Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01202 6B01202 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы в Орталық- Қазақстан Академиясы

 • Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгі гигиена
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі жастағы балалардың анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері, олардың даму кезеңдерін зерттеу. Пән, мазмұны, міндеттері. Мамандарды дайындаудағы биологиялық ғылымның маңызы.

 • Ойын іс-әрекетін ұйымдастыру және басқару
  Несиелер: 3

  Балалар ойынының психологиялық негіздері. Ойынның педагогикалық мәні. Балалар ойындарының жіктелуі. Сюжеттік-рөлдік ойындар. Дидактикалық ойындар. Драматизациялау ойыны. Режиссерлік ойын. Құрылыс ойындары. Қимыл-қозғалыс ойындар.

  Селективті тәртіп
 • Мектеп жасына дейінгі балаларды экологиялық тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Табиғат бұрышы және балабақша учаскесі мектепке дейінгі балаларды экологиялық тәрбиелеудің негізгі базасы ретінде. Дамытушы экологиялық орта тәрбие әдісі ретінде. Бақылау-Мектепке дейінгі балаларды экологиялық тәрбиелеудің негізгі әдісі. Мектепке дейінгі жастағы балаларды экологиялық тәрбиелеудің иллюстративті - көрнекі, сөздік, практикалық әдістері. Балалар эксперименті балаларды экологиялық тәрбиелеу әдісі ретінде. Экологиялық сабақтар. Балаларды экологиялық тәрбиелеу формалары.

  Селективті тәртіп
 • Мектеп жасына дейінгі балаларды музыкалық тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 4

  Курстың пәні, міндеттері, мазмұны. Мектепке дейінгі жастағы балаларды музыкалық тәрбиелеу мен дамытудың теориялық негіздері. Мектепке дейінгі ұйымдағы музыкалық-педагогикалық процесс жүйесінің сипаттамасы. Музыкалық өнер және шығармашылық қызмет-балалардың музыкалық тәрбиесінің негізі. Музыка қызметінің субъектісі ретінде баланы дамыту тұжырымдамасы. Музыкалық қызмет түрлері. Балалар музыкалық қызметінің түрі.

 • Балалар психологиясы
  Несиелер: 3

  Балалар психологиясын зерттеу әдістері. Балалардың психикалық дамуының жас аралығы мәселесі. Бала жасындағы психикалық ерекшеліктері. Ерте балалық шақтағы психиканың дамуы. Мектепке дейінгі жастағы психиканың дамуы.

  Селективті тәртіп
 • Дипломалды іс-тәжірибе
  Несиелер: 3

  Бітіру біліктілік жұмысының тақырыбы бойынша зерттеу қызметін ұйымдастыру. Дипломдық жұмыстың тақырыбы бойынша нақты материалдарды жинау және өңдеу. Тәжірибелік зерттеу нәтижелерімен алынған деректерді жүйелеу және нақтылау.

 • Монтессори-педагогика әдістерін қолдану арқылы оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Монтессори-педагогика әдістерін пайдалана отырып, мектепке дейінгі жастағы балаларды оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыру. Монтессори-педагогиканың теориялық ережелері. Балаларды санауға, жазуға, оқуға үйрету. Монтессори-топтың даму ортасы. Монтессори ортаның арнайы құралдары.

 • Педагогикалық мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  Педагогикалық мамандықтың жалпы сипаттамасы, педагогтың кәсіби қызметі, педагогикалық қызметтің құрылымы, педагогтың кәсіби құзыреттілігі, педагогтың педагогикалық практикасының және зерттеу қызметінің ерекшеліктері.

 • Мектеп жасына дейінгі балаларды жаратылыстануға оқытудың теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 4

  Курстың пәні мен міндеттері. Өсімдіктер мен жануарлар әлемі туралы жалпы түсінік. Биосфера және оның шекарасы. Экологиялық факторлар. Табиғат пен қоғам дамуының жалпы заңдары. Балаларды табиғатпен таныстыру әдістемесі. Тірі табиғат бұрышы. Мектепке дейінгі балаларды табиғатпен таныстыру бойынша жұмысты жоспарлау.

  Селективті тәртіп
 • "Педагогикалық мамандыққа кіріспе" оқу іс-тәжірибесі
  Несиелер: 2

  Мектепке дейінгі ұйымның қызметімен, оның құрылымдық бөлімшелерімен танысу. Меңгерушінің, әдіскердің, тәрбиешінің және т.б. жұмыс мазмұнын зерттеу. Құжаттаманы талдау және оны жүргізу тәртібі. Мектепке дейінгі ұйымның ата-аналармен жұмысын бақылау және оны талдау. Ойын қызметін ұйымдастыру. Ерте жастағы балалардың өзіндік қызметін басқару.

