Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08101 Топырақтану және агрохимия в Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты ҚР халық шаруашылығының аграрлық секторы үшін топырақтың құнарлылығын қалпына келтіру және қалпына келтіру, жер ресурстарын ұтымды пайдалану және тыңайтқыштарды қолданудың ұтымды жүйесін әзірлеу, дақылдардың биологиялық ерекшеліктерін, республиканың жекелеген климаттық аймақтары бөлінісінде тыңайтқыштардың қасиеттерін есепке алу негізінде ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің минералдық қоректенуін оңтайландыру мәселелері бойынша жоғары білікті мамандар даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B077 Өсімдік шаруашылығы
 • ҰБТ-дағы пәндер Химия және Биология
 • Дайындық бағыты 6B081 Агрономия
 • Агрометеорология
  Несиелер: 5

  Пән қоршаған орта параметрлерін, атап айтқанда температура, ылғалдылық, жауын-шашын, ылғалдың булануын, желдің бағыты мен жылдамдығын және т.б. оқытады. Осы курсты игеру барысында білім алушылар ауа температурасын, топырақ пен су температурасын, топырақ ылғалдылығын анықтау, жел бағытын ("жел шеңбері") белгілеу дағдыларына ие болады және күнделікті практикалық жұмыста қоршаған орта параметрлерін анықтау әдістерін пайдалану дағдыларын меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өсімдіктер физиологиясы
  Несиелер: 3

  Пән жоғары сатылы өсімдіктер тіршілігінің негізгі процестерінің химиялық сипаты мен механизмдерін оқытады. Курсты ұйымдастырудың негізгі тұстарының бірі білім алушылардың тыныс алу, зат алмасу және фотосинтез процестерінің теориялық негіздері бойынша білімін бекіту болып табылады. Алған білімінің арқасында білім алушылар дақылдардың жапырақ бетінің ауданын қалыптастыру, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру кезінде қоректену режимін және су режимін реттеу процестерін дұрыс ұйымдастыра алатын болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ботаника
  Несиелер: 5

  Бұл курсты оқу нәтижесінде студент жоғары сатыдағы өсімдіктердің таксономиясы бойынша дағдыларды меңгереді. Курс студенттерді өсу аймағына байланысты жоғары сатыдағы өсімдіктердің морфологиясы мен биологиясының негіздерімен таныстырады. Оқу барысында студенттерде гербарий материалын құрастыру және өсімдіктерге арналған бағыттағыштарды қолдану бойынша практикалық дағдылар қалыптасады. Студенттер өсімдіктер биологиясының негіздерін, соның ішінде с.х. мәдениеттер. Ботаника бұл білім беру бағдарламасы бойынша болашақ мамандардың ғылыми білімдерін қалыптастырудың негізі болып саналады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микробиология
  Несиелер: 5

  Пән оқушыларды микроорганизмдерді жүйелеумен, морфологиясы, физиологиясы, генетикасы және таралуымен таныстырады. Бұл пән а.ш. дақылдарының негізгі зиянкестерін зерттейтін "Энтомология" пәнінің пререквизиті болып табылады. Курсты меңгерген білім алушылар микроорганизмдердің түрлерін анықтау дағдыларына, микроорганизмдермен күресте микробтық және басқа препараттарды қолдану дағдыларына, микроорганизмдердің таралу ареалын анықтау дағдыларына ие болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Топырақтану
  Несиелер: 3

  " Топырақтану" курсы жердің құрылымын зерттеуден басталады, содан кейін минералдар мен тау жыныстарының пайда болу процестерін және олардың топырақтың пайда болуына негіз болатын шөгінді тау жыныстарының борпылдақ массаларына айналуын қарастырады. Алғашқы топырақ жер бетінде тіршілік пайда болған кезде пайда болды. Топырақ түзілуі жер қыртысында болған геологиялық процестермен, сондай-ақ желдің, теңіздің, өзендердің, мұздықтардың және мұздық сулардың геологиялық белсенділігінің әсерінен бірнеше рет үзілді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химия
  Несиелер: 5

