Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04114 Мемлекетік және жергілікті басқару в Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

 • Сыртқы сауда
  Несиелер: 5

  Сыртқы сауданы ұйымдастырудың теориялық негіздері туралы білім беру, сыртқы нарықты талдау мен жұмыс істеу іскерлігі.

  Селективті тәртіп
 • Дағдарысқа қарсы менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: мамандарды фундаменталды, базалық, теориялық, экономикалық дайындауды қамтамасыз ету, студенттердің дағдарысқа қарсы басқарудың жалпы заңдылықтары мен практикалық дағдыларын меңгеруін қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
 • Еңбек нарығының экономикасы
  Несиелер: 5

  Еңбек нарығын қалыптастырудың және оны реттеудің негізгі теориялық және практикалық мәселелері қарастырылады. Еңбек өнімділігінің экономикалық мәні, оны өлшеу әдістері, сондай-ақ қызметкерлер санын жоспарлау мәселелері баяндалады. Еңбек ақыны ұйымдастыру мен реттеуге, тарифтік жүйенің жұмыс істеуіне, еңбекақы төлеу нысандары мен жүйелеріне ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
 • Халықаралық коммерциялық кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Түсінік аппараты. Маркетинг, нарықты зерделеу, жарнамалық қызмет, экспорт пен импортты қаржыландыру, шетелдік нарыққа ендіру стратегиялары мәселелеріне заманауи тәсілдер.

  Селективті тәртіп
 • Статистиканың теориясы
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты - макроэкономикалық көрсеткіштер есебі мен талдауы, бастапқы статистикалық деректерді өңдеу және жинақтау бойынша мамандарды дайындау болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  "Мамандыққа кіріспе" пәні таңдалған мамандықтың негізгі ұғымдары мен анықтамалары бойынша сабақтарды ұйымдастыру мен өткізудің негізгі мәселелерін зерделеуді қарастырады. Бұл пәнді оқу мақсаты студенттерді таңдаған мамандықпен, оқу бағдарламасымен, кәсіби дайындыққа қойылатын негізгі талаптармен таныстыру. Студенттерді мамандықтардың негізгі құжаттары мен жоспарларымен, сондай-ақ ақпарат көздерімен жұмыс істеу және іздеу ережелерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  "Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері" Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын зерделеуге ұсынылған курс. Курстың негізгі мақсаты-сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша білім жүйесін қалыптастыру және сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Пән мемлекеттік мекемелерде, коммерциялық кәсіпорындарда, білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін болашақ мамандарға арналған. "Экономика және кәсіпкерлік негіздері" курсының мазмұны таңдалған білім беру бағдарламасына сәйкес білім алушылардың құзыреттілігін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Пән кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың ғылыми және практикалық негіздерін, оны қазіргі жағдайда жоспарлау әдістерін қолдануға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және өмір тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 3

  Пән экологиялық қауіпсіздік негіздерін, Өндірістік үрдістер мен технологиялық жүйелерді, экологиялық тәуекел ұғымын, техногендік жүйелердің сенімділігін, экологиялық нормалаудың негізгі принциптерін зерделеуді көздейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Экономикалық теория нақты шындықты зерттеумен, заңдар мен заңдылықтарды анықтаумен, даму үрдістерін болжаумен, қоғам мақсаттарына қол жеткізудің тәсілдері мен әдістерін болжаумен байланысты базалық теориялық ғылым болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Профессионально-ориентированный иностранный язык
  Несиелер: 4

  Мәселені шешудің мақсаты - шет тілінің білім мазмұнын ең жаңа нәтиже - мәдениетаралық коммуникация пәні ретінде мәдениетаралық коммуникация субъектісі ретінде мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы статистика
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты - макроэкономикалық көрсеткіштер есебі мен талдауы, бастапқы статистикалық деректерді өңдеу және жинақтау бойынша мамандарды дайындау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Нарықтық және мемлекеттік реттеу механизмдерінің өзара әрекет ету заңдылықтарын анықтау. Экономикалық циклдың әртүрлі сатыларында қолданылатын мемлекеттің әсер ету құралдары мен әдістерін талдау. Қазақстанның экономикалық болашақ дамуы мен мәселелерін зерттеу болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 4

