Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01403 Бастапқы әскери даярлық в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Тіршілік қауіпсіздігі және экология негіздері
  Несиелер: 2

  Табиғатты пайдалану, төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс қарқындылығы жағдайында өмір сүру қауіпсіздігінің, экологияның негізгі ұғымдарын, қазіргі заманғы өркениет мәселелерін және адамның шаруашылық және басқа да қызметінің экологиялық салдарларын зерттеу. Қоршаған ортаның әртүрлі факторларынан халықты қорғаудың принциптері мен тәсілдерін, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және құқықтық актілерді ашу. Қоршаған ортаны және биологиялық ресурстарды сақтау.

  Селективті тәртіп
 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу барысында адамның психикасы мен санасын тану тәсілі ретінде психологияның ерекшеліктері, психологиялық ғылым мен практиканың пәні мен міндеттері, тұлғаның жас ерекшеліктері, баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуының әртүрлі кезеңдерінде психикалық дамуының механизмдері мен факторлары ашылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу ғылыми білім саласы ретінде педагогиканың әдіснамалық негіздерімен, тұтас педагогикалық үрдістің мазмұны мен құрылымымен студенттерді таныстыруға бағытталған. Қазіргі мектептегі оқу үрдісінің негізгі формалары мен құрылымы ашылады. Мектептің оқу-тәрбие процесінде қолданылатын негізгі әдістердің, нысандар мен құралдардың мазмұны мен қолданылуы анықталады. Қазіргі білім беру және тәрбие технологиялары, мектепті және мектеп құжаттарын басқару мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика негіздері- экономикалық процестер, экономикалық заңдар, санаттар, өндіріс, бөлу, алмасу, материалдық игіліктерді тұтыну деңгейіндегі қоғамдағы қатынастар туралы білім жүйесі. Курс кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері, әдістері, шарттары мен формаларын зерттейді. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі элементтерімен, коммерциялық мәмілелерді ұйымдастырумен, қоғамдағы бизнестің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеумен байланысты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық механизмдері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына қатысты моральдық және құқықтық жауапкершілікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жас ерекшеліктік физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 3

  Бұл пән болашақ педагогке балалардың, жасөспірімдердің өсу, даму заңдылықтары, ағзалар, ағзалар жүйелері және олардың жас ерекшеліктері туралы, сонымен қатар оқыту шарттарының, оқушыларға тәрбие берудің әсері, оқу бөлмелеріне қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жабдықтарына қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жасындағы балаларға арналған оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың гигиеналық негіздері туралы заманауи мәліметтер береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Бұл пән менеджменттің мазмұнын кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде ашуға бағытталған. Бұл ғылымның отандық және шетелдік авторлардың жұмыстарында дамуы байқалады. Білім беру жүйесін басқарудың негізгі теориялары мен тұжырымдамаларының мазмұны, басқару қызметінің психологиялық аспектілері, принциптері мен тетіктері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теорясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл пән тұтас педагогикалық үдерісте тәрбиелеуді қарастырады, "тәрбие", "тәрбие процесі", "мектептің тәрбие жүйесі" ұғымдары, тәрбие жұмысындағы педагогикалық технологиялар туралы түсініктерді қалыптастырады. Бұл курсты оқу барысында тәрбие жұмысының ерекшеліктері, оқушылар ұжымын қалыптастыру, мектеп ата-аналарымен педагогикалық қарым-қатынас технологиясы, тәрбие саласындағы озық педагогикалық тәжірибені зерделеу және қорыту қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Адам анатомиясы
  Несиелер: 6

  Адам анатомиясы биологиялық білім беру жүйесіндегі негізгі пәндердің біріне жатады. «Адам анатомиясы» адам ағзасының жүйелерінің құрылымы туралы ақпарат береді, олардың атқаратын функцияларын қысқаша сипаттайды. Скелеттік бұлшықет. Спорттық іріктеу кезінде морфофункционалдық көрсеткіштердің рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Адам физиологиясы
  Несиелер: 6

  Спорттық іс-шаралар кезінде дененің функционалдық жағдайының физиологиялық сипаттамалары. Әр түрлі қызметте физикалық белсенділік кезінде жүйенің барлық органдарының жұмысын. Студенттерді ағзаның, оның жеке жүйелерінің, органдарының, тіндерінің, жасушаларының, қоршаған ортаның өзгеру жағдайында реттелу механизмдері мен функциялары туралы қазіргі ғылыми білімдерін алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Адамның дамуы
  Несиелер: 6

