Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05401 Математика в Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

 • Шетел тілі (кәсіби) PIMNO
  Несиелер: 5

  Курс бакалавриаттың рейтингісін жетілдіру және шетелде өз жұмысын жариялау мүмкіндіктері үшін шетел тілінде ғылыми жұмыс және оған қоса берілген материалдарды (шолу, реферат және т.б.) құруды үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курс менеджмент жүйесіндегі жұмыс тиімділігі мен сапасын жақсарту мақсатында басқарушылық қызметтің психологиялық жағдайлары мен ерекшеліктерін талдауды қамтиды, тапсырмаларды шешу үшін жеке және топтық функцияларды талдауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дифференциалдық геометрияның және топологияның қосымша тараулары
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Дифференциялдық геометрия және топология бөлімінен жалпы білім алу және көпбейнелерді қарастыру Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы:Дифференциялдық геометрия және топология бөлімінен көпбейнелерді қарастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Функционалдық талдаудың қосымша тараулары
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Дифференциялдық геометрия және топология бөлімінен жалпы білім алу және көпбейнелерді қарастыру Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы:Дифференциялдық геометрия және топология бөлімінен көпбейнелерді қарастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жаңа оқыту технологиялар
  Несиелер: 3

  Магистранттарды жаңа педагогикалық технологиялардың ерекшіліктерімен құрылымын, мақсаты мен міндеттерін меңгеріп қана қоймай, оларды математика пәнін оқытуда тиімді пайдаланудың жолдары мен әдістемесін жасауға машықтандыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 3

  "Инновациялық менеджмент" оқу пәнінің мақсаты ғылыми ұжымдарды басқару, ғылыми зерттеулерді үйлестіру және тиімділікті бағалау саласында жаңа білім алу енгізілуі болып табылады. Пәннің міндеттері: - жаңа техника мен технологияларды жасау және игеру басқармасы, -ғылыми-техникалық өнімге сұранысты талдау әдістемесі, - инновациялардың және инновациялық технологиялардың тиімділігін бағалау қызметі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Бұл жоғары білімді және тәрбиелеуге бағытталған педагогиканың ерекше саласы. Жеке психология терең оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгебра, геометрия және логиканың іргелі мәселелері
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Алгебра,геометрия және лигиканың іргелі мәселелерін оқыту Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы:Курста келесі тақырыптар оқылады: алгебралық құрылым негізі, топтық, жартытоп, моноидтар, топ, сақина, жазық, алгебралар, идеалдар, сақинадағы амалдар қасиеті, сақиналар класы, фактор-сақина, Галуа өрісі, сызықтық жүйедегі функционалдың градиенті үшін формула, коммутативті сақиналар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпаратты- коммуникациялық технологиялар
  Несиелер: 3

  Пәндерді оқыту стандарт кітапханалар графикалар ішкі бағдарлама кітапханаларын қамтиды. Әртүрлі типтегі мәліметтер. Модульдер құрастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Философиялық, мәдени, тарихи аспектілер жағынан ғылыми білімді құбылыс ретінде қалыптастыру мен дамытуға үйрету қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Интегралдық теңдеулер
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Интегралдық теңдеулер теориясы, оларды шешу әдістері зерттеу Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы: Интегралдық теңдеулер теориясы, оларды шешу әдістері мен осындай теңдеулермен шешілетін есептер зерттеледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Болашақ мамандардың кәсіби құзіреттілігі
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Нақты пән бойынша ғылыми білімін меңгеру, ойлау мәдениеті мен жоғары көзқарасты білімді тұлға қалыптастыру Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы:Нақты пән бойынша ғылыми білім меңгеруге, ойлау мәдениеті мен жоғары көзқарасты білімді тұлға қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – инновациялық қызметті және ғылыми зерттеулерді жоспарлау, ұйымдастыру және басқару саласындағы негізгі ұғымдар мен анықтамаларды оқу. Қазіргі кезеңде кәсіпорындардағы, ғылыми-зерттеу институттарындағы және жобалау-конструкторлық ұйымдардағы ғылыми зерттеулерді, инновациялық қызметті ұйымдастыру, жоспарлау және басқарудың рөлі мен маңызы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Информациалық қолданбалы бағдарламалар
  Несиелер: 3

