Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04106 Кәсіпорындар мен ұйымдар экономикасы в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Экономикаға кіріспе
  Несиелер: 8

  «Экономикаға кіріспе» оқу курсы экономикалық теорияны бірлікте және практикалық шаруашылық қызметке сәйкес ұсынады. Пән отбасы, кәсіпорын, ел және бүкіл әлем халқының экономикалық қызметін зерттейді. Экономикалық талдаудың теориялық базасы. Таным мәні экономикалық ғылымның мүмкіндік береді бөлу аспектілері және жүргізуге сауатты және тиімді экономикалық талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Пән математикалық аппаратты және оны экономиканың қолданбалы есептерін шешуде қолдануды үйренеді. Пән математиканың келесі бөлімдерін қамтиды: сызықтық алгебра, Аналитикалық геометрия, функциялар, функциялар шегі, бір айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық ілімдер тарихы
  Несиелер: 8

  Экономикалық ілімдер тарихын зерттеу міндеттерінің бірі-экономикалық ғылымның даму заңдылықтарын, бір экономикалық теорияларды басқалармен ауыстыру себептерін түсіну. Кез келген Экономикалық теория нақты елде пайда болды, онда осы уақытта белгілі бір экономикалық және саяси жүйе болған, мәдениет пен ғылымның дамуының белгілі бір деңгейіне қол жеткізілді. Ол үшін "уақыт пен кеңістікте" әрбір теорияны зерделеу қажет, жаңа алдыңғы теориямен салыстырғанда кезекті теория енгізгенін анықтау үшін

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы бағдарламалық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Пән шаруашылық қызметті басқару процесін ақпараттық қамтамасыз етуді, есептік және басқа экономикалық ақпаратты аналитикалық өңдеуді үйренеді. Пән зерттелетін мәселелердің теориялық білімін, өзекті мәселелердің тұжырымдамалық көрінісін береді. Білім алушылардың семинарлары мен өзіндік жұмыстары теориялық білімді практикада қолдану дағдыларын қалыптастыруға, пәнмен байланысты күнделікті міндеттерді шешуге арналған. Апробация ситуациялық есептерді, кейстерді, тесттерді және оқытудың басқа да инновациялық әдістерін шешу арқылы жүргізіледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Пән қоғамның экономикалық өмірінің процестері мен құбылыстарын зерттейді және түсіндіреді, жүйелі, ғылыми дүниетанымды қалыптастырады, білімнің түрлі салаларының түйіскен жерінде тұрған салалық ғылымдардың, функционалдық ғылымдардың және бірқатар экономикалық ғылымның теориялық негізі ретінде әрекет етеді. Экономикалық теория Экономикалық процестер мен құбылыстарды басқаратын заңдарды тану негізінде көрсетеді, шаруашылық жүргізу механизмі, оның құрылымы мен элементтері, нарықтық экономика субъектілеріне белсенді әсер ететін және олардың орынды мінез-құлқын анықтайтын. Экономикалық теория экономиканың дамуын ғылыми болжамдау, қоғамдық дамудың болашағын анықтау дағдыларын береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  Бұл курста қоғамның экономикалық заңдарының әрекетімен анықталатын қаржыны қалыптастыру және бөлу ерекшеліктері, мазмұны оқытылады. Әлеуметтік-экономикалық мәні мен қаржы функциялары, олардың кеңейтілген жаңғыртудағы рөлі, мемлекеттің экономикалық және қаржы саясатындағы қаржылық қатынастарды пайдалану және оларды қаржылық механизм арқылы іске асыру қарастырылады. Қазақстан Республикасының қаржы жүйесін зерделеу болашақ қаржыгерлердің экономикалық ойлау негіздерін қалыптастыруға бағытталған. Пән қаржы жүйесінің құрамын, құрылымын, ұйымдастыру принциптерін, оны тұрақты жетілдіру қажеттілігін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Стратегиялық жоспарлау мен болжау негіздері
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпорынды басқару бойынша практикалық есептерді шешуге мүмкіндік беретін стратегиялық жоспарлау мен болжаудың әдістері, тәсілдері мен процедураларын оқытады. Стратегиялық жоспарлау-бұл стратегиялық міндеттерді орындауға бағытталған кеңістікте (орындаушылар бойынша) және уақытта (мерзімдері бойынша) байланысты іс-шаралар мен іс-қимылдар жоспарлары мен бағдарламаларын жасау және іске асыру процесі. Ұзақ мерзімді болжаудан айырмашылығы Стратегиялық жоспарлау - бұл қазір (жыл ішінде) іске асырылуы тиіс іс-шаралар мен бағдарламалар кешенін әзірлеу. Болжамдау (ұзақ мерзімді немесе қысқа мерзімді) болашақ оқиғалар мен шарттарды болжауға әрекет болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Қазіргі микроэкономика-бұл экономикалық ресурстардың шектелген жағдайында нарықтық субъектілердің-үй шаруашылықтары мен фирмалардың ұтымды тәртібі туралы ғылым. Ол үй шаруашылықтары мен фирмалардың экономикалық мінез-құлқының мақсаттарын, олардың нарықтағы экономикалық өзара қарым-қатынастарын түсінуге, олардың баға белгілеудің нарықтық тетігі арқылы өзара іс-қимылдарын үйлестіруге негіз жасайды. Пән халықтың тауарлар мен қызметтерге қажеттілігін тікелей қанағаттандыратын өндірістік кәсіпорындар мен қызмет көрсету кәсіпорындарының жүйесін оқытады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы экономика
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық өсудің механизмдері мен факторларын, толық жұмыспен қамтылуын, ұлттық валютаның бағасы мен тұрақтылығын, сыртқы экономикалық тепе-теңдікті зерттейді. Қолданбалы экономика - бұл нақты жағдайларда Экономикалық теория мен эконометриканы қолдану. Бұл демографиялық экономиканы, еңбек экономикасын, бизнес экономикасын, өнеркәсіптік ұйымды, ауыл шаруашылығы экономикасын, даму экономикасын, білім беру экономикасын, инженерлік экономиканы, қаржы экономикасын, денсаулық сақтау экономикасын, ақша-несие экономикасын, мемлекеттік экономика мен экономикалық тарихты қоса алғанда, бірқатар облыстарда практикалық мәселелерді шешу үшін экономикалық теория мен эконометрика

