Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04110 Мемлекеттік басқару в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Математика негіздері және оны экономикада қолдану
  Несиелер: 5

  Пән математикалық аппараттардың негіздерін және оларды қазіргі заманғы экономикалық қолданбаларды қолдану мысалдарын қарастырады: бір және бірнеше айнымалы функцияларды математикалық талдау, сызықтық алгебра элементтері, ықтималдық теориясы негіздері және математикалық статистика, сызықтық бағдарламалау элементтері және оңтайлы басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекет және бизнес
  Несиелер: 8

  Пән мемлекет пен бизнестің өзара қарым-қатынастарының негізгі аспектілерін зерттеп, мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық жүйесіндегі бизнестің рөлі мен маңыздылығын анықтайды, Қазақстандағы бизнестің дамуын қолдаудың негізгі бағдарламаларына, мемлекет пен бизнестің мемлекеттік сатып алулар жүйесіне өзара әрекеттесуіне бағытталған, мемлекеттік-жеке меншік әріптестік механизмі арқылы мемлекет пен бизнестің өзара іс-қимылының ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Пән математикалық аппаратты және оны экономиканың қолданбалы есептерін шешуде қолдануды үйренеді. Пән математиканың келесі бөлімдерін қамтиды: сызықтық алгебра, Аналитикалық геометрия, функциялар, функциялар шегі, бір айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттін экономиканы басқаруы
  Несиелер: 8

  Пән экономиканы мемлекеттік басқаруы әдістемесі мен механизмін зерттеуге, экономикадағы мемлекеттің функциялары туралы білім жүйесін алуға бағытталған. Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау негіздері, мемлекеттік мекемелердің басқару құрылымдары, Қазақстан Республикасының бюджеттік жүйесі, мемлекеттік қызмет жүйесіндегі кадр саясаты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Пән қоғамның экономикалық өмірінің процестері мен құбылыстарын зерттейді және түсіндіреді, жүйелі, ғылыми дүниетанымды қалыптастырады, білімнің түрлі салаларының түйіскен жерінде тұрған салалық ғылымдардың, функционалдық ғылымдардың және бірқатар экономикалық ғылымның теориялық негізі ретінде әрекет етеді. Экономикалық теория Экономикалық процестер мен құбылыстарды басқаратын заңдарды тану негізінде көрсетеді, шаруашылық жүргізу механизмі, оның құрылымы мен элементтері, нарықтық экономика субъектілеріне белсенді әсер ететін және олардың орынды мінез-құлқын анықтайтын. Экономикалық теория экономиканың дамуын ғылыми болжамдау, қоғамдық дамудың болашағын анықтау дағдыларын береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскери риторика
  Несиелер: 5

  Курс кәсіби-тәжірибелік бағытта құрастырылған. Оны оқу арқылы кәсіби маңызды жағдайларда риторикалық іс-әрекет технологиясын игеру көзделген. Білім алушылардың сөздік білімділігін арттыру, тиімді іскерлік қарым-қатынас қағидалары, жұрт алдында сөйлеудің ұтымды ықпал етуін қамтитын негізгі факторлар мен үдерістері, шешен мен аудитория ынтымақтасуының формалары мен құралдары туралы білім алу курстың міндеттеріне кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Оқу пәні адамның қоршаған ортамен қауіпсіз қарым-қатынас жасау тәсілдерін, қоршаған ортадағы ғаламдық өзгерістерді және адамның тіршілігінің стратегияларын зерттеуге бағытталған. Төтенше жағдайлар (ТЖ) жағдайларында шаруашылық жүргізу объектілерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету, техногенді және табиғи сипаттағы ТЖ салдарын жою, алдын ала ескерту, сондай-ақ қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолдану, өнеркәсіптер мен ұйымдарда қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету сұрақтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Қазақстан-2050" Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтереді. Бұл пәннің мақсаты ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын терең зерделеу болып табылады. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты және кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа теріс көзқарасты тәрбиелейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік мәдениет
  Несиелер: 5

