Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01601 Тарих мұғалімдерін дайындау в "Алматы" Университеті

 • Құқық және жемқорлықпен күрес мәдениетінің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру үшін білім жүйесін қалыптастыруға және осы негізде азаматтық көзқарасты қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлық сипатын және оның пайда болу себептері, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық және құқықтық жауапкершілік шаралары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама туралы түсінік беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Археология
  Несиелер: 5

  Біздің еліміздің ежелгі тарихының негізгі мәселелерін, археологиялық материалдарды, жазбаша хабарламаларды, этнографиялық бақылауларды және басқа да деректерді тұтас түсінуге негізделген қоғамның шаруашылық, әлеуметтік, этникалық дамуының үрдістерін көрсетеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқықтық сана және мәдениет
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқу курсында бакалавр рухани және материалдық жетістіктердің жиынтығы ретінде жалпы мәдениет пен қоғамның ажырамас бөлігі болып табылатын құқықтық сана және құқықтық мәдениет ұғымдарымен танысады. Сондай-ақ мынадай ұғымдармен және институттармен танысады: құқық қатынастары; заңдылық және құқық тәртібі; мемлекеттік аппарат; нормативтік құқықтық актілер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Латын графикасы және қазақ жазуы
  Несиелер: 3

  Қазақ жазуының тарихымен және жаңа ережелермен олардың ерекшеліктерімен қазақ жазуының латын графикасына көшуінде басқа елдердің тәжірибесімен таныстыра отырып, болашақ ұлт үшін қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуінің маңыздылығын ашып түсіндіреді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика және психология негіздері
  Несиелер: 3

  Психология мен педагогиканың нысаны, пәні және міндеттері туралы; психика мен сананы; адамның биологиялық және әлеуметтік ерекшеліктерін ажырата білу; психологияның негізгі салаларын санамалау; педагогикалық және психологиялық талдау әдістерін сипаттау; адамның іс-әрекеті мен мінез-құлқының түрлері; психологиялық процестерді, психикалық жай-күйін ажырату; тұтас педагогикалық процесті, оның құрамдас бөліктерін сипаттау; түрлі педагогикалық мектептерді атау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Жаңа әлеуметтік–экономикалық жағдайлардағы басқару қызметінің мәнін түсінуге ықпал етеді, білім беру жүйесін басқару бағытындағы базалық ұғымдық аппаратпен таныстырады; білім беру ұйымдарындағы оқу-тәрбие қызметін талдау, жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Пән кәсіпкерлік, кәсіпкерлік қызмет туралы білімді кеңейту және нақтылауға, жеке ісін, коммерциялық қызметті құру дағдыларын қалыптастыруға, құқықтық сипаттағы құжаттарды құрастыруға, бизнес-жоспарды әзірлеуге, шағын кәсіпорынның бухгалтерлік есеп нысандарын толтыруға, бизнесті жүргізудің нақты ережелері мен тәсілдерін меңгеруге бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) тілі 3
  Несиелер: 5

  Студенттер мамандықтары туралы тереңірек біліп, термин сөздермен жұмыс жасауға дайындалады. Ой-пікірлерін дұрыс жеткізе білуге, сөздік қорларын байытуға тырысады. Пән білім алушының болашақ маман ретінде кәсіби шеберліктерін мемлекеттік тілде меңгеруіне негіз болады. Пән кәсіби қазақ тіліндегі сөздерді сауатты оқуға, мәтіндерді мазмұндауға, сөйлеу тілін жаттықтыруға, техникалық тақырыптарды меңгеруге, сауатты жазуға дағдыландырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алғашқы қоғам тарихы
  Несиелер: 3