  «Адам дамуы» адам дамуының теориясын, оның мүдделерінде тиімді басқаруды және адам дамуының өлшемдер жүйесін, оның құрамдас бөліктерінің демографиялық, гендерлік және экологиялық аспектілерін, экономикалық өсу мен жұмыспен қамтудың байланысы, кедейлікті өлшеу және азайту мәселелері бойынша тарихын ұсынады. әлеуметтік қорғау мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР ҚК жалпы әскери жарғылары және саптық дайындық
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жалпы әскери тәртіптері - әскери қызмет заңдарының жиынтығы, кадрларды даярлау және оқыту үшін негіз болып табылады. Жауынгерлік жаттығулар Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері жарғысы негізінде ұйымдастырылып өткізіледі. Бұрғыға мыналар кіреді: қару-жарақсыз және қару-жарақсыз бір бұрғылау; жаяу жүргіншілер мен көлік құралдарында операциялар кезінде бөлімшелерді үйлестіру; бірліктердің әскери шолулары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Анатомия, спорттық морфология негіздерімен және биомеханика
  Несиелер: 6

  Бұл пән қаңқа, сүйектер мен олардың қосылыстарын таныстырады. Скелеттік бұлшықет. Спорттық іріктеу кезінде морфофункционалдық көрсеткіштердің рөлі. Спорт морфологиясының негіздері. Адам ағзасының биомеханикалық сипаттамалары және оның қозғалысын.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әскери-патриоттық тәрбие негіздері
  Несиелер: 5

  Жас студенттердің әскери-патриоттық тәрбиесінің теориясы мен тәжірибесін меңгеру, оларды әскери қызметке жан-жақты даярлау, олардың үйлерін қорғау. Әскери-патриоттық тәрбие негіздері студенттерді базалық әскери дайындық бакалавры мамандығына дайындаудың негізгі пәндерінің бірі болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Атыс оқ - дәрі дайындықтары
  Несиелер: 5

  Пән атыс-оқ дәрі дайындықтары - әскери дайындықтың негізгі пәндерінің бірі: студенттердің атыс қаруы мен спорттық қарудың мақсаты, жалпы құрылымы мен жауынгерлік сипаттамасы, атыс қаруын ұстаудың негізгі ұғымдары мен негізгі ережелері, жауынгерлік техниканың қару-жарақ кешендерін, фрагментация бойынша басшылықты білуді қамтамасыз ету жауынгерлік гранаталар және жауынгерлік дайындығы әртүрлі жауынгерлік жағдайларда жауды тиімді түрде жеңу үшін шебер пайдаланылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ату элементтері
  Несиелер: 5

  Ату элементтері пәні - ату барысында пайда болатын процестерді түсіну үшін қажетті аталмыш қағидаларды және ату әдістерін және ережелерін меңгеруді қамтиды. Студенттер атыс құбылысын, сондай-ақ ауадағы оқтар ұшу заңдарын, ішкі және сыртқы баллистиканың негізгі мәліметтерін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бастапқы әскери дайындық негіздері
  Несиелер: 5

  Негізгі пәндер бойынша әскери дайындық курсы педагогикалық цикл - студенттерді дайындаудағы басты бағыттардың бірі жалпы білім беретін мектептердегі Бастапы әскери дайындық мұғалімінің кәсіби қызметі студенттердің теориялық және әдістерді оқытуын, олардың теориялық білімдерін тәуелсіз педагогикалық жұмыстың практикалық дағдыларымен меңгеруін қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жедел тактикалық дайындық
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны жауынгердің әрекетін зерттеуді қамтиды. Түрлі типтегі әскери қарулармен, сондай-ақ әртүрлі модификациядағы әскери техникамен жұмыс істеу. «Операциялық-тактикалық оқытудың» басты мақсаты - тәжірибелік-стратегиялық және жедел-тактикалық білімдерін тыңдаушыларды тәжірибеде тәжірибе жүзінде жүзеге асыру қабілетін дамытумен біріктіру. (күштер) операциялық мәселелерді шешуде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Бұл пән денсаулық мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға инклюзивті білім берудің заңдылықтары мен мүмкіндіктері туралы, дамуында кемістігі бар балалардың ерекше білім алу қажеттіліктері туралы білімнің базалық жүйесін қалыптастырады, инклюзивті білім беру бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды қарастырады. Пәнді оқу барысында инклюзивті білім беру моделін қалыптастырудың компоненттері, критерийлері мен көрсеткіштері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тактикалық дайындық және топография
  Несиелер: 5