  «Іскерлік мәдениеті» пәні студенттерді іскерлік қарым-қатынастың негізгі стратегиясы мен тактикасын таныстырады, әр түрлі сөйлеу жағдайларында түрлі деңгейдегі бизнес-серіктестермен кәсіби қарым-қатынас жасаудың сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Үш тақырыптық блоктардан тұрады: байланыс мәдениетінің негіздері; ауызша іскери қарым-қатынас (диалогтық жанрлар, дау-дамай); Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес басқару құжаттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Қазіргі микроэкономика-бұл экономикалық ресурстардың шектелген жағдайында нарықтық субъектілердің-үй шаруашылықтары мен фирмалардың ұтымды тәртібі туралы ғылым. Ол үй шаруашылықтары мен фирмалардың экономикалық мінез-құлқының мақсаттарын, олардың нарықтағы экономикалық өзара қарым-қатынастарын түсінуге, олардың баға белгілеудің нарықтық тетігі арқылы өзара іс-қимылдарын үйлестіруге негіз жасайды. Пән халықтың тауарлар мен қызметтерге қажеттілігін тікелей қанағаттандыратын өндірістік кәсіпорындар мен қызмет көрсету кәсіпорындарының жүйесін оқытады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын енгізу және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды енгізу және қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әкімшілік басқару
  Несиелер: 8

  Пән мемлекеттік басқарудағы нәтижелілігін көрсеткен басқарудың жаңа технологияларын жинақтау және басқарудың қазіргі заманғы әдістерін меңгереді, әкімшілік басқару әдістерінің тұжырымдамасын, оның маңызын, артықшылығы мен кемшіліктерін, басқару әдістерін, олардың рөлі мен таңдау принципін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Пән қарастырады: салық заңнамасы, салық саясаты, ҚР салық төлеушіні салық органдарында тіркеу, сондай-ақ банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың міндеттері, уәкілетті мемлекеттік органдардың салық төлеушіні тіркеу және тіркеу есебі кезінде есепке алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқаруды құқықтық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Пән барлық облыстарда мемлекеттік басқарудың заңды сүйемелдеуін, құқықтық жауапкершіліктің түрлерін анықтауда, Қазақстан Республикасының Конституциясының және басқа да заңдарының нормаларын, басқарудың нормативтік-құқықтық актілерін, мемлекеттік қадағалау мен бақылауды, мемлекеттік басқарудағы құқықтық жауапкершілікті, әкімшілік реформаны құқықтық қамтамасыз етуді дамытуды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дағдарысқа қарсы басқару
  Несиелер: 8

  Пән Қазақстандағы дағдарысты басқаруды, дағдарыстың себептерін және олардың әлеуметтік-экономикалық дамудағы рөлін, дағдарыстық жағдайларды мемлекеттік реттеуді, жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың міндеттері банкроттықты диагностикалауды, дағдарысты басқару тетіктерін, дағдарысты басқарудағы стратегиялар мен тактикаларды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі кезеңдегі ҚР мемлекеттік қызметтің құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән облыстардағы теориялық негіздерді, мемлекеттік қызметтің құқықтық негізін, кәсіби ойлауды, мемлекеттік қызмет туралы заңнамадағы біліктілікті дамытуды, құқықтық сауаттылықты жоғары деңгейде қалыптастыруды, атқарушы биліктің конституциялық-құқықтық базасын, атқарушы және азаматтық қоғамды, басқарудың құқықтық актілерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп және аудит негіздері
  Несиелер: 5

  Пән қарастырады бухгалтерлік есеп және ұғымдар; активтерді, міндеттемелерді және капиталды есепке алу негіздері, қаржылық есептіліктің құрамы, бастапқы есеп құжаттары; бухгалтерлік есепті ұйымдастырылған әдістерде қолданылатын бухгалтерлік есеп стандарттарына және қаржылық есептілікке сәйкес.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Пән статистикалық ғылым қабылданған шешімдерге негізделген экономикалық ақпаратты жинау, өңдеу, талдау процестерін зерттейді. Ол менеджменттің барлық деңгейлеріндегі басқарудың маңызды тетіктерінің бірі, ақпарат жинаудың ұйымдастыру-әдістемелік негізі және бағалау, басқарушылық есеп беру ұйымдарын бағалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ұйым теориясы мен ұйымдастырушылық мінез-құлық
  Несиелер: 5

