Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B04112 Аграрлық тауарлармен халықаралық бизнес в Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты - еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетілігі жоғары, қазіргі заманғы маркетинг және бизнес бойынша іргелі білімдер мен дағдыларды меңгерген, креативті ойлау қабілеті бар, инновациялық өнімді өндіруге және оларды халықаралық нарықта жылжытуға қабілетті, еңбек нарығы мен технологияның өзгеріп отырған қажеттіліктеріне бейімделе алатын жаңа формациядағы маркетологтарды дайындау
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B047 Маркетинг және жарнама
 • Дайындық бағыты 6B041 Бизнес және басқару
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Курс заң қызметіндегі құқық және кәсіби этика ұғымдары мен мазмұнын меңгеруге, заңгердің кәсіби қызметінде адамгершілік дау-дамайды шешудің мүмкін жолдарын меңгеруге мүмкіндік береді; кәсіби іс-әрекеттің фактілерін және құбылыстарын этикалық тұрғыдан бағалай білу, нақты өмірлік жағдайларда мінез-құлық ережелері мен нормаларын қолдана білу қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика принциптері (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Экономика қағидалары экономиканың қызмет етуінің іргелі мәселелерін, қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму эволюциясын, жеке ұдайы өндірістің заңдылықтарын (микроэкономиканы), ұлттық экономика деңгейіндегі ұдайы өндірісті (макроэкономиканы), мезаэкономиканы және әлемдік шаруашылықты зерттейді және қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология
  Несиелер: 5

  экология саласындағы теориялық білімдерді береді, студенттердің экологиялық сауаттылығын арттыруға мүмкіндік береді, экологиялық ойлауды қалыптастырады, сондай-ақ алған білімін кәсіби және өзге де қызмет қолдану қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өмір тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздіктің кәсіби мәдениетін қалыптастырады, және алған білімдерінің жиынтығын кәсіби қызметте қолдану, кәсіби қызмет саласындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін біліктілік пен дағдыларды қабілеттілігі түсініледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өндірісті ұйымдастыру негіздері
  Несиелер: 6

  Пәннің мазмұны ауыл шаруашылық және мал шаруашылығын жүйелі түрде түсінуге, өндірісті ұйымдастыру нысандарына, өсімдік шаруашылығы егісінің қарқынды технологиясына және мал шаруашылығы өнімдерінің технологиясын қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп және қаржы негіздері
  Несиелер: 6

  Пәннің мазмұны бухгалтерлік есеп пен қаржы негіздерін, елдердің қаржы жүйесін қалыптастыру мен дамытуды, ақша айналымын, ұлттық шоттар жүйесі мен материалдық ағындарды есепке алуды жүйелі түрде қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Ресурстардың шектеулілігі кезінде ұтымды шешім қабылдау туралы ғылым. Бағдарлама аясында нарықтың екі негізгі субъектісі - үй шаруашылықтары мен фирмалардың әрекет ету заңдары мен заңдылықтары қарастырылады. Әртүрлі нарықтық құрылымдардағы фирмалардың қызметінің ерекшеліктер: жетілдірілген бәсекелестік, монополия, олигополия және монополистік бәсекелестік, сондай-ақ экономикалық ресурстардың әртүрлі түрлерінің (еңбек, жер және капитал) нарығының ерекшеліктері зерттеледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Эконометрика І
  Несиелер: 3

  «Эконометрика» ғылым ретінде экономикалық теорияның, математиканың, статистиканың жетістіктерінің жиынтығы болып табылады, сондықтан оны зерттеу экономикалық процестерді талдау және экономикалық міндеттерді шешуде қолданылатын эконометрикалық әдістерді меңгеруді жеделдетуге мүмкіндік беретін басқа да іргелі экономикалық және математикалық пәндермен қатар жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Курс қазіргі заманғы Қазақстан жағ-дайында студенттердің маркетинг туралы, философия туралы, нарық қызметінің стратегиясы мен тактикасы және оны іске асыру ерекшелігі жайлы біртұтас түсінігін қалыптастыруға ықпал етеді. Курс барысында студенттерге маркетингтің негізгі ұғымдары мен функциялары көрсетіледі; маркетингті басқару құралдары; заманауи маркетингтік стратегияларды құру, маркетингтік қызметтің келешекті нысандары анықталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Эконометрика
  Несиелер: 3