  Бұл пән тактикалық дайындықты үйретеді - әскерлер даярлау тақырыбы. Бағдарламада орта әскери мектеп оқушыларын бастапқы әскери дайындықты ұйымдастыру және өткізу және оларды Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде қызмет етуге дайындау үшін жауапкершілікті сәтті орындауға қажетті білімі, дағдылары мен қабілеттері бар мұғалімдер - бастапқы әскери дайындықты ұйымдастырушылар даярлау үшін әскери оқушыларды оқыту көзделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әскери бөлімдердегі іс-қағаздарды жүргізуге кіріспе
  Несиелер: 5

  Курс Әскери бөлімдерде офицерлік жұмысқа әскери пәндер санына кіріспе педагогикалық цикл - студенттерді дайындаудағы басты бағыттардың бірі жалпы білім беретін мектептердегі Бастапқы әскери дайындық мұғалімінің кәсіби қызметі студенттердің теориялық және әдістерді оқытуын, олардың теориялық білімдерін тәуелсіз педагогикалық жұмыстың практикалық дағдыларымен меңгеруін қамтамасыз етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Оқу-әскери жаттығуларды өткізу әдістемесі
  Несиелер: 3

  Жастарды әскери қызметке даярлау, студенттердің патриотизмін, азаматтық борышын, қоғамдық мүдделердің конституциялық міндеттерін тәрбиелеу және сақтау, оларды далалық оқыту (KPI) шеңберінде іс-шараларды дайындау, ұйымдастыру және өткізуге қатысу арқылы тарту. Әр түрлі жауынгерлік түрлері бойынша взводының жауынгерлік әрекеттерін жүргізу туралы ғылыми білімді алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қозғалмалы ойындар
  Несиелер: 3

  Қозғалмалы ойындардың теориялық және әдіснамалық негіздері. Дене тәрбиесі және спорт жүйесінде қозғалмалы ойындар түрлері. Оқу әдістемесінің негіздері, жаттығу мен бәсекеге қабілеттілік тактикасы. Әр түрлі жауынгерлік түрлері бойынша взводының жауынгерлік әрекеттерін жүргізу туралы ғылыми білімді алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әскери - техникалық және инженерлік топография
  Несиелер: 5

  Сабақтар инженерлік құрылымдардың құрылысы технологиясын меңгеруге, әртүрлі кедергілерді құрастыру мен жолдарын зерттеуге, әртүрлі тосқауылдар арқылы әскерлердің қозғалыс траекториясын орналастыру әдістеріне арналған. Пәннің аумағы жер туралы және оның жауынгерлік іс-әрекеттерге әсер етуі туралы, жердегі ориентация әдістері мен әдістері туралы ақпаратты қамтиды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықтың бастапқы антитеррористік дайындығы
  Несиелер: 5

  Халықты терроризмге қарсы оқыту бойынша жаттығулар өткізу, сәулеленуді анықтау құралдарының қорғанысы мен білімі туралы негізгі түсініктер. Ұйымдастыру тәртібін, азаматтық қорғаныс, халықты, өндірістік және әлеуметтік объектілерді табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау саласындағы шаралардың мазмұнын зерттейтін кәсіптік бағдарланған пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдай
  Несиелер: 5

  Өндірістік және әлеуметтік нысандардағы төтенше жағдайлардың алдын-алу шараларын ұйымдастыруға студенттерді теориялық және практикалық даярлау, өрттен және басқа да төтенше жағдайлар кезінде ұйымдардың тұрақтылығын жақсарту жөніндегі шаралардың мазмұнын, соғыс қимылдарын жүргізуден туындаған немесе осы әрекеттердің нәтижесінде пайда болатын қауіп-қатерлер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 5

  Кәсіби қызмет пен қарым-қатынас, кәсіби сала, кәсібилік, кәсіптік сөйлеу, маманның кәсіптік мәдениетінің құрамдас бөлігі, тіл деңгейінің прагматикалық бөліктері - сөз, тіл, сөйлемдер, мәтін, эмоционалдық және стилистикалық бояулармен сөйлеу және т.б. басқалары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жүзу
  Несиелер: 5