  Пән ұйымда басқарудың заманауи тұжырымдамаларын, ұйымдардағы жеке мінез-құлық туралы білім жүйесін қалыптастыруды, ұйымдардағы ынталандыру мен тиімділікті, ұйымдағы топтық мінез-құлықты, ұйымдық өзгерістерді, ұйымдық үдерістерді, ұйымдардағы қарым-қатынастың институционалдық базасын, ұйымдық мінез-құлықты қалыптастыруға әлеуметтік макрос ортасының әсерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекеттік басқарудағы ақпараттық-талдамалық жұмыс
  Несиелер: 5

  Пән шешімдерді дайындау және қабылдау, мемлекеттік басқару саласындағы есеп беру құжаттарын жасау, ақпараттық-сараптамалық жұмыс дағдыларын қалыптастыру және оның нәтижелерін құжаттау процесінде ақпараттық-аналитикалық жұмыстың әдістері, құралдары мен технологиялары туралы идеяларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби этика және мемлекеттік қызметшілердің еңбегін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән жұмыс ұйымдастыру формаларын, іскерлік кездесулер өткізу нормаларын және ережелерін, бизнес құжаттарын дайындауды қарастырады, мемлекеттік қызметшілерді даярлау және біліктілігін арттыру. Мемлекеттік қызметшінің этикалық талаптары: мемлекеттік қызметшінің негізгі қағидаттары, нормалары, сапасы, кәсіби этикасы және ресми этикасы, мемлекеттік қызметшілердің ресми мінез-құлқының моральдық-құқықтық негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Пән теориялық негіздерді және қолданбалы білімнің заманауи әдістерін қолдану арқылы экономикалық талдау,қаржылық және басқарушылық есеп беру ұйымдарын бағалау, практикалық.оның жүзеге асырылуы компания қызметкерлерінің бизнес-шешімдерінің сапасын арттыруға және, сайып келгенде,оның қызметінің тиімділігін арттыруға дағды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Басқарудағы ақпараттық --технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән шешімдерді қолдау жүйелерінің қағидаттары мен әдістерін зерттеуге, стратегиялық, қаржылық және жобалық басқарудағы ақпараттық технологияларды мақсатқа жету құралы ретінде, технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері сияқты ақпараттық басқару жүйелерін дамыту үшін техникалық тапсырмаларды және техникалық жобаларды дамыту мүмкіндігін пайдалану мүмкіндігіне байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Пән экономиканың қандай да бір саласымен байланысты емес, экономиканың барлық салаларына қатысы бар және жалпы (макроэкономикалық) түсінік алуы тиіс макроэкономикалық құбылыстарды зерттейді. Макроэкономиканы зерттейтін негізгі проблемалар: экономикалық өсу және оның қарқыны; экономикалық цикл және оның себептері; жұмыспен қамту деңгейі және жұмыссыздық проблемасы; бағалардың жалпы деңгейі және инфляция проблемасы; пайыз мөлшерлемесінің деңгейі және ақша айналымының проблемалары; мемлекеттік бюджеттің жағдайы, бюджет тапшылығын қаржыландыру проблемасы және мемлекеттік борыш проблемасы; төлем балансының жай-күйі және ва��юта бағамының мәселелері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекеттік басқару теориясы
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік басқарудың теориялық негіздерін, мемлекеттік басқару субъектілері ретінде атқарушы билік органдарын, мемлекеттік билік жүйесін типологиясын, мемлекеттік және мемлекеттік басқарудың орталықсыздандыруын, мәдениет және бұқаралық коммуникациялар саласында басқаруды, әкімшілік келісімшартты: ұғым мен ерекшеліктерді зерттеуге арналған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттің инвестициялық саясаты
  Несиелер: 8

  Пән елдердің инвестициялық даму көздерінің пайдалану көлемі мен тиімділігін арттыру үшін негіз болып табылады, инвестициялық саясатты іске асырудың жаңа тәсілдерін, механизмдерін және құралдарын тиімді енгізу; инвестициялық саясатқа енгізілген қолайлы инвестициялық режимнің нормативтік-құқықтық базасын қалыптастыру, жобаны басқару оның мақсаттарына бағынады және оның ең тиімді нәтижеге жетуіне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инвестициялық жобаларды басқару
  Несиелер: 8

