Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01408 Бейнелеу өнері және сызу в Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты - Білім алушылардың қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтарын, Қазақстанның қазіргі заман тарихын, қазіргі ақпараттық технологияларды, мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас құралы ретінде орыс және шетел тілдерін білу негізінде әлеуметтік-гуманитарлық білімді, іскерлікті меңгерту; Отансүйгіштік, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, әр түрлі мәдениеттерге, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету рухында тәрбиелеу; - білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, тұлғаның жалпы мәдениетін қалыптастыруға, білім беру үрдісін суретші – мұғалім тұрғыдан қамтамасыз етуге, сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті, халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары; эстетикалық, педагогикалық білім беру үдерісін басқарудың мазмұнын, формаларын, әдістері мен құралдарын жүзеге асыруға педагог-суретшілерді даярлау; - кәсіби білімнің іргетасы ретінде педагогикалық және арнайы сипаттағы базалық білімді пратикалық тұрғыдан меңгеруге және ұдайы жетілдіруге, шығармашылық, зерттеушілік дағдыға ие және өзіндік шығармашылық жұмыстарды (бітіру жұмыстарын) орындауға қабілетті жоғары білікті суретші – мұғалім даярлау. Жоғары деңгейлі оқытумен, тәжірибелік бағыттағы пәндердің маманы, жоғары білікті суретші – мұғалім дайындау сияқты сурет, кескіндеме, мүсін, графика, өнер және қолөнер және басқа да мақсатты аудиторияның міндеттері мен қажеттіліктеріне сәйкес.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау
 • Білім беру саласы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
 • Ататүрік принциптері
  Несиелер: 3

  ХІХ ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басында Осман империясының құлауы мен өз жалғасын тапқан түрік ұлтының тәуелсіздік үшін күресі және мемлекеттің құрушысы болған Мұстафа Кемал Ататүріктің принциптері осы пәннің басты мазмұны. Севр келісімін қабылдамаған түрік ұлтының басшысы ретінде 1923 жылы Мұстафа Кемал мемлекетке байланысты бірнеше принциптер ұстанады, пән осы принциптерді білімгерге түсіндіруді басты негізге алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түрік (Қазақ) тілі – (Деңгей 1)
  Несиелер: 5

  Студенттердің қазақ және түрік тілдерінің кәсіби тұрғыда екі тілді дамытады, лексиканың билингвализмін қамтамасыз етеді. Студенттердің коммуникативтік және сөйлеу құзыреттілігін кеңейтеді, кәсіби лингвистиканың сөздік қорын қалыптастырады. Таңдаған мамандық терминологиясын терең түсінуді қамтамасыз ететін арнайы лексиканы оқу нәтижесінде студенттің кәсіби дағдысын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түркі мемлекеттер тарихы
  Несиелер: 3

  Түркі мемлекеттерінің тарихы түркі тілдес халықтардың тарихы мен мәдениетін, олардың даму ерекшеліктерін дүниежүзілік тарихтағы бірыңғай процесс ретінде зерттейді. Түркі халықтары тарихының маңызды құрамдас бөлігі ретінде қазақ пен Қазақстан тарихына көңіл бөле отырып, түркі әлемінің нақты даму көрінісін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ясауитану
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты түркі сопылығының негізін салған Қожа Ахмет Ясауидің өмірі мен ілімі, негізгі ұстанымдары; түркі халықтары тарихында және бүгінгі күндегі Ясауи ілімінің маңызын таныту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық сурет I
  Несиелер: 4

  Академиялық сурет салудың заңдылықтары мен техникасын үйрету үдерісі жүзеге асырылады. Заттың көлемінің үш өлшемдік пішінін жазықтық бетіне бейнелеу әдістері меңгеріледі. Бейнелеу өнеріндегі академиялық сурет салу элементтерін дұрыс қолдана білуге үйретіледі. Тәжірибеде әр-түрлі әдістер арқылы бейнелеуді, суреттің композициялық шешімін табады .

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түрік (Қазақ) тілі – (Деңгей 2)
  Несиелер: 5

  Түрік және қазақ тілдерінің сөздігі, сөздің құрылымы, сөздің пайда болу тәсілдері, эмблемалар мен суффикстер туралы ақпарат беріледі. Түрік, қазақ тілдеріндегі дыбыстар; қалыптасуы, артикуляциялық ерекшеліктері, сөздерде орналастыру тәртібі, функциялары және өзгерістерге ұшырайтын әр түрлі жағдайлар оқытылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық кескіндеме І
  Несиелер: 4

  Академиялық кескіндемені акварель техникасында орындаудың білімдерін меңгеру және практикалық іскерліктеріне дағдылану. Кескіндеменің теориялық негіздерін: композиция, перспектива, пропорциялық қатынас, жылы және суық түс заңдылықтарын техникалық тәсілдерін игеру, өз білімін тәжірибе жүзінде қолдану. Натюрморт жанрындағы картинаның кеңістігін көрсету, кескіндеме әдістерін меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сыни және жүйелі ойлау
  Несиелер: 5