  Алғашқы қауымдық қоғамды оқытуда деректерді, адам қоғамының даму кезеңдерін, адамзат тарихында адам қоғамының алғашқы ұйытқыларын,рулық-қауымдық құрылыстың пайда болуын, антропогенез процессінің аяқталуын, өндірілетін шаруашылықтың, жаңа өндіріс жетістіктерінің дамуын,әлеуметтік-экономикалық қатынастарды,алғашқы қауымдық қоғамның алғы шарттары және ыдырау жолдарын, номадизмнің дамуын, жеке меншіктің, таптың, мемлекеттің шығуын, ашып көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби ағылшын тілі 1
  Несиелер: 5

  Пән ағылшын тілінің грамматика курсын, кәсіби сипаттағы лексикалық материалдарды және кәсіби сипаттағы мәтіндерді қамтиды. Бұл пәнді оқыған студент болашақтағы кәсіби қызметінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасай алатын болады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ежелгі Қазақстан тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақстан аумағында болған тарихи оқиғаларды шекаралас елдер халықтарының тарихымен өзара байланыста көрсетуге мүмкіндік беретін отандық тарихтың тарихи процестерінің негізгі және жалпы бағыттарын ашады. Студенттерді Отандық тарих мәселелері бойынша ғылыми зерттеулердің қазіргі деңгейімен таныстырады, тарихи сананы қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ежелгі дүние тарихы
  Несиелер: 3

  Жер бетіндегі ежелгі класс қоғамдарының, өркениеттердің тарихын, одан әрі прогреске, жазу ойлап табуына, көлемді ақпаратты сақтау мүмкіндігін, адами ұжымдардың ұйымдасқан бірлескен еңбегін құруға ықпал еткен адамзаттың аса маңызды мәдени жетістіктерін баяндайды; Ежелгі Шығыста бүкіл әлем бойынша таралған саяси өмір мен қоғамдық сананың нысандарының пайда болуын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Адамзаттың пайда болуы туралы теориялар
  Несиелер: 5

  Адамның шығу тегі туралы эволюциялық және діни түсініктердің қалыптасуы мен даму тарихы және адамзаттың даму сатысы туралы, адамзат пайда болуының мәселелерін, адамзат пен жануарлар арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарын, антропология ғылымы туралы, адамзат, биосфера және космос, ноосфера ұғымы туралы ашып көрсетуді көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орта ғасырлардағы Азия және Африка елдерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Орта ғасырлар кезеңіндегі Азия және Африка елдерінің тарихын, жалпы тарихтың негізгі оқиғаларын, процесстерін, феодализмнің қалыптасу, даму заңдылықтарын үйретуге мүмкіндік береді. Қытайдағы, Орта Азия мен Закавказьедегі елдеріндің феодалдық қатынастарын, Шығыс елдеріндегі осы процестің хронологиялық шеңберін, Шығыс елдеріндегі жер иелену мен феодалдық салықтар түрлеріндегі ерекшеліктерін, мәдениетін ашып көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Қазіргі қоғамның рухани мәдениеті жүйесіндегі діннің рөлін қалыптастыру, дін ұстанымдары мен тұжырымдамаларының, діни-философиялық ілімдердің ерекшеліктерін ашу, діннің шығу тегі мен эволюциясының мәселелерін, негізгі діни конфессиялардың діни ілімі мен дін тарихы мен ерекшелігін жариялау, қазіргі заманғы әлемдік және дәстүрлі емес діндерді ұйымдастыру, Қазіргі әлемдегі діннің өмір сүруі мен дамуының негізгі тенденциялары