  Пән инвестициялық жобаларды басқарудың негіздерін, функцияларын, әдістерін және жүйелерін зерттейді, жобаны басқару оның мақсаттарына бағынады және ең төменгі шығындар мен шығындар арқылы, бір мезгілде жоспарлау табиғатын басқарудың функционалды әдісі, барлық инвестициялық жобаларды басқару функцияларын бақылау және үйлестіру арқылы ең тиімді жетістікке жетуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік бюджетті басқару
  Несиелер: 5

  ППән қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының әртүрлі кезеңдерінде қаржы қатынастарын ұйымдастырудың формалары мен әдістерін, оларды қолдану тәсілдерін, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының бюджеттерін жасау, қарау, мақұлдау, орындау бойынша оқытудың теориялық негіздерін, қарым-қатынастарын және өзара әрекеттесуін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Медиа менеджмент
  Несиелер: 6

  Пән студенттерге нарықтық экономикадағы БАҚ басқару негіздерін білуді ұсынады, әртүрлі БАҚ және желілік мәдениет ұйымдарының ресурстарын ұтымды пайдалануымен экономикалық тұрғыдан дұрыс басқару шешімдерін қабылдау қабілеті мен дағдылары және ең төменгі шығындар мен шығындар арқылы кызмет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік қаржы
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік қаржы жүйесінің жұмыс істеудегі теориялық негіздерін, мемлекеттік органдар мен жергілікті билік органдарының қаржы саласында, экономикалық жүйеде, тауарларды өндіруде, қаржы және қаржы қызметтерін қалыптастырудағы жұмысын зерттейді, оларды айырбастау жүйесі ақша қаражатының қозғалысы арқылы қамтамасыз етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 6

  Пән басқарудағы және өзін-өзі басқарудағы негізгі ұғымдар мен тәсілдерді басқаруда, басқарудағы принциптермен, функциялар мен әдістермен, менеджменттің ұйымдық құрылымдарымен және басқару тиімділігін бағалаумен, басқару функцияларымен байланысты. басқару функцияларын жіктеу, менеджментті ынталандыру, ұйымның ішкі және сыртқы ортасы, байланыс процесі және басқару тиімділігін қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік және жергілікті басқарудағы қоғамдық байланыстар
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу барысында студенттерде берілген пәннің анықтамалар, түсініктемелер, принциптері және қызмет ету заңдылықтары жұртшылықпен байланыс саласы қалыптасады, іске асыру ерекшеліктері қазіргі заманғы PR-жобалар мен бағдарламаларды, және олардың есепке алу басқарушылық шешімдерді қабылдау кезінде зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттің халықаралық ынтымақтастығы
  Несиелер: 7

  Пән сауданы ырықтандыруды жүзеге асыру арқылы орнықты дамуды насихаттау үшін ұлттық және көпұлтты бизнесті басқару жүйелерінде түрлі мәдениеттер өкілдерінің өзара әрекеттесу үлгісін зерттейді; сауда және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қосымша және өзара күшейтетін жағдайлар жасау, дамушы елдерге тиісті қаржы ресурстарын қамтамасыз ету және халықаралық борыш проблемасын шешу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттің интеграциялық саясаты
  Несиелер: 7

  Пән қазіргі заманғы интеграциялық үдерістер мен қазіргі заманғы әлемдегі халықаралық ұйымдардың рөлі, олардың құрылымы, принциптері мен жұмыс істеу әдістері, еңбек ресурстарын басқару, еңбек ресурстарының дамуы, жұмыс өмірінің сапасын арттыру, түгендеуді басқару, операциялық өндірісті басқару, сапаны қамтамасыз ету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік-жеке меншік әріптестік замануи теориясын, шетелдік және отандық тәжірибесін және жобалардың еңгізу ерекшеліктерін игеруге негізделген, мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің шетелдік тәжірибесін, оны жүзеге асыру ерекшеліктерін , мемлекет территорияларында орналасу мүмкүндіктерін қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік қызымет жүйесінде басқару шешімін әзірлеу
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік басқару жүйесіндегі басқару шешімдерін әзірлеу мен қабылдау, басқару шешімдерін қабылдау технологиялары мен әдістері, мемлекеттік қызметшілердің ресми нормативтік құқықтық актілерін талдаудың ғылыми және теориялық негіздерін зерттейді, талдаудың нәтижелері талдаудың қабылдануы туралы заңның орындалуына байланысты көптеген қайшылықтарды анықтады жасау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуын жоспарлау және болжаудың заманауи технологиялары
  Несиелер: 8