  "Кәсіби қазақ/орыс тілі" пән болып табылады, оның мазмұнына: тіл жүйесі және тілдің негізгі функциялары; тіл формалары мен түрлерінің жалпы сипаттамасы; ауызша және жазбаша сөйлеудің лингвопсихологиялық сипаттамалары; ауызша коммуникацияның жетекші бірлігі ретінде мәтін; мәтіннің негізгі белгілері; тілдің функциялық-мағыналық типтерінің сипаттамасы; тілдің функционалдық стильдері және олардың жалпы сипаттамасы; тілдің ғылыми стилі және оның қызмет ету шарттары; мәтін және дискурс; мәтін мен дискурстың коммуникативтік міндеттері; Кәсіби саладағы ауызекі сөйлеу және сөйлеу мәдениеті; іскерлік қарым-қатынас түрлері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Статистиканың зерттеу обьектісі – қоғамдық құбылыстар мен процестер. мәліметтерді жинаудың, өңдеудің, негізгі макрокөрсеткіштерді жете зерттеудің, ел экономикасын, сол сияқты экономиканың жеке салалары мен секторларының күй–жайын дамуын талдаудың, салааралық балансты құрудың қазіргі әдістемелерін білетін мамандарды даярлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 5

  Ұғымдық аппараты. Дүнижүзілік экономика мен бизнестің құрылымында түрлі елдердің жіктелу принциптері мен дүниежүзілік экономиканың теориялық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнес және экономика негіздері
  Несиелер: 5

  Студенттерге мемлекеттік, бизнес және ұйымдық топтар тарапынан әртүрлі әрекеттерді түсіну бойынша негізгі білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономика деңгейлері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттерге экономикалық қызметтің негіздерін үйрету, жағдайды объективті бағалауды және басқарушылық шешімдерді қабылдауды үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбек пен өнеркәсіпті ұйымдастырудың заманауи түрлері
  Несиелер: 5

  Оқытудың мақсаты - жұмыс орындарын ұйымдастыруда білім мен дағдыларды қалыптастыру, еңбек нормаларын есептеу және жалақы жүйелерін жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  «Менеджмент және маркетинг негіздері» курсының терминологиясын кәсіптік қызметтің сипаты туралы ақпаратты іздеу және қолдану дағдыларын меңгеру, ұйым қызметінің тиімділігін арттыратын басқару мен маркетингтің ұтымды әдістері мен қағидаларын таңдау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскерлік қарым қатынас негіздері
  Несиелер: 5

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша құқықтық реттеу саласындағы құқық қолдану тәжірибесін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Маркетинг және менеджмент негіздері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттерге кәсіпкерліктің негіздерін үйрету. Түйін: Тұжырымдамалық аппарат. Мемлекет пен бизнестің қарым-қатынасы туралы түсіністік қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскерлік мәдениеттің және корпоративтік мәдениеттің негіздері
  Несиелер: 5

  Теориялық білімді меңгеру: мемлекеттік қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттердің қалыптасу негіздері, мемлекеттік қызметтегі сыбайлас жемқорлықтың сипаты мен түрлері; сыбайлас жемқорлыққа әкелетін себептер мен жағдай туралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскерлік қатыр - қатынас әдебі
  Несиелер: 5

  Студенттерге адамзат қоғамындағы іскери қатынасты қалыптастырудың білім негіздерін беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбек менеджменті
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру нәтижесінде студент білуі керек: бөлімшелердің жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру; ұйымдық басқару құрылымдарын қалыптастыру; ұйымның мотивациялық саясатын әзірлеу; іскерлік және басқару коммуникацияларының кәсіптік қызмет көрсету әдістеріне қолданылады; басқару әдістерінің жүйесімен тиімді шешімдер қабылдау; ұйымның құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлерін басқару үшін кəсіби қызметте басшылықтың ерекшеліктерін ескеру, өзінің бизнес-бағалауын жүргізу; қызметкерлердің кәсіби жарамдылығын диагностикалау; қызметкерлерді жұмысқа ынталандыру және ынталандыру; персоналды басқарудың экономикалық тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Маркетинг пәні мамандарды экономикалық оқыту бағдарламасына кіреді және экономикалық білімдердің маңызды салаларының бірі болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп және аудит
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты - бастапқы статистикалық деректерді жинау және өңдеу, макроэкономикалық көрсеткіштерді талдау және талдау бойынша мамандарды дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сапа менеджменті
  Несиелер: 5