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 4

  Дәстүрлі тәсіл және нәтижелерді инновациялық бағалау туралы мәліметтерді кеңейтеді; "критериалды бағалау технологиясы" ұғымының мәнін түсіндіреді; білім алушылардың уәждемесін арттыру құралы ретінде білім беру нәтижелерін бағалаудың критериалды тәсілін көрсетеді; құзыреттілік және жеке-бағытталған тәсіл логикасында критериалды бағалау технологиясын, білім беруді инновациялық дамытудың қазіргі кезеңінде оқушылардың білім сапасын бағалаудың объективтілігін қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының аумағында ортағасырлық мемлекеттердің қалыптасу процесін, олардың дамуын, қоғамдық-саяси қарым-қатынастарын және ішкі қайшылықтарды ашады; студенттердің тарихи санасын қалыптастыру, Қазақстан Республикасының алдында тұрған міндеттерді шешуге белсенді қатысу үшін ғылыми, тарихизм принциптеріне сүйене отырып, нақты материалды ұсынады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Студенттер пәнді оқу барысында инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық базасы туралы түсінік алады; Қазақстан Республикасындағы инклюзивті білім беру саласындағы заңнамамен бекітілген құжаттар туралы, елдегі және шетелдегі инклюзивті білім беру мәселесі мен даму тарихы туралы баяндалады; мүгедектігі бар балалардың психологиялық-эмоционалды және психикалық дамуына ықпал ететін инклюзивті білім берудің психологиялық-педагогикалық жағдайлары, инклюзивті білім берудің әдістері меңгертіледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ислам өркениеті
  Несиелер: 5

  Ислам өркениетінің алғашқы нышандарын, Сауд Арабиясы түбегіндегі көшпелі, қалалық мәдениеттердің жаңа рухани негізде бірге бастауын, ежелгі тайпалық діндердің тоқырауын, жалпыарабтық этникалық сананың пайда болуын, Ислам өркениетінде араб тілі мен араб жазуының пайда болуын ашып көрсетеді. Орта ғасырлардағы ислам ғалымдарының көптеген ғылыми жаңалықтарды ашуы туралы, аса көрнекті түркі ғалымдары әл-Фараби, Иассауи, т.б. ғұламалардың еңбектері туралы мәлімет береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби ағылшын тілі 2
  Несиелер: 5

  Кәсіби-бағытталған шет тілді сөйлеуді қолдану дағдылары мен біліктерін жетілдіруге мүмкіндік береді; полимәдени және көптілді орта жағдайында әлеуметтік-мәдени, академиялық және кәсіби салаларда тиімді, өз бетінше қарым-қатынас жасау үшін коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ортағасырдағы дүние жүзі тарихы (VI-XV ғғ)
  Несиелер: 5

  Ерте орта ғасыр, дамыған және кеш феодализм кезеңдерінде Батыс Еуропаның жетекші елдерінің тарихи дамуы туралы мәліметтермен қамтамасыз етеді, елдердің табиғи-географиялық факторларын, экономикалық және әлеуметтік-саяси дамуын ескере отырып, осы мемлекеттердің, олардың этностарының, халықтары мен ұлттарының пайда болу тарихымен көп қырлы таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Алаштану
  Несиелер: 5

  Әлемдік тарихи үдерістің құрамдас бөлігі ретінде Қазақстанда адамзат қоғамының дамуына үлес қосқан тұлғалар, Алғашқы саяси партия құру әрекеті, Бүкілресейлік құрылтай және алаш зиялылары, «Алаш» партиясының құрылуы және оның бағдарламасы, Алашорда үкіметінің таратылуы, Алаш азаматтарын қудалау мен жазықсыз жазалау, Алаш және Алашорданың зерттелуі жайы туралымағлұматтар қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан тарихын оқытудың теориялық негіздері мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Тарихты оқытудың теориялық негіздері, жоғары сапалы, жан-жақты дамыған адамдарды даярлау міндеттерін оқытудың мазмұнын, ұйымдастыруын, оқытудың жалпы міндеттерін, Мұғалім сабаққа қойған мақсатқа әрқашан қол жеткізе алатындай деңгейде болуы тиістігін, тарих ғылымының және оның методологиясының, педагогиканың, әдістеменің дамуын ашып көрсетеді. Тарих сабақтарында оқушыларды оқытудың, тәрбиелеудің және дамытудың негізгі мақсаттарын іске асыру бойынша оқытудың инновациялық әдістерімен танысуды ұсынады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мұғалімнің кәсіби бағдары
  Несиелер: 5

