Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D05201 Экология в Yessenov University

 • Қоршаған ортаны ластандырушыларға жүргізілетін кешенді бақылау жүйесі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: биосфераға антропогендік әсерді бақылаудың кешенді жүйелері туралы білімді қалыптастыру. Пәннің тағайыны: пән қоршаған ортаның жағдайына бақылау жүргізуге, қоршаған ортаның өзгерістерін бағалау және болжау дағдыларын меңгеруге бағытталған Қысқаша мазмұны: Атмосфералық ауаның, табиғи сулардың, топырақтың ластануын бақылау, қарқынды антропогендік әсер ету аймағындағы жер үсті экожүйелерінің мониторингі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Модельдеу: жүйелік, иммитациялық, аналитикалық
  Несиелер: 5

  Кәсіби міндеттерді шешу үшін заманауи ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын қалыптастыру. Қоршаған ортаны зерттеудің қазіргі аналитикалық және есептік әдістерінің мәнін түсіндіру. Математикалық, статистикалық және ықтималдық әдістердің көмегімен күрделі жүйелерді зерттеу іскерліктері. Ғылыми жұмыстарды жүргізу үшін қолданбалы статистикалық/математикалық пакеттермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физикалық және химиялық факторлардың биосфераға әсері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: қоршаған ортаға физикалық-химиялық факторлардың әсерін кешенді бағалауды жүзеге асыру. Пәннің тағайыны: химиялық элементтер көші-қонының негізгі жолдарын және олардың тірі организмдер процесіндегі рөлін, ластағыштардың қоршаған ортаға және тірі организмдерге түсуінің негізгі жолдарын анықтау. Қысқаша мазмұны: Шу. Адам ағзасына шудың әсері. Нормативтік құжаттар. Қоршаған ортаның жылулық ластануы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Табиғи ортаның антропогендік трасформациясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: табиғи және антропогендік жағдайларда топырақ, флора және фауна, су ресурстары генезисі туралы білімді қалыптастыру. Пәннің тағайыны: экологиялық зерттеулер шеңберінде әзірленген ұғымдық-категориялық аппаратты меңгеруді көздейтін әдіснамалық құзыреттілікті қалыптастыру; Қысқаша мазмұны: заманауи экожүйелердің сипаттамасы. Антропогендік экожүйелер. Топырақ ресурстарының антропогендік трансформациясы. Су экожүйесінің антропогендік трансформациясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қоршаған орта және адам
  Несиелер: 5

  Мақсаты: қоршаған орта және өзара байланыс туралы негізгі білімді қалыптастыру Пәннің тағайыны: курс қоршаған ортаның адамға әсерін және күрделі экологиялық және әлеуметтік-экономикалық мәселелерге жүйелі-бағытталған көзқарасты дамытуға бағытталған. Қысқаша мазмұны: қоршаған орта туралы білім негіздері;қоршаған ортаның ластануы мен тозуы мәселелері;

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON8

  -ғылыми-зерттеу және тәжірибелік қызметінің барысында туындайтын міндеттерді тұжырымдайды; - ғылыми-зерттеу және тәжірибелік қызметінің барысында туындайтын міндеттерді шешеді; - бакалавриат және магистратура бағдарламалары бойынша білім алушылардың ғылыми-зерттеу, жобалық және оқу-кәсіптік қызметін ұйымдастырады; -ғылыми, зертханалық және эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін және жетістіктерін ғылыми есеп, мақалалар тезисі, баяндамалар, докторлық диссертациялар түрінде ғылыми қоғамдастыққа және кең жұртшылыққа таныстырады;

 • Код ON1

  – табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының жүйелі көрінісінің негізінде қоршаған ортаның қазіргі заманғы проблемаларын түсіндіреді; - қоршаған ортаны зерттеудің қазіргі заманғы аналитикалық және есептік әдістерінің мәні мен үрдістілігінің табиғатын түсіндіреді; - жер туралы ғылымдар принциптері, методологиясы және технологиялары негізінде қоршаған ортаның компоненттерін зерттейді; - тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу үшін қоршаған орта компоненттерінің өзгеруінің сценарийлерін әзірлейді;

 • Код ON4

  -ғылыми зерттеулердің тиімділігін арттыра отырып, зертханалық және ғылыми эксперименттерді жүзеге асырады; - компьютерлік технологияларды қолдану арқылы деректерді өңдеу және интерпретациялаудың заманауи әдістерін қолданады; - орындалған зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша ғылыми-техникалық есептер, шолулар, жарияланымдар ресімдейді; - зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпаратқа талдау және жүйелеу жүргізеді;

 • Код ON6

  -аналитикалық, имитациялық және тәжірибелік зерттеулер; - жаһандану және интернационалдандыру жағдайында отандық ғылыми дамудың қазіргі заманғы үрдістерін, бағыттары мен заңдылықтарын пайдалана отырып ғылыми зерттеулерді іске асырады; - аналитикалық, имитациялық, тәжірибелік зерттеулер нәтижелері бойынша қорытындылар жасайды;

 • Код ON7

  -зерттеулер мен әзірлемелердің нақты кәсіптік нәтижелеріне қол жеткізу үшін практикалық қызметке инновациялық тәсілдерді енгізеді; - есептерді жүргізу әдістемесі мен әдіснамасын жетілдіреді; - нақты ғылыми нәтижелерді алуға бағдарланған ззерттеулердің таңдалған әдіснамаға сәйкес ғылыми-тұтас процесін интеграциялайды;

 • Код ON3

  -ұлттық және халықаралық деңгейде жариялануға лайық ғылыми аймақтың шекарасын кеңейтуге өзіндік ерекше зерттеулермен үлес қосады; - ғылыми - техникалық, жобалық және қызметтік құжаттарды әзірлейді; - өндірістің тиімділігін арттыру үшін қолданылатын жүйелер мен технологиялық процестерді жетілдіру және жаңғырту бойынша идеяларды ұсынады; - ресурстарды пайдаланудың тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлейді;

 • Код ON2

  -қоршаған ортаға әсерін комплексті бағалауды (ҚОӘБ) жүзеге асырады; – жаңа идеялардың синтезі негізінде бірегей докторлық зерттеуді жүзеге асырады, оның нәтижелері реферацияланатын басылымдарда жарияланған; - білімге негізделген қоғамның технологиялық және әлеуметтік-мәдени дамуына ықпал етуі; – кәсіби міндеттерді шешу үшін заманауи ақпараттық технологияларды қолданады;

 • Код ON5

  -қоршаған орта компоненттерін басқару модельдерін таңдау және бейімдеудің негізінде нақты табиғи-шаруашылық проблемаларды шешу үшін ұсынымдар әзірлейді; - табиғи ресурстарды теңгерімді басқару үшін нормативтік құжаттарды әзірлейді; - ғылыми қызметті табысты іске асыру үшін жобалық менеджмент алгоритмін пайдаланады;

8D05201 8D05201 Экология
Докторантура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: D087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D05201 Биоэкологиялық инженерия
Докторантура

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University)

БББТ: D087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
8D05201 Экология
Докторантура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: D087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D05201 Экология және табиғатты пайдалану PhD
Докторантура

Астана халықаралық университеті

БББТ: D087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
8D05201 Экология
Докторантура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: D087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top