Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01408 Бейнелеу өнері және сызу в Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты - Білім алушылардың қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтарын, Қазақстанның қазіргі заман тарихын, қазіргі ақпараттық технологияларды, мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас құралы ретінде орыс және шетел тілдерін білу негізінде әлеуметтік-гуманитарлық білімді, іскерлікті меңгерту; Отансүйгіштік, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, әр түрлі мәдениеттерге, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету рухында тәрбиелеу; - білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, тұлғаның жалпы мәдениетін қалыптастыруға, білім беру үрдісін суретші – мұғалім тұрғыдан қамтамасыз етуге, сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті, халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары; эстетикалық, педагогикалық білім беру үдерісін басқарудың мазмұнын, формаларын, әдістері мен құралдарын жүзеге асыруға педагог-суретшілерді даярлау; - кәсіби білімнің іргетасы ретінде педагогикалық және арнайы сипаттағы базалық білімді пратикалық тұрғыдан меңгеруге және ұдайы жетілдіруге, шығармашылық, зерттеушілік дағдыға ие және өзіндік шығармашылық жұмыстарды (бітіру жұмыстарын) орындауға қабілетті жоғары білікті суретші – мұғалім даярлау. Жоғары деңгейлі оқытумен, тәжірибелік бағыттағы пәндердің маманы, жоғары білікті суретші – мұғалім дайындау сияқты сурет, кескіндеме, мүсін, графика, өнер және қолөнер және басқа да мақсатты аудиторияның міндеттері мен қажеттіліктеріне сәйкес.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау
 • Білім беру саласы 6B01 Педагогикалық ғылымдар

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Білімін қолдану - мамандығы бойынша білімін және дағдыларын тәжірибе жүзінде қолданады. ; - педагогикалық білім негіздерін түрлі әлеуметтік салаларда қалыптастырады.
 • Ақпаратты сыни ойлау арқылы басқару: - Ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін жазып көрсетеді, сыни ойлайды, өзінің көзқарасын кәсіби бағытына қарай дәлелдейді
 • Ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану: - заманауи ақпараттық технология түрлерін қолдануды жазып көрсетеді және өзінің кәсіби іс-әрекеттерін дәлдікпен басқарады, коммуникативті дағдыларын қолданады
 • Өзін-өзі дамыту - өз мамандығы бойынша зерттеудің негізгі әдістерін білу, оларды жасай алу; -маман ретінде жеке және кәсіби тұрғыда өзін-өзі жетілдіруге үнемі ұмтылу
 • Өзін-өзі ұйымдастыру - өз білімін үнемі толықтыра отырып, өз мамандығын жетік меңгереді; - Жеке тұлғалақ тұрғыда өзін –өзі ұйымдастыру, өз бетінше білім алу дағдыларын дамытады
 • Топта жұмыс жасау - ұжымда жаңа шешімдерді нәтижеге сәйкес ұсыну ; - топта жұмыс істеуге қабілетті, өз пікірін ұжым пікірімен ұштастыра біледі, қақтығыстарды шешуде өз көзқарасын жақтауда сенім көрсету
 • Этика және құндылықтар - қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды түсіндіру; - практикалық қызметте ғылым мен техниканың жетістіктерін пайдалана білу; -талдау және синтездеу негізінде кәсіби қызмет мәселелерін шешу; - бейнелеу өнерінің жалпы мәдениетін, арнайы пәндерді оқыту әдістемесін, психологиялық-педагогикалық және ғылыми сауаттылықты меңгеру;
 • Қоғам және кәсіби ортада коммуникативті дағдыларды қолдану - қазақ, орыс, шетел тілдері, қарым-қатынас технологиясы, педагогикалық риторика және конфликтология саласындағы білімдерді қолдану; - көпмәдениетті, көпэтикалы, копконфессионалды қоғамдағы қарым-қатынас, педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті және толерантты болу
 • Педагогикалық әдіснама оқу-тәрбие үдерісін жоспарлай алады . білім беру барысында заманауи әдіс-тәсілдерді қолданады, көркем-сурет педагогикалық процестің ерекшеліктерін біледі.
 • Көркем шығармашылық интерьер, экстерьерді көркемдеу бойынша дизайнерлік жобаларды, живопись, графика, мүсін өнері және қол өнерінің көркем шығармаларын жасай алады
 • Мәдени-ағартушылық -оқушыларға педагогикалық , мәдени-ағартушылық кеңес беру бойынша білімін қолданады; - мұражай, галерея, сәулет ескерткіштері және мәдени жәдігерлерге экскурсия ұйымдастырады; - шешім қабылдау мен келісім жүргізуге шарттар жасайды, жетістікке жетеді
Top