Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01403 Бастапқы әскери даярлық в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 4

  Бұл пән адам психикасының жасерекшелік даму динамикасын, психикалық процестер мен тұлғаның психологиялық қасиеттерінің онтогенезін, адамның уақыт өте келе өзгеруін және осы құбылыспен байланысты жеке тұлғаның әлеуметтену ерекшеліктерін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқыту студенттерге ғылыми білім саласы ретінде педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тұтас педагогикалық үрдістің мазмұны мен құрылымын таныстыруға бағытталған. Қазіргі мектептегі оқу үрдісінің негізгі формалары мен құрылымы айқындалады. Мектептің оқу-тәрбие процесінде қолданылатын негізгі әдістердің, нысандар мен құралдардың мазмұны мен қолданылуы анықталады. Қазіргі білім беру және тәрбие технологиялары, мектепті және мектеп құжаттарын басқару мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жас ерекшеліктік физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 3

  Бұл пән болашақ педагог мамандарға балалар мен жасөспірімдердің өсу, даму заңдылықтарын, ағза, ағза жүйелері және олардың жас ерекшеліктері туралы, сонымен қатар оқыту шарттары, оқушыларға тәрбие берудің әсері, оқу бөлмелеріне қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жабдықтарына қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жасындағы балаларға арналған оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың гигиеналық негіздері туралы заманауи мәліметтер береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі ұғымдары мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық тетіктері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Пән кәсіпкерлік қызмет саласындағы білімді, ҚР кәсіпкерлік саласындағы нормативтік құжаттарды, нарықтық экономиканы реттеудің негізгі тетіктерін, кәсіпкерлік фирма қызметінің экономикалық көрсеткіштерін, ҚР бизнесті ұйымдастыру нысандарын, нарық инфрақұрылымының негізгі элементтерін, оның ішінде қаржылық, бизнес-жоспарлауды, инвестициялардың экономикалық тиімділігін бағалау әдістерін, кәсіпкерлікке салық салуды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіршілік қауіпсіздігі және экология негіздері
  Несиелер: 2

  Табиғатты пайдалану, төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс қарқындылығы жағдайында өмір сүру қауіпсіздігінің, экологияның негізгі ұғымдарын, қазіргі заманғы өркениет мәселелерін және адамның шаруашылық және басқа да қызметінің экологиялық салдарларын зерттеу. Қоршаған ортаның әртүрлі факторларынан халықты қорғаудың принциптері мен тәсілдерін, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және құқықтық актілерді ашу. Қоршаған ортаны және биологиялық ресурстарды сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Курс болашақ мұғалімнің мектептің тұтас педагогикалық үдерісін жəне білім беру мекемесіндегі тəжірибелік іс-əрекетін жүзеге асыра отырып басқарудағы кəсіптік құзіреттілігін қалыптастыруды қамтиды. Білім беру менеджментінің теориялық-əдіснамалық негіздерін, педагогикалық менеджменттің қызметін, заңдылықтарын, ұстанымдарын, əдістерін жүйе қалыптастырушы факторларын, даму тарихын, мектептегі тұтас педагогикалық үдерісті басқару негіздерін, мектептің педагогикалық ұжымын тиімді басқарудың талаптарын қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде іс жүргізу және құпия құжаттар
  Несиелер: 6

  ҚР ҚК іс қағаздарын жүргізу. Құжаттарды біріздендіру және стандарттау. Ұйымдық-құқықтық және өкімдік Құжаттама жүйесі. Анықтамалық-ақпараттық және анықтамалық-талдамалық Құжаттама жүйесі. Жеке құрам бойынша Құжаттама жүйесі. Құжат айналымын ұйымдастыру. Қызметтік хат алмасу. Мәліметтерді мемлекеттік құпияға жатқызу тәртібі оларды құпияландыру және құпиясыздандыру. Мемлекеттік құпияға рұқсат беруді ресімдеу рәсімі және құпия ақпаратқа қол жеткізу тәртібі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР ҚК жалпы әскери жарғылары және саптық дайындық
  Несиелер: 5

  ҚР ҚК ішкі қызметінің жарғысы. Әскери қызмет өткеру тәртібі. Әскери қызметшілердің жалпы құқықтары, міндеттері, жауапкершілігі. Ішкі тәртіп, әскер қызметі. Әскери қызметшілерді орналастыру. Әскери қызметшілердің денсаулығын сақтау және нығайту. "ҚР ҚК тәртіптік Жарғысы". "ҚР ҚК Гарнизондық және қарауылдық қызметінің жарғысы". Саптық оқыту негіздері. Саптық даярлық бойынша сабақтарды жоспарлау, дайындау, ұйымдастыру. Ротада сабақ өткізу тәртібі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бастапқы әскери дайындық негіздері
  Несиелер: 6