 • Қазіргі заманғы тәрбиелеу технологиялары
  Несиелер: 3

  Қазіргі тәрбиелік технологиялардың пайда болуының әлеуметтік және ғылыми алғышарттары. Қазіргі тәрбиелік технологиялардың типологиясы. Педагогикалық мінездеме және оның құрылымы.

  Селективті тәртіп
 • Отбасы тәрбиесі педагогикасы
  Несиелер: 5

  Отбасының пайда болу тарихы, оның құрылымы, функциялары, динамикасы. Отбасы өміріндегі ұлттық дәстүрлер. Отбасы: оның құрылымы, функциялары, динамикасы. Некеге дайындық. Ерлі-зайыптылардың өзара қарым-қатынасының психологиялық ерекшеліктері. Отбасылық жанжалдар мен ажырасулар. Жастарды отбасылық өмірге дайындау.

  Селективті тәртіп
 • Ата-аналардың педагогикалық мәдениетін қалыптастыру
  Несиелер: 4

  Мектепке дейінгі ұйым мен отбасының баланы дамыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара әрекеттесу ерекшеліктері. Отбасы жұмысының функциялары, принциптері және шарттары. Педагогтардың, ата-аналар мен балалардың ынтымақтастығын ұйымдастыру. Ата-аналармен жұмыстың жеке, ұжымдық түрлері. Ата-аналармен жұмыстың дәстүрлі емес формалары мен әдістері. Шетелде ата-аналардың педагогикалық білімі.

 • Мектеп жасына дейінгі балалардың сауат ашуы мен мәнерлеп оқуы
  Несиелер: 3

  Мектепке дейінгі жастағы балалардың фонематикалық есту және фонематикалық қабылдауын дамыту, сөздің дыбыстық құрылысымен танысу, дыбыстық талдау әрекеттерін қалыптастыру, қолдың ұсақ моторикасын дамыту. Дыбысты анализдеу және синтездеу, сөйлеу, сөйлем, сөз, буын, екпін, дыбыс және әріп туралы түсініктерді қалыптастыру. Оқу түрлерін қолдану. Балаларды графикалық және каллиграфиялық нормаларға үйрету, дыбыстың және әріптердің ара қатынасы (баспа әріптерінің бейнесі).

  Селективті тәртіп
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Сөйлеуді дамыту әдістемесінің пәні. Балабақшада тіл дамыту бойынша жұмыс жүйесі. Сөздікті дамыту әдістемесі. Тілдің грамматикалық құрылысын қалыптастыру әдістемесі. Сөйлеудің дыбыстық мәдениетін тәрбиелеу әдістемесі. Көркем әдебиетпен жұмыс істеу әдістемесі. Мектепке дейінгі жастағы балаларда сөйлеу дамуының диагностикасы. Мектепке дейінгі ұйымда балалардың тілін дамыту жұмыстарына әдістемелік басшылық жасау.

  Селективті тәртіп
 • Мектепке дейінгі ұйымда әдіскердің жұмысы
  Несиелер: 4

  Мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі әдістемелік қызмет. Мектепке дейінгі ұйымдардың әдістемелік кабинеттерінің міндеттері, құрылымы, жұмыс мазмұны. Мектепке дейінгі ұйымның әдіскеріне қойылатын біліктілік талаптары. Педагогикалық үдерісті әдістемелік басқару. Әдіскер қызметінің мазмұны: жобалау, модельдеу, мектепке дейінгі ұйымның кеңістіктік-пәндік ортасын құру, кадрлардың кәсіби өсуі мен өзін-өзі жүзеге асыруына жағдай жасау.

 • Әдістемелік іс-тәжірибе
  Несиелер: 2

  Мектепке дейінгі ұйым әдіскерінің жұмысымен танысу, оның қызметін талдау. Балабақшаның нормативтік-құқықтық базасының мазмұнын талдау. Мектепке дейінгі ұйымның педагогикалық үдерісін ұйымдастырудағы құзыреттілік тәсіл. Әдістемелік жұмыстың түрлі формаларын жүргізу. Қазіргі педагогикалық технологияларды, мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту құралдарын қолдану. Мектепке дейінгі ұйымның іс-шараларына қатысу. Көрнекі және дидактикалық материалдарды дайындау.