  Пәндерді оқыту стандарт кітапханалар графикалар ішкі бағдарлама кітапханаларын қамтиды. Әртүрлі типтегі мәліметтер. Модульдер құрастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби менеджмент
  Несиелер: 3

  Магистранттарды практикалық басқару іс-шараларын жүзеге асыруға байланысты білім мен дағдыларды қамтамасыз ету. Курсқа оқыған кезде магистранттар білуі керек: Менеджменттің маңызы мен негізгі бағыттары, ұйымдастыру формалары, технологиялық әдістер және басқару әдістері. Басқару тиімділігін анықтайтын факторларды ескеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: магистранттардың жоғары мектеп педагогикасының теориялық және практикалық негіздерін меңгеруі, жоғары оқу орнынан кейінгі дайындықтың МЖБС талаптарына сәйкес олардың құзыреттерін қалыптастыру. Міндеттері: магистранттарды жоғары мектептің педагогикалық ғылымының негіздерімен таныстыру, оларға қазіргі әлемдегі педагогикалық концепциялардың алуан түрлілігі, тұтас оқу-тәрбие процесінің технологиясының негіздері және өскелең ұрпақты тәрбиелеу мәселелері туралы түсінік беру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өндірістік менеджмент
  Несиелер: 3

  Бұл курс өндірісті басқарудың теориялық негіздері мен практикасын жүйелі түрде көрсету болып табылады. Курс мақсаты, ресурстары мен тұтынушылардың қажеттіліктерін талдау арқылы кәсіпорынның өндірістік қызметіндегі басқарушылық аспектілерін ғылыми тұрғыдан дәлелдеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Орнықтылық теориясы
  Несиелер: 5

  Нақты айнымалы функциялардың қасиеті мен Ляпуновтың бірінші жуықтау дифференциалдық теңдеулерінің шешуі және дифференциалдық жеке туынды теңдеулер жүйесін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бірінші ретті дербес туындылы теңдеулердің интегралдау әдістері
  Несиелер: 5

  Бірінші ретті дербес туындылы теңдеулердің интегралдау әдістері пәнінде осындай теңдеулерге қойылатын септер және ол есептердің шешімінің бар, біреу, орнықты болу шарттары қарастырылады. Шешу әдістері нақтыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оптимизациялаудың қосымша тараулары
  Несиелер: 5

  Техника және экономиканың даму нәтижесіде жаңа математикалық әдістерді экстремалды есептеулер пайда болды. Бұл әдістерге: математикалық программалау, оптималдық процестің математикалық теориясы және т.б. Есептің берілу және шығару жолының өзгешелігіне қарамастан бұл әдістерде өзара тыңыз қатынас бар. Пәнде кейбір есептерді математикалық программалауда оптималды басқару есептері арқылы қарастырады және математиканың басқа әдістерін де қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Динамикалық жүйенің басқару теориясы
  Несиелер: 5

  Басқару теориясы және тұрақты сызықты динамикалық жүйе үшін басқарудың негізгі сұрақтарын оқытады, белгісіз параметрлері және жоғарғы шектеулі кез-келген өзгерудегі есептерді динамикалық жүйеде басқарады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кездейсоқ құбылыстар теориясы
  Несиелер: 5

  Пәнді кездейсоқ құбылыстардың анықтамасы, Марков тізбегі және оныңсипаттамасы, кездейсоқ уақытша қатар мен оның сипаттамасы, Гаусс және стационар құбылыстар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көпбейнелердегі математикалық талдау және стохастикалық талдау
  Несиелер: 5

