Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B10106 Фармация в Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Қазіргі заманғы нарыққа бағдарланған, фармация саласында терең теориялық және практикалық білімі бар, кәсіби қызметте өндірістік және практикалық міндеттерді орындауға, бәсекеге қабілетті, білікті, құзыретті маман-фармацевтерді даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 5 года
 • Кредиттер көлемі 300
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B085 Фармация
 • ҰБТ-дағы пәндер Химия және Биология
 • Білім беру саласы 6B10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 6B101 Денсаулық сақтау
 • Ботаника
  Несиелер: 5

  Өсімдіктер - жердегі тіршілік көзі. Биосфераның концепциясы. Өсімдіктер емдік шикізат көзі ретінде. Табиғаттағы және биосфераның өміріндегі зат циклындағы өсімдіктердің мәні. Ботаника ғылым және фармацевтикалық пән ретінде. Фармация үшін ботаниканың маңызы. Өсімдіктер мен жануарлар арасындағы ұқсас және айырмашылықтар. Өсімдіктердің географиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық және экономика негіздері
  Несиелер: 5

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық тәрбие және дамыту мемлекеттік бағдарламасы шеңберіндегі "Рухани жаңғыру" бағдарламасы. Медицина қызметкерлерінің құқықтық мәртебесі, олардың әлеуметтік қамтамасыз етілуі. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі. Нарық және бәсекелестік. Фирманың және кәсіпкерліктің теориясы. Даму ерекшеліктері Қазақстан Республикасындағы Ұлттық экономика Медициналық көмекті дамыту саласындағы мемлекеттік саясат өнеркәсіп.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  «Жемқорлық» түсінігінің теориялық-әдістемелік негіздері. Қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жетілдіру жемқорлыққа қарсы әрекет шарты ретінде. Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат. Денсаулық сақтау саласындағы сыбайлас жемқорлық әрекет үшін құқықтық, моральдық-этикалық жауапкершілік. бизнес-идеяны және Стартапты таңдау, кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бизнес-жоспарлау, бизнес-жоспардың мазмұны, оларды әзірлеу дағдылары, маркетингтік қызметтегі стартап.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биофизика
  Несиелер: 3

  Механика. Сұйықтар мен қатты денелердің механикалық қасиеттері. Газдардағы диффузия үдерісі. Термодинамика. Электростатикалық өріс. Электр тогы. Магнит өрісі. Оптика. Жарықтың заттарға әсері. Жарықтың кванттық табиғаты. Дененің жылулық сәулеленуі. Атом ядросы мен элементар бөлшектер физикасының негізі. Биологиялық мембрана. Тірі жасуша өткізгіштігі. Биопотенциалдар. Биологиялық құрылымның электр өткізгіштігі. Кванттық биофизика элементтері. Люминесценция. Лазерлер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бейорганикалық химия
  Несиелер: 4

  Бейорганикалық химия – жоғары медицина оқу орнында мектептегі химия курсынан кейінгі ең бірінші базалық саты болып табылады. Сондықтан осы пәнді фармацевтика факультетінде оқытудың басты мақсаты фармацевт қызметіне қажетті химиялық процесстер мен құбылыстарға қолданылатын химияның негізгі түсініктері мен заңдарын үйрету болып табылады. Бейорганикалық химия – аналитикалық, органикалық, физколлоидтық, токсикологиялық, фармацевтикалық химия курстарын оқу негізі болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Латын тілі
  Несиелер: 3

  Фармацевтикалық терминологияның қалыптасуындағы латын тілінің рөлі.Рецепттің латын тіліндегі бөлігінің жазылуы және өсімдік және жануар шикізатын белгілеу үшін генитив (Genetivus) септігін қолдану. Дәрілік формалардың атаулары. Фармацевтикалық терминологияда қолдынылатын етістіктер. Макеттерді, этикеткаларды, қаптамаларды дайындау үшін сөздік қорды пайдалану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Молекулалық биология және биотехнология негіздері
  Несиелер: 5

  Мендельдік генетика негіздері. Белгілердің тұқым қуалау заңдылықтары. Жыныспен тіркескен тұқым қуалау. Тұқым қуалаушылықтың хромосомалық теориясы. Репликация. Транскрипция. Ақуыз биосинтезі. Гендер экспрессия-сының реттелуі. Мутациялар және оның адам патологиясын-да білінуі. Молекулалық генетикалық зерттеу әдістері. Мембрана арқылы заттар тасымалы. Жасуша циклы. Медициналық биотехнология, нанобиотехнология. Дәрілік препараттарды алудың технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биологиялық химия
  Несиелер: 5