  Қорғаныс және Ұлттық қауіпсіздік саласындағы заңнама негіздері. Әскери қызмет негіздері және әскери міндеттер. Әскери қызметшіні саптық даярлау негіздері. Тактикалық және атыс дайындығының негіздері. Әскери топография негіздері. Бейбіт және әскери сипаттағы төтенше жағдайларда дәрігерге дейінгі Алғашқы көмек негіздері. Азаматтық қорғаныс негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Анатомия, спорттық морфология негіздерімен және биомеханика
  Несиелер: 6

  Тірек-қимыл жүйесі. Адамның қаңқасы және оның ерекшеліктері. Адам денесінің бұлшықеттері. Спланхнология. Ангиология. Неврология және анализаторлар. Эндокринология. Динамикалық және спорттық морфология. Адам денесінің әртүрлі қозғалыстары мен қалыптарының биомеханикасы. Қозғалтқыш аппаратының биомеханикалық жүйелерінің құрылымы, функциялары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Адам анатомиясы
  Несиелер: 6

  Анатомия ғылым ретінде, анатомиядағы зерттеу әдістері; қаңқаның анатомиялық құрылысы; синдесмология; миология; ас қорыту, тыныс алу, несеп-жыныс жүйесінің анатомиялық құрылымы; жүрек-қантамыр жүйесінің морфо-функционалдық сипаттамасы; жүйке жүйесі; сенсорлық жүйе, талдағыштар; эндокриндік жүйе; тері және оның туындылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл пән тәрбиені тұтас педагогикалық процесте қарастырады, "тәрбие", "тәрбие процесі", "мектептің тәрбие жүйесі", «тәрбие жұмысындағы педагогикалық технологиялар» туралы түсініктерді қалыптастырады. Осы курсты оқу барысында тәрбие жұмысының ерекшеліктері, оқушылар ұжымын қалыптастыру, мектептің ата-аналарымен педагогикалық өзара әрекеттесу технологиясы, тәрбие саласындағы озық педагогикалық тәжірибені зерттеу және жинақтау , сондай-ақ қалыптасқан кәсіби құзыреттері бар орта білім беру жүйесіндегі педагогикалық қызмет үшін қажетті академиялық адалдық қағидаттары мен мәдениеті қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әскери топография
  Несиелер: 5

  Карта жоқ жерде бағдарлау. Топографиялық карталарды оқу. Қызметтік графикалық құжаттарды жасау. Топографиялық карталар туралы жалпы мәліметтер. Картадағы қашықтықты, аудандарды, бұрыштарды өлшеу. Жергілікті жерде бағдарлау. Жедел-жауынгерлік, қызметтік міндеттерді орындау мүддесінде карта бойынша жергілікті жерді зерделеу, бағалау. Жергілікті жердің (объектілердің) координаттарын анықтау және карта бойынша нысана көрсету. Жердегі қашықтықты өлшеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әскери-патриоттық тәрбие негіздері
  Несиелер: 5

  Қазіргі кезеңдегі жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу негіздері. Әскери-патриоттық тәрбие тарихы. Қазіргі кезеңдегі әскери-патриоттық тәрбие. Мектептегі әскери-патриоттық тәрбие жүйесі. Оқушы жастарды әскери қызметке, қорғаныс бойынша өз борышын орындауға жан-жақты даярлау. Әскери-патриоттық тәрбие жүйесіндегі мамандандырылған сыныптар. Мектептегі әскери-патриоттық бағыттағы сыныптан тыс шаралар жүйесі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Бұл пән жалпы және арнайы білім берудің ажырамас бөлігі ретінде инклюзивті білім беру жүйесі туралы тұтас көзқарасты, инклюзивті білім берудің теориялық-әдіснамалық негіздерін мен ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етілуін қарастырады, сондай-ақ даму және мінез-құлықтың әртүрлі ерекшеліктері бар балалармен жұмыста кәсіби әрекеттердің алгоритмін әзірлеу дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тактикалық дайындық
  Несиелер: 5

  Қазіргі әскери ұрыс негіздері. Басқару бөлімшелері Әрекет жауынгер ұрыста. Шабуылдағы бөлімше. Қорғаныс бөлімі. Марштағы, жорық және күзет күзетіндегі бөлімше, барлаудағы бөлімше. Шабуылдағы Взвод. Қорғаныстағы Взвод. Взвод шеруде, жорық күзетінде, барлауда. Взвод орнында және күзет күзетінде орналасқан кезде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Атыс қаруы мен оқ-дәрілерді пайдалану
  Несиелер: 5