  «Сыни және жүйелі ойлау» курсы формальды логика, аргументтер теориясы мен практикасы, риторика және ғылыми эпистемология ережелеріне негізделген. Бұл дұрыс тұжырымдар жасай отырып, заттар мен оқиғаларды талдау үшін қолданылатын пайымдау жүйесі. Пәннің мақсаты ретінде, адам кез-келген ақпаратты, тіпті өзінің наным-сенімдерін сұрақ қоятын ойлау тәсілдерін зерттеу болып табылады. Белгілі бір қауымдастықтың ойлау деңгейінің сыни деңгейіне көшу осы қауымдастықтың өркениетті дамуының басталуы үшін қажетті шарт болып табылады деп саналады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
  Несиелер: 5

  Қазіргі саяси, экономикалық, күнделікті-тұрмыстық, қоғамдық-саяси, ғылыми және мәдени байланыс, барлық ғылым саласы мен мемлекеттік басқарушы органдардағы терминологиялық және арнайы лексиканы, сондай-ақ іскер хаттар жазысу ережелерін, шарттар мен келісім жасай білуге және іскерлік қарым-қатынаста сөйлеуге дағдыландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көшбасшылық теориясы
  Несиелер: 5

  Көшбасшылық теориясы курсының мақсаты - қоғам өміріндегі көшбасшылықтың маңызы, рөлі мен маңыздылығы, сондай-ақ көшбасшылықтың негізгі технологиялары. Курстың мақсаты: көшбасшылық табиғатымен танысу, көшбасшылықтың негізгі теорияларымен, елдің жаңғыртуының қазіргі кезеңіндегі көшбасшылық рөлі; көшбасшылықтың психологиялық аспектілерін, көшбасшының саяси мінез-құлқын анықтайтын, көшбасшылық имиджін қалыптастыру және насихаттау технологияларын, маркетинг негіздерімен таныстыру, көшбасшылық қасиеттерді өзін-өзі дамыту дағдылары мен дағдыларын үйрету, әрі қарай кәсіби және жеке өсуде, көшбасшылықты дамытудың негізгі үрдістерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бейнелеу композициясы
  Несиелер: 4

  Әр түрлі материалдармен (акварель, гуашь, темпера, тушь, майлы бояу т.б.) композициялық бейнелеу жұмыстарын орындауға үйретеді. Бейнелеу композициясы заңдылықтарын игеру негізінде тұтас көру, қабылдау және тұтас бейнелеу үлгісін қалыптастырумен қатар образды ойлау дәстүріне үйретеді. Шығармашылық ізденістер негізінде композиция тілімен таныстырады және көркем образды ойлау қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім берудегі цифрлық технологиялар
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы сандық технологиялар бүкіл әлемде білім беру мекемелерін дамыту үшін жаңа құралдар береді. Осы пәнді оқу нәтижесінде болашақ мұғалімдердің сандық білім беру ресурстарын құру, білім беру жүйесінде бұлтты және интерактивті технологияларды пайдалану салаларындағы кәсіби құзыреттілігі жетілдірілуде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді педагогикалық мамандық және оның ерекшеліктері, педагогиканың адам туралы ғылымдар жүйесіндегі орны, педагогиканың аксиологиялық және әдіснамалық негіздерімен Ғылыми-педагогикалық зерттеудің мәні, мазмұны, зерттеу әдістерімен және білім беру процесін әдістемелік және педагогикалық технологиялармен қамтамасыз етумен таныстырады. Зерттеу мәдениетін қалыптастыруда топта жұмыс істеуге қабілетті, кәсіптік қызметінде дәлдікпен қолданады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Балалар мен жасөспірімдердің дене бітімінің жасқа байланысты екендігін өз уақытын тиімді ұйымдастыруға, пайдалануға үйретеді және дене бітімінің қалыптасуында антропометриялық әдісті қолдану туралы түсініктеме береді. Балалар мен жасөспірімдердің өсуі мен дамуының биологиялық заңдылықтарымен таныстыра отырып, өзінің әрекетінде жауапкершілікті сезіндіреді, көпмәдениетті, көпэтикалы, копконфессионалды қоғамдағы қарым-қатынасты меңгертеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Білімгерлерді кәсіпке баулиды, бағыт-бағдар береді. Ғаламтор мүмкіндіктерін кең ауқымда қолдана отырып, халықаралық бизнес мектептердің тәжірбиесіне сүйеніп бизнес кейспен, ойын түрінде кәсіпкерлік ойлауды дамытады. Білімгерлер әлемдегі кәсіпкерлік, стартап мәдениет, заманауи стартап мәдениеті, кәсіпкерлік пен инновацияның жаңа тенденциялары, салық, директор басқа да компания құрылымы және оның жұмысын танысады және кәсіпкерліктегі бәсекелестік орта туралы біледі. Нәтижеге жету үшін іс-әрекеттерді нұсқауларға сәйкес орындайды, дағдысын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мүсін
  Несиелер: 4