  Ақуыздардың биологиялық қызметі және құрылымдық ұйымдастырылуы. Ферменттер. Мембраналардың зат алмасудағы рөлі және олардың әртүрлілігі. Витаминдер. Катаболизмнің арнайы және жалпы жолдары. Биоэнергетика. Көмірсулардың, липидтердің және ақуыздардың алмасуы. Гормондар биохимиясы. Бауыр мен бүйрек биохимиясы. Гемопротеиндердің алмасуы. Қан биохимиясы. Бұлшықет дәнекер, сүйек, тіс және жүйке тіндерінің биохимиясы. Фармацевтикалық биохимия.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физикалық және коллоидтық химия
  Несиелер: 5

  Физикалық және коллоидтық химия- фармацевтикалық білім беру саласындағы біліктілігі жоғары мамандар - фармацевтерді дайындауда маңызды қызмет атқаратын пәндердің бірі. Осы пән студенттердің ойлау қабілетін қалыптастыруды, физикалық-химиялық процестердің өту заңдылықтарын және химиялық тепе-теңдікке жету шарттарын анықтайды, сыртқы факторлардың, заттар табиғатының процеске әсерлерін қорытып, оларды талқылауды үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Молекулалық биология медициналық генетика негіздерімен
  Несиелер: 5

  Мендельдік генетика негіздері. Белгілердің тұқым қуалау заңдылықтары. Жыныспен тіркескен тұқым қуалау. Тұқым қуалаушылықтың хромосомалық теориясы. Репликация. Транскрипция. Ақуыз биосинтезі. Гендер экспрессия-сының реттелуі. Мутациялар және оның адам патологиясын-да білінуі. Молекулалық генетикалық зерттеу әдістері. Мембрана арқылы заттар тасымалы. Жасуша циклы. Медициналық биотехнология, нанобиотехнология. Дәрілік препараттарды алудың технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микробиология
  Несиелер: 5

  Микробиологиялық зертханалар ұйымдастыру принциптері. Микробиологиялық зерттеу әдістері: микроскопиялық, дақылдық, серологиялық, биологиялық, аллергологиялық, молекулярлы-генетикалық Жұқпалы аурулар қоздырғыштарын зерттеу. Микробиологиялық диагностика әдістерінің ақпараттылығы, арнайы емдеу және алдын алудағы қолданылатын препараттардың көрсеткіштері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Органикалық химия
  Несиелер: 6

  Органикалық химия органикалық қосылыстардың негізін құрайтын маңызды қосылыстарды қарастырады, олардың негізі ретінде «Құрылымы - қасиеттері» мәселелерін дамытуда және химиялық ойлану қабілетін арттыру болып табылады. Оларға жасанды және табиғи текті дәрілік заттар дайындау үшін қажетті көмірсутектер және олардың туындылары жатады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 6

  Катиондар мен аниондардың қышқылды-негіздік жіктелуі. Фармацияда қолданылатын аналитикалық химияның негізгі химиялық талдау әдістері. Гравиметриялық талдаудың негізі. Әдістердің жіктелуі: бөлу, тұндыру және айдау. Дәрілік заттардың құрамын зерттеуде фармацияда қолданылатын титриметриялық талдауды пайдалану. Электрохимиялық, оптикалық жіне хроматографиялық талдау әдістерінің жіктелуі мен теориялық негізі. Аналитикалық химияның жалпы теориялық негізін дәрілік препараттарды өңдеуде, сарапатама жасауда, стандарттауда және дәрілік түрлерді рационалдық зерттеуде қолдану

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Фармациядағы жобалық-бағытталған қызмет
  Несиелер: 4

  Дәрілік құралдар айналымы саласындағы, сот медицинасы орталығының химия-токсикологиялық бөлімшелеріндегі, білім және ғылым саласындағы, дәрілік құралдарды стандарттау және сертификаттау органдарындағы фармацевтік қызмет. Фармацияда жобалық-бағытталған оқыту. Жоба ұғымы және оның ерекшеліктері. Жобаны басқарудың мәні. Фармацияны зерттеу саласындағы жобаларды басқарудың орны мен рөлі. Жобаларды басқару әдістемесі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Фармациядағы тиімді коммуникациялар
  Несиелер: 5

  ҚР фармацевтикалық қызметті реттеудің құқықтық және этикалық негіздері. Фармацевттің тұтынушылармен, әріптестермен, дәрігерлермен және басқа медицина қызметкерлерімен тиімді коммуникациялары. Фармацевттің коммуникация кедергілері, шиеліністердің пайда болу факторлары, оларды шешу жолдары. Фармацевтикалық қызмет тұтынушыларға қызмет көрсету ережесі. Дәріханаларда сату өнері. Дәрілік заттарды нарыққа шығарудың этикалық және құқықтық өлшемдері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Физиология анатомия негіздерімен
  Несиелер: 6

