Жаңа білім беру бағдарламасы

7M10112 Фармация в Астана медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Кәсіби құзіреттілік деңгейі жоғары, зерттеу дағдылары бар жоғары білікті, бәсекеге қабілетті жаңа буын мамандарын даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M142 Фармация
 • Білім беру саласы 7M10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 7M101 Денсаулық сақтау
 • ТМККК қалыптастыру қағидаттары
  Несиелер: 4

  Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі Қазақстан Республикасының азаматтарына бюджет қаражаты есебінен ұсынылады және барынша дәлелденген тиімділігі бар профилактикалық, диагностикалық және емдік медициналық қызметтерді қамтиды. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру – әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры есебінен медициналық көмек көрсету жөніндегі құқықтық, экономикалық және ұйымдастыру шараларының кешені

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фармациядағы басқару есебі
  Несиелер: 4

  Фармациядағы басқару есебі-фармацевтикалықнарықтажұмысістейтінмаманныңкәсібибілімін, шеберлігі мен дағдыларынқалыптастыратынарнайыфармацевтикалықпәндердіңбірі. Онда ұйымды дамыту үшін негізгі элемент есептік және есептік деректер қажет.Есептікжәнеесептікдеректерболжаупроцестеріүшін де пайдаланылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Пациенттердің жас ерекшеліктерін ескере отырып, дәрілерді тиімді пайдалану
  Несиелер: 3

  Негізгі ДЗ концепциясы саясатының негізгі ережелері, ДЗ ұтымсыз пайдаланудың ең көп таралған түрлері, ДЗ дұрыс пайдаланбаудың себептері мен салдары. Дәрілерді ұтымды пайдалану бойынша ахуалдың мониторингін зерттеу қажеттілігі негізделген, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған дәрілік заттарды тиімді пайдаланудың негізгі бағыттары, бағалау индикаторлары келтіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фармацевтикалық өндірісті нормалау
  Несиелер: 4

  Дәрілік препараттар өндірісін мемлекеттік нормалау-тиісті құжаттармен, дәрілік және қосалқы материалдардың сапасына, өндірістің технологиялық процесіне заңдастырылған талаптар кешені болып табылады. Фармацевтикалық сапа жүйесі (PQS). Дәрілік заттардың сапасы: түсінігі, терминологиясы, мемлекеттік бақылаудың механизмдері мен құралдары. GMP шеңберіндегі фармацевтикалық компанияның персонал жүйесі: жалпы талаптар, персоналды ұйымдастыру. Негізгі персонал. Уәкілетті тұлға. GMP талаптары шеңберінде фармацевтикалық кәсіпорынның үй-жайы мен жабдықтары. GMP талаптары шеңберіндегі технологиялық процесс: GMP және GxP талаптары шеңберіндегі тиісті құжаттама.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән ғылыми басқарудың қазіргі тенденциялары - жаңа ғылыми басқару парадигмасы туралы түсініктерді қалыптастыруға ықпал етеді, берілген пәннің негізгі бөлімдерінде: басқару қызметінің психологиялық мазмұны, басшының жеке басқару концепциясы, басқару өзара әрекетінің теориялық негіздері, Негізгі басқару функцияларын жүзеге асырудың психологиялық ерекшеліктері, басқару қызметі субъектісінің психологиясы. Жетекшінің өз басқару функцияларын жүзеге асыру сапасы мен ұйымдастыру мәселелерінің өзара байланысын психологиялық талдау дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дәрілік өсімдік материалдарын фитохимиялық талдау
  Несиелер: 2

  Фитохимиялық талдау сапалы талдау жүргізуді – басты әсер етуші заттарға (шынайылыққа) сапалық реакцияларды және сандық талдауды – әсер етуші заттарды сандық анықтауды, ылғалдылықты, күлдікті, экстрактивтік заттарды (қатерсіз) анықтауды зерттейді. Әрбір ДӨШ түрі үшін НҚ сапалық және сандық талдау әдістері көрсетіледі. Талдаудың физика-химиялық әдістері – спектрофотометриялық, хроматографиялық, люминисцентті және т. б. кеңінен қолданылады.)