  Берілген пәнді оқыту периодтық заң мен элементтердің периодтық жүйесінен туындайтын заңдылықтар негізінде заттардың қасиеттерін сипаттаудағы негізгі түсініктерді, білім мен дағдыларды; химияның негізгі түсініктері мен заңдарын; ерітінділердің концентрациясын білдіру тәсілдерін; ерітінділердің физикалық - химиялық қасиеттерін; электролиттік диссоциацияны; ерітіндідегі реакцияларды, гидролизді және ортаның реакцияларын; тотығу - қалпына келтіру процестерін қалыптастырады .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Топырақтану
  Несиелер: 5

  Алған білімдерінің арқасында студенттер аймақтың әртүрлі табиғи-климаттық аймақтарындағы топырақтардың типтері мен типтерін тану дағдыларын және топырақ систематикасы бойынша алған білімдерін күнделікті практикалық жұмыстарда қолдана білу дағдыларын алады, өйткені әр топырақтың өзіндік ерекшеліктері бар. морфологиялық, физика-химиялық, химиялық, агрохимиялық қасиеттері және тұздылығы.режимі. Қазақстанның зоналық және нитрозоналды топырақтары үшін топырақтардың жүйелі тізімі бойынша кестелер құрастыру дағдыларын меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • IT және цифрлық мәдениет
  Несиелер: 3

  Цифрлық мәдениет феноменін сыни тұрғыдан түсінуді қалыптастыру, заманауи ақпараттық технологиялар және олардың функционалы туралы білімді жүйелеу операциялық жүйелермен жұмыс, цифрлық қауіпсіздік, электрондық кестелер, дерекқорлар, мультимедиялық технологиялар, графикалық редакторлармен жұмыс, заманауи Интернет-кеңістіктің базалық сервистері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы экология
  Несиелер: 3

  Пән оқушылардың қоршаған ортаны сақтау дағдыларын қалыптастыратын негізгі пәндердің бірі болып табылады. Пәнді меңгеру барысында студенттер болашақ мамандыққа қатысты экологиялық білімнің негіздерімен танысады. Бұл пән білім алушыларда экологиялық білімді болашақта маман ретінде күнделікті практикалық жұмыста пайдалану дағдыларын қалыптастырады. Оқыту барысында қоршаған ортаны қорғау мәселелері, экология бойынша нормативтік құжаттар қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы энтомология
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі заман агрономының басымдыққа ие пәндерінің бірі болып табылады. Курс білім алушыларды ауыл шаруашылығы дақылдары зиянкестерінің негізгі түрлерімен және биологиясымен, экологиясымен таныстырады, сонымен қатар экологиялық тепе-теңдік нормаларын сақтай отырып, өсіп шыққан дақылдарды сақтау мақсатында ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің зиянды организмдерімен күресу әдістерін қарастырады. Осы курсты оқыту нәтижесінде білім алушылар зиянкестерге қарсы күресте инсектицидтерді өз бетінше анықтау және таңдау дағдыларын алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 1

  Курс мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының негізгі бағыттарын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қолданыстағы заңнаманың негіздерін, сондай-ақ жазаның бұлтартпастығын, қорғау мен көтермелеудің құқықтық кепілдіктерін қамтамасыз ететін жекелеген құқықтық институттардың қызметін зерделейді. Курс сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға және осы негізде азаматтық ұстанымды қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Егіншілік
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларды егіншілік жүйелерімен, топырақты өңдеу әдістерімен, арамшөптердің жіктелуімен және олармен күресудің агротехникалық әдістерімен таныстырады. Курсты игеру нәтижесінде білім алушылар ауыспалы егісті өз бетінше ұйымдастырып, нақты ауыл шаруашылығы дақылдарының топырағын өңдеп, нақты шаруашылықтағы топырақтың құнарлылығын ескере отырып, арамшөптермен күресудің ең оңтайлы әдістерін анықтай алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 1