  Пән мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді жоспарлау және болжамдаудың теориялық негіздерін, экономиканың мемлекеттік секторын жоспарлау, экономиканың динамикасының конъюктуралық циклін, мемлекеттің тұрақтандыру саясатын, стратегиялық жоспарлау үдерістерін ғылыми-әдістемелік, ақпараттық, қаржылық және өзге де қолдауды, мемлекеттік стратегиялық жоспарлау қатысушыларын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік басқарудағы стратегиялық жоспарлау
  Несиелер: 8

  Пән мемлекеттік стратегияларға, мемлекеттік стратегиялық жоспарлау процестеріне, стратегиялық жоспарлау процестеріне құқықтық, ғылыми-әдістемелік, ақпараттық, қаржылық және өзге де элементтердің элементтеріне, өңірлерді және стратегиялық жоспарлауды жүзеге асыруға қатысатын өңірлердің және өңірлік экономиканың жекелеген секторларын стратегиялық дамыту жоспарларын әзірлеудің әдістемелік негіздерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аймақтық экономикалық басқару
  Несиелер: 6

  Курс мемлекеттің тұтас көзқарасын қалыптастыруға, аймақтың деңгейінде экономиканы және әлеуметтік саланы дамытудың қазіргі мәселелері мен перспективаларын қалыптастыруды көздейді; аймақтар арасындағы экономикалық байланыстар; аймақтық жүйелер (ұлттық экономика өзара әрекеттесуші аймақтар жүйесі ретінде), өндірістік күштерді орналастыру; экономикалық өмірдің өңірлік аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эконометрика
  Несиелер: 6

  Пән студенттерге эконометриялық модельдерді құрастыру және нәтижелерін түсіндіру, эконометриканы дамытудың заманауи бағыттары бойынша білімін жетілдіруге мүмкіндік беру және оны қолдану практикасын үйретеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тайм-менеджмент
  Несиелер: 6

  Пән қарастырады :уақытты басқару әдістері мен технологияларын ұйымның басқару жүйесін, мақсаттарға жету бойынша жоспарларды әзірлеу, жоспарлау және дамыту, міндеттерді белгілеу критерийлерін әзірлеу, жұмыс уақытын жоспарлаудың маңызы ретінде мақсатты белгілеу,уақытты жоспарлаудың алтын аралығын анықтау, уақытты басқару ұйымының қызметін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік секторда басқарудың шетелдік тәжірибесі
  Несиелер: 7

  Пәнді меңгеру мақсаты ғылымды, өнерді және адам қызметінің нақты түрін, оның қалыптасуы мен даму жолдарын, сондай-ақ мемлекеттік секторды басқарудағы негізгі практикалық дағдыларды қалыптастыру сияқты ғылыми түсінігін қалыптастырады,. геосаясатты зерттеу принциптері мен әдістерін; халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесін; мемлекеттің сыртқы саясатын; халықаралық қатынастардың жаңа жүйесіндегі Қазақстанның орнын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Монополияға қарсы реттеу
  Несиелер: 6

  Пән монополизм және бәсекелестік тұжырымдамасын, бәсекеге қабілетті және бәсекелес емес нарықтардың жұмыс істеу теориясын, тауар нарықтарындағы экономикалық шоғырлану үрдісін және тауар нарықтарындағы бәсекелестік ортаны бағалауды, сондай-ақ монополияға қарсы реттеуді жүзеге асырудағы шетелдік тәжірибені қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Басқарудағы көшбасшылық
  Несиелер: 6

