Меню

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 6B01606 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау в Еуразия гуманитарлық институты

Білім беру бағдарламасының мақсаты
Гуманитарлық тарих пәні бойынша мұғалімнің кәсіби қызметтегі білімі мен тәжірибелік дағдысын нарық пен жұмыс берушілердің әлеуметтік тапсырысына сәйкес қалыптастыру
Академиялық дәреже
Бакалавриат
Оқыту тілі
Русский, Қазақша
ЖОО атауы
Еуразия гуманитарлық институты
Оқу мерзімі
4 года
Кредиттер көлемі
240
ҰБТ-дағы пәндер
Дүниежүзі тарихы және География
Білім беру саласы
6B01 Педагогикалық ғылымдар
Дайындық бағыты
6B016 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау
Білім беру бағдарламаларының тобы
B015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Осы пәнді оқыту барысында, талқылауға шығару, идеяларын бағалай білу және жасаған қорытындыларын қалыптастыру қабілеттілігі: Ауызша және жазбаша логикалық, аргументті дәлелдеу сөзді дұрыс және анық құрау,жеке жетістіктерімен жетіспеушіліктерін сынай бағалауды білу. Психология - жалпы және психологиялық мәдениетті жетілдіру, әлеуметтік- психологиялық заңдылық тарының негізін білу, кәсіби мамандыққа бағыттау үшін қажет.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны адамдардың өмір іс-әрекетінің педагогикалық аспектілеріне студенттердің зейінін аудару, педагогикалық үдерісті тұлғаның өзінің тиімді дами алуын мүмкін ететіндей ұйымдастыруды педагогикалық білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру. Сонымен қатар, педагогикадан алған білімдерін тәжірибеде өз бетімен қолдануды, мектептегі педагогикалық процесті жобалауды және жүзеге асыруды, студент мектепте педагогикалық дағдылану қажет.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Археология
  Несиелер: 3

  Зертте адамзат тарихының адам өлімінің қалдықтары, яғни «тарихтың жалған куәгерлері», зерттеліп, адамзат тарихын зерттейді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алғашқы кауым тарихы
  Несиелер: 3

  Пән тарихи процестің бастапқы сатысын - Жердегі адамның пайда болуынан бастап, бірінші сыныптағы қоғамдар мен мемлекеттердің қалыптасуына, сондай-ақ тәртіптілік жазба пайда болу уақытын қамтитын қарапайым коммуналдық жүйені зерттейді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстанның көне және ортағасырлық тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл курс ежелгі тайпалардың Қазақстан аумағында, ортағасырлық түркі тайпаларының әлемдік үдерістегі рөлі мен орнын зерттейді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ежелгі дүние тарихы
  Несиелер: 5

  Тәртіп адамзат тарихының ең ұзақ кезеңін зерттеуге бағытталған. Бұл кезең Шығыс және Шығыс әлемінің Батыс мемлекеттерінің тарихы: ежелгі Қытай, Үндістан, Батыс Азия мемлекеттерінің, ежелгі Рим және Греция мемлекеттерінің тарихында қарастырылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика мен құқық негіздері
  Несиелер: 5

  «Экономика мен құқық негіздері» курсының мақсаты құқықтың және мемлекеттің, мемлекет типтерінің, формаларының және қызметтерінің шығу теориясының негізін, құқықтың жеке және қоғамдық салаларға бөлінуінің жалпы ерекшеліктерін және олардың өзара байланысын қарастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Еуропа және Американың орта ғасыр тарихы
  Несиелер: 5

  Тақырып 6-шы ғасырдан бастап Еуропа елдерінің тарихын зерттейді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Азия және Африка елдерінің орта ғасыр тарихы
  Несиелер: 5

  Тақырып Шығыс және Африка құрлығының тарихын VI ғасырдан бастап зерттейді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл курс білім беру теориясының жалпы мәселелерімен және әдіснаманың жеке аспектілерінен тұрады. Отандық білім беру жүйелеріне тарихи шолу жасалды, олардың тиімділігін сандық және сапалық бағалау критерийлері қарастырылды