  Қаруды жіктеу. Сабақтарда және атыс жүргізу кезінде қаруды, оқ-дәрілерді және имитациялық құралдарды қауіпсіз ұстау қағидалары. Қаруды пайдалану. Қаруды қарау, атуға дайындау. Қаруды бөлшектеу және құрастыру. Жарылғыш заттар. Қаралып отырған қару түрлеріне арналған оқ-дәрілер құрылғысы. Қарудың ақаулары. Қаруды тазарту. Атыс қаруының ұрысын тексеру және оны қалыпты ұрысқа келтіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Атыс дайындығы
  Несиелер: 5

  Нысанаға тигізу және зақымдау. Өрттің дәлдігі мен жарамдылығы. Жауынгерлік сипаттамалары және атыс қаруының құрылымы. Атыс және спорттық қарудың мақсаты, жалпы құрылғылары мен жауынгерлік сипаттамалары, атыс қаруын, жауынгерлік машиналардың қару-жарақ кешендерін, гранатаатқыштарды, жарықшақты қол және танкіге қарсы гранаталарды тұрақты жауынгерлік әзірлікте ұстау жөніндегі түсінік және негізгі ережелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Оқу-әскери жаттығуларды өткізу әдістемесі
  Несиелер: 3

  Оқу-дала жиындарын ұйымдастыру және өткізу бойынша нормативтік-құқықтық база. Әскери-далалық жиындарға қатысатын оқушыларға Нұсқаулық. Оқу-дала жиындарын өткізу әдістемесі. Жиындардың жеке құрамы үшін мақсаттар мен міндеттер қою. Оқу-дала жиындарын өткізу кезеңіндегі спорттық-бұқаралық қызметтің жоспары. Оқу-дала жиындарында әскери-патриоттық тәрбие беру іс-шараларын өткізу. Оқу-дала жиындарын өткізу кезіндегі құжаттама.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Адамның дамуы
  Несиелер: 5

  Постнатальды онтогенездің негізгі кезеңдерінің жалпы кезеңділігі және сипаттамасы. Адамның әлеуметтік бейімделуі. Жыныстық жетілу және оның адамдағы ерекшелігі. Адамның өсуі мен дамуына әсер ететін негізгі факторлар: генетикалық, гормоналды, экологиялық, социологиялық. Өсу мен дамудың ауытқулары. Қартаю кезеңінің жалпы сипаттамасы. Ұзақ өмір сүру табиғи физиологиялық қартаю моделі ретінде. Қартаю және өмір сүру ұзақтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Саптық дайындық бойынша сабақтарды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 3

  Саптық оқыту негіздері. Командирдің педагогикалық шеберлігі. Саптық оқыту әдістері. Саптық даярлық бойынша сабақтарды жоспарлау, дайындау, ұйымдастыру. Нұсқаулықтар. Ротада сабақ өткізу тәртібі. Жеке саптық дайындық. Саптық тәсілдер және қарусыз және қарумен қозғалыс. Ұрыс алаңында қозғалу. Бөлімшелерді жаяу тәртіпте және машиналарда саптық үйлестіру. Саптық байқаулар. Жарыстар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Адам физиологиясы
  Несиелер: 5

  Дене жүйелерінің функционалды күйінің физиологиялық сипаттамасы, оның ішінде спорттық іс-шаралар. Әр түрлі қызмет түрлеріндегі физикалық жүктеме кезіндегі жүйенің барлық органдарының жұмысы. Тұтас ағзаның, оның жеке жүйелерінің, мүшелерінің, тіндерінің, жасушаларының, қоршаған ортаның өзгеретін жағдайларында оларды реттеу механизмдерінің функциялары мен процестері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдай
  Несиелер: 6

  ҚР Азаматтық қорғаныс жүйесі Азаматтық қорғанысты Нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету. Зақымдану ошақтарында авариялық-құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды ұйымдастыру. Қазіргі заманғы зақымданулар және олардың зақымдайтын факторлары. Жеке және ұжымдық қорғаныс құралдары. Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстары. Төтенше жағдайлар салдарын жоюды ұйымдастыру. Білім беру ұйымдарында азаматтық қорғаныс саласындағы іс-шараларды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әскери қызметкерлердың дене тәрбиесінің негіздері
  Несиелер: 5

  Әскери қызметшілердің қолданбалы дене дайындығы. Спорттық-сауықтыру дайындығы. Арнайы дене шынықтыру. Әскери қызметшілердің әскери-арнайы даярлығын арттыруға дене даярлығының әсері. Дене шынықтырудың құралдары, әдістері мен формалары. әйел жынысты әскери қызметшілерді даярлау. Әскери оқу орнындағы дене даярлығының ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әскери - техникалық және инженерлік топография
  Несиелер: 5