  Адам денесінің мүсінін әр түрлі түрлерін құру принциптері оқытылады. Түрлі материалдардан мүсіндер жасау техникасы игеріледі. Кеңістік көріністері мен мүсінде шындықтың үш өлшемді объектілерін беру қабілеті дамиды. Пластикалық пішіндердің эстетикасын анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі заман бейнелеу өнері тарихы
  Несиелер: 5

  Педагогикалық және көркем-шығармашылық іс-әрекетінде әралуан көркем жүйенің (визуалды өнер, дизайн, көркем технолгия, сәндік қолданбалы өнер) заманауи теориялық білімдерін өзіндік пайдалануды меңгереді; Заманауи классикалық және антикалық өнердің көркем өнердегі ерекшеліктерімен таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
  Несиелер: 5

  Акмеологияның негізгі ұғымдарымен таныстыру, олардың әлеуметтік педагог және өзін өзі тану мұғалімінің кәсіби қалыптасуы бағытындағы теориялық білімдерді меңгеруіне ықпал ету. Әлеуметтік педагогика және өзін өзі тану мамандарының әрекетін ұйымдастыру туралы білімдерін жинақтауға көмектесу. Таңдаған мамандық саласында олардың әлеуетті мүмкіндіктерін бағалау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәдениет және дін
  Несиелер: 5

  Дін мәдениеттің субстанциясы, ал мәдениет – діннің формасы туралы ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсетеді, конструктивті ойлайды, өзінің көзқарасын идеяларға жүгіну негізінде дәлелдейді. Қоғамдық жүйе ретіндегі діннің барлық аспектілері әлеуметтік-мәдени салада көрінеді. Өзіндік тұжырым қалыптастыру үшін әртүрлі көзқарастарды мақсатты түрде зерттейді, командада өз ойын нақты жеткізеді, жаңа шешімдерді нәтижеге сәйкес ұсынады. Өзге халықтардың мәдениетіне толерантты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Адам мен қоршаған орта арасындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуді сипаттайтын пән. ҚР Азаматтық қорғаныстың міндеттері, қауіпсіздік туралы негізгі заңдар, төтенше жағдайдың түрлері (табиғи, техногендік, әлеуметтік), алдын алу және жою принциптері оқытылады. Сонымен қатар, халықты қорғаудың әдістері мен құтқару жұмыстарын өткізу, ұйымдастыру негіздері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 5

  Өзін-өзі тану пәні болашақ мұғалімдерінің педагогикалық және психологиялық қарым-қатынас компонентерін қалыптастырып жетілдіреді. Білім беру арқылы рухани-әдептілік құндылықтар жүйесін дамытады. Өзін тұлға және болашақ маман ретінде тануға мүмкіндік береді. өзінің өмірлік позициясын анықтауға көмектеседі және болашақ рухани денсаулық бетбұрысына бағытталған көзқарасын калыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
  Несиелер: 5

  "Тұлғааралық қоммуникация психологиясы" пәні адамның психикалық өмірі мен қызметінің заңдылықтары және адамдар ортасының әртүрлі нысандары туралы білім береді, болашақ маманның жалпы психологиялық мәдениетін көтеру үшін, оның өткен, қазіргі және болашақ психологиялық үстанымынұғыну үшін, тұлғаның мінез-құлқын әлеуметтік-психологиялық үлгілерін білу дағдыларына сәйкес сананы қалыптастыру/қайта құру үшін қажетті тұлғааралық қоммуникацияны білу ғылымы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психикалық денсаулық профилактикасы және суицид превенциясы
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны психологиялық денсаулық көрсеткіші болып табылатын жекелеген қасиеттердің балалардағы даму ерекшеліктері, қамтамасыз ету жолдары мен амалдарын анықтайды. Балалардың ересектермен және басқа балалармен қарым-қатынасын реттейді және баланың мектепке психологиялық даярлығының қалыптасуы, депрессиядан шығу жолы арқылы суицидке жол бермеу мәселелерін командада өз ойын нақты жеткізу арқылы дәлелдейді. Топта жұмыс істеуге қабілетті, өз пікірін ұжым пікірімен ұштастыра біледі, қақтығыстарды шешуде өз көзқарасы мен идеалдарын жақтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жобалар және процестерді басқару
  Несиелер: 5

  Жобаларды басқарудың мәні және түсінігі, жоба мақсаты туралы білімін тәжірибе жүзінде қолданады. Жобалық және тұрақты қызметі, ұқсастығы және ерекшелігі, жобаның фазалары және сатыларын кәсіби тұрғыдан жетілдіреді. Жобаны басқару қызметтері: жоспарлау, басқару, бақылау, ұйымдастыру, әкімшілік және басқа жалпы жүйелік қызметтерін меңгереді. Жобалардың классификациясын, жобаны аяқтау процесін, жобаны түзетуші іс-қимылы және тәжірибиесін, жобаны ақтау мерзімінің мәні мен маңыздылығын ұйымдастыруда заманауи білім беру әдістемесін және технологиясын қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 5