  Мұғалімнің жоғары кәсіби дайындығын, инновациялық ойлауды, өзін-өзі тануға, өзін-өзі дамытуға, коммуникативтік қабілеттерін, оқушылармен дұрыс қарым-қатынасты қалыптастыруға, олардың шығармашылық әлеуетін ашуға, білімнің жан-жақты дамуына ықпал етеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түркі әлемі және Еуропа
  Несиелер: 5

  Б.з.д. ІІІ -ҮІ ғ. Ғұн дәуірін, ҮІ-ХІІІ ғғ. Түркі мемлекеттерінің дәуірін, ХІІІ-ХҮ ғғ. Монғол шапқыншылығы дәуіріндегі түркі халықтарын, ХҮ-ХҮІІІ ғғ. жаңа этникалық негізде түркі мемлекеттерінің құрылуын, жаңа және қазіргі замандағы түркі халықтарының тарихи дамуын, тамырлас-тағдырластығын ашып көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көшпелі қазақ қоғамының дәстүрлі құрылымы
  Несиелер: 5

  Құрлықтық, экологиялық және тарихи ортада дәстүрлі қазақ қоғамының құрылымын қалыптастыру мен дамытуды қарастырады, оның көшпелі қоғамның қалыптасуын куәландыратын өзіндік шаруашылық, әлеуметтік, саяси және мәдени ерекшеліктерінің заңдылықтарын түсіндіре отырып оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тарихты оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Кеңес кезеңіндегі Қазақстан тарихының мәні мен қайшылықтарын, тәуелсіздік жағдайындағы тарихи, саяси, экономикалық, әлеуметтік процестердің заңдылықтары мен мәнін ашады, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н. Назарбаевтың тарихи рөлін айқындайды.А. Елбасы н. ә. Назарбаевтың егемендік пен тәуелсіздікті нығайтудағы орны, халықаралық қоғамдастықтағы елдің орны

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көшпелі өркениет тарихындағы Қазастан
  Несиелер: 5

  ХХ ғ. бірінші ширегін қоса алғанда сонау қола дәуірінен бергі кезеңдердің он бойында сақтардан бастау алатын қазақ халқын қалыптастырған көпелілік өркениетін, жалпы адамзаттың өркениеттің ерекше бөлігі болып табылатын –көшпенділер өркениетін, оның қалыптасу, даму эволюциясын, кезеңдерін, ерекшеліктерін, оның теориясын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түркі халықтарының тарихы
  Несиелер: 5

  Ежелгі түркі халықтарының бай тарихы мен мәдениетімен, түркі тұтастығының бірлігі тарихымен, ерте және ежелгі түркі мемлекеттілігінің қалыптасуы, дамуы мен ыдырауы тарихымен, отандық тарихтың өткенімен және осы тектес халықтардың органикалық байланысымен танысуды ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Алаш және Алашорда тарихы
  Несиелер: 5

  Алаш ұлт-азаттық қозғалысының пайда болуын, Алаш мемлекеттілігі мен Алаш Орда үкіметінің қалыптасуындағы Алаш партиясының рөлін түсінуге ықпал етеді, қазақ зиялылары өкілдерінің шығармашылық және қоғамдық-саяси қызметін және олардың Қазақстан тарихына қосқан тарихи үлесін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби ағылшын тілі 3
  Несиелер: 5

  Таңдаған мамандықтары бойынша тілдің күрделі деңгейлері мен функциялары туралы білім береді; жүйелі мақсатты оқу үшін теориялық материалды, жаттығу жаттығуларын, кәсіптік терминдермен техникалық тақырыптарға жазбаша тапсырмаларды қамтиды; ағылшын тілінде сөйлеуді дамыту, дұрыс оқу дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кеңестік Қазақстандағы тарих ғылымы (1917-1960 жж).
  Несиелер: 5