  Пәнді оқу аясында кез-келген қызметтегі эстетикалық ұғымдар, Кәсіби этиканың категориялары мен ерекшеліктері қарастырылады, кәсіби қызметтегі моральдық жанжалды жағдайларды шешудің мүмкін жолдары, моральдық деформацияның мәні және оның алдын-алу жолдары анықталады, кәсіби міндеттерді адал орындау және парасаттылық принциптерін сақтау үшін жеткілікті құқықтық сананың белгілі бір деңгейіне қол жеткізіледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Топырақты бонитеттеу
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі міндеті - білім алушыларды топырақтың сандық және өндірістік көрсеткіштерін дұрыс анықтауға үйрету. Пәнді еңсеру барысында білім алушылар топырақ бонинтеті балын дұрыс белгілеу дағдыларына ие болады. Бұдан әрі қарай кәсіби қызметінің барысында олар топырақтың сапасын, оның құнарлылығын дұрыс және сапалы бағалай алады. Ауыл шаруашылығы саласын ұйымдастырудың табыстылығы студенттердің топырақты дұрыс бағалау және оның бонитетін анықтау дағдыларына байланысты.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 5

  Оқыту мақсаты - жазбаша жұмыстардың түрлері мен құрылымымен және оларға қойылатын талаптармен танысу. Жазбаша жұмыстардың жіктелуі және шолулар, баяндамалар, пайымдаулар, қорытындылар, тезистер, жобалар мен ғылыми жұмыстар жасау үшін оларды қолдану. Оқу және зерттеу жұмыстарын жазуға және өңдеуге, көпшілік алдында сөйлеуге арналған презентацияларға слайдтар мен баяндама жасау дағдысын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жалпы фитопатология
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі міндеті білім алушыларға саңырауқұлақ, вирустық және басқа да аурулардың түрлерін дұрыс анықтау және өсімдік ауруларымен күресу шараларын сауатты ұйымдастыру дағдыларын үйрету. Курсты меңгеру нәтижесінде білім алушылар аурудың түрін, ауру симптомдарын дербес және дұрыс анықтау дағдыларын, сондай-ақ а.ш. дақылдарының ауруларымен күресудің кешенді шараларын жоспарлау дағдыларын меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шетел тілі 2
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді меңгеру нәтижесінде студент: - ауызша нысанда қарапайым вербалды қарым-қатынас құру; - ұсынылған тақырып бойынша жазбаша мәтін құрастыру; - берілген коммуникативті жағдаятқа сәйкес оқылған мәліметтер негізінде мәтінді қайталап айтып беру; - ұсынылған тақырыпқа сәйкес келісілген тұжырымдарды өз бетінше шығару -электрондық пошта арқылы іскерлік хат алмасуды ұйымдастырудың негізгі ережелерін білу; - қажетті ақпаратты алу үшін қажетті әдебиеттерді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • А/ш машиналарын пайдалану
  Несиелер: 3

  Пән ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің технологиялық операцияларында қолданылатын а.ш.. машиналар мен тракторлардың түрлерін оқытады. Курсты меңгеру нәтижелері бойынша білім алушылар а.ш. машиналары мен тракторларды жүргізуді, технологиялық операцияларда пайдалану кезінде техниканы реттеуді, сондай-ақ шаруашылықтың машина-трактор паркінде машиналарды жөндеу дағдыларын меңгереді. Курс білім алушыларды ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің негізгі агротехникалық жұмыстарын орындауды бақылау негіздерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ауылшаруашылық өсімдіктерінің карантині
  Несиелер: 5

  Пән өсімдіктерді ауыл шаруашылығы дақылдарын өндіруге шаруашылық және экономикалық залал келтіретін зиянды организмдерден (зиянкестер, аурулар, арамшөп өсімдіктері) қорғауға байланысты мәселелерді зерделейді. Табысты меңгеру үшін білім алушылар зиянды және карантиндік организмдердің түрлік құрамы, биологиясы, экологиясы және оларға қарсы қорғау шаралары бойынша терең білім алады.Курс аяқталғаннан кейін білім алушылар фитосанитариялық мониторинг, ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің зиянкестерден, аурулардан және арамшөптерден, сондай-ақ карантиндік объектілерден қорғау іс-шараларының кешенін жүргізу дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жерге орналастыру негіздері
  Несиелер: 5

  Пән жер ресурстарын, жер ресурстарының жіктемесін, жер иелену мен жер пайдалануды, жер меншігінің нысандарын, жер қатынастарын, Қазақстан Республикасында, сондай-ақ шет елдерде жер пайдалануды реттеу мәселелерін зерделейді. Аталған пәнді оқу барысында студенттер жерге орналастыру шешімінің факторларымен танысады. Пән білім алушыларда практикалық қызметте жерді дұрыс және сапалы ұйымдастыру дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гербология
  Несиелер: 5

