Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B10107 Жалпы медицина в Астана медицина университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Аурудың анамнезін жинау, пациенттің ауырлық жағдайын бағалау және медициналық құжаттарды ресімдеу мәселелері бойынша білім мен түсініктерді көрсетеді.
  • Аурудың негізгі патологиялық белгілері мен синдромдарын анықтау үшін тиісті кәсіби сала бойынша қолданбалы сипаттағы жаңа білім алуға қабілетті. Жетекші синдром бойынша дифференциалды диагностика жүргізе алады, клиникалық диагноз қою үшін тексеру нәтижелерін интерпретациялау
  • Түрлі жастағы емделушілерге өмірге қауіп төндіретін жағдайларда, сондай-ақ төтенше жағдайларда, эпидемияларда және жаппай зақымдану ошақтарында халыққа алғашқы және шұғыл медициналық көмек көрсетуге қабілетті
  • Диагностика мен емдеудің клиникалық хаттамаларына сәйкес, медициналық қызмет көрсету шеңберінде әртүрлі жастағы науқастарға медициналық көмек көрсетуге қабілетті
  • Жалпы практика дәрігерінің кәсіби құзыреті шеңберінде медициналық манипуляциялар жүргізуге қабілетті
  • Этикалық және құқықтық принциптерді білу мен түсінуді көрсетеді: қоғамда қабылданған моральдық және құқықтық нормаларды ескере отырып, кәсіби қызметті жүзеге асырады; дәрігерлік этика ережелерін, құпия ақпаратпен жұмыс істеу жөніндегі заңдар мен нормативтік құқықтық актілерді сақтайды; дәрігерлік құпияны сақтайды
  • Халықтың денсаулығын қорғау саласындағы негізгі күрделілік санатындағы озық кәсіби және ғылыми білімдерін көрсетеді. Пациенттердің денсаулығы мен өмір сүру сапасына әсер ететін психологиялық және әлеуметтік факторларды есепке ала алады, әртүрлі жағдайлар мен аурулар кезінде әртүрлі жастағы пациенттерге психоэмоционалдық қолдау көрсете алады
  • Пациенттердің медициналық құжаттамасының деректерін талдау және мониторингілеу және ұсынылатын медициналық қызметтердің сапасын жақсарту үшін практикалық қызметте ақпараттық және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана алады
  • Ғылыми зерттеу дағдыларын көрсетеді: ақпараттық деректер базасында ақпаратты тиімді іздестіруді жүзеге асырады, ғылыми деректерге талдау жүргізеді және зерттеу және талдау тәсілін көрсетеді
Top