  Жүзу кезінде орындалған қозғалыстардың жалпы сипаттамалары. Жүзу техникасының спорттық әдістерін талдау. Технологияның жалпы сипаттамасы: дене жағдайы, аяғы бар қозғалыстар, қару-жарақпен қозғалыстар, қозғалыстар және қозғалыстардың қару-жарақпен араласуы, қолдарымен қозғалыстардың комбинациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әскери қызметкерлердың дене тәрбиесінің негіздері
  Несиелер: 4

  Әскери қызметшілердің дене шынықтыру жаттығулары: жүгіру жаттығуларында кедергілер барысындағы жауынгерлік киімге, физикалық қасиеттерді дамытуға арналған. Әскери қызметкерлерді дене тәрбиелеудің мақсаты - әскери-кәсіби қызмет персоналын тиімді меңгеруге және оларды әскери әрекеттерге қатысуға психофизикалық даярлауға жәрдемдесу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бастапқы әскери дайындықты оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  «Бастапқы әскери дайындықты оқыту әдістемесі» - базалық әскери дайындық мұғалімінің міндеттерін орындауға арнайы дайындықтың негізгі пәндерінің бірі. Бұл пән әскери пәндер бойынша сабақ өткізудің формалары мен әдістерін, орта білім беру мекемелерінде жоспарлау туралы ақпаратты қамтиды. Орта мектептерде бастапқы әскери дайындықты ұйымдастыру және өткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Саптық дайындық бойынша сабақтарды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Саптық дайындық оқыту әдістемесі: қаруды және қарусыз саптық дайындықты оқыту; жаяу және көлiк құралдарында операциялар кезiнде әскери бөлiмдер (есептеулер, экипаждар), взводтар, компаниялар (аккумуляторлар), батальондар (бөлiмшелер) және полкі; бөлімшелер мен бөлімшелердің әскери шолуларын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әскери әдептілік негіздері
  Несиелер: 4

  Әскери қызметкерлердің мінез-құлқы мен әскери әдептілік. Солдат басқа адамдардың қадір-қасиетін құрметтеуге және олардың қадір-қасиетін қорғауға тиіс. Сондай-ақ, олар Қарулы Күштердің беделіне қатысты өздерінің мінез-құлқы туралы ғана емес, сонымен бірге олардың пікірін ұмытпауы керек. Бастықтар мен бағыныстағы жоғары дәрежедегі және кіші дәрежедегі атақтар (дәреже).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Суға секіру
  Несиелер: 5

  Жүзу техникасының түсінігі. Спортшының жеке сипаттамаларынан (анатомиялық, психологиялық, физиологиялық) және басқа факторлардан технологияның өзгермелілігі. Жүзу техникасының ұтымды нұсқасына тән жалпы үлгілер мен сипаттамалар. Жүзу спортының әдістерін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дене тәрбиесінің физиологиялық негіздері және спорт түрлері
  Несиелер: 6

  Спорттық іс-шаралар кезінде дененің функционалдық жағдайының физиологиялық сипаттамалары. Әр түрлі спорт түрлерінде жаттығулар кезінде жүйенің барлық мүшелерінің жұмысы. Биологиялық процестерді қарапайым деңгейде зерттеу, әрбір жеке орган мен органның қалай жұмыс істейтінін түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әскери техниканың түрлері және оларды қолдану
  Несиелер: 6

  Жауынгерлік техникалардан ату: бронетранспортерлерді ату (БТР), қарулы жауынгерлік қару-жарақ көлік құралдарынан ату (BMP), танктерден түсіру жаттығулары. Патриоттық тәрбиенің ажырамас бөлігі - жастардың әскери қызметке арнайы мемлекеттік қызмет түрі ретінде дайын болуын қалыптастыруға бағытталған білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Терроризм және қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Мемлекетті қорғау саласындағы практикалық дағдылар мен қабілеттер, болашақ мамандығына қатысты кәсіби кәсіби өзін-өзі тануды жүзеге асыру, кәсіби және қызметтік міндеттерін орындау үшін қажетті психологиялық және физикалық қасиеттері, физикалық және моральдық-психологиялық қасиеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының әскери өнер және қарулы күштерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Біліктілік сипаттамаларының талаптарына сәйкес студент әскери тарихтың маңызды кезеңдерін білуі керек; соғыс құралдарын дамыту; Жер асты күштерінің бірліктерінің тактикасы; Өткен соғыстардың тәжірибесін қорытындылау, әскери өнердің дамуын көрсету және осы процестің заңдарын ашу. Республика Қарулы Күштерінің дәстүрлері, сондай-ақ бойынша сабақ жүргізу, студенттердің КЖД ұйымдастыру және өткізу кезінде білімін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Курсты оқып-үйрену барысында А1, А2, В1 оқушыларына негізгі тілдік құзыреттілікке қол жеткізуге бағытталған негізгі лексикон тақырыптарын қамту англицерлермен еркін сөйлесуге мүмкіндік береді, ағылшын тілін / американдықты еркін қабылдауға мүмкіндік беретін тиісті деңгейдегі мәтіндерді оқуға, түсінуге, аударуға мүмкіндік береді. тыңдауға және естіген материалдардың мазмұнын жаңғыртуға арналған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әскери спорттық ойындар
  Несиелер: 6