 • Балалар әдебиеті
  Несиелер: 3

  Фольклор. Балалар фольклоры. Бесік жыры, әндер. Мақал - мәтелдердің тәрбиелік мәні, балаларды халық даналығына баулу. Жұмбақтардың жанрлық ерекшеліктері. Ертегілер. Балалар әдебиетінің даму тарихы. ХІХ ғасырдағы балалар әдебиеті. Музыка және әдебиет. Қазіргі балалар әдебиеті.

  Селективті тәртіп
 • Ерте жастағы балалар дамуының педагогикалық диагностикасы
  Несиелер: 4

  Педагогикалық диагностиканың пәні, мақсаты мен міндеттері. Педагогикалық диагностика ғылыми-қолданбалы мәселе ретінде. Мектепке дейінгі жастағы балалардың құзыреттілігін бағалау критерийлері. Ерте жастағы балалардың дамуының педагогикалық диагностикасы. Білім беру үдерісі сапасының диагностикасы және мониторингі.

 • Мектепке дейінгі ұйымдарда әдістемелік жұмыс жүйесі
  Несиелер: 3

  Мектепке дейінгі ұйымдардың әдістемелік кабинеттерінің міндеттері, құрылымы, жұмыс мазмұны. Мектепке дейінгі ұйымның әдіскеріне қойылатын біліктілік талаптары. Педагогикалық ғылымның нәтижелерін практикаға енгізу. Барлық үлгідегі мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбие-білім беру жұмысын талдау. Әдістемелік көмек көрсету бойынша жұмыстың мазмұны мен түрлері. Мектепке дейінгі ұйымдардың тәжірибесіне инновациялық тәжірибені жинақтау мен енгізудің тиімді нысандары.

  Селективті тәртіп
 • Мектеп жасына дейінгі балаларда қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыру
  Несиелер: 4

  Балаларда сандар туралы білімді қалыптастыру. Шотты оқыту. Балаларда заттардың көлемі, оларды өлшеу, заттардың түрі, заттардың көлемі, уақыты, кеңістік туралы білімді қалыптастыру. Балабақшада балалардың математикалық түсініктерін дамыту бойынша жұмысты жоспарлау.

  Селективті тәртіп
 • 6 жастағы балаларды оқыту, тәрбиелеу және дамыту ерекшеліктері
  Несиелер: 3

  Балалардың мектепте оқуға дайындығы туралы түсінік, баланың мектепке дейінгі дамуының қысқаша қорытындылары, мектепте оқуға зияткерлік, тұлғалық, еріктік, адамгершілік дайындық.

  Селективті тәртіп
 • Ертегі терапиясы
  Несиелер: 4

  Ертегі терапиясы теориясына кіріспе. Кешенді ертегі терапия түсінігі. Ертегі терапиясының сипаттамасы. Ертегі түрлерінің алуан түрлілігі. Ертегілер түрлері. Ертегі терапиясының бағыттары, ертегілермен жұмыс түрлері. Ертегілер қойылымы. Ертегілердің психологиялық талдауы: талдаудың сызбасы. Ата-аналармен және педагогтармен жұмыс істеу

 • Мектеп жасына дейінгі балалардың қауіпсіз тәртіп негіздері
  Несиелер: 4

  Мектепке дейінгі жастағы балалардың қауіпсіз пәндік-дамыту ортасын ұйымдастыру принциптері. Мектепке дейінгі жастағы балалардың қауіпсіз мінез-құлық негіздерін қалыптастыру әдістемесінің ерекшелігі мен мазмұны. Мектепке дейінгі жастағы балалардың қауіпсіз қызмет ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
 • Сауат ашу және әдебиеттік оқу
  Несиелер: 4

  Курстың пәні, міндеттері және мазмұны. Сөйлеу техникасы. Тыныс алу, және оның ауызша сөйлеудегі маңызы. Дикция, және оның маңызы. Екпін. Сөйлеу мәнерлілігі құралдары. Көркем шығарманы талдау. Тілдік қарым-қатынас әлеуметтік тәжірибені меңгерудің және тілді меңгерудің негізгі құралы ретінде. Сөздікті дамыту әдістемесі. Диалогтық сөйлеу. Монологтық сөйлеу. Тілдің грамматикалық құрылысын қалыптастыру әдістемесі.