  «Сапа менеджменті» пәнін меңгеру үшін студенттер келесі пәндер мен практиканың құзыреттіліктерін қалыптастыру және дамыту нәтижесінде алынған білімдер, дағдылар мен қабілеттерге ие болуы керек: (қазіргі заманғы ғылыми жетістіктерді сыни талдау және бағалау, ғылыми-зерттеу және практикалық мәселелерді шешуде жаңа идеяларды қалыптастыру, соның ішінде пәнаралық бағыттарда): - ғылыми-өндірістік тәжірибе (кешенді зерттеулерді, соның ішінде пәнаралық тарих және философия) білімін бойынша ғылыми дүниетанымын зерттеуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономика және әлеуметтік сала
  Несиелер: 5

  Пәнді зерделеу нәтижесінде студенттер толығымен кәсіпорнымен басқару жүйесін және қызметкерлермен басқару жүйесін, кадрлар жұмысын жоспарлау, жедел жоспарды әзірлеу, қызметкерлер маркетингін өткізу, кадрлар әлеуетін анықтау және қызметкерлерге кәсіпорынның қажеттілігін, кәсіпорынның қызметкерлер санының нормасы мен есебін білу керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржы-экономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Мақсаты: - шаруашылық қызметті талдаудың тұтас көзқарасын ұйымдару, басқарудың маңызды функциясын реттеу ; - экономикалық талдаудың негізгі әдістерін түсіну және оларды басқарудың әртүрлі кезеңдерінде басқару шешімдерін қабылдау ; - Өндірістік, экономикалық және инвестициялық қызметтің түрлі салаларын талдау және бағалау бойынша практикалық дағдыларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік менеджмент
  Несиелер: 5

  Студенттер курсты оқу барысында аумақтық басқарудың теориялық және әдіснамалық негіздерін, Қазақстан Республикасындағы жергілікті өкілді және атқарушы органдардың құрылымдық және ұйымдастырушылық нысандарын, өндірісті ұйымдастыру негіздерін және кәсіпорынның өндіріс жүйесі ретінде басқаруын алуға тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірісті ұйымдастыру және экономика
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Кәсіпорынның экономикалық механизмін және оның қызметінің қаржылық нәтижелерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 5

  Мақсаты: «Қаржылық менеджмент» пәнін оқытудың мақсаты - коммерциялық ұйымның әдіснамасы мен қаржы менеджменті әдіснамасы саласындағы заманауи іргелі білімнің тыңдаушыларын қалыптастыру; қаржылық басқару теориясы мен практикасының өзара әрекеттесуінің маңызды негіздерін ашу; инвестициялық шешімдерді негіздеу үшін практикалық дағдыларды игеру, қаржылық стратегияларды әзірлеуде оның нәтижелерін талдау және қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әкімшілік менеджмент
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Отандық және әлемдік экономика, өнеркәсіп және аймақтық нарықтарды дамытудағы негізгі үрдістерді болжау, кәсіпорындар мен ұйымдардың шаруашылық қызметін зерттеу; - ұлттық экономиканың және өңірдің инновациялық даму моделіне байланысты бизнес-мәселелерді шешу үшін пәнаралық зерттеу жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Мақсаты: «Стратегиялық менеджмент» пәнін меңгеру мақсаты ұйымның стратегиялық менеджмент саласындағы студенттердің құзыреттіліктерін дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның экономикалық механизмін және оның қызметінің қаржылық нәтижелерін зерделеу. Курстың негізгі мақсаты - білімді қамтамасыз ету және кәсіпкерлік дағдыларды қалыптастыру, жаңа ойлау маманын қалыптастыру, кәсіпорында орын алған экономикалық құбылыстар мен процестердің мәнін терең түсіну, олардың өзара байланысы мен өзара тәуелділігін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шағын бизнес субъектілерінде есепті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Шағын бизнесте бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың әртүрлі нысандарын зерттеу. Курстың қысқаша мазмұны: Концептуалды аппарат. Экономикалық операцияларды есепке алу кітабын жүргізу, шағын кәсіпорынның активтерін есепке алу регистрлерін пайдалана отырып есеп-шот нысаны Шағын бизнесте бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың әртүрлі нысандарын зерттеу және білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Коммерциялық қызметті ұйымдастыру формалары
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқып-үйрену мақсаты - студенттерді бизнес ұйымдастырудың негізгі ұғымдары мен технологияларымен таныстыру; қазіргі заманғы пәндер жүйесінде коммерциялық қызметтің орнын көрсету; Студенттердің білімдерін қалыптастыру, заманауи өндірістік, коммерциялық, сараптамалық ұйымдарда коммерциялық қызметті ұйымдастыру дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономиканы басқару
  Несиелер: 5

