Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02102 Дизайн в Mardan Saparbaev Instityty

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Университеттің миссиясы мен академиялық саясаты және білім беру бағдарламасының мақсаты-әлемдік білім беру кеңістігімен интеграцияланған және жеке тұлғалар мен қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыратын көпдеңгейлі үздіксіз білім берудің ұлттық үлгісінің ,бейін бойынша халықтың өмір сүру сапасын өсуі мен экономикалық бәселкелесік қабілеттерін көтеруді қамтамасыз ету және ақпараттық-коммуникациялық және әлеуметтік-мәдени ортаны жасау бойынша көркем-технологиялық мәдениетін қалыптастыратын дизайн саласының мамандарын дайындау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B031 Сән, дизайн
 • Дайындық бағыты 6B021 Өнер
 • Сызба геометриясы

  Жазықтықта кеңістіктік формаларды бейнелеу әдістерін, сызбаларды орындау және оқу тәсілдерін,құрылыс объектілерінің перспективалы, аксонометриялық проекцияларын, көлеңкелерді, сандық белгілері бар проекцияларды құру әдістерін көрсетіп үйретеді.. Заманауи сәулет және техникалық эстетика талаптарына сәйкес пішін құруға дағдыландырады. Сызбаларда құрылыс профилінің инженерлік-геометриялық есептерін шешуге дағдыландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дизайн негіздері
  Несиелер: 5

  Графикалық қабілеттерін , композициялық ойлауға дағдыландырады . Жобаланатын объектілердің графикалық бейнелерін, қол жобалау графигінде қолданылатын құралдар мен материалдарды жүйелейді. Графиканың белгілі шығармаларын көшіру арқылы графикалық берудің практикалық тәсілдерін пысықтайды. Графиканың әр түрлі, өз бетінше таңдалған техникаларында графикалық жобаларды беруді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 3

  Ортогональды проекциялауға негізделген белгілі бір графикалық модельдерді алу тәсілдерін жіктеуге дағдыландырады. Аксонометриялық, кешенді сызбаларды алудың теориялық негіздерін ,сызбаларды қайта құру және рәсімдеу тәсілдерін қолдануға машықтандырады. Техникалық және құрылыс сызбаларының мазмұнын жіктеуді, кеңістіктік формаларға жататын геометриялық есептерді шешуді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Колористика

  Колористиканың негізгі теориялық түсініктері мен спецификалық терминдерін жіктеп талдауды үйретуеді. Нақты дизайн объектілері үшін оңтайлы түс тіркестерін таңдауға машықтандырады. Жобаларға шығармашылық көзқарас көрсете отырып, өз бетінше колористикалық ізденістер жүргізуге дағдыландырады. Түрлі түсті ортаны жобалауда және дизайн-жобалауда түрлі түстердің үйлесімін дәлелдеуді қалыптастырды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құрылыс сызбалары
  Несиелер: 3

  Жазықтықта кеңістіктік формаларды бейнелеу әдістерін, сызбаларды орындау және оқу тәсілдерін,құрылыс объектілерінің перспективалы, аксонометриялық проекцияларын, көлеңкелерді, сандық белгілері бар проекцияларды құру әдістерін көрсетеді. Сәйкес нысанды салу қазіргі заманғы сәулет және техникалық эстетика талаптарына сайкестендіруге дағдыландырады. Сызбаларда құрылыс профилінің инженерлік-геометриялық есептерін шешуге мащықтандырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түс тану
  Несиелер: 6

  Түстердің үйлесімділігінің заңдылықтарын, түс-фактуралық композицияларды құру ережелерін Әр түрлі мәдениеттегі мәдени-тарихи түсті дәстүрлер мен түс рәміздерін, психологияны және түс қауымдастықтарын ажыратуға машықтандырады . Екі-, үш-, көптондық ахроматикалық және хроматикалық композициялардың мүмкіндіктерінің теориясын және ұйымдастыру принциптерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнер тарихы
  Несиелер: 3

  Өнертанудың негізгі ұғымдары мен концепцияларын, өнер теориясы мен тарихында, сәулет және дизайнның көрнекті шеберлерінің дизайны мен өнерін дамытудың негізгі тарихи кезеңдерімен таныстырады. Терминологияны өнерде, кезеңдерді белгілеуде ,көркемдік стильдерді талдауда және суретшілердің шығармармаларымен салыстыра отырып талдауға машықтандырады. Әлемдік өнерді дамытудың хронологиялық аясында бағдарлану қабілетін қалыптастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқу практикасы
  Несиелер: 1

  Тиісті дизайн бағдарламасы бойынша қарастырылған функцияларды орындау үшін қажетті дағдыларды көрсетеді. Болашақ мамандардың жалпы кәсіби және арнайы дайындығына - архитектуралық дизайн мен сән дизайнына сәйкестігін анықтайды. Тәжірибе жұмыстарын меңгеруге дағдыландырады Жоғары оқу орнында оқу процесінде студенттер алған теориялық білімдерін іске асыруға қажетті құзіреттіліктерді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Костюм графикасының негіздері
  Несиелер: 3

