Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01515 Химия (Английский) в Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

 • Мәңгілік ел идеясы және рухани модернизациялау
  Несиелер: 5

  "Мәңгілік ел" идеясының мазмұнын, оның құндылықтық сипатын, сыртқы қауіп - қатерлер мен қауіп-қатерлер жағдайындағы маңыздылығын, елді модернизациялаудағы рухани және әлеуметтік бағдарлардың рөлін, "Қазақстан-2050" Стратегиясының мазмұнын, қазақстандық қоғамды дамытудың экономикалық, саяси және әлеуметтік бағдарларын оқып үйрену студенттерде Серпінді әлемде құндылықтық бағдарларды, қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Студенттер нарықтық экономика жағдайында кәсіпкерлік қызметтің теориялық білімі мен практикалық дағдыларын меңгереді. Студенттер кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысаны мен саласын таңдау мәселелерінде білім мен дағды алады,кәсіпкерлік қызметті жүргізудің функциялары мен негізгі принциптерін меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім берудегі цифрлық технологиялар
  Несиелер: 5

  Студенттер білім беруді цифрландыру үрдістері, оқу үдерісін цифрландырудың жалпы әдістері, оқу нәтижелерін бақылау және өлшеу, оқу орындарының оқудан тыс, ғылыми-зерттеу және ұйымдастыру-басқару қызметі туралы түсінік алады. Студенттер білім беруде сандық технологияларды пайдалану дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика жəне құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекеттің құқық мәні мен құқықтық табиғатын, қызметі мен орнын, қоғамдағы құқықтың рөлін ашады. Құқықтың негізгі бөлімдерін қарастырады: әкімшілік, азаматтық, қылмыстық құқық. ҚР Конституциясы мен заңнамалық актілерінің мәнін, олардың тіршілік әрекетінің түрлі салаларында туындайтын міндеттерді шешу үшін маңыздылығын көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: Дінтану негіздерінің пәні, ұғымдары, құрылымы, тарихы, әлемдік – будда, христиан, ислам діндері оның бағыттары, тәуелсіздік жылдары елімізге таралған жаңа діни қозғалыстарға сараптама жасау, Қазақстандағы діни жағдайдың тарихы, исламның қазақ халқының тұрмысы мен рухани өмірінде алатын орны туралы ғылыми түсініктер беру, Студенттердің бойында гуманистік дүниетанымның негіздерін, рухани адамгершілік құндылықтардың қалыптасуына ықпал ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  Республикадағы кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы қарастырылады. Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қызметтің түрлері және ұйымдық-құқықтық нысандары. Шаруашылық серіктестігі мен акционерлік қоғамның құқықтық жағдайы. Аудиторлық қызметті құқықтық реттеу. Кәсіпкерлік субъектілерінің дәрменсіздігі (банкроттығы) ұғымын құқықтық реттеу. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу. Кәсіпкерлік құқық қатынастарды реттеудің екі әдісін: құқықтық реттеудің диспозитивтік әдісін (тараптардың теңдігіне негізделген) және құқықтық реттеудің императивтік әдісін (билікке және бағынуға негізделген) тең дәрежеде қолданумен сипатталады. Мәселен, қызметтің қандай да бір түрін лицензиялау бойынша міндетті талаптарды белгілейтін нормаларды іске асыру кезінде лицензиялаушы органның директивалық ұйғарымдары қолданылатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Курсты оқудың басты мақсаты студенттерге жалпы және кәсіби білім беру үшін қажетті жалпы теориялық білім кешенін меңгерту, сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша білім жүйесін құру және осы негізде аталған құбылысқа азаматтық көзқарасты қалыптастыру, құқықтық және моральдық-этикалық нормаларға сәйкес келетін сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық әдептерін қалыптастыру, сондай-ақ қажет болған жағдайда білім алушылардың сыбайлас жемқорлық проблемаларына көзқарасын анықтау және түзету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Студенттер ақпаратты талдау және жүйелеу, өз идеяларын алға тарту және негіздеу қабілеттерін игереді, осының барлығын ақпараттық ресурстардың әр түрін сыни бағалай отырып, нақты құрылымдалған, логикалық реттелген мәтін түрінде ұсынады. Оқу процесінде студенттер өздерінің ғылыми идеяларын білдіруге арналған тиімді практикалық құралдармен қамтамасыз етілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  "Экология және тұрақты даму" пәні экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуының негіздері туралы терең жүйелі білім мен түсініктер беру, табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың қазіргі заманғы тәсілдері бойынша теориялық және тәжірибелік білімдерді қалыптастыру мақсатын алға қояды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары математика
  Несиелер: 5