  Мақсаты: болашақ экономистерге теориялық білімді игеруге және экономикалық жүйелерде басқару мәселелерін шешуге және ақпараттық технологияларды қолдануда практикалық дағдыларды игеруге мүмкіндік беретін кәсіпорындағы бизнес-үдерістерді ұйымдастырудың және басқарудың принциптері мен модельдері туралы жан-жақты білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жобаларды талдау
  Несиелер: 5

  Мақсаты: пәннің тұжырымдамалық аппаратын зерттеу, негізгі теориялық принциптер мен әдістерді, дағдыларды қалыптастыру және практикалық мәселелерді шешу үшін теориялық білімдерді қолдану дағдыларын үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржыжық - басқарушылық талдау
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның бәсекеге қабілетті саясатының және оның ұзақ мерзімді даму бағдарламаларының маңызды мәселелерін, нақты өндірістік мақсаттарға жету үшін басқару шешімдерін негіздеуді максималды пайдаға жету және экономикалық тиімділікті арттыру механизмін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Саудадағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Болашақ экономистерге теориялық білімді игеруге және экономикалық жүйелерде басқару мәселелерін шешуде ақпараттық технологияларды қолдануда практикалық дағдыларын дамытуға мүмкіндік беретін кәсіпорындардағы бизнес-үдерістерді ұйымдастырудың және басқарудың принциптері мен құрылымдарын кешенді қолдана алатын білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқару теориясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: мемлекеттік және муниципалды қызмет саласында тиімді және тиімді кәсіби қызметті жүзеге асыру, жалпы және кәсіби мәдениет деңгейін көтеру үшін қажетті білімді игеру. заманауи жағдайларда мемлекеттік және муниципалды қызметтің мәнін, мазмұнын және ұйымдастырылуын меңгеру; саяси, құқықтық, экономикалық, социологиялық, мәдени және басқа аспектілерімен танысу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салалардағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Оқыту бағдарламасы салалардағы басқару есептерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік ұйымдардағы есеп және есептілік
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттерді Қазақстан Республикасының бюджеттік жүйесіндегі теориялық білімдермен қамтамасыз ету, бухгалтерлік есеп жүргізуді ұйымдастыру бюджеттік мекемелердің кірістер мен шығыстарының сметасын орындауды есепке ала отырып, мемлекеттік сектордағы практикалық дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік саланы реттеу
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Әлеуметтік салада тәуелсіз практикалық зерттеулер үшін студенттердің аналитикалық ойлауын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Төлем жүйесі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: төлем жүйелерін басқару саласындағы іргелі білімдер мен құзыреттерге ие болу, «Банк ісі» мамандығы бойынша бакалаврдың тиісті біліктілік талаптары; экономикадағы және мемлекеттің ақша-кредит саясатындағы төлем жүйелерінің рөлі мен орнын түсіну; төлем жүйелерін құрудың теориялық негіздері мен алғышарттарын меңгеру; төлем жүйелерінің жұмыс істеуінің негізгі принциптері мен тетіктерін білу; қолданыстағы стандарттарды білу жүйесін қалыптастыру қаржылық деректермен алмасу және олардың төлем жүйелерінің жұмыс істеудегі рөлі; төлем жүйелерінің ұйымдастырушылық және функционалдық инфрақұрылымын білу; Әлемдік, ұлттық және жергілікті төлем жүйелерін ұйымдастыру, жұмыс істеу және басқару тәжірибесімен танысу;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Несиелер: 5

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбек экономикасы
  Несиелер: 5

  «Еңбек экономикасы» пәнін меңгеру мақсаты сыртқы және ішкі еңбек нарықтарының экономикалық теориясының негіздері, сондай-ақ ұйымдардағы еңбекті талдау және пайдаланудың практикалық аспектілері туралы базалық білімдерді алу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекет және бизнес
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: мемлекеттің араласуын қажет ететін мәселелерді зерделеу, жұмыссыздық деңгейінің азаюымен байланысты шешімдер мен еңбек нарығының құрылымын зерделеу, құнды қағаздар нарығының қалыптасу тәртібін, мемлекеттік басқару әдістерін қолдану, экономиканың мемлекеттік реттеу әдістерін қолдану, экономиканың мемлекеттік реттеу құрылымын зерделеу және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Адам ресурстарын басқару
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттердің басқарушылық ойлауы мен дүниетанымын қалыптастыру, мемлекет пен кәсіпорынның қазіргі кадрлық саясатын әзірлеу және жүзеге асыру, шешімдер қабылдау және құрылымдау. Еңбекті ұйымдастыру курсында және көшбасшылық теориясында ұжымды қалыптастыруға, кәсіпорындағы іскерлік мансапты басқаруға ерекше көңіл бөлінеді, адамдардың уәждемесі мен қажеттілігі, қызметкерлердің еңбекақысы, жұмыстың тиімділігін басқару және бағалау әдістері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Еңбек қорларын басқару
  Несиелер: 5