  Бір киімнің эскиздерін "қарапайымнан күрделіге" принципі бойынша орындау білігін жүйелеуді. Костюмнің графикалық тәсілдерінің, түрлі-түсті графикалық бейнесінің құралдары мен әдістерінің әртүрлілігі туралы білім береді. Модель үлгісінде мінез-құлқын бере білу, жалпы және жеке эскизді шешу, матаның моделінде қолданылатын матаны, драпировкаларды, фактураларды көрсетуді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Композиция І.1
  Несиелер: 6

  Заттардың заңдылықтары туралы білімдерді құрылысының мазмұнымен таныстырады. Композицияның негізгі заңдарын , ережелерін ,тәсілдері мен құралдарын дизайндағы оймен және іске асырумен байланыстырады. Көзбен қабылдау заңдылықтарын пайдалана отырып, формалар түзудің заңдылықтары мен принциптерін қолдану: жобалық, эскиздік графиканың, макеттеудің түрлерін жүйелейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Иллюстративтік графика

  Кәсіби есептерді шешу үшін иллюстрациялық графикамен жұмыс істеу дағдылары мен біліктерін қалыптастыру арқылы бакалаврдың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға ықпал етеді. Кәсіби құзыреттілікті арттыру факторы ретінде иллюстрациялық графиканы өңдеу технологияларын тереңдетіп оқыту қажеттілігін қалыптастырады. Графикалық бейнелерді өңдеу және жасау үшін қолданылатын қазіргі заманғы АКТ құралдарын пайдалану мүмкіндіктері мен әдістерін ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Компьютерлік жүйенің техникалық және бағдарламалық құралдарын пайдалану әдістерін таңдатады.AutoCAD және 3dMAX графикалық бағдарламаларының негізгі түсініктері мен жұмыс принциптерін жіктейді . Геометриялық фигуралардың жазықтығында сурет ережесін қолдану және жазық сызбада инженерлік-геометриялық есептерді шешеді. Өз саласында заманауи ақпараттық компьютерлік технологияларды қолдану, сапасын бақылап графикалық бейнелерді өңдетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық сурет 1

  Студенттердің бейнені қабылдауын ,форманы қаңқалы-реалистік негізінде талдауды, суретті графикалық бейнелеудің әртүрлі әдіс-тәсілдер мен жабдықтарын меңгеруге дағдыландырады. Графикалық амалдармен қолдануға машықтандырады. Шығармашылық елестерін, көз қаперін, кеңістік елестерін дамытуға ,суреттегі бейненің графикалық шешу негіздерін , фактура, пропорция,масса, формалардың қатынасы туралы түсінігін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ою-өрнек композициясы
  Несиелер: 3

  Ою-өрнекті өнер идеясын терең мағыналық тамыры бар материалдық және көркем мәдениеттің маңызды коммуникативтік элементі ретінде түсіндіреді. Студенттерге ою-өрнекті құрылымдарды құрудың шығармашылық тәсілдерін және олардың композицияларының теориялық негіздерін ұсынады, раппортты ою-өрнекті жасаудың практикалық дағдыларын беру, дизайнда заманауи динамикалық композицияларды құру үшін бейнелі-ассоциативті ойлауды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шрифт
  Несиелер: 3

  Қаріпті қолдануға теориялық, практикалық білімдермен дағдыландырады. Шрифт құру принциптерін, негізгі типтердің қасиеттерін, қолдану шарттарын, типография принциптерін жіктетеді. Қаріптерді жобаланатын нысанның басқа элементтерімен сауатты біріктіру үшін қаріптердің түрлері мен түрлерінің ерекшеліктерін есептетеді. Композициялық ақпараттық шрифт блоктарын құруды жүйелетеді .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 3

  Табиғат пен қоғам арасындағы негізгі заңдылықтар жөнінде түсініктерді қалыптастырады. Экология бағытында алған білімдері мен түсініктерін кәсіби деңгейде қолдануға машықтандырады. Төтенше жағдайлар кезінде дұрыс іс-әрекет етуге, оларды алдын-алу іс-шараларын жасауға дайындайды. Жаңа техника мен технологиялық пОНцесстердің қауіпсіз жағдайларын анықтайды. Табиғи ортаның экологиялық жағдайы, қоршаған ортаға өндірістің техногенді әсерлерін бағалай білуге үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сурет
  Несиелер: 3

  Суретті орындау әдістерімен, техникаларымен таныстырады. Композициялық-кеңістіктік ойлауды, геометриялық денелерді құрастыру үшін пішін, фактура және тон бойынша әр түрлі заттардан композициялардың перспективалық құрылысының заңдылықтарын қолдана алуға дағдыландырады. Форманың мәнерлілігін, композиция сезімін түсінуді және көзбен қабылдаудың мәнерлі ерекшеліктерін қолдана білуді қалыптастырады .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сәулеттік стильдер тарихы