  Математикалық аппараттардың негіздерін оқу, экономикадағы қажетті теориялық және практикалық міндеттерді шешу; математика мен оның қосымшалары дамытуға студенттерге өз бетімен оқу әдебиетін зерделеу бойынша дағдыландыру, логикалық және алгоритмическое ойлау дамыту; математикалық мәдениет жалпы деңгейін арттыру; экономикалық міндетін математика тілге аударуға математикалық зерттеулердің қолданбалы сұрақтарын білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өмір қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  Студенттер гигиена, еңбекті қорғау талаптарына және сыртқы жағымсыз әсерлерден қорғау ережелеріне сәйкес салауатты өмір салтының негізгі құрауыштарын меңгереді, өмірлік жағдайларда білімді пайдаланады. Топпен жұмыс істей отырып, студенттер алғашқы көмек көрсету тәсілдерін меңгереді, тіршілік қауіпсіздігі үшін алдын алу шараларының маңыздылығын түсінеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химия мектепте
  Несиелер: 3

  Пәнді оқыту мақсаты – студенттерді химияны жаңартылған мектеп бағдарламасымен таныстыру. Бұл пән оқу (химия жоғары және орта мектеп маңызды оқулықтар үшін) және оқу-әдістемелік әдебиеттерді және оны құру үшін меншікті бағдарламалық материалды баяндау, оның логикалық жүйелілігі, және пайдалана отырып, пәнаралық байланыстарын талдауға мүмкіндік береді; - ұйымдастыру өзіндік оқу қызметін білім алушылардың, оны басқаруға және бағалау, оның нәтижелерін жаңарту жағдайында білім беру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы физика
  Несиелер: 5

  Механикалық, жылу, электрмагниттік және кванттық құбылыстар игеру туралы білім; олар бағынатын заңдар; физикалық әлем бейнесі әдістері ғылыми таным табиғат және осы негізде қалыптастыру туралы түсініктер негіздерімен танысу, фундаменталды физикалық теориялар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 5

  Студенттер оқушылардың анатомо-физиологиялық ерекшеліктерін меңгереді. Бұл курсты оқу барысында оқушылардың денсаулығын және дамуын диагностикалау үшін физиологиялық жүйелердің қызмет ету деңгейі бағаланады. Топтарда жұмыс істей отырып, студенттер ағзаның физиологиялық ерекшеліктері мен гигиеналық талаптарды ескере отырып, оқу-тәрбие процесін талдайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бейорганикалық химия
  Несиелер: 5

  Химияны оқыту өндірістік және зерттеу қызметі үшін су биоресурстары мен акваөсіру саласында бакалаврды дайындау болып табылады. Химия білімі тірі организмдерде үздіксіз болатын және химиялық айналулармен бірге жүретін биологиялық процестерді зерттеуде маңызды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі В1-В2
  Несиелер: 5