  Қазіргі жағдайдағы еңбек қорымен басқарудың негізгі құралдары, тәсілдері және әдістері туралы білім алу. Өмірлік және нақты басқарушылық жағдайда қызметкерлермен басқарудың негізгі әдістерін тәжірибеде қолдана білу, қолданыстағы заңнамада қызметкерлермен басқарудың қазіргі жүйесі туралы білімді қолдану және пайдалана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Әлемдік экономиканың теориялық негіздерін және әлемдік экономика мен бизнестің құрылымындағы әртүрлі елдердің біліктілігінің қағидаларын білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инновациялық саласындағы мемлекет және бизнес
  Несиелер: 5

  Мемлекеттің араласуын қажет ететін мәселелерді зерделеу, жұмыссыздық деңгейінің азаюымен байланысты шешімдер мен еңбек нарығының құрылымын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекет және бизнестің өзара әрекеттесуі
  Несиелер: 5

  Курстың қысқаша мазмұны: мемлекеттің араласуын қажет ететін мәселелерді зерделеу, жұмыссыздық деңгейінің азаюымен байланысты шешімдер мен еңбек нарығының құрылымын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Адамның капиталдарын басқару
  Несиелер: 5

  Қазіргі жағдайдағы еңбек қорымен басқарудың негізгі құралдары, тәсілдері және әдістері туралы білім алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ынталандырушы маркетинг
  Несиелер: 5

  Курстың міндеттері:маркетингтің ғылыми концепциялары туралы білім алуы. Жаңа басқару парадигмасындағы менеджменттің мәнін түсіну. Нарықтық жағдайларда басқарудың қазіргі заманғы әдістерін меңгеру. Ұйымның сыртқы ортасын талдау, оның табысты дамуын қамтамасыз ететін маркетингтік стратегияларды таңдау және іске асыру дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жергілікті өзін-өзі басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың негізгі мақсаты студенттердің әлеуметтік-экономикалық дамуды жоспарлаудың әдіснамасын меңгеруі, өзін-өзі басқарудың басты құралы жоспарлау болып табылатын ұғымды қалыптастыру. Берілген курстың зерделейтін пәні ұйым мен әдіснама негіздері болып табылады: әлеуметтік-экономикалық дамуды стратегиялық және әлеуеттік жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқару теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Курстың қысқаша мазмұны: Ұғымдық аппараты. ҚР атқарушы және жергілікті өкілдік органдары қызметінің ұйымдастырушылық мемлекеттік басқару теориясы мен тәжірибесі құрылымы, аумақтық басқарудың теориялық және әдіснамалық негіздері, өндірістік жүйе ретінде кәсіпорынмен басқару және өндірісті ұйымдастыру негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау
  Несиелер: 5

  "Мемлекеттік және жергілікті басқару" мамандығының студенттерінің экономикалық жүйенің түрлі деңгейлерінде әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың теориясы, әдіснамасы және ұйымдастыру саласындағы білімдерін, сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық дамуды қамтамасыз ететін жоспарлы көрсеткіштер мен іс-шараларды қалыптастыру мен негіздеудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикалық әлеуметтану
  Несиелер: 5

  "Экономикалық әлеуметтану" пәнінің мақсаты –студенттерді экономика дамуының әлеуметтік механизмдерінің теориясының негіздерімен таныстыру, әлеуметтік процесс ретінде экономиканың дамуы туралы түсініктерді қалыптастыру, әлеуметтік ұғымдар мен заңдылықтарды көру бұрышында экономикалық процестерді талдау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық үрдістерді жоспарлау және болжау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың негізгі мақсаты студенттердің экономиканы реттеудің басты құралы жоспарлау болып табылатын ұғымды меңгеруі, әлеуметтік-экономиканың әдіснаманың негізін жоспарлауды орнықтыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қызметтер саласындағы маркетинг
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың міндеттері: Кәсіпорын қызметінің негізгі экономикалық категориялары туралы терең түсінік: өзіндік құн, пайда, рентабельділік, негізгі және айналым қорлары, жоспарлау, шаруашылық жүргізу нысандары, қаржы; өндірісті ұйымдастырудың теориялық негіздерін, персоналды басқару әдістерін меңгеру; жағдайды объективті бағалай отырып, қажетті көрсеткіштерді есептей білу және негізделген шаруашылық шешімдерді қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маркетинг және менеджмент
  Несиелер: 5

