Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D04101 Экономика в Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты 8D041 «Бизнес және басқару» оқу бағдарламасы (ОБ) «Экономика» бойынша жоғары білікті PhD докторларын дайындау (PhD) еліміздің инновациялық дамуына жәрдемдесуге бағытталған мемлекет, қоғам және бизнес талап ететін ғылыми-педагогикалық қызметтің алғашқы бағытын тереңдете зерделеуге қабілетті оқыту бағытында
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D070 Экономика
 • Дайындық бағыты 8D041 Бизнес және басқару
 • Экономикалық зерттеулер әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Зерттеудің әдіснамасы мен мәдениеті бойынша оқыту, зерттеудің ерекшеліктерін меңгеру, құрылыстың принциптерін білуді жүйелеу, зерттеулердің кезеңдері, ғылыми қорытындылау және дәйеклеу қағидалары, зерттеулерді сынау және нәтижелерді жариялау, қорғауға, қорғауға және құжаттамаға дайындау рәсімдеріне

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР әлеуметті- экономикалық дамуы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Қазақстан экономикасының қазіргі жағдайын талдаудан тұрады. Негізгі назар әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясы, эк��номикалық өсу қарқыны, оның жағдайы мен факторлары, экономикалық реформалардың жандануы, әлеуметтік қайта құрулар сияқты іргелі проблемаларға аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • МЖӘ жобаларының тиімділігін бағалауға әдіснамалық тәсілдеме
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның қаржы-экономикалық қызметін бағалау әдістері мен тәсілдемелерін жалпылау. МЖМӘ жобаларын басқару жүйесі. Қазақстандағы мемлекеттік – жеке-меншік әріптестіктің дамуы. Әртүрлі инфрақұрылым салаларындағы МЖМӘ жобаларын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік – жеке әріптестік принциптері және тәсілдемелері
  Несиелер: 5

  Бұл пән мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің тұжырымдамаларымен, принциптерімен және тәсілдерімен таныстырады. Мемлекет пен жеке бизнестің өзара іс-қимылының экономикалық, құқықтық, ұйымдастырушылық және басқа да аспектілері, МЖӘ модельдері қарастырылады. МЖӘ реттеу тетіктеріне ерекше назар аударылды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан экономикасындағы жоспарлау және болжау
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік бағдарламалар мен болжамдарды қалыптастырудың теориялық аспектілері. Жоспарлаудың әдіснамалық және нормативтік базасы. Жоспарлау және болжау әдістері, құралдары және технологиялары. Аумақтық және салалық деңгейлерде жоспарлау және болжау ерекшеліктері. Қазақстан экономикасының мемлекеттік секторында жоспарлау және болжау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық өсу модельдері
  Несиелер: 5

  Экономикалық өсу модельдерін жүйелі баяндау және жіктеу, олардың экономикалық өсудің қазіргі заманғы теорияларының жалпы көрінісіндегі орны. Тарихи бөліністегі теориялар мен көзқарастың даму реті. Көптеген жаңа тұжырымдамалар бұрын айтылған болжамдарға, болжамдарға және өз уақытында дамымаған ойларға негізделген

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономиканың кеңістіктік дамуы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Қазақстан өңірлерінің әлеуметтік және экономикалық айырмашылықтарын, олардың типологиясы мен дамуын бағалауды талдаудан, сонымен қатар аймақтық экономикалық саясат типтерін, оның құралдарын, проблемалық аумақтарды дамыту механизмдерін және аумақтарды дамыту саясатының тиімділігін бағалау әдістерін жүйелі сипаттаудан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жаһандану және ұлттық нарық
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жаһандану және мемлекеттік егемендік институттарының ұлттық нарықты қалыптастыру мен дамытуға және халықтың, бизнес пен мемлекеттің экономикалық қажеттіліктерін қанағаттандыруға ықпал етуінің негізгі аспектілерін анықтау. Жаһанданудың жағымсыз үрдістерінен ұлттық экономиканы (протекционизм) қорғау тетіктеріне ерекше көңіл бөлінеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының жаһандық кеңістіктегі бәсекеге қабілеттілігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты халықаралық сауда теорияларының эволюциясын, өндірістік күштерді орналастыруды, аймақтық экономиканы, ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін зерделеуден тұрады. Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігін анықтаудың әдістемелік негіздері, ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттырудың әдістері мен нысандарын қарау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инновациялық кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - Қазақстан экономикасында инновациялық кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу және қолдау механизмдерін қалыптастыру мен дамытудың әдіснамалық тәсілдерін зерделеу, ұлттық инновациялық жүйенің негізгі элементтерінің бірі ретінде инновациялық кәсіпкерлік институтының рөлі мен маңыздылығын анықтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инновациялық дамудың теориясы және практикасы
  Несиелер: 5