  Оқытылатын мамандық бейініне сәйкес келетін сөзжасам модельдерін, көп мағыналы сөздердің контекстуалды мәнін, терминдерді, тілдердің лексикалық құрылымдарын қарастырады. грамматика: зат есім, сан санаты, іс; артикли, предлоги, сын есімдерді салыстыру дәрежесі, есімдік (барлық түрлері және олардың туындылары) етістік; етістіктің қазіргі түрлері, повелительное көңіл-күй; сөйлем түрлері: белсенді және пассивті кепіл уақытша келісу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Жалпы педагогика болашақ мамандардың педагогикалық теория мен практика саласында жан-жақты терең білімін болашақ педагог-психологтардың педагогикалық ойлауы мен көзқарасын қалыптастырады, қазіргі педагогика ғылымының түсіндірмелік аппараты, әдіснамасы, зерттеу әдістері саласындағы жетістіктерімен таныстырады, педагогиканың басқа бөлімдерін зерделеу және ұғынудың негізін қалайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектеп психологиясы
  Несиелер: 5

  Мектеп жасындағы оқушылардың танымдық психикалық үрдістерінің даму заңдылықтары, әрбір жас кезеңінде іс-әрекеттің жетекші түрлерінің қалыптасуы туралы түсінік беру саласында студенттерде құзыреттілікті қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бейорганикалық химия
  Несиелер: 3

  "Бейорганикалық химия" пәні құрамында екі негізгі өзара байланысты бөлімнен тұрады: "Бейорганикалық химияның теориялық негіздері" және "Элементтер химиясы" және студенттер үшін химиялық ғылымдарды одан әрі теориялық негіздерін зерттеу іргетасы болып табылады. Пән студентке химияның жалпы ұғымдары мен заңдары туралы білім береді, қазіргі заманғы атом құрылысы және химиялық байланыс туралы, білім алушылардың энергетика және кинетике химиялық процестердің таныстырады, тереңдетеді және танымын кеңейтеді, ерітінділер теориясын енгізе отырып, тотығу-тотықсыздану реакциялары, химия кешенді қосылыстар қалыптастырады. Студенттері алынған білім кеңейту және тереңдету барысында химияның бұл бөлігі негізгі іргетасы болып табылады. Пәні бойынша "Бейорганикалық химия" өзара байланыста "құрам - құрылыс - реакциялық қабілеті", болжау қасиеттері элементтер мен олардың қосылыстары жоғары деңгейде жалпы заңдылықтары мүмкіндік береді,. "Бейорганикалық химия" пәнді игеру үшін студенттер химия пайдаланылатын реакциялардың негізгі түсінік болуы тиіс, зерттеу барысында мектеп химия курсынан негізгі түсініктері мен заңдары және математикалық есептеулердің негізін игеру әдістерін білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электрондық оқу құралдарын құрастыру
  Несиелер: 6

  Мақсаты –зертханалық жұмыс бойынша тиісті тақырыптар мен теориялық қажетті мәліметтер орындау үшін электронды оқу құралдарын құрастыру. Міндеттері: тақырыптар бойынша оқу әдебиеттері мен басқа да дерек көздері талдау; оқу материалдарын іріктеу және жүйелеу; зерттеу тақырыбы бойынша теориялық материалды құрылымдау; зерттеу тақырыбы бойынша зертханалық жұмыстарды жүйелеу; электрондық оқу құралдарының құрылымы және интерфейсін таңдау; электрондық оқу құралдарын жүзеге асыру; электронды оқу құралын сынақтан өткізу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі В1-В2 (мамандандырылған)
  Несиелер: 5