  «Эконометрика» - ғылым ретінде экономикалық теория, математика және статистика жетістіктерінің синтезі болып табылады, сондықтан оны зерттеу экономикалық процестерді талдау және экономикалық мәселелерді шешу бойын-ша эконометриялық әдістерді дамытуға мүмкіндік беретін басқа да іргелі экономикалық және математикалық пәндермен қатар жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық жазылым
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді ғылыми тілде сөйлеу мәнерінің негізгі ерекшеліктерімен таныстырады. Курс шеңберінде келесі жанрлардың ерекшеліктері талқыланады: эссе, ғылыми мақала, реферат (сын-пікір), курстық жұмыс, ғылыми баяндама, презентация, баяндама. Студенттерде зерттеудің жазбаша нысандары және академиялық мәтіндер жазу дағдылары жайлы түсінігін қалыптастыру негізгі мақсат болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз ету, толық жұмыспен қамту және инфляция деңгейін барынша азайту тұрғысынан экономикалық қылықты біртұтас ретінде зерттейтін экономика ғылымының саласы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны ұйымдарда, кәсіпорындарда, фирмаларда және ұлттық экономика салаларында кездесетін талдау мен зерттеудің статистикалық әдістермен байланысты кең ауқымы әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестерді қамтиды. Әлеуметтік-экономикалық және ауылшаруашылық статистика қаралады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика I
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны ұйымдарда, кәсіпорындарда, фирмаларда және ұлттық экономика салаларында кездесетін талдау мен зерттеудің статистикалық әдістермен байланысты кең ауқымы әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестерді қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Басқару информатикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны заманауи ақпараттық технологияларды басқаруды үйренуге ықпал етеді, негізгі процедуралар, модельдер, басқару ақпараты өңдеу әдістері мен құралдары туралы идея қалыптастырады; түрлі қосымшаларға арналған ақпаратты өңдеу алгоритмдері беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді басқарудың ұйымдастырушылық жүйелерінің іргелі негіздерімен таныстырады; қатаң бәсекелестік орта жағдайында білім алушылардың ұйымдардағы процестердің мәні мен мазмұны туралы логикалық ойларын дамытады; өндірістік, инновациялық, қаржылық, әлеуметтік және ұйымның басқа да қызмет салаларында операцияларды басқару дағдылары мен білімін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнес презентациялар (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу көптеген ұйымдардың өз серіктестерімен және клиенттерімен байланыс құралы, компания немесе өнім туралы маңызды ақпаратты визуалды беру және аудиторияны әрекетке шақыру туралы түсінік береді. Жобалардың инвестициялық презентацияларын (Pitch deck), коммерциялық ұсыныстарды, демеушілік пакеттерді, сатуға арналған презентацияларды және басқаларды құру бойынша құралдармен және әдістермен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлерге арналған бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасында қаржылық нәтижелерді есептеудің рәсімдерін әдістемелік талдау ретінде қазақстандық бекітілген стандарттар негізінде тео-риялық материал бухгалтерлік есептің қазіргі заманғы тұжырымдамасы тұрғысынан қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы және валюта
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу мемлекет және шаруашылық жүргізуші субъекті деңгейінде қаржы қызметін ұйымдастыру, халықаралық және ұлттық валюта жүйесінің жұмыс істеуі, жаһандану жағдайында валюталық қатынастардың даму үрдістері, валюталық операциялар және валюталық курс туралы білімді қалыптастыру мен меңгеруді көздейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бизнес-презентация технологиясы
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу көптеген ұйымдардың өз серіктестерімен және клиенттерімен байланыс құралы, компания немесе өнім туралы маңызды ақпаратты визуалды беру және аудиторияны әрекетке шақыру туралы түсінік береді. Жобалардың инвестициялық презентацияларын (Pitch deck), коммерциялық ұсыныстарды, демеушілік пакеттерді, сатуға арналған презентацияларды және басқаларды құру бойынша құралдармен және әдістермен танысу. Презентация жасау технологиялары ашылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қоғамдық таңдау теориясы
  Несиелер: 6

  Курста шешім теориясының бірқатар негізгі тақырыптары қарастырылады. Курс екі жақты қарым-қатынастардың негізгі түрлерін, преференциалды таңдау модельдерін, сондай-ақ, таңдау әдістерінің бірқатар негізгі бөліктерін, мысалы, жергілікті жинақтау процедураларының теориясы мен көпшілік ережелеріне негізделген шешімдер теориясын ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Логистика
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны логистиканың негіздерін, оның нысандарын жүйелі түрде түсінуге көмектеседі. Сондай-ақ, мұнда логистикалық желіні құру, түгендеуді қалыптастыру және қызмет көрсетуді дамыту алгоритмі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Маркетингтік зерттеулер және талдау
  Несиелер: 4

