Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01704 Шет тілін оқыту әдістемесі в Yessenov University

Оқыту нәтижелері

  • Жоғары мектеп педагогикасы, ғылым тарихы мен философиясын, психология, шет тілін жетік білу деңгейінде көрсетеді;
  • Басқа ғалымдар жүргізген зерттеулерге сыни тұрғыдан анализ жасап, өз зерттеулерін жоспарлап жүргізеді
  • Оқу-әдістемелік процестің сапасын қамтамасыз ету үшін заманауи әдістер мен технологияларды талдайды және қолданады
  • Нақты теориялық және қолданбалы мәселелерді шешу үшін заманауи ақпараттық технологияларды қолданады
  • Шетел тілін әр түрлі деңгейде оқытуға арналған оқу бағдарламалары мен курстарын әзірлейді
  • Оқу материалдарының, процестің, оқыту әдістемесі мен оқу бағдарламасының тиімділігін бағалайды және оқу процесін ұйымдастырады
  • Проблемаларды шешеді және шешім қабылдайды, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді байланысқа түседі
  • Өзінің зерттеу қызметінің рефлексиясы мен өзін-өзі бағалауын жүзеге асырады, одан әрі кәсіби даму бағыттарын анықтайды
Top