  Студенттерде архитектураның қазіргі көп аспектілі түсінігіне және архитектураның ресми ескерткіштерінің мысалында ХХ ғасырға дейінгі ежелгі дәуірден бастап қалыптау концепцияларының генезисі туралы түсінік береді.Мінсіз көркемдік талғамды , логикалық ойлай білу және өз ойларын анық баяндай білуге дағдыландырады; Сәулет тарихының кең материалынан білімді жүйелеуге машықтандырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Академиялық кескіндеме

  Көлемді-кеңістіктік ойлау дағдыларын қалыптастырады. Түсте жобалау материалын визуализациялау үшін қажетті кәсіби сапаны дамытады.Кескіндеме мәдениеті мен шеберлігі саласында теориялық және практикалық білім сомасымен жабдықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Киімді дайындау технологиясы

  Киімді жасаудың технологиялық процесін меңгеруді үйретеді. Технологиялық жобаларды, схемаларды, ағындарды зерттеп және өңдеуге дағдыландырады.. Дайындалатын өнімнің технологиялық реттілігін,маталардың тектоникалық қасиеттерін зерттеп, технологиялық жұмыстардың спецификациясының негіздерін талдауға машықтандырады .Тігін өндірісінің технологиялық үрдісінің типтелуін, киімнің жіктелуін өңдеуге қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сурет 2
  Несиелер: 6

  Реалистік бейненің принциптері мен әдістерін және форманы сурет құралдарымен көлемді үлгілеуді түсіну үшін көзбен қабылдауды дамытады.Құрылысы, болашағы, тоналды сурет салу туралы жалпы түсінік пен теориялық түсінік береді.Заттың үш өлшемді кеңістігін қабылдау ерекшеліктерімен және жалпақ қағаз парағында оны берудің жалпы қағидаларымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сәулет ортасының типологиясы
  Несиелер: 3

  Әртүрлі мақсаттағы сәулет ортасы-ның типологиялық негіздерімен таныстыру , міндеттерін шешу үшін алған теориялық білімді меңгеруін дағдыландырады.Сәулеттік объектілерді жобалау кезінде олардың көрнекі қабылдау заңдылықтарын қолдануға машықтандырады . Алынған теориялық білім негізінде қала құрылысы жүйелерін құрылымдық-функционалдық ұйымдастыруды модельдеуді дағдыландырады . Сәулет ортасының объектілерін типтеу және жіктеу әдіснамасы және ортаны пәндік толықтыруды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Киімді дайындау технологиясы

  Жаңа модельдерді әзірлеу үшін эскиздер мен фотосуреттер бойынша тігін бұйымдарының пішіні мен параметрлерін талдауға, киім үлгісінің оңтайлы конструкторлық-технологиялық шешімдерін таңдауға, материалдардың қасиеттерін тиімді пайдалануға үйретеді. Тігін бұйымдары үлгілерінің конструкциялары мен конструкцияларының жекелеген элементтерін байланыстырудың жалпы құрастырылуын және принциптерін әзірлейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кескіндеме
  Несиелер: 6

  Студенттердің бейнені қабылдауын ,форманы қаңқалы-реалистік негізінде талдауды, суретті графикалық бейнелеудің әртүрлі әдіс-тәсілдер мен жабдықтарын меңгеруге дағдыландырады. Графикалық амалдармен қолдануға машықтандырады. Шығармашылық елестерін, көз қаперін, кеңістік елестерін дамытуға ,суреттегі бейненің графикалық шешу негіздерін , фактура, пропорция,масса, формалардың қатынасы туралы түсінігін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Материалдық мәдениет және дизайн тарихы
  Несиелер: 5

  Тарих , дизайн теориясы ,тарихи және заманауи стильдер саласындағы білім мен дағдылармен таныстырады..Дизайн ерекшеліктерін, дамуының негізгі кезеңдерін және қазіргі заманғы көркем жобалау мен интерьерді декорациялаудың бағыттарын жіктейді. Дизайнның әлеуметтік-экономикалық құбылыстармен және пәндік ортамен байланыстарының негізгі принциптерін жүйелендіреді. Дизайн туындыларының тарихи, мәдениеттанулық, теориялық және философиялық аспектілерінде маңыздылығын бағалауды қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өндірістік практика
  Несиелер: 12

  Кәсіби қызметтің тұтас құрылымын меңгертеді, нақты ұйымның жұмысын зерттеу негізінде бастапқы кәсіби тәжірибе жинап машықтандырады Жобалау технологиясын, дизайн-жобалармен жұмыс істеу принциптерін, әдістері мен тәсілдерін, жобалау процесін ұйымдастырудың әртүрлі бағыттары мен әдістерін қолдануға дағдыландырады;Кәсіби және тұлғааралық қатынастар этикасы талаптарын сақтау, еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Академиялық сурет

  Қоршаған ортаны қабылдаудың негізгі заңдарын ,академиялық суреттің ғылыми-теориялық және әдістемелік негіздерін, сурет құралдарымен көлемді форманың реалистік бейнесінің принциптері мен әдістерін сипаттайды . Графикалық бейнені құру заңдылықтарын,жұмысты жүргізудің технологиялық жүйелілігін жіктейді, Жабдықтар, аспаптар және көркем жабдықтар. Қазіргі графикалық материалдардың мазмұнымен және оларды қолдану саласымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • "Мәңгілік Ел" құндылықтары және рухани жаңғыру (Тілдер)
  Несиелер: 5