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Оқу пәні адамның қоршаған ортамен қауіпсіз қарым-қатынас жасау тәсілдерін, қоршаған ортадағы ғаламдық өзгерістерді және адамның тіршілігінің стратегияларын зерттеуге бағытталған. Төтенше жағдайлар (ТЖ) жағдайларында шаруашылық жүргізу объектілерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету, техногенді және табиғи сипаттағы ТЖ салдарын жою, алдын ала ескерту, сондай-ақ қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолдану, өнеркәсіптер мен ұйымдарда қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету сұрақтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мінез-құлық экономикасы
  Несиелер: 5

  Пән адамдық қабылдау мен пайымдаудың психологиялық ерекшеліктерін зерттейді, оларды есепке алу агенттердің мінез-құлқының қабілетін жақсартуға мүмкіндік береді. Мінез – құлық экономикасы-әлеуметтік, когнитивтік және эмоциялық факторлардың экономикалық мінез-құлыққа, жекелеген тұлғалар мен мекемелердің экономикалық шешімдер қабылдауына және осы әсердің нарықтық өзгеріске (бағалар, пайда, ресурстарды орналастыру) әсерін зерттейтін экономикалық зерттеулердің бағыты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Басқарушылық экономика
  Несиелер: 8

  Басқарушылық экономика-компанияның шектеулі ресурстарын бөлу бойынша негізгі бизнес-шешімдерді қабылдау үшін теориялық база. Бұл фирма (бизнес) деңгейінде қолданбалы басқару мәселелерін шешуге шығатын теориялық экономиканың озық курсы)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Институциональдық экономика
  Несиелер: 8

  Пән қоғамда белгілі бір тәртіп ережелеріне сәйкес қолданылатын жеке таңдау механизмін оқытады. Институционалдық тәсілдің мәні экономикалық санаттар мен процестерді таза түрде талдаумен шектелмей, талдауға институттарды қосу, экономикадан тыс факторларды ескеру болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Қазақстан-2050" Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтереді. Бұл пәннің мақсаты ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын терең зерделеу болып табылады. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты және кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа теріс көзқарасты тәрбиелейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын енгізу және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды енгізу және қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік мәдениет
  Несиелер: 5