  Физиология анатомия негіздерімен - бұл болашақ мамандарға жасушалардың, тіндердің, мүшелер мен жүйелердің құрылымы мен қызметі туралы жан-жақты түсінік алуға мүмкіндік беретін медицинаның теориялық негізі. Бұл пән фармацевтика факультетінің студенттеріне олардың іс-әрекетінің негізгі объектісімен - адам ағзалары мен жүйелерінің қызметі мен құрылымымен таныстыратын жалғыз пән болып табылады. Анатомия негіздерімен физиологияның негізгі әдісі эксперименталды әдісболып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Медициналық және фармацевтикалық тауартану
  Несиелер: 4

  Тауартану – ғылыми пән ретінде. Тауартанулық талдау жүргізу үшін нормативті-техникалық құжаттар. Материалтану. Медициналық бағытта қолданылатын тауарлар: резиналы, шыны және фарфор, пластмассалы масса, көзілдіріктік оптика, стерилизациялы-дистилляциялық құралдар. Медициналық және фармацевтикалық тауарлардың және олардың ассортименттердің классификациясы. Дәріханалық жүйедегі тауартанулық операциялардың маркировкасы, оралуы, транспортировкасы мен сақталуы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фармакология-1
  Несиелер: 5

  Дәрілік құралдардың фармакодинамикасы мен фармакокинетикасының жалпы заңдылықтары туралы және фармакологиялық әсер тудыратын мүшелер мен жүйелердің функцияларының өзгерістері. Дәрілік заттар мен биомолекулалар арасындағы біріншілік фармакологиялық реакциялар. Рецептерді толтырудың, рецептуралық жазбаларды құрудың жалпы ұстанымдары. Дәрілік заттардың концентрациясы мендозаларын есептеу. Дәрілердің жағымсыз әсерлері, жанама әсерлерінің алдын алу, жанама әсерлерін түзету жолдары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру негіздері
  Несиелер: 5

  Тұрғындарға фармацевтикалық көмек көрсетудің негізгі қағидалары. Фармацевтикалық бөлшек сауда тізбегінің қызметін ұйымдастыру және реттеу. GPP ұлттық стандарты. Дәріханаларды орналастырудың негізгі қағидалары және ашу тәртібі. Рецептуралық-өндірістік бөлім. Рецепттің фармацевтикалық сараптамасы. Дәрі - дәрмектерді тегін босату жүйесі. Дәріхана жағдайында дәрі-дәрмектерді дайындауды ұйымдастыру. Дәріханалық қойма. ДЗ және МБ айналым саласындағы кедендік реттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фармацевтикалық ақпарат фармакоэкономика негіздерімен
  Несиелер: 4

  Дәрілік айналым жүйесіндегі фармакоэкономика. Фармакоэпидемиологиялық зерттеулер. Фармакоэкономикалық талдау және оның әдістері. Сыни сараптау және оның фармакоэкономикалық зерттеулердегі орны. Фармакоинформатика. Фармацевтикалық қызметті нормативтік-құқықтық және ақпараттық қамтамасыз ету. Электрондық мәліметтер базасынан ақпаратты іздеу. Ақпаратты іріктеу тәсілдері мен әдістері. Құжаттарды аналитикалық-синтетикалық өңдеу. Фармацевтикалық нарықтағы ақпараттық технологиялар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фармакогнозия-1
  Несиелер: 5

  Фармакoгностикалық талдау әдістері. Құрамында полисахаридтер, майлар, май тәріздес заттар, витаминдер, эфир майлары және алкалоидтары бар дәрілік өсімдік шикізатын талдау. Биологиялық белсенді заттарды алу, зерттеу және стандарттау. Өсімдік көздері, ботаникалық сипаттамасы, географиялық таралуы, тіршілік мекені, химиялық құрамы, дәрілік өсімдік шикізатты жинау мен дайындау, медицина мен фармацияда қолданылуы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дәрілік заттарды талдау және зерттеудің жалпы әдістері
  Несиелер: 5

  Дәрілік заттардың сапасын регламенттейтін Мемлекеттік принциптер мен ережелер. Дәрілік заттарды зерттеудің жалпы фармакопеялық әдістері. Табиғаты бейорганикалық және органикалық алифатты және алициклді қосылыстар туындылары дәрілік заттарына талдау жүргізу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фармакология-2
  Несиелер: 5

  Тыныс алу жүйесі, жүрек-қантамыр жүйесі, зәр шығару жүйесі, асқорыту жүйесі, эндокриндік жүйе, тірек-қимыл жүйесі аурулары кезінде мейлінше әсері жоғары және қауіпсіз дәрілерді таңдап алудың әдіснамасы. Антибактериалды препараттар, антибиотикорезистенттілік.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Патологиялық физиология
  Несиелер: 5

  Патологиялық физиология медицинаның теоретикалық негізі болып табылады. Патологиялық физиология ауру мен аурулардың негізін құрайтын біртектес дерттік үдерістердің пайда болуы, дамуы және аяқталуы жалпы заңдылықтарын зерттейді. Патологиялық физиологияның негізгі әдісі эксперименталды үлгілеу әдісі болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Фармацияны басқару және экономикасы 1
  Несиелер: 5