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсібі бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Бұл курста студенттерде коммуникативті құзіреттілік деңгейін қалыптастыру, өзінің коммуникативті ниетін әлеуметтік-тұрмыстық, оқу-еңбек, әлеум��ттік-мәдени қатынастарда іске асыра алу, мәтінді тыңдау сияқты монологтық тілдесуге үйрету, жазбаша тілдесу дағдысы мен білімін дамыту. Осы курста өтілетін тақырыптар бойынша тілдік және грамматикалық құралдарды қолданып, өз пікірін, бағасын, ойын және қорытындылау қабілетін қолдану болып саналады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ/орыс тілі
  Несиелер: 3

  Бұл курста студенттерде коммуникативті құзіреттілік деңгейін қалыптастыру, өзінің коммуникативті ниетін әлеуметтік-тұрмыстық, оқу-еңбек, әлеуметтік-мәдени қатынастарда іске асыра алу, мәтінді тыңдау сияқты монологтық тілдесуге үйрету, жазбаша тілдесу дағдысы мен білімін дамыту. Осы курста өтілетін тақырыптар бойынша тілдік және грамматикалық құралдарды қолданып, өз пікірін, бағасын, ойын және қорытындылау қабілетін қолдану болып саналады Бұл курста студенттерде коммуникативті құзіреттілік деңгейін қалыптастыру, өзінің коммуникативті ниетін әлеуметтік-тұрмыстық, оқу-еңбек, әлеуметтік-мәдени қатынастарда іске асыра алу, мәтінді тыңдау сияқты монологтық тілдесуге үйрету, жазбаша тілдесу дағдысы мен білімін дамыту. Осы курста өтілетін тақырыптар бойынша тілдік және грамматикалық құралдарды қолданып, өз пікірін, бағасын, ойын және қорытындылау қабілетін қолдану болып саналады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Этнология
  Несиелер: 3

  Этнология ғылым пәні ретінде лингвистикалық, антропологиялық, конфессиялық, экономикалық және мәдени ерекшеліктерге сәйкес әлем халықтарының жіктелуін береді, әртүрлі халықтардың этникалық және ұлттық ерекшеліктеріндегі дәстүрлерінің ерекшелігін түсіндіреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстанның жаңа тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл курс XVIII ғ.- XX ғ. басындағы Қазақстан тарихын оқытуға арналған. Қазақ хандығының территориялық тұтастығын жоғалту себептері, Ресей империясының отарлық саясатының күшеюі қарастырылады. Сонымен қатар, қазақтың дәстүрлі көшпелі экономикасы мен мәдениетін әлсіретудегі патша реформасының салдары және қазақ халқының бостандық пен тәуелсіздік жолындағы ұлт-азаттық күресінің мәні беріледі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қосалкы тарихы пәндер
  Несиелер: 3

  Пән білімнің ғылыми бағыттарының қалыптасуы мен маңыздылығын көрсетеді: ономастика, нумизматика, генеалогия, хронология, геральдика; әлемнің халықтарының тарихы мен мәдениетін зерделеудегі олардың рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Азия және Африка елдерінің жаңа тарихы
  Несиелер: 5

  Тарих жаңа кезеңде Азия мен Африканың тарихындағы оқиғалар мен проблемаларды зерттейді: колониалдық дәуірдегі экономикалық дамуды, отарлық және жартылай колониялық периферияның экономикалық эволюциясының ерекшеліктерін, Шығыс елдерінде діни реформалардың рөлін қалыптастыруды қарастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еуропа мен Американың жаңа тарихы
  Несиелер: 5

  Пән XVI-XIX ғасырлардағы Еуропа мен Америка елдерінің тарихындағы ең маңызды оқиғалар мен проблемаларды зерттейді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ресей империясының тарихы (XVIII - XX ғасырдың басы)
  Несиелер: 5