  «Іскерлік мәдениеті» пәні студенттерді іскерлік қарым-қатынастың негізгі стратегиясы мен тактикасын таныстырады, әр түрлі сөйлеу жағдайларында түрлі деңгейдегі бизнес-серіктестермен кәсіби қарым-қатынас жасаудың сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Үш тақырыптық блоктардан тұрады: байланыс мәдениетінің негіздері; ауызша іскери қарым-қатынас (диалогтық жанрлар, дау-дамай); Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес басқару құжаттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық риторика
  Несиелер: 5

  Студенттің қазақ тілінде ойын қисынды құрастырып, айқын жеткізе білу қабілетін арттыру. Ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасаудың түрлі формаларын кәсіби деңгейде қолдана білуге дағдыландыру. Көпшілік алдында сөз сөйлеу, қоғамдық-кәсіби дискуссияларға қатыса білу дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Пән экономиканың қандай да бір саласымен байланысты емес, экономиканың барлық салаларына қатысы бар және жалпы (макроэкономикалық) түсінік алуы тиіс макроэкономикалық құбылыстарды зерттейді. Макроэкономиканы зерттейтін негізгі проблемалар: экономикалық өсу және оның қарқыны; экономикалық цикл және оның себептері; жұмыспен қамту деңгейі және жұмыссыздық проблемасы; бағалардың жалпы деңгейі және инфляция проблемасы; пайыз мөлшерлемесінің деңгейі және ақша айналымының проблемалары; мемлекеттік бюджеттің жағдайы, бюджет тапшылығын қаржыландыру проблемасы және мемлекеттік борыш проблемасы; төлем балансының жай-күйі және ва��юта бағамының мәселелері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Пән статистикалық деректерді жинау, өңдеу және талдаудың жалпы принциптерін, тәсілдерін, әдістерін, бұқаралық құбылыстардың даму заңдылықтарын анықтауды үйренеді. Экономиканың нақты секторының әр түрлі салаларында статистикалық ақпаратты жинау, өңдеу және талдаудың негізгі принциптерін, тәсілдерін, әдістерін қарастырады, пән әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың өзара байланысын зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпорындардағы маркетинг
  Несиелер: 5

  Нарықты кешенді зерттеу; әлеуетті сұраныс пен қанағаттанғысыз қажеттіліктерді анықтау; тауарлық ассортиментті және бағаларды жоспарлау; қолданыстағы сұранысты неғұрлым толық қанағаттандыру үшін шаралар әзірлеу; өткізуді жоспарлау және жүзеге асыру; өндірісті басқаруды және ұйымдастыруды жетілдіру жөніндегі шараларды әзірлеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Эконометрика
  Несиелер: 5

  «Эконометрика» пәні экономикалық теориямен және статистикамен анықталатын экономикалық зандылықтарын сипаттау үшін ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика негіздерін, сызықтық регрессиялық модельдерді, сызықтық емес регрессиялық модельдерді қамтиды. Пән зерттелетін мәселелердің теориялық білімін, өзекті мәселелердің тұжырымдамалық көрінісін береді. Білім алушылардың семинарлары мен өзіндік жұмыстары теориялық білімді практикада қолдану дағдыларын қалыптастыруға, пәнмен байланысты күнделікті міндеттерді шешуге арналған. Апробация ситуациялық есептерді, кейстерді, тесттерді және оқытудың басқа да инновациялық әдістерін шешу жолымен жүргізіледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шағын және орта кәсіпорындар экономикасы
  Несиелер: 5

  Пән шағын және орта кәсіпорындардың экономикасын оқытады. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту халық пен қоғамның қажеттіліктерін жақсы қанағаттандыруға ықпал ететін бәсекелі, өркениетті нарықтық қатынастарды орнатудың шарты болып табылады; тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің ассортиментін кеңейту және сапасының өсуі және қызмет көрсетудің жоғары мәдениеті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қоғамдық сектор экономикасы
  Несиелер: 5

  Қоғамдық құрылымды және мемлекеттік қаржылардың проблемаларын кешенді түрде қалыптастыру студенттерді микроэкономиканың инструментальді аппаратының негізін қалайтын экономикалық қызметті негізге ала отырып қалыптастырады. Бұл курс қазіргі нарықтық экономикадағы мемлекеттің рөліне негізделеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп және талдау
  Несиелер: 5