  Балалармен, жасөспірімдермен, жастармен, ересек спортшылармен әскери-спорттық ойындар өткізу әдістерінің негіздері. Әскери спорттық ойындар студенттерді әскери қызметке дайындайды және патриотизм сезімін дамытады. Патриоттық тәрбиенің ажырамас бөлігі - жастардың әскери қызметке арнайы мемлекеттік қызмет түрі ретінде дайын болуын қалыптастыруға бағытталған білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жергілікті аймақта әскери-барлау және іздестіру жұмыстары
  Несиелер: 5

  Жерде әскери барлау және іздестіру жұмыстары: жұмыстың негізгі түрлері мен принциптері. Туризм саласындағы іздестіру-құтқару жұмыстарының негіздері, туризм және бағдарлаудың дидактикалық үлгілері, қолданыстағы бағдарламалардың мазмұны және студенттер тобының ерекшелігі бойынша туризм класстарын ұйымдастыру және өткізу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экстремизм мен терроризм ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіреді
  Несиелер: 5

  «Экстремизм және терроризм, ұлттық қауіпсіздік негізінде » курсы түсінік береді экстремизм мен терроризм. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі тұжырымдамасын, экстремизм нысандарын зерттеу: саяси, ұлттық және діни; діни (исламдық) экстремизмнің жіктелуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Спорт түрлерінің физиологиясы
  Несиелер: 6

  «Спорт физиологиясы» - физикалық жаттығулар мен адам денешынықтыру спектрі саласындағы физиология саласындағы жүйеленген білімді қалыптастыру (физикалық физикалық, физикалық және химиялық процесстер кезінде, жүйеде және органдарда, дене тәрбиесі кезінде және қалпына келтіру процесінде, оларды реттеу тетіктері).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құпия құжаттар
  Несиелер: 5

  Құпия құжаттардың негізгі тұжырымдамаларын, мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындардағы негізгі құпиялық режимдерін зерттеу, құпиялылық органдарының қызметін зерделеу. Әскери-спорт түрлері, жаттығу өткізу ережелері. Әлемдік және азаматтық соғыстардың даму тарихы, әскери қару мен әскери техниканы дамыту және жетілдіру әскерлердің әртүрлі түрлерін дамыту тарихы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ОБМ-де ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды іс жүзінде қолдануға қабілетті бакалаврдың табысты қызметі үшін қажетті компьютерлік технологиялар саласындағы студенттердің білім жүйесін қалыптастыру, сондай-ақ олардың жеке басын одан әрі дамытуға үлес қосу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Атыс қарулардан ату негіздері
  Несиелер: 5

  Атыс қарулардан ату негіздері. Ол оқушыларға келесі салаларда білім беруді қамтамасыз етеді: мақсатқа дейінгі арақашықтықты (анықталған объект) түрлі тәсілдермен, жүктеу әдістерімен және атуды (көзқарасты орнату, мақсатты нүктені анықтау, триггерді төмендету, ату кезінде қаруды ұстап тұру, түсіруді тоқтату) анықтау. Түсірілімнен кейін қаруды босату және тексеру тәртібі. Мақсатты тексеру тәртібі. Гранатаны лақтырып тастау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Денсаулық туралы білім тарихы
  Несиелер: 5