  "Менеджмент және маркетинг" пәнін игерудің мақсаты тауарлар мен қызметтер саласындағы ұйымдардың ұйымдық даму заңдылықтары мен басқару ерекшеліктері туралы базалық білімді қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Муниципалдық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты — болашақ мамандарға ҚР-да мемлекеттік және муниципалдық басқаруды нормативтік реттеу және құқықтық қамтамасыз ету негіздері бойынша теориялық білім мен практикалық дағды беру; мемлекеттік (муниципалдық) басқаруды құқықтық реттеу, сондай-ақ банктік менеджмент, корпоративтік менеджмент, Кадрлық менеджмент және әкімшілік етудің басқа да түрлері, басқару және басқа бизнес-қызмет саласындағы құқықтық қатынастарға қатысушылардың заңдық жауапкершілігі саласында теориялық және практикалық дағды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік экономика
  Несиелер: 5

  "Әлеуметтік экономика" пәнінің мақсаты –студенттерді экономика дамуының әлеуметтік механизмдерінің теориясының негіздерімен таныстыру, әлеуметтік процесс ретінде экономиканың дамуы туралы түсініктерді қалыптастыру, әлеуметтік ұғымдар мен заңдылықтарды көру бұрышында экономикалық үрдістерді талдау дағдыларын үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикалық саясат
  Несиелер: 5

  "Экономикалық саясат" пәнінің мақсаты-студенттердің мемлекеттің экономикалық жүйесі туралы теориялық білімдерді игеруі, сонымен қатар ел экономикасына ықпал етудің әдістері мен құралдарымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық болжау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың негізгі мақсатты студенттердің әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың әдіснаманың негіздері туралы білімді меңгеруі, экономиканы реттеудің басты құралы жоспарлау болып табылатынын туралы түсінігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Муниципалдық әкімшілік
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқыту мақсаты – студенттердің әрбір аймақтың өзіндік ерекшелігін ескере отырып, түрлі тәсілдер арқылы әлеуметтік саланы реттеудің теориялық және тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маркетингтік зерттеу
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың негізгі мақсаты-студенттердің өнеркәсіпте пайда болатын экономикалық қатынастарды талдау және зерттеу әдістерін меңгеру дағдыларын қалыптастыру және әр түрлі деңгейдегі экономикалық жүйелердің өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде олардың өту заңдылықтарын анықтау, сонымен қатар өнеркәсіптік өндірістің әр түрлі салаларында шаруашылық құрылымдарын қалыптастыру, қызмет ету және дамыту мәселелері болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аймақтық экономика және басқару
  Несиелер: 5

  Студенттерге аймақтарда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық негізгі алғышарттар, өзгерістер туралы білім беру. Студенттердің әлеуметтік-экономикалық өмір шындығын саналы бағдарлау дағдысын үйрету, сонымен қатар аймақтық дамуға қатысты іргелі мәселелерді түсіне білуі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Осы бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы:құжат айналымы талаптарына сәйкес қызметтік құжаттарды құрастыру, есепке алу, сақтау, қорғау, беру туралы түсінікке ие болады. ойлау мәдениеті мен ой-өрісі кең жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық, тарихи) пәндер саласында базалық білімдерді меңгеру;Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу; іскерлік этика нормаларын сақтау, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын меңгеру; кәсіби халықаралық қарым-қатынастың қалыптасқан мамандандырылған терминологиясы шеңберінде коммуникация құралы ретінде шет тілдерінің бірін меңгеру;таным әдістері мен құралдарын қолдана білу.