 • Мектепке дейінгі топтардағы педагогикалық іс-тәжірибе
  Несиелер: 4

  Мектепке дейінгі ұйымның мектепке дейінгі топтарында студенттердің өзіндік педагогикалық қызметін жоспарлау және ұйымдастыру. Жеке күнтізбелік жоспарды құру. Мектепке дейінгі жастағы балалардың оқу-танымдық іс-әрекеті бойынша сынақ сабақтарын дайындау және өткізу. Ата-аналармен жұмысты жоспарлау және жүргізу.

 • Психология
  Несиелер: 5

  Психология ғылым ретінде. Психология пәні. Әлемдік психологиялық теориялар, психология принциптері. Психология әдістемесі мен әдістері. Психологияның қалыптасу кезеңдері. Психологиядағы тұлға мәселесі. Қызмет теориясы. Эмоциялар мен сезім. Ерік және еркіндік. Таным және бейнелеу. Сезім және қабылдау. Танымдық процестерді зерттеу әдістері.

 • Мектеп жасына дейінгі балаларды табиғатпен таныстыру теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 4

  Оқыту бөлімдері бойынша сабақтардың мазмұны: «Мен және қоғам» (Мен және менің отбасым. Менің мектебім. Кәсіп. Байланыс құралдары және көлік. Туған өлке); «Менің туған өлкем» (Туған өлке. Қазақстанның тарихи тамыры. Өнер және мәдениет. Тәуелсіз Қазақстан). Мектепке дейінгі жастағы балаларды полимәдениетке тәрбиелеу. Сабақ -балаларды қоршаған ортамен таныстырудың жетекші түрі. Балаларды қоршаған ортамен таныстыру түрлері.

 • Мектепке дейінгі педагогика
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі педагогика ғылым ретінде. Ерте жастағы балаларды дамыту және тәрбиелеу. 3 жастағы балаларды тәрбиелеу. Мектепке дейінгі мекемеде күн тәртібі. Мектепке дейінгі жастағы балалардың ақыл-ой тәрбиесі теориясы мен әдістемесі. Мектепке дейінгі жастағы балаларды оқыту әдістері мен тәсілдері. Мектепке дейінгі жастағы балалардың адамгершілік, эстетикалық, дене, еңбек тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі. Ойынның бала іс-әрекеті ретіндегі мәні мен ерекшелігі.

 • Мектепке дейінгі білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі тәрбиені ұйымдастырудың міндеттері мен принциптері. Мектепке дейінгі білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптері. Балабақшалар және оларды ұйымдастыру. Мектепке дейінгі ұйымдар жүйесін қаржыландыру. Мектепке дейінгі ұйымдағы менеджмент негіздері. Мектепке дейінгі ұйымның педагогикалық ұжымының ұйымдастырушысы – әдіскер. Мектепке дейінгі ұйымды басқару әдістері. Мектепке дейінгі ұйымның жұмысын жоспарлау.

 • Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Ғылыми қызмет, оның мақсаттары мен ерекшеліктері, ғылыми-педагогикалық зерттеу, оның әдіснамалық принциптері. Ғылыми ізденістің кезеңдері. Ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу әдістемесі, ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері, озық педагогикалық тәжірибені зерттеу және жалпылау әдістемесі

 • Балалар психологиясы бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Балалар психологиясын зерттеудің негізгі әдістері. Мектепке дейінгі балалардың танымдық процестерін зерттеу әдістері: сезім, қабылдау, есте сақтау. Ойлау мен сөйлеуді зерттеудің эксперименталды-психологиялық әдістері. Психологиялық диагностика.

 • Мектепке дейінгі ұйымдарда қол еңбегін ұйымдастырудың практикумы
  Несиелер: 3

  Курстың пәні мен міндеттері. Өнердің рөлі мен функциялары. Өнер негіздері. Бейнелеу қызметінде көркемдік-шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру. Әр түрлі жас топтарында сурет салуға, мүсіндеуге, аппликацияға және құрастыруға оқыту әдістемесі. Эстетикалық тәрбие бойынша ата-аналармен жұмыс түрлері.

  Селективті тәртіп
 • Педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 3

  Педагогикалық шеберлік педагогикалық мәдениеттің құрамдас бөлігі ретінде, оның мәні мен мазмұны. Педагогикалық эрудиция және құзыреттілік педагогикалық шеберлік шарты ретінде. Педагогикалық техника педагогикалық шеберліктің элементі ретінде. Педагогтың сөзі педагогикалық шеберліктің шарты ретінде. Тәрбиеші шеберлігі.