  Кеңестік кезеңдегі Қазақстан тарихнамасы, Қазан революциясы және Азамат соғысы тарихының зерттелуі,Ұлттық-мемлекеттік құрылыс тарихы және Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы құрылуының зерттелуі, қазақстандық ғалымдардың ғылымды дамытудағы жетістіктері туралы мағлұматтар қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлемдегі ұлт-азаттық қозғалыстар тарихы (XVIII-XIX ғғ)
  Несиелер: 5

  АҚШ-тың тарихи дамуын, азаматтық соғыс, шығыс елдері мен отарларының көтерілістерді, үндістанның отарлық жаулауының аяқталуын, Үндістан Бирма, Ауғанстан және Непал халықтарының шетелдік басып кіруге қарсы күресін, Қытайдағы шетел капиталының енуінің басталуын, Идандағы бабид көтерілісін, 1857-1859 жылдардағы Үндістанның халық көтерілісін, Балқан халықтарының ұлт-азаттық қозғалысын, Румын мемлекетінің құрылуын. франко-пруссия соғысын, Польша, Литва және Белоруссия елдеріндегі 1863 — 1864 жж. көтерілістерін ашып көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқытылатын тіл теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Пән ағылшын тілінің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, сөз құрамы құбылыстары мен формаларын білуді қамтитын лингвистикалық білім беру жүйесін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан тарихының деректануы
  Несиелер: 5

  Деректанудың ғылым ретінде қалыптасу тарихын, қызметін, тарихи деректердің пайда болу заңдылықтарын және олардың тарихи процесстердің объективті бейнелеу дәрежесін, тарихи деректанудың өзекті мәселелерін, қазақ ғалымдарының деректану ғылымына қосқан үлесін, кеңестік заманда қазақ халқының зиялы қауымының тарихын, тарихи көзқарас қалыптастырудағы орнын ашып көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Академиялық ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Бұл әртүрлі академиялық жұмыстарды (эссе, емтихан, әдеби шығармаларды талдау және т.б.) жазуда қолданылатын тілдік стильді таныстырады. Академиялық жазу дағдыларын дамыту - барлық деңгейдегі тілдерді жетілдіру, студенттерді ғылыми жұмысқа дайындау көзделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанды зерттеу қоғамының тарихы (1920-1936 жж)
  Несиелер: 5

  Қырғыз (қазақ) өлкесі қоғамының зерттеу тарихын сипаттайды, Қазақстандағы Кеңес кезеңіндегі ғылыми зерттеудің бастамашылық қызметінің мәнін көрсетеді; әлемдік тарих аясында өткен елді объективті түрде таныстырады, патриотизмді, тұрақты бірегейлікті қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ халқының ұлт-азаттық көтерілістері (XVIII-XIX ғғ басы)
  Несиелер: 5

  XVIII- XX ғасырлардағы ұлт- азаттық көтерілістер, олардың басталу себебі, барысы туралы және көрнекті тұлғалар жайында толық деректер береді. Е.Пугачев бастаған ұлт – азаттық көтеріліс, Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс, И.Тайманұлы мен М.Өтемісұлы бастаған шаруалар көтерілісі, Кеңесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс, 1916 жылғы Қазақстандағы ұлт-азаттық көтерілістер туралы ашып көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Теориялық деректану
  Несиелер: 5

  Салыстырмалы-тарихи зерттеулердің деректану өлшемін, деректанудың пәнаралық байланысын негіздейді, неғұрлым маңызды мәселелерді шешудегі әртүрлі әдіснамалық тәсілдерді көрсетеді, тарихи дереккөздердің негізгі түрлерін зерттеу әдістерін дамытуды зерттеуге мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жаңа замандағы дүние жүзі тарихы
  Несиелер: 5

  Жаңа заман кезеңіндегі елдердің тарихи жолының ерекшелігін түсіндіре отырып, Еуропа, Америка және шығыс елдерінің мемлекеттері мен халықтары қандай қиындықтардан дәстүрлі қоғамнан индустриалды қоғамға көшкен, олардың тарихында отаршылдық қандай рөл атқаратындығына толықтай жауап береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жаңа замандағы Қазақстан тарихы
  Несиелер: 5