  Курс маркетингтік ақпаратты жинау, өңдеу және талдау әдістері, маркетингтік зерттеулер жүргізу кезеңдері мен әдістері, нарықтық нарықтарды таңдау және нарықтағы бәсекелестікті талдау принциптері мен әдістерін теориялық білімдерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасында мәселелері салық теориясы және салық салу жүйесін құрудың теориялық аспектілері мәселелері; салықтардың экономикалық мазмұны, функциялары мен принциптері ашылады, Қазақстан Республикасының салық жүйесі мен салықтардың даму тарихының қалыптасу кезеңдері, елдегі салықтық реформалар негізгі тұжырымдамалары қарастырылады. Курс бағдарламасында мәселелері салық теориясы және салық салу жүйесін құрудың теориялық аспектілері мәселелері; салықтардың экономикалық мазмұ-ны, функциялары мен принциптері ашылады, Қазақстан Республикасының салық жүйесі мен салықтардың даму тарихының қалыптасу кезеңдері, елдегі салықтық реформалардың негізгі тұжырымдамалары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық саясат
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты Қазақстанның қазіргі экономикалық саясаты туралы тұтас жүйелі түсінік қалыптастыру болып табылады, студенттерге мемлекеттік экономикалық саясаттың маңыздылығы мен негізгі бағыттары туралы, құрылымдық сипаты туралы және қазіргі заманғы экономикалық проблемаларды зерттеудің аналитикалық аппаратының ерекшеліктері туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Баға және баға саясаты
  Несиелер: 5

  Аталмыш курсты зерттеу студенттердің баға белгілеу теориясы, әр түрлі баға түрлерін есептеу техникасы жайлы кешенді құзыреттіліктерінің қалыптасуына; экономикалық ойлау қабілетін дамыту және баға бойынша дербес тиімді шешімдерге дағдылануына ықпал етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тұтынушының мінез-құлқы
  Несиелер: 6

  Курс тұтынушылық мінез-құлық теорияларының дамуы туралы, әртүрлі тұтынушылардың сатып алу шешімдерін қабылдауға арналған модельдері, сондай-ақ клиенттерге әсер ету және оларды әртүрлі нарықтарда сатып алуға ынталандыру үшін практикалық дағдыларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Корпоративтік қаржы
  Несиелер: 5

  Пән бойынша теориялық білімдерді және практикалық дағдыларды қалыптастыру үшін ұйымның қаржы ресурстарын қалыптастыру және пайдалану әдістемесі туралы, қаржылық жағдайын басқарудың қазіргі кездегі іскерлік жағдайында есеп беру және шешімдер қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Microsoft Project бағдарламалық қамсыздандыруды басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны маркетингтік үдерістерді басқару процесінде, соның ішінде жоспарларды әзірлеуге, тапсырмаларға ресурстарды бөлуді, прогресті қадағалауды және жұмыс көлемін талдауды қамтитын Microsoft Project-ды пайдалану мәселелеріне қатысты бірқатар мәселелерді қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ЕО сауда саясаты
  Несиелер: 5

  Курс ЕО-ның сауда саясатын қалыптастыру және енгізу, сондай-ақ елдер арасындағы микро және макро деңгейлердегі экономикалық қарым-қатынастар туралы және даулы мәселелерді реттеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Операцияларды зерттеу-оңтайлы бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пән бойынша теориялық білімдерді оңтайландыру мәселесін шешу, оңтайлы шешімге қол жеткізуге арналған теоремалар, математикалық бағдарламалау мәселелерін жіктеу негізінде оңтайландыру мәселелерін шешу. Операцияларды зерттеу барысында модельдер мен әдістер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық маркетинг
  Несиелер: 5

  Курс халықаралық маркетинг негіздері бойынша теориялық білімді, елдің экономикалық дамуындағы формасы мен оның рөлін қалыптастырады. Халықаралық маркетинг үлгілері ретінде келесілер қарастырады: еуропалық, америкалық, жапон. Әлемдік нарықта әртүрлі өнім нарығын жан-жақты зерделеудің әлемдік тәжірибесі, ақпарат жинау және талдау, нарық сегменті, сұраныстың қалыптасуы және әлемдік нарықта сатуды ынталандыру қарастырылған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сыртқы аграрлық сауда технологиясы
  Несиелер: 5