  Бұл курс Ресейдің аумақтық шекараларын кеңейту және оны империялық мемлекетке айналдыру кезеңін зерттейді. Романовтар әулетінің орыс патшаларының ережелері мен олардың отандық және сыртқы саясатының ерекшеліктері, сондай-ақ империяның шет аймақтарына назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тарихы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Оқу үрдісінің заңдылықтарын, мұғалімнің және студенттердің білім беру іс-әрекетін зерттейді, оқу үрдісінің негізгі компоненттері (білім беру, даму, білім беру мақсаттары, сондай-ақ білім мазмұны) арасындағы тұрақты байланыстарды көрсетеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 3

  Осы курсты оқып үйрену студенттердің оқу жетістіктерінің критериалды бағалау технологиясын игеру, оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың заманауи моделдерін қолдану, студенттерді критерийлік бағалау жүйесін ұйымдастыру, мазмұнын қанағаттандыратын бағалау құралдарын меңгеру мүмкіндіктерін ашады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Азия және Африканың қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Тақырып Азия мен Африканың жаңа тарихын Бірінші дүниежүзілік соғыс аяғынан бастап бүгінгі күнге дейін зерделейді

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түркі халықтарының тарихы
  Несиелер: 3

  Ол түркі этникалық топтарының қалыптасуын, олардың рухани көзқарасының ерекшеліктерін, тілдік отбасының шығу тегі мен байлығын, ортақ материалдық және мәдени құндылықтарды зерттейді. Қазіргі түркі әлемінің негізгі мақсаттары мен міндеттерін анықтап, зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • КСРО тарихы
  Несиелер: 5

  Тәртіп КСРО-ның бүкіл тарихын зерттеуге бағытталған. КСРО-ның дамуының негізгі көздері мен негізгі кезеңдері социалистік қоғам құру идеясы негізінде, бір партияның - КПСС басшылығының негізінде зерттеліп, талданды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еуропа мен Американың қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Тақырып бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін Еуропа мен Америка елдерінің тарихын зерттейді, соғыс аралық кезеңдегі халықаралық қатынастарды дамыту үрдістерін қарастырады, Ұлы депрессияның экономикадағы салдарын еңсеру проблемаларын қарастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 3

  Курсты оқып-үйрену студенттердің рухани-адамгершілік құндылықтарының, өзін-өзі тану және адамның қалыптасуы үшін өзін-өзі дамытудың маңыздылығын түсінуі мен білімін болжайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 18-20 ғғ. Қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысы
  Несиелер: 3

  Тәртіп XX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың аяғында қазақ халқының орыс отаршылдық саясатына қарсы күресімен байланысты на��ты тарихи оқиғаларды зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мұражай-мұрағат ісі
  Несиелер: 3

  Тақырып XIX-XX ғғ. Мұражай-мұрағаттар мен Қазақстандағы істердің мұражайы мен мұрағаттарының феномені, қоғамның мәдени жүйесінде олардың орны мен дамуының алғышарттарын және дамуын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бірінші және екінші дүниежүзілік соғыс тарихы
  Несиелер: 3

  Тәртіп адамзат тарихындағы екі үлкен әлемдік соғыстың пайда болуын зерттейді: құжаттар мен ғылыми әдебиеттер негізінд�� адамгершілікке жатпайтын соғыс себептері талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ресей және Қазақстандағы саяси партиялардың тарихы
  Несиелер: 3

  XX ғасыр. 1917 жылғы революциядан кейінгі және кейінгі оқиғалар аясында саяси партиялардың бағдарламалары мен іс-әрекеттері, саяси көшбасшылардың рөлі, қазақ мемлекеттілігін қалпына келтірудегі күресте қазақ саяси элитасының рөлі ерекше атап өтілді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ тілінің латын әліпбиі
  Несиелер: 3