  Ресей империясының отарлық саясаты жағдайында Қазақстан тарихының тарихи процестеріне түсінік береді, сауда-нарықтық қатынастардың біртіндеп енгізілуін, орыс шаруаларының қоныс аударуы үшін жерлерді алуды, қазақтардың дәстүрлі жүйесін біртіндеп бұзуды және халықтық-азаттық қозғалыстарды көрсетеді; Қазақ ұлттық мәдениетінің дамуына орыс мәдениетінің әсерін бағалайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тарихнама
  Несиелер: 5

  Тарихнама ғылымының тарих ғылымдары арасында алатын орнын, тарихнама ғылымының теориялық-методологиялық негіздерін, пәнаралық байланыстарын, тарихнамалық заңдылықтарды, ежелгі дәуірден ХХІ ғасырдың бас кезіне дейінгі тарихи білімнің қалыптасуы мен дамуын, тарихи мектептердің ғылыми зертханасын, жекелеген тарихшы- ғалымдардың тарих жазудағы және зерттеудегі ұстанымдарын, тарих ғылымының қазіргі кезеңдегі даму деңгейін ашып көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кеңес заманындағы Қазақстан тарихы
  Несиелер: 5

  Тарихты зерттеудің теориялық-әдіснамалық негіздерін, Қазақстан тәуелсіздігі жолындағы ұлттық идеялар мен қозғалыстардың даму тарихының хронологиялық шеңберін қарастырады; социализм құрылымын орнату принциптерін, қазақ қоғамының дәстүрлі құрылымдарын бұзуды, мемлекеттік биліктің тоталитарлық жүйесін бекітуді түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • КСРО тарихы
  Несиелер: 5

  Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының қоғамдық дамуы, халқының саяси әлеуметтік жағдайы, көсемдерінің жүргізген саясаты, КСРО ның Қырғи қабақ соғысы, жылымық, тоқырау және Қайта құру дәуіріндегі қоғамдық саяси өмірі, КСРО ның ыдырап, ТМД ның құрылуы туралы мәліметтер береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Нумизматика тарихы
  Несиелер: 4

  Нумизматика - монета өндірісін, ақшалай-ақша жүйелері мен ақша айналымының тарихын зерттейтін тарихи пән. Нумизмат тарихшылар мен экономистерге оқиғалардың хронологиясын түсіндіруге, сауда қатынастары мен қаржылық менеджментті зерттеуге, сондай-ақ түрлі елдер мен халықтар арасындағы мәдени байланыстарды ашуға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қосалқы тарихи пәндер
  Несиелер: 4

  Дереккөздерді сырттай сынау міндеттерін шешудің арнайы әдістері мен техникалық тәсілдерін қолдана отырып, алынған білімді пайдалануды болжайды: дереккөздерді құрастыру уақыты мен орнын, оның авторын, жазу шарттарын, түпнұсқалығын, қолдан жасалуын, тізімін анықтау, жоғалған орындарды және болашақ тарих мұғалімдері мен оқытушыларының педагогикалық, өлкетану және ағартушылық жұмысындағы бастапқы мәтіндерді қалпына келтіреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • КСРО тарихы
  Несиелер: 5

  Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының қоғамдық дамуы, халқының саяси әлеуметтік жағдайы, көсемдерінің жүргізген саясаты, КСРО ның Қырғи қабақ соғысы, жылымық, тоқырау және Қайта құру дәуіріндегі қоғамдық саяси өмірі, КСРО ның ыдырап, ТМД ның құрылуы туралы мәліметтер береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан тарихының тарихнамасы
  Несиелер: 5

  Тарихнаманың теориялық-әдіснамалық негіздерінің және Қазақстан тарихының негізгі тарихи концепциялардың эволюциясын, мәселелерін, тарихнама принциптері мен әдістерін ғылым ретінде, қазақ тарихының тарихнамасы, Отандық тарихнаманың қалыптасу және даму процесін егжей-тегжейлі зерттеуге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР халықаралық қатынастар тарихы\\
  Несиелер: 3