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста шет тілін белсенді қолдану үшін мамандықтың ауызекі-тұрмыстық сөйлеу тілі мен тілін практикалық меңгеру үшін білік пен дағдыны тереңдету және дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фармацевтикалық өндіру
  Несиелер: 4

  Тиісті санаттағы бақылаудың талап етілетін деңгейіне сәйкес дәрілік заттарды фармацевтикалық әзірлеу, атап айтқанда оны қолдану кезіндегі тәуекел неғұрлым жоғары болса, өндірістік бақылау соғұрлым жоғары болады. Қазіргі уақытта дәрілік заттарды әзірлеу мамандандырылған АЖЖ көмегімен жүргізіледі, бұл уақытша және қаржылық шығындарды едәуір қысқартуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дәрілік заттардың фальсификациясы
  Несиелер: 4

  Халықты қауіпсіз, тиімді, сапалы және қолжетімді дәрілік заттармен қамтамасыз ету. `Фальсифицирленген препарат`терминін анықтау. Жалған дәрілік заттардың жіктелуі.Қазақстан Республикасының фармацевтикалық өнеркәсібін дамыту жөніндегі бағдарлама. Фармакологиялық қадағалаудың (ФҚ) рөлі.Фальсифицирленген дәрілік заттардың айналымы. Дәрілік заттарды фальсификациялау мәселелері, олардың түрлері.Препараттардың таралу себептері мен ауқымы. Фальсификаттарменкүресу және бақылау шаралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЕАЭО талаптары бойынша дәрілік заттарды тіркеу
  Несиелер: 2

  Дәрілік затты мемлекеттік тіркеуді, қайта тіркеуді және тіркеу деректеріне өзгерістер енгізуді Медициналық және фармацевтикалық қызметті мемлекеттік бақылау органы жүзеге асырады. Мемлекеттік тіркеудің, қайта тіркеудің, тіркеу деректеріне өзгерістер енгізудің міндетті шарты дәрілік заттың сараптамасын жүргізу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Social aspects in pharmacy
  Несиелер: 3

  Фармацевтикалық қызметтің негізгі міндеттерін зерттейтін ғылым жоғары сапалы және білікті дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету арқылы адамдардың өз денсаулығын қолдауға ұмтылысына барынша ықпал ету, сондай-ақ фармацевтің қоғам алдындағы рөлі мен жауапкершілігін айқындайтын негізгі қағидаттар мен құндылықтар да қаланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Маркетингтік зерттеулер кешені
  Несиелер: 3

  Маркетинг кешені-бұл бақылауға берілетін ауыспалы маркетинг факторларының жиынтығы, олардың жиынтығы фирма мақсатты нарық тарапынан қажетті жауап реакциясын шақыруға ұмтылуда маркетинг зерттеулерінің кешені маркетингтік талдау құралы болып табылады, онда ұйымдастыру үшін маңызды мәселелерді шешу үшін пәрменді әдістер пайдаланылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дәрілік заттарды стандарттау процесінде аналитикалық әдістемелерді валидациялау
  Несиелер: 6

  Негізгі валидациялық сипаттамаларды, аналитикалық әдістемелерді валидациялау бойынша басшылықты зерттеу. Дәрілік заттардың сапасын бақылау кезінде стандартты үлгілерді пайдалану және аттестаттау. Фармакопеялық стандартты үлгі. Талдаудың нақты әдістері үшін валидация жүргізудің стандартталған рәсімдері. Стандартты жұмыс үлгісінің жалпы түсінігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Метрология негіздері, стандарттау және сертификаттау
  Несиелер: 2