  ҚР фармацияны басқару органдары. ДЗ және МБ лицензиялау, әкелу және әкету. Фармацевтикалық ұйымдардың қызметін реттейтін нормативтік құжаттар. Негізгі экономикалық көрсеткіштерді болжау әдістері. Бағаны қалыптастыру. Тауар айналымын талдау. Тауарлық қорлар және оларды нормалау. Еңбек және еңбек ақы көрсеткіштерін, айналым шығындарын, жалпы табысты, дәріхана ұйымындағы жалпы және таза пайданы жоспарлау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Фармакогнозия-2
  Несиелер: 5

  Құрамында түрлі топқа жататын гликозидтер, флавоноидтар, сапониндер, илік заттар, фенолды қосылыстары бар дәрілік өсімдік шикізатын талдау. Өсімдік көздері, ботаникалық сипаттамасы, географиялық таралуы, тіршілік мекені, химиялық құрамы, дәрілік өсімдік шикізатты жинау мен дайындау, медицина мен фармацияда қолданылуы. Жануар және минерал тектес дәрілік шикізат.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дәрілік түрлер технологиясы
  Несиелер: 6

  Қатты дәрілік түрлер (ұнтақтар), сұйық дәрілік түрлер (сыртқа және ішке қолдануға арналған ерітінділер, ЖМҚ және коллоидты ерітінділер, суспензиялар, эмульсиялар, тамшылар, тұнбалар және қайнатпалар), жұмсақ дәрілік түрлер (жағар майлар, суппозиторийлер, линименттер), стерильді және асептикалық жағдайда дайындалатын дәрілік түрлер (шаншуға арналған ерітінділер, көз майлары және тамшылары, антибиотиктері бар, балаларға арналған дәрілік түрлер).

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дәрілердің өндірістік технологиясы-1
  Несиелер: 5

  Негізгі түсініктері, терминдері. Дәрілер өндірісін Мемлекеттік нормалау. Фармацевтік өндірістің процестері мен аппараттары. Ұнтақтар. Жинақтар. Медициналық ерітінділер. Шырындар. Хош иісті сулар. Алкоголиметрия. Экстракциялау тәсілдері. Тұндырмалар. Экстрактылар. Жас өсімдік шикізаты препараттары. Биогенді стимуляторлар. Максималды тазартылған фитопрепараттар. Индивидуалды фитопрепараттар. Жануар шикізатынан препараттар. Ферменттік препараттар. Жағар майлар. Линименттер. Ректальды дәрілік түрлер. Суппозиторийлер. Пластырьлер. Аэрозольдер.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фармацияны басқару және экономикасы 2
  Несиелер: 5

  Есепке алу түрлері және есепке алу өлшегіштері. Бухгалтерлік есепті нормативтік - құқықтық реттеу жүйесі. Шаруашылық құралдардың құрылымы, оларды қалыптастыру көздері . Негізгі құралдарды есепке алу міндеттері және олардың жіктелуі. Негізгі құралдардың құнын бағалау және түсуін есепке алу. Амортизация. Кіріс және шығыс кассалық операциялар. ЕПМ және басқа да мекемелермен есеп айырысу. Жалақы қоры. Бухгалтерлік баланс. ҚР салық жүйесі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фармакотерапия-1
  Несиелер: 3

  Фармакотерапиямен клиникалық фармакологияның жалпы принциптері. Дәрілердің фармакокинетикалық параметрлері. Дәрілік құралдардың фармакодинамикалық әсерлерінің әдіснамасы. Дәрілердің жанама әсерлерін болжау және бағалау. Дәрілердің фармакокинетикасы және фармакодинамикасының өзара байланысы мен бір біріне тәуелділігі. Дәрілерді қолданудың қауіпсіздігі мен тиімділігін бағалаудың жалпы принциптері. Жүйке жүйесі ауруларының, қабыну ауруларының және иммундық үрдістердің бұзылуының фармакотерапиясының клиникалық-фармакологиялық принциптері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фитокосметология
  Несиелер: 6

  Фитометрологияда қолданылатын дәрілік өсімдіктердің номенклатурасы. Адамның негізгі косметикалық мәселелері. Косметикалық мақсаттарда өсімдіктерді қолданудың әдістері мен формалары. Дәрілік өсімдіктерді сатып алу, жинау және өңдеу ережелері. Косметологиядағы табиғи шығу өнімдері. Өсімдік шикізаты мен дайын өнімнің сапасын бағалау және сақтау ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шұғыл жағдайларда дәрігерге дейінгі алғашқы көмек
  Несиелер: 4

