Инновациялық білім беру бағдарламасы

7M04207802 7M04207802-Бизнесті заңдық қамтамасыз ету в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Кәсіпкерліктің субъектілерінің қызметін құқықтық қамтамасыз етудің қазіргі жолдары мен әдістерін меңгерген, сондай-ақ сандық экономика жағдайында мәмілелерді, кәсіпкерлердің және олардың бірлестігінің басқа да заңдық әрекеттерін құқықтық қамтамасыз ету, мүліктік құқықытары мен заңдық мүдделерін қорғауды қамтамасыз ететін магистрлерді даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Студенттердің басқару қызметінің психологиялық заңдылықтары туралы жүйелі түсініктерін қалыптастыру, менеджер қызметінің құрылымындағы әлеуметтік психологиялық білімдерді қолдану ерекшелігін ашу, тиімді басқару негізінде жатқан әлеуметтік-психологиялық қағидаларды талдау дағдыларын меңгеру болып табылады. Курстың мазмұны: басқару психологиясының негізгі түсініктері, теориялық ережелері және өзекті мәселелері; басқару психологиясының теориялық ерекшеліктері; басшының жеке ерекшеліктері; ұйымдағы басшының жән

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары мектеп педагогикасы нақты мамандықтар үшін жоғары білім беру мәселелерін шешуде, сондай-ақ магистранттар болашақтағы кәсіби қызметінде басқару үдерісінің мазмұнының ғылыми негізін игеруге ықпал етеді. Жоғары мектеп педагогикасы заманауи оқу үрдісіне қойылатын талаптарды ғылыми негіздеуге және оның заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Хапықаралық ұйымдардың құқықсубъектілігін іске асыру мәселелері (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Қазіргі уақытта ғылымда мемлекеттер халықаралық ұйымдарды құра отырып, оларға белгілі бір құқық пен әрекет қабілеттілікті береді, олардың қабілетін мойындайды: халықаралық құқық нормаларын құруға және қолдануға қатысуға; халықаралық құқық нормаларын сақтауды күзетуге құқылы. Мемлекеттің бұл тануымен халықаралық құқықтың жаңа субъектісі құрады, ол олармен қатар халықаралық ынтымақтастық саласында құқықшығармашылық, құқық қолдану және құқық қорғау функцияларын жүзеге асырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Азаматтық істердің жекелеген санаттарын қараудың ерекшеліктері (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Берілген пәннің шеңберінде азаматтық іс жүргізудің әр сатысындағы соттың процесстік жағдайын қарастырумен қатар, талап, ерекше іс жүргізу және ерекше талап қою арқылы іс жүргізу өндірістерінде қарастырылатын жекелеген азаматттық істердің санаттарының ерекшеліктері ашылады. Іс жүргізу әрекеттерінің алгоритмін зерттеуге ұсынылды, істі сот талқылауына дайындау кезінде судья орындауға тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  "Шет тілі" пәнінің мазмұны және "Кәсіби шет тілі" вариативті бөлімі шет тілді құзыреттіліктің интегрративімен байланысты тығыз байланыста болатын үш негізгі компонентті қамтиды: қарым-қатынас саласы және тақырып; Әлеуметтік-мәдени білім; лингвистикалық білім.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылымның тарихы мен философиясы оның тарихи дамуындағы және өзгермелі әлеуметтік-мәдени контекстіндегі ғылыми танымның жалпы заңдылықтарын зерттеу ретінде. Ғылым философиясы және ғылым әдіснамасы. Ғылым танымдық қызмет және дәстүр ретінде, әлеуметтік институт ретінде және мәдениеттің ерекше саласы ретінде. Қазіргі заманғы өркениет мәдениетіндегі ғылым. Ғылыми танымның ерекшеліктері. Қоғам өміріндегі ғылымның қызметтері. Ғылыми қызметтің институционалдық нысандарының тарихи дамуы. Ғылыми қауымдастықтар және

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызметтегі шарттық жұмыстардың техникасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді зерттеу пәні болып азаматтық айналымдағы шарттарды жасасу, өзгерту немесе тоқтатуға қатысты қоғамдық қатынастар, сондай-ақ әр түрлі шарттық қарым-қатынастардың өзара байланысы және өзара әрекеті, қызмет ету қағидалары, шарттық қарым-қатынастардың жалпы заңдылықтары табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шарттық міндеттемелерді орындау кезінде тәуекелді заңдық басқару
  Несиелер: 4