  Пән арамшөптердің биологиялық және морфологиялық ерекшеліктерін зерттейді. Бұл пән білім алушыларға арамшөпті дұрыс анықтауға мүмкіндік береді. Курсты меңгеру нәтижесінде білім алушылар географиялық ареалда арамшөп өсімдіктерінің таралуын ескере отырып, а.ш. операциясын дұрыс ұйымдастыру жөніндегі білімдері мен дағдыларын пайдалана алады, мониторинг жұмыстарын сауатты жүргізе алады және арамшөптермен күрес шараларын ғылыми негіздермен ұйымдастыра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Пән агроном үшін басты пән. Аталған пәнді оқу барысында білім алушылар а.ш. дақылдарының жіктемесімен танысып, биология мен морфологияны оқытады. Осы пәнді меңгеру нәтижелері бойынша білім алушылар ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің барлық технологиялық операцияларын дербес ұйымдастыруға мүмкіндік алады. Осы пәннің арқасында білім алушылар а.ш. дақылдарын өсіру үшін олардың сұрыптары, қолданылатын а.ш. машиналарының түрлері бойынша терең білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  «Экономика және кәсіпкерлік негіздері» курсы дамыған батыс елдерінде теория мен практиканы дамытудың жинақталған тәжірибесін, Қазақстанда кәсіпкерлікті құру тәжірибесін, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыруды реттейтін азаматтық заңнаманы қолдануды, кәсіпкерліктің барлық дерлік ішкі жүйелерінің мәнін білдіретін негізгі ұғымдар мен терминдерді ескере отырып, кәсіпкерлік механизмі ашылады. Бұл курстың ерекшелігі қолданыстағы заңнаманы кеңінен қолдану, оны зерттеуде дұрыс шешім қабылдауға, кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық нысанын таңдаудан бастап, жеке бизнесті тарату процесіне дейін мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Далалық дақылдарды өсіруде цифрлы технологияларды қолдану
  Несиелер: 5

  Егіншілік жүйесін ақпараттық-талдамалық қамтамасыз етуге арналған бағдарламалар кешені мен деректер базасынан, электрондық карталар мен танаптар тарихы кітабын жасау жөніндегі бағдарламадан, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру технологияларын жобалау жөніндегі техника мен технологиялар мониторингінен тұратын өсімдік шаруашылығын басқару жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Агрохимия негіздері
  Несиелер: 5

  Пән агрономның негізгі пәні болып табылады. Осы пәнді оқу барысында білім алушылар минералдық қоректендіру механизмдерін, минералдық элементтердің а.ш. дақылдарының өсуі мен дамуына әсерін танып біледі. Курсты аяқтағанда білім алушылар тыңайтқыштардың түрлерін дұрыс танып, тыңайтқыштардың дозалары мен нормаларын дұрыс есептей алатын болады. Ауыл шаруашылығы дақылдарының түрі мен биологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, тыңайтқыштарды қолдану жүйелерін ұйымдастыру дағдыларына ие болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Цифрлы технология негізінде тыңайтқыш қолдану
  Несиелер: 5

  Пән ауылшаруашылық дақылдарының тыңайтқыш жүйесін әзірлеуде цифрлық және нақты технологияларды пайдалану тәсілдерін зерделейді. Студенттердің бойында тыңайтқыштарды нақты қолдану бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, сондай-ақ қоректік элементтермен қамтамасыз етілетін танаптар карталарын жасау дағдыларын қалыптастырады. Бұл ретте білім алушылар а.ш. дақылдарының биологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, органикалық және минералды тыңайтқыштарды пайдалануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнес жоспарлау
  Несиелер: 5

