Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04202 Құқықтану в Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты жоғары білікті мамандарды дайындау, кең пәнаралық ой-өрісі бар, бәсекеге қабілетті білім деңгейі бар, мемлекет пен бизнес-қоғамдастықпен талап етілген, қажетті жеке құзыреттілігі бар заңнамаға сыни талдау жасай алады.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Басқару психологиясы П
  Несиелер: 2

  Оқу пәні әлеуметтік жүйе мен кәсіптік қызмет саласы ретінде басқарудың психологиялық мазмұны туралы білімдерін меңгеруге бағытталған. Басқару тиімділігін талдау және болжау, басқару қатынастарын және шешімдерді оңтайландыру, сондай-ақ менеджмент теориясы, басқару психологиясы, байланыс пен жанжалды басқару, басқару шешімдерін қабылдау үшін қажетті әлеуметтік-психологиялық білімдерді қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеуді ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты-өзінің практикалық және ғылыми-педагогикалық қызметінде салалық және арнайы пәндердің теориялық жалпы юридикалық білімін, сонымен қатар нақты қылмыстық істерді ашу және тергеу кезіндегі практикалық іскерліктер мен дағдыларды кешенді қолдана алатын жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық қылмыс Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне қауіп ретінде
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік тұжырымдамасы, табиғаты мен мазмұны. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық негізі. Бизнестегі және банктік қызметтегі қылмыстарды жіктеу мәселелері. Банкроттыққа қатысты қылмыстарды жіктеу мәселелері. Ақшалай айналым саласындағы қылмыстар, бағалы қағаздарды жіктеу және басқа да төлем құжаттары. Кедендік реттеу саласындағы қылмыстарды жіктеу мәселелері. Валюталық реттеу саласындағы қылмыстарды жіктеу. Салық және басқа да міндетті төлемдер саласындағы қылмыстарды жіктеу. Тұтынушылық мүдделердің бұзылуына байланысты қылмы����тарды жіктеу мәселелері. Көлеңкелі экономикалық сыбайлас жемқорлық және жалған кәсіпорындардың гүлденуі факторы ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент (П)
  Несиелер: 2

  «Менеджмент» пәні ғылыми-зерттеу үдерісінің ұйымдастырушылық элементтерінен, байланыс және шешім қабылдаудан, жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау, командалық жұмыс және көшбасшылық сияқты басқару функцияларын қамтиды, сондай-ақ өндірістік, маркетинг, қаржы, персоналды басқару

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Еуразиялық құқық
  Несиелер: 4

  Пән интеграциялық үрдістердің негіздерін реттейтін құқықтық нормаларды оқып-үйренуге, еуразиялық кеңістіктегі құқықтық процестердің эволюциясын зерттеу мен бағалауға, олардың қазіргі кезеңдегі оқиғалар мен заңды фактілермен арақатынасына бағытталған. Мемлекеттік институттардың, бизнес институттарының және жеке сектордың қызметінде Еуразиялық кеңістіктегі интеграциялық процестердің құқықтық негіздері туралы білімді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заң ғылымының қазіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  Оқу пәні магистранттарда мемлекет пен құқықты зерттеу әдістемесінің тарихи дамуы мен қазіргі мәселелері туралы түсініктерді қалыптастыру, заң ғылымының зерттелетін әдіснамалық негіздері негізінде жеке заңды дүниетанымын қалыптастыру мақсатында оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЕАЭО жағдайындағы Қазақстанның сауда-экономикалық қатынастарының мәселелері
  Несиелер: 4

  Пән магистранттарды ЕАЭО жағдайындағы Қазақстанның сауда-экономикалық қарым-қатынастарының мәселелерімен таныстыруға, магистранттарды Халықаралық экономикалық қатынастардағы үрдістерді талдауға, ЕАЭО жағдайында ҚР сыртқы саудасының даму перспективаларын бағалауға, капитал қозғалысы мен жұмыс күшінің қозғалуына және соның салдарынан, кеден ісі саласындағы мамандарға қойылатын қазіргі талаптарға сәйкес келетін экономикалық білім деңгейін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби) П
  Несиелер: 2

