Жаңа білім беру бағдарламасы

8D01702 Орыс тілі шет тілі ретінде в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

 • зерттеу саласындағы әртүрлі теориялық тұжырымдарды талдай, бағалай және салыстыра біліп, қорытынды жасай білу;
 • ғылыми зерттеулерде теориялық және қолданбалы мәселелерді сәтті түрде шешуге;
 • орыс тілін шет тілі ретінде оқытудың инновациялық әдістері мен ұйымдастырушылық формаларын қолдану, оқу процесін ұйымдастыруда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану.
 • ғылыми жобалар мен зерттеулерге сараптама жүргізу;
 • ақпараттық ағындардың жедел жаңаруы мен өсуі жағдайында ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласында сенімді түрде бағдарлай алады;
 • жүйелі білім және мамандарды университеттік даярлаудың ерекшеліктері туралы түсініктерін көрсету;
 • жоғары оқу орындарында, орта арнаулы және орта мектептерде орыс тілін шет тілі мен әдебиеті ретінде оқыту әдістері саласында қазіргі педагогикалық теорияларды, тұжырымдамаларды, ғылыми мектептерді, ХХІ ғасырдың білім беру ортасын, қашықтықтан оқыту технологияларын, білім сапасын
 • зерттеу процесін ұйымдастыра, жоспарлай, жүзеге асыра және үйлестіре білу;
 • лингвистикалық, мәдениаралық және коммуникативті білімдерді сәтті қолдана білу және адами ресурстарды басқару;
 • ғылыми көпшілік алдында сөйлеу, ғылыми жазу, ғылыми қарым-қатынас жасау, ғылыми іс-шараларға қатысу, ғылыми шараларды ұйымдастыру дағдыларын жетілдіру;
 • өзін-өзі оқытуды, шығармашылықты және үздіксіз кәсіби өсуді дамыта алады
Top