні, қаржы-несие жүйесінің қызметі туралы теориялық білімдерін меңгеруіне бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жобалық технологиялар
  Несиелер: 5

  "Арт-индустриядағы жобалық технологиялар" курсы мәдени жобаларды жүзеге асыру бойынша білім кешенінен тұрады; мәдениет және өнер саласындағы жобалау қызметінің принциптері мен әдістерін игеруге бағытталған; пәннің негізгі терминдері мен ұғымдарын баяндайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жобаны басқару
  Несиелер: 5

  "Жобаны басқару" курсы студенттерде жобаны басқарудың заманауи технологиясы және өзінің болашақ кәсіби қызметінің міндеттерінде жобалық басқаруды қолдану принциптері туралы білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арт-индустриядағы нарық
  Несиелер: 5

  Курс Қазіргі заманғы арт-нарықтың жағдайы туралы түсінік береді.Мазмұны: негізгі құраушылары арт-нарық (объект-субъект, сегменттер және субсегменты нарықтың негізгі ойыншылары арт-нарықта).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Коммуникация теориясы
  Несиелер: 5

  Коммуникацияның механизмдері, принциптері және әдістері туралы тұрақты білім жүйесін қалыптастыру, коммуникацияның негізгі үлгілерімен, коммуникативтік актінің құрылымымен және коммуникацияның негізгі түрлері мен түрлерінің ерекшеліктерімен танысу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бос уақыт қызметін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің алдына жақын, алыс шетелдердегі ойын-сауық индустриясының тәжірибесін және отандық тәжірибені пайдалана отырып, ойын-сауық қызметін құру, жоспарлау және ұйымдастыру бойынша іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру міндетін қояды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Брендинг
  Несиелер: 5

  "Брендинг" курсы студенттердің брендті құру және басқару процесі ретінде брендинг , семиотикалық және коммуникативтік санат және брендинг ретінде брендтің теориялық және практикалық негіздерін меңгеруіне бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи бұқаралық мәдениет
  Несиелер: 3

  The subject is the formation of modern mass culture, especially mass culture in a global, post-industrial, information society, the study of the main forms and processes of modern mass culture.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнер әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Мәдениет әлеуметтануының тақырыптары: "мәдениет" ұғымын, оның қызметін, құрылымын, типологиясын зерттеу; мәдениетті талдау. Курста мәдениет әлеуметтануының қалыптасуы және әлеуметтік-мәдени практикалардың талдауы оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржы және несие
  Несиелер: 5

  "Қаржы және несие" курсы студенттердің қаржы және несие мәні, қаржы-несие жүйесінің қызмет етуі туралы теориялық білімдерін меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Адам ресурстарын басқару
  Несиелер: 5

  Курс студенттерде қазіргі ұйымның адам ресурстарын басқару саласында теориялық білімдерін қалыптастырады, сонымен қатар адам ресурстарын басқарудың түрлі әдістерін практикада қолданудың практикалық дағдыларын меңгеруге ықпал етеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі Мәдениет саясаты
  Несиелер: 5

  Пәннің пәні қазіргі кезеңдегі мәдени саясаттың негізгі ерекшеліктерін зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Оқу пәнінің мазмұны нарықтық экономика мен кәсіпкерліктің негізгі түсініктері мен заңдылықтарын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіпкерлік-білімсіз қазіргі экономикалық өмірде бағдарлануға қиын ғылым. Алайда экономикалық сауатты адам болу, бизнес, маркетинг, менеджмент, бухгалтерлік есеп негіздері туралы түсінік болу – уақыт талабы, әсіресе жастар үшін.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу жұмысы
  Несиелер: 5