  Алғашқы дәрігерге дейінгі көмек көрсету пәні, міндеттері, көлемі және негізгі бастамалары. Терминальды жағдайлар. Жаралар кезіндегі алғашқы дәрігерге дейінгі көмек. Жарақаттар, транспорттық иммобилизация. Қансырау. Күю кезіндегі алғашқы дәрігерге дейінгі көмек. Жедел жүрек жетіспеушілігі кезіндегі алғашқы дәрігерге дейінгі көмек. Аллергиялық реакциялар кезіндегі алғашқы дәрігерге дейінгі көмек.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фитохимия және дәрілік шикізатты стандарттау
  Несиелер: 6

  Қазақстан Республикасында стандарттау жүйесі. Дәрілік өсімдік шикізаттарын стандарттау және сапасын бақылау. Дәрілік өсімдіктерді өңдеу: түйіршіктер, фитошәй, брикеттер және т.б. Дәрілік өсімдіктер мен олардың қайта өңделген өнімдеріне арналған нормативтік құжаттарды бекіту тәртібі. Тауарлық талдау. Өсімдік компоненттерінің құрамында бар дәрілік заттарды стандарттаудың қазіргі жай-күйі және заманауи тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фармацевтикалық химия-1
  Несиелер: 5

  Фармацевтикалық химияның арнайы бөлімі - НҚ талаптарына сәйкес дәрілік заттарды жасау, өндіру, сақтау және қолдану кезеңдерінде ароматты және гетероциклді (оттегі және азоты бар 5- және 6-мүшелі) қосылыстар туындыларының сапасын бақылау әдістерін, фармакологиялық белсенділікпен химиялық құрылыстың өзара байланысын, физикалық және химиялық қасиеттерін, алу тәсілдерін зерттейді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фармакотерапия-2
  Несиелер: 3

  Бронх-өкпе, жүрек-тамыр, асқорыту, гепатобилиарлы, эндокринді, зәр шығару жүйелері және қан жүйесі ауруларының негізгі белгілері мен синдромдары. Жұқпалы-қабыну ауруларының негізгі белгілері мен синдромдары. Диагностикалау әдістері. Тиімді терапияның клиникалық- фармакологиялық принциптері. Енгізу жолдарын, дозаларын таңдау, аурудың сипаты мен ауырлығына байланысты дәрілік құралдарды енгізу жиілігі мен курстық емдеуді таңдау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дәрілердің өндірістік технологиясы-2
  Несиелер: 5

  Таблеткалар. Алыну тәсілдері. Түйіршіктеу. Таблеткаларды қабықшамен қаптау. Стандарттау. Қолданылатын қондырғылар. Түйіршіктер. Драже. Микродраже. Спансулалар. Медициналық желатинді капсулалар. Алыну тәсілдері. Микрокапсулалар. Асептикалық жағдайда дайындалатын және стерильді дәрілік түрлер. GMP талаптары. Өндірістік бөлмелердің тазалық кластары. Ампулаларды алу, оларды толтыруға дайындау. Стерильдеу әдістері. Инфузиялық ерітінділер. Көз дәрілік түрлері. Фармацевтік факторлар. Биологиялық тиімділік. Биоэквиваленттілік.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Токсикологиялық химия
  Несиелер: 6

  Токсикологиялық химия: пәні, міндеттері, негізгі бағыттары мен зерттеу объекттері. «Дәрілік» улар, пестицидтер, «ұшқыш», «металдық» улар, күйдіргіш сілтілер, минералды қышқылдар мен олардың тұздарының, есірткі заттардың химия-токсикологиялық талдауы. Өткір уланулардың лабораториялық диагностикасы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Фармациядағы маркетинг және менеджмент
  Несиелер: 5

  Маркетинг түсінігі. Маркетинг ортасы, маркетинг кешені. Маркетингтің функционалдық құрылымы. Нарық конъюнктурасы. Нарықты сегментациялау. Тауардың жіктелуі, деңгейлері.Фармацевтикалық фирманың баға саясаты. Фармацевтикалық кәсіпорындардың өткізу қызметі. Коммуникациялардың маркетингтік саясаты. Маркетингтік зерттеулер .Менеджменттің әдіснамалық негіздері. Шешім қабылдау үрдісін басқару. Еңбек қызметін мотивациялау. Дәріхана ұйымдарындағы кадрлық менеджмент негіздері. Еңбек ұжымын басқару стилі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Фармацевтикалық химия-2
  Несиелер: 5

  Фармацевтикалық химияның арнайы бөлімі - НҚ талаптарына сәйкес дәрілік заттарды жасау, өндіру, сақтау және қолдану кезеңдерінде гетероциклді (құрамында азот- және күкірті бар 6- және 7-мүшелі) қосылыстар туындыларының сапасын бақылау әдістерін, фармакологиялық белсенділікпен химиялық құрылыстың өзара байланысын, физикалық және химиялық қасиеттерін, алу тәсілдерін зерттейді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Фармацевтикалық кеңес
  Несиелер: 5