  Бұл пәнде студент латын әліпбиінің графикасы мен құрамын, емле ережелерін, жаңа орфография мен орфоэпия заңдылықтарын меңгереді. Сонымен қатар латын әліпбиімен жазылған мәтіндерді барынша жылдам әрі сауатты жазу және қарқынды оқу дағдысын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тарихнама
  Несиелер: 5

  Пән көптеген тарихи деректер көздерінің маңыздылығын дәлелдейді, тәуелсіз ғылыми сала ретінде көзден оқудың дамуын айқындайды, әртүрлі тарихи мектептердің әртүрлі көзі-зерттеу әдістерін, сондай-ақ көзден-зерттеуді талдаудың негізгі міндеттерін сипаттайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тарихнама
  Несиелер: 5

  Тарихи әдебиеттер мен дереккөздерді талдауға байланысты тарихи білімнің дамуын зерттейді. Тарихи, салыстырмалы, проблемалық-хронологиялық тарихи-тарихи талдаудың жіктелу әдістері анықталды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Төте жазу
  Несиелер: 3

  Тарих XX ғасырдың басына дейін Қазақстан аумағында орта ғасырларда араб жазуын тарату тарихын таныстырады. Курс графиктердің араб тілінің ерекшеліктерін түсіндіреді, әріптер санын, дыбыссыз және үнсіздік ерекшеліктерін енгізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Пәнді зерттеу білім беру жүйесінде мүгедектер мен мүгедектерді оқытуды ұйымдастыру мәселелерін зерттеуге бағытталған. Инклюзивті білім берудің әр түрлі аспектілері: тарихи даму, философиялық база, тұжырымдамалық аппаратура, білім беруді енгізудің халықаралық үлгілері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Рухани Жаңғыру мәтінінде қазақ мәдениетінің тарихы
  Несиелер: 3

  Тақырып қазақ көшпелісінің көшпелі өмір салтының салт-дәстүрлерге, рухани көзқарастарына, жерге деген сүйіспеншілігінің көрінісіне, тілдің, әдебиеттің, музыканың дамуына әсер ету тұрғысынан қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тарихи география
  Несиелер: 3

  Зерттеу аймағында географиялық аумақтың тарихы және оның халқы, экономикалық географиясы және өндірістің орны зерттеледі; мемлекет пен оның аймақтарын, елді мекендерін, байланыс құралдарын және т.б. шекараларын айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Түрік тілі
  Несиелер: 3

  Осы пәнді оқытудағы мақсатымыз, қазіргі түркі тілдерінің лексикалық қорындағы ортақ түркі сөздеріне тарихи тұрғыдан салыстырмалы талдау жасай білуі; түркі тілдерінің грамматикалық құрылымына типологиялық талдау жасай білуі; фонетикалық дыбыстық сәйкестіктерді көне түркі ескерткіштер тілімен салыстыра білуі, графикалық жүйелер ерекшелігін білу және материалдарды әртүрлі дәуірдегі графикалық ерекшелік бойынша кезеңге бөле білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Латын тілі
  Несиелер: 3

  Бұл курс білім беру теориясының жалпы мәселелерімен және әдіснаманың жеке аспектілерінен тұрады. Отандық білім беру жүйелеріне тарихи шолу жасалды, олардың тиімділігін сандық және сапалық бағалау критерийлері қарастырылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тарих сабақтарындағы акпараттық технологиялар
  Несиелер: 3

  Пәнде тарих сабақтарында АКТ-ны қолданудың рөлі көрсетілген, бұл білім беру және тәрбиелік міндеттердің толық ауқымын тиімдірек шешуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастар қарсаңында және екінші дүниежүзілік соғыс кезінде
  Несиелер: 5