  Шет тілін шетел көздерінен кәсіби техникалық ақпарат алу және кәсіби деңгейде қарым-қатынас жасау үшін қажетті көлемде оқытады; техникалық және кәсіптік бағыттағы шет тілді мәтіндерді оқу және аудару үшін қажетті көлемде шет тілінің іскерлік және кәсіби лексикасын; жалпы және техникалық тілдің негізгі грамматикалық құрылымын.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Тәрбие мақсатты үдеріс. Мектептің тәрбие жүйесі. Қозғаушы күштері, логика тәрбие үдерісі. Тәрбие заңдылықтары мен принциптері. Жалпы тәрбие әдістері, құралдары мен формалары. оқушылардың ғылыми көзқарас негіздерін қалыптастыру. Тұлғаны ұжымда тәрбиелеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Пәнді игерудің мақсаты-студенттердің химия ғылымының негізгі бөлімдері бойынша базалық терминологияны (жалпы және бейорганикалық химия, Органикалық химия, Аналитикалық химия, биохимия) шет тілінде меңгеру, сонымен қатар студенттерді мамандық бойынша түпнұсқа ғылыми әдебиеттерді оқуға дайындау және осы курспен қарастырылған тақырыптар шегінде әңгіме жүргізе білу. Бұл аспектіде көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын дамыту, ақпарат алу мақсатында арнайы әдебиетті оқу дағдыларын дамыту, рефераттау негіздерімен танысу, мамандық бойынша әдебиетті аннотациялау және аудару, жарияланымдарды дайындау және хат жазысуды жүргізу үшін негізгі жазу дағдыларын дамыту жүзеге асырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  "Химияны оқыту әдістемесі" курсы химияны оқытуда жаңа технологиялармен әдістерімен және тәсілдерімен, қағидаттарымен таныстырады, оқытуды қалыптастыра отырып олардың жүйелік тәсіл оқыту мазмұны дайындайды, оларды мұғалімнің (оқытушының) жүйесінде орта және арнайы білім беруде өз бетімен жұмыс істеуге үйретеді. Студенттер проблемалық-ізденіс оқыту жаңа технологияларды пайдалану қажеттілігі меңгеру талаптары туралы, міндеттері, құрылымы, курс бағдарламаларының химияның әр түрлі деңгейін түсіну керек

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Коллоидты химия
  Несиелер: 5

  "Коллоидтық химия" физикалық химия пәнінің бөлімі болып табылады және студенттерді дисперсті жүйелердегі беттік дене құбылыстарының және дисперсті жағдайдағы қазіргі заманғы білім негізінде таныстыру. Химияда неғұрлым жалпы сұрақтарды коллоидтық химия қарайды: әр түрлі формаларының материя қозғалысының өзара іс-әрекетіне байланысты, физика-химиялық процестердің жалпы заңдарын, химиялық технология барлық салалары іргетасы болып табылады. Осыған байланысты, бұл физикалық химия математикалық сипаттау мүмкіндік береді, Есептеу және болжау процесінің әр түрлі факторларға байланысты, ол мүмкіндік береді, химиялық және технологиялық процестерді басқарады. Курстың мақсаты коллоидтық химияның негізгі заңдары мен әдістерін білу, коллоидты процестерді, олардың мәні мен қолдану саласындағы теориялық және практикалық әр түрлі есептерді шешу, дамыту, сыртқы әсер жағдайлары мен табиғат реагенттердің негізгі технологиялық процестерінің параметрлерін талдай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Органикалық химия
  Несиелер: 6

  - бұл көміртек қосылыстарын, олардың қасиеттерін, құрылымын және синтез әдістерін зерттеумен айналысатын химия бөлімі СО, СО2, Н2СО3 және көмір қышқылының тұздары сияқты қарапайым қосылыстардан басқа) Органикалық химия пәніне мыналар кіреді: -Қосылыстарды синтездеу және тазарту -Заттардың құрылымын анықтау -Құрылымдар арасындағы байланыстарды қалпына келтіру -Реакция механизмдерін анықтау Қазіргі уақытта 13 миллионға жуық органикалық қосылыстар белгілі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 6