  Инновациялық экономиканың теориялық негіздері және инновациялық қызметті ұйымдастыру тәжірибесі. Экономикадағы инновациялардың рөлін жүйелі талдау, инновациялық қызметті талдау әдіснамасы, инновациялық процестің сипаттамасы, ұлттық және өңірлік инновациялық жүйелерді қалыптастыру бөлігінде экономикалық саясат құралдарын тиімді қолдану, инновацияларды нарыққа жылжыту әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бәсекеге қабілетті нарықтар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - отандық және халықаралық бизнестің бәсекеге қабілеттілігі мен бәсекеге қабілеттілігі, ұлттық және әлемдік нарықты зерттеу саласындағы білімді қамтамасыз ету; компаниялардың бәсекеге қабілеттілігін өзгертудің алғышарттары мен факторларын түсінуді қалыптастыру; тұрақты позицияларға және жоспарланған нарық нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған практикалық дағдыларды жүйелі жұмысқа үйрету

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты компанияның, саланың және жалпы елдің деңгейінде ұлттық экономиканың жаһандық бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру механизмдерін, олардың өзара әрекеттесуі мен өзара әрекеттесуін, сондай-ақ осы үдерістегі микроэкономикалық факторлардың рөлін кешенді зерделеуден тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Динамикалық даму модельдері
  Несиелер: 5

  Динамикалық даму модельдерінің қасиеттерін құру және талдау. Экономикалық динамиканың классикалық және сызықты емес модельдері, өтпелі процестер мен экономикалық циклдердің модельдері. Дифференциалдық теңдеулер теориясына негізделген экономикалық динамиканың квазилинді, елеулі сызықты емес модельдерін зерттеу әдістерін қоса алғанда, динамикалық процестерді талдау әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жетілдірілген ақпараттық технологияларды озық пайдалану дағдыларын дамыту

 • Код ON2

  Ғылыми әдебиеттер мен ақпараттарды дербес іздестіру, жинау, зерттеу және өңдеу, ғылыми зерттеулер жүргізу, халықаралық рейтингтік ғылыми журналдарда ғылыми мақалаларды дайындау және жариялау, халықаралық форумдар мен конференцияларда презентация жасау және әлемнің жетекші университеттерінде үздіксіз білім алу үшін шет тілін еркін меңгеру. Ғылыми-зерттеу институттары мен аналитикалық орталықтарындағы тәжірибе

 • Код ON3

  Ақпаратты талдау және жинақтау мүмкіндігі

 • Код ON4

  Ғылыми гипотезаларды, теориялық тұжырымдамаларды және парадигмаларды құру және дәлелдеу

 • Код ON5

  Ғылыми зерттеулер жүргізу әдістерін меңгеру және ұсынылған тұжырымдар, ұсыныстар мен ұсыныстарды негіздеу

 • Код ON6

  Экономиканың, экономикалық оқиғалардың, мемлекеттің экономикалық саясатының, компаниялардың, ұйымдардың және жеке кәсіпкерлердің мәселелерін сыни бағалауға мүмкіндік беріңіз

 • Код ON7

  Экономикалық үдерістерді талдау және болжау, макроэкономикалық модельдерді құру және бағалау дағдыларын меңгеру

8D04101 Экономика
Докторантура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: D070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
8D04101 Экономика
Докторантура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: D070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04101 Экономика
Докторантура

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: D070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04101 Экономика
Докторантура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: D070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
8D04101 Әлемдік экономика
Докторантура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: D070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
8D04101 Экономика
Докторантура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: D070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04101 Экономика
Докторантура

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: D070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
8D04101 Экономика
Докторантура

Торайгыров университеті

БББТ: D070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04101 Экономика
Докторантура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: D070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
8D04101 Экономика
Докторантура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: D070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04101 Экономика
Докторантура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: D070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
8D04101 Экономика
Докторантура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: D070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04101 Экономика
Докторантура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: D070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04101 Экономика
Докторантура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: D070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04101 Экономика
Докторантура

Орталық-Азия Университеті

БББТ: D070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
8D04101 Экономика
Докторантура

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: D070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top