 • Код ON2

  Осы бағдарламаны табысты аяқтағаннан кейін білім алушы:әлеуметтік, саяси, экономикалық заңдылықтар мен үрдістерді білу, әлеуметтік өзгерістер жобаларын әзірлей білу, қабылданатын мемлекеттік бағдарламалардың экономикалық, әлеуметтік және саяси жағдайлары мен салдарын қалай бағалау керектігін түсіну, қазақ және орыс тілдерінде кәсіби жазбаша және ауызша коммуникацияға қабілетті болу; кәсіптік міндеттерді орындау үшін қажетті деңгейде шет тілін білу.; ғылыми ұстанымдардағы дүниетанымдық мәселелерді талдау және түсіну, еңбек нарығын, Еңбек және өндірісті ұйымдастыру нормалары мен нормативтерін, Еңбек және еңбек қатынастары табиғатын, психологиясы мен менеджментін өз бетінше меңгеру.

 • Код ON3

  Осы бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы:деректер базасын құру үшін ақпаратты жүйелендіру, қорыту және жүйелендіру, басқару жүйесінің бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарын меңгеру, қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуы және билік органдарының қызметі мәселелері бойынша ақпараттық-әдістемелік материалдарды дайындау, кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану қабілеті болады. нормативтік және нормативтік емес құқықтық актілердің жобаларын әзірлей білу, нормативтік құқықтық актілерге қорытынды дайындау.

 • Код ON4

  Осы бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы: шетелдік, мемлекеттік және муниципалдық басқарудың үздік тәжірибесін өзінің практикалық қызметіне бейімдеуді білуі және істей білуі тиіс. экономикалық және макроэкономикалық жағдай жағдайында күнделікті кәсіби қызмет үшін қажетті жаңа білім алу дағдыларын меңгеру; кәсіби қызметтің басымдықтарын анықтай білу, басқарушылық шешімдерді тиімді орындау; - мәселелерді білу және түсіну, мақсаттарды анықтау, баламаларды бағалау, шешімнің оңтайлы нұсқасын таңдау, қабылданған басқарушылық шешімнің нәтижелері мен салдарын бағалау.

 • Код ON5

  Осы бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы: мемлекеттік билік органдарымен азаматтық қоғам институттарымен, бизнеспен, бұқаралық коммуникация құралдарымен, азаматтармен ынтымақтаса алады. экономикалық білім негіздерін меңгеру, менеджмент, маркетинг, қаржы туралы ғылыми түсініктері болуы; экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін білу және түсіну. экономика және бизнес, экономикалық-қаржылық технологиялар саласындағы білімді, экономикалық ақпаратты іздеу, бағалау, іріктеу және пайдалану, Менеджмент және маркетинг саласындағы жаңашылдыққа қабілетті болу, экономикалық шеберлікті жетілдіруге ұмтылу.

 • Код ON6

  Осы бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы:қызметтік мінез-құлыққа этикалық талаптарға сәйкес кәсіптік қызмет барысында өзара іс-қимыл жасау қабілеті туралы білімі болуы; командада жұмыс істеуге, өз көзқарасын дұрыс қорғауға, жаңа шешімдер ұсынуға қабілетті болуы; компромиссерді таба білуі, өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыра білуі, кәсіби және жеке өсуге ұмтылуы; басқарудың нақты міндеттеріне Негізгі математикалық, экономикалық, статистикалық модельдерді білуі тиіс.; мемлекеттік билік органдарында әкімшілік үрдістер мен процедураларды модельдеуді, кәсіби және халықаралық қызмет саласында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды олардың өзара байланысы мен пайдалану перспективаларын көрсете отырып қолдана білу.

 • Код ON7

  Осы бағдарламаны табысты аяқтағаннан кейін білім алушы: нормативтік және нормативтік емес құқықтық актілердің жобаларын әзірлей білуі, Қазақстанның құқықтық жүйесінде бағдарлану қабілеті; ғылыми ұстанымдардан дүниетанымдық мәселелерді талдай білуі және түсінуі, еңбек нарығын, Еңбек және өндірісті ұйымдастыру нормалары мен нормативтерін, Еңбек және еңбек қатынастары табиғатын, психологиясын және менеджментін өз бетінше меңгере білуі; кәсіби қызметтегі экономикалық мүмкіндіктерді анықтап, бағалай білуі және жобалық мақсаттарды қалыптастыра білуі;; еңбек пен өндірістің сапалы нәтижелерін уақытында алуға бағытталған экономикалық жобалардың қазіргі заманғы әдістерін қолдану.

