Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7R01126 Урология және андрология ересектердің, балалардың в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

Оқыту нәтижелері

  • Урология және андрология саласындағы теориялық және практикалық есептерді шешу үшін этиология, патогенез және анатомиялық ерекшеліктердің базалық теориялық білімін көрсетуге және қолдануға қабілетті
  • Емхананың және стационардың урологиялық кабинетінің негізгі көрсеткіштерін болжауға және талдауға, мамандандырылған медициналық көмек көрсету бойынша олардың қызметіне қатысуға қабілетті
  • Урологиялық стационарда ұйымдастыру-басқару қызметін жүзеге асыруға қабілетті
  • Хирургиялық араласуды талап ететін түрлі жағдайлар мен аурулар кезінде білікті дәрігерлік көмекті өз бетінше жүзеге асыруға, мамандандырылған емдік көмек көрсету сапасын талдауға және бақылауға қабілетті
  • Уроандрологиялық патологияны диагностикалау, оның алдын-алу және емі кезінде заманауи технологияларды қолдануға қабілетті
  • Ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеуге, алынған ақпаратты талдауға және оны күнделікті уроандрология саласында практикалық қызметте қолдануға қабілетті
  • Халықпен қарым-қатынас, әріптестермен, әлеуметтік сала қызметкерлерімен өзара іс-қимыл кезінде медициналық этика қағидаларын сақтай отырып тиісті коммуникативті дағдыларды көрсете алады; командада жұмыс істеу дағдылары мен көшбасшылық қасиеттерге ие болуға қабілетті
  • Өзінің білімі мен дағдыларын бүкіл кәсіби қызмет барысында жетілдіруге, басқаларды үйретуге қабілетті
Top