  Осы пәннің шеңберінде мiндеттемелердi орындауды қамтамасыз етуді белгілеуді және мәнін зерттеу ұсынылады. Курсты меңгеру нәтижесінде мiндеттемелердi қамтамасыз ету мәселесi бойынша негізгі тұжырымдамалары мен заманауи доктриналық талдауларды сынап талдай алуға үйренуі керек, қалыптасқан қамтамасыз ету қатынастарын құқықтық реттеуге, оны жетілдіру перспективасына ғылыми баға беруге, осы салада нормативтік шешімдердің теориялық және тәжірибелік салдарын анықтауға үйрену.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқықта кәсіби шетел терминологиясы (на анг.яз)
  Несиелер: 5

  Заманауи терминді меңгеру терминді нақты ғылыми-істерлік коммуникация шеңберінде қолданылатын сөз немесе сөз тіркесі ретінде қарастырады, ол ғылымның, техниканың немесе мәдениеттің белгілі бір пәндік немесе мәдениет саласына қатысты белгілі бір ұғымды білдіреді. Құқық терминологиясы қолданылатын ағылшын тіліндегі арнайы мәтіндердің тақырыбы жалпылама, мәселен, proof - дәлелдемеден бастап, нақты ұғымдарға дейін құқық тұжырымдарының кең ауқымын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік қызметтегі кінә қою-талап қою қызметі (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 4

  Бұл пән шағым беру-талап қоюмен жұмыстары бойынша мәселелерін зерттеуге бағытталған. Оның шеңберінде, кәсіпорынның талап-арызды ұйымдастыру қағидалары, істі соттың қарауына дайындау, әртүрлі категориялардағы істер бойынша дәлелдемелерді жинау ерекшелігі, сот жұмыстарының құралдары, дауларды шешу құралдарын таңдау мен стратегиядағы қалыпты қателері, басқару қызметін құжаттандыру мәселелері, кәсіпорынның шарттық техникасының ерекшеліктері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқықта кәсіби шетел терминологиясы (на анг.яз)
  Несиелер: 5

  Заманауи терминді меңгеру терминді нақты ғылыми-істерлік коммуникация шеңберінде қолданылатын сөз немесе сөз тіркесі ретінде қарастырады, ол ғылымның, техниканың немесе мәдениеттің белгілі бір пәндік немесе мәдениет саласына қатысты белгілі бір ұғымды білдіреді. Құқық терминологиясы қолданылатын ағылшын тіліндегі арнайы мәтіндердің тақырыбы жалпылама, мәселен, proof - дәлелдемеден бастап, нақты ұғымдарға дейін құқық тұжырымдарының кең ауқымын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заңгер қызметіндегі инновациялар
  Несиелер: 5

  Заң қызметіндегі инновациялар - заңдық бизнестің экономикалық дамуына кілті (шағын кеңселер мен ірі мультисервистік компаниялар). Инновациялар клиенттермен жұмыс істеу үдерісін оңтайландыруға және міндеттерді жедел шешуге мүмкіндік береді. Құқықтық нарыққа ықпал ететін негізгі фактор ақпараттандыру болып табылады.Бұл пән шеңберінде магистранттар заң мамандығы бойынша заманауи инновацияларды оқып үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық тәжірибе
  Несиелер: 6

  Курстың қысқаша мазмұны: педагогикалық практика жоғары оқу орнындағы (ЖОО) ғылыми-педагогикалық қызметке кәсіби даярлықтың құрамдас бөлігі болып табылады және арнайы пәндерді оқытуды, студенттердің оқу қызметін ұйымдастыруды, пән бойынша ғылыми-әдістемелік жұмысты, практикалық оқытушылық қызметтің дағдылары мен іскерліктерін алуды қамтитын жоғары мектепте оқу-тәрбие процесін жүзеге асыру бойынша докторанттардың практикалық қызметінің түрі болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттік-жеке серіктестік
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың мақсаты білімалушыларды нарықтық экономика құралы ретінде емемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің қазіргі жағдайы, даму үрдістері және мәселелері туралы түсініктерді қалыптастыру болып табылады. Оқыту үрдісінде мемлекеттік-жеке әріптестіктің және оның ерекшеліктерінің нысандарын зерделеу; мемлекеттік-жекеменшік әріптестік нысандары мен олардың ерекшеліктерін зерделеу болжанады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызметтегі дауларды реттеудің татуластыру рәсімдері
  Несиелер: 5

