Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7R09142 Клиникалық фармакология в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Модульдік білім беру бағдарламасының мақсаты: науқас ауруының ауырлығын, оның жасын, генетикалық бейімділігін, аллергологиялық анамнезін, зертханалық және аспаптық зерттеу мәліметтерін, дәлелді медицина қағидаларына негізделген тағайындалатын дәрілік заттардың клинико-фармакологиялық сипаттамаларын ескере отырып, олардың терапиялық және экономикалық орындылығы, дәрілік заттарды рационалды пайдалану сұрақтары бойынша медициналық қызметкерлер және науқастарға дәрігерлік кеңес беру көмегін өз бетінше жүзеге асыра алатын жоғары білікті клиникалық фармаколог маманын дайындау.
 • Академиялық дәреже Резидентура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 140
 • Білім беру бағдарламаларының тобы R042 Клиникалық фармакология
 • Дайындық бағыты 7R011 Денсаулық сақтау
 • Емдеу мекемелеріндегі клиникалық зерттеулерді жүргізу кезеңдері және дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді реттеу
  Несиелер: 13

  Пәнді оқу барысында білім алушылар клиникалық зерттеулер жүргізудің негізгі принциптері, этикалық нормалар, реттеуші база, зерттеудің негізгі түрлері мен кезеңдері, халықаралық сапа стандарттары бойынша білім жетілдіріледі. Жеке клиникалық зерттеулердің мақсаттарын, міндеттерін және жоспарларын қалыптастыру дағдылары жетілдіріледі. Сондай-ақ медициналық ұйымда дәрі-дәрмектерді пайдалану мен қамтамасыз етуді реттеу жөніндегі білім, сондай-ақ осы процестерді басқару тәсілдері жетілдіріледі. Клиникалық фармаколог дәрілік заттарды ресми (нормативтік) реттеу қағидаттары туралы және мем��екеттік қызметшілер мен денсаулық сақтау басқармаларының қызметкерлері кездесетін кейбір нақты проблемалар туралы түсінікке ие болуға тиіс.

  Оқу жылы - 1
 • Дәрілік заттарды пайдалануды бағалау және клиникалық-фармакологиялық сараптама
  Несиелер: 13

  Пәнді оқыту барысында білім алушыларда Денсаулық сақтау ұйымдарында дәрілік заттарды тиімді пайдалануды бағалауды жүргізу ережелері мәселелері бойынша білімдері жетілдіріледі. Дәрілік заттарды, соның ішінде антибактериалды терапия мен антибиотикопрофилактиканы тағайындаудың негізділігіне мониторинг жүргізу, нақты науқастағы препараттарды қолдану мен пайда болған жағымсыз әсерлер арасындағы себеп-салдарлық байланысты анықтау дағдылары жетілдіріледі. Пәннің мақсаты: клиникалық фармаколог дәрігерін тереңдетіп дайындау, дәрілік заттарды тиімді пайдалану бойынша практикалық және коммуникативтік дағдыларды меңгерген, дәлелді медицинаның заманауи принциптеріне сәйкес жұмыс істеу үшін жағым��ыз дәрілік реакцияларды анықтауға қажетті білімді толық меңгерген маман дайындау.

  Оқу жылы - 1
 • «Клиникалық фармакология (клиникалық фармакологияның жалпы мәселелері және жекелеген топтар мен препараттардың клиникалық-фармакологиялық сипаттамасы)»
  Несиелер: 36

  Пәнді оқу барысында білім алушылар дәрілік заттардың клиникалық фармакологиясы, дәлелді медицина деректерін пайдалана отырып, ұтымды фармакотерапияны негіздеу және жүргізу бойынша дәрігерлік клиникалық-фармакологиялық ойлау, клиникалық нұсқауларды (хаттамаларды) тиісінше пайдалану бойынша білімдері мен дағдыларын жетілдіріледі, терапиялық және хирургиялық патологиясы бар пациенттің патологиялық және физиологиялық бейінін ескере отырып, фармакотерапияның тиімділігі мен қауіпсіздігін арттыру үшін дәрілік заттарды және олардың дозаларын таңдауда дербестендірілген тәсіл негізінде үйренеді.

  Оқу жылы - 1
 • Дәрілік заттардың өзара әрекеттесуі
  Несиелер: 2

  Пәнді оқу барысында студенттер ықтимал қауіпті есірткі әрекеттесулерінен болатын жағымсыз клиникалық салдарды дамыту механизмдері, оларды анықтау мүмкіндіктері туралы білімдерін жетілдіреді, арнайы анықтамалық материалдарды, оларды анықтауға арналған электронды жүйелерді практикалық қолдану дағдыларын жетілдіреді, фармакотерапиямен ауыратын науқастар үшін бақылау және басқару дағдыларын дамытады. Құрамында фармакотерапияның қауіпсіздігін арттыру үшін қауіпті дәрілік әрекеттесулер бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Фармакогенетика және фармакогеномика
  Несиелер: 2

  Оқыту барысында білім алушыларда пәндер метаболизмі бауыр изоферменттерінің көмегімен өтетін дәрілік препараттарды алатын науқастарға кеңес беру мәселелері бойынша білім жетілдіріледі, дәрілік препараттарды таңдаудың жеке бағдарламасын және нақты пациенттің генотипін зерттеу негізінде оларды мөлшерлеу режимін әзірлеу дағдылары жетілдіріледі. "Фармакогенетика және фармакокгеномика" таңдау компонентін Зерттеудің мақсаты резиденттердің дербестендірілген медицина туралы, ДЗ тиімділігі мен қауіпсіздігіне әсер ететін пациенттің генетикалық факторлары туралы, терапиялық дәрілік мониторинг жүргізу әдіснамасы туралы терең білім алуы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Клиникалық фармакология және педиатриялық тәжірибе кезіндегі рациональды фармакотерапия қағидалары
  Несиелер: 13