  «Бизнес жоспарлау» пәнін оқытудың басты мақсаты болып студенттер арасында бизнес-жобаларды табысты жүзеге асыру үшін бизнес-жоспарлардың жобаларын құрау мен жүзеге асыру әдістерін қалыптастыру болып табылады. Кәсіпорынды дамыту болжамдары мен нақтылы әрекеттері қаржы көздерінің нәтижесінде жүзеге асырылатыны. Бизнес-Жоспарлаудың теориялық негізі - практикалық жағдайда бизнес-жоспар жасаудың негізін қалау болып есептеледі. Осы тәсілдерді үйреніп оған ие болу, экономика мамандығы бойынша білім алатын студенттерге өте тиімді. Әсіресе болашақ қаржы менеджерлері үшін,кәсіпорынның қаржылық стратегиясын зерттеу, жасаудың өзекті бағыттары болып есептеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Агрохимиялық тәжірибе жұмыстарын ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Далалық агрохимиялық зерттеу – топырақтың жылжымалы қоректік заттардың мөлшері бойынша химиялық талдау нәтижелерін ескере отырып, тыңайтқыштарды ғылыми негізделген пайдалануды ұйымдастырудың бірінші және өте маңызды кезеңі. Топырақтың агрохимиялық сипаттамасы мен топырақ құнарлылығының жағдайын бақылау мақсатында топырақтың далалық тәжірибелері жүргізіледі. Агрохимиялық зерттеу нәтижелері бойынша топырақтың жылжымалы қоректік заттармен қамтылу дәрежесі бойынша картограммалары құрастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Агрохимия
  Несиелер: 5

  Агрономиялық химия – ауылшаруашылық дақылдарының шығымдылығын арттыру үшін өсімдіктің қоректенуін,өсімдік пен топырақта өтетін химиялық процестерді,тыңайтқыштар мен химиялық заттардың тиімділігін зерттейтін ғылым саласы.Агрохимия өсімдіктердің қоректенуін,тыңайтқыш пен топырақ арасындағы қатынасты,тыңайтқыштардың қасиеттерімен олардың өсімдіктерге тигізетін әсерін және тыңайтқыштар қолдану жүйесін зерттейді.Агрохимияның міндеті–ауылшаруашылық дақылдарының шығымдылығын арттыру,олардың түсім сапасын жақсарту, топырақ құнарлылығын сақтау және көтеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Топырақ картографиясы
  Несиелер: 5

  Пән ауданның топырақ картасын жасауға және ауыл шаруашылығында агроқұрылымдарды топрақ түрлері бойынша қолдануға мүмкіндік береді. Топырақ картограммаларын құрастыру топырақтың алуан түрін сандық және сапалық бағалауға және топырақты ғылыми тұрғыдан пайдалану бойынша ұсыныстар жасауға мүмкіндік береді. Фотоматериалдарды оқуды, топырақ контурларын шығаруды, топырақ очерктерін жазуды, топырақ класификациясын топырақ жамылғысының құрылымымен байланыстыруды үйренуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Топырақ систематикасы
  Несиелер: 5

  «Топырақ систематикасы» пәнін оқу Қазақстанның барлық топырақтарының алуан түрлілігі туралы, олардың әртүрлі топтары (таксондары) арасындағы байланыстар мен байланыстар туралы, олардың диагностикалық сипаттамасына сүйене отырып, топырақтың әр түрінің өзіндік ерекшеліктерін салыстыру арқылы анықтау және анықтау дағдыларын береді. жоғары дәрежедегі әрбір таксон және белгілі бір таксондарға ортақ белгілерді анықтау. Топырақтың түрлері, типтері, тектері, түрлері, сорттары және категориялары туралы дағдыларды меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Геоақпараттық жүйе
  Несиелер: 5

  Топырақ-географиялық деректер базасы-әлеуметтік экологияға кіретін бірқатар жеке ғылыми пәндердің бірі. Географиялық ғылымның бұл бөлімі экологиялық жағдайды және табиғи-антропогендік геожүйелердің (ландшафттардың) кеңістіктік дифференциациясының заңдылықтарын зерттейді. Геоэкология адамның табиғи ортасының проблемаларын шешуге кешенді, жүйелі көзқарас принципіне негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Топырақ географиясы
  Несиелер: 5