  Курс ауылшаруашылық өнімдермен халықаралық сауданы жүргізу технологиялары туралы теориялық білімдерді, ірі деректерді, бұлтты шешімдерді және STC өңдеуді қоса алғанда, соңғы цифрлы ақпараттық технологияларды сыртқы саудада қолдануды қалыптастырады. «Бір терезе» экожүйесін құру мәселесі нақты уақыт тәртібінде бизнестің барлық сыртқы сауда сатыларындағы мемлекеттік басқарудың барлық басқару органдарымен өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты мемлекеттің экономикалық субъектілерінің өзара іс-қимыл саласы халықаралық тауар және қызмет көрсету, капитал, жұмыс күші және технологиялармен алмасу саласы болып табылатындығы. Елдің экономикалық дамуына әсер етуді зерделеу, мемлекеттердің тиімді сыртқы экономикалық саясатын әзірлеу, мемлекетаралық және мемлекетаралық келісімдер шеңберінде олардың арасындағы үйлесім.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық бизнес
  Несиелер: 5

  Курс халықаралық бизнестің негізгі нысандары бойынша теориялық білімді қалыптастырады. Халықаралық бизнесті дамыту теориясы, бизнестің ішкі және сыртқы ортасын бағалау, халықаралық бизнес тәжірибесіндегі бәсекелестік артықшылықтары мен оларды бағалау, этика және іскерлік психология, тиімді халықаралық бизнес формалары берілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық сауда
  Несиелер: 5

  Курс барлық халықаралық сауданың негізгі бағыттарын талдай отырып, дамуы мен алуантүрлілігін зерттейді. Алты негізгі тақырыпты талқылайды: халықаралық сауда теориясы; халықаралық сауда құрылымы мен ағымдағы жағдайы; сыртқы сауда және халықаралық сауда саясатының үрдістері; халықаралық сауда мен сыртқы сауда саясатының аймақтық аспектісі: сауда қатынастары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес экономика
  Несиелер: 7

  Әр түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы кәсіпорындар құру және бизнесті ұйымдастыру саласында студенттердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Курс болашақ маманның қызметкерлерді ынталандыру жүйесін пайдалана отырып, бизнесті басқаруға мүмкіндік беретін ғылыми негізделген басқарушылық шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін нақты білім мен практикалық дағдыларды қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Стратегиялық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Курс барысында стратегиялық жоспарлаудың мәні мен принциптері, оның компоненттері мен олардың арасындағы қатынастар анықталады. Стратегиялық көзқарасты қалыптастыру әдістері, стратегиялық талдау, бастапқы жағдайды SWOT талдау, компания стратегиясының түрлері және оларды таңдау. Компанияның бәсекелестік стратегияларын әзірлеу және енгізу, стратегиялық өзгерістерді басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қонақжайлық индустриясының маркетингі
  Несиелер: 5

  Курс қонақжайлылық индустриясының бизнестегі даму үрдістері мен келешегін, қонақжайлық индустриясында маркетингтік кешенді құру тәртібін, қонақ үй қызметтері нарығының сегменттелуінің негіздерін және әдістерін қарастырады. Қонақ үй қызметтерінің нарығын, жарнамалық және маркетингтік зерттеулер. қонақжайлық саласындағы насихаттау сұрақтарын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Агротуризм маркетингі
  Несиелер: 5

  Туризм индустриясының саласы ретінде агротуризмнің мәні бойынша теориялық білімдерді қалыптастыру. Агротуризм нарығын, оның ерекшелігін, агротуризмдегі сұраныс пен ұсыныстың ерекшеліктерін, маркетингтік ортаны, туристік өнімдерді және олардың ерекшеліктерін, агротуризмдегі баға белгілеуді, агротуризмдегі коммуникациялық саясатты, агротуристтерге арналған тамақтану және экскурсия қызметтерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бөлшек сауда және мерчендайзинг
  Несиелер: 5

  Курс бөлшек сауда мен мерчендайзингті ұйымдастыру, оның өнімдерін алға жылжытудағы рөлі және клиенттің адалдықты арттыру, тұтынушыға түпкі мақсатта немесе тауар брендіне тікелей назар аудару (американдық сарапшылар терминологиясында, дүкеннің өзі және оның ішкі кеңістігі ).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маркетингтегі коммуникациялар
  Несиелер: 5

  Пән маркетингтік коммуникациялардың негіздері мен қазіргі заманғы тұжырымдамаларын, маркетинг коммуникациялық арналарын талдау дағдыларын қалыптастырады. Хабарлауды таңдау, жарнаманы жоспарлау және бақылау, сатуды ынталандыру нысандары, жаңа коммуникациялық технологияларды пайдалану, жарнамалық бюджетті әзірлеу туралы шешімдерді қабылдау қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тауартану
  Несиелер: 5