  Әскери құрамалар жүйесіндегі әскери-инженерлік дайындық. Инженерлік кедергілерді жеңу. Инженерлік кедергілер инженерлік миналарды барлау және минадан тазарту әскери құрылым жүйесіндегі басқару және байланыс. Радиобайланысты ұйымдастыру. Сымды құралдармен байланысты ұйымдастыру. Командалық-штабтық машиналар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 5

  Мақсаты: қазақ/орыс тілін қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту, оқу, жазу, айтылу, тыңдалымда коммуникативті дағдыларды дамыту, глоссарийді кәсіби қызметте еркін пайдалану, тілді арнайы мақсатта меңгерту. Мазмұны: Кәсіби тіл тәртіптік құбылыс ретінде. Қазақ (орыс) тіліндегі кәсіби терминология. Арнайы кәсіби бағдарланған материал және оны берілген кәсіби жағдайларда қолдану. Қазақ (орыс) тіліндегі мамандық бойынша оқу пәнінің мазмұнының сипаттамасы. Кәсіби құзыреттілік: қазақ (орыс) тіліндегі мәтіндерде бағдарлау, кәсіби мазмұндағы монолог және т.б.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бастапқы әскери дайындықты оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Әскери пәндер бойынша сабақтарды жүргізудің нысандары мен әдістері, жалпы орта білім беретін мекемелерде БӘД жоспарлау. Орта оқу орындарында бастапқы әскери даярлықты ұйымдастыру және өткізу. Тактикалық, техникалық, атыс, әскери-инженерлік даярлық, ҚР ҚК жарғылары, әскери топография, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар өткізу әдістемесі және әдістемелік қамтамасыз етуді дайындау. Үйірмелер мен секцияларды өткізу әдістемесі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықтың терроризмге қарсы дайындық негіздері
  Несиелер: 6

  Терроризм-ұлттық қауіпсіздікке төнген қатер. Террористік актілердің түрлері, олардың мақсаттары, іске асыру себептері мен тәсілдері. Терроризмге қарсы күресті ұйымдастыру жөніндегі заңнамалық және нормативтік-құқықтық база. Терроризмге қарсы қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жоспарлау және өткізу. Халықты терроризмнің алдын алу негіздеріне оқыту. Террористік актілер жағдайындағы мінез-құлық бойынша Халыққа ұсынымдар. Террористік қауіп-қатер жағдайындағы жеке қауіпсіздік шаралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әскери әдептілік негіздері
  Несиелер: 5

  Әскери адамгершілік тәрбиесінің теориялық негіздері. Білім алушылардың адамгершілік дамуы мен тәрбиесінің негізгі бағыттары мен құндылық негіздері. Оқу процесіндегі адамгершілік тәрбие. Сабақтан тыс іс-әрекетте адамгершілікке тәрбиелеу. Әскери құрмет; әскери борышын орындау; басқалардың қадір-қасиетін құрметтеу, өзінің қадір-қасиетін қорғау. Дәстүрлердің әскери қызметшінің адамгершілік бейнесіне әсері. Әскери істегі моральдық элементтің рөлі мен маңызы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріңдегі тәрбие және идеологиялық жұмыс
  Несиелер: 5

  ҚР ҚК тәрбие және идеологиялық жұмысының мақсаты. Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі тәрбие және идеологиялық жұмыстың принциптері. ҚР ҚК идеологиялық жұмысының теориялық негізі: Мемлекеттік, жалпыадамзаттық, әскери-кәсіби құндылықтар және әскери қызметшінің Қазақстан азаматы ретіндегі құндылықтары. ҚР ҚК идеологиялық жұмысының басымдықтары. Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі идеологиялық жұмыстың құралдары мен нысандары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әскери спорттық ойындар
  Несиелер: 6

  Әскери-спорттық спорт түрлеріне жалпы сипаттама. Әскери-спорттық спорт түрлері бойынша жарыстар ережесі. Әскери-спорттық ойындар. Балалармен, жасөспірімдермен, жасөспірімдермен, ересек спортшылармен әскери-спорттық ойындарды өткізу әдістемесінің негіздері. Әскери-спорттық ойындардағы қимыл әрекеттерін оқыту әдістемесі. Әскери-спорттық спорт түрлерін оқытудың жалпы негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Терроризм және қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Тұлға, қоғам және мемлекет қауіпсіздігінің негіздері. Қазіргі әлемдегі ұлттық қауіпсіздік. ҚР Терроризмге қарсы күресті ұйымдастыру. Терроризмге қарсы күресті ұйымдастырудың заңнамалық және нормативтік-құқықтық базасы Терроризм-жеке адамға, қоғамға, мемлекетке төнген қауіп. Терроризм туралы түсінік. Терроризмнің мәні, оның түрлері, түрлері мен мақсаттары. Террористік акт жасау қаупі туындаған кездегі мінез-құлық қағидалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әскери техниканың түрлері және оларды қолдану
  Несиелер: 6

  Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері түрлерінің қарулануынан тұратын жауынгерлік техника. Құрлық әскерлері - төрт өңірлік қолбасшылықтың әскерлері. Аэроұтқыр әскерлері. Зымыран әскерлері мен артиллерия. ҚР ҚК Әуе қорғанысы күштеріне: әскери-әуе күштері (майдандық және армиялық авиация); әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлері (зениттік зымыран әскерлері, радиотехникалық әскерлер) кіреді. ҚР ҚК Әскери-теңіз күштері. Радиотехникалық әскерлерді қаруландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әскери робототехника және ақпараттық технологиялар негіздері (IT)
  Несиелер: 4

  Робототехника негіздері. Бөлшектерді қосудың негізгі түрлері. Механика, динамика, кинематика, Электротехника, пневматика негіздері. Күрделі құрылғыларды жобалау. Инновациялық технологияларды дамыту, өндірістерді компьютерлендіру. Жауынгерлік (әскери) роботтар және олардың түрлері. Қашықтан басқарылатын пилотсыз ұшақтар (тікұшақтар) — барлаушылар, суасты аппараттары және су үсті кемелері, Мина роботтары, саперлер, патрульдер, барлаушылар, жаяу әскерлер, әскери оқ-дәрілерді алып жүретін Роботтар. Жасанды интеллект.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ОБМ-де ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Ақпараттық процестер, қоғамды ақпараттандыру және білім беру.Білім берудегі ақпараттық процестерді іске асырудың техникалық және технологиялық аспектілері.Ақпараттық білім беру ортасы.Электрондық білім беру ресурстары.Білім берудегі мультимедиа технологиясы. Білім беруде коммуникациялық технологиялар мен олардың сервистерін пайдалану. Білім беруде деректер қоры мен ақпараттық жүйелерді пайдалану. Ақпараттық жүйелерді пайдаланудың құқықтық аспектілері. Ақпараттық технологияларды қолданудың құқықтық аспектілері, ақпаратты қорғау және қауіпсіздік мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Спорт түрлерінің физиологиясы
  Несиелер: 6

  Спорт түрлерінің физиологиялық негіздері. Посттар мен бұлшықет қызметінің түрлерін жіктеу. Статикалық жүктеме және жаттығулар. Спорттық іс-әрекеттегі дене жағдайының физиологиялық сипаттамасы және жаттығудың дамуы. Қозғалыстың циклдік құрылымымен физикалық жаттығулардың физиологиялық сипаттамасы. Стереотиптік циклдік емес қозғалыс құрылымымен спорттың физиологиялық сипаттамасы. Стандартты емес физикалық жаттығулардың физиологиялық сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының әскери өнер және қарулы күштерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Өткен соғыстардың тәжірибесі, әскери өнердің даму процесі және осы процестің заңдылықтары. Әскери тарихтың маңызды кезеңдері; қарулы күрес құралдарын дамыту; Құрлық әскерлері бөлімдері бөлімшелерінің тактикасы; Республика Қарулы Күштерінің дәстүрлері. АӘД бойынша сабақтар өткізу барысында білімді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дене тәрбиесінің физиологиялық негіздері
  Несиелер: 6

  Дене жаттығуларын жіктеудің физиологиялық негіздері және олардың сипаттамасы. Бұлшықет белсенділігі кезіндегі ағзаның функционалды күйінің физиологиялық сипаттамасы. Сабақтың физиологиялық сипаттамасы. Дене шынықтыру бойынша мектеп бағдарламасының негізін құрайтын дене жаттығуларының негізгі түрлерінің физиологиялық сипаттамасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Пән кәсіби тілді адам қызметінің белгілі бір саласына қызмет ететін тәртіптік құбылыс ретінде зерттейді (мамандықтың ерекшелігін ескере отырып). Шет тіліндегі кәсіби терминология. Арнайы кәсіби бағдарланған материал және оны берілген кәсіби жағдайларда пайдалану. Мамандық бойынша пәндік сала мазмұнының шет тіліндегі сипаттамасы. Кәсіби құзіреттілік: шет тіліндегі мәтіндерде бағдарлау, кәсіби мазмұнды монологиялық айту, ресми, кәсіби сипаттағы хат жазу кезінде ойларды, пайымдауларды, ақпаратты ұсыну.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экстремизм және терроризм, ұлттық қауіпсіздік негізінде
  Несиелер: 5

  Терроризм мен экстремизмнің теориялық негіздері. Қазіргі әлемдегі Экстремизм мен терроризм. Экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл. Терроризмге қарсы күрестің құқықтық негіздері. Экстремизмге қарсы күресті заңнамалық және нормативтік – құқықтық қамтамасыз ету. Терроризмге қарсы іс-қимылдың халықаралық тәжірибесі. Ұлттық қауіпсіздік негіздері Қазақстанның антитеррористік саясатының негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жергілікті аймақта әскери-барлау және іздестіру жұмыстары
  Несиелер: 5