  Оқушылар топырақ жамылғысының таралу заңын, дүние жүзінің топырақ жамылғысының ерекшеліктерін, олардың алуан түрлілігін, топырақ құнарлығын арттырудағы байланысын, сонымен қатар егіншіліктегі климаттың қасиеттерін меңгереді. Сонымен қатар, олар климаттық ерекшеліктерді және оның ауыл шаруашылығына әсерін, сондай-ақ агроклиматтық ресурстарды және оларды пайдалану мүмкіндіктерін, зиянды метеорологиялық жағдайларды және олардың алдын алу шараларын, метеорологиялық болжамдарды құрастыру әдістемесін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тыңайтқыштар қолдану жүйесі
  Несиелер: 5

  Тыңайтқыш жүйесі ғылым ретінде дақылдарды өсірудің қарқынды технологиясында, дақылдың қалыптасуына қатысатын барлық факторлардың оңтайлы деңгейлерін құруда, ең қолайлы үйлесімде маңызды рөл атқарады. Тыңайтқыш жүйесі нақты топырақ пен климаттық жағдайларға байланысты дақылдардың қажетті қоректік заттарға қажеттілігін анықтаудың физиологиялық негізін зерттейді.Тыңайтқыштарды дұрыс пайдаланғанда топырақтың құнарлылығы тиімді артып, ауылшаруашылығы дақылдарының түсімділігі артады,түсімнің сапасы жақсарады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Топырақты қорғау
  Несиелер: 5

  Топырақты қорғаудың әдістемелік негіздері; Қазақстан Республикасының жер қоры және оны ұтымды пайдалану мәселелері; ауыл шаруашылығы және топырақты қорғау; су және жел эрозиясымен күресу үшін топырақты қорғау; шөлейттену; екінші реттік тұздану және сілтілену; ластану; олардың эволюциясы және антропогендік әсері кезінде ауыл шаруашылығы өндірісі үшін қолайсыз топырақ қасиеттерінің, процестері мен режимдерінің өзгеруімен, топырақты қорғаудың маңызды элементі ретінде топырақтың құнарлылығын молайтудың технологиялық әдістерін ұтымды пайдалану, пайдалы қазбаларды оңтайландыру бойынша шаралар қабылдау топырақтың тұрақтылығын арттыру үшін өсімдіктерді қоректендіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Агротопырақтану
  Несиелер: 5

  Топырақ-өндірістің негізгі құралы және экологиялық жүйенің бөлігі болып табылады. Топырақ өз алдына табиғи дене бола отырып, өңдеу үрдісінің нәтижесінде еңбек өніміне айналады. Оның құнарлылығы-бұл қалпына келтіру және тыңайтқыш жүйелері, ауыспалы егістерді сақтау, қалпына келтірілген жерлерді дұрыс пайдалану, деградациядан, тұзданудан және басқа да жағымсыз құбылыстардан қорғау шаралары сияқты іс-шаралардың дұрыс жүргізілуіне байланысты динамикалық көрсеткіші.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Органикалық тыңайтқыштар және оларды қолдануы
  Несиелер: 5

  Әлемдік статистикаға сәйкес, елде ауылшаруашылық мәдениеті неғұрлым жоғары болса, органикалық тыңайтқыштар соғұрлым белсенді қолданылады. Себебі, оның өсімдіктер, топырақ және адамдар үшін қауіпсіздігі. Қарқынды егіншілік қоректік заттар мен қарашіріктің тепе-теңдігін құру арқылы топырақ құнарлылығын қалпына келтіруді міндеттейді. Органикалық тыңайтқыштарды қолдану дақылдардың өнімділігі мен топырақ құнарлылығын арттырады.Органикалық тыңайтқыштар топырақтың химиялық,физикалық және биологиялық қасиеттеріне,өсімдіктердің қоректенуіне,өсуіне және дамуына,олардың қолайсыз жағдайларға төзімділігіне, нәтижесінде егін мен оның сапасына үлкен әсер етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Топырақ биохимиясы
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқыту нәтижесінде студенттер жалпы биосфераның құрамдас бөліктеріндегі химиялық элементтердің құрамын, олардың мінез-құлқының негізгі элементтерін, биогеохимиялық өзгерістер мен заттардың айналымын бағалаудың заманауи әдістерін меңгереді; химиялық заттарды ауыл шаруашылығында қолдану және олардың топырақтың биологиялық белсенділігіне әсері; топырақ алаңын экологиялық және биохимиялық бағалау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Агрохимияның экологиялық проблемалары
  Несиелер: 5