  «Денсаулық ғылымының тарихы» адамзат тарихында әлемнің әртүрлі халықтары медициналық білім мен медициналық қызметтің пайда болуы мен дамуының негізгі кезеңдері мен модельдерін зерттеуден тұрады. Денсаулық - бұл биологиялық толық, қабілетті, оның барлық компоненттері мен жүйелерінің функциялары теңдестірілген, ешқандай ауыр көрініс жоқ органның жағдайы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әскери педагогикалық мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Педагогикалық білім беру теориясы мен практикасын дамытудың ғылыми негізі ретінде мәдениеттану. Студенттерді - бастапқы әскери дайындықтың болашақ мұғалімдерін ғылыми-әскери-педагогикалық білім жүйесімен жабдықтаңыз, педагогикалық ойлаудың негіздерін, әскери білім мен оқытуды қажет ететін дағдылары мен қабілеттерін қалыптастырып, жастарды Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде қызмет етуге дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әскери-медициналық дайындық
  Несиелер: 5

  Бейбітшілік кезеңінде емдеу тәртібі мен алдын алу шаралары, сондай-ақ соғыс уақытында медициналық қызметті ұйымдастырудың теориялық және практикалық мәселелері. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің медициналық қызметін ұйымдастыру, міндеттер. Әскери қызметкерлердің жеке және қоғамдық гигиенасы. Жұқпалы аурулардың алдын алу. Әскери қызметкерлерге арналған жеке медициналық құралдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әскери бөлімдерінде емдік профилактикалық шаралар
  Несиелер: 5

  Медициналық байқау. Терапиялық және профилактикалық тамақтану. Терапевтік және профилактикалық шаралар. Негізгі терапевтік және профилактикалық шаралар - әскери қызметкерлердің амбулаториялық-емханалық және санаториялық-курорттық емдеуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жеңіл атлетика
  Несиелер: 5

  Жеңіл атлетикада жалпы және арнайы дене шынықтыру. Жеңіл атлетикадағы техникалық тактикалық жаттығулар. Жеңіл атлетикада оқыту әдістемесі. Жеңіл атлетикада жаттықтырушы дайындаудың негіздері. Жеңіл атлетика жаттығуларының жіктелуі және сипаттамасы. Жеңіл атлетиканың даму тарихы. Жеңіл атлетика техникасының негіздері. Жеңіл атлетикадан жарыстар ұйымдастыру және өткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Емдік дене шынықтыру
  Несиелер: 5

  Дене жаттығуларының және дене шынықтырудың басқа да құралдарының әрекеттерін зерттеу және оларды емдеу-профилактикалық және оңалту мақсаттарында қолдану әдістері.Оңалту және сауықтыру орталықтарындағы патологияның жеке сипатын ескере отырып, физиотерапия мен массаж жасаудың арнайы әдістерін қолдану бойынша білімі мен дағдыларын меңгерген мамандарды дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әскери жіктелуі
  Несиелер: 5

  Кең мағынада түсіндірілген соғыс өнері әскери істердің барлық мәселелерін қамтиды. Соғыс өнері - соғыс соғыстарының бірнеше тарихшысы ғана назар аударған аймақ. тек қана формальды бөлігін, яғни қарапайым мәселелерді, қалпына келтіруді, жауынгерлік құрамдарды қамтитын, тактикалық курстарда, әскерлердің күнделікті жаттығулары тақырыбы ретінде талданды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әскери қызметтегі азаматтардың жалпы және арнайы дайындықтарының негіздері
  Несиелер: 5

  Әскери қызметшілердің дене шынықтыру жаттығулары: жүгіру жаттығуларында кедергілер барысындағы жауынгерлік киімге, физикалық қасиеттерді дамытуға арналған. Әскери қызметкерлерді оқыту жеке және жеке дайындық, әскери бөлімдер, құралымдар және әскери басқару органдары арқылы жүзеге асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми- педагогикалық зерттеу
  Несиелер: 5

  «Ғылыми-педагогикалық зерттеу» болашақ мұғалімнің кәсіби дайындығында ерекше орын алады. Көп деңгейлі жоғары кәсіби және педагогикалық білім беру жүйесі аясында бастауыш білім мамандығының іргелі ғылыми, гуманитарлық, жаратылыстану, ғылыми және кәсіптік дайындығын арттыру міндеті тұр. Бұл тренингтің маңызды аспектілерінің бірі - студенттердің зерттеу дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Күрес түрлері және қол жекпе-жек
  Несиелер: 5