  Білікті фармацевтикалық кеңес беру-фармацевтикалық ұйым үшін табысқа жетудің рецепті. Дәрі-дәрмектерді ұтымды, тиімді және қауіпсіз қолдану бойынша кеңесші ретіндегі дәріхана қызметкерінің рөлі. Пациенттерге кеңес беру-фармацевттердің коммуникативтік дағдыларының маңызды құрамдас бөлігі. Дәріхана пациенттеріне кеңес беру кезіндегі мәдениетаралық қарым-қатынас дағдылары. Фармацевтикалық қызметті мемлекеттік бақылау. Дәрілік заттар және өзге де медициналық мақсаттағы бұйымдар құқықтық қатынастардың объектілері ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасы фармацевтика өнеркәсібіне GMP стандартын енгізу
  Несиелер: 4

  GMP стандарттары. Жалпы ережелер. Фармацевтикалық сапа жүйесі. Өнім сапасына шолу. Сапа тәуекелдерін басқару. Қызметкерлерді оқыту. Қызметкерлерге қойылатын талаптар. Өндірістік бөлмелер. Қондырғылар. Өндіріс аймағы. Қажетті құжаттама. Құжаттаманы басқару. Өндіріс рецепті және технологиялық нұсқаулықтар. Орамдау нұсқаулары. Өндіріс кезінде айқаспалы ластануды болдырмау. Технологиялық операциялар: аралық және бөлшектенбеген өнімдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Фармациядағы заң құқығы және кәсіпкерлік қызмет
  Несиелер: 5

  Фармацевтикалық қызмет саласындағы әкімшілік-құқықтық жауапкершілік. Әкімшілік жауапкершілік белгілері. Әкімшілік жазалардың түрлері. Заңсыз фармацевтикалық қызмет. Қылмыс және қылмыстық әрекет ұғымдары. Халықтың денсаулығына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. ҚР кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері. Коммерциялық құқық негіздері. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік қорғау. Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Тиісті практиканың ұйымдастырушылық негіздері және персоналды басқару
  Несиелер: 5

  Тиісті фармацевтикалық практика стандарттары (GLP, GCP, GMP, GDP, GSP, GMP). ДЗ және МБ өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде сапа стандарттарын белгілейтін тиісті фармацевтикалық практикалардың нұсқаулықтары. Персоналды басқарудың әдіснамалық негіздері. Қызметкерлерді таңдау, іріктеу және оқыту процесі. Кәсіптік бағдарлау және бейімдеу. Еңбек көрсеткіштерін жоспарлау және талдау. Басқарудың экономикалық тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Инновациялық фармацевтикалық технология
  Несиелер: 5

  Инновациялық дәрілік құралдардың технологиясын жасау: жаңа химиялық өнімді алу; фармакологиялық белсенді метаболиттерді немесе олардың изомерлерін синтездеу: жақсартылған фармакокинетикалық қасиеттері бар жаңа дәрілік түрлерді жасау. Жаңа әсер ету механизмі бар биотехнологиялық дәрілік құралдар. Фармацевтикалық нанотехнология дәріілік препараттарды мақсатты жеткізу құралдарын құру бағыты ретінде. ДП компьютерлік модельдеу ЛП. Дәрілік және қосымша заттардың сыйымдылығын болжау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Дәрілік заттарды тиімді қолдану
  Несиелер: 5

  Дәрілік құралдардың жанама әсерлерінің дамуының болу қаупін болжау, жанама әсерлер пайда болғанда, олардың алдын-алу және түзету әдістері, диагностикалаудың және емдеудің клиникалық хаттамаларын қолдану. Сапалы клиникалық тәжірибенің ережелеріне сай (GCP) жаңа дәрілік құралдарды үйрету. Медициналық құжаттарды Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау облысындағы заңнама бойынша білімге сүйеніп жүргізу. Аналогтық алмастырудың формулярлық тізімін, емдеу мекемесінің формулярын өңдеу. Дәрілік құралдардың тағайындалуының әр түрлі емдеу және профилактикалық режимдерінің бағасына фармакоэкономикалық зертеулер жүргізу.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • GMP және таза бөлмелер технологиясы
  Несиелер: 4

  Таза бөлмелер. Классификациясы. Таза бөлмелерде ауаға, персоналға қойылатын талаптар. Таза өндірістік бөлмелердің зоналарындағы операциялар. Таза бөлмелердің параметрлерін бақылау. Таза бөлмелер мен зоналарды аттестациялау. Тосқауыл жүйелері. Фармацевтік өнеркәсіпте изоляторларды қолдану. Ауа мен суды тазарту жүйелері. Ауаны тазартуға арналған фильтрлердің жіктелуі. Конструкциялары. Көпсатылы ауаны тазарту принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Төтенше жағдайлар кезіндегі және апаттар медицинасындағы фармацевтикалық көмек және логистика
  Несиелер: 6