  Пәнді меңгеру барысында білім алушыларда дәрілік заттардың клиникалық фармакологиясы жөнінде, жүрек-қантамыр, тыныс алу, ас қорыту, несеп шығару жүйелері, қан аурулары және ревматикалық аурулар, орталық жүйке жүйесі, бактериальды жұқпалар, қышқыл-негіздік тепе-теңдік, электролиттік, су бұзылыстарымен жүретін аурулардың рациональды фармакотерапиясын жүргізу және негіздеу бойынша дәрігерлік клинико-фармакологиялық ойлау жетілдіріледі.

  Оқу жылы - 2
 • Қазақстан Республикасындағы халықаралық ұсыныстарды, нұсқаулықтарды және клиникалық хаттамаларды іздеу, бағалау және бейімдеу
  Несиелер: 13

  Пәнді оқу барысында білім алушылар клиникалық нұсқаулық, олардың дайындау кезеңдері, іріктеу және клиникалық нұсқаулықтарды приоритизациялап тәжірибелік денсаулық сақтауға енгізу туралы білімдерін жетілдіреді. Халықаралық және ұлттық клиникалық-тәжірибелік нұсқаулықтарды, хаттамалар мен стандарттарды іздеу, бағалау және бейімдеу дағдыларын жетілдіреді. Әлем практикасы әртүрлі медициналық мәселелер бойынша клиникалық нұсқаулықтардың үлкен базасын жинақтады, оларды іздеу мен іріктеуді клиникалық фармакологтар жүргізеді. Резиденттер клиникалық хаттамалар, нау��астарды күту және жүргізу жолдары болып табылатын клиникалық нұсқаулықтарды енгізу құралдарымен танысады; индикаторлар, енгізудің жол картасы. Клиникалық нұсқаулықты бағалау AGREE құралы көмегімен жүргізетін болады.

  Оқу жылы - 2
 • Клиникалық фармакология және жеке аурулар кезіндегі рациональды фармакотерапия қағидалары
  Несиелер: 35

  Пәнді меңгеру барысында білім алушыларда дәрілік заттардың клиникалық фармакологиясы жөнінде, жүрек-қантамыр, тыныс алу, ас қорыту, несеп шығару жүйелері, қан аурулары және ревматикалық аурулар, орталық жүйке жүйесі, бактериальды жұқпалар, қышқыл-негіздік тепе-теңдік, электролиттік, су бұзылыстарымен жүретін аурулардың рациональды фармакотерапиясын жүргізу және негіздеу бойынша дәрігерлік клинико-фармакологиялық ойлау жетілдіріледі.

  Оқу жылы - 2
 • Ұтымды бактерияға қарсы терапия және антибиотик профилактикасы. Антибиотиктерге төзімділік мәселелері
  Несиелер: 9

  Пәнді оқыту барысында студенттер антибиотиктерді терапия үшін де, алдын-алу үшін де ұтымды пайдалану туралы білімдерін жетілдіреді. Оның тиімділігін арттыру мақсатында бактерияға қарсы препараттарды ұтымды пайдалану бағдарламасын бақылау механизмінің дағдылары жетілдірілуде. Хирургиялық бөлімшелердегі антибиотикалық терапияның және антибиотиктердің алдын-алу шаралары сияқты RILS индикаторын толтыруда шеберлік қалыптасады. Фармакотерапияның күрделі жағдайларында антибиотиктерді таңдау және рецептура дағдылары жетілдірілуде.

  Оқу жылы - 2
 • Код ON1

  Пациенттерге дұрыс кеңес беріп, пациенттердің жеке физиологиялық ерекшеліктерін, қосымша ауруларын және дәрілермен өзара әрекеттесуді ескере отырып, фармакотерапияның оптималды схемасын таңдай алады

 • Код ON2

  Дәрілік заттарды пайдалануды бағалай отырып (АВС/VEN талдау) және дәрілік заттарды ұтымды пайдалануға бақылау жүргізе отырып, мекемеде емделушілердің медикаментозды терапиясына клиникалық-фармакологиялық сараптама жүргізуге қабілетті

 • Код ON3

  Мекемеде дәрілік заттардың жанама реакцияларын бақылау, тіркеу және талдау бойынша жұмыс жүргізуге қабілетті

 • Код ON4

  Науқастың өміріне қауіп төндіретін жағдайларда диагностика және шұғыл көмек жүргізуге қабілетті: анафилактикалық шок, бронхоспастикалық синдром, жедел қан тамырларының жеткіліксіздігі, жедел тыныс алу жеткіліксіздігі, тырысу синдромы

 • Код ON5

  Микробиологиялық мониторинг жүргізуге, микробқа қарсы құралдарды пайдалануды жоспарлауға және антибиотикорезистенттілікті тежеу бойынша іс-шараларды әзірлеуге қабілетті

 • Код ON6

  Мекеме бөлімінде/бөлімшесінде дәрiлiк формулярды құрастыруға және үнемі мекеме қажеттіліктерiн ескере отырып дәрiлердiң формулярлық тiзiмiн қайта қарауға қабiлеттi

 • Код ON7

  Қазіргі медициналық және есептік құжаттарды дұрыс жүргізе алады

 • Код ON8

  Өмір бойы кәсіби және жеке оқыту және даму үшін білімін, іскерлігін, дағдыларын пайдаланады

Top