  Метрология және метрологиялық қызмет туралы жалпы түсініктерді қалыптастыру, өлшеу әдістері мен қателіктері түсініктерін, өлшеу құралдарының қателіктерін игеру туралы, өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамаларын нормалауда, стандарттау және сертификаттау негіздерімен танысу. Өлшеу классификациясы. Өлшеу және бақылау құралдарының метрологиялық сипаттамалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Менеджмент дәріхана ұйымыныңбасқаруқұралыретінде. Кадрлық менеджмент. Маркетингтікзерттеулер. Маркетинг кешенінпрактикалыққолданудыңмәні мен бағыттары: тауар, оны бөлудіұйымдастыружәнебағабелгілеу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дәрілік өсімдік құралдарын әзірлеудің және стандарттаудың жаңа негіздері
  Несиелер: 6

  Дәрілікөсімдікшикізаты мен дәрілікөсімдік препараттарының фармакопеялық түрлерін стандарттаудың жаңатәсілдерінғылыминегіздеу. Биологиялықбелсендіқосылыстардыңхимиялықтабиғатыдәрілікөсімдікшикізаты мен дәрілікөсімдікпрепараттарынстандарттаудыңжаңатәсілдерінәзірлеутұрғысынанәдіснамалықнегізретіндеқарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дәрілік заттарды өндіру. Сапаны бақылау және мемлекеттік реттеу.
  Несиелер: 2

  Білім алушыларда процестердің физикалық-химиялық мәнін түсінуді және фармацевтикалық өндіріс саласындағы кешенді инженерлік қызметте, дәрілік заттарды алу процесінде химия, биотехнология, фармацевтика заңдарын пайдалануды, теориялық және эксперименттік зерттеулерді өз бетінше қою және жүргізу дағдыларын қалыптастыруды қалыптастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фитопрепараттардың заманауи технологиялары
  Несиелер: 4

  Пәнді оқыту фитопрепараттарды алудың заманауи технологиялары фармацевтикалық технологияның заманауи және перспективалық бағыттарының бірін дамытуға бағытталған-экстракциялық препараттардың фармацевтикалық өнеркәсібі. Отандық және шетелдік өндірушілердің әртүрлі фирмаларының фитопрепараттары өндірісін жабдықтауда қолданылатын қазіргі заманғы жабдықтар бойынша мәселелер ұсынылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аудит негіздері
  Несиелер: 3

  Басқару есебінің негізі-фармацевтикалық нарықта жұмыс істейтін маманның кәсіби білімін, шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыратын, ұйымды дамыту үшін негізгі элемент есептік және есептік деректер қажет болатын арнайы фармацевтикалық пәндердің бірі. Есептік және есептік деректер болжау процестері үшін де пайдаланылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дәрілік препараттарға тіркеу досьесін әзірлеу
  Несиелер: 4

  Білім алушыларда ДЗ тіркеу құжаттамасын әзірлеу бойынша негізгі кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру: оларды мемлекеттік тіркеу мақсатында ДЗ сараптамасын жүргізуді ұйымдастыру. ДЗ мемлекеттік тіркеу туралы өтініштерді беру және қарау және қажетті құжаттарды ұсыну. ДЗ мемлекеттік тіркеу туралы шешім.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фармакоэкономика
  Несиелер: 4

  Қазақстанның ұлттық дәрілік саясаты фармакоэкономика қағидаттарын пайдалана отырып, кепілдендірілген тегін медициналық көмек шеңберінде дәрілік қамтамасыз етуді оңтайландырудың басым міндеттерінің бірі ретінде бөледі: шығындар-пайда-азаматтардың өмір сүру сапасын арттыру. Фармакоэкономиканы медицина, фармация және экономика тоғысында пайда болған ғылыми-практикалық бағыт ретінде қарастыру керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фармацевтикалық инжиниринг негіздері
  Несиелер: 2