  Төтенше жағдайлар және апаттар медицинасы кезіндегі фармацевтикалық көмек және логистика. Қазақстанда қойма логистикасын дамыту. Фармацевтикалық логистиканың бәсекеге қабілеттілігі. Фармациядағы сатып алу логистикасының жұмыс жасау механизмін жоспарлау. Фармацевтикалық фирмалардың материалдық қорлары. Ақпараттық логистика. Логистика және маркетинг. Фармацевтикалық ұйымның өнімді әкелу және әкету көліктік логистикасы.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Коммуникативтік дағдылар, фармацевтикалық этика негіздерімен
  Несиелер: 5

  Дәріхана өнімдерін нарыққа жылжытудың этика, деонтология, этикалық және құқықтық негіздері. Фармацевттің дәріхана пациенттерімен, әріптестерімен, дәрігерлермен және басқа да медицина қызметкерлерімен қарым-қатынасы, қарым-қатынас үдерісі, коммуникативті құзіреттілігі және тиімді қарым-қатынас қағидалары. Фармацевттің байланыс кедергілері, қақтығыстардың факторлары, оларды шешу жолдары. Фармацевтің пациентке оның жеке басына, жасына және аурудың сипатына байланысты көзқарасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Парфюмерлік-косметикалық құралдар технологиясы
  Несиелер: 5

  Инновациялық дәрілік құралдардың технологиясын жасау: жаңа химиялық өнімді алу; фармакологиялық белсенді метаболиттерді немесе олардың изомерлерін синтездеу: жақсартылған фармакокинетикалық қасиеттері бар жаңа дәрілік түрлерді жасау. Жаңа әсер ету механизмі бар биотехнологиялық дәрілік құралдар. Фармацевтикалық нанотехнология дәріілік препараттарды мақсатты жеткізу құралдарын құру бағыты ретінде. ДП компьютерлік модельдеу ЛП. Дәрілік және қосымша заттардың сыйымдылығын болжау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Тағамдық биологиялық белсенді қоспалар технологиясы
  Несиелер: 5

  Биологиялық белсенді қоспалар – ақуыздың, аминқышқылдарының, витаминдердің, минералды элементтердің, парафармацевтиктердің, эубиотиктердің қосымша көздері. ББҚ жіктелуі. Тағамдық биологиялық белсенді қоспалардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар. Тамақ өнімдері биологиялық белсенді қоспаларын өндіру технологиясы. Биологиялық белсенді заттардың табиғи көздері. Витаминдер.Жинақтар. Гомеопатиялық дәрілік түрлер. Ветеринарлық дәрілік түрлер. Орамдау, таңбалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 2
 • Дәрілердің өзара әсерлесуі мен өзара алмастырылуы
  Несиелер: 5

  Дәрілердің бір-бірімен әсерлесуі мен өзара алмастырылуы пәні – дәрілерді бірге қолданғанда болатын өзара әсерлесудің келесі түрлерін оқытады, фармакологиялық, яғни, дәрілік заттардың фармакокинетикасының және фармакодинамикасының өзгеруі біліміне негізделген. Сондай-ақ, дәрілік заттардың ағзада фармацевтикалық өзара әсерлесуін зерттейді. Дәрілердің бір-бірімен әсерлесуінің түрлерін, олардың механизмдерін, циторецепторлармен әсерлесуін, нәтижесінде мүшелер мен жүйелердің қызметтерінің өзгеруін танып білуге үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 2
 • Биоаналитикалық химия және токсикология
  Несиелер: 4

  Токсикологиялық маңызды заттар мен ДДҚА тізімінен тыйым салынған субстанциялардың жекелеген топтарын клиника-токсикологиялық зерттеу мәселелері. Биологиялық сұйықтықтардағы уытты заттарды анықтаудың алдын-ала және дәлелдейтін әдістері. Алынған нәтижелерді интерпретациялау ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 2
 • Фармацевтикалық демеу
  Несиелер: 5

  Дәрілік заттарды тиімді тағайындау шеңберінде ОТС – дәрілік заттардың тізімдегі рецептісіз босатылатын дәрілік заттар көлемінде науқастарға кеңес берудің ұстанымдары; науқастарға дәрілік құралдардың болуы мүмкін жанама әсерлері туралы кеңес беру және дәрілердің болуы мүмкін өзара әсерлесуін бағалау. Дәрілердің өзара және тағамның құрамымен сыйымдылығы мен сыйымсыздығы, препараттарды ағзаның көтере алмаушылығы сұрақтары, дәріханада жоқ препаратты фармакологиялық аналогымен алмастыру сұрақтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 2
 • Ресурстану және GACP негіздерімен дәрілік өсімдіктердің экологиясы
  Несиелер: 6