  Барлау тобының барлау міндеттерін орындаудың негізгі әдістері. Жергілікті жерде іздеуді жүзеге асыру. Іздеу жұмыстарын жүргізу әдістемесі. Тактикалық барлау. Инженерлік барлау. Металл детектормен жұмыс. Түрлі аспаптар. Елді мекендерді зерттеу мақсатында іздеу экспедицияларын, жорықтарды ұйымдастыру және өткізу. Туризм саласындағы іздестіру-құтқару қызметін ұйымдастыру, жүргізу әдістері. Іздеу жасағындағы құжаттама.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құрлық әскерлерінің қару-жарағы мен техникасы
  Несиелер: 5

  Әскери техника (кіріспе). Әскери техниканың даму тарихы. Әскери техниканың жіктелуі және мақсаты. Құрлықтағы әскери техника. Автомобиль және броньды танк техникасының даму тарихы. Автобронетанктік техниканың жіктелуі және мақсаты. Құрлықтағы көлік құралдары қозғалтқыштарының түрлері. Құрлықтағы көлік құралының орналасуы. Автомобильдер, бронетранспортерлер, жаяу әскердің жауынгерлік машиналары( десант), танктер: құрылысы, мақсаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әскери бөлімдерінде емдік профилактикалық шаралар
  Несиелер: 5

  Әскери қызметшілердің денсаулығын сақтау және нығайту. Медициналық тексеру. Емдік-профилактикалық тамақтану. Емдеу-алдын алу шаралары. Негізгі емдеу-алдын алу құралдары: диспансерлеу, әскери қызметшілерді амбулаториялық стационарлық және санаторийлік-курорттық емдеу. Әскери қызметшілерді диспансерлеуді ұйымдастыру. Әскери қызметшілердің денсаулығын күнделікті медициналық бақылау мен тексеруді ұйымдастыру. Жас толықтыруды тереңдетілген медициналық тексерудің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Күрес түрлері және қол жекпе-жек
  Несиелер: 5

  Күрес түрлері және қоян-қолтық күрес. ЖББМ оқушыларымен Күрес және қоян-қолтық ұрыс түрлері техникасының негіздерін оқыту әдістемесі. Жекпе-жектің негізгі техникалық әрекеттері. Жекпе-жек тактикасын білу. Дербес педагогикалық шеберлік үшін қажетті теориялық, әдістемелік, кәсіби-педагогикалық білімді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми- педагогикалық зерттеу
  Несиелер: 5

  Ғылым адамның танымдық іс-әрекетінің нәтижесі ретінде. Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдіснамасының мәні. Педагогикалық зерттеу әдістері. Педагог-зерттеушінің зерттеу қызметінің ерекшеліктері. Зерттелетін мәселенің жай-күйін талдау. Бақылау педагогикалық зерттеу әдісі ретінде. Педагогикалық тәжірибе, оны зерттеу және жалпылау әдістері. Эксперимент жүргізу әдістемесі. Педагогикалық экспериментте модельдеу. Әдебиетпен жұмыс істеу әдістемесі. Ғылыми-зерттеу жұмыстары мен зерттеу деректерін ұсыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Емдік дене шынықтыру
  Несиелер: 5

  Емдік дене шынықтыруға кіріспе. Оңалту. ЕДШ негіздері. Адам ағзасының әртүрлі жүйелерінің аурулары кезіндегі емдік дене шынықтыру. ЕДШ жарақат кезінде тірек-қимыл аппараты. Тірек-қимыл аппаратының жарақаттары мен ауруларынан кейін спортшыларды оңалтудың ерекшеліктері. Қалыптың бұзылуы, сколиоз және жалпақ аяқтар үшін жаттығу терапиясы. Педиатриядағы ЕДШ. Емдік массаж. Спорттық массаж. Самомассаж. Жалпы массаж техникасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Атыс қарулардан ату негіздері
  Несиелер: 5

  Атыс қаруынан ату негіздері нысанаға дейінгі қашықтықты анықтау. Оқтау және ату (көздеуді орнату, көздеген нүктесін анықтау, шүріппені түсіру, атыс кезінде қаруды ұстау, атуды тоқтату). Атудан кейін қаруды оқтау және қарау тәртібі. Нысаналарды қарау тәртібі. Гранатомет жасау тәсілдері. Оқ атудан сабақтарды, жаттығулар мен жарыстарды ұйымдастыру және өткізу әдістемесін оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әскери педагогикалық мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Әскери педагогиканың жалпы мәселелері. Жауынгерлерді оқыту мен тәрбиелеудің әдістері мен формалары. Оқытушы мен офицердің педагогикалық мәдениеті. Педагогикалық бағыт. Психологиялық-педагогикалық эрудиция. Саяси жетілу. Адамгершілік мінсіздік. Жоғары педагогикалық шеберлік. Оқытушы мен офицердің өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі тәрбиелеу. АӘД оқытушы –ұйымдастырушысының білім алушылардың өзін-өзі тәрбиелеуі мен өзін-өзі тәрбиелеуін басқару бойынша жұмыс бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жеңіл атлетика
  Несиелер: 5