  Кеңестік кезеңдегі Қазақстан тарихының мәнін, қайшылықтарын, Тәуелсіздіктің қалыптасу жағдайындағы өтпелі қоғамдағы тарихи үрдістердің негізгі заңдылықтарын, Мемлекеттік тәуелсіздіктің саяси-құқықтық негізін құрайтын құжаттарды, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаевтың егеменділігімізді, тәуелсіздігімізді нығайтудағы еліміздің халықаралық қауымдастықта алар орнын анықтаудағы тарихи рөлін, Еліміздің әлемдік және өңірлік қоғамдастыққа халықаралық қатынастардың дербес субьектісі ретіндегі кіру үдерісін ашып көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Еуропа және Америка елдерінің жаңа тарихы әлемдік тарих ғылымының бөлінбес бір бөлшегі ретінде қаралып, Батыстағы капиталистік қатанастардың негізгі генезисі, еуропалық мемлекеттердің бұл кезеңдегі даму ұқсастықтары мен ерекшеліктері жаңа тарих дәуіріндегі олардың әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени, рухани дамуы мен мемлекет аралық қатынастарын талдайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тарихи өлкетану және картография
  Несиелер: 4

  Еліміздің әрбір аймақтарына қатысты тарихын, қоғам дамуын, өлке тарихын жалаң зерттемей, қоғам мен қоршаған тарихи ортаның географиялық, топонимикалық және экологиялық, демографиялық, әлеуметтік жағымен байланыстыра отырып қарастырады. Мектептегі тарихи өлкетану жұмыстарын ұйымдастыру әдістерін үйретеді. Тарихи өлкетанудың ғылым ретіндегі қалыптасуы оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тарихи демография
  Несиелер: 5

  Тарихи демографияның негізін, тарихи дамудың әр түрлі кезеңдеріндегі әлемдегі және аймақтардағы демографиялық ахуалдың ерекшеліктерін, олардың себептері мен әлеуметтік салдарларын ашады, Қазақстан Республикасының қазіргі кезеңдегі демографиялық саясатын, оның өңірлік аспектілерін, демографиялық перспективаларын ескере отырып бағалайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тәуелсіздік кезеңіндегі Қазақстан тарихы
  Несиелер: 3

  Кеңес кезеңіндегі Қазақстан тарихының мәні мен қайшылықтарын, тәуелсіздік жағдайындағы тарихи, саяси, экономикалық, әлеуметтік процестердің заңдылықтары мен мәнін ашады, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н. Назарбаевтың тарихи рөлін айқындайды.А. Елбасы н. ә. Назарбаевтың егемендік пен тәуелсіздікті нығайтудағы орны, халықаралық қоғамдастықтағы елдің орны

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстандағы тарихи демография
  Несиелер: 5

  Қазақстандағы тарихи демографияның негізін, тарихи дамудың әр түрлі кезеңдеріндегі әлемдегі және аймақтардағы демографиялық ахуалдың ерекшеліктерін, олардың себептері мен әлеуметтік салдарларын ашады. Қазақстан Республикасының қазіргі кезеңдегі демографиялық саясатын, оның өңірлік аспектілерін, демографиялық перспективаларын ескере отырып бағалайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлем халықтарының этнографиясы
  Несиелер: 5

  Этнос теориясы, этногенез, этникалық тарих, этникалық сана туралы мәліметтерді кеңейтеді, этнология, әлем халықтарының этнографиясы ұғымдық аппаратымен таныстырады, этностардың өмір сүруінің дәстүрлі және қазіргі заманғы түрлерімен, этносаралық коммуникацияның ерекшеліктерімен, әлемнің этникалық картинасымен таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тарихи өлкетану
  Несиелер: 4