  Селективті тәртіп
 • Мектеп жасына дейінгі балаларды дене тәрбиесіне баулудың теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 4

  Мектепке дейінгі тәрбие жүйесіндегі дене тәрбиесі. Дене тәрбиесі құралдары. Онтогенездегі қозғалыстың даму теориясы. Ерте жастағы балалардың дене тәрбиесі. Мектепке дейінгі жастағы балалардың моторикасының даму ерекшеліктері. Қозғалыс дағдыларын қалыптастыру. Мектепке дейінгі жастағы балаларды негізгі қозғалыстарға оқыту әдістемесі. Дене шынықтыру сабақтары. Таңғы гимнастика. Мектепке дейінгі жастағы балаларды шынықтыру. Дене шынықтыру минуттары. Дене шынықтыру мерекелері және ойын-сауық.

  Селективті тәртіп
 • Мектепке дейінгі ұйымдарда тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 4

  Тәрбие процесі тұтас педагогикалық процестің құрамдас бөлігі ретінде.. Мектепке дейінгі мекемелердің тәрбие жүйесі. Тәрбиешінің тәрбие жұмысының жүйесі. Тәрбие іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу әдістемесі. Балалар ұжымын қалыптастыруда тәрбие жұмысының ерекшеліктері. Қиын балалармен жұмыс жүйесі. Ата-аналармен тәрбие жұмысының жүйесі.

 • Мектеп жасына дейінгі балаларда драматургиялық дағдыларды жетілдіру
  Несиелер: 4

  Мектепке дейінгі жастағы балалардың драматизация дағдыларын дамыту бойынша бастамаларын қалыптастыру. Мектепке дейінгі жастағы балалардың драматизация дағдыларын дамыту бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Мектепке дейінгі жастағы балалардың драматизация дағдыларын дамыту бойынша жұмысты жоспарлау

 • Өндірістік іс-тәжірибе
  Несиелер: 4

  Студенттердің ғылыми-педагогикалық зерттеу жұмыстарын жоспарлау. Зерттеудің жоспар-картасын жасау. Тәрбиешінің мектеп жасына дейінгі жастағы балалармен қарым-қатынас стилін анықтау және бақылау. Мектепке дейінгі жастағы балаларды психологиялық-педагогикалық зерттеу әдістері. Зерттеу тақырыбы бойынша тәжірибелік жұмысты жүргізу үшін қажетті дидактикалық материалдарды, көрнекі құралдарды таңдау. Зерттеу мәселесі бойынша есеп.

 • Мектепке дейінгі инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Инклюзивті білім беру моделі. Мектепке дейінгі ұйымның педагогикалық үдерісіне сенсорлық, қимыл - қозғалыс, интеллектуалдық бұзылыстары бар, эмоционалды-ерік саласының бұзылыстары бар балаларды қосу. Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды жалпы білім беру процесіне енгізудің вариативті формалары. Мектепке дейінгі ұйымда инклюзивті үдерісті ұйымдастырудың құқықтық негіздері. Мектепке дейінгі ұйым жағдайында мүмкіндігі шектеулі балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді ұйымдастыру.

 • Педагогика тарихы (жалпы және мектепке дейінгі)
  Несиелер: 4

  Мектепке дейінгі педагогиканың пайда болу тарихы. Құл иеленушілік, феодалдық құрылыстағы мектепке дейінгі тәрбие. Педагогикалық көзқарастар. XVII-XVIII ғғ., XVIII – XIX ғғ. бірінші жартысындағы мектепке дейінгі тәрбие теориясының дамуы. ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы мектепке дейінгі педагогика. Тәрбиеші мамандығының пайда болу тарихы. Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту бағдарламалары. Қазақстандағы балабақшалардың даму тарихы.

  Селективті тәртіп
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу іс-әрекетінің теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Мектепке дейінгі жастағы балаларды бейнелеу іс-әрекетіне оқытуды ұйымдастыру. Әр түрлі жас топтарында балаларды сурет салуға үйрету. Әр түрлі жас топтарындағы балаларды мүсіндеуге үйрету. Әр түрлі жас топтарындағы балаларды аппликацияға үйрету. Әр түрлі жас топтарындағы балаларды құрастыруға үйрету. Балабақшада бейнелеу іс-әрекеті бойынша жұмысты жоспарлау.