  Жеңіл атлетикадағы жалпы және арнайы дене шынықтыру. Жеңіл атлетикадағы техникалық-тактикалық дайындық. Жеңіл атлетикадағы жаттығу әдістері. Жеңіл атлетикада жаттықтырушыны кәсіби даярлау негіздері. Жеңіл атлетикалық жаттығулардың жіктелуі және сипаттамасы. Жеңіл атлетиканың даму тарихы. Жеңіл атлетика түрлері техникасының негіздері. Жеңіл атлетикадан жарыстар ұйымдастыру және өткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әскери-медициналық дайындық
  Несиелер: 5

  Бейбіт уақытта емдеу және алдын алу іс-шараларын жүргізу тәртібі. ҚР Қарулы Күштерінің медициналық қызметін ұйымдастыру. Әскери қызметшілердің жеке және қоғамдық гигиенасы. Жұқпалы аурулардың алдын алу. Әскери қызметшілерді жеке медициналық қамтамасыз ету құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Медициналық білім негіздері
  Несиелер: 5

  Денсаулық және оны анықтайтын факторлар. Шұғыл жағдайлар туралы түсінік, оларды тудыратын себептер мен факторлар. Шұғыл жағдайларда алғашқы көмек көрсету әдістері мен диагностикасы. Жүрек-өкпе реанимациясының кешені. Науқастарға күтім жасау. Дәрілік заттарды қолдану. Жарақаттар мен зақымданулар кезіндегі алғашқы медициналық көмек. Микробиология негіздерімен жұқпалы аурулар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы оқ дәрі қару жарақтар
  Несиелер: 5

  Әлемнің әртүрлі елдерінің қазіргі заманғы қару-жарақтарының жіктелуі, мақсаты, жауынгерлік қасиеттері, техникалық сипаттамалары. Қазіргі заманғы атыс қаруының түрлері мен жүйелері. Әлемнің әртүрлі елдерінің қарулы күштеріндегі үлгілер. Спорттық атыс қаруы. Қазіргі заманғы атыс қаруының отандық үлгілері. ҚР армиясындағы қару-жарақ үлгілері. Оқ-дәрілер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әскери қызметтегі азаматтардың жалпы және арнайы дайындықтарының негіздері
  Несиелер: 5

  Әскери қызметтің қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздері. Қоғамдық-мемлекеттік дайындық. Әскери-инженерлік дайындық. Тактикалық дайындық. Әскери-медициналық дайындық. Радиациялық, химиялық және биологиялық қорғау. Дене дайындығы. Әскери қызметшілердің қолданбалы дене дайындығы: жүгіру жаттығулары. Саптық дайындық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ату элементтері
  Несиелер: 4

  Теориялық негіздері және ату ережелері. Атуды орындау техникасының негізгі элементтері (дайындау, көздеудеу, түсіру ілгегін басу, тыныс алу, қаруды ұстау). Атыс қаруынан ату негіздері. Траектория және оның элементтері. Оқ атудың дәлдігі мен дәлдігі, оларды арттыру тәсілдері. Оқтың ауада ұшу заңдылықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ату элементтерінен құралған қозғалмалы ойындар
  Несиелер: 4

  Ашық ойындардың педагогикалық маңызы және олардың сипаттамасы. Автоматты және басқа да атыс және спорттық қару түрлерінен атыс элементтері бар ашық ойындар. Атыс элементтері бар ашық ойындарды ұйымдастыру және өткізу әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мехатроника және робототехника
  Несиелер: 4

  Мехатроника және робототехника туралы негізгі ұғымдар. Мехатроника ұғымы ғылым мен техниканың жаңа саласы ретінде. Автоматты реттеу және басқару жүйелері. Технологиялық процестерді автоматтандырудағы мехатрондық және робототехникалық жүйелердің орны. ҚР ҚК мехатронды және Роботты жүйелердің ақпараттық құрылғылары мен жүйелері. Робот пен манипулятор туралы түсінік. Роботтарды басқару жүйелерінің түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON8

  Түрлі кәсіби қауымдастықтармен әлеуметтік-коммуникативтік қарым-қатынас дағдыларын қолдана отырып, оқу-тәрбие процесі шеңберінде іс-шаралар ұйымдастыру.