  Еліміздің әрбір аймақтарына қатысты тарихын, қоғам дамуын, өлке тарихын жалаң зерттемей, қоғам мен қоршаған тарихи ортаның географиялық, топонимикалық және экологиялық, демографиялық, әлеуметтік жағымен байланыстыра отырып қарастырады. Мектептегі тарихи өлкетану жұмыстарын ұйымдастыру әдістерін үйретеді. Тарихи өлкетанудың ғылым ретіндегі қалыптасуы оқытылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі замандағы дүние жүзі тарихы
  Несиелер: 5

  Қазіргі әлемдегі ғылым мен техниканың прогрессивті дамуына, халықаралық аренадағы экономикалық, саяси бәсекелестіктің күшеюіне, жаһандануға, неоколониализм саясатын құруға, отарлық елдерді күштеп ұстаудың тиімсіздігіне байланысты өндірістік қатынастардың, өндірістік күштердің алға басуы туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді; саяси тәуелсіздік алған, қаржылық және өндірістік тәуелділіктің жаңа түрлеріне ұшыраған елдердің жағдайымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Отандық этнография
  Несиелер: 5

  Қазақ этносының өткен тарихы мен мәдениетіне байланысты көптеген мәселелерді, ХХ ғасырда қазақ халқының ежелгі мәдениетін, дүниетанымын, әдет-ғұрпын, шаруашылық дәстүрінің өзгерістерге ұшырауын, оларға әлемдік өркениеттің ықпалын, сонымен бірге қазақтардың, осы жерді мекендеуші басқа да халықтармен қарым-қатынасын, мәдениеттердің өзара ықпалы туралы мағлұматтарды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Өзінің кәсіби қызметінде терминдерді пайдалана отырып, кәсіби сөйлеу жағдайларындағы нақты коммуникативтік міндеттерді лингвистикалық құралдармен шешу

 • Код ON2

  Елдегі инклюзивті оқытуды дамытуды, психологиялық үрдістерді, педагогикалық мектептерді, білім берудегі басқару қызметінің мәнін көрсету

 • Код ON3

  Қазіргі әлемнің алуан түрлілігін байланыстыра отырып, адамның рухани мәдениетінің, дінінің, тіршілігінің тұтас дүниетанымын қалыптастыру

 • Код ON4

  Қазақстанның тарихи үдерістерінің жер бетіндегі ежелгі классикалық қоғам мен өркениеттердің тарихымен өзара байланысы мен әрекеттесуін орнату.

 • Код ON5

  Түркі халықтарының және орта ғасырдағы экономикалық, әлеуметтік және мәдени қатынастарының даму заңдылықтарын ғылыми, тарихи ұстанымдарды пайдалана отырып көрсету

 • Код ON6

  Көшпелі қазақ қоғамының экономикалық, әлеуметтік-саяси, мәдени ерекшеліктерін, қазақ интеллигенциясының қоғамдық-саяси қызметін аксиологиялық талдау дағдыларын меңгеру

 • Код ON7

  Жаңартылған білім беру мазмұнына көшуді ескере отырып, тарихи пәндерді оқытуда инновациялық технологияларды көрсету

 • Код ON8

  Буржуазиялық қоғамдық-саяси қатынастардың қалыптасу және даму заңдылықтарын, әлемдік отарлық саясаттың пайда болуы мен таралуын түсіндіру

 • Код ON9

  Отарлық жүйенің ыдырауының, ғылыми-техникалық прогрестің дамуының, жаһандану мен Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуының объективті себептерін түсіндіру

 • Код ON10

  Әлемдегі демографиялық жағдай мен этникалық процесстердің ерекшеліктерін, мемлекет пен өлкенің тарихи кезеңдерін, Отан тарихының өзекті мәселелерін анықтау

 • Код ON11

  Кәсіби саладағы пайымдауларды қалыптастыруда білімі мен түсінігін көрсете отырып, ақпаратты жинау мен интерпретациялауды жүзеге асыру

Top