  Еңбекті қорғау пәні – еңбек процесі барысында еңбекпен қорғалуын, яғни олардың өмірі мен денсаулығының қорғалуын қамтамасыз ететін, өндірістегі қауіпті жағдайларды, кәсіптік зияндарды болдырмау және оқыс жағдайлардың алдын-алу шараларын жасауға, оқытуға, зерттеуге қабілетті болу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  «Экология және тұрақты даму» пәні экологиялық танымды қалыптастыра отырып, қоғам мен табиғаттың тұрақты даму негіздері туралы терең білімді қарастырады. Сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың заманауи тәсілдері бойынша теориялық және практикалық білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Перспектива
  Несиелер: 5

  Бейнелеу өнері бойынша белсенді шығармашылық және графикалық іс-әрекет жасауда кәсіби шеберлікке үйрету. Перспектива бойынша графикалық жұмыстар орындаудың әдістері мен ережелерімен танысу. Сызықтық, орталық, ауа перспективасы заңдылықтары бойынша графикалық сызба жұмыстар орындау әдістерін білу. Интерьер перспективасын құру ережелері мен әдістерін игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Латын графикасы және орфография
  Несиелер: 5

  Графика-жазу кезінде қолданылатын символдар жиынтығы, орфография-біркелкі жазуды қамтамасыз ететін ережелер жүйесі. "Латын графикасы және орфография" пәні латын жазуын үйретеді. Латын негізді орфографияны үйрену арқылы мемлекеттік тілде іс қағаздар жүргізу технологиясын біледі. Кәсіби қызметте шыңдала отырып, іскерлікпен шығармашылығын арттырып өзін-өзі дамыту қабілеті. Тәжірибеде латын графикасы негізінде өз көзқарасын сауатты дәйектейді, рәсімдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты құқық негіздерін және құқық теориясының негізгі түсінігін және қағидаларын, құқық саласының негізін қалыптастыратын құқықтық нормалар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәңгілік Ел
  Несиелер: 5

  «Мәңгілік Ел» пәнінің іргелі мәселесі «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын ұлттық бағдарлама мәртебесіне дейін көтеріп, жаңартылатын әлемдегі ұғымдардың, қағидалардың және ұстанымдардың мән-мағынасын нақтылайды, әртүрлі көзқарастардың ауқымын қоғамдық сұранысқа орай үйлестіре отырып қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 2

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері" курсы Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы негізінде оқытуға ұсынылды. Курстың негізгі мақсаты-сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша білім жүйесін қалыптастыру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы төзімділікті қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Академиялық кескіндеме II
  Несиелер: 5

  Бейнелеудің негізгі заңдылықтарымен және акварельмен жұмыс жасау ерекшеліктерін (түспен жұмыс жасау, түстер шағылысы) білу, түстердің кеңістіктегі сипаттамаларын (түстер спектры, ауа перспективасы элементтері) үйрену. Түстің қанықтығы мен колоритін білу. Кескіндемелік бейнелеудің негізгі заңдылықтар жиынтығын бере білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дизайн негіздері
  Несиелер: 3

  Дизайн негіздері Веб-дизайн (Web page design) – пайдаланушының веб–браузер немесе басқа да графикалық веб–интерфейсімен көре алатын технологияларды қолданып, веб жүйесі арқылы электронды мазмұнын жеткізетін жобалау, жоспарлау, модельдеу немесе жүзеге асыру үрдісі Дизайн - заттық ортаны қалыптастыру бойынша жобалық пәнаралық көркемдік-техникалық іскерліктің түрі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Академиялық сурет II
  Несиелер: 5

  Академиялық сурет салуда адам басының құрылысын сауатты түсіну және оны бейнелей білу. Үлкен пішінді анықтау үшін гипстен жасалған шақпақталған адам басының және бетінің бөлшектерінің конструкциялық құрылысын салуды үйрену. Академиялық сурет бойынша жаңа технологиялар негізінде сурет салу алгоритмін құрастыру және жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көркемдік білім берудегі инновациялар
  Несиелер: 5

  Инновациялық көркемдік білім берудің мәні мен маңыздылығы, көркемдік білім берудің эстетикалық тәрбие берумен байланысы қарастырылады. Ізгілендіру үрдістері негізінде білім беру мекемелеріне қойылатын жаңа инновациялық талаптар таныстырылады. Көркемдік білім беруде жаңа оқу әдістері мен көркем өнер білім беру және инновациялық негізгі әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бейнелеу өнері тарихы және теориясы
  Несиелер: 5

  Антикалық, орта ғасырлық, классикалық және қазіргі заманғы өнердің , өнер туындыларын өз бетінше талдау, өнертанушылық қызмет дағдыларының теориялық негіздері қарастырылады. Оқу орындарындағы өнертануды оқыту әдістемесімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Этнопедагогика
  Несиелер: 2

  Қазақ этнопедагогикасының ғылыми -теориялық мәселелері. Қазақ педагогикасының ерекшеліктері. Қазақ этнопедагогикасының туып қалыптасуы, дамуы. Халық педагогикасындағы тәрбие бағыттары, олардың мақсаты мен міндеттері. Этнопедагогикадағы тәрбиенің әдістері және құралдары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 2