 • Код ON8

  Осы бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы: кәсіби қызметте" кері байланыс" алу кезінде шешім қабылдау үшін қажетті ақпаратты анықтай алады, Қазақстанның мемлекеттік билік органдарының бизнеспен және азаматтық қоғам институттарымен ынтымақтастығы үшін негіздерді қалай табуға болатынын біледі; -экономиканың әр түрлі салаларында қаржылық талдау, кәсіпорынның шаруашылық-қаржылық қызметін бақылау мен есептілікті ұйымдастыру, активтердің, міндеттемелер мен капиталдың болуы мен қозғалысын есепке алу бойынша жұмыстарды орындау дағдылары мен іскерліктерін меңгеру;білімді іздеу, формалдау, құрылымдау және жүйелеу дағдыларын меңгеру.

 • Код ON9

  Осы бағдарламаны табысты аяқтағаннан кейін білім алушы:мемлекеттің басқару теориясы эволюциясының негізгі кезеңдерін білуі; кәсіби қызметтің басымдықтарын анықтай білуі, жергілікті басқару органдарында, мемлекеттік ұйымдарда, кәсіпорындар мен мекемелерде, саяси партияларда, қоғамдық-саяси және коммерциялық ұйымдарда басқару шешімдерін тиімді атқара білуі; мамандардың қызметтік іс-әрекетін технологиялық қамтамасыз етуді жүзеге асыру қабілеті болуы (мемлекеттік азаматтық қызмет лауазымдарының санаттары мен топтары бойынша).); мемлекеттік билік органдарының, жергілікті басқару органдарының, мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелердің, саяси партиялардың, қоғамдық-саяси және коммерциялық емес ұйымдардың негізгі функцияларының орындалуын көмекші қамтамасыз етуді жүзеге асыру;басқарушылық мақсаттар мен қызмет нәтижелеріне барабар бағалауды білу

 • Код ON10

  Осы бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы:мәселелерді анықтай алады, мақсаттарды анықтай алады, шешімнің оңтайлы нұсқасын таңдай алады, қабылданған басқарушылық шешімнің нәтижелері мен салдарын бағалай алады; істей алады: қызметтік мінез-құлықты этикалық реттеу, мүдделер қақтығысын шешу принциптерін тәжірибеде қолдана алады.; мемлекеттік және муниципалдық қызметтің кадрлық құрамының моральдық жағдайын талдау;ұйымдық формаларды дамытудағы қазіргі заманғы үрдістерді, басқарушылық шешімдердің нұсқаларын талдау және таңдау әдістерін, басқарудың жалпы функцияларын және функционалдық салалардағы басқару ерекшеліктерін білу; ұйымдастырушылық мақсаттарға жету үшін қызметкерлерді ынталандыру және адам ресурстарын басқару мақсатында мотивацияның негізгі теорияларын қолдана білу; басқарушылық Бақылау негіздерін тәжірибеде қолдана білу.

 • Код ON11

  Осы бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы:бизнес экономикасының жағдайын, мемлекеттік билік органдарының, жергілікті басқару органдарының, мемлекеттік ұйымдардың, кәсіпорындар мен мекемелердің қызметін бағалауда сандық және сапасыз талдау әдістерін қолдана алады.Экономиканы реттеу бойынша мемлекет қызметінің бастапқы кезеңі ретінде экономиканы дамыту бойынша макроэкономикалық және өңірлік бағдарламаларды, экономикалық өсуді қамтамасыз етудің мәні, факторлары мен әдістерін, өңірлік экономиканы мемлекеттік реттеудің ұйымдастыру негіздері мен әдіснамасын білу, өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылым салаларын дамыту. Қазақстан өңірлерінің әлеуметтік–экономикалық дамуын реттеу үшін экономикалық тетіктерді қолдана білу, бәсекелестік ортаны және тиімді кәсіпкерлікті қалыптастыру.

 • Код ON12

  Осы бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы: экономиканы реттеу бойынша мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізі ретінде болжауды және жоспарлауды білу Жер ресурстарын тиімді пайдалану бойынша Мемлекеттік шаралар жүйесі; мемлекеттің әлеуметтік саласын, сыртқы экономикалық саясатын дамытуды реттеу қабілетін және әлемдік шаруашылықты реттеудің негізгі әдістерін, муниципалдық және мемлекеттік билік жағдайында еңбек ресурстары мен халықтың өмір сүру деңгейін тиімді пайдалануды жоспарлауды меңгеру; мемлекеттің инвестициялық саясаты жағдайында өңірлердің әлеуметтік - экономикалық дамуын реттеу; іс қағаздарын жүргізу және мемлекеттік билік органдарында құжат айналымын жүргізуге қатысу.

Top