  Берілген пәнде зерттеу пәні әртүрлі және бірдей құрылымның геометриялық объектілері болып табылады. Тензорлық талдау бір координаттар жүйесінен басқа координаттар жүйесіне өту кезінде физикалық шамалардың геометриялық объектілерінің инвариантты характеристикаларын зерттейді. Пәнді зерттеу міндеттері – магистранттарды дифференциалдық түрлерді түрлендірудің спектральды әдісін қолдануға және бағдарланған дифференциалдық көпбейнелер бойынша дифференциалдық түрлерден алынған интегралдарды есептеуге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экстремалды есептеу теориясының қосымша тараулары
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі математикалық әдістерді экстремалды есептерді зерттеуге оқытады. Техника және экономиканың даму нәтижесінен экстремумды есептеу қажеттілігінен жаңа математикалық әдістер туды. Бұл әдістерге: математикалық программалау, оптималдық процестің математикалық теориясы және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық талдаудың қосымша тараулары
  Несиелер: 5

  Нақты айнымалылы функциялар теориясының қосымша қасиеті мен комплексті айнымалы функциялардың теориясын Лебег функциясы бойынша интегралдауды үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Операторлардың спектралді теориясы
  Несиелер: 5

  Оқу сараман - зертханалық, зертханалық және демонстрациялық Мақсаты: өз-өзіне түйіндес оператордың спектрнің еселігі, жай спектрлі операторлар, олардың каноникалық түрлері, меншікті функциясы бойынша жіктеу Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы:Пәнде өз-өзіне түйіндес оператордың спектрнің еселігі, жай спектрлі операторлар, олардың каноникалық түрлері, меншікті функциясы бойынша жіктеу, бағыттаушы функционалдар, үлкен аргументті дифференциалдық теңдеулердің шешулерінің асимптотикасы, оператордың дефектісінің индексі оқытылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Анализдің маңызды мәселелері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Көпмүшелер анализінің элементтерін зерттеу Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы:Көпмүшелер анализінің элементтері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дифференциалдық теңдеулер, математикалық физика және оларды шешудің сандық әдістері
  Несиелер: 5

  Алғашқы, шекаралық және аралас есептердің қойылуы. Сызықты дифференциалдық теңдеулердің шешімдерін жазу, Математикалық физиканың теңдеулеріне қойылған есептерді интералдау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мектеп курсы математиканың есептерін шығару практикумы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Мектеп математика курсының есептерін шығару біліктерін қалыптастыру Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы: есептерді шығарудың негізгі әдістерімен таныстыру, болашақ мұғалімнің әдістемелік біліктері мен дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Вариациялық есептеулер
  Несиелер: 5

  Функционалдың максимум және минимумға зерттеу есептері вариациялық есептер деп аталады. Мұндай вриациялық есептерге жататыны: энергияны сақтау заңы, импульсты сақтау заңы, қозғалыстар санын сақтау заңы, қозғалыстар санының моментін сақтау заңы, классикалық және релятивтік өрістер теориясының әртүрлі вариациялық принциптері, оптикадағы Ферма принципі, Кастилиано принципі және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аналитикалық функциялар теориясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Математикалық анализдің, геометрияның, механика және физиканың, сонымен қатар гамма-функция, цилиндрлік функция (бесселдік), эллипстік функцияның есептеріне алып келетін барлық маңызды функциялары сәйкес интервалдарда аналитикалық болып келеді. Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы:Аналитикалық функциялар математикада және оның қолданылуында маңызды роль атқарады және жеке пән ретінде оқытуды талап етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дифференциалдық теңдеулерді жуықтап шешу әдістері
  Несиелер: 5