  Студенттерді сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың әдіснамалық-теориялық білімімен қаруландырып, кәсіби тәжірибелік дағдыларды игерумен бірге білікі құзыреттілікке баулу. Сондай-ақ модуль тәрбие жұмыстарының теориялық және әдістемелік негіздерін сипаттайды, орта және жоғары оқу орындарындағы тәрбие үдерісін басқару мен ұйымдастыруға қажетті тәрбие жұмыстарының жалпы теориялық негіздерімен, тәжірибеде тәрбие жұмыстарын жүргізу әдістемесін меңгерумен таныстырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сурет шебері І
  Несиелер: 5

  Сурет шебері І студенттерге адам басының құрылысын сауатты түсіну және бейнелеуді үйретуге бағытталады. Адам басының бұлшық еттерінің және бас қаңқасының анатомиялық бейнесін игеру мақсатында, бас қаңқасы және гипстік анатомиялық бастың суреттері салынады, одан кейін әр түрлі графикалық материалдарда гипістік портреттік бастардың бейнелерін орындау арқылы, алған білім мен меңгерген графикалық біліктілікке, шеберлікке дағдыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Графика І
  Несиелер: 5

  Графикалық тапсырмаларды орындаудың әртүрлі техникалық тәсілдерін (сызықты, штрихты және нүктелі) үйрену бойынша жаттығулар циклы орындалады. Қарапайым геометриялық денелердің, гипістік құймалардың, бас пен фигуралардың бейнесі, тірі натураның суреті, сәулет ескерткіштерін суреттеу және композициялық нобайлар бейнелеу қарастырылады. Коллаж, фотомонтаж орындауға дағдыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: мектепке дейінгі білім беруді және түрлі салаларды басқару бойынша студенттерге білім, білік және дағдыны меңгертеді. Пәннің міндеттері: - студенттерді білім беруді басқарудың қалыптасу жүйесімен таныстыру; - балабақшада негізге алатын іс-құжыттарды талдау, мектепке дейінгі білімді басқаруға қолдану; - мектепке дейінгі қызметкерлердің ұжымын басқару әдістері мен тәсілдерін меңгерту; педагогикалық менеджменттің жалпы заңдылығын меңгеруін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы кескіндеме
  Несиелер: 5

  Арнайы кескіндеме бейнелеу өнері түрлерінің бірі, оның ерекшелігі қоршаған ортаның көп түстілігін ерекше бояу қабатымен бір нәрсенің бетіне түсірілуі. Арнайы кескіндемеде, адамзат тіршілігімен әлеуметтік процесстер туралы кең түсінікті нақтылы түрде көрсете отырып болмыстың калористік байлығын, оның кеңістігі мен материалдығын көрнекті суреттеуге мүмкіндік береді. Арнайы кескіндемеде образдары кеңістіктің жазықтық пен терендігін беріп акценттерді тұрмыстың үнемі немесе өзгермелі сипатына қойып, деректі идеяларды суреттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы сурет
  Несиелер: 5

  Арнайы сурет пәні шығармашылық және композициялық жұмыстарында тұтастықтың қалыптасуын болжайды және студенттердің көркем-образдық ойын өсіреді, шығармашылық ізденістерін дамытады. Оқу кезенде студент көркем-сурет тілдерінің маңызды және негізгі жақтарымен таныса отырып, кескіндік бейнелеу заңдылықтары, композициялық ойлау қабілеті, эмоционалды-қамту жүйесі туралы білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік дизайн І
  Несиелер: 5

  ККомпьютерлік дизайн І бағдарламасы растрлық графика және векторлық графика құралдарымен жұмыс істеуге дағдыланады. Сызбаны түзету командалары. Объектілерді таңдау. Объектілерді өшіру және қалпына келтіру. Объектілердің орнын ауыстыру. Объектілерді бұру. Объектілерді массив арқылы көбейту. Объектілерді айналық бейнеленуі. Ұқсас объектілер құру теориялық негіздерін игерумен болашақ мамандық саласында нақты қазіргі программалық жабдықтарды кеңінен қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Инклюзивті білім беру оқыту процесінде балаға жеке көмек көрсету мен психологиялық-педагогикалық қолдауды қамтамасыз етеді, жалпы білім беретін мектепте мүмкіндігі шектеулі балаларға кедергісіз білім алуға, баланың психофизикалық мүмкіндігін ескере отырып оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсетеді. Жалпы білім беретін мектепте мүмкіндігі шектеулі балаларға өзіндік тұжырым қалыптастыру үшін командада өз ойын нақты жеткізуге, жаңа шешімдерді нәтижеге сәйкес ұсынуға үйретеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бейнелеу өнерін мектепте оқыту әдістемесінің мақсаттары мен міндеттерімен таныстыру. Сурет салуға үйрету әдістемесінің шет елдердегі, Ресейдегі, кеңес мектептеріндегі, ТМД мемлекеттерінің тарихына шолу жасау. Жаңа бағдарламамен жұмыс істейтін Қазақстан мектептеріндегі бейнелеу өнері сабақтарының мазмұнын меңгеру. Бейнелеу өнерінің әртүрлі көркем материалдарымен жұмыс істеу тәсіліне үйрету. Бейнелеу өнерінен сыныптан тыс жұмыстарды жүргізу мазмұнымен таныстыру. Безендіру, өнерді қабылдау, мүсіндеу, нұсқадан сурет салу, батик, қағаз пластикасы және т.б. бейнелеу іс-әрекеттерінің теориялық негіздерін игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сызу І
  Несиелер: 5