 • Этнопедагогика
  Несиелер: 3

  Этнопедагогиканың жалпы негіздерін оқыту негізінде студенттердің педагогикалық дүниетанымын, педагогикалық мәдениетін және жалпы кәсіптік құзыреттілігін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
 • Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеуде қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар
  Несиелер: 3

  Педагогикалық технологиялар. Дәстүрлі педагогикалық технологиялар. Тұлғалық-бағдарлы оқыту технологиялары. Педагогикалық технологиялардың жіктелуі. Тұлғалық-бағдарлы оқыту технологиялары. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы. Ойын технологиялары.

  Селективті тәртіп
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагогиканың пәні мен әдіснамалық негіздері. Тұлғаны дамыту, тәрбиелеу және әлеуметтендіру. Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесі. Мектептегі педагогикалық үрдістің мәні, оның заңдылықтары мен принциптері. Дене тәрбиесі. Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері. Тәрбие құралдары, формалары мен әдістері. Ұжым тәрбие құралы ретінде. Дидактика туралы жалпы түсінік және оның негізгі категориялары. Оқыту заңдары, заңдылықтары және принциптері.

 • Код ON1

  Мектепке дейінгі ұйымдардың педагогикалық процесінде педагогикалық қарым-қатынас пен өзара әрекеттесуді жүзеге асыра алады;

 • Код ON2

  Балалардың жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып кәсіби міндеттерді орындайды;

 • Код ON3

  Инклюзивті білім беру ерекшеліктерін ескере отырып білім беру жүйесінің даму тенденцияларын ұғынады;

 • Код ON4

  Мектепке дейінгі ұйымдардың білім беру ортасын зерттейді, оқыту нәтижелеріне, мектеп жасына дейінгі балалардың психикалық дамуына мониторингтік зерттеулер жүргізеді

 • Код ON5

  Өзіндік білім алу мен кәсіби біліктілікті арттыру процесін жүзеге асырады;

 • Код ON6

  Мектепке дейінгі ұйымның оқу-тәрбие процесіне ата-аналарды жұмылдыру жөніндегі жұмыстың инновациялық формаларын қолдану

 • Код ON7

  Оқу-тәрбие процесінің негізгі сипаттамаларын диагностикалау және оның әрі қарай дамуын жобалау;

 • Код ON8

  Баланың психикалық дамуының мазмұны мен шарттарын толық бақылауға арналған әдістемелік базаны құра отырып, алынған білімдерін тәжірибеде пайдалана алу;

 • Код ON9

  Оқу-тәрбие процесінде жеке әдістемелер бойынша оқыту нәтижелерін жоспарлау; Баланың дене және психикалық саулығы, денсаулығын бекіту және қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жұмысты жүзеге асыру

 • Код ON10

  Мектепке дейінгі ұйымның іс-әрекетінің мониторингі мен басқаруды жүзеге асыру, мектепке дейінгі ұйымның оқу-әдістемелік базасын жаңартып, ата-аналармен жұмыс жүргізуде және ұжымда тиімді қарым-қатынас құрады; Мектепке дейінгі ұйымның оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда оқу-әдістемелік құжаттарды өңдейді;

 • Код ON11

  Мектепке дейінгі ұйым педагогтарының ғылыми-зерттеушілік іс-әрекетін ұйымдастыру: оқу-тәрбие процесінің негізгі сипаттамаларын диагностикалау және оның әрі қарай дамуын жобалау;

 • Код ON12

  Мектеп жасына дейінгі балалар тұлғасының адамгершілік, отансүйгіштік, эстетикалық тәрбиесіне бағытталған шаралар өткізу, мерекелер мен көңіл-күй көтеретін шаралар ұйымдастыру , ерте сәбилік шақтағы және мектепке дейінгі жастағы балалардың шығармашылық іс-әрекетіне жетекшілік етеді;

 • Код ON13

  Баланың мектепке даярлығының диагностикасын жүргізеді, балалардың мектепке даярлығын мектепке дейінгі ұйым мен бастауыш білім беру сабақтастығын негізге ала отырып ұйымдастыру;

 • Код ON14

  Педагогикалық бақылауды жүзеге асыру; мектепке дейінгі ұйымдарда оқу-тәрбие процесін құра отырып, мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту процесі мен нәтижелерін бағалау;

6B01202 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01202 6B01202 -Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеудің педагогы және мектепке дейінгі ұйымдағы психологы
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01202 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01202 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01202 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу, педагогикалық анимация
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top