 • Код ON11

  Халықтың әртүрлі топтарымен емдеу-алдын алу іс-шараларын өткізу үшін емдеу және сауықтыру дене шынықтыру-спорттық сабақтар саласында медициналық білім мен дағдыларды қолдану.

 • Код ON1

  Спорттық және бұлшық ет қозғалысы іс-әрекеттерін жүзеге асыруға арналған жаттығуларды орындаған кездегі адам ағзасында орын алатын анатомиялық өзгерістер мен физиологиялық процестерді талдау және осы білімді әртүрлі спорт түрлерінде дене жаттығуларын орындау үшін қолдана білу.

 • Код ON10

  ҚР ҚК қару-жарағы мен техникасының әскери топографиясы мен тактикалық-техникалық сипаттамалары туралы білімдерін қолдану және білім алушылармен түрлі іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу кезінде осы ақпараттың іс жүргізу негіздерімен және құпия құжаттармен жұмыс істеу тәртібімен өзара байланысын түсіну.

 • Код ON4

  Құқықтық және экономикалық ақпаратты, сондай-ақ кәсіптік, оның ішінде кәсіпкерлік қызметте қолдану үшін қауіпсіздік нормаларын жүйелендіру, қорыту. Кәсіби қызметте қолдану үшін академиялық адалдық қағидаттары мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну.

 • Код ON2

  Заманауи психологиялық-педагогикалық ғылымның негізгі ережелері мен категориялары, жас ерекшелігі физиологиясы мен мектеп гигиенасы туралы білімдерін көрсету, практикалық педагогикалық іс-әрекетте білім алушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес тәрбие қызметінің және инклюзивті білім берудің әдістемесі мен технологиясын қолдану, сондай-ақ мектептің тұтас педагогикалық процесін басқару дағдыларын қолдану.

 • Код ON14

  Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың әдістерін білу және оларды оқытылатын салада қолдану; отандық және шетелдік ғалымдардың ең жаңа ғылыми деректерін пайдалана отырып, білім алушылардың, оның ішінде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім алушылардың бірлескен және жеке зерттеу қызметін ұйымдастыру.

 • Код ON5

  Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар бойынша жұмыстарды ұйымдастырады және жүргізеді. ҚР ҚК барлық типтерін, міндеттері мен міндеттерін анықтау, Бастапқы әскери дайындық саласында қолданылатын оқу процесін ұйымдастырудың негізгі санаттарын, принциптерін, әдістері мен нысандарын талқылау және білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне тарту.

 • Код ON7

  Білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану, жалпыәскери жарғылардың ережелерінде көрсетілген мінез-құлықтың адамгершілік нормалары негізінде білім алушылармен өзара қарым-қатынас кезінде аргументтер тұжырымдау және проблемаларды шешу және мынадай бағыттарда педагогикалық жұмысты жүргізу: құқықтық, тәрбиелік, кәсіби, әскери өнердің тарихи және қазіргі заманғы деректерін талдай отырып.

 • Код ON12

  Бастапқы әскери дайындық саласындағы кәсіби қызметте ақпараттық технологияларды пайдалану; ҚР ҚК Әскери робототехниканың заманауи жетістіктерін қолдану туралы ақпаратты түсіндіру.

 • Код ON13

  Кәсіптік қызмет процесінде денсаулықты сақтау және нығайту және өз организмінің және білім алушылар мен тәрбиеленушілердің ағзаларының дене даярлығының қажетті деңгейін ұстап тұру үшін дене шынықтыру және спорттың әртүрлі түрлерінің құралдарын пайдалану.

 • Код ON3

  Мемлекеттік (орыс) және шет тілдерін кәсіби қызметте, ғылыми және практикалық жұмыста, шетелдік әріптестермен қарым-қатынаста, өздігінен білім алу және басқа да мақсаттарға пайдалана алады.

 • Код ON6

  Оқу процесін жоспарлаудың әртүрлі түрлерін жүзеге асыру және олардың негізінде қойылған мақсаттарға сәйкес әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу. Әскери-патриоттық тәрбие, саптық даярлық бойынша оқу сабақтары мен іс – шараларды, әскери-техникалық үйірмелер мен секциялардың жұмысын ұйымдастырады және өткізеді.

 • Код ON9

  Атыс даярлығы және атыс қаруын, оқ-дәрілер мен Имитациялық құралдарды пайдалану саласындағы ақпаратты оқу-тәрбие процесінде таратуға, бұл ретте әрі қарай өзінің оқуы барысында оқытылатын салада өз бетінше үйрену дағдыларын пайдалануға; оқитындарға атыс негіздері мен ережелері және қаруды қауіпсіз ұстау бойынша оқытуды ұйымдастыруға және жүргізуге қабілетті.

Top