Жаңа білім беру бағдарламасы

8D01602 Тарих-дінтану в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • теориялық білім мен тарихи-діни зерттеу әдістерін практикалық қызметте қолдану; тарихи процестің қозғаушы күштері мен заңдылықтарын талдау; тарихтағы зорлық-зомбылық пен зорлықсыздықтың рөлі, адамның тарихи процестегі орны, қоғамның саяси ұйымдастырылуы
  • дүниежүзілік және ұлттық тарих саласында алған ғылыми білімдерін тарихи зерттеулерде пайдалану
  • дінтанудың іргелі әдіснамасы мен мәселелері (дінтанудың тарихы, дінтанудың негізгі категориялары, діндердің қазіргі концепциялары, діни сана мен мінез-құлық) бойынша ғылыми-зерттеу қызметін өз бетінше жүзеге асыру
  • тарихи таным ұғымдарын, отандық және шетелдік тарихнамадағы өткенді түсіндіру ерекшеліктерін талдау; тарихнаманың пікірталас мәселелерін шешу жолдарын біледі; тарихи шығармалардың жекелеген ережелерінің сәйкестік дәрежесін анықтау; тарихи ақпаратты бағалауда пәнаралық синтез әдістерін қолдану
  • тарихи фактілерді түсіндіру үшін тарихи дереккөздерді кешенді талдау әдістерін қолдану
  • диссертацияға материалдарды дайындау, ғылыми-метрикалық мәліметтер базасында индекстелген шетелдік журналдарда жариялау үшін ағылшын тілінде мақалалар жазу
  • заманауи білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқу-әдістемелік кешендерді, жаттығуларды, тесттерді және басқа да тапсырмаларды әзірлеу; оқу мақсаттарын қою, оларға қол жеткізу үшін сабақтың түрін (түрін), оқушылардың оқу іс-әрекетін ұйымдастыру нысандарын таңдау, оқу қызметінің тиімділігін бақылау және бағалау
  • тиімді жазу үшін теориялық білімді қолданыңыз, SMART мақсаттарын қойыңыз және жазбаша жобаларыңызды жоспарлаңыз, басқа мақалаларды қарап шығыңыз және кері байланыс беріңіз, идеяларды дамыту үшін жазуды пайдаланыңыз, мақалаларды тиімді жазу үшін технологияларды қолданыңыз
  • ғылыми коммуникациялардың әртүрлі түрлерін құру, ғылыми білімді насихаттау, жаңа серіктестіктер мен бірлескен қызметті құруға қабілетті, ғылыми коммуникацияның заманауи әдістері мен технологияларын қолдана алады, ғылыми және білім беру мәселелерін шешу үшін зерттеу ұжымдарының жұмысына қатысады, ғылыми талдау дағдылары бар мәтіндер, әртүрлі әдістер мен ғылыми коммуникациялық технологиялардың тиімділігін сыни тұрғыдан бағалау
  • дін философиясының қазіргі даму кезеңінде туындайтын негізгі идеялық-әдістемелік мәселелерді талдау; дін туралы философиялық білімнің қазіргі жағдайын және отандық және шетелдік дін философиясының негізгі бағыттарын біледі; дін философиясының мәселелерін талдаудың әдіснамалық дағдыларына ие

Ұқсас БББ

Top