  Қазақстанның рухани жаңғыруының негізгі бағыттарын анықтайды. Жастардың рухани мәдениетінің даму бағыттарын түсіндіреді. қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулықтарындағы жаңа гуманитарлық білімнің даму идеяларын қолданады. Қоғамдық сананың 5 ТЖҚ1, ТЖҚ 2, ТЖҚ3, ТКҚ 12

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе

  Адамның пәндік-кеңістіктік әлемнің қалыптасуының негізгі заңдылықтарын корсетіп , форманың қалыптасуының негізгі принциптерін анықтатады, пәндік – кеңістіктік ортаның тұтастығы мен бірлігіне қол жеткізуге дағдыландырады. Қажеттіліктердің, құндылықтық бағдарлардың, ақпараттың өзгермелі сипатына, жаңа материалдардың пайда болуына, өндіріс технологияларын жетілдіруге байланысты дизайн мен жобалау қызметін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Материалтану

  Көркемдік жобаларды ,бұйымдарды стилистикалық есепке ала отырып әзірлеу әдістерін, конструктивтік-технологиялық, экономикалық қырларын сипаттайды. Әртүрлі мақсаттағы бұйымдардың жаңа ассортиментін әзірлеу тәсілдерін түсіндіреді. Авторлық үлгілерге сәйкес өндірістік жағдайларда олардың өндірілуін бақылауды ұйымдастырады. Зерттеу қызметінің базалық әдістерін пайдаланады ,техникалық құжаттаманың қажетті жиынтығын жасайды, инновациялық жобалармен жұмыс істейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Әлемдік және дәстүрлі діндердің құрылымын, тәжірибесі мен ерекшеліктерін анықтайды; Экстремизм, терроризм және діни радикализм идеологияларын жіктейді. Дін философиясы мен теологиясының басты бағыттарын сипаттайды. Әлемдік діндердегі идеялардың мазмұнына, дәстүрлі емес діни ағымдардың жұмыстарына талдау жасайды. Діни толеранттылық қасиеттерін үйретеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Бағдарламада көзделген тақырып шегінде шет тілінде сөйлеуге үйретеді. Кәсіби қызметте қазіргі шет тілінің әртүрлі регистрлері мен функционалдық стилдерін көрсетеді; кәсіби қызмет үшін қажетті коммуникативтік құзыреттілікті (лингвистикалық, әлеуметтік-лингвистикалық, әлеуметтік-мәдени, стратегиялық, дискурсивтік және прагматикалық) қалыптастырады және дамытады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы технология
  Несиелер: 3

  Өнеркәсіптік дизайндағы қазіргі заманғы жабдықтарды өндіру технологиясын, нысандарының технологиялық талаптарымен таныстырады. Өнеркәсіптік дизайн объектілерін және инженерлік жүйелерді ұйымдастыру принциптерін меңгеруге дағдыландырады .Инженерлік жүйелерді ұйымдастырудың қазіргі заманғы технологияларында бағдарлануға машықтандырады . Өндірістік дизайндағы қазіргі ғылыми-техникалық жетістіктерді ескере отырып, пәндік-кеңістіктік ортаны сәулеттік-дизайнерлік жобалауда алынған білімді пайдалануды қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жастар саясаты
  Несиелер: 3

  Мемлекеттiк жастар саясаты туралы жалпы түсінік қалыптастырады Мемлекеттік жастар саясаты туралы заңнамаларын пайдалануды үйретеді. Мемлекеттік жастар саясатының іске асырылуын талдатады. Мемлекет жүзеге асыратын және жастарды қолдау мен дамытуды машықтандырады. Жастар саясатында туындайтын қоғамдық қатынастарды реттеуді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қолданбалы түр-түс психологиясы

  Өндіріс бұйымдарын жобалаудағы түстік шешімін табуды үйретеді . Түстік композицияның адам психологиясына әсерінің ғылыми практикалық маңыздылығын және талдаудың негіздерін меңгеруге дағдыландырады. Қолданбалы түр-түстің адамның жас ерекшелігіне қарай қолдану техникасымен дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түсті графика
  Несиелер: 5

  Түсті графикалық нысанның теориялық және практикалыққұрлымның негіздерін меңгеруді үйретеді.Студенттерді жобалау графикасының техникасын игеруге дағдыландырады. Түсті және ақ-қара графикалық техникаларда, түсті графикасының түрлері және жобалауға арналған құралдарын, нақты техникаларда жұмыстарының принциптері мен әдістемесін,түспен форманы бейнелеуді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби сөйлеу қызметін жүзеге асыру үшін студенттің коммуникативтік құзыреттілігін дамытуды сипаттайды. Оқу материалы когнитивті-тілдік (білім), операциялық-тілдік (практикалық дағдылар), болашақ дизайнердің кәсіби құзыреттілігі мен өзін-өзі дамыту құзыретін кешенді дамытуға мүмкіндік береді. Қарым-қатынастың ғылыми-кәсіби саласы тақырыптарының шеңберін қамтиды, студенттердің алдағы кәсіби қызметінің коммуникативтік-әрекеттік қажеттіліктеріне жауап береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көлемді-кеңістік композициясы
  Несиелер: 5