  Пәнде кәсіптік стандарттар шеңберінде арнайы функцияларды орындау үшін қажетті кәсіби және жеке қасиеттерді қалыптастыру үшін студенттердің кәсіптік құзыреттіліктерін қалыптастыру, халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі қызметті жүзеге асыру үшін қажетті. көшбасшылық ерекшеліктері, адами басқарудың көшбасшылық стилі), көшбасшылық жағдайлық теориялары; психоаналитикалық; жеке жағдайлық жағдай; атрибуты; биржалық теория, трансформациялық көшбасшылық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 7

  Пән әлемдік ғылымды басқарудың жетістіктері мен дәстүрлеріне негізделген, пайда болған, қазіргі және болашақтағы даму тенденцияларын, инновацияларды, өнерді және адам қызметінің нақты түрін мемлекеттік реттеуді жүйелі түрде түсетін студенттерді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Территориялар дамуының мемлекеттік бағдарламалары
  Несиелер: 6

  Пән Қазақстан аумағының дамуын, жеке аймақтың экономикасын талдау және жоспарлау әдістемесі мен әдістерін зерттеуге арналған;аймақтар арасындағы экономикалық байланыстар; аймақтық жүйелер (ұлттық экономика өзара әрекеттесуші аймақтар жүйесі ретінде); өндірістік күштерді орналастыру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік қызметте персоналды басқару және іс-қағаздарын жүргізу
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік қызметте персоналды басқарудың құралдарын және әдістерін, мемлекеттік органда кадрлық қызметтің нормативтік-әдістемелік базасын, кәсіби бейімделу мен тәлімгерлікті ұйымдастыруды зерттейді; мемлекеттік орган қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды, оның ішінде қайта даярлауды, біліктілікті арттыруды және тәжірибеден өтуді ұйымдастыру арқылы қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік өнеркәсіптік саясаты
  Несиелер: 6

  Пән қазіргі заманғы экономикадағы жаңа индустриялық саясатты жүзеге асыру жағдайын, өнеркәсіптік дамудың мемлекеттік және аймақтық деңгейдегі өнеркәсіптік саясатының өзара байланысы туралы білім алады; индикаторлық жоспарлау, индустриалды дамуда артта қалған аймақтарды ынталандыру;жеделдетілген амортизация механизмі;өнеркәсіптік экспортты ынталандыру, өнеркәсіп тауарларының импортын реттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау.

 • Код ON2

  Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу.

 • Код ON3

  Әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі.

 • Код ON4

  Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу.

 • Код ON5

  Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау.

 • Код ON6

  Мемлекеттік-әкімшілік құрылымдарды реформалау саласында шетелдік тәжірибені енгізу, мемлекеттің интеграциялық саясатын түсіну

 • Код ON7

  Мемлекеттік басқарудағы басқару проблемаларын шешу үшін ақпараттық технологияларды пайдалану

 • Код ON8

  Нормативтік құжаттарды кәсіби қызметте пайдалану және мемлекеттік басқару және мемлекеттік-жеке меншік әріптестік саласындағы қызметті реттейтін заңнама жүйесін басшылыққа алу

 • Код ON9

  Мемлекеттің стратегиялық даму бағдарламаларын қадағалау, әлеуметтік-экономикалық проблемаларды диагностикалау, талдау және шешудің заманауи әдістерін, сондай-ақ шешім қабылдау әдістерін және оларды іс жүзінде жүзеге асыруды қолдана білу.

 • Код ON10

  Инвестициялық шешімдердің мемлекеттік деңгейде тиімділігін бағалау

 • Код ON11

  Қазақстанның өңірлік экономикалық даму перспективалары үшін мемлекеттік басқару әдістерін және құралдарын қолдану

 • Код ON12

  Мемлекеттік органдарда персоналды басқарудың практикалық мәселелері және негізгі міндеттері туралы шешімдер қабылдау

6B04110 Экономика
Бакалавриат

Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04110 Менеджмент
Бакалавриат

"Астана" Университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04110 Менеджмент
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04110 Цифрлық экономика
Бакалавриат

Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04110 Бизністегі АТ
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04110 Маркетинг
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04110 Экономика
Бакалавриат

Академик А. Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті (Halyqtar dostyǵy)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04110 Экономика және құқық
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top