  Қолданбалы математиканың есептерін жуықтап шығаруда ең бір тиімді әдіс ол сандық әдістер. Олар математикалық моделдерге сәйкес құрылатын алгоритмдер арқылы жүзеге асады. Қазіргі проекциялар жүйелерінің математикалық моделдері, сонымен қатар физикалық қүбылыстар дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер арқылы жазылады. Максвелл теңдеуі, Ньютонның жылу алмасу заңы, Эйлер, Навье-Стокс теңдеулері, кванттық механиканың Шредингер теңдеуі т.с.с. есептер осы әдістермен шешімін табады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары математика есептерін шығару практикумы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Жоғары математика есептерінің қойылуы және оларды шешудің неғұрлым тиімді әдістерін оқыту Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы: теориялық сұрақтар мен қолданбалы есептерді шығаруда шығармашылық пен өз бетімен жұмыстануына қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математикалық есептерді шығару практикумы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Есептердің қойылуы және оларды шешудің неғұрлым тиімді формаларын сараптауды меңгеру Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы: теориялық сұрақтар мен қолданбалы есептерді шығаруда шығармашылық пен өз бетімен жұмыстануына қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Нормаланған кеңістіктегі дифференциалдық есептеулер
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Магистранттардың біліктілігін қалыптастырып, негізгі дифференциалды теңдеулер мен интегралды есептеулерді нормаланған кеңістікте, қарапайым диффференциалдық теңдеулерді және дербес туындылы теңдеулерді шешуге үйрету Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы:Магистранттарды білімдерін практикада қолдана білуге қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Функциялар теориясының қосымша тараулары
  Несиелер: 5

  Мақсаты: функциялар теориясының талапқа сай аппараттарының негізгі ұғымдарын және орынын қарастыру. Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы:Математиктер мамандығын әзірлеудегі ең басты пәндердің бірі. Пәнде функциялар теориясының талапқа сай аппараттарының негізгі ұғымдары және орыны қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары оқу орындарында интербелсенді әдістерді қолдану
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Оқу процесінде интербелсенді әдістерді қолдану арқылы магистранттарды ғылыми ізденіске машықтандыру Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы: магистранттарды ғылыми ізденіс, танымдылыққа, ғылымның әртүрлі саларының арасындағы байланысты көре, аша білуге үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЖОО мен мектептерде математиканы оқытудың әдістемелік маңыздылығы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: ЖОО мен мектептерде математикалық пәндердің мазмұн сабақтастығын меңгеру Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы: ЖОО мен мектептерде математикалық пәндердің мазмұн сабақтастығы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы математика
  Несиелер: 5

  Теориялық білімдерін қолданбалы есептерде қолдану мақсатында жаңа компьютерлік технологиялардың мүмкіндігін қолдану және қолданбалы жаңа программаларды игеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дифференциалдық теңдеулер мен есептеу математикасының теоретикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Дискреттілеу, Коши есебі, Рунге-Кутта есебі, қатаң теңдеулер, шеттік есептер, стационар және стационар емес теңдеулерді шешудің айырымдық әдісі, түзулер әдісі, сандық әдістер, есептеулер нәтижесін бағалау, интерполяция, қалыпты жуықтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Комплекс айнымалы функциялар теориясы
  Несиелер: 5

  дифференциалданатын функциялардың негізгі қасиеттерімен танысу) әдемі логикалық жүйедегі математикалық бідімнің негізі болады. Комплекс айнымалы функциялар теориясы әдістерімен жәй сандар теориясының бөліну проблемалары, кез келген оң бүтін санды әр түрлі дәрежесін өрнектеу әдістері және аспан маханикасының, теориялық физиканың, серпімділік теориясының, гидродинамиканың т.с.с.проблемалары шешімін табады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қатарлар мен шексіз көбейтінділер
  Несиелер: 5

  Сандық қатарлардың жинақтық белгілері (Раабе белгісі, Куммер белгісі, Абель және Дирихле белгілері). Жинақтық қатарлар қасиеттері. Функционалдық тізбектер және қатарлар. Біркелкі жинақтылық шарты. Қатарлар қосындыларының функционалдық қасиеттері. Дәрәжелік қатарлардағы амалдар.Теңдеулерді тізбектеп шешу.Нормалық және гильберттік кеңістіктер. Нормалық жинақтылық. Гильберттік кеңестіктегі ортонормалық жүйелер. Фурье қатарлары. Аз еркін тербелістің теңдеуі. Тербелістің теңдеуін Фурье әдісімен шешу. Фурье коэффициентерінің қасиеттері. Параметрлерге тәуелді интегралдар. Фурье интегралы. Фурье түрлендірулері, олардың қасиеттері және қолданулары. Функцияның біркелкі аппроксимациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Комформды бейнеулер
  Несиелер: 5