  Тыңайтқыштар өсімдік шаруашылығы өнімінің өндірісін ұлғайтудың және оның сапасын арттырудың басты құралы болып табылады.Тыңайтқыштарды сауатсыз сақтау және қолдану дақылдардың өнімділігінің төмендеуіне,өнім сапасының нашарлауына,жануарлар мен адамдардың улануына,қоршаған ортаның ластануына әкелуі мүмкін. Экологиялық агрохимияның мақсаты агрохимия әдістерімен агроэкожүйелердің жұмыс істеу процестерін тану, топырақ құнарлылығын агрохимиялық әдістермен қамтамасыз ету, өндіріс процесінің тұрақтылығы, оның қоршаған ортаның ауыспалы жағдайларына тұрақтылығы, қауіпсіз өсімдік шаруашылығы өнімдерін алу, экологиялық ортаны сақтау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Топырақ биологиясы
  Несиелер: 5

  Жер қабығында, топырақта болатын биологиялық процестердің негізгі заңдылықтарының мәнін, әртүрлі факторлардың әсерінен топырақтың өзгеруінің мәнін білу және түсіну. Топырақ организмдерінің негізгі топтары, олардың систематикасы мен морфологиясының ерекшеліктері бойынша негізгі дағдыларды алады; микробтар алмасуының ерекшеліктерін және топырақ микроорганизмдерінің биосферадағы заттар мен энергияның айналуындағы рөлін; топырақ кескіні бойынша организмдердің таралу және таралу ерекшеліктері, топырақ организмдерінің әртүрлі топтары арасындағы заңдылықтар мен қатынастар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Топырақтың агрохимиялық талдауы
  Несиелер: 5

  Топырақты агрохимиялық талдау-бұл аналитикалық әдістердің жиынтығы, оның нәтижесі топырақтың химиялық жағдайын бағалауға мүмкіндік береді. Топырақты агрохимиялық талдау топырақта өсімдіктер үшін қол жетімді қоректік заттардың мөлшерін бақылауға, өсімдіктердің өсуіне және дамуына тікелей әсер ететін топырақ қасиеттерінің өзгеруін бақылауға, қолданылатын тыңайтқыштар мен атмосферадан келетін заттардың топырақтың ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік береді. Агрохимиялық талдау нәтижелері топырақтың химиялық қасиеттері мен химиялық процестері туралы ақпаратты қамтиды. Олар табиғи даму, ауылшаруашылық пайдалану, мелиорация және антропогендік әсер ету процесінде топырақ қасиеттерінің өзгеруін бақылау мен болжаудың негізін құрайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON7

  Топырақтың ауыл шаруашылық мелиорациясы саласындағы қазіргі ғылыми жетістіктерді сыни талдау және бағалауды жүргізе білу.

 • Код ON6

  Бонитет балдарын есептеу әдістемесін, топырақ құнарлылығының бағалау шкаласын және егістік өнімділігінің әдістемесін меңгерген.

 • Код ON4

  Топырақтың дамуы, құрылысы, құрамы, қасиеттері, құнарлылығы және ұтымды пайдаланылуы туралы түсінігі бар

 • Код ON2

  әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың теориялық ережелерін, категориялары мен әдістерін, қоғамдағы әлеуметтік маңызды үдерістер мен проблемаларды қолдана алады

 • Код ON5

  Топырақта және өсімдіктерде химиялық процестер, өсімдіктердің минералдық қоректенуі, тыңайтқыштарды және топырақты химиялық мелиорациялау құралдарын қолдану туралы білімді меңгерген

 • Код ON8

  Ауыл шаруашылығы дақылдарының минералды қоректену ерекшеліктері, айналым айналымы, құнарлы заттардың өзгеру жолдары мен теңгерімі, тыңайтқыштарды пайдалану бойынша оқыту дағдысы

 • Код ON3

  MS Office Қосымшаларының пакетімен жұмыс істеу дағдыларын меңгерген; кәсіби тапсырмаларды қою және шешу үшін қажетті ақпаратты іздеу, талдау және бағалауды жүзеге асыру

 • Код ON1

  Тілдер аралық, мәдениетаралық өзара қарым-қатынас орнату, академиялық адалдық, плагиат негіздерін білу қабілетін көрсету

Top