  Пән бухгалтерлік есеп әдістерінің принциптерін, негізгі ұғымдарын, элементтерін оқытады. Пән қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының іргелі тақырыптарын меңгереді. Пән өндірістік есепті, шығындарды есепке алу және өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құнын калькуляциялау әдістерін үйренеді. Пән қаржылық және басқарушылық талдаудың негізгі ұғымдарын, мақсаттары мен міндеттерін, ақпараттық базаны, есеп айырысудың тәсілдері мен әдістерін ашады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 6

  Пән басқарудағы және өзін-өзі басқарудағы негізгі ұғымдар мен тәсілдерді басқаруда, басқарудағы принциптермен, функциялар мен әдістермен, менеджменттің ұйымдық құрылымдарымен және басқару тиімділігін бағалаумен, басқару функцияларымен байланысты. басқару функцияларын жіктеу, менеджментті ынталандыру, ұйымның ішкі және сыртқы ортасы, байланыс процесі және басқару тиімділігін қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпорын қызметін, шаруашылық шешімдерді әзірлеу және қабылдау процесін зерттейді. Кәсіпорын тауарлар мен қызметтердің негізгі өндірушісі, басқа субъектілермен түрлі шаруашылық қатынастарға кіретін нарықтың негізгі субъектісі болып табылады. Сондықтан Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпорынның шаруашылық қызметін басқару әдістері мен білім жүйесі ретінде, өндірісті ұйымдастыруда және кез келген экономикалық жүйе жағдайында игіліктерді бөлуде маңызды орын алады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлемдік экономика
  Несиелер: 5

  Әлемдік экономика-халықаралық экономикалық қатынастар жүйесі арқылы халықаралық еңбек бөлінісі негізінде әлем елдерінің ұлттық экономикасын біріктіретін көп деңгейлі, Ғаламдық шаруашылық жүйесі. Пән әлемдік экономиканың қызмет ету табиғатын, көп ұлтты компаниялардың ұлттық экономикаға әсерін зерттейді.Әлемдік экономиканың қызмет ету табиғатын, ұлттық экономикаға трансұлттық компаниялардың әсерін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнес-логистика
  Несиелер: 6

  Пән бизнес-ортадағы логистикалық жүйелердің дамуын зерттейді: қажетті тауарды қамтамасыз ету нұсқасының, қажетті сапаның, қажетті санның, қажетті уақытта, тура ұйымдастыру-аналитикалық оңтайландырудың негізінде ең аз шығындармен салыстырғанда неғұрлым тиімді таңдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көліктік логистика
  Несиелер: 6

  Пән ғаламдық және аймақтық логистикалық жүйелердің дамуын зерттейді. Жеткізуді ұйымдастыру жүйесі, атап айтқанда қандай да бір материалдық заттарды, заттарды және т.б. оңтайлы маршрут бойынша бір нүктеден екіншісіне ауыстыру. Тауарлардың қозғалысы процесінде ақпараттық және материалдық ағындарды басқару туралы ғылымның негіз қалаушы бағыттарының бірі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнес және кәсіпкерліктегі эконометриялық талдау
  Несиелер: 8

  Эконометриялық талдау бизнес пен кәсіпкерліктегі экономикалық процестерді болжау үшін белсенді қолданылады. Пән математикалық және статистикалық әдістер мен модельдердің көмегімен сандық және сапалық экономикалық өзара байланысты, бизнестегі эконометриялық модельдерді, объектілерді, құбылыстар мен процестерді құруды үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорындардағы эконометрикалық талдау
  Несиелер: 8

  Пән кәсіпорындардағы эконометриялық модельдерді, объектілерді, құбылыстар мен процестерді құруды оқытады. Теориялық эконометрика бағалау мен сынақтардың статистикалық қасиеттерін қарастырады, ал қолданбалы эконометрика экономикалық теорияларды бағалау үшін эконометрикалық әдістерді қолданумен айналысады. Эконометрика экономикалық өлшемдерге арналған құралдарды, сондай - ақ микро және макроэкономика модельдерінің параметрлерін бағалау әдістемесін береді. Эконометриялық талдау жалпы экономика ауқымында да, жекелеген кәсіпорындар деңгейінде де экономикалық процестерді болжау үшін белсенді қолданылады. Бұл ретте эконометрика макро - және микроэ��ономикамен қатар экономикалық теорияның бір бөлігі болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлемдік нарықтардағы ҚР
  Несиелер: 5