  Сызудың даму тарихы, сызбаларды орындау ережелерін, сызу құрал - жабдықтарымен таныстыру. Сызу бойынша негізгі ұғымдары мен терминдерін меңгеру. Сызбалық сызық түрлері, пішімдер мен масштабтар, сызба қарыптері, сызбаға өлшемдерді дұрыс түсіру, кесінді мен шеңберлерді тең бөлшектерге бөлу, түйіндесулер, лекалдық қисықтар, нүктелердің, түзулердің, жазықтықтардың проекциясы, геометриялық денелер, аксонометриялық проекция туралы жалпы мағлұматтарды білу. Сызудан практикалық тапсырмалар орындау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 3

  Оқу қызметіндегі педагогикалық өлшеу және бағалау пәні жоғары оқу орны студенттеріне білім беру квалиметриясының теориялық негіздерін, дидактикалық тестілеудің классикалық әдістерін, оқуды меңгерудегі табыстарын, білім нәтижесін, оған қол жеткізудің жолдары мен тәсілдерімен байланыстыра отырып қарастырады және білім беру жүйесінің әр деңгейінде білім алушылар даярлығының сапасы туралы объективті ақпарат беруді қамтамасыз етуді көздейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сызуды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Жалпы білім беретін орта мектептеріндегі сызу пәнінің мазмұны мен құрылымдық ерекшелігін зерттейді. Мектептегі сызу кабинетінің жабдықталуымен таныстырады. Сызуды сыныпта және сыныптан тыс оқыту барысында техникалық құрал-тәсілдерді пайдалану жолдарын қарастырады. Сызуды оқытудағы көрнекі құралдарды қолдану әдістемесін игереді. Оқушылардың графикалық-танымдық белсенділігін арттырудың әдістемесіне үйретеді. Сызу сабақтарын жүргізу және оны ұйымдастыру әдістемесіне талдау жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Графика ІІ
  Несиелер: 3

  Графиканың түрлері мен технологиясы: графика, линогравюра, ксилография, эстамп, офорт туралы білімгерлерге түсініктер беру, мен сурет салудың негізгі техникалары: компоновка, заттың конструкциялық құрылысын салу, формасын шығару, бейнелеу заңдылықтарын қолдану туралы білімдерін меңгерту мен графикалық сурет салуды орындау шеберлігін меңгерту жаттығуларын орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қолөнер негіздері
  Несиелер: 5

  Ұлттық қолөнер бойынша негізгі бағдарламалық білімдер беру. Қолөнер түрлерімен, материалдарымен, олардың қасиеттерімен танысу. Қолөнер бұйымдарын жасаудың теориялық мағлұматтарын бере отырып, сәндік қолөнер бұйымдарын жасаудың негізгі практикалық қабілеттерін дамыту. Шығармашылық қызметке дайындық жолдарымен танысу. Табиғи шикізаттарды пайдалану жолдарын, қолөнер құралдарының көмегімен көркем композицияның шешімімен тұрмыстық мүліктер, музыкалық аспаптар сияқты қолөнер бұйымдарының жасалу тәсілдерін білу. Мектепте оқушыларды сәндік қолөнерге баулудың әдістеріне машықтану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сызу ІІ
  Несиелер: 3

  Бейнелеу өнері және сызу бойынша құжаттамаға қойылатын талаптардың егжей-тегжейлі сипаттамасын жасау және жобаны іске асыру үшін негізгі экономикалық есептермен дизайн жобаға арналған құжаттаманың толық жиынтығын дайындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік дизайн ІІ
  Несиелер: 3

  Компьютерлік дизайн ІІ бағдарламасы Adobe Photoshop и Corel DRAW графикалық редакторларында жұмыс жасауға арналған. Осы бағдарламалар бойынша алған білімдерін қолдана отырып көркем өнер маманы ретінде үлкен нысандарды жобалайды. Пәнді меңгеру нәтижесінде әр студент компьютерлік графиканы кеңінен пайдаланатын программалармен жабдықталған дербес компьютерде жұмыс істеуге машықтанады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Машина жасау сызбалары
  Несиелер: 3

  Машина құрылысы сызбаларының негізгі ұғымдары кескіндер, сызықтың түрлері, шрифт, тілік, қима туралы білімдерді қарастырылады. Машина құрылысы сызбаларын сызу үдерісінде кескіндер, сызықтың түрлері, шрифт, тілік, қима сызу жаттығуларын орындау барысында сызба іскерліктері мен дағдыларын меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бейнелеу өнер мұғалімінің кәсіби құзреттілігі
  Несиелер: 4

  Бейнелеу өнері мұғалімінің кәсіби-көркемдік, жоспарлаушылық, ұйымдастырушылық, талдаушылық және диогностикалық іс әрекеттермен байланысты құзіреттілігінің теориялық негіздерін оқып білу. Бейнелеу өнері мұғалімінің кәсіби-көркемдік, әдістемелік, өнертанымдық шеберлік әрекеттерін орындауға жаттығу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектептегі үйірме
  Несиелер: 4