  "Аналитикалық химия" пәнінің міндеттері қоршаған орта объектілерінің (ауа, табиғи және ағынды суларды, топырақ) қазіргі заманғы талдау әдістерін студенттерге қалыптастыру; экологиялық мониторинг қоршаған ортаның ластануын бақылап, сапалы және сандық химиялық талдау әдістерін қолдану Жалпытехникалық эрудициялық ғылыми ойлау дамыту, практикада кездесетін әр түрлі аналитикалық есептерді шешу, аналитикалық химиядағы оқу-анықтамалық әдебиеттерде өзіндік жұмыс жүргізу дағдысын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Физикалық химия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттерді химиялық әлемдік көзқарасын және термодинамика мен кинетикалық химиялық процесі негізінде олардың қазіргі заманғы заттар құрылысы және химиялық процестер туралы түсініктерін игеру; классикалық және статистикалық термодинамика теориялық негіздерін игеру және химиялық проблемаларды термодинамикалық әдістерді шешу тәсілдерін қолдану, сондай-ақ студенттердің білімін қалыптастыру, модельдеуге кезінде сандық есептеулер жүргізуге мүмкіндік беретін және ерітінділерінде заттардың қасиеттерін әр түрлі химиялық сипаттамасын және фазалық тепе-теңдік болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік химия
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты студенттерге химиялық қосылыстардың реакциялық қабілеттілігін, құрылысы мен қасиеттері, кинетика мен химиялық реакцияларды пайдалана отырып, инновациялық технологияларға айқын түсінік. Істей білуі тиіс: зерттелген процестер үшін негізгі параметрлерін есептеу химиялық процесін өтетін жүзеге асыруға оңтайлы параметрлерін таңдау қолдану; процесті модельдеуге молекулалық құрылымының көмегімен бағдарламалар ChemOffice; құру және молекулалық құрылымын редакциялау; молекулалық құрылымдардың көмегімен модельдеу бағдарламалар пакетін HyperChem; кванттық-химиялық есептеулер бағдарламасы MOPAC; практикалық дағдыларды меңгеруге; визуализация молекулалық құрылымдарын пайалана отырып, бағдарламаның Chem3D Ultra.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Органикалық химия
  Несиелер: 3

  Органикалық химия, химияның бір саласы, жаратылыстану пәні, оның тақырыбы көміртектің органикалық қосылыстар деп аталатын басқа элементтермен қосылыстары, сонымен қатар осы заттардың өзгеру заңдылықтары. Көміртек көптеген элементтермен қосылыстар түзеді және басқа элементтермен салыстырғанда тізбектегі және циклдік құрылымды молекулалар түзуге қабілеттілікке ие. Мұндай молекулалардың қаңқасы бір-бірімен тікелей байланысқан көміртек атомдарының шексіз санынан тұруы мүмкін немесе басқа элементтердің атомдарын көміртегімен бірге қамтуы мүмкін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химиялық технология
  Несиелер: 6

  "Химиялық технология" пәннін меңгеру мақсаты болып табылады - химиялық технология теориялық негіздерімен танысу (физика-химиялық негіздері, химиялық процестердің микро - және макрокинетика теориясы, ұқсастық, критериальные теңдеулері, есептеу химиялық реакторлар), құрайтын негізгі химиялық-технологиялық процестерді (шикізат, энергия, катализ, аппаратура, гидромеханикалық, жылу және масса алмасу процестер), сондай-ақ осы негізде нақты өндіріс технологияларын кейбір маңызды химиялық өнімдер (күкірт, азот және фосфор қышқылы, аммиак, несепнәр, этилен, полимерлік материалдар) қарау. Химиялық реакциялар технологиясы базалық білімдерді қалыптастыру туралы ұғым және химиялық технология, маңызды химиялық өндірістер және басқа да өндірістерге пайдаланады. Химиялық технология зерттелетін процестер өзгеруіне байланысты, құрамы мен химиялық қасиеттерін, өңделетін шикізаттың есебінен жүретін химиялық реакциялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 3

  "Аналитикалық химия" пәнін меңгеру химиялық процестердің базалық заңдылықтарын жүйелі білуді қалыптастыру және студенттердің химия курсында басталған жалпыхимиялық дайындығын ары қарай дамыту, қоршаған ортаны қорғау мәселелерін шешуде оларды қолдану мүмкіндіктері мен талдаудың ең маңызды химиялық әдістеріне үйрету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химиядан есептерді шығару әдістемесі
  Несиелер: 6

  "Химиядан есептерді шығару әдістемесі" пәні мектептегі химия курсын негізгі әдіснамалық принциптерге сәйкес практикалық маңызын шешу болып табылады. Бұл пәнді меңгере отырып студент әр түрлі табиғат құбылыстарын және теориялық білімдерін тәжірибеде қолдануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі В1-В2 (салалық)
  Несиелер: 5