  Курс теориялық білім мен дағдыларды тауар сапасын анықтау, шикізаттың құрылымы, материалдар, тамақ өнімдерін анықтау арқылы қалыптастырады. Азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігін, тауарларды сертификаттау жүйесін қамтамасыз ететін және кодтау жүйесін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Агромаркетинг
  Несиелер: 5

  Курс агроөнеркәсіптік кешендегі маркетинг мәселелері мен ерекшеліктерін қарастырады. Ол әлемдегі азық-түлік өнімдерін тұтынуды және олардың маркетингін, агромаркетингті дамытуда өңдеуші сектордың рөлін, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуді, Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешеніндегі маркетингтік қызметті жетілдіру бағытын ашып көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аграрлық маркетингті басқару
  Несиелер: 5

  Курс маркетингті басқару принциптері мен формалары туралы теориялық білімді қалыптастырады. Кәсіпорындағы маркетингті басқару, көтерме және бөлшек сауданы басқару, маркетингтік логистика, маркетингтік коммуникацияларды басқару әдістерін аграрлық маркетингтің ерекшеліктері мен кәсіпорынның функционалды маркетингтік байланыстарын ескере отырып ашып көрсетеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Агромаркетингті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Курс аграрлық сектордағы маркетингтік қызметтерді ұйымдастырудың түрлері мен ерекшеліктерін, ауылшаруашылық кәсіпорындарында ресурстарды пайдалануды ұйымдастыруды, егін шаруашылығы және мал шаруашылығы салаларында маркетингті ұйымдастыруды, өнімдерді жылжыту механизмдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • PR және маркетингтегі жылжыту
  Несиелер: 5

  Пән PR-нің маңыздылығын маркетингте алға жылжыту элементі ретінде көрсетеді. Ол PR және насихаттау үшін мақсатты аудиторияларды, нарықтармен және бұқаралық ақпарат құралдарымен қарым-қатынастарды, жоспарлаудың формалары мен әдістерін қарастырады. PR-шаралар мен жарнамалық акцияларды өткізу және өткізу, оның нәтижелерін бағалау, PR-психологиясы және насихаттау қамтылған. Пән PR-нің маңыздылығын маркетингте алға жылжыту элементі ретінде көрсетеді. Ол PR және насихаттау үшін мақсатты аудиторияларды, нарықтармен және бұқаралық ақпарат құралдарымен қарым-қатынастарды, жоспарлаудың формалары мен әдістерін қарастырады. PR-шаралар мен жарнамалық акцияларды өткізу және өткізу, оның нәтижелерін бағалау, PR-психологиясы және насихаттау қамтылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пән бизнес-жоспарлаудағы негіздер мен дағдыларды білу, мақсаттарға байланысты бизнес-жоспарларды құру, олардың айырмашылықтары, кәсіпорынның (бизнес) қысқаша сипаттамасын жасау, өндіріс, маркетинг, қаржы жоспарларын жасау, нарықты зерттеу, резюме жазу және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық аграрлық құқық
  Несиелер: 3

  Курс қазіргі заманғы халықаралық аграрлық құқық жүйесіндегі теориялық білімді, аграрлық секторды халықаралық-құқықтық реттеудің мазмұны мен мәнін, сондай-ақ халықаралық құқық нормаларын түсіндіруде және халықаралық қоғамдық құқықты қолдануға байланысты практикалық жағдайларды шешуде студенттердің дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Практикалық маркетинг
  Несиелер: 5

  Курс нарықтағы нақты жағдайға негізделген маркетингтік талдаудың әдісі мен дағдыларын қалыптастырады, өндірістік бағдарламаны маркетингтік құрал ретінде қалыптастырады. Маркетингті ұйымдастыру және бақылау. Кәсіпорындағы ауқымды және өндірістік бағдарлама, баға саясаты бойынша шешімдерді әзірлеу және қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Инновациялық маркетинг
  Несиелер: 5

  Курс ұйымның миссиясын, философиясын, зерттеу саласын, басқару стилін және мінез-құлықты ойлауды қамтитын инновациялық маркетингтің теориялық негіздерін қамтиды. Әлеуметтік бағдарлы, ізденушілері бар, инновацияларды құру және насихаттауды, инновациялық өнімдерді нарыққа зерттеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Коммерциялық және халықаралық құқық
  Несиелер: 3