  «Күрес түрлері мен қолдарымен күресу» әдістемесі, жалпы орта білім беру мектептерінің оқушыларымен соғыс техникасы мен қолмен күресу негіздерін оқыту әдістемесі. Жауынгерлік өнердің негізгі техникалық әрекеттері. Жауынгерлік өнер тактикасын білу. Тәуелсіз педагогикалық дағдылар үшін қажетті теориялық, әдістемелік, кәсіби және педагогикалық білімдерді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы оқ дәрі қару жарақтар
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - студенттерді қазіргі заманғы қару-жарақтардың жіктелуін, мақсатын, жауынгерлік қасиеттерін, әлемнің түрлі елдеріндегі қызмет көрсетудің техникалық сипаттамаларын білу. Атыс қару-жарақтары - сот-баллистикалық зерттеулердің негізгі объектілерінің бірі. Дегенмен, қаруға ие бола алмайтын қарудың барлығы атыс қаруына жатпайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ату элементтерінен құралған қозғалмалы ойындар
  Несиелер: 5

  Автоматты қару-жарақ пен шағын және спорттық қарудың басқа түрлерінен атыс элементтері бар ашық ойындар. Курс жылжымалы және әскери спорт түрлерін оқыту әдістері мен әдістерін таңдау арқылы оқытудың негізгі элементтерін шоғырландыруға ықпал етуі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мехатроника және робототехника
  Несиелер: 6

  Ақпараттық технологиялар, робототехника және мехатроника саласындағы құзыреттілікті арттыру бағдарламалары негізінде жалпы және орта арнайы білім беру мекемелерінің студенттерін әлеуметтендірудің және кәсіби бағдарланудың тиімді жүйесін қамтамасыз ету. Интерактивті технологияларды және заманауи оқу құралдарын пайдаланудың тиімділігін арттыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Стендтік ату
  Несиелер: 5

  Стендтік ату - түсіру кезінде туындайтын процестерді түсіну үшін қажетті теориялық қағидаларды және ату әдістерін және ату ережелерін меңгеруді қамтиды. Студенттер атыс құбылысын, сондай-ақ ауадағы оқтар ұшу заңдарын, ішкі және сыртқы баллистиканың негізгі мәліметтерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Әскери робототехника және ақпараттық технологиялар негіздері (IT)
  Несиелер: 6

  Ұлттық экономиканың инновациялық және әлеуметтік бағдарлы даму мүддесінде қосымша білім беру жүйесінің тиімділігін арттыру және жастар саясатын іске асыру. Роботехника, мехатроника және ғылыми-техникалық шығармашылық саласындағы қосымша білім беру бағдарламаларын жаңғырту және жүйелеу. Робототехника, мехатроника негіздерін оқу бағдарламаларын іске асыратын балаларға арналған мектепке дейінгі, жалпы және қосымша білім беру мекемелерінің техникалық жабдықтауы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Бұлшық ет және спорт іс-әрекетінде болатын анатомиялық, деректер мен процестерді талдау және осы білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану.

 • Код ON2

  Оқу материалын талдау; оқиғаларды, пәндерді талқылау, фактілерді қарсы қою, түрлі көзқарастарды туындаған мәселеге салыстыру, кәсіби білімдерін, педагогикалық шеберлікті және педагогикалық қарым-қатынас стилін талқылау.

 • Код ON3

  Психопрофилактиканы жүзеге асыру, психологиялық қолдау және баланың психикалық және тұлғалық дамуын сүйемелдеу құралдары мен тәсілдерін жалпылау.

 • Код ON4

  Жалпыәскери жарғылардың ережелерінде көрсетілген мінез-құлықтың адамгершілік нормалары негізінде оқушылармен өзара қарым-қатынаста кәсіптік-педагогикалық дағдыларды және келесі бағыттарда педагогикалық жұмысқа дайындықты көрсетеді: құқықтық, тәрбиелік, кәсіби. ҚР ҚК саптық Жарғысының талаптарына қатаң сәйкестікте саптық сабақтарды дұрыс жоспарлауға, нақты ұйымдастыруға және әдістемелік дұрыс өткізуге қабілетті.

 • Код ON5

  Оқушыларды әскери қызметке міндетті және ерікті даярлаудың және олардың әскери-патриоттық тәрбиесінің маңызды элементі болып табылатын әскери-кәсіптік бағдарға ие. Қару-жарақпен жұмыс істей білуді көрсетеді, оқ ату дағдылары оқушыларды ҚР Қарулы Күштері қатарында қызмет етуге дайындауда үлкен рөл атқарады. Оқушыларды қаруды, оқ-дәрілерді және имитациялық құралдарды қауіпсіз ұстау ережелеріне оқытуды ұйымдастыру және жүргізу қабілеті; атыс қаруының материалдық-техникалық бөлігін; атыс негіздері мен ережелерін; бақылау нормативтерін орындау.

