Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01202 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы (ағылшын) в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • - мамандықтың жоғары әлеуметтік маңыздылығын, кәсіби этиканың ұстанымдарын түсінеді, педагогикалық қызметте пәндік сала бойынша білімін, педагогикалық өлшемдерді, білім беру жүйесінің даму тенденциялары, нормативтік құқықтық актілер мен электронды құжаттарды жүргізу негіздерінен білімдерін пайдаланады;
  • - білім беру үдерісіндегі барлық субъектілердің (тәрбиешінің, балалардың және олардың ата-аналарының) қызметін, мектепке дейінгі білім беру саласындағы оқу-тәрбие үдерісінің мазмұнын талдайды, өзгермелі әлеуметтік және экономикалық жағдайларда өмір сүруге дайын, сыни тұрғыдан ойлау қабілеті бар зияткерлік, дене бітімі және рухани дамыған тұлғаны тәрбиелеуге мақсатты орната отырып, оқу-тәрбие үдерісін модельдейді;
  • - психикалық, психофизиологиялық дамудың жалпы, өзіндік және жеке ерекшеліктері мен инклюзивті білім берудің құндылықтарын есепке алу құралдарын пайдаланады, әртүрлі жас деңгейлерінде мінез-құлық пен іс-әрекетті реттеу ерекшеліктерін біледі;
  • - психологиялық және педагогикалық зерттеу әдістерін меңгереді, өнім, болжам жасау, құбылыстың немесе оқиғаның жүйелі түсіндірілуі үшін әр түрлі көздерден ақпаратты талдайды, жинақтайды, шығармашылықпен түрлендіреді, педагогикалық қызметке шығармашылық, зерттеушілік тұғыр танытады);
  • - әртүрлі жастағы балалардын дамуын диагностикалау әдістерін, оқыту мен тәрбиелеуде білімнің әртүрлі теорияларын пайдаланады, оқыту мен тәрбиелеуде балаларда субъектіні, коммуникативтілікті, гуманизм мен толеранттылықты, ынтымақтастық пен сыни ойлау қабілеттерін дамыту үшін әдіснамалық тұғырды қолданады;
  • – балалар іс-әрекетінің әрбір түрлерін ұйымдастыру тәсілдерін меңгереді, балалардың зерттеу және жобалау іс-әрекетімен байланысты ойын әрекетін ұйымдастыру әдістерін, мектеп жасына дейінгі балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру үдерісінде заманауи ақпараттық және коммуникациялық технологияларды (SMART және STEM технологиялары) қолданады;
  • - этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарды, қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін, ұлттық тәрбиенің заңдылықтары мен ұстанымдарын ескере отырып, көпмәдени ортада кәсіби қызметті ұйымдастыру тәсілдерін меңгереді;
  • - кәсіптік міндеттерді шешуде пәнаралық және ведомствоаралық өзара іс-әрекетке қатысады, балаларды өзгермелі еңбек нарығына бейімдеуде қажетті құзыреттілікті дамыту үшін оқуға және ұтқырлыққа қабілетті болады;
Top