  көркем шығармашылықтың түрлері туралы білімді байыту. білімді бейнелеу қызметінің түрлерімен, көркем материалдардың алуан түрлілігімен және олармен жұмыс істеу тәсілдерімен байыту

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогикалық риторика
  Несиелер: 4

  Білім алушылар мен білім берушілердің қарым қатынас мәдениетін талдау. Комуникативтік құзыреттілігін дамытудың жолдарын қарастыру. Білім алушылардың коммуникативтік және риторикалық құзыреттілігі білімдерінің, іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру мақсатындағы жаттығуларды орындау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Материалмен жұмыс
  Несиелер: 4

  Бейнелеу өнеріндегі қолданылатын әртүрлі материалдармен (тас, ағаш, тері, темір, сүйек, бояулар, жүн, жіп, табиғи материалдар т.б.), олардың қасиеттері, өңделу ерекшеліктерімен танысу. Материалдарды көркем өңдеу әртүрлі технологияларымен танысу. Шығармашылық бұйымдардың жасалу барысындағы дизайн-жобалауда металл, ағаш, жүн т.б. материалдарды өңдеу тәсілдері туралы технологиялық нұсқауларды игеру. Материалмен жұмыс жасауда еңбек әсемдігін қабылдауға, еңбек белсенділігін арттыруға үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Этно дизайн
  Несиелер: 3

  Білімгерлерге этнодизайнның түрлері мен технологиясы туралы білімдерді меңгеру. ТМД елдері халықтарының этнодизайн жұмыстарымен танысу. Этно бұйымдарды талдауға үйрету. Этнодизайн бұйымдарын жобалау мен материалда жасаудың іскерлік пен дағдыларының қалыптастыруға бағытталған жаттығуларды орындауға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кесте току өнері
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының кесте тоқу өнерi, оның түрлері, технологиясы туралы бөлімдерінің және кесте тігу технологиясының іскерліктері мен дағдыларын үйрету. Кесте току өнері негіздерінен білімін меңгерту. Кесте току өнері бұйымдарын орындау мен жобалау дағдысын игеріп, оларды материалда жасаудың технологиясы мен техникасын, эргономикасы жөніндегі жалпы білімдерді қолдана білуге жаттықтыру. Кесте току өнері іскерліктері мен дағдыларының қалыптастырып дамытатын жаттығулар жасауға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Гравюра
  Несиелер: 5

  Суретші-педагогтердің графика өнерінен білім беру негіздерінің теориясын талдау, гравюрадан өзіндік шығармашылық жұмыстарды орындаудың іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру мақсатында жаттығуларды ұйымдастыру. Гравюрадан шығармашылық жұмыстарды ұйымдастырудың әдістемесін ашу. Гравюрадан жұмыстарды көрмеге даярлау мен жаттығуларды орындау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сәндік бұйымдар
  Несиелер: 5

  Білімгерлерге сәндік бұйымдарды жобалау мен оларды материалда жасаудың технологиясы мен техникасы, эргономикасы жөніндегі жалпы білімдерді меңгерту. Сәндік ұлттық кәдеси бұйымды жобалау мен жасаудың іскерліктері мен дағдыларын қалыптастырып дамытатын жаттығулар жасауға үйрету. Білімгерлерді сәндік бұйымдарды талдауға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Таңдау шеберханасы
  Несиелер: 4

  Әр түрлі материалдардың технологиялық мүмкіндіктері мен қасиеттері туралы білімдердің мазмұнына, көлемі мен мәніне, қолданыс аясы мен әр түрлі технологиялармен жұмыс жасау әрекеттеріне талдау жасау. Ағаш, теріні, металды, сүйекті өңдеу іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру мақсатында жаттығулар орындау, олардың дағдыларын арттыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қолөнер бұйымдарын жобалау
  Несиелер: 3

  Қолөнер бұйымдарын жобалау негіздерінен білімінің болуы, графикалық сызбасын орындау мен жобалау дағдысын игеріп, графика мен жобалаудың негіздерінен оларды материалда жасаудың технологиясы мен техникасы және эргономикасы жөніндегі жалпы білімдерді меңгерту. Қолөнер бұйымдарын жобалау іскерліктері мен дағдыларын қалыптастырып дамытатын жаттығулар жасауға, жобалау жұмысын орындауға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Батик
  Несиелер: 5

  Батикті жобалаудың негіздерінен оларды материалда жасаудың технологиясы мен техникасы, эргономикасы жөніндегі жалпы білімдерді меңгерту. Батикті жобалаудың іскерліктері мен дағдыларын қалыптастырып дамытатын жаттығулар жасауға жобалау жұмысы барысында бұйым жасауға білімгерлерді үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көркем металл өңдеу
  Несиелер: 5