  Мақсаты: шет тілін меңгерудің В1-В2 алдыңғы қатарлы шекті деңгейіне қол жеткізу және химияның мамандандырылған салаларында білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға ықпал ету. Студент химимядан теориялық және практикалық білімдерін ағылшын тілінде оқытудың нақты процесінде қолданады. Ағылшын тілінде негізгі химиялық ұғымдар мен процестерді түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқыту мен критериалды бағалаудағы жаңа тәсілдер
  Несиелер: 5

  Жалпы педагогикалық білім беру, жеке-әдістемелік, жергілікті технологияларды және олардың ерекшеліктерін қарастырады. Бастауыш мектеп жағдайында өзін ақтайтын Заманауи педагогикалық технологиялардың сипаттамасы мен жіктелуі. Инновациялық, қашықтықтан білім беру технологияларын практикаға енгізу жолдарын зерттейді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты – студенттерді полимерлер туралы ғылымның негіздерімен, қазіргі заманғы түсініктері туралы, олардың құрылымы, қасиеттерімен таныстыру, сондай-ақ полимерлер әдістерімен оларды талдау және сәйкестендіру маңызды облыстарымен және практикалық аспектілерімен қолдану. Пәнді оқытудың міндеттері: білімді қалыптастыру туралы ғылым, полимерлер туралы және реакциялар, олардың синтезі; негізгі полимерлі материалдардың түрлері; негізгі ерекшеліктері жоғары молекулалық қосылыстар негіздеу, олардың құрылысын тәжірибеде қолдану; химия полимерлер білуі, олардың жеке және эксплуатациялық қасиеттері, сондай-ақ олардың қасиеттері; синтез үшін полимерлерді әртүрлі әдістермен ерітінді қолдану негіздері іргелі білімді практикалық міндеттерді шешу; практикалық дағдыларды қолдану қазіргі заманғы эксперименттік әдістерін зерделеу үшін макромолекулалардың құрылымын бойынша пайдалану, полимерлер физикалық-механикалық қасиеттерін, талдау және сәйкестендіру; қолдану теориялық білімдерін, тәжірибелік дағдыларын үшін қолданбалы есептерді шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химия пәнінен күрделі деңгейдегі есептер шығару әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің әртүрлі түрдегі химиялық есептерді шешу әдістерін меңгеру, МЕМ стандартқа сәйкес есептер мәтіндерін құрастыру; мектеп оқушыларының химия курсының типтік есептерін шешу тәсілдерін оқыту әдістемесін меңгеру; студенттерді химия пәнінен олимпиадаларды ұйымдастыру және әртүрлі деңгейдегі олимпиада тапсырмаларын бағалау бойынша ұсыныстармен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі С1 (салалық)
  Несиелер: 5

  Ауызша сөз сөйлеу дағдылары, талқылау, белгі жүргізу. Арнайы мәтіндерді жоспарлау, жазу, редакциялау, қайта өңдеу. Пәндік саласы цитаталар бойынша сілтемелерді дұрыс келтіру. Кенеттен білу, оқу тілдерімен диалог өте еркін қатысуға, өз көзқарас негізгі проблеманы көрсете отырып артықшылықтары мен кемшіліктері басқа да пікірлер айтылу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл пән басқару саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды дамытады. Студенттер білім берудегі менеджмент негіздері туралы білім алады, көшбасшының басқару мәдениеті және олардың өзін-өзі дамыту элементтерін қарастырады

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім берудің негіздері
  Несиелер: 5

  Дамуында әртүрлі ауытқулары бар балаларды оқытуға студенттерді дайындау, ерекше қажеттіліктері бар балалардың негізгі санаттарының психофизикалық дамуының ерекшеліктері туралы, оқыту мазмұны, олармен түзету-тәрбие жұмысының бағыттары туралы білімді қалыптастыру. Практикалық сабақтарды орындау кезінде студенттер біріктірілген және инклюзивті оқыту бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастыру принциптерін сипаттайды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экологиялық химия
  Несиелер: 6