  Қазақстан Республикасындағы ресурстық аймақтары және ресурстық зерттеулердің перспективалары. Дәрілік өсімдіктердің қорларын анықтаудың бірыңғай әдісі. Дәрілік өсімдіктердің экологиясы. Дәрілік өсімдік шикізаттарының сапасына экологиялық факторлардың әсері. Түрлі морфологиялық топтардың дәрілік өсімдік шикізаттарын жинаудың ұтымды әдістері. GACP тиісті практикасында дәрілік өсімдік шикізаттарын мәдени өсіру. Дәрілік өсімдіктерді мәдени идентификациялау.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 2
 • Есірткі заттардың аналитикалық диагностикасы
  Несиелер: 4

  Әртүрлі объекттердегі табиғи және синтетикалық есірткі және басқа да мастандырғыш заттардың клиника-токсикологиялық талдауы. Сынаманы алу кезеңдері, биотрансформация механизмдері, алдын-ала және дәлелдейтін зерттеу әдістерін таңдау әдістемесі мен қолдануы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 2
 • Дәрілік заттардың стандартизациясы GLP негіздерімен
  Несиелер: 6

  Қазақстан Республикасында дәрілік заттарды стандарттаудың заманауи жағдайы мен жетілдіру жолдары. Дәрілік заттар сапасы мен қауіпсіздігін бақылау бойынша нормативті құжаттар жасау тәртібі. Дәрілік заттар сапасына ICH «Q» сериясы құжаттарының талаптары. Тиісті фармацевтикалық практикалар (GxP) тұжырымдамасы, олардың ДЗ өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде сапаны қамтамасыз етудегі рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 2
 • Табиғи дәрілік заттарды талдау
  Несиелер: 6

  Нормативті құжат талаптарына сай химиялық және физика-химиялық әдістерді қолданып, терпеноидтар, стероидты қосылыстар, дәрумендер, алкалоидтар, антибиотиктер туындылары дәрілік заттарына талдау жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 2
 • Дәрілік құралдар орамдары дизайнын жасау
  Несиелер: 5

  Орам - өндірушінің пациенттермен, фармацевтермен және дәрігерлермен байланысу тәсілі. Дәрілік орамдардың түрлері. Орамдау материалдары. Қатты дәрілік орамдар. Жартылай қатты орамдар. Жұмсақ орамдар. Бастапқы орамдар. Екіншілік орамдар. Тасымалдау орамдары. Дәрілер орамдарына қойылатын талаптар. Препараттар қауіпсіздігін орамдармен қамтамасыз ету. Түстердің негізгі және қосымша реңдері схемасы. Белсенді заттың дозасының түсі. Орамдар дизайнының алгоритмі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 2
 • Код ON1

  Қазақстан халқына фармацевтикалық көмекті ұйымдастыруда тәжірибе жүзінде білімі мен дағдыларын қолданады.

 • Код ON2

  Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды көтерме және бөлшек саудада өткізуді жүзеге асырады

 • Код ON3

  Дәріхана жағдайында дәрілік заттарды дайындайды

 • Код ON4

  Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың өндірісін ұйымдастырады, өндіріс үрдісін бақылауды жүзеге асырады

 • Код ON5

  Дәрілік заттар, дәрілік өсімдік шикізаты, фармацевтикалық субстанциялар, стандартты үлгілер, қосымша заттар мен материалдардың сапасын бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын сақтайды

 • Код ON6

  Токсикологиялық маңызды заттардың химия-токсикологиялық сараптамасын ұйымдастыруға және жүзеге асыруға бейімделген

 • Код ON7

  Дәрілік заттарды тиісті пайдалану ережелерін: дәрілік заттарды тағайындау, кәсіби кеңес беру, дәрілік заттардың артықшылықтары, қауіптері және ықтимал қарсы көрсетілімдері туралы аса маңызды ақпаратты ұсынуды меңгерген

 • Код ON8

  Фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру кезінде қолданыстағы нормативті-құқықтық құжаттарды басшылыққа алады және денсаулық сапасы мен денсаулық сақтау жүйесі қызметінің нәтижелерін жақсарту мақсатында дәрілік заттармен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету процестерін тиімді басқарады

 • Код ON9

  Денсаулық сақтау стейкхолдерлері арасында тиімді коммуникация дағдылары, үздіксіз кәсіби дамуға мотивациясы мен мәдени толеранттылығы бар

 • Код ON10

  Көшбасшылық қасиеттерін (мансабының алғашқы кезеңдерінде) көрсете алады және топта жұмыс істеу қабілеті бар

 • Код ON11

  Өмір бойы білім алуға бейімді, кәсіби құзыреттілікті дамыту үшін ғылымдағы, фармациядағы және денсаулық сақтаудағы тұрақты өзгерістер негізінде үздіксіз кәсіби дамудың жеке жоспарын дамыту траекториясын таңдайды.

 • Код ON12

  Аналитикалық және зерттеу жұмысының дағдыларын дамыту үшін ғылыми білімді қолданады, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тиімділігін, қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ететін зерттеулер жүргізуге қабілетті

Top