Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07107 Технологиялық машиналар мен жабдықтар (салалар бойынша) (1 жыл) в Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Магистратурада шетел тілін оқытудың негізгі мақсаты болашақ магистрдің кәсіби іс-әрекетіндегі тілді белсенді меңгерудің дағдылары мен біліктіліктерін ары қарай дамыта отырып халықаралық стандарттары шеңберінде комминукативтік құзіретін жүйелі тереңдету болып табылады. Магистратурадағы шетел тілі курсы сабақтастық талаптарына жауап береді және үш сатылы жоғары білім буындарының бірі болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ет және сүт өнеркәсібінің прогрессивті машиналары мен аппараттары
  Несиелер: 9

  Пәнді оқытудың мақсаты- игерілген білімді практикалық мақсаттарда пайдалану құндылығын анықтау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тағамдық шикізатты өңдеу әдістері
  Несиелер: 4

  Магистранттардың тамақ өндірісі саласындағы кәсіби мәселерді шешуде оңтайлы ғылыми-әдістемелік шешімдер табуын қалыптастыру үшін білімдерін шыңдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биотехнологиядағы жабдықтар
  Несиелер: 6

  Пәнді оқытудың мақсаты- биотехнологиялық аппараттардың, құрылғылардың конструкциясын зерттеу және есептеу, өнеркәсіптік биотехнологиялық құрылғылар мен негізгі жабдықтарды жоспарлау және есептеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сұйық біртекті емес жүйелерді бөлуге арналған техника мен технология
  Несиелер: 6

  Пәнді оқытудың мақсаты - сұйық біртекті емес жүйелерді бөлудегі кәсіби мәселелерді шешуде магистранттың ғылыми-әдіснамалық көзқарастарын қалыптастыру үшін қажетті білім алу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тамақ өнімдерінің реологиясы
  Несиелер: 4

  Пәнді оқытудың мақсаты- тамақ өнімдерінің реологиялық қасиеттері саласында білім алу, реологиялық қасиеттерін анықтау әдістерін меңгеру, реологиялық аспаптардың құрылымын зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейньютондық сұйықтықтардың ағуы
  Несиелер: 4

  Магистранттардың «Бейньютондық сұйықтықтардың ағуы» жөніндегі білімдерін қалыптастыру. Осы алған білімдерін болашақ маман алдағы еңбек жолында қолдана алуы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент және басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  «Менеджмент және басқару психологиясы» курсының мәні кәсіби бағытталған тұлғаның шығармашылық мүмкіндігінің қалыптасуы мен ашылуындағы оның жетекші рөлімен анықталады.«Басқару психологиясы» негізгі пән болып табылады. Ол қоғамдық ғылымдар мен адамтану саласы ғылымдарының арасында маңызды рөл атқарады және мәнді орын алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тамақ өнімдерін престеу арқылы өңдеу
  Несиелер: 6

  Пәнді оқытудың мақсаты- магистранттарда тамақ өндірісін престеу саласындағы кәсіби мәселелерді шешуде ғылыми-әдіснамалық тәсілдерді қалыптастыру үшін қажетті білім алу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Кәсіби қызметте дүниетанымдық, әлеуметтік-лингвистикалық және басқарушылық міндеттерді шешу қабілетін көрсету

 • Код ON2

  Мамандық бойынша түпнұсқа әдебиеттерді оқиды, аударады, кейіннен алынған ақпаратты талдау және бағалау

 • Код ON3

  Мультимәдени командаларды дағдарыстық жағдайларда коммуникацияларды жүзеге асыру, бақылау және кешенді сапа басқаруларына заманауи амалдарды қолдана отырып басқарады

 • Код ON4

  Қазіргі заманғы ұйымдарда тиімді шешімдер қабылдауға ықпал ететін модельдер мен әдістерді қолданады

 • Код ON5

  Мал және өсімдік тектес шикізатты өңдеуге арналған техниканы талдау

 • Код ON6

  Технологиялық жабдықтар есептерінде пайдалану үшін тамақ өнімдерінің құрылымдық-механикалық сипаттамаларын анықтайды

 • Код ON7

  Өлшеу теориясының негізгі түсініктерін, физикалық шамалар мен өлшем бірліктерін және жалпы заңдар мен өлшеу ережелерін ажыратады

 • Код ON8

  Сұйық біртекті емес жүйелерді бөлуге арналған технологиялық жабдықтың жіктелуі мен жұмыс принципін таниды

 • Код ON9

  Кәсіби саладағы практикалық дағдыларды көрсетеді, зерттеу нәтижелерін қорытады, бағалайды және оларды есептер, ғылыми жарияланымдар түрінде ұсынады

 • Код ON10

  Қазіргі заманғы жабдықтар мен аспаптарды кәсіби пайдаланады, зерттеулерде алынған нәтижелерді есептер мен ғылыми жарияланымдар түрінде сипаттайды

Top