  Авторлық жобалау-графикалық модельді жүзеге асыру үшін бейнелі-ассоциативті композиция , дизайндағы комбинаторлық тәсілдерін үйретеді .Шығармашылық концепцияны әзірлеу ,графикалық түрде көрсетуге дағдыландырады. Түспен жұмыс істеу ,оны әр түрлі мақсаттағы кеңістіктің дизайнерлік шешімінде қолдану, ассоциациялар негізінде көркем-конструкторлық шешімдерді ажыратуға машықтандырады .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түсті графика
  Несиелер: 5

  Түсті графикалық нысанның теориялық және практикалыққұрлымның негіздерін меңгеруді үйретеді.Студенттерді жобалау графикасының техникасын игеруге дағдыландырады. Түсті және ақ-қара графикалық техникаларда, түсті графикасының түрлері және жобалауға арналған құралдарын, нақты техникаларда жұмыстарының принциптері мен әдістемесін,түспен форманы бейнелеуді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сәулеттік дизайн элементтері мен үрдістері
  Несиелер: 5

  Сәулет-дизайнерлік жобалаудағы элементтермен және процестермен таныстырады. Жеке тұрғын үй аумағын абаттандыру және жоспарлау мысалында графикалық тілді, ландшафтық дизайн объектілерін бейнелеу тәсілдерін, ашық сәулеттік ортаның табиғи элементтерін бейнелеу ерекшеліктерін меңгеруге көмектеседі. Жобалау дизайнының жобалық құжаттамасын жасайды: учаскенің бас жоспарын, дендрологиялық жоспарды, абаттандыру элементтерінің проекциялық сызбаларын әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бұйымдарды көркемдеп өңдеу
  Несиелер: 5

  Маталар мен композициялық материалдардың физика-механикалық және техникалық қасиеттерін жүелейді. Жаңа технологиялардың прогрессивті әдістерін қолдануға дағдыландырады. Мамандандырылған Технологиялық жабдықты,оңтайлы технологиялар мен техникалық құралдарды қолдануды машықтандырады Композициялық материалдарды технологиялық өңдеу саласындағы берік білімді жүйелеуді қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламалар
  Несиелер: 6

  CorelDRAW, Adobe Photoshop графикалық редакторларын меңгеруді үйретеді. Corel: CorelPHOTO-PAINT, CorelTRACE және Corel R.A. V. E., 3D max пакетінің бағдарламаларымен жұмыс істеуге дағдыландырады. Компьютерлік графиканың көркем құралдары мен заңдылықтарын, компьютерлік графиканың түрлі техникалық тәсілдерін ,кеңістіктік және үшөлшемді бағдарды түсіну яғни қолдануға машықтандырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік модельдеу

  Жазық көлемді компьютерлік бейнелерді ,нәтижелерді жасау дағдыларын әзірлейді: сызбалар ,көлемді бейнелер. Жобалауды автоматтандыру жүйелері, үшөлшемді модельдеу бағдарламалары туралы ұсынылған. Үшөлшемді геометриялық модельдерді жасау әдістеріне,фотореалистік бейнелерді жасау әдістеріне, жобалау құжаттамасын жасау әдістері мен алгоритмдеріне үйретеді. үшөлшемді геометриялық модельдер,анимациялық әсерлерді құру тәсілдері. Үш өлшемді модельдерді жасауға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Костюм және стиль

  Жобалық ойлаудың жаңа деңгейіне дайындайды, заманауи өнеркәсіптік дизайнерге қажетті көркем талғамды, шығармашылық ойлау мен қиялды корсетуді үйретеді.Тарихи және халықтық костюмнің эстетикалық формалары мен пропорцияларын ұғынуға дағдыландырады.Костюм тарихы бойынша білімдерін заманауи сән үрдістерімен салыстыра отырып, шығармашылық әзірлемелерде алған білімдерін қолдануға машықтандырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дизайндағы заманауи материалдар(бейін бойынша)
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік дизайндағы қазіргі заманғы жабдықтарды өндіру технологиясын, өнеркәсіптік дизайн объектілерін қалыптастырудағы технологиялық талаптарды жүйелендіріп үйретеді. Инженерлік жүйелерді және өнеркәсіптік дизайн объектілерін ұйымдастыру принциптерінбасшылыққа алуға дағдыландырады. Инженерлік жүйелерді ұйымдастырудың қазіргі заманғы технологияларына бағдарлануға машықтандырады. Өндірістік дизайндағы заманауи ғылыми-техникалық жетістіктерді ,алынған білімді пайдалануды қалыптастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бұйымдарды көркемдеп өңдеу

