Жаңа білім беру бағдарламасы

7M10112 Фармация (Бейіндік бағыт) в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

Оқыту нәтижелері

  • Медициналық және фармацевтикалық салалардағы тиісті фармацевтикалық тәжірибе мен пәнаралық байланыс стандарттарына сәйкес фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру дағдыларын көрсетеді.
  • Күрделі іскерлік жағдайларды талдайды, басқарушылық ықпал етудің тиімді әдістерін меңгереді.
  • Фармацевтикалық ұйымдардың қызметін жоспарлауда басқару есебінің принциптерін қолданады.
  • Сапа менеджменті халықаралық стандарттарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес фармацевтикалық ұйымдардың қызметін ұйымдастырады және талдайды.
  • Дәрілік заттардың тиімділігі мен қауіпсіздігінің көрсеткіштерін бақылай алады.
  • . Дәрілік заттардың сапасын қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды ұйымдастыра алады.
  • Дәрілік заттар туралы сауаттылығын және азаматтардың өз денсаулығына ортақ жауапкершілігін арттыру бойынша ақпараттық жұмыс жүргізеді.
  • Фармацевтикалық нарықты талдау негізінде әртүрлі жағдайларды шешуде заманауи технологияларды қолданады.
Top