Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04202 Құқықтану (бейіндік) в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Менеджмент, басқару психологиясы, шет тілі саласындағы білімді, тілді еркін меңгеру деңгейінде пайдалана отырып, процестер мен міндеттерді шешеді.
  • Мемлекет пен азаматтық қоғамның, оның ішінде президенттік институттың конституциялық даму заңдылықтарын анықтай отырып, құқықтық талдау әдіснамасының көмегімен құқықтық шындықты талдайды.
  • Азаматтық, қылмыстық, азаматтық және қылмыстық іс жүргізу, еңбек құқықтық қатынастарын реттейтін қолдану актілерінің жобаларын әзірлейді; азаматтық және қылмыстық заңнаманы дамыту факторларын жүйелейді.
  • Еңбек құқығы мен коммерциялық қызмет саласында құқықтық құралдарды қолданады; азаматтық құқыққа еркін бағдарлана отырып, сот практикасы саласындағы заңнаманы жетілдіру мен дамытуға қатысты жаңа идеяларды жүйелендіреді.
  • ҚР-дағы конституциялық құқық, атқарушы билікті дамыту және жаңғырту стратегиясы мәселелерін; қазіргі кезеңдегі мемлекеттік қызметтің мәнін біле отырып, мемлекеттік басқаруды әкімшілік-құқықтық реттеудің нормативтік құқықтық актілерін талдайды.
  • Жеке адамға қарсы құқық бұзушылықтарды ашу кезінде криминалистік құралдарды пайдалана отырып, сот сараптамасын тағайындай отырып, құқық бұзушылықтарды саралай отырып, сот процестерін ұйымдастырады және жүргізеді.
  • Кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді қарым-қатынас жасайды, мәселелерді шешеді, міндеттерді анықтайды, салдарын болжайды және команда мен ұйымды басқаруға шешім қабылдайды.
  • Нормативтік актілер және түсіндіру актілері бойынша сараптамалық-консультациялық қызмет көрсете отырып, заң техникасының қағидаларына сәйкес құқықтық қорытындылар, өтініштер, талап қоюлар, талап қоюларға пікірлер, шағымдар, өтініштер, шарттар жасайды.
Top