  Әр түрлі техникаларда декоративті әрлеуі бар киім элементтерін сурет салуға және бұйым жасау кезінде материалдарды әрлеудің түрлі түрлерін қолдануға үйретеді. Материалды көркем безендірудің түрлі түрлеріне таңдауға көмектеседі. Сәндік-қолданбалы өнердің әр түрлі технологияларын,Дайын бұйымдардың декоративті әрлеу түрлерін,түрлі мақсаттағы тігін бұйымдарын көркем безендіру принциптерін жіктейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау
  Несиелер: 5

  Шағын қоныстың жағдайын жүйелеуді ,қала құраушы кәсіпорындардың титулдық тізімін жасауға үйретеді.Халық пен аумақ санының болжамды есебін жасауға дағдыландырадыЖоспарлау тұжырымдамалық нұсқаларын әзірлеугеаралас бөлімдер бойынша бас жоспар, схемалар әзірлеуге машықтандырады.Техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеу және ауызша түрде өз жобасымен таныстыруды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сәулеттік дизайн элементтері мен үрдістері
  Несиелер: 5

  Белсенді шығармашылық, танымдық, зерттеу және практикалық қызметті, жобалық модельдеуді меңгеруді үйретеді. Жобалау дағдыларын пәндік әлемді , оның айналасын көркем жобалау, салыстыру, неология және трансформация әдістерімен құруға дағдыландырады. Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау процестерін тану және элементтерді ,іс-әрекеттердің реттілігі мен сипатын зерттеу және эскиздік жоба сатысындағы жобалық құжаттаманы ресімдеу білігін қалыптастыру .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ландшафттық дизайн
  Несиелер: 5

  Сәулеттік-саябақ өнерінің стилистикалық ерекшеліктерін дамыту эволюциясының процестері туралы білім береді.Ландшафтық жобалау саласындағы әлеуметтік-экономикалық нормалау негіздерімен және сәулет-ландшафтық объектілердің негізгі принциптерімен машықтандырады.Ландшафтық дизайнның негізгі санаттарын, кеңістіктің семиотикасын, ландшафтық сәулет объектілерінің көркемдік-бейнелік және функционалдық мазмұнын жасауға машықтандырады .Сәулет-ландшафтық ортаның әдістемелік негіздерін білуді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арнайы сурет (бейін бойынша)
  Несиелер: 5

  Бітіру біліктілік жұмыстарын орындау үшін теориялық білімді бекіту және материал жинап дағдыландырады.. Нақты жобалық материалдармен жұмыс істеу тәжірибесін меңгеруге машықтандырады . Бітіру жұмысын орындау үшін қажетті материалдар мен құжаттарды жинау біліктілік жұмысын,білім алушының кәсіби ұстанымдарын, оның дүниетанымын,мінез-құлық стилін, кәсіби этиканы меңгеруін қалыптастырады

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инженерлік инфрақұрылым
  Несиелер: 5

  Жоба бөлімдерінің мазмұнын (жұмыс сызбаларының маркалары бойынша) , қалалық ортаның қарастырылатын бөлшектерінің инженерлік ерекшеліктерін анықтау принциптерін және жеке объектінің немесе ансамбльдің "сыртқы" және "ішкі" техникалық коммуникация-лары мен жабдықтарының инженер-лік сценарийін жасау әдістерін жүйе-леуді үйретеді. Жұмыс сызбаларын оқуды, объектінің шығармашылық тұжырымдамасын инженерлік-техникалық қамтамасыз етумен байланыстыруды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Киімді құрастыру және модельдеу

  Жеке фигураға тігін бұйымдары негізінің сызбаларын құруду, оларды моделдеуге дағдыландырады. Лекалды дайындау және олардың градациясын орындауға машықтандырады.Курстың негізгі ұғымдары мен анықтамаларын , киім туралы жалпы мәліметтерді жинақтатады .Адам денесін өлшеу, халықтың өлшемдік типологиясын, киімдерді құрастыру кезінде пайдаланылатын қосымшаларды пайдалануға машықтандырады. Киімдерді үлгілеудің тарихи тәсілдері, киімдерді конструктивтік-көркемдік үлгілеуді қалыптастырады .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сән дизайны нысандарын жобалау

  Эстетикалық және шығармашылық тәрбиеге, талғамның қалыптасуына ықпал етеді, адамның өзіндік көркемдік-шығармашылық қызметі ретінде дизайн туралы түсінік береді. Оқушыларды киімдерді жобалауда графикалық сауаттылық негіздерімен таныстырады. Техникалық ойлауды және кеңістіктік көріністі, шығармашылық қиялды, көркем-конструкторлық қабілеттілікті қалыптастыруға ықпал етеді. Жобалаудағы(суреттерді, эскиздерді, жобалардың сызбаларын орындау, макеттеу, үлгілеу) біліктігі мен дағдыларын жүйелендіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сән дизайны нысандарын жобалау