  XX және XXI ғғ. тоғысында Қазақстан әлемдік энергетикалық нарықтың қалыптасуы мен жай-күйіне тікелей әсер ететін көмірсутектердің стратегиялық қорлары бар мемлекеттер тобына кірді. Пән Қазақстан Республикасының әлемдік тауарлар, капитал, жұмыс күші нарықтарындағы, валюта-қаржы және басқа нарықтардағы орнын зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өнім және өндіріс бәсекеқабілеттілігі
  Несиелер: 8

  Пән аймақтардағы өнімдер мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігі саласындағы мәні мен негізгі ұғымдарын және оларды жетілдіру перспективаларын зерттейді. Бәсекеге қабілеттілік осы нарықта ұсынылған ұқсас объектілермен салыстырғанда қандай да бір қажеттілікті қанағаттандыру дәрежесін сипаттайтын объектілердің қасиеті ретінде, яғни бұл тауарлардың нарық талаптарына және сатып алушылардың сұраныстарына жауап беру қабілеті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес-жоспарлау және коммерцияландыру
  Несиелер: 5

  Пән бизнес-жобаларды құру және коммерциализациялау үрдісін оқытады. Бизнес-жоспарлау-бұл іске асыру процесінде өзгерген жағдайларға сәйкес түзетілуі мүмкін қандай да бір белгіленген және әзірленген іс-әрекеттер бағдарламалары арқылы мақсаттар мен оларға қол жеткізу жолдарын анықтау. Өнімді коммерцияландыру процесі кәсіпкерлік қызметтің негізгі кезеңі болып табылады, оның нәтижесінде өнімді әзірлеушінің (немесе иеленушінің) шығындарын өтеу және оның өз қызметінен пайда алуы болады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инвестициялар және кәсіпорынның инвестициялық қызметі
  Несиелер: 7

  Пән инвестицияны және инвестициялық процесті, инвестициялық нарық механизмін және инвестициялық саясатты зерттейді. Пән Кәсіпорынның инвестициялық қызметін айналымнан тыс активтерді сатып алумен және сатумен, сондай-ақ басқа ұйымдарға ұзақ мерзімді қаржылық салымдармен байланысты қызмет ретінде қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 7

  Пән мемлекеттің салық жүйесінің қызмет етуі және нарықтық экономика жағдайында салық саясатын қалыптастыру және жүзеге асыру саласында теориялық білім мен тәжірибелік дағдылар жүйесін береді. Курс салық саясаты мен салық механизмін игеруге, мемлекеттік бюджетке салық түсімдерінің серпінін зерттеуге, түрлі деңгейдегі бюджетке қаржы институттарымен салық және міндетті төлемдердің әртүрлі түрлерін есептеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерліктегі өнімді жұмыспен қамту экономикасы
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпкерліктегі нәтижелі жұмыспен қамтудың факторлары мен механизмдерін зерттейді. Экономикалық саясаттың басты басымдықтарының бірі жаппай кәсіпкерлік мәселелері болып табылады. Тиісті бағдарламаларды одан әрі дамытуды жүзеге асыру және қолдау құралдарын жетілдіру қажет. Үкімет шағын кредит беруді одан әрі кеңейту жөнінде шаралар қабылдауы қажет, еңбек ұтқырлығын қамтамасыз ету және жұмыс берушілер мен қызметкерлерге бір-бірін іздестіруде көмек көрсету жөніндегі жұмысты бақылауда ұстауы қажет. Бұл экономикалық қатынастар пән аясында қарастырылады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістің ұйымдастырылуы мен технологиясы
  Несиелер: 8

  Өндірісті ұйымдастыру принциптері, өндірісте қолданылатын технологиялар. Пән барлық ресурстарды (материалдарды, машиналарды, энергияны, еңбек шығындарын және т. б.) ұтымды пайдалануды қамтамасыз ететін өнімді дайындау немесе құрылыс-монтаждық және басқа да жұмыс түрлерін орындау тәсілдерін, тәсілдерін және реттілігін оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Технологиялық кәсіпкерлік
  Несиелер: 6

  Пән технологиялық кәсіпкерліктің кезеңдері, механизмдері және үрдістерін оқытады. Тұрақты бәсекелестік артықшылығы негізінде инновациялық жоғары технологиялық (ғылымды қажетсінетін) идея салынған жаңа бизнес құру. Кәсіпкерліктің басқа түрлерінен (әлеуметтік немесе жеке) технологиялық кәсіпкерлік бұл жағдайда жаңа өнімдер немесе қызметтер жасау әзірлеуші компания құқықтарына ие жаңа ғылыми білімді және/немесе технологияларды пайдаланумен тікелей байланысты болатынымен ерекшеленеді

