Жаңа білім беру бағдарламасы

8D01605 Тарих-Қазақстанның қазіргі әлеуметтік тарихы в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Қазақстанның жаңа әлеуметтік тарихы бойынша әртүрлі тарихи дерек көздерін, оның ішінде баяндау, көрнекілік, статистикалық және басқаларын қарастырады, алынған деректер бойынша салыстырмалы талдауды іске асырады;
  • «Тарих» пәні мен кәсіптік-педагогикалық саласы туралы жүйелі түсінігін көрсетеді, қазіргі заманғы тарих ғылымында қолданылатын дағдылар мен зерттеу әдістеріне ие;
  • шет тілінде ақпараттар жинау және ғылыми нәтижелерді тестілеу, белсенді ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін оқытудың жаңа технологияларын (соның ішінде АКТ және мультимедиялық бағдарламалар мен интернет-ресурстарды) қолданады, ғылыми жетекшінің және ғылыми кеңесшінің жетекшілігімен өткізілетін хабарламаларды, рефераттарды, баяндамаларды талқылауға, сонымен қатар оқу-тәжірибелік сабақтарының әр түрлі формаларына қатыса алады;
  • қазіргі және соңғы кезеңдегі Қазақстанның мәдени-әлеуметтік тарихының белгілі бір кезеңіне байланысты зерттеулерді жоспарлайды және жүргізеді, пәнаралық және транспәнаралық зерттеулердің әдістері мен тәжірибелерін қолданады;
  • өзінің жаңа ғылыми болжамдарын жасайды, білімінің шекарасын кеңейте отырып өз тұжырымдары мен нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа және кең жұртшылыққа ұсынады;
  • мәтінді семантикалық, коммуникативті талдау әдістерін қолданады;өзінің кәсіби ақпарат саласына қатысты мәтіннің стилистикалық және жанрлық байланысын анықтайды.
  • қоғамның әртүрлі әлеуметтік топтарының қалыптасу тарихын, олардың экономикалық және мәдени құрылымдар мен үрдістердегі қатынастары жаңа және қазіргі, сонымен қатар бүгінгі кезеңдегі Қазақстанның тарихи даму барысына әсерін саралай алады;
  • жаңа және күрделі идеяларды синтездей отырып, тарихи ғылымдар саласындағы әртүрлі теориялық тұжырымдамаларды сыни тұрғыдан талдайды, бағалайды және салыстырады;
  • жеке білім мен кәсіби өсуге ықпал ететін сыни және креативті ойлауды, оқыту және бағалау стратегияларын қолдана отырып, білім беру ресурстарына талдау жасайды;
Top