Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7R01127 Офтальмология ересектердің, балалардың в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Мақсаты: офтальмолог резиденттерді дайындауға модульді білім беру жоспарының мақсаты жаңа кәсіби теориялық білім және практикалық дағдыларды игеру, негізгі көз ауруларының этиологиялық, патогендік даму механизмдерін, диагностикасын, науқастарды емдеу әдістерін заманауи офтальмология жетістіктерін ескере отырып, клиникалық ойлауды дамутыды қамтамасыз ету, күнделікті дәрігер тәжірибесіндегі этика және деонтология, заманауи диагностика , емдеу және алдын алу әдістерін пайдалана білу. Теориялық және практикалық дағдыларды біріктіре отырып, дәлелді медицина қорытындыларын клиникалық жұмысқа қолдану.
 • Академиялық дәреже Резидентура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 210
 • Білім беру бағдарламаларының тобы R027 Офтальмология ересектердің, балалардың
 • Дайындық бағыты 7R011 Денсаулық сақтау
 • Стационардағы офтальмология(Стационардағы офтальмология-1)
  Несиелер: 7

  Офтальмолог-резиденттердің шұғыл ересектер мен балалар офтальмологиялық қызметтерін ұйымдастыру бойынша жаңа білім алуы. Офтальмологиялық практикадағы шұғыл жағдайлар. Жарақаттар, күйіктер, көздің және қосалқы аппарат мүшелерінің қабыну аурулары, қан айналымының жедел бұзылулары. Этиологиясы, патогенезі, жіктелуі, диагностикасы, дифференциалды диагностикасы және клиникасы. Дәлелді медицина тұрғысынан диагностика мен емдеудің клиникалық хаттамаларына сәйкес ересектер мен балалардағы шұғыл жағдайлары бар пациенттерге мамандандырылған көмек көрсету және жүргізу тактикасы. Алдын алу іс-шараларының принциптерін меңгеру. Жараны бастапқы хирургиялық өңдеудің негізгі принциптері. Зерттеу жұмыстарын жүргізу, ғылыми әдебиеттермен жұмыс, алынған ақпаратты талдау және оны күнделікті практикалық қызметте қолдану. Осы мамандықты оқу кезіндегі

  Оқу жылы - 1
 • Амбулаторлы-поликлиникалық офтальмология
  Несиелер: 61

  Офтальмолог-резиденттердің амбулаториялық ересек және балалар офтальмологиялық қызметтерін ұйымдастыру бойынша жаңа білім алуы. Шағымдар жинаудың негізгі қағидаттарын, көз аурулары бар науқастардың ауруы мен өмірінің анамнезін, сондай-ақ пациент үшін ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу мақсатында пациентпен оның қоршаған ортасымен, денсаулық сақтау мамандарымен тиімді өзара іс-қимылды меңгеру. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жүйесінің құқықтық және ұйымдастырушылық өрісі шеңберінде жұмыс дағдыларын игеру. Офтальмологиялық қызмет бойынша Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің негізгі директивалық құжаттарымен жұмыс. Амбул��ториялық-емханалық кезеңде медициналық есепке алу-есеп беру құжаттамасын жүргізу. Офтальмологтың алғашқы қабылдау кезінде негізгі және қосымша әдістерін жүргізу принциптерін игеру, сондай-ақ мамандандырылған аппаратурамен жұмыс істеу. Офтальмолог-резиденттердің амбулаториялық ересек және балалар офтальмологиялық қызметтерін ұйымдастыру бойынша жаңа білім алуы. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жүйесінің құқықтық және ұйымдастыру өрісі шеңберіндегі жұмысты игеру. Офтальмологиялық тәжірибеде негізгі белгілер мен синдромдар. Амбулато��иялық-еиханалық деңгейде негізгі офтальмологиялық аурулардың этиологиясы, патогенезі, клиникасы, диагностикасы, дифференциалды диагностикасы және алдын-алу. Мамандандырылған аппаратурамен жұмыс. Амбулаториялық-емханалық кезеңде дәлелді медицина тұрғысынан диагностика мен емдеудің клиникалық хаттамаларына сәйкес пациенттерге мамандандырылған көмек көрсету және жүргізу тактикасы. Алдын алу іс-шараларының принциптерін меңгеру. Осы мамандықты оқу кезінде білімді, дағдыларды кәсіби және жеке оқыту және өмір бойы дамыту үшін қолдану.