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес құнын бағалау
  Несиелер: 6

  Кәсіпорынның (бизнес) бағалау туралы білімдерді қалыптастыру. Бизнестегі әрбір операция оған тартылған мүлікке алдын ала бағалау жүргізуді талап етеді. Бизнестің нарықтық құнын анықтау кепілмен қамтамасыз ету мақсаттары үшін ғана емес, сатып алу-сату мәмілелерін жүргізу үшін де, сондай-ақ дұрыс стратегиялық және басқарушылық шешімдер қабылдау үшін де қажет

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Smart City экономика
  Несиелер: 6

  Пән ақылды қаланың экономикасын зерттейді. Еуропада ақылды қалаларды құрудың халықаралық тәжірибесі, ақылды қалаларды бағалаудың индикаторлары мен факторларының бірыңғай жүйесін қалыптастыру, ТМО елдерінде "ақылды қалалар" жүйелерін іске асырудың халықаралық тәжірибесін іске асыру жобасының кеңейтілген және экономикалық негізделген тұжырымдамасын құру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономиканың құрылымдық трансформациясы
  Несиелер: 7

  Пән өтпелі кезеңдегі Қазақстан Республикасының экономикасын құрылымдық қайта құру түсінігі мен мәнін оқытады. Зерттеу мақсаты-ұлттық экономика құрылымындағы елді қоғамдық дамудың принципті жоғары сатысына шығаратын және оның экономикалық және қоғамдық дамудың неғұрлым жоғары деңгейіне дәйекті көшуін білдіретін өзгерістер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның шаруашылық қызметін кешенді мониторингілеу
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық талдау мен мониторингтің негізгі әдістері мен тәсілдерін, кәсіпорындағы экономикалық талдау мен мониторинг жүргізудің әдістемесін оқытады. Нарықтың тұрақты өзгеріп отыратын конъюнктурасы жағдайында кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің маңызды ағымдағы нәтижелеріне тұрақты бақылауды жүзеге асыру тетігі, жағымсыз құбылыстардың пайда болу себептерін жедел анықтау құралы

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салалық экономика
  Несиелер: 6

  Пән экономиканың салалық құрылымын, оны ұйымдастыру мен басқаруды зерттейді. Белгілі бір салаға тән жеке экономикалық заңдылықтар; саланың халық шаруашылығындағы маңызы; басқа салалармен өзара байланысы; экономикалық заңдардың тиімді қолданылуы үшін жағдайлар;өндірісті ұйымдастыру әдістері, кәсіпорындарды басқару принциптері мен құралдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Еңбек экономикасы
  Несиелер: 6

  «Еңбек экономикасы» пәні адам капиталы, еңбек ресурстары, жұмыс күші, еңбек әлеуеті, жұмыс күшін қалпына келтіру, факторлар, өнімділіктің өсу резервтері, Еңбекті нормалау, халық табысының саясаты, халықтың табысын мемлекеттік реттеу мәселелерін зерттеумен айналысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тұрақты даму экономикасы
  Несиелер: 7

  Пән қазіргі экономикалық білімнің интегралдаушы мақсаты ретінде қарастырылатын тұрақты дамуды зерттейді. Халық саны және мөлшері экожүйенің көтергіш қабілеттілігінен аспайтын тұтыну деңгейі сияқты салыстырмалы тұрақты басты көрсеткіштері бар экономика

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорындардағы экономикалық тәуекелдер
  Несиелер: 6

  Кәсіпкерлер өз қызметінің процесінде пайда болу орны мен уақыты, олардың деңгейіне әсер ететін сыртқы және ішкі факторлардың жиынтығы бойынша және, демек, оларды талдау тәсілі мен сипаттау әдістері бойынша өзара ерекшеленетін әртүрлі тәуекел түрлерінің жиынтығымен кездеседі. Пән кәсіпорындарда тәуекелдердің пайда болуын, дамуын және оларды азайту мәселелерін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сандық экономика
  Несиелер: 6

  Сандық технологияларға негізделген экономикалық қызметті қарастырады. Мәселелерді зерделеу: цифрландыру не үшін қажет, қандай департаменттер қандай ақпарат ағындарын генерациялайды, олардың жауапкершілік аймақтары қалай бөлінеді, қандай да бір электрондық сервистер әлеуетті бере алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым–қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау

 • Код ON2

  Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу

 • Код ON3

  Әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі

 • Код ON4

  Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу

 • Код ON5

  Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез–құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON6

  Экономикалық, қаржылық пәндер саласында теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдыларды көрсету және кәсіби біліктілікте осы білімдермен жұмыс істеу, персоналды басқарудың заманауи технологияларына ие болу, банктік қызметті жүзеге асырудың кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON7

  Кәсіпорынның/ұйымның экономикалық қызметі мен қызметкерлерін басқару, әлеуметтік-экономикалық өзара іс–қимыл сипаттамасын анықтау, адамдар тобы мен жеке тұлғалардың мінез–құлқын сыни бағалау, кәсіби қызмет саласындағы адамдардың мінез–құлқының үрдістерін талдау, экономикалық қатынастардың дамуының тарихи заңдылықтарын түсіну

 • Код ON8

  Кәсіпорынның/ұйымның экономикалық қызметі бойынша ақпаратты жинау, жүйелеу және өз бетінше талдау жасау, қоғамдық сектор экономикасының ұғымдық аппаратын меңгеру, әлемдік деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық процестердің заңдылықтарын түсіну, қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырып, олардың бизнес ортаға әсерін бағалау; қолданбалы сипаттағы басқарушылық шешімдерді әзірлеу және қабылдау кезінде талдау әдістерін қолдану

 • Код ON9

  Микро және макродеңгейлердегі экономикалық теорияның ұғымдық аппаратын меңгеру және осы білімді практикадан өту кезінде және кәсіби қызметте қолдану; кәсіпорынның стратегиялық даму жоспарларын әзірлеу, елдегі және шет елдердегі шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін экономикалық және әлеуметтік–экономикалық көрсеткіштерді есептеу кезінде қажетті бастапқы деректерді жинау мен талдауды жүзеге асыру

 • Код ON10

  Бизнес–жоспарларды құру және іске асыру; ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін негіздеу және ұсыну, экономикалық деректерді өңдеу үшін құрал–саймандық құралдарды таңдау. Кәсіпорынның/ұйымның салық саясатын меңгеру; бухгалтерлік есеп және талдау принциптерін, элементтерін, әдістерін меңгеру. Математикалық білім, экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттау негізінде стандартты теориялық және эконометриялық модельдерді құру

 • Код ON11

  Институционалдық тәсілді қолдана отырып, экономикалық үдерістер мен құбылыстарды талдау; инновациялық жоғары технологиялық (ғылымды қажетсінетін) идея қойылған орнықты бәсекелестік артықшылығының негізіне бизнес құру; кәсіпкерліктегі инновациялар мен инновациялық қызметтің тиімділігін есептеу. Кәсіпорындардағы экономикалық тәуекелдерді бағалау және азайту; бизнес құнын бағалау және кәсіпорынның / ұйымның даму мониторингін жүргізу, ұлттық экономиканың инновациялық процестерінде басқарудың практикалық дағдыларын дұрыс қолдану

 • Код ON12

  Қаржы терминологиясын меңгеру, қаржы жүйесінің құрамын, құрылымын, ұйымдастыру принциптерін білу, оны үнемі жетілдіру қажеттілігін түсіну. Қабылданатын инвестициялық шешімдердің тиімділігін бағалау және айқындау, қойылған даму мақсаттарына сәйкес Кәсіпорында және өңірлерде инвестициялық процестерді басқару. Бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында өндірісті басқару мен ұйымдастыруды жетілдіру жөнінде шаралар әзірлеу және қабылдау. Тауарлық ассортиментті және бағаларды жоспарлау, өндірілген өнімді өткізу үшін маркетингтік іс–шараларды әзірлеу

6B04106 Мемлекеттік қызмет және жергілікті басқару
Бакалавриат

Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04106 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04106 Желілік бизнестегі Менеджмент
Бакалавриат

Қазақ технология және бизнес университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04106 Менеджмент
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04106 Менеджмент спорта
Бакалавриат

Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04106 Менеджмент/ Business Administration
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04106 Жобаларды басқару
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04106 Цифрлық экономикадағы менеджмент
Бакалавриат

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04106 Бизнес и управление
Бакалавриат

De Montfort University Kazakhstan (DMU Kazakhstan)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04106 Экономика
Бакалавриат

Атырау инженерлік-гуманитарлық институты

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top