  Фармацевтикалық инжиниринг негіздері бойынша білім алушыларда негізгі кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру: фармацевтикалық кәсіпорындағы инженерлік жүйелер мен жабдықтардың өмірлік циклінің негізгі мәселелері. Инженерлік қызмет құрылымының негізгі элементтері. Жалпы инженерлік принциптердің жіктелуі. GMP және GEP талаптары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фармациядағы менеджмент және маркетинг
  Несиелер: 2

  Менеджмент және маркетинг фармацевтикалық нарықта жұмыс істейтін маманның кәсіби білімін, шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыратын маңызды фармацевтикалық пәндердің бірі болып табылады. Пәннің міндеті фармацевтік кәсіпорындар қызметінің ерекшелігіне бейімделе отырып, нарықтық жағдайда қазіргі заманғы басқару үрдістері мен алгоритмдерін, жүйелерін, жүйелерін, теоретикалық түсініктерді, санаттарын, жүйелерін, құралдарын, теоретикалық түсініктерді оқып үйренуден тұрады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тиісті клиникалық практика
  Несиелер: 2

  Бұл стандарт зерттеулердің/сынақтардың ғылыми маңыздылығын, олардың этикалық қолайлылығын және зерттелетін дәрілік заттың клиникалық сипаттамаларының толық құжатталуын, алынған нәтижелерге деген сенімді, сондай-ақ оларды басқа елдердің уәкілетті органдарының тануын қамтамасыз етеді. Осы стандартты сақтау сыналушылардың қауіпсіздігіне, әл-ауқатына, қорғалуына, сондай-ақ клиникалық зерттеу/сынақ деректерінің дұрыстығына кепілдік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фармацевтикалық логистиканың тұжырымдамасы мен принциптері
  Несиелер: 2

  Логистика-бұл технологиялық инновациялардың көмегімен, шығындар құрылымындағы өзгерістермен, компанияларға компанияның немесе кәсіпорынның пайдасын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін тауарлар мен қызметтердің жаңа түрлеріне сұраныстың туындауымен құрылған, өзгермелі жағдайларда компания құрылымын тез өзгерту мүмкіндігін ұсынатын дамушы сала.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Хош иісті заттар химиясы
  Несиелер: 2

  Өсімдік өсімдіктері мен шикізаттары, осы өсімдіктерден әртүрлі дәрілік түрлерді алу зерттеледі. Дәрілердің өндірісі үшін қолданылатын эфир майлары бар өсімдік шикізатының физикалық қасиеттері, алу және өңдеу тәсілдері, физикалық-химиялық талдау әдістері туралы теориялық және практикалы қбілімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Фармация саласындағы зерттеулердің пәнаралық сипатындағы білімі мен түсінігін көрсетеді

 • Код ON2

  Фармация саласындағы зерттеу, кәсіби және педагогикалық қызметте қолданбалы сипаттағы жаңа білім мен дағдыларды меңгеруге қабілетті.

 • Код ON3

  Фармация саласындағы мәселелерді өз біліктілігі шеңберінде ғылыми тәсілдер негізінде шеше алады.

 • Код ON4

  Фармацияны дамыту және өз біліктілігі шеңберінде жаңа тәсілдерді енгізу үшін ғылыми ақпаратты пайдаланады

 • Код ON5

  Фармация саласындағы біліктілік саласындағы мамандарға және маман еместерге ақпаратты, идеяларды, тұжырымдарды, проблемалар мен шешімдерді нақты және нақты түрде хабарлайды

 • Код ON6

  Ғылым мен тәжірибенің заманауи жетістіктеріне сүйене отырып, өзінің фармация саласындағы біліктілік саласындағы кәсіби қызметін жоспарлайды

 • Код ON7

  Кәсіби өсумен айналысады, өзін-өзі талдау дағдыларын, жоғары білім деңгейінде оқыту тәжірибесін көрсетеді

 • Код ON8

  Кәсіби деңгейде шет тілін еркін меңгерген, ақпараттық қауіпсіздікті ескере отырып, кәсіби қызметте әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды тиімді пайдаланады.

Top