  Курс Екінші дүниежүзілік соғыстың алдында және оның барысында халықаралық қатынастардың жай-күйін зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Студенттердің ата-аналарына психологиялық-педагогикалық қолдау
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты - мектеп пен отбасы арасындағы өзара іс-қимылдың негізгі кезеңдері мен бағыттарын, мұғалімдер мен ата-аналардың бірлескен қызметі, ата-аналармен жұмыс істеудің мазмұны, отбасын педагогикалық қолдау жөніндегі жұмыстың түрлерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тарихы өлкетану
  Несиелер: 3

  Бұл тақырып ескерткіштерде бейнеленген аймақтың өткені туралы зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орталық Азия халықтарының тарихы мен мәдениетіндегі Ұлы Жібек Жолының рөлі
  Несиелер: 3

  Тәртіп Орталық Азия, Қазақстан аумағында Қытайдан Ұлы Жібек жолының таралу тарихын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Латын Америкасы: тарихы мен бүгін
  Несиелер: 3

  Латын Америкасы елдерінің тарихи дамуының кешенді үдерістерін, Ұлы Географиялық ашылымнан бастап бүгінгі күнге дейін зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі педагогикалық технологиялар
  Несиелер: 5

  Педагогикалық үдерістің мақсаттарына байланысты заманауи білім беру технологияларын таңдауға, педагогикалық әсерді қолданылатын технологияға сәйкес болжауға және бағалауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлемдік тарихи тұлғалар
  Несиелер: 3

  Табиғи және әлеуметтік апаттарға қарамастан пән тарихты үздіксіз жетістік жолы ретінде қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орта Азия елдерінің тарихы мен мәдениетіндегі исламның рөлі
  Несиелер: 5

  Тақырып исламның Орталық Азиядағы түркі халықтарының мәдени-саяси ортасына енуін басынан бастап зерттеледі. Ислам құндылықтарының, ғылыми білімнің маңыздылығына, әлемдік философия, әдебиет пен рухани саладағы ұлы түркі кейіпкерлерінің пайда болуы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шығыстың мәдени феномені
  Несиелер: 3

  Бұл курс ежелден бері діни философия, география және математика, поэзия және әдебиет, қалалық жоспарлау, сауда, қолөнер өнері және адам қызметінің басқа салаларында инновацияларды дамытуда шығыс елдерінің феноменін зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орта ғасырдағы Орталық Азия халықтарының тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл курста Орталық Азия халықтарының (VI ғасыр - К. 17 ғасыр) халықтарының өзара әрекеттесу тарихы, түркі халықтарының этносаяси тарихы зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Батыс Еуропа мәдениетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Тақырыпта ең әйгілі әдеби, көркем, эстетикалық және ғылыми жаңалықтар, Батыс Еуропа мен Америка елдеріндегі философиялық ойдың эволюциясы; олардың пайда болуының ғылыми және рухани дәстүрлерімен семантикалық қарым-қатынастарын орнатады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орталық Азия елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Орталық Азия мен Қазақстанның халықтарының мәдениетінің ұлттық сипаттамаларын біріктіруге және әлсіретуге тырысатын кеңестік идеология мен саясаттың әсері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлемдік өркениеттің тарихы
  Несиелер: 5

  Табиғи және әлеуметтік апаттарға қарамастан пән тарихты үздіксіз жетістік жолы ретінде қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми-тарихы зерттеудің әдістері
  Несиелер: 3

  Курс ғылыми-тарихи зерттеулерді, оның құрылымын, кезеңдерін және негізгі әдістерін меңгеруді қамтиды. Жүйелік талдау принциптері мен әдістерін қолдану туралы идеяларды ұсынады, тарихи зерттеулердегі теория мен графикалық теорияны орнатады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ интеллигенциясының қалыптасуы және қызметі (XX ғасырдың басы)
  Несиелер: 3

  Курс қазақ ұлттық интеллигенциясының жаңа толқынын қалыптастыру үшін жағдай жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сын тұрғысынан ойлау
  Несиелер: 3

  Бұл курс қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды сыни ойлауды дамытуға мүмкіндік береді. Рационалды білімдердің формалары мен әдістерін иеленеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • АҚШ президенті: өткен және қазіргі
  Несиелер: 3