 • Код ON6

  Алған білімдерін педагогикалық, оқу-тәрбиелік және ғылыми-әдістемелік міндеттерді шешу үшін, нақты педагогикалық жағдайларда білім алушылардың жас және жеке – типологиялық айырмашылықтарын ескере отырып қолдану; оқылатын салада білім мен түсінуді, ағзаның физиологиялық мүмкіндіктерін, жасын, гигиеналық факторларды ескере отырып, білім берудің оқу құрылымдарындағы психологиялық-педагогикалық қызметті қолдану.

 • Код ON7

  Осы саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, тіл білімі, информатика саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; тіл білімі саласындағы мәселелерді шешу және дәлелдерді қалыптастыру.

 • Код ON8

  Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу. ҚР ҚК міндеттері мен міндеттерінің барлық түрлерін анықтау, Бастапқы әскери даярлық саласында қолданылатын оқу үдерісін ұйымдастырудың негізгі санаттарын, принциптерін, әдістері мен нысанын талқылау.

 • Код ON9

  Дене жүктемесінің жасына, жынысына, спорттың циклдық түрлеріндегі спорттық дайындық деңгейіне байланысты ағзаның физиологиялық мүмкіндіктеріне барабарлығын талдау; дене жаттығуларының, спорттық тактикалық іс-әрекеттердің қозғалыс техникасын талдау, оқыту, көрсету дағдыларын меңгеру; бақылау нәтижелерін талдай білу және жергілікті жердің кәсіби міндеттерді орындауға әсері туралы қорытынды жасай білу.

 • Код ON10

  Спорттық ойындардың техникасы мен тактикасын жіктеу; педагогикалық бағыттағы әр түрлі спорт ойындары бойынша жаттығу сабақтарының жоспар – конспектілерін құрастыру, қойылған міндеттерге байланысты жүктеме көлемін реттеу және ойын іс-қимылдарын оқытудың әдістемесі мен бірізділігін көрсете білу.

 • Код ON11

  Емдік дене шынықтыру-спорт сабақтарын өткізудің практикалық тәсілдерін және халықтың әр түрлі топтарымен сауықтыру дене шынықтыру-спорт сабақтарының әдістемесін қолдану; өткізілген және қатысқан сабақтардың нәтижелерін талдау және практикалық дағдыны дұрыс қолдану.

 • Код ON12

  Қазақстан Республикасының қоғамдық өмірінің мәселелері мен процестерін әдіснамалық тұрғыдан бағалау, ұлттық мәдениеттің құндылығын сезіну, Қазақстан Республикасында тұратын барлық халықтар мен этностардың тарихи мұрасы мен мәдени дәстүрлеріне құрметпен және ұқыпты қарау; орта білім беретін оқу орындарының ұйымдарында, орта білім беретін мектеп-интернаттарда, гимназиялар мен лицейлерде, кәсіптік-техникалық оқу орындарында, әкімшілік білім беру органдарында осы білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану.

 • Код ON13

  Оқылатын салада білімі мен түсінігін көрсету, осы білімі мен дағдыларын халықаралық ортада кәсіби деңгейде қолдану. Қазіргі заманғы техникамен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру, Бастапқы әскери даярлық саласында ақпараттық технологияларды қолдана білу, оқу және күнделікті өмірде бастапқы әскери даярлық бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды қолдану.

 • Код ON14

  Бастапқы әскери даярлық саласында қолданылатын оқу процесін ұйымдастырудың негізгі санаттарын, принциптерін, әдістері мен нысандарын негіздеу; әскери-патриоттық тәрбие жөніндегі іс-шараларды, әскери-техникалық үйірмелер мен секциялардың жұмысын ұйымдастыру және өткізу.

 • Код ON15

  Кәсіби, соның ішінде кәсіпкерлік қызметте қолдану үшін құқықтық және экономикалық ақпаратты жүйелеу, жинақтау. Экономикалық ақпаратты талдау, қорыту және кәсіби қызметте қолдану үшін қауіпсіздік нормаларын жүйелеу.

Top