  Металды көркем өңдеу қызметінің түрлі, технологиялары, құралдары, материалдары, тарихы мен шеберлері қызметі, даңықты шығармалары туралы білімдерге талдау жасау мен металл өңдеудің технологияларын қолданып, бейнелеудің құралдарымен жұмыс жасауға дағдылану мақсатында жаттығыулар орындау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 4

  Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен әдістемелері туралы білімдерге өнертанымдық, көркемдік педагогикалық білім беру проблемалары тұрғысынан талдаулар жасау. Меңгерілген ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру практикасын игеру максатында жаттығулар жүйесін орындау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Графика және жобалау
  Несиелер: 5

  Графика мен жобалаудың негіздерінен білімінің болуы, графикалық сызбаны орындау мен жобалау дағдысын, графика мен жобалаудың негіздерін игеріп, оларды материалда жасаудың технологиясы мен техникасынан, эргономикасынан жалпы білімдерді меңгерту. Графика мен жобалаудың іскерліктері мен дағдыларының қалыптастырып дамытатын жаттығулар жасауға, жобалау жұмысы бұйымын жасауға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Керамика негіздері
  Несиелер: 5

  Керамика өнерінің даму ерекшеліктерін білуге үйрету. Қазақ сәндік-қолданбалы өнері тарихының негізгі кезеңдерін керамикамен байланысты қарастыру. Керамика шығармаларының түрлері, оларды жасау технологияларын, көркем өңдеу, әшекейлеу, қолдану әдістерін зерттеу. Керамикада қолданылатын құрал-жабдықтардың түрлері, оларды қолдану мен пайдалану жолдарын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Заманауи шығармашылық ағымдар
  Несиелер: 5

  Заманауи көркемөнер шығармашылық топтары (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) шығармаларының идеялары мен тақырыптарын талқылау; заманауи шығармашылық ағымдар және оның өкілдерімен танысу; олардың туындыларындағы әдіс-тәсілдер мен техникалардың ерекшеліктерін талдау (композициялық, образдық, түстік, сызықтық, пішіндік т.б.).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Білімін қолдану - мамандығы бойынша білімін және дағдыларын тәжірибе жүзінде қолданады. ; - педагогикалық білім негіздерін түрлі әлеуметтік салаларда қалыптастырады.

 • Код ON2

  Ақпаратты сыни ойлау арқылы басқару: - Ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін жазып көрсетеді, сыни ойлайды, өзінің көзқарасын кәсіби бағытына қарай дәлелдейді

 • Код ON3

  Ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану: - заманауи ақпараттық технология түрлерін қолдануды жазып көрсетеді және өзінің кәсіби іс-әрекеттерін дәлдікпен басқарады, коммуникативті дағдыларын қолданады

 • Код ON4

  Өзін-өзі дамыту - өз мамандығы бойынша зерттеудің негізгі әдістерін білу, оларды жасай алу; -маман ретінде жеке және кәсіби тұрғыда өзін-өзі жетілдіруге үнемі ұмтылу

 • Код ON5

  Өзін-өзі ұйымдастыру - өз білімін үнемі толықтыра отырып, өз мамандығын жетік меңгереді; - Жеке тұлғалақ тұрғыда өзін –өзі ұйымдастыру, өз бетінше білім алу дағдыларын дамытады

 • Код ON6

  Топта жұмыс жасау - ұжымда жаңа шешімдерді нәтижеге сәйкес ұсыну ; - топта жұмыс істеуге қабілетті, өз пікірін ұжым пікірімен ұштастыра біледі, қақтығыстарды шешуде өз көзқарасын жақтауда сенім көрсету

 • Код ON7

  Этика және құндылықтар - қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды түсіндіру; - практикалық қызметте ғылым мен техниканың жетістіктерін пайдалана білу; -талдау және синтездеу негізінде кәсіби қызмет мәселелерін шешу; - бейнелеу өнерінің жалпы мәдениетін, арнайы пәндерді оқыту әдістемесін, психологиялық-педагогикалық және ғылыми сауаттылықты меңгеру;

 • Код ON8

  Қоғам және кәсіби ортада коммуникативті дағдыларды қолдану - қазақ, орыс, шетел тілдері, қарым-қатынас технологиясы, педагогикалық риторика және конфликтология саласындағы білімдерді қолдану; - көпмәдениетті, көпэтикалы, копконфессионалды қоғамдағы қарым-қатынас, педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті және толерантты болу

 • Код ON9

  Педагогикалық әдіснама оқу-тәрбие үдерісін жоспарлай алады . білім беру барысында заманауи әдіс-тәсілдерді қолданады, көркем-сурет педагогикалық процестің ерекшеліктерін біледі.

 • Код ON10

  Көркем шығармашылық интерьер, экстерьерді көркемдеу бойынша дизайнерлік жобаларды, живопись, графика, мүсін өнері және қол өнерінің көркем шығармаларын жасай алады

 • Код ON11

  Мәдени-ағартушылық -оқушыларға педагогикалық , мәдени-ағартушылық кеңес беру бойынша білімін қолданады; - мұражай, галерея, сәулет ескерткіштері және мәдени жәдігерлерге экскурсия ұйымдастырады; - шешім қабылдау мен келісім жүргізуге шарттар жасайды, жетістікке жетеді

Top