  Курс Америка Құрама Штаттарындағы Президенттің Институтының тәжірибесін, бірінші Джордж Вашингтонның тарихынан бастап Д.Трамға дейін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы Орталық Азиядағы саяси қуғын-сүргін
  Несиелер: 3

  Тәртіп кеңестік қоғамның және ұлттық республикалардың қалай дамуы керек екенін түсінгеннен өзгеше, төтенше режимнің мәнін ашып көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 5

  Бұл курс педагогикалық іс-әрекеттер мен педагогикалық дағдыларды, педагогикалық дағдыларды жетілдіру жолдарын, педагогикалық әдістемелерді, педагогикалық өзара әрекеттесу дағдыларын қалыптастырады, білім беру үрдісін басқаруды ұйымдастыру мен жүзеге асырудың негізгі тәсілдерін анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қытай және Ресей Орталық Азияда (XIX - XX ғ. басы)
  Несиелер: 3

  Тәртіп Орталық Азия өңіріндегі Қытай мен Ресейдің рөлін екі ғасырдың қиылысында зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орталық Азияның тарихы тұлғалары
  Несиелер: 3

  Курстың тақырыбы Орталық Азия елдерінің жеке тарихи тұлғаларына, ғылыми, діни, философиялық, шығармашылық қазіргі заманның мұсылман Ренессанс дәуірінен бастап әртүрлі тарихи және мәдени кезеңдерде қоғамдық кеңістікке жылжытудағы жеке ролі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы геосаясатта Азия-Тынық мұхиты аймағы
  Несиелер: 3

  Тәртіп Азия-Тынық мұхит аймағындағы елдердің аймақаралық экономикалық және саяси мүдделерінің негізінде әлемдік тәртіпті зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оқу әдістемесі мен тарихты оқытудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Курста мектепте тарихты оқыту мен оқытуда отандық және халықаралық тәжірибе бар. Қазақстандағы тарихи білімнің өзекті мәселелеріне, оның мақсаттарына, құрылымына және мазмұнына ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  ON1 әлемнің заңдылықтары мен аймақтық тарихи процестердің ерекшеліктері туралы теориялық білімдерді жаңарту мен пайдалану

 • Код ON2

  ОN2 тарихи фактілер мен оқиғаларды зерттеулердің көптеген ғылыми, интерактивті әдістерін қолдану

 • Код ON3

  ОN3 тарихи құжаттардың фактілерін, оқиғаларын және мәтіндерін талдау және дербес, сыни түсінуді қалыптастыру

 • Код ON4

  ОN4 өткен және қазіргі заман тарихын, өз отбасын, туған жерін, отанын және т.б. оқып үйренуде оқушыларда креативті, шығармашылық амалдарды дамыту

 • Код ON5

  ОN5 педагогикалық процеске тарихи-мәдени білімдерді кәсіби және икемді түрде біріктіру

 • Код ON6

  ОN6 пәндік олимпиадаларды ұйымдастыру, ғылыми-зерттеу және ізденушілік-өлкетанушылық жобаларды басқару

 • Код ON7

  ОN7 жұрт алдында сөз сөйлеу дағдыларын меңгеру, оқу–тәрбиешілік процесін жетілдірудегі бастамашылдық пен кретивті қабілеттерін меңгеру

 • Код ON8

  ОN8 өз кәсіби қызметінің және білім алушылардың оқу әрекетінің нәтижелерін объективті бағалау

 • Код ON9

  ON9 Сөйлеу және коммуникативтік іс-әрекеттің барлық аспектілерінде қазақ/орыс және шет тілдерінде еркін қарым-қатынас жасай алады, құқықтық жүйе мен экономиканың негіздерін біледі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы құбылыстар саласында азаматтық ұстанымдарын сақтайды, маңызды мәселелерді жүзеге асыруда еркін кәсіби қарым-қатынас жасай алады