  Көркемдік құрастыру мен үлгілеудің теориялық негіздері мен принциптерін түсіндіреді.Нысандық-кеңістіктік ортаны ұйымдастыру және қалыптастыру кезінде конструкциялаудың негізгі бағыттарын, құралдары мен материалдарын зерттеуді үйретеді. Жазық және көлемдік-кеңістіктік формаларды құрастыру саласындағы білімді меңгеруге машықтандырады. Дизайн нысандарын үлгілеу және қалыптау тәсілдерін, білімдерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заманауи дизайн(бейін бойынша)
  Несиелер: 5

  Дизайнның даму тенденциялары мен заңдылықтарын, дизайнның қазіргі негіздерін, дизайн саласының өзекті мәселелері мен міндеттерін ,заманауи дизайндағы инновациялық жобалаудың ерекшеліктерін талдауға дағдыландырады. Заманауи дизайнға тән жобалық тәсілді жүзеге асыра отырып, көркемдік нәтижеге қол жеткізу мақсатында әдістемелерді біріктіру негізінде кешенді мәселелерді шешеге машықтандырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Костюм тектоникасы
  Несиелер: 5

  Эксперименталды шығармашылыққа бағытталған шығармашылық ойлау мен қиялды зерделеуді және дамытуды жүйелеу, болашақ дизайнерлердің үшөлшемді құрылымдарды құруды үйретеді. Маталардың тектоникалық қасиеттерін зерттеп,технологиялық жұмыстардың спецификациясының негіздерін талдауға машықтандырады Костюмнің негізгі құралдары мен нысанқұрудың тәсілдерін ,костюм құрылымының негізгі элементтерін пайдалануға дағдыландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Киімді құрастыру және модельдеу 1

  Модельдеудің ерекшеліктерімен Киімді конструкциялау негіздерімен,конструктивтік үлгілеу ережелерімен және фигуралардың негізгі типтерімен таныстырады.Композиция заңдары мен ережелерін және киімдерді үлгілеудің заманауи әдістері мен тәсілдерінің негіздерін ұсынады.Ансамбль құру принциптерін, бейненің түс сипаттамасын , киімдерді үлгілеуге және көркемдік безендіруге қойылатын талаптарды жіктейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дипломалды практика
  Несиелер: 3

  Жазықтықта кеңістіктік формаларды бейнелеу әдістерін, сызбаларды орындау және оқу тәсілдерін,құрылыс объектілерінің перспективалы, аксонометриялық проекцияларын, көлеңкелерді, сандық белгілері бар проекцияларды құру әдістерін көрсетеді. Сәйкес нысанды салу қазіргі заманғы сәулет және техникалық эстетика талаптарына сайкестендіруге дағдыландырады. Сызбаларда құрылыс профилінің инженерлік-геометриялық есептерін шешуге мащықтандырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Композиция ІІ (бейін бойынша)
  Несиелер: 4

  Өнер тарихындағы композицияның рөлін анықтауға , машықтандырады.Композициялық шешімнің негізгі тәсілдерін стиль және формалар жасау негіздерімен байланыстырады. Қазіргі дизайндағы композициялық схемаларды, стильдерді интерпретациялайды. Композиция түрлерін жүйелеу, дизайнның жинақтық және коллекциялық бұйымдарын жобалаумен байланысты көркем тапсырмаларды орындауға дағдыландырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау
  Несиелер: 5

  Шағын қоныстың жағдайын жүйелеуді ,қала құраушы кәсіпорындардың титулдық тізімін жасауға үйретеді.Халық пен аумақ санының болжамды есебін жасауға дағдыландырадыЖоспарлау тұжырымдамалық нұсқаларын әзірлеугеаралас бөлімдер бойынша бас жоспар, схемалар әзірлеуге машықтандырады.Техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеу және ауызша түрде өз жобасымен таныстыруды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Оқиғалар мен тарихи тұлғаларға, тарихи процестерге байланысты ақпаратты талдайды, адамзат дүниетанымының философиялық дамуының теориясын, заңдылықтарын түсіндіреді.

 • Код ON2

  Қазақ, орыс және шет тілдерінде коммуникацияның негізгі дағдыларын меңгерген, мамандығы бойынша жеткілікті лексикалық және теминологиялық деңгейде болуы, кәсіби мәселелерді талдау және шешу мақсатында АКТ-ның тиімді әдістерін қолдану.

 • Код ON3

  Саясаттану - әлеуметтану негіздерін, заңдылықтарды, функцияларын, қоғамның әлеуметтік маңызын түсінеді. Адам психикасының анықтамасын, оның функцияларын, Мәдени мұра мен мәдени құндылықтардың әртүрлілігін қалыптастыру

 • Код ON4

  Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық қызметті, саясаттың мәнін, мүмкіндіктерін , перспективаларын және негізгі түрлерін анықтайды.Әлемдік және дәстүрлі діндер тарихы мен қазіргі жағдайы туралы білім негіздеріне үйретеді және білім алушыларға төзімділікке, сондай-ақ экстремизм, терроризм және діни радикализм идеологиясын қабылдамауға тәрбиелейді.

