Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01902 Арнайы педагогика в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты 7М01902-Арнайы педагогика ББ мақсаты арнайы және инклюзивті білім беру жүйесінде жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікке ие, педагогикалық, ғылыми-зерттеу, басқару қызметін табысты жүзеге асыратын, қазіргі заманғы еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз ету.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M021 Арнайы педагогика
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Дайындық бағыты 7M019 Арнайы педагогика

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Арнайы білім беру саласында өзіндік іс-әрекетті жүзеге асыруға қажетті дағдыларының болуы.
 • Қоғамдық пікірлер, дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі және кәсіби қызметінде қолдана алады.
 • Зерттеу контекстінде арнайы білім беру саласының алдыңғы қатарлы теорияларына негізделген білімдері мен түсініктерін көрсетеді, идеяларын ұсынады, зерттейді және қолдананады.
 • Жоғары мектепте оқытудың заманауи технологияларын және арнайы білім беру саласындағы инновациялық жетістіктерді қолдана біледі.
 • Арнайы білім беру саласында кәсіби қызметке қажетті жағдайларды жүзеге асыра алады.
 • Арнайы білім беру саласындағы өзекті идеялар, проблемалар, шешімдер мен ақпараттарды кәсіби құзыреттілік деңгейінде меңгере алады.
 • Оқыту үдерісінде академиялық және кәсіби деңгейде қолданылатын тілдік білімдерді меңгереді.
 • Арнайы білім беру саласында кәсіби қызметте қажетті дайындық деңгейлері мен салауатты өмір салтын ұстану қабілеттерін көрсете алады.
 • Ғылыми, әлеуметтік, этикалық тұжырымдар негізінде ой қорытындыларын қалыптастыру үшін ақпараттарды жинау және өңдеу жұмыстарын жүзеге асырады.
 • Арнайы білім берудің пәнаралық контекстінде проблемаларды шешу үшін өз білімдерін, түсініктерін және оларды кәсіби деңгейде қолдану қабілеттіліктерін көрсетеді.
Top