  Оқу жылы - 1
 • Стационардағы офтальмология(Стационардағы офтальмология-2)
  Несиелер: 68

  Офтальмолог-резиденттердің балалар мен ересектерге стационарлық офтальмологиялық көмек жұмысын ұйымдастыру бойынша жаңа білім алуы. Стационар деңгейінде ересектер мен балалардағы көз ауруларының этиологиясы, патогенезі, жіктелуі, клиникалық белгілері, диагностикасы және дифференциалды диагностикасы туралы қазіргі заманғы идеялар. Практикалық қызметте жоғары технологиялық аппаратураны қолдану. Дәлелді медицина тұрғысынан диагностика мен емдеудің клиникалық хаттамаларына сәйкес ересектер мен балалардағы көз алмасы мен қосалқы аппарат мүшелері аурулары бар пациенттерге консервативті емдеу және білікті көмек көрсету тактикасы. ��лдын алу іс-шараларының принциптерін меңгеру. Зерттеу жұмыстарын жүргізу, ғылыми әдебиеттермен жұмыс, алынған ақпаратты талдау және оны күнделікті практикалық қызметте қолдану. Осы мамандықты оқу кезінде білімді, дағдыларды кәсіби және жеке оқыту және өмір бойы дамыту үшін қолдану

  Оқу жылы - 2
 • Көру нервісінің аурулары
  Несиелер: 4

  Офтальмолог резиденттердің ересектер мен балалардағы көру нервінің ауруларының этиологиясы, патогенезі, жіктелуі, клиникалық белгілері, диагностикасы және дифференциалды диагностикасы туралы қазіргі заманғы идеяларды игеруі. Практикалық қызметте жоғары технологиялық аппаратураны қолдану. Дәлелді медицина тұрғысынан диагностика мен емдеудің клиникалық хаттамаларына сәйкес консервативті емдеу тактикасы және көру нервінің қабыну аурулары, туа біткен ауытқулар, көру нервісінің іркілу аурулары бар пациенттерге білікті көмек көрсету. Алдын алу іс-шараларының принциптерін меңгеру. Осы мамандықты оқу кезінде білімді, дағдыларды кәсіби және жеке оқыту және өмір бойы дам��ту үшін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Стационардағы офтальмология(Стационардағы офтальмология-3)
  Несиелер: 41

  Офтальмолог-резиденттердің балалар мен ересектерге стационарлық офтальмологиялық көмек жұмысын ұйымдастыру бойынша білімін жетілдіру. Стационарлық деңгейде ересектер мен балалардағы көз ауруларының этиологиясы, патогенезі, жіктелуі, клиникалық белгілері, диагностикасы және дифференциалды диагностикасы туралы заманауи идеялар. Стационар деңгейінде көз алмасы мен қосалқы аппарат мүшелері ауруларын операциялық емдеу тактикасы, дәлелді медицина тұрғысынан диагностика мен емдеудің клиникалық хаттамаларына сәйкес офтальмопатологиясы бар пациентті одан әрі жүргізу, бақылау және емдеу тактикасы. Науқастарды микрохирургиялық отаға дайындау принциптері. Алдын алу іс-шараларының принциптерін меңгеру. Зерттеу жұмыстарын жүргізу, ғылыми әдебиеттермен жұмыс, алынған ақпаратты талдау және оны күнделікті практикалық қызметте қолдану. Осы мамандықты оқу кезінде білімді, дағдыларды кәсіби және жеке оқыту және өмір бойы дамыту үшін қолдану.