  Бұл пәнін оқытуда өте маңызды және тез жинақталған экология, химия, биология тоғысында ақпаратпен химиктер мамандарды таныстыру . Бұл ақпарат неғұрлым терең түсіну іргелі химико-экологиялық процестер мен құбылыстар өте маңызды. Сонымен қатар, ол үшін маңызды тәжірибесін пайдалануды және мониторинг-қоршаған ортаның (ҚО). Осы құбылыстың әр түрлі позициялар назарға алу қажет және бұл талаптардың ауқымы өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы адам қызметінің өсуіне әкелмек химиялық ластау биосфера, онымен күресу зерттеу көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Химия пәнінен күрделі деңгейдегі есептер шығару әдістемесі
  Несиелер: 3

  білу: - орта мектептегі химия курсында есептеу есептерінің орны, маңызы және функциялары; - химиядан мектептегі мәселелерді қолдану мен шешудің психологиялық-педагогикалық негіздері; - типтік, күрделі және олимпиадалық химиялық есептерді шығару әдістері мен әдістемесі олардың оқу үдерісіндегі түсіндірмелері; - өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастыру әдістері және шығармашылық қабілеттерін дамыту және оқушылардың логикалық ойлауы. - ЖІА және ҚОЛДАНУ тәртібін реттейтін нормативтік құжаттар, құрылымы мен мазмұны Химиядағы GIA және USE үшін бақылау-өлшеу материалдары, рәсімі мемлекеттік қорытынды аттестаттау және бірыңғай мемлекеттік сараптама; істей алады: - оқу үрдісінде қолдану үшін әртүрлі типтегі және күрделілік деңгейіндегі мәселелердің мәтіндерін құрастыру; - белгілі бір алгоритмдерді қолдана отырып, студенттерге есептер шешімі мен дизайнын түсіндіру жән�� пәнаралық байланыстар; - мектеп химия курсының өзекті міндеттерін шешу (тәрбиелеу, білім беру, оқыту) және тәрбиелеу құралы ретінде химиялық есептеулерді қолдана отырып; - мектептегі есептерді шығарудың әдістемесі туралы ақпарат көздерін табу. меншікті: - есептеулерді шешуде математикалық және физикалық ұғымдар мен шамаларды қолдану дағдылары химиялық тапсырмалар; - есептеудің химиялық есептерін шығаруды қоса алғанда, сабақтарды әзірлеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Қазіргі қоғамның әлеуметтік-гуманитарлық даму заңдарын, тұлғааралық, әлеуметтік, кәсіби қарым-қатынас дағдыларын мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде, өзін-өзі дамыту және өмір бойы өз бетімен білім алу.

 • Код ON2

  Оқылатын саланың алдыңғы қатарлы білімдеріне және академиялық адалдық принциптеріне негізделген дәлелдерді қолдану.

 • Код ON3

  Заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, ақпаратты талдай алады.

 • Код ON4

  Экономикалық, құқықтық білім негіздерін, қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуын, Төтенше жағдайлар және адам денсаулығын сақтау жағдайында қорғау дағдыларын қолдана алады.

 • Код ON5

  Қазіргі химияның жалпы және теориялық негіздерін білу.

 • Код ON6

  Жалпы химияның практикалық білім негіздерін қолдана алады.

 • Код ON7

  Педагогика және психология саласындағы мәселелерді шешу үшін инклюзивті білім беру негіздері бойынша білімді жинақтау.

 • Код ON8

  Ақпараттық, инновациялық және қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып, білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында оқыту, тәрбиелеу, бағалау әдістерін қолдану.

 • Код ON9

  Күрделілігі әртүрлі деңгейдегі есептерді шешу.

 • Код ON10

  Кәсіби қызметте ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін қолдану.

 • Код ON11

  Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, ұжымда жұмыс істеуге қабілетті.

Top