Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01501 Математика в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Интернет-ресурстарды, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша бұлтты және мобильді сервистерді, сонымен қатар әр түрлі ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың түрлерін кәсіби деңгейде еркін меңгереді.
  • Жаңа қоғамда әлеуметтенуге және жаңартылған білім беру жүйесінің мазмұны аясында қорытындылар жасайды.
  • Жоғары мектепте математиканы оқытудың математикалық, педагогикалық және психологиялық заңдылықтары, терең білімнің әдістемелік жүйесінің ерекшеліктері туралы терең білімдерін инерация жасай алады.
  • Педагогика, психология, оқыту әдістемесі бойынша базалық білімін, сонымен қатар инклюзивті және критериалды бағалау технологияларын ескере отырып, тұлға аралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларды бағалай біледі.
  • Магистрлік диссертация, ғылыми мақала, баяндама және т.б. түрінде ғылыми-зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін жалпылайды, кәсіби салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді жүзеге асыруға құзырлы болады.
  • Тарих, философия және әлеуметтік-саяси пәндер шеңберіндегі базалық білімін ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларды бағалайды.
  • Қарқынды дамып жатқан көп тілді және көп мәдениетті әлемде барабар жауап беру үшін мемлекеттік және шет тілдерін білетін математика саласындағы маманының құзырлығы шегінде әр түрлі ауызша және жазбаша қарым - қатынастың әдістері мен тәсілдерін көрсетеді.
  • Дәлелдерді тұжырымдай алады, математикалық және әдістемелік пәндерді оқыту процесінде кәсіби және қолданбалы мәселелерді шеше біледі.
  • Математиканың фундаментальды бағыттарының негізгі ережелерін негіздей алады, математиканы оқыту процесін жобалауда алған теориялық білімдерін көрсете біледі.

Ұқсас БББ

7M01501 Математика (1.5)

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

7M01501 Математика (1)

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

7M01501 Математика

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

7M01501 Математика

Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

7M01501 Математика

Шымкент университеті

7M01501 Математика

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

7M01501 Математика

Сулейман Демирель атындағы университеті

7M01501 Математика педагогтарын даярлау

Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

7M01501 Математика

Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

7M01501 Математика педагогін даярлау

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

7M01501 Математика

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

7M01501 Математика

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

7M01501 Математика

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

Top