  Оқу жылы - 3
 • Торлы қабықтың аурулары
  Несиелер: 4

  Офтальмолог резиденттердің ересектер мен балалардағы торлы қабық ауруларының этиологиясы, патогенезі, жіктелуі, клиникалық белгілері, диагностикасы және дифференциалды диагностикасы туралы қазіргі заманғы идеяларды игеруі. Практикалық қызметте жоғары технологиялық аппаратураны қолдану. Дәлелді медицина тұрғысынан диагностика мен емдеудің клиникалық хаттамаларына сәйкес консервативті емдеу тактикасы және торлы қабықтың қабыну аурулары, туа біткен ауытқулар, дистрофиялар, ісіктер, тор қабықтың жыртылулары бар пациенттерге білікті көмек көрсету. Алдын алу іс-шараларының принциптерін меңгеру. Осы мамандықты оқу кезінде білімді, дағдыларды кәсіби және жеке оқыту және өмір бойы дамыту үшін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Микрохирургия
  Несиелер: 19

  Офтальмолог-резиденттердің көз микрохирургиясының негіздерін игеруі. Көздің алдыңғы бөлігінің ауруларын хирургиялық емдеу тактикасы. Науқастарды операцияға дейінгі және операциядан кейінгі жүргізу ерекшеліктері. Көздің артқы бөлігіндегі хирургиялық араласудың негізгі түрлері. Көздің артқы бөлігінің ауруларын хирургиялық емдеу тактикасы. Офтальмохирургиялық араласулар кезінде теориялық білімді қолдану. Көздің микрохирургиялық операцияларының асқынулары және оларды жою әдістері. Көз микрохирургиясындағы инновациялық технологиялар. Осы мамандықты оқу кезінде білімді, дағдыларды кәсіби және жеке оқыту және өмір бойы дамыту үшін қолдану.

  Оқу жылы - 3
 • Код ON1

  Көз ауруын диагностикалауға, клиникалық диагнозды тұжырымдауға, дифференциалды диагностика жүргізуге, ересектер мен балаларға мамандандырылған офтальмологиялық медициналық көмек көрсетудің барлық деңгейлерінде дәлелді медицина принциптерінің негізінде тиімді ем тағайындауға, сондай-ақ одан әрі алдын алу іс-шараларын жүргізуге қабілетті.

 • Код ON2

  Ересектер мен балаларға мамандандырылған офтальмологиялық медициналық көмек көрсету кезінде пациент үшін үздік нәтижелерге қол жеткізу мақсатында пациентпен, оның қоршаған ортасымен, денсаулық сақтау мамандарымен тиімді өзара іс-қимыл жасауға қабілетті.

 • Код ON3

  Офтальмологиялық қызметте ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметті жүзеге асыруға қабілетті.

 • Код ON4

  Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жүйесінің офтальмология бойынша құқықтық және ұйымдастырушылық өрісі шеңберінде әрекет етуге, төтенше жағдайларда базалық көмек көрсетуге, ұлт денсаулығын нығайту саясатын жүзеге асыру үшін кәсіби аралық командалар құрамында жұмыс істеуге қабілетті.

 • Код ON5

  Зерттеу жұмыстарын жүргізуге, ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеуге, алынған ақпаратты талдауға және оны офтальмолог дәрігердің күнделікті практикалық қызметінде қолдануға қабілетті.

 • Код ON6

  Көз ауруларын диагностикалау, алдын алу және емдеуде заманауи технологияларды қолдануға қабілетті.

 • Код ON7

  Алынған теориялық білімді офтальмохирургиялық араласулар жүргізу кезінде пайдалануға қабілетті.

 • Код ON8

  Офтальмолог-дәрігердің өмір бойы кәсіби және жеке оқуы мен дамуы үшін білімін, іскерлігі мен дағдыларын пайдалануға қабілетті.

Top