  Пәндерді оқу барысында коммерциялық құқық және қазіргі заманғы халықаралық құқық жүйесі, субъектілерді халықаралық-құқықтық реттеу туралы, сондай-ақ халықаралық құқық нормаларын түсіндіру және коммерциялық және халықаралық құқық қолдану тәжірибесіне қатысты практикалық жағдайларды шешу дағдыларын дамыту туралы ұғым қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Стратегиялық маркетинг
  Несиелер: 5

  Курс барысында стратегиялық маркетингтің мәні мен принциптері, оның компоненттері мен олардың арасындағы қатынастар анықталады. Стратегиялық көзқарасты қалыптастыру әдістері, стратегиялық талдау, бастапқы жағдайды SWOT талдау, компания стратегиясының түрлері және оларды таңдау. Компанияның бәсекелестік стратегияларын әзірлеу және енгізу, стратегиялық өзгерістерді басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Брендинг
  Несиелер: 5

  Пән компанияның маркетингтік стратегияларын ескере отырып, брендтерді құру, брендті басқару, олардың орналасуы мен дамуы әдіснамасы бойынша теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Жаратылыстану ғылымы, әлеуметтік-саяси пәндер саласының базалық негіздерін білуге, кең жоғары білімді ойлау мәдениеті және дүниетанымы жоғары тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін

 • Код ON2

  Әлемдік және отандық экономика тарихының негізгі оқиғаларын түсіну және білу, елдер мен Қазақстан Республикасының сауда саясатында болып жатқан реформалардың барысын, қазіргі заманғы бизнес және кәсіпкерлік саласындағы даму үрдістерді

 • Код ON3

  Академиялық хат жазу, ғылыми есеп және есептік құжаттарды, құқықтық нормалар, экономикалық категориялар, менеджмент және өндірісті ұйымдастыру принциптерін тәжірибеде қолдану

 • Код ON4

  әр түрлі нарық субъектілерінің әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін ҚР мен шет елдердің қолданыстағы нормативтік-құқықтық базасын ескере отырып үлгілік әдістеме негізінде есептеу

 • Код ON5

  Адам ресурстарын басқару және ұйымдастыру жұмыстарын білу, ұтқырлық әдістерін, тілдік жіне басқа да құзіреттіліктерді игеру, мәмілеге келу, өз пікірін ұжым пікірімен сәйкестендіру

 • Код ON6

  Маркетинг және бизнес бойынша аналитикалық және зерттеу міндеттерін шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды, қолданбалы бағдарламалар пакетін және басқару және экономикалық ақпарат базасын пайдалану

 • Код ON7

  Нарықтағы оның өмірлік циклінің фазана байланысты қазіргі заманғы тиімді маркетинг әдістері мен формаларын, ғылыми және практикалық принциптері негізінде өндірісті ұйымдастыру, өнімді жылжыту және сату бойынша ұтымды шешім әзірлеу, қабылдау және жүзеге асыру

 • Код ON8

  Маркетингтік зерттеулер мен талдаудың әр түрлі әдістерін қолдану, олардың мақсаттарын тұжырымдау, ақпаратты жинау және өңдеу, есептер жазу және бұл деректерді кәсіпорындарда және халықаралық нарықта басқару шешімдерін қабылдау мақсатын түсіндіруде қолдану және олар үшін жауап беру

 • Код ON9

  Кәсіпорындарда және халықаралық нарықта маркетингтік қызметті енгізу және жетілдіру үшін түрлі тауарлық, баға белгілеушілік, өткізушілік және коммуникациялық технологияларды қолдану

 • Код ON10

  Кәсіпорындар, сауда компаниялар мен корпорациялар және тауар биржалары тұтас ел үшін маркетингтік бағдарламаларды және стратегиялық және тактикалық сипаттағы жоспарларды дайындап, жетілдіру

 • Код ON11

  Инновациялық тауарлар мен брендтерді, өткізу және тауарлар бизнесін технологиясын әзірлеу және оларды отандық және әлемдік нарықта жылжыту

 • Код ON12

  Инновациялық қызмет саласындағы білімге ие болу, стандартты емес және альтернативті шешімдер табу, жаңа ойларды қалыптастыруға, сыни ойлауды, әлемдік нарықтағы кәсіпкерлікті дамытуға қабілетті болу

 • Код ON13

  Әртүрлі елдердегі әртүрлі нарықтарда тиімді маркетингтік және бизнес стратегияларын әзірлеу және енгізу

Top