  «Шет тілі (кәсіби)» пәні тілдік емес мамандықтардың магистранттарына арналған. Курсты оқып-үйрену тек білімді байытуға және мамандық бойынша ғылыми көзқарастың кеңеюіне, қарым-қатынас процестерін тереңірек меңгеруге ғана емес, сонымен қатар магистранттарға болашақ кәсіби қызметте қажетті практикалық дағдыларды алу��а мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Коммерциялық және өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықты саралау мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың даму заңдылықтары мен қызмет түрлері туралы білім алушылардың білімін тереңдету және кеңейту, коммерциялық және басқа да ұйымдарда қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түрлері туралы түсініктерді қалыптастыру және олардың қазіргі жағдайда дұрыс және негізделген біліктілігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқықтық талдау әдіснамасы
  Несиелер: 4

  Пәнді оқытудың мақсаты құқық нормаларын, оларды қалыптастыру әдіснамасын білетін және оларды тәжірибеде қолдана алатын жоғары білікті мамандарды даярлаудан тұрады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономиканың түрлі салаларындағы инвестицияларды құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты магистранттардың құқықтық реттеу саласындағы білім жиынтығын меңгеруден тұрады. Экономиканың әр түрлі салаларында инвестиция тарту, құқық нормаларын және қолдану практикасын меңгеру, ғылыммен әзірленген ұғымдық аппаратпен, инвестициялық құқық қатынастары саласында құқық нормаларын түсіндіру және қолдану ережелерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дәрменсіздік (банкроттық) туралы істерді қарау ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Аталған курстың негізгі міндеті банкроттық туралы істер бойынша сот ісін жүргізудің проблемалық мәселелерін, олардың Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу құқығындағы жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың банкроттығы, заңды тұлғаларды жеделдетілген оңалту және оңалту іс жүргізудің ерекше түріне арақатынасын зерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Тұрақты өзгеріп отыратын әлеуметтік шындық жағдайында басқару қызметінің психологиялық механизмдері білімін көрсетеді

 • Код ON2

  Кәсіби салада және өзге тілді ортада басқарушылық және коммуникативтік дағдыларды жүзеге асырады

 • Код ON3

  ЕАЭО заңнамасының теориясы мен тәжірибесінің өзекті мәселелерін сыни талдайды, халықаралық және Еуропалық құқық саласындағы құқық қолдану қызметінің тәжірибелік мәселелерін ғылыми негізделген шешуді ұсынады.

 • Код ON4

  Сыни ойлау негізінде дамушы білімді және кәсіби бәсекеге қабілеттілікті көрсетеді, құқықтық талдаудың қазіргі заманғы әдістері жүйесін түсіну және оларды кәсіби қызметте, оның ішінде жаңа ортада проблемаларды шешу үшін табысты қолданады

 • Код ON5

  Материалдық және іс жүргізу құқығы нормаларын құқық қолдану теориясының және практикасының өзекті мәселелерін зерттеу кезінде талдау қабілетін қолданады; басқарушылық шешімдерді талдайды және іске асырады кәсіби қызметтегі инновациялар

 • Код ON6

  Әр түрлі типтік және типтік емес жағдайларда мәселелерді шешу кезінде, қаттылық пен заңды негізділік көрсете отырып, құқық қолдану дағдысы мен білімін кәсіби деңгейде қолданады.

 • Код ON7

  Жеке экономикалық санаттағы құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл дағдыларын кәсіби қызметте қолданады, жаңа немесе бейтаныс жағдайлар контекстінде және пәнаралық салалар шеңберінде мәселелерді шешеді

 • Код ON8

  Құқықтық ақпаратты іздеудің, интерпретациялаудың және талдаудың негізгі техникалары мен дағдыларын меңгерген, юриспруденциядағы жаңа бірегей идеялар мен шешімдерді қалыптастыру үшін эксперименталды деректерді зерттеу, өңдеу және интерпретациялаудың қазіргі заманғы әдістерін қолданады.

 • Код ON9

  Бизнесті құқықтық қамтамасыз ету және мүліктік құқықты қорғау саласындағы зерттеу және басқару қызметінде білімді өз бетінше біріктіре, жүйелендіре, өзектілендіре және кәсіби деңгейде қолдана алады

7M04202 Құқықтану (ғылыми педагогикалық)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану (бейіндік бағыт )
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top