Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04133 Менеджмент в Қазақ технология және бизнес университеті

 • КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ
  Несиелер: 5

  Магистранттардың ҚР-да кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен басқарудың ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеруі; оның ерекшеліктерін, мәселелерін және перспективаларын зерттеу Қазақстандағы Даму

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәдениет менеджменті
  Несиелер: 5

  мәдениет саласындағы басқарудың теориялық негіздерін, мәдениет саласындағы менеджмент жүйесінің жалпы принциптерін, сондай-ақ мәдени сала мекемелеріндегі басқару қызметінің практикалық дағдыларын үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі проблемалары басқару ғылым және өндірі
  Несиелер: 4

  Оқыту мақсаты: қоғам дамуының қазіргі жағдйаында ғылым мен өндірістің қазіргі мәселелері туралыбілімдерді қалыптастыру, болжау және болашақ түсінікке негізделген жағдайларды талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өндірісті және басқаруды ұйымдастыру нысандарын дамыту (ҚР)
  Несиелер: 5

  теориялық білімін, практикалық дағдылар мен машықтарды қалыптастыру, жүргізу және басқару ұтымды ұсыныстардың өндіріс құру әртүрлі нысандары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік саладағы Менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты - магистранттарды әлеуметтік қорғау шараларын жүзеге асыратын ұйымдар бөлімшелерінде ұйымдастыру-басқару жұмыстарына теориялық-әдіснамалық база мен практикалық дағдыларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Денсаулық сақтаудағы Менеджмент
  Несиелер: 5

  бұл пән Денсаулық сақтау ұйымдарын басқару саласында негізделген басқару шешімдерін қабылдау және тиімді басқару дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл курста стратегияның мәні мен мазмұны, стратегиялық менеджменттің пайда болу қажеттілігін туындатқан ұйымды басқарудағы міндеттер мен жүйелік шешімдердің эволюциясы зерттеледі, басқару жүйелерінің ахуалдық талдауы жүргізіледі, фирманы және оның құрамдас бөлігі - стратегиялық жоспарлаудың рөлі мен орны анықталады, ұйымның миссиясы мен мақсаттарының рөлі анықталады және стратегиялық өзгерістердің мәселелерін ескере отырып, оларды әзірлеу бойынша ұсыныстар беріледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық дамуды талдау және болжамдау әдістемесі
  Несиелер: 4

  Оқыту мақсаты: Магистранттарды экономикалық зерттеулер мен практикалық дағдыларды жинау, өңдеу, талдау және экономикалық деректер саласында теориялық білімдермен қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпорында басқаруды ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  ұйымды басқару теориясы мен практикасы туралы идеяларды қалыптастыру, сыртқы ортадағы тұрақсыздық жағдайларында кәсіпорындарды басқару ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Магистратура сабақтарының әдістемесі
  Несиелер: 4

  Ғылыми білімнің формалары мен әдістерін, сондай-ақ ғылыми зерттеулердің кезектілігін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  негізгі экономикалық теорияларды пайдалану , талдау әдістерін меңгеру , зерттеудің заманауи әдіснамасын меңгеру, стратегиялық ойлауды меңгеру, материалды жалпылау, болжау әдістерін қолдану

 • Код ON2

  Стратегиялық талдау техникасын білу; даму стратегиясын таңдау тәсілдерін қолдана отырып, ұйымның даму стратегиясын әзірлеу; стратегиялық менеджменттің модельдері мен құралдарын пайдалана білу

 • Код ON3

  Ғылыми зерттеудің әдістері мен тәсілдерін білу; қазіргі заманғы әдіснамалық негізде ғылыми зерттеулердің нәтижелерін ұғынуды жүзеге асыра білу; қаржылық және экономикалық процестерді ғылыми талдаудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру; қаржылық және экономикалық процестерді логикалық-әдіснамалық талдау және алынған нәтижелерді ғылыми қорыту дағдыларын меңгеру

 • Код ON4

  Ғылым мен өндірістің заманауи мәселелері бойынша білім қалыптастыру, болашақты түсіну және түсіну негізінде қалыптасқан жағдайларды талдау.

 • Код ON5

  денсаулық сақтау қызметін талдау, ұйымдастыру және жоспарлау мүмкіндігі; денсаулық сақтаудағы проблемаларды талдау мен шешудің қазіргі заманғы әдістеріне ие болу; денсаулықты басқарудың нақты және теориялық білімі

 • Код ON6

  әлеуметтік саладағы басқару саласындағы талдау, ұйымдастыру және жоспарлау қабілеті; әлеуметтік саладағы проблемаларды талдау және шешудің қазіргі заманғы әдістерін меңгеру; әлеуметтік саладағы менеджмент саласындағы нақты және теориялық білім

 • Код ON7

  Мәдениетті басқару тұжырымдамалары, мәнері мен ерекшеліктері, жергілікті кәсіпорындардың мәдени дамуына арналған жобаларды әзірлеу мүмкіндігі, кәсіби қызметте ғылыми зерттеулер жүргізу, мәдени жоспарлаудың заманауи әдістерін қолдану мүмкіндігі.

 • Код ON8

  Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық формасын таңдауды негіздеу, кәсіпкерлік қызметті жоспарлау және басқару құралы, ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді қабылдау қабілеті, жағымды шешімдердің салдарын бағалау мүмкіндігі

 • Код ON9

  Ұйымда басқаруды ұйымдастыру тетігін білу, ұйымдастырушылық қызметтің тиімділігін бағалау бойынша басқару шешімдерін қабылдау, ұйымдық құрылымдарды құра білу, ұйымдық жүйелерді талдауға құзырлы болуы.

 • Код ON10

  Кәсіпорынның ұйымдастыру-экономикалық формаларын білу, экономикалық есептеулерді жүргізе білу, кәсіпорынның қаржылық нәтижелерін анықтау, кәсіпорынның сыртқы және ішкі факторларын талдау құралдарына ие болу

Top