 • Код ON5

  Әлемдік мәдениет пен діннің даму үрдісінің, жастар саясатының, "Мәңгілік ел" құндылығының теориялық негіздерін түсінеді.Студенттерде экология туралы ғылым ретінде, адам мен қоршаған ортаның өзара байланысы мен өзара тәуелділігі туралы түсініктерді қалыптастыру және тіршілік әрекетінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша сұрақтар шеңберін, сонымен қатар қазіргі заманның негізгі экологиялық мәселелерін және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру шеңберінде оларды шешу жолдарын зерттеу.

 • Код ON6

  Қолмен жобалау графигінде қолданылатын практикалық жұмыстарды графикалық орындау тәсілдерін , дағдыларын біледі. Композицияның негізгі заңдарын , ережелерін ,тәсілдерін және құралдарын біледі. Компьютерлік жүйені пайдалану әдістерін жіктейді. Белгілі бір саладағы қазіргі ақпараттық компьютерлік технологиялардағы бейнелерді өңдейді. Қаріпті қолданудың теориялық білімі мен практикалық дағдыларын сипаттайды.

 • Код ON7

  Өнертану , тарих , дизайн теориясы ,тарихи және қазіргі заманғы стильдер саласындағы негізгі ұғымдар мен тұжырымдамаларды меңгерген. Екі -, үш -, көптондық ахроматикалық және хроматикалық композицияларды ұйымдастыру мүмкіндіктері мен принциптерінің теориясын меңгерген. Түрлі-түсті ортаны жобалауда және дизайнда-жобалауда түстік гаммаларды үйлестіре алады. Өндірістік қызметпен, негізгі технологиялық процестермен, жабдықтармен, қазіргі заманғы материалдармен таныс.

 • Код ON8

  Суретті орындау тәсілдерін, композицияларды перспективалық құру техникаларын біледі. Түрлі күрделіктегі натюрморттар бейнеленген пропорциялардың, массалардың, формалардың, қойылымдардың арақатынасы туралы түсінік бар. Көлемді-кеңістіктік ойлау дағдылары бар. Түсті графиканы берудің графикалық формаларының теориялық және практикалық құрылысының негіздерін біледі. Адам психологиясына түс композициясының әсерінің ғылыми-практикалық маңыздылығын талдау және меңгеру негіздерін жүйелендіреді

 • Код ON9

  Фигуралар жазықтығында кескіндеме ережелерін және инженерлік-геометриялық есептерді шешуді біледі . Сызбаларда құрылыс бейінінің инженерлік-геометриялық есептерінің сызбаларын әзірлейді . Өнеркәсіптік дизайн үшін заманауи жабдықтарды өндіру технологиясын біледі. Түрлі мақсаттағы бұйымдардың жаңа ассортиментін әзірлейді. Компьютерлік технологиялармен ұсынылатын архитектуралық жобалаудың міндеттері мен әдістерінің өзара байланысын сипаттайды. Үш өлшемді модельдер жасай алады.

 • Код ON10

  Өнеркәсіптік дизайн нысандарын қалыптастыруға, өнеркәсіптік дизайндағы қазіргі заманғы жабдықтарды өндіру технологиясына қойылатын технологиялық талаптарды біледі. Жобалау кезеңдерінде бейнелеу жұмыстарының ерекшеліктерін анықтайды. Дизайнның даму заңдылықтары мен үрдістерін, дизайнның заманауи негіздерін, дизайн саласындағы өзекті мәселелер мен міндеттерді қолданады .Бітіру жұмысын орындау үшін қажетті материалдар мен құжаттарды жинауды жүргізеді.

 • Код ON11

  Кеңістіктік формаларды бейнелеу әдістерін, сызбаларды орындау және оқу тәсілдерін біледі. Мінсіз көркемдік дәмі бар. Сәулет ортасының ландшафтық компоненттерін жасау кезінде шығармашылық ұсыныстарды жобалық тұжырымдау негіздерін, дизайн объектілерін жобалау элементтері мен процестерін ,сәулет ортасының типологиясын сипаттайтын арнайы терминологияны біледі. Қала ортасының қарастырылатын бөліктерінің инженерлік ерекшеліктерін, жоспарлаудың тұжырымдамалық нұсқаларын анықтайды ,бас жоспарды құрайды.

 • Код ON12

  "Қарапайымнан күрделіге дейін"принципі бойынша эскиздерді орындайды. Костюм тарихы бойынша білімдерін жұмыста қолданады. Бұйымның пішінін , құрылымын жобалауды біледі .Киімнің әр түрлі түрлерін орындайды. Киім дайындау процесін, технологиялық жобаларды, схемаларды, ағындарды өңдеу,құрастыру және үлгілеудің негіздері мен принциптерін, процестің дәйектілігін біледі: костюмдерді жинау, талдау және безендіру.

6B02102 Интерьер дизайны
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Дизайн
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Дизайн
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Дизайн
Бакалавриат

Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Дизайн
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Дизайн
Бакалавриат

Каспий университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Дизайн
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Дизайн және компьютерлік графика
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02102 Ландшафтық дизайн
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top