  Бұл пән магистранттардың оқып-үйренуі үшін келесі мақсаттарды алдыға қояды: дауларды шешудің балама тәсілдерінің (ДБТ) негізгі түсініктері мен санаттарын, қолдану тәсілдері мен салаларын, ДБТ қолданудың негізгі қағидалары мен реттеу қайнар көздерін, Қазақстанда және әлемдік тәжірибеде ДБТ бірқатар рәсімдерін қолданудың неғұрлым тиімді тәсілдерін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әдеттегі емес шарттық құрылымдар
  Несиелер: 4

  Қазіргі азаматтық құқықтық қатынастар соншалықты серпінді және мобильді, олар толыққанды өмір сүру үшін заңнаманы реттеу шегінен жиі шығуға тура келеді. Сондықтан азаматтық айналымға қатысушылар пайдаланғысы келетін көптеген шарттық конструкциялар заңнамада көзделмеген. Бұл пәннің шеңберінде магистранттар солардың кейбіреулерін оқып танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызметті іске асыру кезінде тұтынушылардың құқықтарын қамтамасыз ету
  Несиелер: 4

  Курс тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы қатынастарды зерттеуге бағытталған. Курс барысында тұтынушылардың құқықтарын қорғауды реттейтін құқықтық актілер пакеті қарастырылады. Тұтынушының құқықтық мәртебесі – оның заңмен берілген негізгі құқықтары егжей-тегжейлі қарастырылады. Сапалы емес тауарларды сату кезінде, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезінде тұтынушылардың құқықтарын бұзғаны үшін жауапкершілікке ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерциализациялау
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зияткерлік қызметтің нәтижелерін коммерцияландыру процесін зерттеу, инвестициялар тарту, өндірістегі дамуды жүзеге асыру және оларды одан әрі қолдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Зерттеу
  Несиелер: 14

  зерттеу практикалары магистрлік бағдарламаның бейініне сәйкес ұйымдастырылады және магистранттардың талап етілетін құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. Практиканы өткізу кезінде жеке білім беру траекториясы, магистрлік диссертация тақырыбы, сондай-ақ магистрант таңдаған кәсіби қызмет түрі ескеріледі. Практика магистранттың болашақ қызметінің бейіні бойынша тапсырмалар тізімін орындауын қамтиды. Ол магистрлік диссертацияны жазу үшін материалдарды зерделеуге, жинауға, өңдеуге және жүйелеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  -теориялық , кәсіби, тәжірибелік салада, сонымен қатар жаңа танымдық идеялар қалыптастыру үшін алған білімдерін өзектендіруде білікті болу.

 • Код ON2

  Жұмысқа орналасу үрдісінде, іскерлік хат алмасуда, шарттарды жасасу мен орындауда және кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің құқықтарын қорғау үрдісінде кәсіби шет тілі терминдерін қолдану.

 • Код ON3

  Бизнес – заңгердің кәсіби, іскерлік және ғылыми қызмет саласында шет тілін білу.

 • Код ON4

  Коммерцияландыру мен инновациялық мәселелерді тәжірибелік шешу қ, инновациялық бизнесті ұйымдастыру мен жүргізу саласында және алынған нәтижелерді өндіріске енгізуде білімдер мен құзіреттерді жетілдіру.

 • Код ON5

  Кәсіби қызметте инновацияларды қабылдау, талдау және жүзеге асыру

 • Код ON6

  Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын заңдық сараптау жұмыстарына қатысу, оның ішінде сыбайлас жемқорлықтың болуына жағдай туғызатын жағдайларды анықтау мақсатындазаңдық қызметтің нақты салаларында білікті заңдық қорытындылар мен кеңестер беру;

 • Код ON7

  Құқық саласында ғылыми зерттеулерді білікті жүргізу

 • Код ON8

  Тиімді басқару шешімдерін қабылдай білу ;

 • Код ON9

  Құқық бұзушылықтың алдын алуды, оны жасауға негіз болатын себептерді анықтау мен жоюды жүзеге асыру.

 • Код ON10

  Заңдылық пен құқықтық тәртіпті, тұлғаның, қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша лауазымдық міндеттерін атқару;

 • Код ON11

  Азаматтық істердің жекелеген санаттарын қарастыру барысында материалдық және процестік құқық нормаларын білікті қолдану;

 • Код ON12

  Нормативтік құқықтық актілерді құрастыру қабілеттілігінің болуы;

 • Код ON13

  нормативтік құқықтық актілерді білікті талдай білу

Top