Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 7M04133 Менеджмент в Қазақ технология және бизнес университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Іргелі теориялық білімі және жеке практикалық құзыреттілігі бар, экономиканың барлық саласындағы кәсіпорындарды басқару практикасына менеджменттің қазіргі заманғы технологияларын игеру және енгізу дағдыларын меңгерген жоғары білікті кадрларды кәсіби даярлау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M072 Менеджмент және басқару
 • ҰБТ-дағы пәндер
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ
  Несиелер: 5

  Магистранттардың ҚР-да кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен басқарудың ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеруі; оның ерекшеліктерін, мәселелерін және перспективаларын зерттеу Қазақстандағы Даму

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәдениет менеджменті
  Несиелер: 5

  мәдениет саласындағы басқарудың теориялық негіздерін, мәдениет саласындағы менеджмент жүйесінің жалпы принциптерін, сондай-ақ мәдени сала мекемелеріндегі басқару қызметінің практикалық дағдыларын үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі проблемалары басқару ғылым және өндірі
  Несиелер: 4

  Оқыту мақсаты: қоғам дамуының қазіргі жағдйаында ғылым мен өндірістің қазіргі мәселелері туралыбілімдерді қалыптастыру, болжау және болашақ түсінікке негізделген жағдайларды талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өндірісті және басқаруды ұйымдастыру нысандарын дамыту (ҚР)
  Несиелер: 5

  теориялық білімін, практикалық дағдылар мен машықтарды қалыптастыру, жүргізу және басқару ұтымды ұсыныстардың өндіріс құру әртүрлі нысандары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік саладағы Менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты - магистранттарды әлеуметтік қорғау шараларын жүзеге асыратын ұйымдар бөлімшелерінде ұйымдастыру-басқару жұмыстарына теориялық-әдіснамалық база мен практикалық дағдыларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Денсаулық сақтаудағы Менеджмент
  Несиелер: 5

  бұл пән Денсаулық сақтау ұйымдарын басқару саласында негізделген басқару шешімдерін қабылдау және тиімді басқару дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл курста стратегияның мәні мен мазмұны, стратегиялық менеджменттің пайда болу қажеттілігін туындатқан ұйымды басқарудағы міндеттер мен жүйелік шешімдердің эволюциясы зерттеледі, басқару жүйелерінің ахуалдық талдауы жүргізіледі, фирманы және оның құрамдас бөлігі - стратегиялық жоспарлаудың рөлі мен орны анықталады, ұйымның миссиясы мен мақсаттарының рөлі анықталады және стратегиялық өзгерістердің мәселелерін ескере отырып, оларды әзірлеу бойынша ұсыныстар беріледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық дамуды талдау және болжамдау әдістемесі
  Несиелер: 4

  Оқыту мақсаты: Магистранттарды экономикалық зерттеулер мен практикалық дағдыларды жинау, өңдеу, талдау және экономикалық деректер саласында теориялық білімдермен қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпорында басқаруды ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  ұйымды басқару теориясы мен практикасы туралы идеяларды қалыптастыру, сыртқы ортадағы тұрақсыздық жағдайларында кәсіпорындарды басқару ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Магистратура сабақтарының әдістемесі
  Несиелер: 4

  Ғылыми білімнің формалары мен әдістерін, сондай-ақ ғылыми зерттеулердің кезектілігін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  негізгі экономикалық теорияларды пайдалану , талдау әдістерін меңгеру , зерттеудің заманауи әдіснамасын меңгеру, стратегиялық ойлауды меңгеру, материалды жалпылау, болжау әдістерін қолдану

 • Код ON2

  Стратегиялық талдау техникасын білу; даму стратегиясын таңдау тәсілдерін қолдана отырып, ұйымның даму стратегиясын әзірлеу; стратегиялық менеджменттің модельдері мен құралдарын пайдалана білу

 • Код ON3

  Ғылыми зерттеудің әдістері мен тәсілдерін білу; қазіргі заманғы әдіснамалық негізде ғылыми зерттеулердің нәтижелерін ұғынуды жүзеге асыра білу; қаржылық және экономикалық процестерді ғылыми талдаудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру; қаржылық және экономикалық процестерді логикалық-әдіснамалық талдау және алынған нәтижелерді ғылыми қорыту дағдыларын меңгеру

 • Код ON4

  Ғылым мен өндірістің заманауи мәселелері бойынша білім қалыптастыру, болашақты түсіну және түсіну негізінде қалыптасқан жағдайларды талдау.

 • Код ON5

  денсаулық сақтау қызметін талдау, ұйымдастыру және жоспарлау мүмкіндігі; денсаулық сақтаудағы проблемаларды талдау мен шешудің қазіргі заманғы әдістеріне ие болу; денсаулықты басқарудың нақты және теориялық білімі

 • Код ON6

  әлеуметтік саладағы басқару саласындағы талдау, ұйымдастыру және жоспарлау қабілеті; әлеуметтік саладағы проблемаларды талдау және шешудің қазіргі заманғы әдістерін меңгеру; әлеуметтік саладағы менеджмент саласындағы нақты және теориялық білім

 • Код ON7

  Мәдениетті басқару тұжырымдамалары, мәнері мен ерекшеліктері, жергілікті кәсіпорындардың мәдени дамуына арналған жобаларды әзірлеу мүмкіндігі, кәсіби қызметте ғылыми зерттеулер жүргізу, мәдени жоспарлаудың заманауи әдістерін қолдану мүмкіндігі.

 • Код ON8

  Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық формасын таңдауды негіздеу, кәсіпкерлік қызметті жоспарлау және басқару құралы, ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді қабылдау қабілеті, жағымды шешімдердің салдарын бағалау мүмкіндігі

 • Код ON9

  Ұйымда басқаруды ұйымдастыру тетігін білу, ұйымдастырушылық қызметтің тиімділігін бағалау бойынша басқару шешімдерін қабылдау, ұйымдық құрылымдарды құра білу, ұйымдық жүйелерді талдауға құзырлы болуы.

 • Код ON10

  Кәсіпорынның ұйымдастыру-экономикалық формаларын білу, экономикалық есептеулерді жүргізе білу, кәсіпорынның қаржылық нәтижелерін анықтау, кәсіпорынның сыртқы және ішкі факторларын талдау құралдарына ие болу

Top