  Комформды бейнелеуді анықтайтын шарттарды, Комформды бейнелеу теориясының негізгі мақсаттарын, бірлік шеңбердің ішкі облысының жалпы түрлендіруін, аналитикалық функцияның жекешеленуі, екінші реттік сызықтық қатармен шектелген жоғарғы жарты жазықтағы конформды бейнелеуді, бірмәнді аймақтағы конформды бейнелеуді, Конформды бейнелеудегі сәйкес шекаралар, жоғарғы жартыжазықтықтағы тікбұрыш және көпбұрыштың бейнелеуін оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математиканы оқытудың қазіргі заманғы проблемалары
  Несиелер: 3

  Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы: Педагогтың ойлау мәдениетінің дамуы жұмысына, оқушылармен қарым-қатынасына, мінез-құлықты қадағалай алу қабілетіне, кәсіби міндеттерді шешу кезіндегі тренинг элементтері жұмыстарына аса көңіл бөлінген. Сонымен қатар жаңа білім беру технологиясының әдістерін қолдану бойынша сұрақтар да енгізілген

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жаңартылған жалпы орта білім берудің МЖМБС әдіснамасы мен мазмұнын қабылдау; жаңа отандық және шетелдік тәжірибе негізінде оқытудың жаңа теорияларын, модельдерін, әдістерін, технологияларын игеру; математиканы оқытудың инновациялық әдістемелік тәсілдерін, технологияларын әзірлеу, оларды іске асыру.

 • Код ON2

  Мақсатты өз бетінше таңдау және негіздеу, өзекті мәселе бойынша ғылыми педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу; педагогикалық эксперимент жүргізу, оның жекелеген кезеңдерін жоспарлау, әзірлеу және өткізу; нәтижелерді өңдеу және сыни бағалау; оқу процесіне енгізу.

 • Код ON3

  Ғылыми-зерттеу жобаларын дайындау; ғылыми жарияланымдарды, есептерді, патенттер мен баяндамаларды дайындау және ресімдеу, семинарлар, конференциялар өткізу; жүргізілетін зерттеулер мен әзірленетін жобалардың сипаттамасын жасау, есептерді, шолуларды және басқа да құжаттарды дайындау және ресімдеу.

 • Код ON4

  Жаңа технологияларды пайдалана отырып, ғылыми және оқу ақпаратымен жұмыс істей алады; оқу-әдістемелік құжаттарды дайындайды; жалпы білім беру ұйымдарында, кәсіптік орта және жоғары білім беру ұйымдарында білім беру процесін жобалау және іске асыру бойынша педагогикалық қызметті жүзеге асырады.

 • Код ON5

  Педагогика, психология және қолданбалы математиканың өзекті мәселелері негізінде математиканың оқу сабақтарының барлық түрлерін жобалау.

 • Код ON6

  Өзінің кәсіби қызметінде ұжымды басқара алады, әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай алады.

 • Код ON7

  Пәндік сабақтардың барлық түрлерін өткізуге, ғылыми-техникалық әдебиетпен жұмыс істеуге және кәсіби қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастыққа қатыса алатындай ауызша және жазбаша деңгейде шет тілін меңгерген.

 • Код ON8

  Эксперименталды жұмысты жүргізу әдіснамасын біледі; ғылыми-зерттеу жұмыстарына арналған аспаптар мен жабдықтарды біледі; эксперименталды зерттеулерді жоспарлай және жүргізе алады; экспериментті қою дағдыларын меңгерген; ғылыми зерттеулер әдіснамасы саласында құзыретті.

 • Код ON9

  Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізе алады.

 • Код ON10

  Математикалық есептерді шешу үшін математикалық аппаратты практикада қолданады.

7M05401 Математика
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M05401 Математика
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Актуарлық математика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M05401 Математика
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика және компьютерлік ғылымдар
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top