  Білім алушылардың зерттеу қызметін жүргізу негіздерін зерттейді. Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін қою, гипотезаларды қалыптастыру және зерттеу объектілері мен заттарын таңдау. Зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және құрастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдениет саласындағы құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің өнер саласындағы реттеудің құқықтық аспектілері бойынша білімін, осы саладағы құқықтық реттеудің пәні мен әдістерін қалыптастыру міндетін алға қояды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мәдениеттегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Демократиялық құқықтық мемлекеттің мәдениет саласындағы Мәдени саясат тетіктері, басқару принциптері мен әдістері туралы тұрақты білім жүйесін қалыптастыру. Мәдениет саласындағы менеджменттің ерекшеліктері туралы тұтас түсінік қалыптастыру болжанатын менеджменттің жалпы принциптерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ивент менеджмент
  Несиелер: 5

  "Ивент-менеджмент" курсы студенттерде оқиғалы менеджментпен, іс-шараны ұйымдастыру процесімен, оны көпшілік кеңістігінде ілгерілетумен байланысты шараларды жүзеге асыру үшін қажетті негізгі теориялық және практикалық білімді қалыптастыруға және іс-шараларды ұйымдастырудың қазіргі заманғы құралдарын қолдана білуге бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Шығармашылық топтың басқару қызметін жүзеге асырады, мәдени және көркем іс-шараларды жоспарлайды және ұйымдастырады, стандартты емес жағдайларда ұйымдық және басқарушылық шешімдерді қолданады, тапсырмаларды бақылайды

 • Код ON2

  Шығармашылық жобаларды құру және жобалау, ақпарат сапасының критерийлерін анықтау, жобалық бизнесті жоспарлау әдістеріне ие болу, жобалық топ мүшелерінің біліктілігі мен ынтасы деңгейін анықтау, жобалық құжаттаманы дайындау, жобаны іске асырудың құралдары мен әдістерін пайдалану

 • Код ON3

  Жаңа бизнесті құрудың бизнес жоспарларын жасайды, компанияның өсу жоспарын есептейді, бюджет жобасын бағалайды, бюджеттің орындалуын бақылайды, көрсеткіштердің ауытқуларына талдау жасайды, қаржылық есептілік пен қаржылық болжамды талдау әдістерін қолданады. Брендті дамытудың стратегиялық жоспарларын жасайды.

 • Код ON4

  Шығармашылық процесті ұйымдастыра біледі, киноның мәнін және телевидение мен радио бағдарламаларын құру технологиясын біледі, жарнамалық науқан жүргізудің нысандары мен әдістерін таңдайды, жоба тобының іс-әрекеттерін таңдайды және үйлестіреді.

 • Код ON5

  Ұйымның имиджін жақсарту, брендті ілгерілету үшін PR-шараларды дайындау және ұйымдастыру, компания веб-сайтының мазмұнын басқару, тауарлар мен қызметтердің әр түрлі топтарына сұраныстың уәждемесін талдау, жарнаманың сапасын бағалау және бағалау бойынша іс-шараларды өткізу

 • Код ON6

  басқару қызметінде іскерлік қарым-қатынас формаларын түсіну және қолдану, талқылау, ұсыну, позициялық келіссөздер жүргізу, оларға айла-шарғы жасау және қарсы тұру техникасын қолдану

 • Код ON7

  авторлық құқық субъектілерінің құзыреттерін анықтау, сот ісінде көтерілген мәселелерді шешу кезінде зияткерлік меншік бойынша құқық қолдану ережелерін орындау, құқықтық тәуекелдерді бағалау, бағдарлау кәсіпорынды басқарудың құқықтық формалары

 • Код ON8

  Ғылыми зерттеудің негізгі әдістерімен жұмыс жасаңыз, жүйелік көзқарас пен жүйелік талдау принциптерін қолданыңыз. Әлеуметтік-мәдени саладағы менеджменттің теориялық негіздері туралы білімді тәжірибеге енгізу, басқарушылық шешімдерді табу және қабылдау.

 • Код ON9

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласында этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын қолданады және ұстанады.

 • Код ON10

  Бизнес-жоспарлар жасайды, оны жүзеге асыру жолдарын табады. Кәсіпкерлікті қаржыландыру және мемлекеттік реттеу негіздерін біледі.

Top